κριτικός (kritikós)

german translation_gr: 
zum Beurteilen fähig, richterlich
Vw_gr: 
s. συν- (syn)
E_gr: 
s. κρίνειν (krínein)
W_gr: 
lat. criticus, Adj., zum Entscheiden gehörig, entscheidend, kritisch; frz. critique, Adj., kritisch; nhd. kritisch, Adj., kritisch
L_gr: 
Kluge s. u. kritisch

type_gr:

subtype_gr: