a

 

abhor: germ. *gÆsnan; *laiþatjan

abhorrence: germ. *laiþindja-

able -- able to swim: germ. *sundja-

abound -- abound in: germ. *sprik-?

above: germ. *uba; *uber

abroad -- being (Adj.) abroad: germ. *aljalanda‑

absolution: germ. *swiknæ‑

abundance: germ. *uba-; *ubjæ-

abyss: germ. *afgrundja?; *dalja?; *daljæ?; *grundja; *klanh-

accelerate: germ. *fleutjan; *skundjan; *skundæn; *snðdæn

accept: germ. *þegjan

acceptable: germ. *nÐmi-; *nÐmja-; *þÐgi-

accomplish: germ. *lengan

accuse: germ. *biteihan; *gateihan; *wrægjan; *wræh-

-- he accuses: germ. *ankann-

accuser: germ. *haunæ-

Ace: germ. *ansu-

ache (V.): germ. *akan (2)

acid: germ. *sðrÆ-

aconite: germ. *þunga-

acquire: germ. *ab-; *aiganæn; *bihwerban; *hleutan; *kreigan?; *le-; *staldan

acre: germ. *jeuka-

across: germ. *and

act (N.): germ. *wurhti‑

act (V.): germ. *dreugan (1); *gadæn (1)

action (N.) -- action of promise: germ. *haita- (1)

-- prefix of completed action: germ. (*ga-)

active (Adj.): germ. *fraka-; *freka-; *snella-

activity: germ. *kraunÆ-

adantage: germ. *taisÆ-

add: germ. *biaukan; *bikleiban

address (V.): germ. *gæljan; *grætjan; *kwadjan

adhesive: germ. *klibra-

adjust: germ. *eihhen

admonish: germ. *manÐn?; *manæn

adulterer: germ. *hæra-

advantage: germ. *slægi-; *slægjæ-; *taisja-

adverse: germ. *Ð-

advice: germ. *ragina-; *rÐda-; *rÐda-; *rÐdi-

advicing (Adj.): germ. *rÐda-

advise: germ. *garÐdan; *rÐdan

adviser: germ. *þuli-; *witæ-

affirm: germ. *starkæn

afflicted: germ. *hafta-

after: germ. *afta; *after; *æ-

again: germ. *ed-; *eda-; ? *eft; *id; *ida; *idura; *wiþra

against: germ. *gagana; *gaganai; *gagina; *wiþra

age (N.): germ. *aldi-; *aldÆ-; *aldiþæ; *aldra-; *aldra-; *fernÆ-; *ferniþæ; *furniskæ-; *furniþæ; *hairÆ-; *hairjæ-; *weraldi-; *wiraldæ

age (V.): germ. *alþan?

ageing (N.): germ. *alþÆ-

aggressive: germ. ? *hnitula-

agile: germ. *krenga-

agility: germ. *fimÆ-; *framæ-; *snelliþæ

agreable: germ. *sÈti-

agreement: germ. *kwessi-; *sahti-

agriculture: germ. *arþu-; *aznu

ah: germ. *a; *a

aim (N.): germ. *rÐma‑

aim (V.): germ. *rÐmÐn?; *tilæn

air: germ. *lufta-; *luftu‑

akin: germ. *kunda-

alder: germ. *aliza-; *alizæ; *aluza-

ale: germ. *aluþ

alike: germ. *anagalÆka‑

all: germ. *alla-

»all«: germ. *ala

alliance: germ. *trausta-; *traustja-

allodium: germ. *alauda-

allow: germ. *laub-; *laubjan; *lÐtan; *lub-; *stadjan; *stadæn

allowed -- he is allowed: germ. *þarf-

-- be (V.) allowed: germ. *þerban

allure: germ. *farspanan; *gaspanan; *gel-; *geljæn; *lukkæn; *uzspanan

alone -- standing (Adj.) alone: germ. *staka-

alosa (a herring fish): germ. *skadda

alpine -- Alpine herdsman: germ. *san-

also: germ. *auk; *jah

alum: germ. *alðn?

amber: germ. *glÐzæ-

ambush (N.): germ. *læþra; *sÐtæ

ancestor: germ. *awe-

anchor (N.): germ. *ankor-

and: germ. *andi; *eþ; *ja (2); *jah

angel: germ. *angil-

angelica: germ. *hwannæ

anger (N.): germ. *bulgiþæ?; *erzja-; *ganhiþæ; *gramÆ-; *gramiþæ; *gremmÆ-; *gremmiþæ; *ægi-; *turna-; *turniþæ; *wædæ; *wraiþÆ-

angle (N.): germ. *hwamma-; *wanhæ; *wenkila-; *wranhæ

angry: germ. *grama-; *grella-; *sturnja-

-- be (V.) angry: germ. *erzisæn; *grem-; *gremman; *gremmjan; *turnjan; *turnæn

-- become angry: germ. *gabelgan

-- make (V.) angry: germ. *wædjan; *wraiþjan

animal: germ. *deuza-

-- draught animal: germ. *jauki-; *jaukja-

-- sumpter animal: germ. *sauma

-- white animal: germ. *hweitinga-

-- young animal: germ. *friskinga; *jungina-; *jungæ-

animate: germ. *fokil-; *wraskwjan

ankle: germ. *ankjæ-; *ankæ; *ankula-

announce (V.): germ. *bandwjan

announce: germ. *beudan; *gateihan; *spahæn; *spell-; *spellæn

announcer: germ. *spÐhinga-

annoy: germ. *balgjan

annoyance: germ. *angusti-

annoyed: germ. *þreuta-

-- annoyed person: germ. *þreuta-

answer (N.): germ. *andawurdja-

ant: germ. *aimaitjæ-; *amaitjæ‑; *Ðmaitjæ-; *maura-; *meurjæ-

anvil: germ. *anafalta-; *falta-; *falta- (1); *staþjæ-

anxiety: germ. *karaga

anxious: germ. *karaga-; *wraiþa-

any: germ. *gen-; *hun

apart: germ. *te; *twis-

ape: germ. *apæ-

apostle: germ. *apostol

apparatus: germ. *garaidja-

appear: germ. *blakjan; *blakæn; *gaskeinan

appearance: germ. *bÐrja-; *haidu-; *skeinæ; *skina-

appeasement: germ. *sænæ

apple: germ. *apala-; *aplu-

apple-grey: germ. *apalagrÐwa-

apple-tree: germ. *apaldra-; *apuldræ

appointed -- appointed time (N.): germ. *frista-; *frista-; *fristi-

apportion: germ. *skarwjan

approve: germ. *laub-; *lub-

aquatic -- aquatic plant (N.): germ. *marika-; *marikæ-

arch: germ. *hwalba-

arm (N.): germ. *arma-; *brach-?

arm-chair: germ. *setla-; *setula-

armour (N.): germ. *hrusti- (2); *sarki-; *sarwæ-

armour (V.): germ. *hrustjan; *sarwjan

army: germ. *harja- (1)

-- army leader: germ. *harja- (2); *harjana-

-- army ring: germ. *harihrenga-

-- army ruler: germ. *hariwalda-

-- century of the army: germ. *hundarja-

arrival: germ. *farma-; *kumi-; *kwumdi-; *kwumi-

arrow: germ. *angæ-; *arhwæ; *basula; *bulta-?; *pÆl-

arse: germ. *arsa-

a-rune -- name (N.) of a-rune: germ. *ansu-

ascend: germ. *anbregdan

Ascension: germ. *risti-

ascent (N.): germ. *staigulÆ-

ascertain: germ. *jehan

ash -- fly ash: germ. *falwiskæ; *falwiskæ-

-- ashes (Pl.): germ. *usilæ-; *usilæ-; *uzjæ-

ashamed: germ. *skanda-

-- be ashamed: germ. *aiwilæn; *bleugjan; *skamÐn; *skamjan; *skamæn; *skem-

-- make (V.) ashamed: germ. *skamÐn; *skamjan; *skamæn

ash-tree: germ. *aska-; *aski-

ask: germ. *aiskæn; *bedjan; *fergæn; *fragan; *frõgæn; *frahen; *frÐgÐn; *fregjan; *fregnan; *freh-

-- ask for: germ. *uzbedjan

asleep -- fall asleep: germ. *anslÐpan

aspen: germ. *aspæ; *aspæ-

ass: germ. *asilu-

assign: germ. ? *aikan (1); *metan; *metæn

assist: germ. *wegæn

assure: germ. *wÐratjan

astonished: germ. *sturnja-

-- be (V.) astonished: germ. *stubaræn

at: germ. *ana; *at; *bi; *eb; *umbi

-- at once: germ. *sÐna; *sÐr-

atone: germ. *bætjan

atonement: germ. *bætæ; *sænæ

attack (N.): germ. *rahna-

attendance: germ. *werdu‑

attention: germ. *ahtæ; *gaumæ; *ræka-; *wardæ; *warÆ-; *waræ (1); *waræ-

-- pay (V.) attention: germ. *gau-; *gaumjan; *gawatjan; *gawÐn; *spek-; *þu-

augment: germ. *aukan; *aukæn; *biaukan

August: germ. *august

aunty: germ. *mæmæ-

aurochs: germ. *ðræ-; *ðru‑

autumn: germ. *harbista-; *harbistu-

avenge: germ. *anaþan

aversion: germ. *waigrÆ-

avoid: germ. *bimeiþan; *farmeiþan; *meiþan; *skunæn?; *weisan (1)

awake (Adj.): germ. *mundra-; *þrewwa-; *wakra-; *wakula-

-- be (V.) awake: germ. *wakan; *wakÐn; *wakæn; *wekan

-- make (V.) awake: germ. *wakrajan

awake (V.): germ. *mundrajan; *wakjan

award (V.): germ. *knædan

away: germ. *aba; *and; *fra-; *furþa; *þana (1); *þananæ

-- hew away: germ. *bihawwan

awl: germ. *alansæ; *Ðla- (1); *Ðlæ; *preuna-; *seuwilæ

awn: germ. *agila-; *agilæ; *ahila-; *fisæ-; *granæ (1)

ax: germ. *akwesÆ; *akwesjæ

axe: germ. *akwesÆ; *akwesjæ; *bardæ-; *bardu-; *bilja-; *billa-; *biþla-; *skrÐmæ; *þehsalæ; *þehsalæ-

axle: germ. *ahsæ; *ahsula-

-- nail (N.) of the axle: germ. *luni-; *lunisjæ

 

 

b

 

bachelor: germ. *hagustalda

back (Adv.): germ. *aftra; *hindara

back (N.): germ. *amsa-; *baka-; *hrugja-; *tema-; *temi-

back-basket: germ. *butti-?

backwards -- bent backwards: germ. *gaga-; *kaika-

bacon: germ. *bakæ-; *spika-

-- flitch of bacon: germ. *flikkja-; *rusala-

bad (Adj.): germ. *bausa-; *bausu-; *hreuha-; *kwÐda-; *latja-; *leuta-; *sleiþa-; *sleiþra-; *wrÐki-

-- make (V.) bad: germ. *bausæn

-- bad happening: germ. *hagla-; *hagla-

-- bad smell (N.): germ. *snuki-; *stankwa-; *stankwi-

-- bad things: germ. *bausæ

badger: germ. *þahsu-

badly -- more badly: germ. *wersis

badness: germ. *latÆ- (2)

bag: germ. *balgi-; *keudæ; *keula-; *kuddæ-; *pðkæ- (2); *taskæ; *taskæ-

bail (M.): germ. *burgjæ-

bail (V.): germ. *burgÐn

bait (N.): germ. *agna-; *kwerdra-; *læþra

bake: germ. *bakan; *bakæn

baker: germ. *pister

bakery: germ. *pistrÆna

baking (N.): germ. *baka

bald (Adj.): germ. *flaina-; *kalwa-; *snawwa- (1)

-- make (V.) bald: germ. *kalwjan; *kalwæn

baldness: germ. *bazÆ-; *kalwÆ-; *kalwæ-

bale (N.): germ. *klewæ-

ball: germ. *balla-; *ballæ-; *ballu-; *bullæ-; *klauta-; *knattu-; *kðlæ; *kðlæ-; *kuwulæ-

-- round ball (N.): germ. *trendæ-

ban (V.): germ. *farbannan

band (N.) (1): germ. *anhulæ; *banda-; *bandi-; *bandi-; *bandila-; *fastjæ; *fatila-; *lÆka- (2); *rakkæ-; *snæbæ; *wedjæ-; *widæ

bandage (N.): germ. *bendæ; *bendæ-; *faski; *raibæ; ? *swaipa-; *wadila-

bandage (V.): germ. *farbendan; *gawedan; *raibæn

bang (V.): germ. *hwellan?

banish: germ. *bannan; *bannæn

banishment: germ. *banna-; *banna-

baptismal -- baptismal font: germ. *font-

baptize: germ. *daupjan

bar (N.): germ. *bari-; *barnæ-; *baræ (2); *praginæ?; *rakk-; *skiæ-; *skutæ-; *skutta; *skuttjæ-; *slahæ; *slahæ-; *spalka; *sparrjæ-; *sparræ-; *stakæ-; *stangi-; *stangjæ; *stangæ; *stekkæ-; *sulli-; *swallja-

barb: germ. *angæ-

bare (Adj.): germ. *baza-; *skalla-

bare (V.): germ. *bazjan; *bazæn; *nakwadæn; *sneuþan?

bared: germ. *snauda-

bargain (V.): germ. *falæn

barge: germ. *nakwæ-

bark (N.): germ. *barku-; *hrendæ; *lawa-; *rinda; *skalfjæ; *skalfjæ-; *skÐnæ; *skort-?

bark (V.): germ. *barkæn; *bellan (1); *berkan; *gau-; *gaujan; *hwelp-

barking (N.): germ. *gauþa-; *lema?

barley: germ. *bara-; *bariza-; *bewwu-; ? *finja; *gerstæ-

barley-corn: germ. ? *wernæ

barn: germ. *bansa-; *bansti-; *hwelma; *skubra; *skunjæ-; *skupa; *skupina?; *skuwinæ; *skuwwinjæ; *stakka; *stalla-; *staþala-

barn-floor: germ. *danjæ

barren: germ. *auþa- (2); *gaisnja-; *gaista-; *galda-; *steræ-

barrenness: germ. *gaisnÆ-

barricade -- barricade of waggons: germ. *karrhagæ

barrier: germ. *gadaræ-; *kombor-; *skranka-

-- barrier gate: germ. *grendi-

basin: germ. *bak-; *bakkin; *label-; *wann-

basket: germ. *berila-; *burila-?; *butin?; *hrepa-; *kÆpæ; *korbja; *kraddæ-; *kratjæ-; *kurba-; *laupa-; *maijæ; *panar-; *wendila-

bast: germ. *basta-; *basta-

bate: germ. *baitæ

bath (N.): germ. *baþa-; *lauga; *laugæ; *þwahla-; *þwala-

bathe: germ. *laugan

battle (N.): germ. *badwa-; *badwæ; *hildjæ; *kampa; *weiga-; *weiga-

battle-field: germ. *wala- (1); *wala-

baulk: germ. *rainæ

bay: germ. *angra- (2); *buhti-; *buhtæ?; *wÆk-

be (V.): germ. *b-; *beww-; *bifenþan; *bijan; *bu-?; *es-; *gawesan; *her-; *þuk-; *wesan (1)

be...: germ. *bi

beach: germ. *strandæ

beadle: germ. *budila-

beak: germ. *bekk-; *bili?; *nabja-; *snabja-; *snabula-

beaker: germ. *bikari

beam (N.): germ. *kipp-; *randæ?; *raptra-

-- collar beam (N.): germ. *wagela-

bean: germ. *baunæ; *baunæ-

bear (N.): germ. *bernjæ-; *bernu-; *beræ- (1)

bear (V.): germ. *beran; *fetan (3)?; *fÆten; *gaberan

bearable: germ. *azÐta-

beard: germ. *barda-; *barda-; *skaggja

beard-hair: germ. *granæ (1)

bearer: germ. *bara‑; *beræ- (2); *bura?; *buræ-

bearing (Adj.): germ. *bera-; *bÐra-

-- bearing (Adj.) a grudge: germ. *grama-

beast: germ. *deuza-

-- name (N.) of beasts of prey: germ. *geræ-

beat (N.): germ. *flagæ-; *hlammi-

beat (V.): germ. *ba-?; *ban-; *bang-; *bank-; *barjan; *blakjan; *blewwan; *dab-?; *dalgæn?; *dan-?; *dangjan; *delgan?; *den-; *faltan; *flah-; *flangjan?; *gadrepan; *gaslahan; *gen-; *hneudan; *hnudæn?; *klakjan; *kneidan; *plat-; *pleg-; *slahan; *þehsan?; *wlizjan?

-- beat (V.) the web: germ. *hreh-

beater (M.): germ. *slagæ

beating (N.): germ. *slahti-; *slahtæ (2); *slahtu-; *sluhti-

beautiful: germ. *frÆda-; *skauni-

-- become beautiful: germ. *fagrÐn; *skaunÐn

-- make (V.) beautiful: germ. *fagrjan; *skaunjan; *skaunæn

beauty: germ. *fagrÆ-; *fagriþæ; *fladi; *flõti; *hwanhÆ-; *skaunÆ-; *skauniþæ

beaver: germ. *bebra-; *bebru-

become: germ. *beww-; *bu-?; *gawerþan; *werþan

»becoming«: germ. *kwÐmi-

bed (N.): germ. *badja‑; *badja‑; *legra-

bedew: germ. *þaw-

bedfellow (F.): germ. *badjæ-

bedstead: germ. *selmæ-

bee: germ. *bin

beech: germ. *bækjæ-?; *bækæ

beech-tree: germ. *buk-?; *haistra-

beechwood -- staff of beechwood: germ. *bækastaba-

-- tablet of beechwood: germ. *bæks?

bee-hive: germ. *hðbÆ; *tÆþla

beer: germ. *aluþ; *beura‑; *beuza‑; *biura?

-- weak beer: germ. *abara-

beesting -- -beestings (Pl.): germ. *buzdæ-

bee-swarm: germ. *embja-; *embja-; *imbi-; *umbja-; *umbja-

beet: germ. *nap-?; *ræbæ-

beetle: germ. *bitula-; *kabru-; *kebra-; *webila

befall: germ. *bifallan

before (Adv.): germ. *airiz; *andja-; *anþi‑; *fur; *furi-

before (Präp.): germ. *fur- (1); *furi

beg: germ. *baidjan; *bedjan

beggar: germ. *wÐþlæ-

begin (V.): germ. *angennan; *bigennan; *gennan (1)

beginning (N.): germ. *genna-; *gennja-

behave: germ. *gabarjan

behaviour: germ. *bÐrja-; *lÐtja-

-- showing (Adj.) indecent behaviour: germ. *arga-

behind: germ. *abar; *afar; *hindara

-- leave behind: germ. *lÐtan

behoof: germ. *hæfa‑

being (Adj.): germ. *sanþa-; *sunja-

being (N.): germ. *ferhwja; *westi-

-- being (N.) curved: germ. *hwalbÆ-

-- celestial being: germ. *teiwa-

-- invoked being: germ. *guda-; *guda-

belay: germ. *bilegjan

belch (V.): germ. *belg-; *belk-; *rapatjan; *rÐpjan; *rukatjan; *rupæn

»belie«: germ. *bileugan

believe (V.): germ. *galaubjan

believe: germ. *ah-; *laubjan; *þinh-

bell: germ. *bellæ-; *skellæ

belly: germ. *bðka-; *hðba-; *kweþra-; *kweþu‑; *mæþra-; *wambæ; *wanestu

belonging (N.) -- belongings: germ. *gæda-

beloved (Adj.): germ. *drðda-; *leubalÆka-

beloved (M.): germ. *fridila-; *friudila; *leubæ-; *weni-

below -- from below: germ. *niþanæ

belt: germ. *balta-; *rem-; *reumæ- (1)

bench: germ. *banki-; *bankæ-; *skamn-

bend (V.): germ. *bak-; *bandisla-; *bandjan (2); *baugilæn; *baugjan; *beugan; *falgan?; *faltan; *felh-; *gabeugan; *hal-; *halþÐn; *halþæn; *hel-; *hlankjan; *hlenk-; ? *hnuk-; *hrengan; *hub-; *hup-; *kru-; *kup-; *lenh-; *li-; *liþæn; *nem-; *skub-; *swenkan; *swig-

-- bend (V.) down: germ. *bukjan; *dðkan

bending -- bending of one's knees in supplication: germ. *knewabedæ

bent: germ. *beuga-; *beugula-; *fanta-; *halþa-; *hnaigwa-; *lerta-; *leut-; *lðta-; *lutti-; *luttika-; *skanka-

-- be (V.) bent: germ. *gub-; *hak-; *hem-; *henh-; *henkan; *lahw-; *skuk-; *wanh-

-- bent backwards: germ. *gaga-; *kaika-

bereave: germ. *bineutan

berry: germ. *basja-

bet (V.): germ. *wadjæn

betray: germ. *farrÐdan; *lÐwjan; *melþæn; *sweikan

better: germ. *bati-; *sælizæ-; *wala- (4)

-- become better: germ. *wÐnkæn

-- make (V.) better: germ. *gædæn

between: germ. *twiskæ; *under

bewail: germ. *bireutan

bid (V.): germ. *anabeudan

bid: germ. *beudan

bier: germ. *baræ (1)?; *barwjæ-; *bÐræ

bifurcation: germ. *twisila

big: germ. *grauta-; *lauda-; *mekila-; *meku-; *rðma-; *steurja-; *stæra-; *þðs-

-- be (V.) big: germ. *mÐ-

-- become big: germ. *grautÐn

bile: germ. *gallæ-; *gallæ-

bind (V.): germ. *bandjan (1); *bastjan; *bendan; *bibendan; *gawreiþan; *lik-; *nastjan; *rak-; *rik-; *si-; *snad-; *snerhan; *wedan; *wrÆþ-

birch-bark: germ. *nÐbuzÆ

birch-tree: germ. *berkjæ-; *berkæ

bird: germ. *flugla-; *fugla-

-- a bird: germ. *jarpæ-

-- display of the male bird: germ. *balta-

birstly -- birstly object: germ. *pursa-

birth: germ. *burdi-; *burþi-; *gaburdi-

-- of noble birth: germ. *aþala-; *aþilu-

bishop: germ. *biskop

bison: germ. *wisunda-; *wisundi-

bit (N.): germ. *baitisla-; *bitæ-; *bitula-

-- bits (Pl.): germ. *tada-

bitch: germ. *bekjæ-; *tauhæ-; *tibæ; *tÆkæ

bite (N.): germ. *bita-; *biti-

bite (V.): germ. *beitan

-- bite (V.) away: germ. *uzbeitan

biter: germ. *bitula-

biting (Adj.): germ. *baiska-; *baitra-; *bitra-

bitter (Adj.): germ. *aibra-; *ampra-; *baiska-; *baitra-; *bitra-; *garsta-; *jeukra-; *sairalÆka-; *turna-

-- be bitter: germ. *bitræn

-- become bitter: germ. *baiskæn

-- make (V.) bitter: germ. *bitrajan

bitterness: germ. *aibra-; *aibrÆ-; *baiskæ-; *baitrÆ-; *bitrÆ-; *rammjæ-

black (Adj.): germ. *blaka-; *swarta-

-- become black: germ. *swartÐn; *wannÐn

-- make (V.) black: germ. *salwjan

black (N.): germ. *swartæ

blackbird: germ. *amazæ-; *amuslæ-; *merla

blacken: germ. *salwjan; *swartjan; *swartæn

blackish: germ. *sÐma-

»blade«: germ. *blada-

blame (N.): germ. *tihti-

blame (V.): germ. *bisprekan; *fÐjan; *lahan; *rafisjan; *rafjan; *teihan

blaspheme: germ. *nait-

blasphemy: germ. *waiamÐr-

blast: germ. *blasta-; *blÐja-

blaze (N.): germ. ? *helma- (3); *lugæ- (1)

blaze (V.): germ. *luhatjan

bleach: germ. *blaikjan

bleat (V.): germ. *blÐjan; *blÐtjan

bleed: germ. *drauzjan

blend (V.): germ. *blandan; *blandjan

bless: germ. *segn-

blessed: germ. *sÐli‑; *sÐlilÆka-; *sÐlja-

blind (Adj.): germ. *blenda-

-- become blind: germ. *blendÐn; *blendnæn

-- make (V.) blind: germ. *blendæn

-- blind cliff: germ. *flæþæ?

-- completely blind: germ. *starablenda‑

blind (V.): germ. *blendjan; *blendæn

blindness: germ. *blendÆ-

blinking (Adj.): germ. *brehwana-?

bliss: germ. *sÐlilaika-; *sÐliþæ

blister (N.): germ. *blaimæ-; *blajinæ-

blister: germ. *bladræ-; *bull-?

blond: germ. *blunda‑?

blood: germ. *blæþa‑; *drauza-; *dreuza-; *rudræ-; *swaita-

bloom (N.): germ. *blæma-; *blæma-; *blæmæ-

bloom (V.): germ. *blæan; *blæjan

blossom (N.): germ. *blædi-; *blæma-; *blæma-; *blæmæ-

blow (N.): germ. *blÐsa-; *drapi-; *drepa-; *drepa-; *dunti-; *hawwa-; *slaga-; *slagi-; *swangi-; *swengwa-

blow (V.): germ. *blÐan; *blÐsan; *bli-; *feukan; *fuh-; *pug-; *pus-; *pusjan; *waþ-; *wÐjan; *wÐtan; *weþ-

-- blow (V.) apart: germ. *teblÐan

-- blow (V.) in: germ. *anblÐan

-- blow (V.) up: germ. *put-

-- blow (V.) one's nose: germ. *snðtjan

blowfly: germ. *smaittjæ-

blowing (N.): germ. *blÐda-; *blÐdu-; *blÐsta-; *blÐstru-

blue (Adj.): germ. *blÐwa-

-- become blue: germ. *blÐwanæn

blue (N.): germ. *blÐwÆ-

blue char (zool.): germ. *sika-

blueness: germ. *blÐweslæ-

bluish: germ. *slaihæ-

blunt (Adj.): germ. *slaiwa-

-- become blunt: germ. *slaiwÐn

-- make (V.) blunt: germ. *slaiwæn

blunt (V.): germ. *daubanæn?; *daubjan

blush (V.): germ. *rudÐn; *rudæn (2)

boar: germ. *baira-; *ebura-; *galtæ-; *galtu-

-- castrated boar: germ. *baruga-

board (N.): germ. *breda-; *brik?; *burda- (1); *felæ; *planka; *spelda-; *speldæ; *tabul-; *þeljæ-; *þili-

boast (V.): germ. *barkjan; *flautjan (2); *gelpan; *skrutæn?

boasting (Adj.): germ. *flauta‑

boasting (N.): germ. *gelpa-; *giwæ (2); *melþæ

boat (N.): germ. *aska-; ? *baita-; ? *baita-; *hwæpan; *kanæ-

bock: germ. *habræ- (2)

bodily -- bodily frame (N.): germ. *lÆkahamæ-

body: germ. *bðka-; *ferhwæ; *ferhwu-; *hrefa-; *hrefi-; *kruba-; *kruppa-; *leiba-; *leiba-; *lÆka‑ (1); *lÆkahamæ-

-- dead body: germ. *wala- (1); *wala-

Bohemian -- Bohemian (M. Pl.): germ. *Baiwarjæz

-- Bohemians: germ. *Baihaimæz

boil (N.): germ. *aita-; *aitra-; *baulja?; *buhila-; *bulaþæ-?; *bulgjæ-; *bull-?; *bulæ; *bulæ-; *enkwa-; *gunda-; *kauna-; *kuwulæ-; *swella-; *swelli; *swulla-; *swulli; *þræsæ?

boil (V.): germ. *brewwan; *bri-?; *bruwwan?; *seuþan; *wallan; *wallæn; *wulan; *wulÐn

-- boil (V.) out: germ. *uzseuþan

-- make (V.) boil: germ. *walljan

boiled -- boiled meat: germ. *saudi‑

boiling (N.): germ. *sauþa-; *walmi-

bold (Adj.): germ. *balþa-; *derba-; *deuzalÆka-; *durzu-; *frækna-; *hrausta-; *nanþa-; *snella-; *þreista-; *þuringa-; *waigra-

-- be (V.) bold: germ. *balþæn; *derbjan

-- become bold: germ. *balþÐn

-- make (V.) bold: germ. *balþjan; *hraustjan; *rankjan

bold (M.): germ. *kænÆga-

boldness: germ. *balþÆ-; *balþiþæ; *derbiþæ; *derbungæ; *dursti-; *frÐtrÆ-; *kænihaidu-; *kæniþæ; *wlankÆ-

bolster (N.): germ. *bulstra-; *bulstra-

bolt (N.): germ. *bultæ‑; *dubba-; *regul-; *rigla?; *skutæ-; *sluta-; *verik-

bondsman: germ. *lÐta-; *lÐti-

bone: germ. *baina-; *baina-; *knukæ‑

book (N.): germ. *bæka-; *bæki-; *bækæ; *bæks?

booty: germ. *launa-; *pred-; *rahæ-

borderline: germ. *mark; *skaiþi-; *skaiþæ

bore (V.): germ. *buræn (2); *þer-

borer: germ. *bura-; *burusÆ

born: germ. *bura- (1); *kunda-

-- not born: germ. *unbura-

borrow: germ. *burgÐn

bosom: germ. *bæsma-; *busmæ‑?

both: germ. *ba-; *bai-

-- both of us: germ. *unk-

-- both of you: germ. *ink-; *jut

-- from both of us: germ. *unkera

-- of both of you: germ. *inkera

-- we both: germ. *wit; *wiz

bottle: germ. *flaskæ

bottom (N.): germ. *budma-

-- bottom plank: germ. ? *hrafnja

-- water (N.) of a ship's bottom: germ. *þurruka-

bough: germ. *kef-

bound (Adj.): germ. *wessa-

bow (N.): germ. *bauga-; *baugisla-; *bægisla-?; *bægu-; *bugi-; *bugila-; *bugæ-; *hæpa-; *kangi-

bow (V.): germ. *baugjan; *gahneigwan; *habjæn; *hamp-; *hap-; *hnaigwjan; *hneigwan; ? *hneipan; *hnigwen; *hnðkÐn; *huh-

bowl (N.) (1): germ. *bullæ-; *gabit-; *hnappa-; *katin-; *skutela; *trubl-; *þrðflæ-; *waiga

box (N.): germ. *arkæ; *buhsja?; *kista

boy: germ. *babæ‑; *bæbæ-; ? *knabæ-; *knappæ-

braid (N.): germ. *burda- (2); *burdæ-?

braid (V.): germ. *snæ-

brain: germ. *bragna-; *hailjæ-; *hernæ-; *herzni-

bramble: germ. *bramil-?; *brÐmæ-; *brummæ-?

bran: germ. *klÆwæ; *klÆwæ-

branch (N.): germ. *asta-; *þeu-

branding -- branding iron (N.): germ. *kanter-

brass...: germ. *brasna-

brave (Adj.): germ. *fraka-; *hardja-; *hardu-; *hwassa-; *hwata-; *knawa-; *knÐi-

bravery: germ. *snellÆ-

breach: germ. *bruki-; *brusti- (2)

bread: germ. *brauda-; *hlaiba-

bread-basket: germ. *panar-

break (V.): germ. *bak-; *bibrekan; *brahhjan?; *brakæn; *brautan?; *brautjan; *brekan; *breutan (1); *bru-?; *brukæn; *brus-?; *farbrekan; *farbrestan; *gabrekan; *hreutan (2); *lamjan

-- break (V.) apart: germ. *brausjan?; *brðsjan?; *farbrekan; *farbrestan; *tebrekan; *tebrestan; *uzbrekan

-- break (V.) in: germ. *swægan (1)

breakable: germ. *brauski-?; *brauþa-; *bruki-; *klaubi-; *skurja-; *sprauþja-

breaker: germ. *brakæ- (2); *brekæ-; *brutjæ-

breaking (Adj.): germ. *brÐki-; *brukula-?

breaking (N.): germ. *brak-?; *braka- (2); *brÐkÆ-; *brÐkæ?

bream: germ. *brahsinæ; *brahsma-; *brahsmæ-; *bruhsmæ-?

breast: germ. *brengæ-?; *breusta-; *brusti- (1); *mantæ-; *pupp-

breastplate: germ. *brunjæ-

breath: germ. *anan; *andi-; *andæ-; *anþa-; *brÐda-; *brÐþi-?; *breþma-?; *Ðdma-; *fnehan; *hig-; *hwap-; *uzanþa-

breathe -- breathe (V.) hard: germ. *snuþaræn

brew (N.): germ. *suda-; *sudi-; *sudja-

brew (V.): germ. *brewwan

brewing (N.): germ. *brðwæ?

brick -- hollow brick: germ. *hwalbæ; *hwalbæ-

bride: germ. *brðdi‑

bridegroom: germ. *brðdigumæ-

bridge (N.): germ. ? *bræwæ; *brugi?; *brugjæ; *brugjæ-; *spakjæ-

bridle (N.): germ. *baitisla-; *bregdila-; *tauhma-; *tuga-; *tuga-

bridle (V.): germ. *baitjan

bridle: germ. *tugila-

bright: germ. *haidra-; *leuhta-

brine: germ. *sultjæ

bring: germ. *brangjan; *brengan; *færjan

-- bring forth: germ. *hrassjan

-- bring on: germ. *farulæn

bringing (N.): germ. *brungi-

bristle (N.): germ. *bærs-; *bursti-; *burstæ; *hagra-

brittle: germ. *brauþa-; *sprauþja-

broad (M.): germ. *braida-; *braidinga-?

-- be (V.) broad: germ. *fel-

-- become broad: germ. *braidÐn?

broaden: germ. *braidjan

broadth: germ. *briþæ-?

broath: germ. *braida-?; *braidÆ-

broken: germ. *brussa-?

-- broken piece: germ. *brukæ?; *brukæ‑

brooch: germ. *spangæ; *spanna- (1)

brood (V.): germ. *brædjan

brood-animal (F.): germ. *tauhæ-

brook: germ. *baki-; *bakja-; *bræka-; *bræka-; ? *geutæ-; *klengæ-?; *læki?; *rÆþa-; *rÆþæ-

broom: germ. *besamæ-; *lÆmæ-; *swæbala-

-- butcher's broom: germ. *hulisa- (2)

broth: germ. *brauda-; *bruþa-; *suppæ-

brother: germ. *bræþar; *sebja-

-- father's brother: germ. *fadurjæ-

brother-in-law: germ. *swÐgra; *taikura-

brow: germ. *bru-; *brðni-

brown (Adj.): germ. *duska-; *dusna-; *dusnæ; *elekwa-; *elwa‑; *erpa-

brown (M.): germ. *bebra-; *bebru-; *bernjæ-; *bernu-; *beræ- (1)

brown: germ. *brðna-

bruise (V.): germ. *fis-

b-rune -- name (N.) of b-rune: germ. *berkjæ-

brushwood: germ. *lÆmæ-

bubble (N.): germ. *blÐsæ

bubble (V.): germ. *skwetjan?

buck (N.): germ. *bukkæ-; *habræ- (2); *hæka- (2); *irk-

buck: germ. *erki-?

-- little buck: germ. *hækÆna-

bucket: germ. ? *katila-; *spanna- (1)

-- small bucket (N.): germ. *hamel-?

buckle (N.): germ. *hrengjæ-

-- tongue of a buckle: germ. *dalka-

buckle (V.): germ. *kni-

buckskin: germ. *hakula-

bud (N.): germ. *bull-?

bud (V.): germ. *breutan (2)?

buffalo: germ. *bisæ-

build (V.): germ. ? *tem-

build: germ. *bawjan; *bæwwjan?; *bæwwæn; *bðwan; *bðwjan; *gabðwan; *stiftjan; *stiftæn

building (N.): germ. *alh-; *buþæ-?; *bðwa-; *bðwa-?; *salja-

bull: germ. *bulæ-; *farza-; *farzæ-; *gradinga-; *hagana-; *uhsæ-; *urzæ-

bullet: germ. *bulta-?; *gaida; *skeuta-; *skuta-; *skuta-; *skutila-

bullock: germ. *steura-

bun: germ. *kakila; *kækila-

bundle (N.): germ. *bunda-; *fakk‑; *kembula-; *kerba-; *kerbæ-; *skauba-; *skauba-; *wiska-; *wiskæ

burden (N.): germ. *burþÆ‑; *pakka-; *swÐrÆ-; *swÐriþæ

burden (V.): germ. *swÐrjan

burdensome: germ. *agla-; *aglu-; *bÐga-

burdock: germ. *klaitæ-; *kliþþæ-

burial -- burial mound: germ. *hlaiwa-; *hlaiwi

burn (N.): germ. *brennæ-

burn (V.): germ. *aid-; *ailjan; *as-; *ber-; *bleuhan; *brannjan; *bre-?; *brennan; *bru-?; *farbrennan; *her-; *sweiþan; *swÐljan; *sweþan; *tenþnan; *þak-; *þakjan; *uzbrennan

burning (Adj.): germ. *daga-?

-- burning candle: germ. *blasa‑

burrow (V.): germ. *wæljan; *wrætan

burst (V.): germ. *blat-?; *brastjan; *brastæn; *brestan; *gis-; *hrendan?; *knak-; *skrenþ-; *smel-; *smellan?; *sprit-; *spriþ-; *teru-

bury: germ. *bidelban; *bigraban; *bikimbæn; *felhan; *hlaiwjan

bush (N.) (1): germ. *buska-; *hreisa-; *hrusti- (1); *kagæ-; *strðka

bushel: germ. *mudjuz; *skapa- (1)

bushes: germ. *kerza-; *kerzu-

busy: germ. *hræza-

but (Adv.): germ. *ake; *aþ; *eþ; *þau

but (Konj.): germ. *ake; *aþ; *eþ; *iþ

butcher -- butcher's broom: germ. *hulisa- (2)

-- butcher's meat: germ. *slahtra-

butt: germ. *budinæ; *butin?

butterfly: germ. *fifaldæ-; *papil-

buttock: germ. *hlauni-; *þeuha-

-- buttocks (Pl.): germ. *fuþi-; *steuta-

button (N.): germ. *knaupa-; *knuba-; *knuppa-

buy: germ. *bugjan; *kaupjan; *kaupæn

 

 

c

 

cackle (V.): germ. *gag-; *geg-

cage (N.): germ. *bðra-; *bðra-; *kafa

cake (N.): germ. *kakæ- (1)

cake: germ. *kækæ-

-- flat cake: germ. *flaþæ-

calculation: germ. *rÆma-; *ræfæ; *tallæ-; *talæ

calf: germ. *farsÆ; *farsjæ; *kalba-; *sparwæ- (1)

-- calf of the leg: germ. *waþwæ-

call (N.): germ. *hræfta-

call (V.): germ. *haitan; *halÐn; *halæn; *hazjan; *hlig-; *kalt-; *kalzæn; *kaujan; *krÐ-; *kwadjan

callosity: germ. *swela-; *swelez; *sweli-

calm (Adj.): germ. *lugna-; *ræwa-; *swifta- (2); *swiftjan

calm (N.): germ. *lugna-

calm (V.): germ. *sebæn?; *wæþjan

calmness: germ. *ræwæ; *ræwæ-

calumniate: germ. *hæljan; *hælæn; *kwedulæn; *mampjan; *nit-?

calumniation: germ. *lahstra-; *lahstu-; *lahtra- (1); *mer-

calumny: germ. *hæla

camel: germ. *elpandus

camp (N.): germ. *bæla-?; *hÆþa-; *kastel; *kastr-; *lahtra- (2); *læga-; *win-?

can (N.): germ. *kannæ-

can (V.): germ. *kunnan; *mugan

-- he can: germ. *gamet-; *kann-

canal: germ. *deljæ‑; *kanal-

cancer: germ. *krabbæ-; *krabita-

candle: germ. *kandil-

-- burning candle: germ. *blasa‑

cane: germ. *samiþæ

cap: germ. *kappa?; *kuppjæ-

capon: germ. *kappo

captive (M.): germ. *hafta-

captivity: germ. *hafti-; *haftja-

car: germ. *færæ

care (N.): germ. *karæ (2); *plegæ?; *plehti-; *rækiþæ; *rækæ?; *warnæ; *waræ (1)

-- take (V.) care: germ. *andasæn; *hleibjan

care (V.): germ. *karÐn; *karæn; *plegan; *rækatjan?; *rækjan; *swurgÐn; *warnjan

careful: germ. *knizda-; *sehwula-; *wara-; *waralÆka-

-- tread careful: germ. *wandæn (2)

carefulness: germ. *warnæ

carelessness: germ. *lausÆ-

caring (Adj.): germ. *rækja-

carpet: germ. *tepid-

carried -- carried thing: germ. *bura-

carrier: germ. *dragila-; *dragæ-

carrion: germ. *Ðsa-; *Ðsa-

carrot: germ. *murhæ-

carry: germ. *dragan

-- carry outside: germ. *uzberan

cart (N.): germ. *karr; *raidæ; *wagna-; *wagæ

cartillage: germ. *breuska-?

cart-load: germ. *fædra‑ (2)

cart-perch: germ. *brach-?

carve (V.): germ. *smi-; *snittæn?

carve: germ. *hras-; *talgjan; *wreitan

-- carve out: germ. *uzskaban

carving (N.): germ. *grafti-; *graftu-

cast (V.): germ. *kas-; *kastæn

castel: germ. *kastr-

castle: germ. *burg

castrate: germ. *galdjan

castrated -- castrated boar: germ. *baruga-

-- castrated ram: germ. *galdinga-

cat: germ. ? *kat-?; *katta

catch (N.): germ. *fanga-; *fanhi-; *hunþi-; *hunþæ

catch (V.): germ. *fangæn; *fanhan; *hafskæn; *haftinæn; *handjan; *henþan ; *neutan; *wi-

cat-mint: germ. *nepita

catnip: germ. *nepita

cattle: germ. *ermana-; *fehu-; *nauta; *nauta- (1); *skatta-

caul: germ. *kæl-

cavalry: germ. *ehwaraidæ

cave: germ. *granja-; *kafa; *kruft; *skrafa-

cease (V.): germ. *li-; *linnan; *tiuzæn?

cease: germ. *hwekan?; *hwik-; *si-; *sweikan; *weikan

celery: germ. ? *appju-

celestial -- celestial being: germ. *teiwa-

cellar: germ. *hulæ-; *hulæ-; ? *kellar-

Celt: germ. *Walaha-

censer: germ. *rukkar?; *zensar-

centurio: germ. *hundÆna-

century -- century of the army: germ. *hundarja-

certain: germ. *audana‑; *audana-; *gawissa‑

certainty: germ. *wissæ-

chaff (N.): germ. *helawæ

chaff: germ. *aganæ; *ahanæ; *ahur; *ahu‑; *bruska?; *helma- (2)

chain (N.): germ. *kadena

chain-link: germ. *skakula-

chalice: germ. *kelik-

chalk: germ. *kalk-; *krÐt-

challenge (V.): germ. *uzhaitan

chamber -- woman's chamber: germ. *kaminat-

change (N.): germ. *mðta; *swipula-; ? *swipulæ; *wihsla-; *wikæ‑

change (V.): germ. *mai-; *maidjan; *mi-; *miþ-; *mðtæn; *wehsljan

changeable: germ. *bregdja-?; *wanda-

changing (Adj.): germ. *hwurbula-; *walta-

-- changing (Adj.) fast: germ. *swipula-

chapter: germ. *fetÆ; *skarba- (1); *tallæ-

chaste: germ. *kðhska-; *kuskeis; *skamula-

chastity: germ. *skamulÆ-

chatter (V.): germ. *babalæn; *klapæn; *krag-; *skwel-; *snab-; *snabbæn; *snak-; *snappæn; *swat-

chattering (Adj.): germ. *krauna-

cheek: germ. *bakæ-; *kauna; *wangja-; *wangæ-

cheer -- cheer up: germ. *kanhtan

cheese: germ. *justa-; *kasjus

cherry: germ. *kirissa; *kresja

chervil: germ. *kerfulja

chest: germ. *arkæ; *kista

chestnut: germ. *kesten-

chew: germ. *kewwan; *menþ-

»chewer«: germ. *bakn

chicken: germ. *kiukina-; *pull-

chickpea: germ. *kiker

chieftain: germ. ? *aþal‑; *kuni- (2)?

child: germ. *barna-; *burþi-; *eudu-; *euþa-; *kinda-

childish: germ. *barniska-

chimney: germ. *asjæ; *asjæ-

chin: germ. *kinnu-

chip (N.): germ. *spÐnu-

chirp (V.): germ. *klak-; *twitwizæn

chisel (N.): germ. *baitila‑; *bautila-; *maitila-; *mattjæ-

chive: germ. *britt-?

choice: germ. *kusti-; *kustu-; *kuza-; *kuzi-; *wala- (2); *walæ?

choose: germ. *gakeusan; *kauzjan; *keusan; *kuz-; *waljan (1)

-- choose a direction: germ. *rakæn?

chooser (F.): germ. *kuzjæ-

chosen: germ. *wali-

Christ: germ. *Krist

church: germ. *kirika

churn (N.): germ. *kirnjæ-

churn (V.): germ. *kirnjan

cider: germ. *leiþu‑; *must-

circle (N.): germ. *hrenga‑; *hrimpa; *kraita-; *krenga-

circlet: germ. *raipa-; *raipa-

circumcise: germ. *bisneiþan

clamour: germ. *wæpa-

clamp (N.): germ. *klambræ?; *nestja?

clamp (V.): germ. *hnapp-; *klammjan; *klemman; *tweng-; *twikkjæn; *þweng-

clap (V.): germ. *klak-; *klapæn; *plad-; *slantjan; *smik-

clasp (N.): germ. *klampæ; *klempa-; *klumpæ-; *spangæ

claw (N.): germ. *klÐwæ

clay: germ. *klaima-; *klajja-; *klajjæ-; *sleura‑; *sleura‑; *þanhæ-

clean (Adj.): germ. *hraini-; *sðbri-

-- clean grain: germ. *fawjan

clean (V.): germ. *failisæn; *hlðtrjan; *hrainisæn; *hrainjan; *hrainæn; *klainisæn; *skairjan; *skeirjan; *swiknjan

cleaning (N.): germ. *swikniþæ

clear (Adj.): germ. *haidra-; *skairi-; *skeuri-; *switula-; *switulalÆka-

-- make (V.) clear: germ. *skeiræn; *switulæn

-- sounding (Adj.) clear: germ. *gella-

clear (V.): germ. *hreuþan; *lenhtjan; *riutjan; *ræþæn; *rudjan; *rudæn (1); *skeirjan

-- clear (V.) one's throat: germ. *hrekan

-- clear (V.) woodland: germ. *swandjan?

clearance: germ. *lauha-

cleared -- cleared woodland: germ. *hreuþ-; *reudja-; *reudra-; *ruda- (1)

clearing (N.) -- clearing (N.) one's throat: germ. *hrÐkæ-

clearness: germ. *berhtÆ-; *skeurilaika-

cleft (N.): germ. *gegura; *klufti-

cleft: germ. *gelja-; *raubæ

clenched: germ. *sterba-

clever: germ. *fitt-; *fitwes; *fræda-; *klæka-; *kæni-; *slðha-; *snutra‑; *snutralÆka-; *spah-; *spaka- (1); *swipra-; *weisa‑; *weisalÆka-

-- make (V.) clever: germ. *snutrjan

cleverness: germ. *frædahaidu-; *frædÆ-; *glawwÆ-; *slægiþæ; *snutrÆ-; *spakÆn; *spakiþæ; *spÐhiþæ; *swiprÆ-; *witræ-

cliff: germ. *klaibæ; *kliba-; *skarja-; *skrafa-

-- blind cliff: germ. *flæþæ?

climb (V.): germ. *staigjan?; *uzsteigan

climb: germ. *gasteigan; *klemban

cling -- cling to: germ. *smeugan

cloak: germ. *felta-; *slupa-

clod: germ. *skullæ-

cloister: germ. *munistri

close (Adj.): germ. *hnappja-; *hnawwa-; *tanga-

close (V.): germ. *bidÐn; *bidæn; *bihleidan; *bisleutan; *hleidan; *sleutan; *slðtan; *stoppæn

close (V.) one's mouth: germ. *mu-

-- close one's eyes: germ. *winkæn

cloth: germ. *blagwæ‑; *blahæ-; *dæka; *fanæ-; *labba; *lakana; *lappæ-

-- coarse woolen cloth: germ. *lodar?; *luþæ-

-- rough cloth: germ. *rðhwjæ-

-- woolen cloth: germ. *kuttæ-

clothing (N.): germ. *garwja-

cloud (N.): germ. *melhmæ‑; *wulkana-; *wulkana-

clover: germ. *klaibrjæ-; *klaiwa-; *klaiwa

club: germ. *kulbæ-; *kðlæ; *kðlæ-; *kuwulæ-

clue (N.): germ. *knðwæ-

coagulate: germ. *derb-; *garennan; *hud-; *hutt-

coagulated -- coagulated matter: germ. *kwagul-

-- coagulated milk (N.): germ. *skurja?

coagulation: germ. *stalmæ-

coal: germ. *kula- (2); *kulæ-

coarse: germ. *graupi- (1)

-- coarse woolen cloth: germ. *lodar?; *luþæ-

coat (N.): germ. *kuttæ-; *mantil-?

coat: germ. *hakula-

cobbler: germ. *suter-

cock: germ. *hanæ-

cockroach: germ. *skabæ?

codfish: germ. *bruhsmæ-?; *þurska-

coffin: germ. *sark-

cog: germ. *kuggæ-?

coil (N.): germ. *wriþæ-

coin (N.): germ. *munita; *skillinga-; *tremis-

cold (Adj.): germ. *kalda-

-- be cold: germ. *alg-; *kalan

-- become cold: germ. *kaldÐn; *kaldæn

-- get cold: germ. *kælÐn; *kælnæn

cold (F.): germ. *kaldæ

cold (N.): germ. *snuþæ-

coldness: germ. *algi-; *kalda-; *kaldÆ-; *kali-; *kalma; *kælÆ-; *kæliþæ; *swalæ-

collapse (V.): germ. *swÆnæn

collar: germ. *kragæ-; *krusa-

-- collar beam (N.): germ. *wagela-

collness: germ. *kula- (1)

colostrum: germ. *beusta-; *buzdæ-

colour (N.): germ. *blija-; *blÆwa- (2); *farwæ; *wlitu-

-- pale colour (N.): germ. *blaikæ-

-- white colour (N.): germ. *blaikæ-

coloured: germ. *bræka‑?; *farhwa-; *farwa-; *hiwja-

colourful: germ. *faiha- (1)

colourfulness: germ. *faihÆ-

colt: germ. *fuliki-; *fulja; *fulæ-

com...: germ. *ga-

comb (N.): germ. *hrata; *kamba-; *straljæ-

comb (V.): germ. *kambjan

combine: germ. *gadæn (2)

come: germ. *bikweman; *birennan; *furþirjan; *furþræn; *gakweman; *galeiþan; *kweman

-- come near: germ. *nÐhwÐn

-- come out: germ. *skag-

-- come out: germ. *uzkweman

comfort (N.): germ. *samþÆ-; *þrafsta-

comfort (V.): germ. *þrafstjan?

comfortable: germ. *auþa- (1); *haga-; *kwÐmi-; *maka-

common (Adj.): germ. *gamaini-; *maini-

common (Adv.) -- in common (Adv.): germ. *samaþa

community: germ. *mainÆ-; *mainiþæ; *mainæ-; *tumfti-?

companion: germ. *gasinþæ-; *sagja- (2); *sinþa-

company: germ. *gasenþja-

compare: germ. *lÆkinæn; *lÆkisæn

compensation -- compensation for a man killed: germ. *leudi-; *weragelda; *weragelda-

compete: germ. *fleitan; *gafleitan

complain: germ. *flak-; *gnus-?

complete (Adj.): germ. *fullalÆka-; *sin-?

completed -- prefix of completed action: germ. (*ga-)

completely -- completely blind: germ. *starablenda‑

comprehend: germ. *bigreipan; *uzgetan

comprehensive: germ. *knappa-

comrade: germ. *gadæ-; *gamakæ-; *ganauta-; *gasinþæ-; *makæ-; *nauta- (2); *sinþa-; *swÐsæ-

conceal: germ. *bihelan; *bimeiþan; *darÐn?; *darnjan; *daugan?; *dauguljan?; *daugulæn?; *der-; *farhelan; *felhan; *gabergan; *haljan; *helan; *hðdjan; *laugnjan

concealment: germ. *daugulÆ-?; *daugulja-?

concubine: germ. *gabadjæ-; *kabisjæ; *kafjæ

condemn: germ. *damnæn?; *fargreipan; *wargjan

cone: germ. *kagila-

confess: germ. *bijehan

confession: germ. *jehti-

confidence: germ. *trausta-

confident: germ. *garðnæ-; *rðnæ- (1)

-- be (V.) confident: germ. *traustjan

confirm: germ. *starkæn

confirmation: germ. *stÐdÆ-

confuse: germ. *gawerzan; *werzan

confused: germ. *dwatta-; *wæra-

-- be (V.) confused: germ. *dwed-; *mas-

confusion: germ. *werza-

conglomerate: germ. *klu-; *klut-; *knub-; *knuk-; *knuþ-; *kwelh-

congress (N.): germ. *maþla-

conifer: germ. *barza-

connected: germ. *þwÐri-

-- make (V.) connected: germ. *þwÐræn

conquer: germ. *segizæn

conscience: germ. *wissÆ-

consciousness -- loose consciousness: germ. *swaþræn

consecrate: germ. *hailatjan; *wigjan; *wih-; *wÆhÐn; *wÆhjan

consider: germ. *metan; *metæn; *tÐh-; *tehwæn; *tel-; *wegan

consideration: germ. *þanka-

consisting -- consisting of two: germ. *twÆfa-; *twiha-; *twija-

constant: germ. *stÐdÆga-; *stÐdja-; *stæþa-

consternated -- become consternated: germ. *sturnan

consume: germ. *etan; *gaetan

contempt: germ. *harwa

contestable: germ. *sæki-

continous: germ. *sim-

continuous: germ. *amita-

contract (N.): germ. *pakt-; *trausts; *trewiþæ; *wera

-- fix (V.) in a contract: germ. *þengæn

contract (V.): germ. *hrenkwan; *narwjan; *sah-; *þenh-

contribution: germ. *gelstra-

cook (M.): germ. *kok-

cook (V.): germ. *bri-?; *kokæn; *wer-

cool (Adj.): germ. *kæla-; *kæli-; *kælu-; *swala-

-- be (V.) cool: germ. *swalÐn

cool (V.): germ. *kæljan; *swalæn

coot: germ. *balikæ-

copper: germ. *kupar

copy: germ. *lÆkiþæ

cord: germ. *saidæ-

core: germ. ? *kelk-; ? *kernæ-; *piþæ-

coriander: germ. *koriandr-

cormorant: germ. *skarba- (2); *skarbæ

corn: germ. *kurna‑

corn-cockle: germ. ? *radwæ-; ? *rÐdwæ-

corner (N.): germ. *wranhæ

corner: germ. *lafta-; *skauta‑; *wenkila-

cornflower: germ. *trimisjæ

corpse: germ. *hraiwa-; *lÆka‑ (1); *lÆkahamæ-; *nawa-; *nawi-; *wala- (1); *wala-

corridor: germ. *flatja-

cost (V.): germ. *bargjan; *burgjan

cottage: germ. *kautjæ-; *kuta-

cough (V.): germ. *hwæstan; *hwæstæ-; *hwæstæn

coulter: germ. *kolter-; *ristila-

councellor: germ. *rÐdinga-

council: germ. *rðnæ

count (V.): germ. *raþjan; *reiman?; *rekanæn; *ri-; *taljan; *talæn

countenance: germ. *ludjæ?; *wlitu-

country: germ. *mæri?

courage: germ. *aljana-; *gadja-; *mæþa‑; *nanþa-

courageous: germ. *durzu-; *franka-; *nanþa-

course: germ. *hlaufti-; *hlaupa-; *hlaupi-; *jÐna-; *rÐsæ; *runi-

cousin: germ. *neþja-

cover (N.): germ. ? *hemila-; *hemina-; *matta; *pall-; *plehtæ; *slðgwæ; *sluh-; *tÐka; *þaka-

cover (V.): germ. *bihleidan; *biteuhan; *fel-; *had-; *ham- (1); *hlib-; *hæd-; *hreudan; *hu-; *hud-; *hus-; *huzd-; *reb-; *sku-; *skud-; *stek-; *teldan?; *þakjan; *þek-; *wreihan (1)

cow: germ. *kæw

coward: germ. *blauþjæ-

cowardice: germ. *argiþæ

cowardly: germ. *arga-

cowl: germ. *kuttæ-

crab: germ. *krabbæ-; *krabita-

crack (V.): germ. *gnestan

crackle (V.): germ. *brastæn; *brus-?; *bruskan?; *krak-

cradle (N.): germ. *kradula-; *wagæ-

craft: germ. *listi-; *wÆla; *wilu

craftsman: germ. *smaiþra-

cramp (N.): germ. *klampæ; *klempa-; *krampæ; *krappæ-; *krÐpæ-

cramp (V.): germ. *krampjan; *krempan; *skrampjan

crane: germ. *krana-; *kranæ-; *kranuka-

crash (V.): germ. *spekan

»crate«: germ. *kratjæ-

crawl (V.): germ. *sleikan; *slenkan; *snag-; *snak-; *snakan; *sneikan

creak (N.): germ. *haula-

creak (V.): germ. *gerran?; *kerran

cream (N.): germ. *rauma-; *raumæ-; *sanæ

create: germ. *deikan?; *gaskapjan; *skapjan; *uzskapjan

created: germ. *skafta-; *skaftÆga-

creation: germ. *skafti-

creatur: germ. *kwikwandja-

creep (V.): germ. *kraupjan; *krek-; *kresan; *kreukan; *kreupan; *kris-?; *reb-; *sleikan; *slenkan; *sluk-; *sneikan

creeping (Adj.): germ. *slðha-

cress: germ. *krasjæ; *krasæ-

crest: germ. *grÐdi-

crib: germ. *bansa-; *bansti-; *bari-; *barnæ-; *kribjæ-

cricket (N.) (1): germ. *haimæ‑

criminal (M.): germ. *warga‑

cripple (M.): germ. *krupila-

crippled: germ. *gamaida-; *maida-

crisp (Adj.): germ. *rauskja-

-- make (V.) crisp: germ. *rauskjan

croak (V.): germ. *kwak-

crook (V.): germ. *kreng-; *krub-; *krus-; *wraistjan

crooking (N.): germ. *krumpingæ

crop (N.): germ. *kruppa-

crop: germ. *akrana-; *bewwu-

crossable: germ. *wædi-

crossbar: germ. *knabila-

crossbeam: germ. *flauþri-?

crow (N.): germ. *hræka-; *kahwæ; *krÐæ-; *krÐwæ-

crow (V.): germ. *hlagnjan; *hrðkjan; *kra-; *krÐan

crowd (N.): germ. *bultjæ-; *bunka-?; *bunkæ-; *kruda-; *mangÆ; *mangja-; *mðka; *þrangæ; *þrenga-; *þreutskæ-; *þrumi-

crowd (V.): germ. *krðdan; *mug-

crowding (N.): germ. *stijæ-; *stima-; *sturi-

crown (N.): germ. *hersæ-; *kranta-; *skaidilæ

crucible: germ. *digula-; *tegel-?

crude: germ. *grauta-; *græbi-; *gruba-

-- crude object (N.): germ. *kruzlæ-

cruel: germ. *gremmaga-; *gremmalÆka-; *sleiþÆga-

crumb (N.): germ. *brusmæ-; *grumel-; *krauma-; *krumæ‑

crumble: germ. *kru-; *murs-; *murt-

crunch (V.): germ. *gredan; *grendan; *hrus-

crust (N.): germ. *kant-; *rendæ; *rendæ-

crutch: germ. *krukjæ

cry (N.): germ. *hræpa-; *hræpi‑; *skraia-

cry (V.): germ. *flÆnan?; *gau-; *gaujan; *geltæn; *gnellan; *grat-; *grÐtan; *greutan (1)?; *hrak-; *hreinan (2); *hri-; *hrih-; *hrik-; *hræpan; *hræpjan; *hu-; *kerzan; *skraimjan; *skraiwjan; *skrak-; *skreian; *skrik-; *skru-; *skwel-; *wæpjan

-- make (V.) cry: germ. *grætjan

crying (N.): germ. *grÐta-

crypt: germ. *kruft

cuckoo: germ. *gauka-

cudgel: germ. *saigula-

cultivation: germ. *arþi-; *kultur-

cumin: germ. *kumin-

cunning (Adj.): germ. *fitt-; *glawwa‑

-- be (V.) cunning: germ. *fitwesÐn; *fitwesæn

cup (N.): germ. *fulla-; *kupa; *staupa-; *staupa-; *stikla-

cup (V.): germ. *skrapjan

cur: germ. *kautarja

curd: germ. *drablæ-

curdled -- curdled milk (N.): germ. *kalwi-

curl (N.): germ. *kaura-; *lukka-

curlew: germ. *spæwæ-

curly: germ. *fris-; *kaura-; *krausa- (1)

-- be (V.) curly: germ. *wlah-

-- curly object (N.): germ. *kruzlæ-

current (N.): germ. *flauma-

curse (V.): germ. *farflækan; *farhwÐtan

cursed: germ. *galda-

curtain: germ. *kortin-?

curve (N.): germ. *hlankÆ-; *hlankæ; *hlankæ-; ? *kat-?; *kragæ-; *krakæ-; *krufta-; *waþwæ-

curve (V.): germ. *hram-; *hruh-; *wrempan

curved: germ. *hwalba-; *krampa-; *krumpa-; *wraiha-; *wraikwa-

-- be (V.) curved: germ. *ham- (2); *heh-; *hek-

-- being (N.) curved: germ. *hwalbÆ-

cushion: germ. *badja‑; *kulk-

custom: germ. *brðki-; *sedu-; *þawwa-

-- customs (Pl.): germ. *tol-

customary: germ. *unhta-

cut (Adj.): germ. *skardasama-

-- cut (Adj.) short: germ. *hnutta-

cut (N.): germ. *skraudi-; *skraudæ; *snida-; *snidi-

cut (V.): germ. *gasneiþan; *gel-; *has-; *her-; *hnaban; *kapp-; *kurbæn; *maitan; *maitjan; *matjan; *rih-; *ristjan; *seh-; *sek-; *skarbjan; *skardjan; *skeran; *skrauda-; *skraudan; *skrÐ-; *skrÐd-; *skrefan; *skri-; *skru-; *skrud-; *snad-; *snadwæ; *snaida-; *snaidjan; *sneiþan; *sneuþan?; *snib-; *snu-; *snub-; *telg-; *teskaidan

-- cut (V.) away: germ. *bikerban; *gamaitan

-- cut (V.) diagonally: germ. *skaunjan?

-- cut (V.) off: germ. *skert-

-- cut (V.) out: germ. *fih-

-- start (V.) to cut: germ. ? *gennan (2)

cutable: germ. *skÐri-

cutter: germ. *skardinga-

cutting (N.): germ. *baræ (3); *skurdi-

 

 

d

 

dabble (V.): germ. *dab-?

dagger: germ. *heru-

dam (N.): germ. ? *bræwæ; *damma-; *warja-; *warja- (2) *warjaz

dam (V.): germ. *dammjan; *stæwjan; *stæwæn

damage (N.): germ. *daræ; *granda- (2); *laiwa; *skaþi-; *skaþæ-; *skaþulÆ-; *spelþa; *spelþi; *teuna

damage (V.): germ. *aglujan; *ferjan; *gaskaþjan; *her-; *maidjan; *skardjan; *skaþjan; *skaþæn; *sleiþjan; *tu-

damaged: germ. *skarda-; *skardasama-

damasc-weaver: germ. *plðmõri

damp (Adj.): germ. *fðhti-; *funhta-; *kramma-; *sðra-

-- be (V.) damp: germ. *slag-

dampness: germ. *funhtÆ-; *funhtiþæ; *krammiþæ

dance (N.): germ. *laika-; *laiki-; *spila

dance (V.): germ. *saltæn (1); *spilæn

danewort: germ. *aduhha-

danger (N.): germ. *fÐra; *fÐræ; *fraisæ; *frækni-; *sleiþÆ-

dangerous: germ. *sleiþa-; *sleiþra-

dare: germ. *dursan; *nanþjan; *nenþan?; *þurÐn

daredevil: germ. *þuringa-

daring (Adj.): germ. *durzu-; *knut-; *waigra-

dark (Adj.): germ. *dankwa-?; *daugana-; *daugula-; *demma-; *demra-; *denkwa-; *derka-; *dunkala-; *dunkara-; *duska-; *erpa-; *hðma-; *kÐma-; *merkwa-; *salwa-; *salwÆga-; *skuma-; *sula-; *þemstra-; *þeustra-; *wanna-

-- be (V.) dark: germ. *derk-; *dug-; *hel-; *þem-

-- become dark: germ. *demmæn; *demrajan; *demrÐn; *dunkalÐn; *duskÐn; *þemstrÐn

-- make (V.) dark: germ. *demrajan; *dunkaljan; *þemstrajan; *þeustræn

dark (M.): germ. *blÐwinga-

darken: germ. *dankwajan?; *gaswerkan; *merkwajan; *neipan; *rekwan; *swerkan; *þemstrajan; *þemstrÐn; *þeustræn

darkness: germ. *dunkala-; *dunkalÆ-; *hðma-; *merkwa-; *merkwi-; *merkwæ-; *nebulæ; *nebulæ-; *rekwe-; *swerka-; *þemstra-; *þemstrÆ-; *þeustrÆ-

darkred: germ. *Ðma‑

dash (V.): germ. *smad-

date (N.): germ. *frista-; *frista-; *fristi-; *þenga-

daughter: germ. *duhter

-- servant's daughter: germ. *þewernæ; *þewernæ-

dauther-in-law: germ. *snuzæ

dawn (N.): germ. *skairæ-; *ðhti-

day: germ. *daga-; *dægi-; *dægur-; *tina?

dead (Adj.): germ. *dauda- (1); *wala- (5)

-- dead body: germ. *wala- (1); *wala-

deadnettle: germ. *dawæ‑

deaf (Adj.): germ. *dauba-; *duba-

-- become deaf: germ. *daubÐn

deal (N.) (2): germ. *þela-; *þili-

dear (Adj.): germ. *deurja-; *frÆja-; *frijahaidu-; *haima-; *lauba-; *leuba-; *turhta-

-- make (V.) dear: germ. *leubjan

-- become dear: germ. *heurjan; *leubÐn

dear (F.): germ. *hulþæ-

dear (M.): germ. *hulþæ-

death: germ. *daudæ-?; *dauþu-; *hruza-; *kwalæ; *kweldi-; *swulta-; *swulti

death-watcher (F.): germ. *walakuzjæ-

debt: germ. *dulga-

debtor: germ. *skulæ-

decay (V.): germ. *farfallan; *fðlan; *fðlÐn; *wis-; *wisan?

decay: germ. *mulsan

decease (V.): germ. *anslÐpan; *uzslÐpan

deceit: germ. *faikna-; *maina-; *swÆka-; *tÐlæ; *wÆla; *wilu

deceitful: germ. *faiknÆga-

deceitfully: germ. *welæ

deceive: germ. *bidreugan; *bisweikan; *blankjan; *dreugan (2); *faiknæn; *lurtjan; *skub-; *skup-; *strðdjan; *swikæn; *welþjan

deceiving (Adj.): germ. *swiki-

decency: germ. *lempa-

decent: germ. *ferhwt-; *seduga-

decide: germ. *bisleutan; *rðnÐn

decision: germ. *ragina-

declare: germ. *skeurjan

decline (V.): germ. *lðtan; *sakkwæn?; *skib-

decorate: germ. *brðnjan; *fÐgjan; *fÐgæn; *fÐtjan; *hreudan; *tÐrjan

decorated: germ. *garwi-

decoration: germ. *tÆra-

decoy-bird: germ. *læþra

decrease (V.): germ. *sainÐn; *sweinan

decrease: germ. *lðtilÐn

decree (N.): germ. *rÐhsni-

deed: germ. *dÐdi-; *wurhstwa-; *wurhti‑

deep: germ. *deupa-; *deupalÆka-

-- be (V.) deep: germ. *dup-

-- make (V.) deep: germ. *deupjan

deepening (N.): germ. *staupa-; *staupa-

defeat (V.): germ. *biþwengan

defect (N.): germ. *brukæ‑

defect: germ. *skurta-; *skurta-

defend: germ. *algæjan; *warjan

defender: germ. *warja- (1)

deform: germ. *farskapjan

degree: germ. *knewa-; *knewi

delay (N.): germ. *latæ

delay (V.): germ. *hwÆlÐn; *hwÆlæn; *sainæn; *si-

delete: germ. *ubjæn

delight (N.): germ. *wunjæ

delight (V.): germ. *bleiþjan; *fahjan; *frawjan; *raibjan; *rætjan

deliver: germ. *fetan (3)?; *fÆten; *gaberan

delivery: germ. *salæ

delusion: germ. *drauga-; *drauma-; *druga-

delusive: germ. *drugi-

demon -- demon of a treasure: germ. *arniþo

denial: germ. *laugnæ

dense: germ. *þenhta-

-- be (V.) dense: germ. *sti-

-- make (V.) dense: germ. *þekæn

density: germ. *þekiþæ

deny: germ. *farkweþan; *laugnjan

departure: germ. *raisæ

deplore: germ. *bireutan

depressed -- be (V.) depressed: germ. *slukk-

deprivation: germ. *skarwina

deprive: germ. *bineutan

depth: germ. *deupa-; *deupÆ-; *deupiþæ

descent -- being (Adj.) of the same descent: germ. *samakunja-

descendant (F.): germ. *nefti-

descendant (M.): germ. *laiba-; *nefæ-; *neþja-; *þeuhter

-- descendants: germ. *sprenga-

descending (Adj.): germ. *nÆhwela-

descent: germ. *aþala-; *aþalÆ-; *aþalja-; *kendi-; *kunja-

desert (N.): germ. *auþÆ- (2); *auþinæ; *auþiþæ; *auþja-; *wæstÆ-; *wæstinja-; *wæstinjæ; *wæstunjæ

deserted: germ. *auþa- (2)

desire (N.): germ. *frekiþæ; *gerniþæ

desire (V.): germ. *ger-; *geran; *gernjan; *geræn; *gid-; *grad-; *grÐd-; *grid-; *las-

desireable: germ. *wÐni-

despise (V.): germ. *farsehwan; *smõhæn; *smÐhjan

destiny: germ. *naudi-

destroy: germ. *auþjan (2); *fardæn; *tesleitan; *testautan; *ubjæn; *wæljan

destruction: germ. *kwalma-

determine: germ. *stuþ-

detest: germ. *laiþatjan

devastate: germ. *auþjan (2); *auþjæn; *harjæn; *wæstjan

development: germ. *þruskæ-; *wandula-

devil: germ. *diabul-

devotee: germ. ? *gaut-

devour: germ. *faretan; *farslendan; *farswelgan; *kal-; *kel-; *kras-; *kwer-; *kwerran; *slendan; *swelgan

dew (N.): germ. *dawwa-; *dawwa-; *dawwæ

dew (V.): germ. *þawisjan?

dexterity: germ. *fægiþæ

diagonally -- cut (V.) diagonally: germ. *skaunjan?

diaper: germ. *luþræ; *wandula-; *wendila-

die (N.): germ. *dubbala‑; *muniwæ; *warpila-; *wurpila-

die (V.): germ. *daudanæn?; *daujan; *dewan; *gasweltan; *mer-; *sterban; *swaltjan; *sweltan; *þerban; *uzsterban

difference: germ. *skaita-

different: germ. *missalÆka-

-- make (V.) different: germ. *skankæn

difficulty: germ. *aglaitja-; *aglaitÆ‑; *algaitÆ-; *wandæ-

dig (V.): germ. *delban

dig: germ. *bigraban; *graban; *grubilæn?; *skerban

-- dig out: germ. *uzgraban

digging (N.): germ. *grafti-; *graftu-

dignify: germ. *werdjan

dignity: germ. *hairadæma‑; *hairaskapi-; *hairædja-; *steurÆ-; *steuræ-; *werþÆ-

dike (N.): germ. *dÆka-

diked -- diked land (N.): germ. *kauga-

diligence: germ. *fleita-; *fleiti-; *wandja-

diligent: germ. *arni-; *aznes; *azni-; *fraþa-

dill: germ. *delja-; *dili-; *duli-; *dulja-

diminuish: germ. *mang-; *mi-; *smõhæn; *smÐhjan

dimple: germ. *dumpila-?

dip (V.): germ. *duppjan; *þunkæn

dipsomaniac (Adj.): germ. *drunkula-

direct (V.): germ. *arnæn

direction: germ. *rakæ (3); *taiga-

-- choose a direction: germ. *rakæn?

dirt (N.): germ. *garwjæ-; *kÐma-; *kÐmi-; *keni; *rÐmi-; *salwa-; *þrakja-; *þrekka-

dirt (V.): germ. *smud-

dirth (N.): germ. *saura-

dirty: germ. *kÐma-; *keni-; *salwa-; *sula-; *werga-

-- be dirty: germ. *alk-; *mu-

-- make (V.) dirty: germ. *wergæn

disappear: germ. *farswendan

disc: germ. *skÆbæ; *skÆbæ-

discern: germ. *bil-

discipline (N.): germ. *tuhti-

discord: germ. *turna-

discuss: germ. *bisprekan

discussion: germ. *sprÐkÆ-

disgraceful: germ. *haunalÆka-

disgust (N.): germ. *aikla?

disgust (V.): germ. *aiwilæn; *wlatæn; *wlÐt-

dishonour (N.): germ. *naisæ-

dishonour (V.): germ. *naisjan

dishonourable: germ. *naisa-

dismiss: germ. *farlÐtan

dispense (V.): germ. *anbendan

display -- display of the male bird: germ. *balta-

displease: germ. *uzþreutan

displeasure: germ. *þrauta-; *þreuti-

disposed -- well disposed: germ. *wÐgi-

dissolute (Adj.): germ. *lðþrja-

dissolve: germ. *lu-; *lusnæn; *maltjan; *meltan; *smu-

distaff: germ. *disanæ; *konukl-; *rukkæ-

distincting (Adj.): germ. *skaida-

distinction: germ. *skaida-; *skaida-

distinguished: germ. *haira-

-- distinguished object (N.): germ. *skila?

distinguishing (Adj.): germ. *skaida-

district: germ. *aibæ; *gawja-

disturb: germ. *marzjan; *staurjan; *stur-

ditch (N.): germ. *dula-; *dula-

ditch: germ. *grabæ; *grabæ-; *græbæ; *humi-

diurectic: germ. *migula-

dive (V.): germ. *daupjan; *dðban; *dðbjan; *dðkan; *duppæn

dive: germ. *kwebjan

diver (a bird): germ. *dðkarja-

divide: germ. *dailjan; *skarjan; *ta-; *tab-; *teneman; *ti-; *tib-

divider: germ. *brutjæ-

divinity: germ. *kundÆ-; *kundiþæ

division: germ. *dailiþæ

dizziness: germ. *swarma-; *swarmi

dizzy  -- be (V.) dizzy: germ. *dusÐn

do (V.): germ. *gadæn (1); *æb-; *æbjan; *tawjan; *wirkjan; *wurkjan; *wurkæn

-- do magic: germ. *seiþan; *trulljan?

-- do military service: germ. *dreugan (1)

-- do something dumb: germ. *dumbetjan

doctrine: germ. *laizæ; *liza-

doe: germ. *dam-?; *hendi-; *hindæ

doeskin: germ. *irk-

dog: germ. *hunda-

-- male dog: germ. *hruþjæ-

doing (N.): germ. *æba-; *æbæ

done: germ. *dÐna-; *wurhta-

donkey: germ. *asilu-

»doom«: germ. *dæma-

doomed: germ. *faiga- (1)

door: germ. *dur-; *dura-; *hliþa- (1)

dormouse: germ. *beleh

dorsal -- dorsal fin: germ. *bægisla-?

doubt (N.): germ. *dwulæ-; *twÆfla-; *twihæ-; *twijæ-

doubt (V.): germ. *twiwjæ-

dough: germ. *daiga-?; *daiga-

dove: germ. *ahaki-; *dðbæ-

dowel (N.): germ. *dubila-

down (Adv.): germ. *ner-; *ni; *niþai; *niþarai; *niþæ; *niþra

down (N.): germ. *dðna- (2); *pluma?

dowry: germ. *wetmæ-

draff: germ. *draba-

draft (N.): germ. *drauga-

drag (V.): germ. *dragan; *drak-; *gadragan; *slaipjan; *slædjan?; *terg-; *trakjan; *trekan

-- drag (V.) away: germ. *fardragan

drag-net: germ. *segina

dragon: germ. *drako

drake: germ. *anuttrahho

»drake«: germ. *drako?

draught -- draught animal: germ. *jauki-; *jaukja-

draw (N.): germ. *tuga-; *tuga-; *tugi‑

draw (V.): germ. *drak-; *faihjan (1); *gabregdan; *gateuhan; *tu-; *tugæn; *tukkjan; *tut-; *þenk-; *þensan

-- draw (V.) together: germ. *skremman; *skrempan; *skrenkan; *snarkjan?; *snerhan; *snerpan

-- draw (V.) lots: germ. *gahleutan

dread (V.): germ. *drÐdan; *greisan; *gru-; *grusjan?; *grðwisæn

dream (N.): germ. *drauma-; *swebna-; *swebna-

dreg -- dregs (Pl.): germ. *drahsta-; *drajæ; *drastæ-; *gerwa; *gruma?

drench (V.): germ. *drankjan

dress (N.): germ. *hÐta-; *skrðda-; *wastjæ; *wÐdi-

dress (V.): germ. *wazjan; *wÐdjan

dried -- dried up: germ. *halla-

drift (N.): germ. *drifti-

drill (V.): germ. *þrel-

drink (N.): germ. *dranka-; *dranka-; *drenkæ-; *drunki-; *supi-; *swulgi-

drink (V.): germ. *drenkan; *gadrenkan; *lapan; *lapjan

drip (V.): germ. *dreupan; *drðpan; *drupæn

drip: germ. *selkan; *sib-; *sif-

drive (V.): germ. *al-; *alatjan; *dreiban; *hraþæn; *hurskjan; *hwatæn; *la-?; *skundjan; *skundæn

-- drive (V.) away: germ. *drabjan; *fardreiban; *farswaipan

-- drive (V.) out: germ. *uzdreiban

driven: germ. *wraka-

driver: germ. *drÆbæ-; *fara-; *faræ-

driving (N.): germ. *driba-

drone (N.): germ. *drÐni-; *drenæ-

drone (V.): germ. *dren-; *drunjan

drop (N.): germ. *drupæ-; *slak-

drop (V.): germ. *draupjan; *druppatjan; *druppæn; *gadreupan; *seipan; *seipæn

-- drop (V.) of: germ. *fraiþÐn

dross: germ. *sendra-

drought: germ. *þurzÆ-

drown: germ. *uzdrenkan

d-rune -- name (N.) of d-rune: germ. *daga‑

drunken: germ. *alwa-; *drunkana-

drunkenness: germ. *drunkulÆ-

dry (Adj.): germ. *draugi-; *drðgi-; *druk-; *drukna‑; *druknu-; *sauza-; *skreha-; *spaka- (2); *þurzu-

-- be (V.) dry: germ. *gas-; *hel-; *þersan

-- high and dry land: germ. *gaistæ

dry (V.): germ. *drðgjan; *druknajan; *druknÐn; *gaista-; *si-; ? *suz-; *þarzjan; *þersan; *þursnan; *þurzakæn; *þurznæn

-- dry (V.) up: germ. *sauzÐn

drying (N.): germ. *þarzæ; *þarzæ-

dryness: germ. *druknÆ-

duck (N.): germ. *anid-; *artæ-

duck (V.): germ. *smaugjan

due (Adj.): germ. *sanþ-; *sanþa-

-- be (V.) due: germ. *gaburjan; *sæmÐn

dull (Adj.): germ. *bauda‑; *duba-; *dumba-

dumb (Adj.): germ. *dumba-; *stunta-

-- become dumb: germ. *dumbÐn; *dumbnæn; *dumbæn

-- do something dumb: germ. *dumbetjan

-- make (V.) dumb: germ. *stuntjan

dumbness: germ. *dumbahaidi-

dune: germ. *dðna- (1); *dðnæ-

dung (N.): germ. *dunga-; *mukÆ

dungeon: germ. *karkari-

duration -- long duration: germ. *saimÆ-

dusk (V.): germ. *nahtæn

dusk: germ. *þemara-

dusky -- grow dusky: germ. *hðmæn

dust (N.): germ. *dunsta-; *dunsti-; *dusta-; *dusta-; *muldæ; *muldæ-; *mulma?; *stauba-; *stubja-; *stubju‑

-- falling (N.) of dust: germ. *duska-

dust (V.): germ. *melma-; *staubjan

duty: germ. *dulga-; *plehti-

dwarf: germ. *durgÆ; *dwerga-

dwell: germ. *hi-; *wunÐn

dweller: germ. *bðwæ-?

dwelling (N.): germ. *bæwi-?; *bæwwi-?; *budla-; *bulla?; *buwi?

dwindeling (Adj.): germ. *swenda-

dwindle: germ. *dweinan?; *mulgwen; *sweinan; *swendan; *þweinan?; *þwersan?; *uzswendan

dye (N.): germ. *pimenta?

-- red dye (N.): germ. *wratja

dye (V.): germ. *faihjan (1); *faihæn; *fih-

dying (N.): germ. *daudÆ-?; *sterbæ-

 

 

e

 

each: germ. *aiwingihweþera‑

-- two of each: germ. *twizna-

eager: germ. *funsa-; *gerna-; *hrassja-; *ðstra-

-- be (V.) eager: germ. *ðstræn

eagerness: germ. *gambarÆ-; *mundrÆ-; *ðstrÆ-

eagle: germ. *arnæ-; *arnu-; *aræ-

eagle‑owl: germ. *ðf-; *uwwæ-

ear (N.) (1): germ. *auzæ-; *hleuza-

ear (N.) (2): germ. *aha-; *ahsa-; *ahur; *ahu‑

early: germ. *air; *fræwa-

-- earlier: germ. *furn

earnest (N.): germ. *ernustu-

earth: germ. *aura- (1); *ero; *erþæ; *erwæ-; *fergunni-; *fuldæ?; *fuldæ-; *gam-; *leima-; *medungarda-; *muldæ; *muldæ-

-- wet earth: germ. *saura-

earth-house: germ. *dunga-

easiness: germ. *auþÆ- (1)

east (N.): germ. *austa

-- from the east: germ. *austanæ

eastern: germ. *austronja-

easy: germ. *auþa- (1); *dÐlja-; *gasamþja-; *lenhta-; *lenhtalÆka-

-- make (V.) easier: germ. *auþjan (1)

eat: germ. *ah-; *anbeitan; *etan; *fehæn; *gaetan; *matitjan; *wes-; *wesan (2)

-- let eat: germ. *atjan

eatable: germ. *Ðti-

eater: germ. *Ðtjæ-; *tanþs

eating (Adj.): germ. *Ðti-; *etula-; *Ðtula-

ebb (N.): germ. *abjæ-; *abjæ‑; *abæ‑

edge (N.): germ. *agjæ; *barda-; *barda-; *barma- (2); *brazda-?; *brezda-; *bruzda-; *burda- (2); *burdæ-?; *randa-; *randæ; *remb-; *rÆpæ; *seidæ; *strandæ; *targæ; *targæ-

eel: germ. *Ðla- (2)

eel-pout: germ. *kwabbæ

effect (N.): germ. *æba-; *æbæ

efficacy: germ. *fraþÆ-

efficiency: germ. *Ædi-; *wraskwÆ-

efficient: germ. *snæbri-

effort -- make (V.) an effort: germ. *strib-; *stribæn

egg: germ. *ajja-

egg-shell: germ. *skarfja?

eider-duck: germ. *adi-?; *Ðdi‑

eight: germ. *ahtau

eighth: germ. *ahtudæ‑

elaborate: germ. *hwanhu-

Elbe (name of a German river): germ. *AlbÆ?

elbow: germ. *alinabugæ-

elder (N.): germ. *hulandra-

elecampane: germ. *ala

elephant: germ. *elpandus

elevation: germ. *buri-

eleven: germ. *ainalibi

elf: germ. *alba-; *albi-; *alfa-; *tusjæ

elk: germ. *algi-; *elha-

-- male elk: germ. *brenda-?

elm: germ. *alma-; *elma-; *æl-; *reustr-

elongate: germ. *langjan

»elongation«: germ. *langat

eloquent: germ. *sprÐki- (2)

ember -- embers (Pl.): germ. *aimuzjæ-; *askæ‑

emboss: germ. *uzslahan

embossed -- embossed object: germ. *hnussi-

embrace (N.): germ. *faþma-

embrace (V.): germ. *biswaipan; *terg-

embroider: germ. *bruzdjan

emperor: germ. *kaisar

emptiness: germ. *auþjæ-; *ÆdalÆ-; *Ædaliþæ

empty (Adj.): germ. *lÐzi-; *tæma-

empty (V.): germ. *halþjan; *tæmjan

enclose: germ. *bilðkan; *burgjan

enclosure: germ. *brogil-?; *edara-; *faluda-; *garda-; *gardæ-; *haga-; *hagæ-; *hamma-; *hlar-; *kwÆjæ; *parrik-; *stijæ-; *tðna-; *wurþa-; *wurþi-

-- owner of an enclosure: germ. *hagustalda

end (N.): germ. *andja-; *buta; *tuppa-; *þramu-; *þrema; *þruma-; *þrumu

end (V.): germ. *swÆban

endeavour: germ. *tilÐn

endevouring (Adj.): germ. *funsalÆka-

ending (N.): germ. *lukiþæ?

endow -- endow with feathers: germ. *feþrjæn

enemy: germ. *fijÐnd-; *grama-; *sakæ-; *wennæ-

engage: germ. *plegæn

enjoy: germ. *bineutan; *ganeutan; *neutan

enlarge: germ. *mekilæn; *stærjan

enliven: germ. *kwikwÐn; *kwikwjan

enough -- being (Adj.) enough: germ. *ganæga-

enter: germ. *bistapjan

entice: germ. *spanan; *spanjan

entrance: germ. *stigiljæ

-- entrance hall: germ. *ubiswæ

entrance-hall: germ. *portik-

entremets: germ. *sufla

envy (N.): germ. *abundi-; *abunsti-; *inwid; *neiþa‑; *neiþa‑

envy (V.): germ. *neiþan; *nÆþjan

equal -- make (V.) equal: germ. *lÆkjan

-- be (V.) equal: germ. *lÆkæn

equip: germ. *fÐtjan

equipment: germ. *garwÆ-; *garwiþæ; *garwja-; *garwæ-; *raidja-; *raidæ-

erect: germ. *brantjan?

-- be (V.) erect: germ. *regan

-- keep erect: germ. *anhafjan

erected -- be erected: germ. *barzÐn

ermine: germ. *harmæ- (1)

err: germ. *erzjan; *erzjæn

erroneous: germ. *erzja-

error (N.): germ. *welþjæ-

error: germ. *erzÆ-; *erziþæ-

e-rune -- name (N.) of e-rune: germ. *ehwa-

escape (N.): germ. *þlauhma-?; *þlugi-

escape (V.): germ. *anfallan; *anrennan; *biþleuhan; *farþleuhan; *gaþleuhan; *skakan; *trennan?; *uzþleuhan

Eskimo: germ. *skrehila-

essence: germ. *wehti‑; *westi-

estate: germ. *æþala-; *æþila-; *tumfti-?; *tumftæ?

esteem (N.): germ. *werþiþæ

estimate: germ. *werþÐn; *werþæn

eternal: germ. *ajuka-

eternity: germ. *aiwa-; *aiwi‑?; *ajuki?

evade: germ. *gasweikan

evaporation: germ. *dunstu

even (Adj.): germ. *haldi‑

-- make (V.) even: germ. *ebnajan; *ebnæn; *ikæn

evening: germ. *Ðbanda-; *kwelda-; *kweldi-

event: germ. *lempa-

ever: germ. *aiw-; *semla

evergreen -- evergreen plant: germ. *pervink-?

every: germ. *alla-

evil (Adj.): germ. *balwa-; *balwÆga-; *ðba-; *ubila‑; *ubja-

-- be (V.) evil: germ. *ubilæn

evil (N.): germ. *abuha-; *abuhÆ-; *balwa-; *balwa-; *ubila-; *ubilÆ-; *wanha-

ewe: germ. *awi-

exact (Adj.): germ. *glawwa‑

examination: germ. *raunæ; *sækni-

examine: germ. *fragjan?; *neuhsjan; *raunjan; *skrud-; *skrudæn

excavate: germ. *grub-; *grup-

excavated -- excavated trunk: germ. *þrðh-

exceed: germ. *her-; *ragÐn

excellent: germ. *mÐra-; *mÐrja-; *mÐrjalÆka-

except: germ. *ðtar

exception: germ. *ferina

exchange (V.): germ. *bugjan; *miþ-

excuse (N.): germ. *sunjæ

exercise (N.): germ. *drahtra-

exercise (V.): germ. *bigangan; *bigÐn

exercise: germ. *þræþ-

exert: germ. *strib-; *stribæn

exhaust: germ. *dæwjan?; *mæþjan; *sergw-?; *slapÐn; *tas-; *þru-; *þruh-

exhausted: germ. *hagra-; *tðdrja-

exhaustion: germ. *slapahaidu-; *slapiþæ; *þruta-

exile: germ. *exili‑

exiled (M.): germ. *warga‑; *wrakjæ-

exist: germ. *daugjan

expect: germ. *uzbeidan; *wÐnjan

expectance: germ. *wanæ

expectation: germ. *wÐni‑; *wÐnÆ-; *wÐniþæ; *wÐnæ

experience: germ. *handugÆ-; *kænÆ-

experienced: germ. *kæni-; *leisa- (2)

explain: germ. *rekanæn; *skeurjan

exploit: germ. *uzhleidan

explore: germ. *ru-; *skurpjan

express (V.): germ. *senþjan

extend: germ. *ti-; *þinan

extinguish: germ. *diligjan; *dÆligæn; *laskjan; *leskan; *slakjan; *þwaspjan

extinguished -- be (V.) extinguished: germ. *slekwan

eye (N.): germ. *agæ-; *auga-; *augæ-; *aun-; *awi-

-- close one's eyes: germ. *winkæn

eyeball: germ. *sehwæ- (1)

eyelet: germ. *ansjæ

eye-lid: germ. *brÐwi-; *brÐwæ

eyelid: germ. *hliþa- (1); *hwarma-

eyrie: germ. *hrusti- (1)

 

 

f

 

face (N.): germ. *andawlitja‑; *segwni-; *sÐgwnÆ-; *wliti-; *wlitja-; *wlitæ-; *wlitu-

fainthearted: germ. *blauta‑; *blauþa‑; *bleuþ-; *taga-; *tagæ-

fair (V.): germ. *blasa-

faithful: germ. *dewwu-?;  *trewa-; *trewi-

-- be (V.) faithful: germ. *trewjan; *tru-

-- make (V.) faithful: germ. *trewjan

faithlessness: germ. *fraiþæ

falcon: germ. *falkæ-; *smerila-; *wÆwæ-

fall (N.): germ. *drusi-; *falla-; *falla-; *falli-; *hruna; *hruza-

fall (V.): germ. *anwerpan; *bifallan; *dreusan; *drusnæn; *fallan; *fallatjan; ? *fetan (2); *gadreusan; *gafallan; ? *gafetan; *hreusan (2); *hreutan (2); *hrus-; *krengan; *seipan; *seipæn; *selkan

-- fall (V.) apart: germ. *breuþan; *tefallan

-- fall (V.) down: germ. *hrap-; *uzfallan

-- fall (V.) out: germ. *uzdreusan

-- fall (V.) sick: germ. *seukjan

-- fall (V.) asleep: germ. *anslÐpan

falling (Adj.): germ. *falla-; *falli-; *hruzula-

falling (N.) -- falling (N.) of dust: germ. *duska-

fallow: germ. *falha-; *falwa-

-- become fallow: germ. *falwÐn; *falwæn

-- fallow ground (N.): germ. *berkæ; *brÐkæ?; *falgæ; *hlar-

fallow-deer: germ. *dam-?

false: germ. *flaiha-; *maina-

falsehood: germ. *flaiha-

falsify: germ. *mai-; *mi-; *wrangjan

fame: germ. *hleumunda-; *hræma-; *hræþa-; *hræþi-; *mÐriþæ

familiar: germ. *failja-; *haima-; *heurja-; *hÆwa-; *swÐsa-

familiy: germ. *aibæ

family: germ. *hÆwa-; *hÆwiska-; *hÆwæ-; *knædi-

famous (Adj.): germ. *bræmi-?; *frÐgja-; *hleweda-; *hlðda-; *mÐra-; *mÐrja-; *mÐrjalÆka-

-- become famous: germ. *frÐgjan

far: germ. *ferna- (2); *ferrai; *ferræ

farest: germ. *hinduma-; *hindumæ-

farm (N.): germ. *bæwi-?; *bæwwi-?; *budla-; *bulla?; *buwi?; *hufa-; *hufa-; *wÆk-

farm-horse: germ. *pagen-

farmstead: germ. *þurpa-

far-reaching: germ. *spara-

fart (N.): germ. *fista-

fart (V.): germ. *feisan?

fast (Adj.): germ. *skrida-; *snarha-; *snawwa- (2); *snÐbri-; *snella-; *snellalÆka-; *sneuma-; *snæbri-; *snðda-; *snðduga-; *sprauta-

-- fast man (M.): germ. *hraþæ-

-- changing (Adj.) fast: germ. *swipula-

fast (V.): germ. *fastÐn

fastly -- turning (Adj.) fastly: germ. *þralla-

fasten: germ. *fag-; *fastjan; *gabendan; *trumjan; *tulgjan; *twikkjæn

fat (Adj.): germ. *faita-; *faitida-

-- be (V.) fat: germ. *liban?

fat (N.): germ. *faita-; *faitÆ-; *salbæ; *smalta-; *smalta-; *smeru;  *smerwa-; *smulta-; *spenda; *unge-

-- intestine fat: germ. *marhu-

fate: germ. *metædu-; *naudi-; *uzlaga-; *wurdi-

father (M.): germ. *attæ-; *aþþæ-; *fader

-- father's brother: germ. *fadurjæ-

-- father's sister: germ. *faþæ (1); *faþæ-; *waswæ-

-- being (Adj.) of the same father: germ. *samafadrja-

father-in-law: germ. *swehra-

fathom (N.): germ. *klÐftræ

fatness: germ. *smerþra-

fatten: germ. *faitjan

fattening (N.): germ. *masta-; *mastæ

fault: germ. *granda- (2); *wanha-

favour (N.): germ. *ansti-; *hulþÆ-; *hulþæ; *nõþ-; *þankiþæ; *undi-; *unsti- (1)

favour (V.): germ. *an-; *unnan

-- he favours: germ. *ann-; *gaann-

favourable: germ. *hulþa-

-- be favourable: germ. *bat-

-- make (V.) favourable: germ. *funsjan

-- favourable wind (N.): germ. *buri- (2)

fear (N.): germ. *agesa-; *agez; *agi-; *atula-; *furhtÆ-; *furhtæ; *furhtæ-

fear (V.): germ. *agan; *ah-; *andrÐdan; *drÐdan; *furhtjan; *furhtæn

fearful: germ. *aikula-; *furhta‑; *furhtalÆka-

feast (N.): germ. *dulþi-; *fÆra

-- feast of midwinter: germ. *jehwla-

feast (V.): germ. *semæn; *wes-; *wesan (2); *wizæn

feather: germ. *feþaræ; *pluma?

-- feathers: germ. *feþrja-

-- endow with feathers: germ. *feþrjæn

feed (N.): germ. *fædra‑ (1)

feed (V.): germ. *fædjan

-- feed (V.) upon: germ. *nesan

-- feed (V.) oneself: germ. *fad‑; *fadæn

feeding (N.): germ. *fatungæ?

feel: germ. *anfenþan; *fæljan; *tab-

-- feel pain: germ. *sairatjan; *sairnæn

fell (V.): germ. *falljan

fellow -- fellow human: germ. *gamana- (1)

-- fellow lodger: germ. *hÆwa-; *hÆwæ-

felly: germ. *falgi-; *felgæ; *flagi-

felt: germ. *felta-; *felti-

female -- female monster: germ. *gugÆ

fen: germ. *fanja-; *fluhja-; *fluhjæ?; *fluhtæ?

fence (N.): germ. *faþæ (2); *hlar-; *tðna-

fennel: germ. *fenik-

ferment (V.): germ. *bruwwan?; *ger-; *jazjan; *jesan

fermented: germ. *garwa-

fern: germ. *farna-

ferry (N.): germ. *farjæ-; *farma-

ferry (V.): germ. *farjan (1)

fertile: germ. *beriga-; *fraiwa-

-- make (V.) fertile: germ. *fraiwæn

fertility -- fertility god: germ. *Ingwa‑

fester (V.): germ. *hwel-

fester: germ. *sweran

festivity: germ. *drauma-

fetch: germ. *fatæn; *halÐn; *halæn

fetter (N.): germ. *banda-; *bandi-; *bandi-; *fatila-; *hafta-; *hlanki-; *kambila-; *kipp-; *kuspa-; *rakentæ-; *skakula-; *sprengæ-

fetter (V.): germ. *gaspannan

fettered: germ. *hafta-

feud (N.): germ. *faihiþæ

fever (N.): germ. *hridæ-; *hriþi-

few: germ. *fanha-; *fauha-

fewer: germ. *laizizan

fibre: germ. *linament-

fidelity: germ. *dewwiþo?; *lausja-; *trewa; *trewæ; *trðwæ; *trðwæ-

field: germ. *akra-; *fela‑; *felþa-; *fuldæ?; *fuldæ-; *haiþi-; *haiþæ; *kampa; *lendjæ-; *wanga‑

fierce: germ. *haifsta-; *þrÐda-

fierceness: germ. *þrÐdÆ-

fifth: germ. *femftæ-

fig: germ. *figa; *fika

fight (N.): germ. *badwa-; *badwæ; *bagæ; *bÐga-; *dulga-; *ernustu-; *fehta-; *fehtæ; *gunþa-; *gunþjæ; *haþu-; *helda-; *heldÆ; *hildjæ; *kreiga-; *neiþa‑; *neiþa‑; *sækni-; *weiga-; *weiga-; *weigi-; *wenna-; *wihta

fight (V.): germ. *anfehtan; *bÐgan; *bÐgÐn; *bifehtan; *fehtan; *gafehtan; *haþ-; *juk-; *sækjan; *streidan; *streidjan; *þras-; *weigan; *wennan; *wigan

fighter: germ. *gunþa-; *helda-; *weigæ-

fighting (Adj.): germ. *bÐgula-; *-fehtula-; *saka-; *weiga-; *weigi-; *wenna-

fighting (N.) -- power (N.) of fighting: germ. *waigæ

figure (N.): germ. *ludja-

file (N.): germ. *fÆlæ; *finhalæ

filement: germ. *wammÆ-

fill (V.): germ. *fel-; *fulljan; *fullæn

filling (N.): germ. *fullæ-

fin: germ. *finnæ; *finæ-

-- dorsal fin: germ. *bægisla-?

finch: germ. *finki-; *finkæ-

find (N.): germ. *fundi-

find (V.): germ. *bigetan; *fenþan

-- find out: germ. *uzfenþan

findable: germ. *fundi-

finding (N.): germ. *fundi-; *geta-

fine (Adj.): germ. *klaini-; *murwa-; *smauga-; *smikra-

-- make (V.) finer: germ. *smikræn

finely -- sieved finely: germ. *waiha-

fineness: germ. *klainÆ-; *smikrÆ-

finger (N.): germ. *fengra-; *fengru-

finish (V.): germ. *stellÐn; *sweiban?

Finns: germ. *Fenni

fir: germ. *feuhtjæ-

fire (N.): germ. *aida- (1); *ailida-; *branda-; *brannjæ-?; *brunæ-?; *brundi-; *bruni-; *brunsti-; *fewur; *fæn; *fðir; *funæ-; *hurja-; *tandræ-

fire-tree: germ. *danwæ

firm (Adj.): germ. *dreuga-; *drðgi-; *druk-; *fasta-; *stahala-; *stenþa-; *stenþalÆka-; *stædi-; *strangalÆka-; *trausta-; *truma-; *trumalÆka-; *tulgu-; *þenhta-; *þwasta-

-- be (V.) firm: germ. *drug-; *druh-; *stab-; *tru-; *þwas-

-- make (V.) firm: germ. *fastenæn; *þwastjan

-- firm thing: germ. *tanha-

firmness: germ. *daprÆ-?; *dapræ?; *fastja-; *tanhÆ-; *tulgiþæ

fir-needle: germ. *barza-

first (Adj.): germ. *airista-; *fruma-; *furista-; *furmæ-

first (M.): germ. *kindina-

fir-tree: germ. *danna-?; *dannjæ-; *dannæ?; *granæ (2)

fir-wood: germ. *furhist?

fish (N.): germ. *fiska-

-- a fish (N.): germ. *falhjæ-; *gersu; *geusa-; *leuhiza-; *saida-; *smelta; *sprutto

-- scale (N.) of a fish: germ. *skæbæ

fish (V.): germ. *fiskæn

fish-bone: germ. *grÐdi-; *har-; *her-

fishing-line: germ. *durgæ?

fishing-rod: germ. *anhula- (2)

fish-milk: germ. *melhtja-

fish-tail: germ. *spurda-

fissure: germ. *bruki-; *brusti- (2); *giwæ (1); *klubæ; *wraita-; *wraitu-; *writa-; *writi‑

fist (N.): germ. *fuhsti-; *hnefæ-

fit (N.): germ. *hriþæ

fit (V.): germ. *daban; *fag-; *fak-; *fægjan; *hamp-; *sæmjan

fitchew: germ. *wisjæ

fitting (Adj.): germ. *-kæpa-; *skræpi-; *tÐmi-; *þafa-

five: germ. *femf

-- the five: germ. *femti-

fix (V.): germ. *bikleiban; *haftjan; *haftnæn; *hlut-; *lagæn?; *ludÐn; *nastjan; *senk-; *stÐdjan; *steurjan; *witæn?

-- fix (V.) in a contract: germ. *þengæn

fixed: germ. *stalla-

-- fixed time (N.): germ. *stabja-; *stabnjæ-

fjord: germ. *ferþu-

flag: germ. *fanæ-

flail (N.): germ. *flagi-; *plagila-; *þreskilæ

flain (Adj.): germ. *flaka-

flake (N.): germ. *flukkæ-

flame (N.): germ. *lauga-; *laugi-; *lugæ- (1)

flame (V.): germ. *laugatjan

flank: germ. *hlankÆ-; *hlankæ; *hlankæ-; *leuskæ-

flash (N.) of lightning: germ. *leuhna-

flash (V.) up: germ. *uzskeinan

flat (Adj.): germ. *flaka-; *flata-; *flaþ-; *flæta-

-- be (V.) flat: germ. *flatjan; *flek-

-- flat cake: germ. *flaþæ-

-- flat piece: germ. *flaþra

flat-nosed: germ. *ebuha-

flatter (V.): germ. *fleh-; *þlaihan; *þlaihæn

flax: germ. *flahsa-; *flahsa-; *harwa-; *hazwa

flea: germ. *flauha-; *luppæ-

fledged: germ. *flauga-; *flugi-; *flugja-

-- make (V.) fledged: germ. *flugjan

flee: germ. *fluh-; *þlaugjan; *þleuhan

fleece: germ. *fleusa

fleeing (Adj.): germ. *flugula

flesh: germ. *hulda-; *kwetwa-

»flesh«: germ. *flaiki-; *flaiska-

flexible: germ. *baugi-; *hlanka-; *lenþa-; *smukka-

flicker: germ. *blakjan; *blakæn

flight (N.): germ. *fluga-

flight: germ. *flaugæ?; *flugi-

flint: germ. *flinta-

flitch -- flitch of bacon: germ. *flikkja-; *rusala-

float (N.): germ. *flauta-; *fleuta-; *fleuta-; *flutæ-

float (V.): germ. *flutæn

float -- let float: germ. *flautjan (1)

floating (Adj.) -- floating object (N.): germ. *flauti-; *flautjæ-

flock (N.): germ. *awidja-; *swanura

flog: germ. *rafisjan; *rafjan

flogging (N.): germ. *rafes?

flood (N.): germ. *flauma-; *flæda-; *flædu-; *gussja-

floor: germ. *arina-; *azena?; *flæra-; *flærus; *gulba-; *þela-; *þeljæ-

-- stone floor: germ. *astrik-

floot (N.): germ. *flædi-

florish: germ. *del-

flounder: germ. *flæþra-; *flunþjæ-; *flunþrjæ-

flour: germ. *gruta-; *gruti-; *melwa-

flow (N.): germ. *fluta-; *fluti-; *waræ-

flow (V.): germ. *fleutan; *flæwan; *flæwÐn; *ras-; *stru-

-- flow (V.) out: germ. *uzfleutan

flower (N.): germ. *blæma-; *blæma-; *blæmæ-

flue: germ. *leuhræ-

fluff: germ. *wlagaþa-; *wlæha

flute (N.): germ. *swiglæ?

fluting (N.): germ. *rifila

flutter: germ. *flaþræn; *fleþræn

fly (N.): germ. *fleugæ-

-- fly ash: germ. *falwiskæ; *falwiskæ-

fly (V.): germ. *feþ-; *fleugan; *flugatjan; *gafleugan

-- fly (V.) about: germ. *steuban

fly -- let fly: germ. *flaugjan

flying (Adj.): germ. *flugula

flywheel -- flywheel to a spindle: germ. *werdila-

foam (N.): germ. *faima-; *frauþæ; *fruþæ-; *jesti-; *jestra-; *jestu-; *lauþra-; *skðma-

foam (V.): germ. *hwaþ-

fodder: germ. *fædra‑ (1); *krÐsæ

fog (N.): germ. *mihsta-; *nebula-; *nebulæ; *nebulæ-

fog (V.): germ. *smug-

föhn: germ. *faunjo; *favon-

fold (N.): germ. *falda-; *faldi-; *faldæ-; *gammæ‑

-- lay (V.) in folds: germ. *faldjan

fold (V.): germ. *faldjan; *faldæn; *faltan; *falþan; *fel-; *gafalþan

folding-chair: germ. *faldistæla-

»folk«: germ. *fulka-

follow: germ. *fulgÐn; *laistjan; *sehw-

follower (F.): germ. *sagwjæ

follower: germ. *ambahta-; *ambahtja-; *sagwa

-. followers: germ. *lida-

foment: germ. *ba-; *fokil-

font -- baptismal font: germ. *font-

food: germ. *at; *Ðsa-; *Ðsa-; *Ðta-; *Ðta-; *Ðtja-; *fatungæ?; *fæstra-; *krÐsæ; *mati‑; *matja-; *matlu-; *mæsa-; *nazæ; *nesta- (2); *razdæ (2); *waiþÆ; *waiþæ; *westi-

fool (M.): germ. *dwÐsa-

foolish: germ. *dauza‑?; *dwula-; *dwulalÆka-

foolishness: germ. *stuntskapi-

foot: germ. *fetjæ; *fætu-

-- push (V.) with the foot: germ. *sparnjan?

foot-chain: germ. *fetura-; *feturæ; *kipp-

foot-hill -- foot-hills (Pl.): germ. *nasja-

for: germ. *fur- (1); *furi

for...: germ. *far-; *fra-

forbid: germ. *bannan; *bannæn; *bibeudan; *farbeudan

force (N.): germ. *naudi-; *þwanga-; *þwangi-; *þwenga-

-- gain (V.) by force: germ. *uzfehtan

force (V.): germ. *anatjan; *baidjan; *gaþwengan; *þwengan; *þwenh-

ford: germ. *furdi-; *furdu-; *wada-

forefather: germ. *anæ-; *anu-?

-- little forefather: germ. *anilæ-

forehead: germ. *anþja-; *sternjæ; *þennæ

foreign: germ. *waliska-

foreigner: germ. *Walaha-

forest: germ. *furhist?

forfeiture: germ. *sturi-

forge (N.): germ. *smiþi-; *smiþæ

forge (V.): germ. *smiþæn

forget: germ. *fargetan; *uzgetan

forging (N.): germ. *smiþi-; *smiþæ

fork (N.): germ. *gabalæ; *graipæ; *twisila

fork: germ. *ahwala-; *furka

-- small fork: germ. *furkel-

fork-point: germ. *flaina-

fortress: germ. *fastenja-

fortune: germ. *gÐbÆ-; *gÐbiþæ; *gÐbæ-; *hæfiþæ

forward (Adj.): germ. *frama-; *fres-; *hwalla-

foul (Adj.): germ. *fðla-

-- be (V.) foul: germ. *fu-

foundation: germ. *stæmæ-

four: germ. *fedwær; *fedwærez

fourth: germ. *fedwærdæ-

fox: germ. *fuhæ-; *fuhæ-; *fuhsa-

fragility: germ. *karæ (1); *lamiþæ

fragrance: germ. *dauma-?; *dauni-; *stankwa-; *stankwi-; *wesa

frail: germ. *hruma-; *skrawwa-; *swaikwa-

-- be (V.) frail: germ. *skrak-

frame (N.): germ. *brugi?; *faka-; *faka-; *hrepa-; *ramæ; *þeljæ-

-- bodily frame (N.): germ. *lÆkahamæ-

frank: germ. *franka-

Frank: germ. *frankæ- (2)

fray (V.): germ. *tas-; *tis-; *treb-

freckle: germ. *frekna

free (Adj.): germ. *franka-; *frÆja-; *frijahaidu-; *frijalÆka-; *lausa-; *liþuga-; *sikur-; *tæma-; *tæmÆga-

-- free time (N.): germ. *tæma-

free (V.): germ. *frÆhalsjan; *frijæn (2); *lausæn

freed -- freed man: germ. *lÐta-; *lÐti-

freedom: germ. *frÆhals; *frijadæma-; *frijÆ-

freeze (N.): germ. *kali-; *kalma

freeze (V.): germ. *freusan; *gafreusan; *hel-

freeze: germ. *fraujan

freight: germ. *fraaihti-

fresh: germ. *friska-

Friday: germ. *frÆjadaga-; *perindaga-

friend (M.): germ. *frijænd; *leubæ-; *rðnæ- (1); *swÐsæ-; *weni-

-- intimate friend: germ. *drðda-

friendly: germ. *alawÐrja‑; *swÐsalÆka-; *þeuda‑

friendship: germ. *friþu-

frighten: germ. *agjan; *blugjan?; *gaisjan; *gaistjan; *hrÐdan; *ægjan; *skeuhjan; *skrakkjan; *skrekk-; *skuh-; *þlahs-; *uzkweman

frightened -- be frightened: germ. *ægan

-- become frightened: germ. *hrÐdan

frightening (Adj.): germ. *ægi-

fring (N.): germ. *fasæ-

fringe (N.): germ. *traba

frog: germ. *frauþæ-; *fruska-; *fruþgæ-; *tuska-

from -- from below: germ. *niþanæ

-- from both of us: germ. *unkera

-- from here: germ. *hidrÐ

-- from south: germ. *sunþan

-- from the east: germ. *austanæ

-- from the west: germ. *westanæ

frost (N.): germ. *freusa-; *frusta-; *fruza-; *hehlæ-

froth (V.): germ. *freuþan?

frozen (Adj.): germ. *hÐlÆga-; *hÐla- (1)

-- frozen object (N.): germ. *klakæ‑

-- frozen snow (N.): germ. *herna-

fruit -- shriveled fruit: germ. *karta-

-- fruits: germ. *obat-

fruitful: germ. *bera-; *bÐra-

fruit-tree: germ. ? *perþæ

f-rune -- name (N.) of f-rune: germ. *fehu-

fry (N.): germ. *kæda-

fry (V.): germ. *bakæn

fugitive (Adj.): germ. *fraiþa-

fugitive (M.): germ. *fraiþæ-; *trunnjæ-

fulfill: germ. *fullæn

full (Adj.): germ. *fulla-

-- be (V.) full: germ. *fel-

-- become full: germ. *fullanæn

full (N.): germ. *walka-

full (V.): germ. *walkan; *walkæn

fuller: germ. *fullo

fullness: germ. *fullÆ-; *fulliþæ

fungus: germ. *swamma-; *swampu-

funnel: germ. *trahter-

fur: germ. *fella-; *herþæ-; *skenþa; *skermi-

furious: germ. *wæda-; *wæþja-; *wraiþa-; *wraiþalÆka-

-- be (V.) furious: germ. *wulmjan

-- become furious: germ. *wulmjan

furrow (N.): germ. *furhæ (2); *furhu; *laisæ (2); *lisæ?; *rifila; *wraitu-

furt (N.): germ. *ferti-

furt (V.): germ. *fertan

further (V.): germ. *furdizjan

furthermore: germ. *andi

furtive: germ. *stulra-

fury: germ. *wæda-; *wædÆ-; *wædæ

 

 

g

 

gable: germ. *gabala-; *gebilæ-

gad-fly: germ. *bremæ-; *bremusÆ; *brumusÆ?

gadget: germ. *garaidja-

gain (N.): germ. *wennæ; *wennæ-

gain (V.): germ. *gawennan; *lu-; *segizæn; *uzwennan; *wennan

-- gain (V.) by force: germ. *uzfehtan

gait: germ. *ginhti-

gale: germ. *gagula- (2)

gall: germ. *gallæ-; *gallæ-

gallery: germ. *þrepa- (1)

gallow -- gallows (Pl.): germ. *galgæ-

game (N.) (1): germ. *gamana- (2); *gamina; *spila

game (N.) (2): germ. *welþa-; *welþi-

gander: germ. *ganræ-

gap: germ. *lukkjæ-

gape (V.): germ. *gab-; *gainan; *gainæn; *gaipæn; *gap-; *gapæn; *gÐg-; *gei-; *gib-; *gig-; *gip-; *glub-; *glup-; *kapp-; *kæp-; *skrendan

-- make (V.) gape: germ. *gipæn

garbage: germ. *trus?

garden: germ. *garda-; *gardi-; *gardæ-

-- »mittle garden«: germ. *medungarda-

garland (V.): germ. *weipan

garment: germ. *klaiþa-; *pall-

-- garment of silk: germ. *palliol-

-- woolen garment: germ. *felta-

gasp (V.): germ. *ruh-

gate: germ. *porta

-- barrier gate: germ. *grendi-

gather: germ. *galesan; *grab-; *lesan; *samnæn; *uzlesan

gauge (V.): germ. *pagelen

gay: germ. *bleiþa-; *bleiþalÆka-

gaze (V.): germ. *stÆrÐn

gelding: germ. *kanter-; *runæ-

gem: germ. *gemm-

generate: germ. *su-; *teugæn

generosity: germ. *gebulÆ-

generous: germ. *gÐbi-; *gebula-; *rÆba-

-- not generous: germ. *ungÐbi-

gentleness: germ. *meldÆ-; *meukiþæ

get: germ. *getan

-- get cold: germ. *kælÐn; *kælnæn

-- get loose: germ. *lusnæn

-- get lost: germ. *lusnan

-- get to know: germ. *kunnÐn

-- get weak: germ. *argjan

-- get worse: germ. *argÐn; *argiræn

-- he gets to know: germ. *lais

ghost: germ. *skæhsla?

giant (F.): germ. *swÐræ-

giant (M.): germ. *antja-; *etuna-; *fembula; *femfila; *þurisa-; *þursi-; *wrisja‑

gift: germ. *gabæ; *gebæ; *gefti-; *gelda-

gill: germ. *gelunæ

-- gills (Pl.): germ. *kiæ-

gird (V.): germ. *gerdan; *gurdjan

girdle (N.): germ. *gerdæ; *gurda-; *gurdila-; *gurdislja-

girl: germ. *maiwæ-; *pupp-

give: germ. *audan; *geban; *geftjan

-- give in: germ. *swigatjan; *swiþjan; *swiþjan

-- give over: germ. *saljan

-- give up: germ. *bigeban

-- give room: germ. *rðmjan

-- give way: germ. *wÐgjan

given: germ. *gebeþja-

giver (F.): germ. ? *gÐbæ-

giver (M.): germ. *geba-; *gebæ-

giving (N.): germ. ? *stalda-

glad: germ. *fagana-; *frawa-; *glada-; *ræta-

-- be (V.) glad: germ. *faganæn; *fagæn; *fahÐn; *fehan; *fehæn; *gafehan; *kau-; *manþjan

-- be (V.) glad for: germ. *un-

-- being (Adj.) glad: germ. *manþaga-

gladness: germ. *glauma-

gland: germ. *þræsæ?

glass: germ. *glasa-

gleam (N.): germ. *gleimæ-; *glæma-

gleam (V.): germ. *bleikan; *blig-; *blikjan; *glÐ-; *glu-

gleaming (N.): germ. *glÐma

glebe: germ. *skullæ-

glen: germ. *sleda?

glide (V.): germ. *glad-; *gleidan; *glentan (1); *glep-; *glÆpan; *lempan; *slad-; *sleidan; *slempan; *slengwan; *slentan; *slibb-; *slippjan

-- letting (Adj.) glide: germ. *slumpi-

-- make (V.) glide: germ. *glaidjan; *glapjan?

gliding (N.): germ. *gladæ-; *swaþa

glimmer (V.): germ. *glemman?

glitter (N.): germ. *gliti-

glitter (V.): germ. *blikkatjan; *glitinæn; *glitræn

glittering (Adj.): germ. *flinka-; *gladalÆka-

glory: germ. *deuriþæ; *dæma-; *framiþæ; *frÐgiþæ; *gÐti-; *wulþu-

glove: germ. *galæfæ-; *wantu-

glow (N.): germ. *glædi-; *walmi-

glow (V.): germ. *glæan; *glææn; *smaljan (1); *smel-

glue (V.): germ. *klat-; *kleiban; *klibÐn; *klibæn; *klÆþan

gluttanous: germ. *etula-; *Ðtula-

glutton: germ. *etuna-

gnat: germ. *gnatta-; *snaggæ?; *snÐggæ-

gnaw: germ. *gnagan; *maþ-; *rat-; *skerban

go (V.): germ. *akan (1); *eii-; *faran; *farjæn; *fenþan; *fetan (1); *gafaran; *gagangan; *gagÐn; *gai-; *galeiþan; *gangan; *gangjan; *ge-; *gÐn; *i-; *lais-; *leiþan; *lempan; *leusan (2); *lis-; *senþnan; *stap-; *teld-; *wadan; *weitan (2); *wratæn

-- go (V.) down: germ. *reisan

-- go (V.) out: germ. *slekwan; *uzgangan; *uzgÐn; *uzleiþan

-- go (V.) to vomit: germ. *kligjan

goat: germ. *gaiti-; *hadæ?; *tigæ-

-- little goat: germ. *gaitÆna-; *tikkÆna-

goat...: germ. *gaitÆna-

god: germ. *ansu-; *guda-; *guda-; *teiwa-

-- fertility god: germ. *Ingwa‑

-- god of war: germ. *teiwa-

-- sky god: germ. *teiwa-

-- name (N.) of a god: germ. *Ingwa‑

goddess: germ. *dÆsi-; *dÆsæ; *hrundi-

godfather: germ. *pat-

going (Adj.): germ. *gangula-

going (N.): germ. *fanþja-; *fanþjæ-

gold: germ. *gulþa-

golden: germ. *gulþÆna-

good (Adj.): germ. *bata-; *failja-; *gæda-; *gædalÆka-; *gud-; *maþ‑; *sÐli‑; *sÐlja-; *tilalÆka-; *þeuda‑; *wesu-

-- be (V.) good: germ. *gædisæn

-- good man: germ. *gædinga-

-- good situation: germ. *færæ-

-- good year: germ. *jÐra-

good (N.) -- goods (Pl.): germ. *auda-; *gæda-

-- receive stolen goods: germ. *helan

goodness: germ. *bleiþÆ-; *bleiþisjæ

goose: germ. *ganatæ-; *gans; *gantæ-

gourd: germ. *pepo-

grab (N.): germ. *graipæ

grace: germ. *hulþÆ-; *hulþæ

graceful: germ. *hulþa-

gracious: germ. *hulþalÆka-

grain: germ. *ait; *akrana-; *bariza-; *greuna-; *gruta-; *gruti-

-- grain measure: germ. *maldra-; *meldra-; *mældra?

-- clean grain: germ. *fawjan

-- a sort (N.) of grain: germ. *tarwæ

granary: germ. *granar-?

grandfather: germ. *awæ-

grandmother: germ. *awæ-

grandson: germ. *aninkila-; *þeuhter

grant (V.): germ. *ans-; *audan; *fargeban; *galÐtan; *le-; *twÆþæn; *un-; *unnan; *werÐn

grape: germ. *þrðbæ-

grass: germ. *grasa‑; *grasja

-- hair grass: germ. *smelhwjæ

grate (N.): germ. *harsta-; *harstæ

grave: germ. *graba-; *grabæ

gravel: germ. *granda- (1); *greuta-; *greuta-; *kisa-; *kisila-; *malhæ

grayling: germ. *askæ

graze (V.): germ. *ahjan

grease (N.): germ. *ankwæ-; *smalta-; *smalta-; *smeru;  *smerwa-

grease: germ. *smulta-

great (Adj.): germ. *ermana-; *mekila-; *mekilalÆka-; *meku-; *rðma-; *þðs-

-- be (V.) great: germ. *ma-

-- be (V.) greater: germ. *maizÐn

-- become greater: germ. *mekilÐn

greave -- greaves (Pl.): germ. *greubæ-

greed: germ. *feikjan; *frakÆ-; *frekÆ-

greediness: germ. *geira‑ (1); *geiræ-; *gerÆ-; *geriþæ; *gernÆ-; *gerniþæ

greedy: germ. *feika-; *fraka-; *freka-; *geifra-; *gera-; *geraga-; *gernÆga-; *gila-; *gÆra-; *grada-; *grÐdaga-; *grÐduga-

Greek (M.): germ. *KrÐka-

green (Adj.): germ. *græni-

-- become green: germ. *grænÐn; *grænjan

green (N.): germ. *grænÆ-

green (V.): germ. *græan; *græjan; *grænjan

grey (Adj.): germ. *grawa-; *greisa-; *grÐwa-; *haira-; *haswa-

-- be (V.) grey: germ. *grÐwÐn; *grÐwæn

-- become grey: germ. *grÐwanæn; *grÐwÐn

-- grey hair: germ. *hairÆ-; *hairjæ-

grey (N.): germ. *grÐwÆ-

grieve (V.): germ. *gramjan

grieve (N.) -- grieves (Pl.): germ. *grumel-

grim (Adj.): germ. *grata-; *gremma-

grimace (V.): germ. *mup-

grin (V.): germ. *gren-

grind (V.): germ. *bitæn; *fargneidan; *gnÆstjan; *gramitjan; *grem-; *grem-; *greutan (2); *gru-; *grub-; *grupan; ? *hneswan; *kreustan; *kru-; *malwjan; *marjan; *melh-; *muljan; *sleipan; *smel-; *smelh-; *smiþ-

-- grind (V.) ones teeth: germ. *grennan

grip (N.): germ. *gripa; *gripi-

grip (V.): germ. *gagreipan; *graipæn; *handlæn; *lakjan (1)

gripping: germ. *waska-

grits (Pl.): germ. *grauta-; *greuna-; *greuta-; *greuta-; *grutjæ

groan (N.): germ. *stuna; *stuni-

groan (V.): germ. *stanjan; *stenan; *stunjan?; *stunæn?

groat -- groats (Pl.): germ. *grauta-

groove -- make (V.) grooves: germ. *graban

ground (Adj.): germ. *mili-

-- ground material: germ. *grenda-; *gruma?; *gruta-; *gruti-

-- ground matter: germ. *malmæ-; *meldra-

ground (N.): germ. *beund-; *grundu-; *grunþa-; *was-

-- fallow ground (N.): germ. *berkæ; *brÐkæ?; *falgæ; *hlar-

groundling: germ. *blaigjæ-

grouse -- white grouse: germ. *reupæ-

grove: germ. *lauha-; ? *nemida

grow (V.): germ. *gawahsjan; *græjan; ? *jukan; *leudan; *lud-; *þræwjan; *þræwæn; *wahsjan; *wreiþan (2); *wreskwan

-- grow dusky: germ. *hðmæn

-- grow stronger: germ. *strangÐn

-- grow thin: germ. *skel-

grown: germ. *alþa-; *budaga-?; *lauda-

grown-up -- become grown-up: germ. *þruskæn

growth: germ. *grædi-; *græþu-; *wahsma-; *wahsti-; *wahstu-

grudge -- bearing (Adj.) a grudge: germ. *grama-

grumble (V.): germ. *stðrÐn

g-rune -- name (N.) of g-rune: germ. *gebæ

grunt (V.): germ. *granæn; *grunnatjan; *hlæt-

guard (M.): germ. *warda-; *wardu-

guard (N.): germ. *wahtwæ

guard (V.): germ. *wakÐn; *wakæn; *wardÐn

guess (N.): germ. ? *geta-

guess (V.): germ. *uzrÐdan

guest: germ. *gasti-; *kwumæ-

-- welcomed guest: germ. *weljakwumæ‑

guilt: germ. *ferina; *sakiþæ; *skulda-; *skuldi-

guilty: germ. *saki-; *skaþulÆka-; *skulda-

-- guilty person: germ. *skulæ-

gullet: germ. *waisundi-

gulp (N.): germ. *sluki-; *supi-; *sðpæ-; *swulgi-

gush (N.): germ. *guti-

-- gush (N.) of wind: germ. *rusæ-

gush (V.): germ. *sprangæn?

gust: germ. *bujæ?

gut -- guts (Pl.): germ. *enera-; *ensra-; *Ðþ-; *garnæ; *herþra-; *kut-; *þarma-

gutter: germ. *gutæ-; *penna-; *rannjæ-

 

 

h

 

habit: germ. *sedu-; *þawwa-; *unhtja-; *wanjæ-; *wanæ- (2); *wunæ-

hackle (V.): germ. *þehsan?

haggard: germ. *hagra-

hail (N.): germ. *hagla-; *hagla-; *haglæ-

hair (N.): germ. *skufta; *skuppæ?

hair: germ. *fahsa-; *hazda-; *hÐra-; *tagla-; *tagla-

-- grey hair: germ. *hairÆ-; *hairjæ-

-- hair grass: germ. *smelhwjæ

hair-knot: germ. *snatta

half (Adj.): germ. *halba-; *twaidja-

half (N.): germ. *halbiþæ; *halbæ; *halbæ-

half: germ. *sÐmi-

half-alive: germ. *sÐmikwikwa-

half-breed: germ. *basta?

half-caste: germ. *skrettjæ-

half-digested -- half-digested manure: germ. *gura-

half-free -- half-free man: germ. *lÐta-; *lÐti-

hall: germ. *hallæ; *sala-; *sali-

-- entrance hall: germ. *ubiswæ

hallow (V.): germ. *wigjan; *wih-; *wÆhÐn; *wÆhjan

ham: germ. *baustja-

hamlet: germ. *wÆlõri

hammer (N.): germ. *hamara-; *slagjæ; *slagjæ-

hand (N.): germ. *graipæ; *handu-; *hraibæ-; *mundi- (1); *mundæ; *spannæ

-- hollow (N.) of a hand: germ. *gaupanæ

-- right hand (N.): germ. *tehswÆ-; *tehswæ; *tehswæ-; *tehswæ-

handicap (N.): germ. *brestu-; *brusti- (2); *leutja-

handle (N.): germ. *halbi-; *hankæ?; *hankæ-

handsel: germ. *wadja-

handy: germ. *handuga‑

hang (V.): germ. *dreupan; *drðpan; *drupæn; *druppæn; *gahanhan; *hangÐn; *hangjan; *hanhan; *lub-; *luþ-; *slab-; *uzhanhan

-- hang on: germ. *klangjan

-- hang slack: germ. *slemp-; *slent-; *slut-

-- hang down: germ. *lemp-

-- hang one's head: germ. *hneipæn

-- hang with something: germ. *bihanhan

hanging (Adj.): germ. *hanga-; *seida-

-- hanging object (N.): germ. *hanha‑

happen: germ. *biskehan; *gaskehan; *skehan; *skehæn; *tawÐn; *tÆmæn?

happened: germ. *wurhta-

happening -- bad happening: germ. *hagla-; *hagla-

happy: germ. *kanhta-; *raiba-; *sÐlÆga-; *sÐlilÆka-

-- be happy: germ. *bleiþÐn

-- make (V.) happy: germ. *gailjan; *sÐljan

happyness: germ. *sÐlilaika-

harass (V.): germ. *jaukjan

harbour (V.): germ. ? *hagan?

hard (Adj.): germ. *õrendi-; *hardja-; *hardu-; *hardulÆka-

-- become hard: germ. *hardÐn; *hardnæn; *starkÐn

-- make (V.) hard: germ. *hardjan

-- hard lumps: germ. *gald

-- hard soil (N.): germ. *gazda- (1)

harden: germ. *hru-

hardness: germ. *hardiþæ; *hardjæ-; *hardæ-; *hardungæ

hare: germ. *hasæ-

harm (N.): germ. *harma-; *trÐga-

harm (V.): germ. *dar-; *daren?; *darjan; *daræn?; *der-; *ferjan

harmful: germ. *skaþula-; *skæbi-; *skædi-; *sleiþa-; *sleiþra-; *turnalÆka-

harness (N.): germ. *halftræ; *halftræ-

harp: germ. *harpæ; *harpæ

harp-string: germ. *snærjæ?

harrow (N.): germ. *agiþæ; *falgi-; *falgæ; *felgæ; *harba-; *sæhæ-

harrow (V.): germ. *agjæn

harsh: germ. *harwa-

hart: germ. *heruta-

harvest (N.): germ. *asani-; *aznæ?; *jÐra-

harvest (V.): germ. *reipan

harvesting -- ready for harvesting: germ. *arwa-

hasp: germ. *hapsjæ‑

haste (N.): germ. *aist-; *obaist

hasten: germ. *snarhjan; *snawÐn

hasty: germ. *furha-; *sneuma-

hat: germ. *hattu-; *kappa?

hatchel: germ. *hakilæ; *hakulæ

hate (N.): germ. *garstÆ-; *hati-

hate (V.): germ. *at-; *fi-; *fÆjÐn; *hat-; *hatÐn; *hatæn

hated: germ. *unleuba-

-- be (V.) hated: germ. *laiþÐn; *laiþæn

hating (Adj.): germ. *hatula-

hatred: germ. *faihiþæ; *neiþa‑; *neiþa‑

haughty: germ. *malska-; *upja-?

have: germ. *aigan; *habÐn; *staldan

-- have power: germ. *hairisæn; *tawjan

-- have provisions: germ. *redan

-- have sexual intercourse: germ. *serdan

-- he has: germ. *aih-

-- he has space: germ. *gamet-

»haver«: germ. *haba-; *stalda-

having (Adj.) -- having (Adj.) quarreled: germ. *sahta-

haw: germ. *heupæ-

hawk: germ. *habuka-

hawthorn: germ. *hagaþurna-; *heupæ-

hay: germ. *hawja-; *hehæ-; *hewæ

hayloft: germ. *dasjæ?

haze: germ. *skiwæ-

hazel (N.): germ. *hasala-; *hasalæ

hazel...: germ. *hasalÆna-

he: germ. *i-; *iz

head (N.): germ. *habuda-; *hagu?; *haubida‑; *haubuda-; *hawila; *muld-; *pulla-

-- hang one's head: germ. *hneipæn

head-band: germ. *nasta

headgear: germ. *teuga-; *teugi-

heal (V.): germ. *nazjan

heal: germ. *hailÐn; *hailjan; *hailæn; *lÐkinæn; *lekjan

health: germ. *gantÆ-; *gantiþæ; *hailendja-; *sunda- (2); *sundiþæ

healthy: germ. *gasunda-; *sunda-

heap (N.): germ. *bultjæ-; *bunka-?; *bunkæ-; *damma-; *dungjæ-; *finæ; *haupa-; *heuhma-; *hlada-; *hrðgæ-; *hukkæ-; *hðpæ-; *hwarba-; *hwarba-; *hwerba-; *klep-; *kumbra-; *mðga-; *mðka; *streuna-; *warÐnæ?

-- heap (N.) of stones: germ. *hrauka-; *hrausi-; *rauza- (1)

heap (V.): germ. *hru-; *mðgæ-

hear (V.): germ. *farneman; *hauzjan; *hlus-; *hlusÐn; *lisan

-- make (V.) hear: germ. *hlawjan

hearing (N.): germ. *hleumæ-; *hleuþra-; *hlusti-; *hluza-

heart: germ. *herta-; *hertæ-

hearth: germ. *herþa-

heat (N.): germ. *brasa?; *haita- (2); *haitÆ-; *haitiþæ; *haitæ; *hitjæ; *hitæ‑; *hitæ-; *swula-; *warmÆ-; *warmiþæ

heat (V.): germ. *haitjan; *hitjan; *sweiþan

heatable -- heatable room (N.): germ. *pesel

heaten: germ. *warmjan

heath: germ. *mæha-

heathe (Adj.): germ. *haiþna-

heather: germ. *haiþi-; *haiþæ; *walþu-

heather-like: germ. *haiþana-

heavy: germ. *dapra-; *habiga-; *kuru-; *kwuru-; *swangra- (1); *swÐra-; *þrallalÆka-; *þunga-

-- be (V.) heavy: germ. *sweng-; *þeng-?

-- make (V.) heavy: germ. *þungæn

-- heavy mass: germ. *þanga-

hedge (N.): germ. *hagjæ; *hagjæ-; *haisja

hedge-hog: germ. *egula-

heel: germ. *fersnæ; *hahsæ; *hanha- (1); *hanhila-

heifer: germ. *farsÆ; *farsjæ

height: germ. *humpa-

heir: germ. *arbæ-

hell: germ. *fern-?; *haljæ

hellebore: germ. *hamiræ

helmet: germ. *grÆmæ-; *helma- (1)

help (N.): germ. *bainæ-; *helpæ; *rÐdi-

help (V.): germ. *firm-? sw. V.; *gahelpan; *helpan; *teuhan; *teuhæn

helpful: germ. *nauti-

hemp: germ. *hanapa-

hen: germ. *haneni-; *hanjæ; *hannjæ; *hannjæ-; *hæna-

henbane: germ. *belunæ-; *buln-?

herb: germ. *krðda-; *lubja-; *wurti-

herd (N.): germ. *gadura-; *herdæ; *kudja-; *kurþra-; *swaigæ; *swanura; *wrÐþu-

-- herd of horses: germ. *stæda-; *stædæ (1)

herdsman: germ. *herdja-; *swaina-

-- Alpine herdsman: germ. *san-

here: germ. *hÐr; *heræ; *hina; *hinanæ

-- from here: germ. *hidrÐ

heresy: germ. *dwulæ-; *erziþæ

heritage: germ. *arbja-; *hlauta-; *æþala-; *æþila-

hermaphrodite: germ. *jumija-; *twiderna-

hermit: germ. *anakora?

hero: germ. *erala-; *halÐþa-; *hardinga-

heron: germ. *artæ-; *hraigræ-; *wÆwæ-

herring: germ. *haringa-; *hÐringa-; *sÆlæ

hesitate: germ. *dwaljan; *dwalæn; *hwÆlÐn; *hwÆlæn; *latÐn; *sainjan; *sainkæn; *sðman; *sðmjan; *tab-

hew (N.): germ. *smerz?

hew (V.): germ. *draban; *gahawwan; *hakkæn; *hawwan; *hel-; *maitan; *maitjan; *matjan; *maþ-; *skip-; *smi-; *uzhawwan

-- hew away: germ. *bihawwan

-- hew to pieces: germ. *farhawwan

hewed -- hewed object: germ. *baita-; *baita-

hidden (Adj.): germ. *darnja-; *daugana-; *daugula-; *hÐla- (2)

-- be (V.) hidden: germ. *gug-

hide (N.): germ. *herþæ-

hide (V.): germ. *felhan; *hal- (1); *haþ-; *mug-; *muk-

hiding (Adj.): germ. *laugni-

hiding (N.): germ. *laugnja?; *laugnæ

high: germ. *bura-? (2); *hauga-; *hauha-; *hauhalÆka-; *staupa-; *stikula-

-- be high: germ. *berg-; *werz-

-- make (V.) high: germ. *hauhjan

-- high and dry land: germ. *gaistæ

-- highest point (N.): germ. *muld-

highland: germ. *fluhja-; *fluhjæ?; *fluhtæ?; *þul-?

hight: germ. *hauha-; *hauhÆ-; *hauhiþæ

hill: germ. *berga-; *brenka-; *brenkæ-; *buhila-; *buri-; *dðnæ-; *gumpa; *gupæ-; *hard-; *haruþ-; *hauga-; *helþa-; *hlaina-; *hubila; *hufa-; *hufa-; *hufila-; *hufra-; *hulnja?; *hulnis; *hwÐla-; *krufta-

-- little hill: germ. *þðbæ-

hillside: germ. *hleidæ; *hliþa- (2); *hliþæ

hilltop: germ. *skakæ-

hilt: germ. *helmæ-; *helta-; *heltæ; *heltæ-

himself: germ. *sek

hinder: germ. *bilahan; *ham-; *hamjan; *hindaræn; *marzjan; *stabjan

hinge: germ. *darræ-?; *hasp-; *herza-; *herzæ-

hip (N.): germ. *hlankæ; *hlankæ-; *hlauni; *humpa-; *hupi-

hire (V.): germ. *hðrjan

hirsute: germ. *strðba-

his: germ. *sÆna-

hiss: germ. *hwis-

hit (N.): germ. *bauta-; *slaga-; *slagi-; *slagæ

hit (V.): germ. *barjan; *bellan (2); *blakjan; *blewwan; *dentan; *drepan; *dub-; *flækan; *hawwan; *hitt-; *slah-; *slahan; *wlizjan?

hitting (Adj.) - for hitting (Adj.): germ. *drÐpi-

hitting (N.): germ. *slagæ-; *slahti-; *slahtæ (2); *slahtu-; *sluhti-

hoar-frost: germ. *hrÆma-; *hrÆma-; *hrÆpæ-; ? *wesa

hoarhound: germ. *andurna-

hoarse: germ. *hairsa-; *haisa-; *rÐma-

-- be (V.) hoarse: germ. *haisÐn

hoarseness: germ. *haisÆ-; *haisrÆ-; *haisungæ

hoe (N.): germ. *grabja-; *mattjæ-; *mattuka-; *wanga?

hoe (V.): germ. *hakkæn

hold (N.): germ. *halbi-

hold (V.): germ. *fastÐn; *fastjan; *fastnæn; *fastæn; *fat-; *fatjan; *fatæn; *fet-; *hab-; *habÐn; *haldan; *seg-

-- hold (V.) back: germ. *farberan

-- hold (V.) out: germ. *stut-

-- hold (V.) together: germ. *gad-

holder: germ. *stalda-; *staldi-

holding (Adj.): germ. *hafula-

hole (N.): germ. *ansjæ; *gata-; *hula-; *hulæ-; *hulæ-; *luka-; *raubæ; *þurhila-

holiness: germ. *wÆhÆ-; *wÆhæ

hollow (Adj.): germ. *hula-; *hulhwa-

-- hollow brick: germ. *hwalbæ; *hwalbæ-

-- hollow of the knee: germ. *hamæ

-- hollow stem: germ. *rauza‑; *rauza‑ (2)

-- hollow way: germ. *gailæ

hollow (N.): germ. ? *badja‑; *dalja?; *daljæ?; *dankæ?; *dumpa; *duppa-; *hulÆ-; ? *hulka; *hulwja; *humi-; *keusa-

-- hollow (N.) of a hand: germ. *gaupanæ

hollow (V.) -- hollow (V.) out: germ. *hulæn (1)

holm: germ. *wariþa-; *waruþa-; *waruþa-

holme: germ. *hulmæ-

holy (Adj.): germ. *hailaga-; *wÆha-

-- holy place (N.): germ. *haruga-

-- holy -- become holy: germ. *wÆhnæn

home (N.): germ. *haima-; *haimi-

home-like: germ. *hiwiga-

hone: germ. *hainæ

honey: germ. *hunaga-; *meliþ; *tÆþla

-- liquid honey: germ. *saima-

honey-comb: germ. *waba-

honour (N.): germ. *sæmiþæ; *tÆra-

honour (V.): germ. *aizæn; *andrÐdan; *deurjakæn; *swÐrÐn

hood: germ. *hðba-; *hðbæ-; *kugul-?

hoof: germ. *hæfa-; *kutæ-

hook (N.): germ. *ahi; *angula-; *hakæ-; *hÐkæ-; *hæka- (1); *krakæ-; *krappæ-; *krÐpæ-; *kræka-

hook: germ. *angæ-

hoopoe: germ. *hup-?; *widuhop-?

hop (V.): germ. *gem-; *gemb-; *huppjan; *huppæn; *lakjan (3)?; *lakkæn?; *sker-

hope (N.): germ. *hæpæ; *wanæ; *wÐni‑; *wÐnÆ-; *wÐniþæ; *wÐnæ

hope (V.): germ. *hup-; *hupæ; *hupæn; *lubÐn; *wÐnjan

hoped: germ. *wÐni-

hoping (Adj.): germ. *wÐnÆga-

hopper: germ. *hop-

horn: germ. *hurna-

hornet: germ. *hurnata; *hurslæ; *hursn-; *hurzala

horrible: germ. *greisa-

horror: germ. *felma (2); *fraisæ; *sturni-

horse: germ. *ehwa-; *hanha- (2); *hersa-; *hrussa-; *marha-; *marhÆ-; *pagen-; *parafrid-; *wegja-

-- white horse: germ. *blankæ-

-- herd of horses: germ. *stæda-; *stædæ (1)

horse-tail: germ. *skafti

host (M.): germ. *werdu‑

hostage: germ. *geisla-

hostile: germ. *anaseiga-; *faiha- (2); *gramalÆka-; *hwætja-; *saki-

-- be (V.) hostile: germ. *fih-

-- treat hostile: germ. *faihjan (2)

hostility: germ. *fijÐndskapi-; *grÐwiþæ; *ðba-

hot: germ. *brÐþa-?; *haita- (1)

-- be (V.) hot: germ. *hit-

-- become hot: germ. *haitÐn; *hitjæn

houghty: germ. *wlanka-

hound (N.): germ. *brakkæ‑?

hour: germ. *stundæ; *wailæ?

house (N.): germ. *budla-; *bulla?; *bðra-; *bðra-; *garda-; *gardæ-; *hðs-; *rakuda-; *razna‑; *sala-; *sali-; *saliþwæ

-- little house (N.): germ. *skammjæ-

household: germ. *hÆwiska-; *swÐsadæma-

hover: germ. *swaibæn; *waibæn; *webÐn?

how: germ. *hw; *hwÐ; *hwæ

howl (V.): germ. *blÐjan; *grainæn; *grÐtan; *heuwilæn; *hðwilæn; *hwelp-; *þeutan

h-rune -- name of h-rune: germ. *hagla-; *hagla-; *haglæ-

hub: germ. *nabæ

hub-borer: germ. *nabægaiza‑

hue: germ. *hiwja-

huge: germ. *abra‑; *æbja-

hull (N.): germ. *hulisa- (1); *hulistra-

hull (V.): germ. *haljan; *huljan

hum (N.): germ. *rama?

hum (V.): germ. *hum-; *pup-; *swer-

human (Adj.): germ. *manniska-

human (M.): germ. *aldi-; *gumæ-

-- fellow human: germ. *gamana- (1)

humble (Adj.): germ. *auþamæþa-

humble (V.): germ. *Ædaljan

humble-bee: germ. *duræ-; *humala-

humiliate: germ. *haunjan; *lÐgjan

humiliation: germ. *lÐgiþæ

humility: germ. *auþamæþa-; *hauniþæ

hump (N.): germ. *hufra-; *kðba-; *kðta-

hump: germ. *kangi-; *krumpjæ-

humpy: germ. *hugga-

hundred: germ. *hunda-

-- the hundred: germ. *hundarada-; *hundi

hunger (N.): germ. *grÐdu-; *hungru-; *swangiþæ; *swulta-; *swulti

hunger (V.): germ. *swangjan (2)

hungry: germ. *grÐdaga-; *grÐduga-

hunt (N.): germ. *waiþÆ; *waiþæ

hunt (V.): germ. *hatjan; *jagæn; *staubjan; *wai-; *wi-

-- hunt (V.) up: germ. *spurulæn

hunting (Adj.) -- hunting (Adj.) up: germ. *spurula- (2)

hurdle (N.): germ. *hurdi-

hurdle: germ. *haisja

hurry (N.): germ. *fleutÆ-; *spædi-

-- in a hurry: germ. *brÐþa-?

hurry (V.): germ. *eil-; *ganhjan; *ganhæn; *Æljan; *snarhjan; *snawÐn; *sneumjan; *sneumæn; *snewan; *tilæn

hurt (V.): germ. *fradæn; *gahrewwan; *hrewwæn; *sairjan; *sairæn; *smertan; *skewwjan; *wen-; *wlet-

hurting (Adj.): germ. *smarta-

husband: germ. *fadi-; *frijæ-; *makjæ-

hush -- hush (V.) up: germ. *swenjan; *swenæn

husk (N.): germ. *hama-; *hamisa-; *hamæ-; *hulisa- (1); *skaljæ; *skalmæ; *skaudæ

-- wine made of husks: germ. *lðrja

hut: germ. *heþjæ; *heþjæ-; *hlija; *hlÆþræ; *hudjæ; *hudjæ‑; *kubæ-; *kutæ

hypocrisy: germ. *leutÆ-

hypocritical: germ. *leuta-

 

 

i

 

I: germ. *ek‑; *eko

ice (N.): germ. *Æsa-; *Æsa-

-- lump of ice: germ. *jekæ-

-- piece of ice: germ. *jekila

ide: germ. *alunda-; *harzu-

idol: germ. *idol-?

illuminate: germ. *berhtjan

imitate: germ. *ebnatjan

impairment: germ. *þungiþæ

implore: germ. *þegjan

important: germ. *mekilalÆka-; *wÐgi-; *werþalÆka-

importunity: germ. *hwellÆ-

impose: germ. ? *falgjan

impregnate: germ. *swangrjan

improve: germ. *bætjan

improvement: germ. *batæ-; *skÐhæ-

impulse: germ. ? *stunkwa-; ? *stunkwi-

in: germ. *en

-- in common (Adv.): germ. *samaþa

incision: germ. *skuri-; *skuræ?

incite: germ. *bispurnan; *hwat-; *hwatjan; *jæsjan

inclination: germ. *halþÆ-; *halþjæ; *halþjæ-; *halþæ-

incline: germ. *gahneigwan; *hal-; *sweigan

inclined: germ. *glaipa-; *haldi‑; *hlaini-; *hlenka-; *leuta-; *skaiba-; *skelwa-

increase (N.): germ. *aukæ-; *þræwiska-

increase (V.): germ. *aukan; *aukæn; *gaaukan; *maizæn

increase: germ. *spÐ-

incrust: germ. *swelhjan

indecent -- showing (Adj.) indecent behaviour: germ. *arga-

indignant: germ. *trega-; *trÐga-

infantryman: germ. *fanþjæ-

inflamed: germ. *frada-

infuriate: germ. *sku-

Ing: germ. *Ingwa‑

inhabitant: germ. *warja- (1); *wazæ-

inhibited: germ. *stama-

initiate: germ. *hailatjan

injure: germ. *sairjan; *sairæn

injurer: germ. *skaþæ-

injury: germ. *daræ; *dulga-

ink (N.): germ. *atrament; *blaka-; *blaka-; *enkautu-; *tinkta

inn: germ. *kræga?; *krægu-?

inn-keeper: germ. *kaupo

innocent: germ. *swikna-

inoculate: germ. *impitæn; *pfræpfæn?

inquire: germ. *fandæn; *fragjan?; *furskæn?; *gafregnan; *ru-

insane (Adj.): germ. *dðbra-

insensibility: germ. *daubÆ-?; *daubiþæ?

insight (N.): germ. *getulÆ-

insight: germ. *dÆs-; *geta-; *knÐdi-; *knæþla

insist: germ. *anstandan

insistent: germ. *felga-

install: germ. *stiftjan; *stiftæn

intelligence: germ. *frædahaidu-

intelligent: germ. *weisa‑

intercourse -- have sexual intercourse: germ. *serdan

interval: germ. *bila-; *underna-; *undurni-

intestine -- intestine fat: germ. *marhu-

intimate (Adj.): germ. *galauba‑

intimate -- intimate friend: germ. *drðda-

into: germ. *enn

intrude: germ. *felhan; *gafelhan

invent: germ. *dihtæn

invitation: germ. *laþæ

invite: germ. *laþæn

invoked -- invoked being: germ. *guda-; *guda-

invoker: germ. *gudjæ-; *gudæ-

inwards: germ. *innanÐ; *innÐ

iron (Adj.): germ. *aizÆna-

iron (N.): germ. *Æsarna-

-- branding iron (N.): germ. *kanter-

irritate: germ. *artjan; *gaistjan; *gramjan; *raitjan; *targjan; *trat-; *uzbelgan; *welþjan; *wraitjan

irritation: germ. *gaista-

i-rune -- name (N.) of i-rune: germ. *Ægwa-; *Æsa-; *Æsa-

island: germ. *awi; *awjæ

-- river island: germ. *waruþa-; *waruþa-

islet: germ. *hulmæ-; *skarja-; *wariþa-; *waruþa-; *waruþa-

itch (N.): germ. *brunadæ-; *jukkiþæ-

itch (V.): germ. *juk-; *jukjan?

ivy: germ. ? *appju-; *Æbwa

 

 

j

 

jackdaw: germ. *dagwæ-?; *dahæ-?; *kahwæ

jacket: germ. *hidana-; *hrukka-; *rukki-; *skekkæ-

-- short jacket: germ. *stakka-

javelin: germ. *framjæ?; *frankæ- (1); *gaiza-; *paika; *pÆl-

jaw: germ. *gabla-; *gelunæ; *kakæ- (2); *kefala-; *kefra-; *kefru-; *kefuta-; *kekæ-; *kækæ

jay: germ. *heharæ-; *higuræ-

jerk (N.): germ. *rukki-

jerk (V.): germ. *fel-; *snalljan; *snel-

jewel: germ. *hnussi-

jewelry: germ. *kingæ-

join (V.): germ. *ar-; *hnæjan; *tangjan; *wedan

joint (N.): germ. *falta- (2); *wrihsti-; *wristu-

joke (V.): germ. *skert-; *skerz-

journey: germ. *faradla-; *fardi-; *faræ; *gangæ-; *raidæ; *senþa-

joy: germ. *bleiþaskapi-; *bleiþisjæ; *bleiþiþæ; *fagina-; *faheþi-; *fehæ-; *frawiþæ; *frawÆ-; *gamana- (2); *gamina; *glada-; *gladÆ-; *glauma-; *gliwa-; *manþÆ-; *murgiþæ; *rætÆ-; *sÐli-; *sÐli-; *taitÆ-

j-rune -- name of j-rune: germ. *jÐra-

judge (V.): germ. *dæmjan; *rehtjan

jug: germ. *kadus; *krusa-; *urkel-

juice: germ. *sapa-; *sauga-?; *sawwa-; *suga-; *wæsa-

-- juice of a tree: germ. *safæ-

jump (N.): germ. *skrekkÆ-; *sprungalÆ-; *sprungi-

jump (V.): germ. *der-; *laikan; *skeh-; *skehan; *skel-; *skemp-; *sker-; *skert-; *skerz-; *sprangæn?; *sprend-; *sprengan; *sprentan

-- jump (V.) out: germ. *hak-

-- jump (V.) up: germ. *gasprengan; *skrekk-

-- make (V.) jump: germ. *sprangjan; *sprantjan

jumping (Adj.): germ. *sprungi-; *sprungÆga-; *sprungula-; *stankwa-

jumping (N.): germ. *sprungalÆ-

juniper: germ. *jainja; *triu; *wekltriu

juryman: germ. *skapina-; *skapinæ-

just -- be (V.) just: germ. *rehtæn

justice: germ. *rehtÆ-; *rehtiþæ; *rehtja-

 

 

k

 

keel: germ. *kelu-; *keula-

keep (V.): germ. *gahaldan; *haldan; *sparÐn

-- keep (V.) silent: germ. *swÆgÐn; *swÆgæn; *þagÐn

-- keep (V.) erect: germ. *anhafjan

keg: germ. *lagella

kettle: germ. *hwera-; *katila-

-- water kettle: germ. *aquari

key: germ. *slutila-

kid (N.): germ. *kidja-; *kittÆna-

kidney: germ. *neuræ-

kill (V.): germ. *daudjan; *dauþjan; *farslahan; *kwaljan; *spelþjan; *spelþæn; *starbjan

killed -- compensation for a man killed: germ. *leudi-; *weragelda; *weragelda-

killer: germ. *banæ-; *warga‑

killing (N.): germ. *banæ-; *kwalma-; *slagæ-; *slahti-; *slahtæ (2); *slahtu-

kind (Adj.): germ. *gernalÆka-; *manþa-; *wÐra-

kind (N.): germ. *ardi-; *ardi- (1); *aþala-; *aþalja-; *haidu-; *slahta-; *slahtæ (1)

-- of the same kind: germ. *ebnalÆka-

kindle (V.): germ. *anbrennan; *du-; *kandjan; *kundjan?; *tandjan; *tendan; *tundjan?

kindness: germ. *bleiþÆ-; *bleiþisjæ; *bleiþæ-; *gædÆ-; *gædiskæ-; *gædja-; *meldesjæ

king: germ. *kununga-; *rÆk-; *þeudana-

kinship: germ. *wenja?

kiss (N.): germ. *kussa-

kiss (V.): germ. *kussjan

kitchen: germ. *kækina

kite: germ. *weiwæ‑; *wÆjæ-

knead (V.): germ. *bakæn; *dÆgan; *gaknudan; *knedan; *knudan; *mak-; *makæn; *mangjan (2)

kneader (F.): germ. *daigjæ-

knee: germ. *knewa-; *knewi; *knu

-- hollow of the knee: germ. *hamæ

-- bending of one's knees in supplication: germ. *knewabedæ

knee-timber: germ. *wrangæ

knife: germ. *habbæ; *knÆba-; *matisahsa-; *sahsa-

knit: germ. *strikkjan

knob: germ. *keukæ-; *knabæ-; *knappæ-; *knastra; *knaupa-; *knæsta-; *knuba-

knock (V.): germ. *puk-

-- knock (V.) out: germ. *spurnan; *spurnjan; *spurnæn

knot (N.): germ. *knudæ-

knot (V.): germ. *nat-; *nest-; *ser-; ? *strikkjan

knotting (Adj.): germ. *wraidi-

knotting (N.): germ. *nustæ

know (V.): germ. *gakann-; *kannjan; *kna-; *knÐ-; *knÐan; *knæ-; *kunnan; *lisan; *sabjan; *sæb-?; *weitan (1); *wit-; *witÐn (1)

-- get to know: germ. *kunnÐn

-- he gets to know: germ. *lais

-- he knows: germ. *kann-; *lais; *wait-

knower: germ. *kænja-

knowing (Adj.): germ. *fræda-; *weitaga-; *wita-; *witaga-; *witula-

knowledge: germ. *frÐgi-; *frædja-; *kunsti-; *liza-; *wita-; *witja-

known: germ. *knÐi-; *kunþa- (1)

-- make (V.) known: germ. *mÐrjan; *mÐrjanæn

knuckle: germ. *kneuka-; *knukila-; *knðwæ-

k-rune -- name (N.) of k-rune: germ. *kauna-

 

 

l

 

laboriousness: germ. *algaitÆ-

labour (N.): germ. *arbaiþi-; *arbaiþja-; *þrauta-; *wenna-; *wennæ; *wennæ-

labour (V.): germ. *derban; *mas-; *mæwjan; *wennan

lace: germ. *snarhjæ-

lack (N.): germ. *lausiþæ; *skurta-; *skurta-; *teuna; *þarbæ

lack (V.): germ. *anberan; *au-; *mangjan (1); *skurtÐn; *traudæn; *trukæn; *þarbÐn; *þarbæn; *wa-; *wanatæn; *wanÐn; *waninæn

ladder: germ. *hlaidri-; *stigæ-

lair: germ. *lahtra- (2)

lake: germ. *lagu-; *lakæ?; *mari-; *saiwa‑; *saiwi-

»lake«: germ. *lahæ

lamb (N.): germ. *lamba-

lamb (V.): germ. *aunæn

lame (Adj.): germ. *halta‑; *lama-; *læmja-

lame (M.): germ. *lamæ-

lame (V.): germ. *haltjan; *haltæn

lameness: germ. *haltÆ-; *haltiþæ

lament (N.): germ. *karma-; *karmi-; *klagæ; *kðmæ; *rauta-

lament (V.): germ. *gaunæn?; *heufan; *kÐrjan; *kðmjan; *kðmæn; *kwainæn; *kweþan; *rautan; *reunæn; *waiwalæn?

lament: germ. *swÐrkæn

land (N.): germ. *landa-; *lendjæ-

-- diked land (N.): germ. *kauga-

-- high and dry land: germ. *gaistæ

-- untilled land: germ. *haiþi-; *haiþæ

landmark: germ. *mairja-

landscape: germ. *gawja-

lane: germ. *gatwæ‑; *lanæ

language: germ. *sprÐkæ

lap (N.): germ. *barma- (1); *barmi-; *hrefa-; *hrefi-; *skauta‑

lap (V.): germ. *lapan; *lapjan

lapse (V.): germ. *leskan

larch: germ. *larika

lard (N.): germ. *smulta-

large: germ. *steurja-; *stæra-

-- large net: germ. *nætæ

lark: germ. *laiwarikæ-; *laiwazikæ-

last (Adj.): germ. *hinduma-; *hindumæ-

-- last year: germ. *ferudi

last (V.): germ. *wazæn

late: germ. *sÆþu-; *spÐdÆga-; *spÐdja-

later: germ. *seiþi‑; *spÐdiza

latest: germ. *sÆþistæ-

laugh (V.): germ. *gug-; *hah-; *hlahjan; *kah-; *kenk-; *kik-

-- make (V.) laugh: germ. *hlægjan

-- laugh about something: germ. *bihlahjan

laughing (Adj.): germ. *hlagula-

laughter: germ. *hlahtra-; *hlahtru-

laurel: germ. *lær-?

law: germ. *aiwa-; *aiwi?; *laga-; *rehtu-; ? *witæda-

lawsuit: germ. *kæsæ; *sakjæ; *sakjæ-; *sakæ

lax (Adj.): germ. *slafta-

lay (V.): germ. *lagjan

-- lay (V.) in folds: germ. *faldjan

layer: germ. *flæhi-; *hlada-

laziness: germ. *latÆ- (1); *slapÆ-; *trÐgÆ-

lazy (Adj.): germ. *das-?; *drasana-; *laskwa-; *lata-; *slapa-; *slapÆga-; *slauka-; *slaupa-; *trega-; *trÐga-

-- be lazy: germ. *slug-; *trÐgæn

-- lazy man (M.): germ. *slantu?; *slÐnæ-

-- become lazy: germ. *tregan?; *trÐgÐn

lazy (M.): germ. *latæ-

leach (N.): germ. *lauþra-

lead (N.): germ. *blÆwa- (1); *lauda-

lead (V.): germ. *færjan; *laidjan; *steurjan

-- lead (V.) to pasture: germ. *ahjan; *fa‑; *fæ-

leader: germ. *druhtÆna-; *fulka-; *grefæ-; *kindina-; *tugæ-; *þeudana-; *wÆsida-

-- army leader: germ. *harja- (2); *harjana-

-- leader of ten: germ. *dekan

leading (N.): germ. *laidæ

leaf: germ. *blada-

leak (N.): germ. *lekæ-

leak (V.): germ. *lekan

-- make (V.) leak: germ. *lekæn

leaking (Adj.): germ. *leka-

leaky: germ. *laka- (2)

lean (V.): germ. *hlainjan; *hleinan?; *hlinæn

leap (V.): germ. *saltæn (1); *skert-; *skerz-

-- leap (V.) up: germ. *uzhlaupan

learn: germ. *liznæn

least: germ. *ministæ-

leather: germ. *leþra-

-- soft leather: germ. *naska

leather-bag: germ. *malha

leave (N.) -- leaves: germ. *lauba-; *laubjæ-

leave (V.): germ. *bileiþan; *farleiþan; *farlÐtan; *gaweitan; *laibjan; *leihwan; *leihwæn; *leiþan; *lennan; *leuzÐn; *telÐtan

-- leave behind: germ. *lÐtan

leaven (N.): germ. *þaismæ-

ledge: germ. *flahi-; *laisæ (1); *laista-; *laisti-; *lattæ; *laþ-; *leistæ; *leistæ-; *leizda-

lee: germ. *hleuja-

leech: germ. *egala-

leek: germ. *hramesæ-; ? *klubæ; *lauka-; *porr-

left (Adj.) (1): germ. *hlenka-; *hlÆduma-; *lerta-; *wenistra-

leftover: germ. *laibæ; *skÆbæ-

leg: germ. *baina-; *baina-; *lagjæ-

-- calf of the leg: germ. *waþwæ-

legume: germ. *arwo-?

leisure: germ. *liþa-

lend (V.): germ. *farleihwan

lend: germ. *anleihwan; *leihwan; *leihwæn

length: germ. *langÆ-; *langiþæ (1)

lent -- lent object (N.): germ. *laihna-

less: germ. *laisi-; *minni-

lessen: germ. *wanÐn; *wanisæn; *wanæn

let (V.): germ. *galÐtan; *lÐtan

-- let out: germ. *uzlÐtan

-- let eat: germ. *atjan

-- let float: germ. *flautjan (1)

-- let fly: germ. *flaugjan

-- let sink: germ. *saigjan

letter: germ. *bæka-; *bækastaba-

letting (Adj.): germ. *lÐti-

-- letting (Adj.) glide: germ. *slumpi-

letting (N.): germ. *lÐta-

lettuce: germ. *laktuk-; *latuk-?

levy (V.): germ. *burjan; *burjæn

lick (V.): germ. *likkæn; *slaikjan

lick: germ. *laigæn; *lapan; *lapjan; *lapæn?

lid: germ. *hlammi-; *hliþa- (1)

lie (N.): germ. *lausa-; *lugÆ-; *lugi‑; *luginæ

-- tell lies to someone: germ. *farleugan; *uzleugan

lie (V.) (1): germ. *galegjan; *hi-; *legan; *legjan; *ligjan

lie (V.) (2): germ. *leugan

-- lie (V.) (2) to someone: germ. *bileugan

life: germ. *aldra-; *aldra-; *andi-; *ferhwæ; *ferhwu-; *leiba-; *leiba-

lift (V.): germ. *haf-; *hafjan; ? *hafnæn; *hel-; *luppjan

lifter (N.): germ. *hafadla; *hafila-; *hafjæ-

lifting (N.): germ. *haba- (2)

light (Adj.): germ. *berhta-; *blesa-; *daga-?; *lenhta-; *lenhtalÆka-; *lÆhta-; *raþa‑; *ringa-; *samþja-; *samþjalÆka-; *switula-; *turhta-; *turhtalÆka-

-- be (V.) light: germ. *glas-; *gles-

-- make (V.) light: germ. *lÆhtjan

light (N.): germ. *berhti-; *leuhada-; *leuhsa-; *leuhsÆ-; *leuhsjæ-; *leuhta; *leuhta-

light (V.) -- light (V.) up: germ. *haidrjan

lighten: germ. *lenhtjan

lightness: germ. *lenhtÆ-; *lÆhtiþæ; *samþiþæ; *turhta-; *turhtÆ-

lightning: germ. *bliksmæ-; *laugiþæ

like (Adj.): germ. *galeika-; *-lÆka-

-- what ... like: germ. *hwelÆka‑

like (V.): germ. *wen-

likeness: germ. *ebnja-; *-lÆkÆ-; *lÆkiþæ; *lÆkja-

lilac: germ. *fliþræ

limb: germ. *leimu-; *liþu-; *tersa-

lime: germ. *kalk-

limit (V.): germ. *skrankjan

limp (V.): germ. *skenk-

linden-tree: germ. *lendjæ-; *lendæ (1); *lindjæ-

line (N.): germ. *ailæ; *leinjæ-; *rÆgæ; *striki-; *struki-; *tÆlæ; *wraitu-

-- put in a line: germ. *ser-

linen (Adj.): germ. *lÆnÆna-

linen (N.): germ. *leina-; *lint-; *saban

link (N.): germ. *skÐk-

lion: germ. *laujæ-

lip: germ. *lepæ-; *lepura-; *smairja-; *warzu?; *weru

liquid (Adj.) -- be (V.) liquid: germ. *wis-

liquid (N.): germ. *drauza-; *dreuza-; *mauka-

liquid: germ. *natiþæ

-- liquid honey: germ. *saima-

-- liquid manure: germ. *adela-; *adelæ-

lisp: germ. *klaisjan

lisping (Adj.): germ. *klaisa-; *wlispa-

listen: germ. *hleuþjan

listening: germ. *hleuþa-

little (Adj.): germ. *lÆtÆla-; *lðtila-; *lutti-; *luttika-; *menna-; *smala-; *smalhja-; *smÐha-

-- be (V.) little: germ. *smÐhÐn

-- little buck: germ. *hækÆna-

-- little forefather: germ. *anilæ-

-- little goat: germ. *gaitÆna-; *tikkÆna-

-- little hill: germ. *þðbæ-

-- little house (N.): germ. *skammjæ-

-- little sack (N.): germ. *sakkel-

-- little thing: germ. *klainungæ

little (N.): germ. *smÐhÆ-

live (V.): germ. *bawjan; *nazÐn

-- live (V.) up: germ. *kwikwnæn

live: germ. *bæwwjan?; *bæwwæn; *bðwan; *bðwjan; *gabðwan

liveliness: germ. *hwatæ

lively: germ. *karska-; *kwikwa-; *mundra-; *sparka-; *sprÐki- (1)

-- be (V.) lively: germ. *kar-

-- become lively: germ. *kwikwnæn

-- make (V.) lively: germ. *kwikwÐn; *kwikwjan; *kwikwæn

liver: germ. *libaræ

living (Adj.): germ. *slægi-

lizard: germ. *agiþahsjæ; *agwi-

load (N.): germ. *hlada-; *hlassa-; *hlasta; *hlasti-; *þungæ-

load (V.): germ. *gahladan; *hlaþan; *hreudan; *þungæn

loader (N.): germ. *hlaþæ-

loaf: germ. *hlaiba-

loam: germ. *ladjæ-; *laji-; *laima-; *laimæ-; *laiza-; *laþjæ‑; *leima-; *leima-; *leimæ-

loath: germ. *laiþa-

loathe -- make (V.) loathe: germ. *laiþjan

loathsome: germ. *laiþa-

lobster: germ. *humara-

lock (N.): germ. *lamsa-; *luka-; *lukæ-; *sluta-

lock (V.): germ. *bilðkan; *hleidan; *lðkan (1); *rak-; *sparjan; *sparrjan

lodger -- fellow lodger: germ. *hÆwa-; *hÆwæ-

loft (N.): germ. *solari-

»loft«: germ. *lufta-; *luftu‑

lofty: germ. *haira-

log (N.): germ. *butti?; *fakk‑; *kamb-; *klabæ-; *klubæ-; *kumb-; *rumpæ; *skeida-; *tulla-?

log-canoe: germ. *skipa-

loin: germ. *dabæ?; *landÆ-; *landjæ; *lundæ

long (Adj.): germ. *langa-; *spika-

-- long duration: germ. *saimÆ-

-- long wool: germ. *rawwa-; *rawwæ

long (M.): germ. *langæ-

long (V.): germ. *langÐn; *langæn

look (Interj.): germ. *sai; *sehwe

look (N.): germ. *blika-; *blika-; *bliki-; *brÐhwæ?

-- look (N.) out: germ. *wlaitæ

look (V.): germ. *geug-? sw. V.; *glentan (2); *gugg-; *guggjæn; *keikan; *lægÐn; *lækæn; *skawwæn; *sku-; *wleitan

-- look (V.) after: germ. *wer-

-- look (V.) at: germ. *ansehwan; *bisehwan

-- look (V.) down: germ. *drðsÐn

-- look (V.) out: germ. *wlaitæn

-- look (V.) up: germ. *uzsehwan

loop (N.): germ. *slaupa; *snarhæ-; *þunæ; *wrungæ-

loose (Adj.): germ. *lausa-; *lusa-; *lusiwa-; *skidra-; *skidraga-; *slaka-

loose (V.): germ. *lusan

loose: germ. *slauka-

-- get loose: germ. *lusnæn

-- loose consciousness: germ. *swaþræn

loosen: germ. *anwendan; *lausjan; *lunjan; *rut-

loosened -- loosened material: germ. *lawa-

lord: germ. *fadi-; *frauja-; *fraujæ-; *þeudana-

lose (V.): germ. *farleusan; *fraleusan; *leusan (1); *tapp-?

-- lose (V.) weight: germ. *magrajan

loseness: germ. *lausahaidu-

loss: germ. *lusa-; *lusa-; *lusti- (2)

lost -- get lost: germ. *lusnan

lot (N.): germ. *hlauta-; *hlauti-; *hluta-; *hluti-; *taina‑; *treda-

-- draw lots: germ. *gahleutan

lot (V.): germ. *gahleutan; *hleutan

loud: germ. *hlðda-; *skalli-

-- resounding (Adj.) loud: germ. *hwella-

louse (N.): germ. *lðs

love (N.): germ. *frÆja-; *frijaþwæ; *friþu-; *leuba-; *leubÆ-; *leubæ; *lubæ; *menjæ; *muni-

-- love potion: germ. *lubja-

love (V.): germ. *fri-; *frijæn (1); *leubæn

loved -- not loved: germ. *unleuba-

lovely: germ. *frÆda-

low (V.): germ. *muh-; *hauna-; *hnaigwa-; *laka- (1); *lÐga-; *lÐka-; *nÆhwela-; *seida-; *wainaga-

-- be (V.) low: germ. *lit-; *lut-

-- low situated place (N.): germ. *lÐgja-

low-voiced -- be (V.) low-voiced: germ. *leisæn

lower: germ. *laisi-

low-voiced: germ. *leisa- (1)

loyal: germ. *dewwu-?; *hulþa-

l-rune -- name (N.) of l-rune: germ. *lagu-; *lauka-

luck: germ. *auda-; *haila-; *hailja-; *sÐlÆ-; *sÐli-; *sÐli-; *sÐliþæ; *sÐlæ-

lucky: germ. *audaga‑; *sÐli‑; *sÐlja-

lukewarm: germ. *hleuja-; *hlÐwa-; *wala- (3); *walga- (1); *wlaka-

-- become lukewarm: germ. *hlÐwÐn

lull (V.): germ. *swÐbjan

lump (N.): germ. *kamb-; *klakæ‑; *klumpæ-; *kubbæ-; *kumb-; *mulæ-

lump: germ. *rafa-

-- lump of ice: germ. *jekæ-

-- hard lumps: germ. *gald

lunacy: germ. *wærisla-

lung: germ. *lungæ-; *lungumnjæ

lure (V.): germ. *lu-

lust (N.): germ. *lusti- (1); *lustæ-; *lustu-; *muni-; *wunjæ

luxurious: germ. *gaila-

lying (Adj.) (1): germ. *lÐgi-

lying (Adj.) (2): germ. *lugi-

lynx: germ. *luhsa-

 

 

m

 

mad -- make (V.) mad: germ. *maidjan

made -- wine made of husks: germ. *lðrja

madman: germ. *dðbra-

madness: germ. *dwaliþæ

maggot: germ. *maþæ-

magic (N.): germ. *saiþa-; *taubra-

-- do magic: germ. *seiþan; *trulljan?

magician: germ. *lÐkja-; *wikkæ-

magpie: germ. *agalistrjæ‑; *agalstræ-; *agatjæ; *agatjæ-; *agæ

mahaleb-cherry: germ. *wihsala; *wihsilæ

maid: germ. *daigjæ-; *magaþi-; *magwi-; *þewernæ; *þewernæ-

maintain: germ. *stæþÐn

make (V.): germ. *afnjan; *krangjan; *mak-; *makæn; *tawjan; *wurkjan

male (Adj.): germ. *urzæ-; *werada-

-- display of the male bird: germ. *balta-

-- male dog: germ. *hruþjæ-

-- male elk: germ. *brenda-?

male (M.): germ. *drako?

malice: germ. *faikna-

malt (N.): germ. *malta-

man (M.): germ. *abæ-; *bara-; *drangja-; *erala-; *halÐþa-; *karila-; *leuda-; *leudi-; *manna-; *manæ-; *staggja-; *staggjæ-; *þegna-; *wera-

-- compensation for a man killed: germ. *leudi-; *weragelda; *weragelda-

-- fast man: germ. *hraþæ-

-- freed man: germ. *lÐta-; *lÐti-

-- good man: germ. *gædinga-

-- half-free man: germ. *lÐta-; *lÐti-

-- lazy man: germ. *slantu?; *slÐnæ-

-- old man: germ. *aldunga-; *karila-

-- rich man: germ. *sÐlinga-

-- tedious man: germ. *þerbinga-

-- tired man: germ. *mæþinga-

-- young man: germ. *swaina-

-- very young man: germ. *jungilinga-

-- wise man: germ. *spakenga-; *wÆsida-; *witæ-

managable: germ. *waldi-

-- make (V.) managable: germ. *waldjan

manage: germ. *ling-; *seg-; *skapæn

mane: germ. *manæ

mankind: germ. *weraldi-

manliness: germ. ? *aþal‑

manslaughter: germ. *drapi-

manure: germ. *hurhwa-; *kwÐda-; *mihsa-; *mihsna-; *mihsæ-; *mihstu-; *mukÆ; *skarna-; *smarnæ; *tada-; *turda-; *þusta-

-- half-digested manure: germ. *gura-

-- liquid manure: germ. *adela-; *adelæ-

maple: germ. *ahar-; *aher-; *ahira-; *ahura-; *ahurna; *Ðhira-; *Ðhura-; *flaþara-; *hlin-?; *hluni-

maple-tree: germ. *matoldr-

mare: germ. *marha-; *marhÆ-

mark (N.): germ. *hamula-; *lÐkæ; *mark; *marka-; *markæ (1); *senþa-

mark (V.): germ. *segn-; *sinnen; *taiknæn; *targjan

market: germ. *merkõt-; *runsi-

marriage: germ. *marþus

-- relative (M.) by marriage: germ. *mÐga‑

marrow: germ. *mazga-; *piþæ-

marsh (N.): germ. *fitjæ; *mariskæ

marshland: germ. *bræka-

marten: germ. *marþra-; *marþu-

mash (N.): germ. *brÆwa-

mash (V.): germ. *knus-; *knusjan; *knusæn; *knuzljan; *knuzlæn

mash-marigold: germ. *dudræ-

mask (N.): germ. *grÆmæ-

masked: germ. *darnja-

mass -- heavy mass: germ. *þanga-

mast: germ. *masta-

mastering (N.): germ. *waldÆ-

mat: germ. *matta

material -- ground material: germ. *grenda-; *gruma?; *gruta-; *gruti-

-- loosened material: germ. *lawa-

-- rough material: germ. *reuwæ-

matter (N.): germ. *wanda-

-- coagulated matter: germ. *kwagul-

-- ground matter: germ. *malmæ-; *meldra-

mature: germ. *arwa-

may: germ. *mag-; *mugan

-- he may: germ. *mæt-

mayor -- village mayor: germ. *skuldihaitæ‑

»mayor«: germ. *meiur

me (Akk.): germ. *me-; *mek

me (Dat.): germ. *mes; *mez; *miz

mead: germ. *medu-

meadow: germ. *agwjæ; *angjæ; *angra- (2); *awi; *awjæ; *bamiº-; *hlar-; *lauha-; *maþwæ; *taiga-; *ud-; *wanga‑; *wisæ

meager: germ. *magra-; *skreþ-; *spika-

-- be (V.) meager: germ. *skru-

-- become meager: germ. *skrenþ-; *skret-

-- make (V.) meager: germ. *magræn

meagerness: germ. *magrÆ-; *magriþæ

meal (N.): germ. *matlu-; *mÐla-; *melwa-; *razdæ (2); *werdu‑

-- toucher of meals: germ. *matitæka-

-- working-time between meals: germ. *jaukiþæ

mean (Adj.): germ. *arga-; *argalÆka­-

mean (V.): germ. *mainjan (1)

measles (Pl.): germ. *masalæ

measure (N.): germ. *emin-; *emit-; *mÐla-; *meta-; *metjæ-; *mÐtæ; *metædu-; *mettæ-; *mÐþi-; *mitja; *saihaldla-

-- grain measure: germ. *maldra-; *meldra-; *mældra?

-- a measure (N.): germ. *sester

measure (V.): germ. *gametan; *mÐ-; *metan; *metæn

-- measure (V.) out: germ. *uzmetan

meat: germ. *flaiki-; *flaiska-; *harunda-; *memza‑

-- boiled meat: germ. *saudi‑

-- butcher's meat: germ. *slahtra-

-- roast meat: germ. *brÐdæ-

medium (Adj.): germ. *meda-

meet: germ. *mætjan

meeting (N.): germ. *mæta-

meeting: germ. *mahla-; *þenga-

mellow: germ. *marwa-; *murka-; *murwa-

-- be (V.) mellow: germ. *murkanæn; *murkæn

-- make (V.) mellow: germ. *rautjan

melt (V.): germ. *brÐdjan?; *maltjan; *meltan; *mulsan; *smaltjan?; *smeltan; *tegangan; *telÐtan; *þawanæn; *þeidjan

-- melt (V.) away: germ. *tegleidan; *terennan; *teskreidan

-- make (V.) melt: germ. *smaltjan?

melted: germ. *maltja-

melting: germ. *malta-

melting-iron: germ. *þawila

member: germ. *fasula-

memory: germ. *mendi-; *menþja-; *mundi- (2); *munnæ

mention: germ. *wahnjan; *wægjan

mentioning (N.): germ. *wahtu-

merchant: germ. *kaupo

merciful -- be (V.) merciful: germ. *meldjan

mercy: germ. *meldÆ-; *nÐþæ; *nÐþæ-

mesh (N.): germ. *maskæ-; *maskwæ-

mess (V.) -- mess (V.) about: germ. *slab-

message: germ. *airundija-; *erundja-

messenger: germ. *airu-; *budæ-

metal: germ. *blika-; *blika-; *lauda-

-- metal plate: germ. *lamæ?

middle (Adj.): germ. *medja-; *meduma

middle (N.): germ. *medala-; *medja-; *medjæ-; *medumæ

midge: germ. *gnatta-; *mÆta-; *mÆtæ-; *muja-; *muwÆ

midwinter -- feast of midwinter: germ. *jehwla-

might (N.): germ. *magana-; *magÆ-; *magina-; *mahti-; *mahtu-

might (V.): germ. *mætan; *mugan

mighty: germ. *maga-; *magæ-; *rÆkja-; *wala- (2); *walda-

-- be (V.) mighty: germ. *rÆkjan

-- become mighty: germ. *magÐn

mild (Adj.): germ. *bleiþa-; *heurja-; *meldja-

-- make (V.) mild: germ. *linæn; *meukjan

mildew: germ. *melitdawwa-

mildness: germ. *bliþisi; *meldiþæ; *meukiþæ

mile: germ. *milja

militant: germ. *weiga-; *weigi-

military -- military service: germ. *drauga-

-- do military service: germ. *dreugan (1)

milk (N.): germ. *meluk; *mulkana-

-- coagulated milk (N.): germ. *skurja?

-- curdled milk (N.): germ. *kalwi-

-- sour milk (N.): germ. *sðrjæ-

milk (V.): germ. *gamelkan; *melkan

-- milk (V.) thoroughly: germ. *uzmelkan

milk-giving: germ. *melhta-; *melka-

milking (N.): germ. *melhtæ

milky: germ. *melka-

mill (N.): germ. *muli-

mill (V.): germ. *malan

miller -- miller's pay: germ. *moltur-

millet: germ. *hersja-; *hersjæ-

millstone: germ. *kwernæ; *kwernu-

mind (N.): germ. *gadja-; *gaista-; *hugi-; *hugu-; *mainæ; *muni-

mind (V.): germ. *mund-; *mundæn

minor: germ. *minnizæ-

minster: germ. *munistri

mint (N.): germ. *ment-

miracle: germ. *wundra-

mirror (N.): germ. *skuwæ-; *spegel-

mis...: germ. *missa‑; *tiz-; *tuz-

mischief: germ. *geifra-

miserable: germ. *arma‑; *armalÆka-; *auma-; *jÐmara-; *jÐmaralÆka-; *lÐka-; *wainaga-; *waiselja-

-- make (V.) miserable: germ. *wisulæn

misery: germ. *aumiþæ; *jÐmõra-; *jÐmara-; *laiþa-; *laiþæ-; *laiþæ-; *swanki-

miss (V.): germ. *farsetjan; *missjan; *trukæn

mist: germ. *dauma-?; *dauni-; *dufta-; *dufti-; *dunsta-; *dunsti-

»mist«: germ. *mihsta-

mistake: germ. *wanha-

mistle: germ. *mihstila-; *mistilæ

misty: germ. *helwa-

mite: germ. *melwjæ-; *mÆta-; *mÆtæ-; *seuræ?

mitten: germ. *wantu-

»mittle -- »mittle garden«: germ. *medungarda-

mix (V.): germ. *anblandan; *blandan; *blandjan; *gablandan; *mangjan (2); *miskan; *miskæn

mixture: germ. *blanda-; *maikskæ; *maikskæ-; *maiska-; *manga-

mobile: germ. *dauda‑ (2)?; *hwerba-; *liþuga-

-- be (V.) mobile: germ. *li-

mock (V.): germ. *bismaræn; *bismeræn; *harwjan; *skaupæn; *skemp-; *skub-; *skup-; *skupÐn; *skupæn; *smaræn; *smer-; *spudæn

mockery: germ. *gauþa-; *hæha-; *skerna-; *skerna-; *spuþþa-

mocking (Adj.): germ. *kangana-

moderate (Adj.): germ. *mÐti-; *mÐtÆga-

moderation: germ. *mÐtÆ-

modesty: germ. *hæba-; *mÐtÆ-

moist (Adj.): germ. *fðhti-; *funhta-; *funhtu-; *þaina-; *wakwa-

-- be (V.) moist: germ. *mus-; *mut-; *rek-; *was-; *wras-

-- become moist: germ. *þeinan; *wakwanæn

moisten: germ. *bigeutan; *funhtjan; *lakjan (2); *þainjan; *wakwæn; *welk-; *wlak-

-- moisten well (V.): germ. *wet-

moisture: germ. *dawwa-; *dawwa-; *dawwæ; *funhtÆ-; *funhtiþæ; *muska; *sagja; *wakwjæ-; *was-; *wæsa-

mole: germ. *mula-; *mulæ-; *skeræ-; *wandu- (1)

molten: germ. *brussa-?

money: germ. *gelda-

monger: germ. *mangõri

monk: germ. *munik

monkey: germ. *apæ-

monster: germ. *skæhsla?; *trulla-; *ungadæmja?; *urka-

-- female monster: germ. *gugÆ

-- monster of the woods: germ. *skradæ-; *skratta-

month: germ. *mÐnæþ

moon: germ. *glÐma; *mÐnæ-

moor: germ. *hwainæ; *hwin; *meusa-; *mæra-; *mæra-; *musa-

Moor: germ. *Mær

mop (V.): germ. *swerban

more: germ. *flaizæ-; *mais; *maizæ-

-- be (V.) more: germ. *maizÐn

-- more badly: germ. *wersis

morning: germ. *ausos?; *murgana-; *unhtwæ-

morning-gift: germ. *murgnagebæ

morning-star: germ. *ausos?

mortar: germ. *mortari

moss: germ. *meusa-; *musa-

most (Adv.): germ. *flaista?; *maista-

moth: germ. *malæ-; *malu-; *muttæ-

mother (F.): germ. *aiþÆ-; *mæder

-- being (Adj.) of the same mother: germ. *samamædrja-

mother...: germ. *mædrja-

mother-in-law: germ. *swegru-; *swehræ-

mother-lamb: germ. *kelbuzjæ

mould (N.): germ. *skimala-

moulting (N.): germ. *mðta

mound (N.): germ. *dusjæ

-- burial mound: germ. *hlaiwa-; *hlaiwi

mount (V.): germ. *hleifan

mountain: germ. *albjæ; *albjæ‑; *berga-

mountain-cock: germ. *þiþura-; *urzæ-

mountains: germ. *fergunja-

mourn (V.): germ. *drðsÐn; *flækan; *hrewwÐn; *murnan; *murnÐn

mourning (N.): germ. *gauriþæ; *tregæ-; *tregæ-

mouse: germ. *mðs

mouth (N.): germ. *ansu-; *menþila-; *mðla-; *mðla-; *mðlæ; *mðlæ-; *mðlæ-; *munþa-; *æsa-

move (N.): germ. *wagæ

move (V.): germ. *biwegan; *bregdan; *gausjan; *gawegan; *geigan?; *herp-; *hrengan; *hres-; *hwarbjan; *hwarbæn; *hwerban; *mau-; *plajjan?; *plegæn; *reban; *reidan; *rÐsjan; *rukk-; *rukkjan; *skudjan; *skukk-; *spilæn; *swel-; *swibÐn?; *swÆmÐn; *swipa-; *swipi-; *swipjan; *swipæn; *þras-; *þres-; *wagjan; *wagæn; *wegan; *wenkan

-- move (V.) forward: germ. *skaujan?; *skewjan

-- move (V.) unsteadily: germ. *brem-?

moved -- be (V.) moved: germ. *dud-

moveable: germ. *walkula-

moving (Adj.) -- moving (Adj.) forward: germ. *skraiþa-

-- moving (Adj.) slowly: germ. *sainalÆka-

mow (V.): germ. *mÐan; *ma-

mowed -- mowed plants: germ. *mõþa

mowing (N.): germ. *mõþa; *mÐdi-; *mÐþa-

m-rune -- name (N.) of m-rune: germ. *manna-

much: germ. *felu-; *managa-

mucilage: germ. *saima-

mud: germ. *dunhja-; *fanga-; *gurwja; *laima-; *laimæ-; *muþra-; *sauljæ-; *sleura‑; *sleura‑; *turda-; *waisæ-

muddiness: germ. *dræbahaidi-

muddy: germ. *dræba-; *dræbalÆka-; *senhta-

-- become muddy: germ. *dræbÐn

-- make (V.) muddy: germ. *dræbjan

muddyness: germ. *dræbÆ-

muff: germ. *mawwæ

mule: germ. *mul-

multiply: germ. *wæhsljan

multitude: germ. *managÆ-

mumbler (F.): germ. *þuljæ?

mummy: germ. *mæmæ-

murder (N.): germ. *murþa-; *murþra-; *slahta; *slahti-; *slahtæ (2); *slahtu-

murder (V.): germ. *murþjan; *murþrjan; *spelþjan; *spelþæn; *starbjan

murmur (V.): germ. *mud-; *murmuræn; *ner-; *þul-

muscle: germ. *waþwæ-

mushroom: germ. *bulit-?

mussel: germ. *muskula

mustard: germ. *sinap-

mute (Adj.): germ. *stumma-

mute (M.): germ. *Slawo

mutilate: germ. *hamalæn; *stamp-; *stemb-; ? *stuttjan

mutilated: germ. *hamala-; *hamfa-; *hamma-; *stumpa-

-- be mutilated: germ. *hammjan

mutual: germ. *missa‑

my: germ. *mÆna-

myrrh: germ. *myrra

 

 

n

 

nail (N.): germ. *nagla-; *nagli-; *pennæ; *pin-; *spÆkra-; *tersa-

-- nail (N.) of the axle: germ. *luni-; *lunisjæ

nail (V.): germ. *nagljan; *stifta-

naked: germ. *baza-; *blauta‑; *blauþa‑; *nakwada-

nakedness: germ. *nakwadÆ-

name (N.): germ. *namæ-

-- name (N.) of a god: germ. *Ingwa‑

-- name (N.) of beasts of prey: germ. *geræ-

-- name (N.) of a-rune: germ. *ansu-

-- name (N.) of b-rune: germ. *berkjæ-

-- name (N.) of d-rune: germ. *daga‑

-- name (N.) of e-rune: germ. *ehwa-

-- name (N.) of f-rune: germ. *fehu-

-- name (N.) of g-rune: germ. *gebæ

-- name (N.) of h-rune: germ. *hagla-; *hagla-; *haglæ-

-- name (N.) of i-rune: germ. *Ægwa-; *Æsa-; *Æsa-

-- name (N.) of j-rune: germ. *jÐra-

-- name (N.) of k-rune: germ. *kauna-

-- name (N.) of l-rune: germ. *lagu-; *lauka-

-- name (N.) of m-rune: germ. *manna-

-- name (N.) of n-rune: germ. *Ingwa‑; *naudi-

-- name (N.) of o-rune: germ. *æþala-; *æþila-

-- name (N.) of p-rune: germ. *perþæ

-- name (N.) of r-rune: germ. *raidæ

-- name (N.) of s-rune: germ. *sæwilæ

-- name (N.) of t-rune: germ. *teiwa-

-- name (N.) of th-rune: germ. *þurisa-

-- name (N.) of u-rune: germ. *ðru‑

-- name (N.) of w-rune: germ. *wunjæ

-- name (N.) of z-rune: germ. *algi-

-- being (Adj.) of the same name: germ. *ganamnæ-

name (V.): germ. *haitan; *namnjan; *næmnjan

named (Adj.): germ. *namnæ-

namesake: germ. *ganamnæ-

nap (V.): germ. *hnap-

narrow (Adj.): germ. *angu-; *hnappja-; *hnawwa-; *knappa-; *krappa-; *maiwa-; *narwa-; *næbrja-; *næpi-; *snÐbri-; *þrangu-

-- be narrow: germ. *ang-; *anh-

-- become narrow: germ. *maiwæn; *smaljan (2)

-- make (V.) narrow: germ. *maiwakæn

-- narrow path: germ. *smÐhtæ-

narrow (M.): germ. *narwa-

narrow (V.): germ. *narwjan; *snæbri-

narrowness: germ. *angÆ-; *angiþæ; *angusti-; *narhw-; *narwæ; *narwæ-

nasty: germ. *garsta-

nation: germ. *þeudæ

national: germ. ? *sweba-; *þeudiska-

naughty: germ. *abla‑; *frabla-; *frafla-; *fraka-; *hðtja-

-- be (V.) naughty: germ. *hut-

navel: germ. *nabalæ-

near (Adj.): germ. *nÐhwa‑; *tanga-

-- nearer: germ. *nÐhwi-

near (Adv.): germ. *nÐhwæ

-- come near: germ. *nÐhwÐn

nearer (M.): germ. *werdjæ-

nearness: germ. *nÐhwawesti-

neat (N.): germ. *hrenda-; *hrenþi-

necessary: germ. *þarba-; *þurfta‑

-- be necessary: germ. *binah-

necessity: germ. *naudiþurfti-; *þarbæ

neck: germ. *halsa-; *hnakka-; *hnakkæ-; *hnekkæ-; *mankæ-; *swera?; *swerhjæ-; *sweri

necklace: germ. *manja-

need (N.): germ. *gaidwa-; *naudi-; *naudiþurfti-; *þarbæ; *þruta-; *þurfti‑

need (V.): germ. *brðkan; *þarbanæn

-- he needs: germ. *biþarf-; *þarf-

needle (N.): germ. *nÐþlæ; *þrih-

needy: germ. *þurba-; *þurfta‑

neglect (V.): germ. *farsetjan

neigh (V.): germ. *hwaijæn; *hnajjæn; *hwijon?; *wrÆnan

neighbour: germ. *nÐhwagabðræ‑

nest (N.): germ. *nesta- (1)

net: germ. *arh-; *natja‑

-- large net: germ. *nætæ

nettle: germ. *natilæ-; *natæ-

new: germ. *neuja-

newcomer: germ. *kwumæ-

news: germ. *mÐrja-; *spurini?

nibble: germ. *snak-

nice: germ. *fagra-

night: germ. *naht-

nightmare: germ. *maræ- (1)

nine: germ. *newun

ninth: germ. *newundæ-

nippel: germ. *dila-

nipple: germ. *dilæ; *spanæ-

nit: germ. *hnit

nobel (Adj.): germ. *aþala-

nobility: germ. ? *aþal‑; *aþaladæma-

noble (Adj.): germ. *aþalalÆka-; *aþilu-; *hairalÆka-; *steurja-

-- make (V.) noble: germ. *aþalæn

-- of noble birth: germ. *aþala-; *aþilu-

nobleman: germ. *aþalinga-; *aþalæ-

nod (V.): germ. *wenkan

noise (N.): germ. *brahta-; *brahti-; *brahtuma-; *braka- (1); *breka-; *duni-; *drunju-; *dunja-; *gallma-; *gella-; *gellæ; *hela-; *heldra-; *hlammi-; *hræfta-; *swægi-; *þuti-; *wæhma-

-- make (V.) noise: germ. *auhjæn?; *dru-

noisy -- be (V.) noisy: germ. *uhjæn

nonsense -- talk (V.) nonsense: germ. *web-

Norn: germ. *nurnæ?

north (N.): germ. *nurþa-

northern: germ. *nurþa-

nose (N.): germ. *nabja-; *nasi-; *nasæ; *nus

-- blow one's nose: germ. *snðtjan

nostril: germ. *nasi-; *nustri-

not: germ. *ain; *ne-

-- not right (Adj.): germ. *unrehta-

-- not born: germ. *unbura-

-- not generous: germ. *ungÐbi-

-- not loved: germ. *unleuba-

-- not to: germ. *nehw; *ni

notch (N.): germ. *kurbi-; *lawwæ; *lÐkæ; *skarda-

notch (V.): germ. *kerban

nourish: germ. *alan; *fædjan

nourishing (Adj.): germ. *æli-

nourishing (N.): germ. *fæstra-

novelty: germ. *neuiþæ

now: germ. *nð

n-rune -- name (N.) of n-rune: germ. *Ingwa‑; *naudi-

number (N.): germ. *rada-; *rÆma-; *ræfæ; *tallæ-; *talæ

nurse (V.): germ. *saugjan

nut: germ. *hnut

 

 

o

 

oak: germ. *aik-; *aiks; *ferhu; *furhæ (1)

oar (N.): germ. *airæ

oar: germ. *helmæ-; *rem-; *ræþra-; *ræþru-

oat -- oats (Pl.): germ. *aven-; *habræ- (1)

oath: germ. *aiþa-; *laug-; *swardi-; *swaræ

object (N.): germ. *wehti‑

-- birstly object: germ. *pursa-

-- crude object: germ. *kruzlæ-

-- curly object (N.): germ. *kruzlæ-

-- distinguished object (N.): germ. *skila?

-- embossed object: germ. *hnussi-

-- floating object (N.): germ. *flauti-; *flautjæ-

-- frozen object (N.): germ. *klakæ‑

-- hanging object (N.): germ. *hanha‑

-- hewed object: germ. *baita-; *baita-

-- lent object (N.): germ. *laihna-

-- precious object (N.): germ. *mÐta-

-- round object (N.): germ. *pulla-

-- short object (N.): germ. *knagga-; *knakka-

-- split object (N.): germ. *skeldu-

-- stretched object (N.): germ. *þendæ; *þunæ-

-- swollen object (N.): germ. *þendæ

-- thick object (N.): germ. *knagga-; *knakka-

object (V.): germ. *ansakan

oblique: germ. *skrag-; *skregja-; *slemba-; *þwerha-; *wraiha-; *wraikwa-

-- run (V.) oblique: germ. *slambjan

obliquity: germ. *skragæ-; *slembÆ-

observe: germ. *witÐn (2)

obsessed: germ. *wæda-; *wæþja-

obstinacy: germ. *þrawa-

obstinate: germ. *frÐti-; *frÐtra-; *þrawa-; *þreuta-; *waigra-

-- be (V.) obstinate: germ. *þrawæn

-- make (V.) obstinate: germ. *þrawjan

obvious: germ. *upenÆga-

occupant: germ. *aigæ-

occupy: germ. *bisetjan

occur: germ. *daban

of: germ. *fan

-- both of us: germ. *unk-

-- both of you: germ. *ink-; *jut

-- out of: germ. *us

off: germ. *af

-- put off: germ. *uzskeuban

offend: germ. *gaurjan

offer (V.): germ. *fel-; *uzbeudan

office: germ. *ambahta-; *ambahti-

offspring: germ. *abaræ-; *eudu-; *euþa-; ? *euþu-; *fasula-; *frasti-; *kunda-; *kuni- (1); *tauhma-; *wækra-

often: germ. *ufta

oh!: germ. *æ

oil (N.): germ. *olei

old (Adj.): germ. *alda-; *alþa-; *alþja-; *ferna- (1); *furna-; *gamala-; *haira-; *sena; *sin-?

-- become old: germ. *aldÐn; *aldjan; *fernÐn

-- old man: germ. *aldunga-; *karila-

oldish: germ. *aldÆga-

on: germ. *ana; *eb

-- bring on: germ. *farulæn

once: germ. *ainjaiz; *semla

-- at once: germ. *sÐna; *sÐr-

one: germ. *aina-; *sem; *suma-

-- one third: germ. *tremis-

-- young one: germ. *erba-

one-eyed: germ. *haiha-

oneself: germ. *sek; *sez; *swa

-- feed oneself: germ. *fad‑; *fadæn

onion: germ. *kepul-; *kipel; ? *klubæ

only (Adj.): germ. *ainahæ-

open (Adj.): germ. *upena-; *upenalÆka-

-- be open: germ. *batar-; *ginÐn

open (V.): germ. *andæn; *anhleidan; *anlðkan; *upenæn

-- open (V.) up: germ. *gais-

opening (N.): germ. *gluwwa-; *lukæ-; *strupæ-; *upenæ

opinion: germ. *mainæ

opportunity: germ. *burja?; *færja-; *lÐwa-; *mætæ-; *stadæ; *tila-; *tilæ-; *wurdja-

oppose: germ. *farstandan

opposite (Präp.): germ. *and

oppress: germ. *angwÐn; *angwjan; *gaþrenhan; *prangjan?; *þrautjan; *þrusmjan; *þungjan

oppression: germ. *agliþæ; *aglæ-; *angÆ-; *angiþæ

oppressive: germ. *þruhta-

or: germ. *efþan

orache: germ. *meldæ (1); *meldæ-

orale: germ. *ærali

orchard: germ. *brogil-?

order (N.): germ. *banna-; *banna-; *buda-; *bðsni-; *haita-; *raidÆ-; *raidæ-; *tÐwæ; ? *witæda-

-- put in order: germ. *flih-; *skipæn?; *skiptjan

order (V.): germ. *bannan; *bannæn; *beudan; *bibeudan; *fleihan?; *gabannan; *gabeudan; *reh-; *skekkjan; *uzbannan; *witæn?

ore: germ. *aiza-; *arut-; *arutja-; *malma-

orfe: germ. *muniwæ

orphan: germ. *waisæ-

orphaned: germ. *arb-; *steupa-

o-rune -- name (N.) of o-rune: germ. *æþala-; *æþila-

ostrich: germ. *strÈtjo

other: germ. *ali-; *alja-; *alli-; *anþara-

-- other shoe: germ. *andaskæha‑

otter: germ. *utra‑

ounce: germ. *ðnkja

our: germ. *unsara-

out: germ. *ðt

out...: germ. *uz-

-- out of: germ. *us

outfox: germ. *slægjan

outgrow: germ. *uzleudan; *uzwahsjan

outside (Adv.): germ. *ðtai; *ðtan; *utæ

-- carry outside: germ. *uzberan

oven: germ. *ugna-

overcome: germ. *naupan

owl: germ. *hðwæ-; *uwalæ-; *uwwæ-

own (Adj.): germ. *aigana-; *swa; *sweba-; *swÐsa-

own (V.): germ. *aigan; *aiganæn; *eignÐn

owner: germ. *aigæ-; *aihter

-- owner of an enclosure: germ. *hagustalda

ox: germ. *ðru‑

 

 

p

 

pace (N.): germ. *feta-; *ganga-; *ganga- (1); *gangja-; *gangæ-; *ganhti-; *skraida-; *skridi-; *treda-

pace (V.): germ. *paþjan; *paþæn; *treddæn

pacify: germ. *friþæn

pacing (Adj.): germ. *skriþula-; *stapula-

pack-saddle: germ. *sagm-

paid: germ. *frida-

pail: germ. *saiha-; *saihaldla-

pain (N.): germ. *harma-; *hrewwi; *hrewwÆ-; *hrewwæ; *hrewwæ-; *inkæ-; *kwalæ; *saira-; *sairalaika-; *saireslæ-; *suhsla; *waiwa; *warki-; *weitja-

-- feel pain: germ. *sairatjan; *sairnæn

painful: germ. *harma-; *saira-

paint (V.): germ. *faihjan (1); *mÐlÐn; *mÐljan; *mÐlæn

palace: germ. *palat-

palate: germ. *gaumæ-

pale (Adj.): germ. *blaika-; *blaita-?; *blasa-; *blesa-; *fetila‑

-- be pale: germ. *blaitÐn?; *blaitæn

-- pale colour (N.): germ. *blaikæ-

-- pale spot (N.): germ. *blaitæ-?

pale (V.): germ. *blaikÐn

paleness: germ. *blaikÆ-; *blasa; *blesa; *helma- (3)

palfrey: germ. *telda

palm: germ. *denara-; *denaræ; *flatæ-; *fulmæ; *læfæ-

palm-tree: germ. *palma

pan: germ. *panna

panicum: germ. *panik-

pant (V.): germ. *kik-; *kuh-

pap (N.): germ. *papp-; *polt-

paralyse: germ. *lamjan

paralysis: germ. *lamÆ-; *lamislæ-; *lamiþæ

parch (V.): germ. *bræjan; *seng-; *þarzjan

parched: germ. *hÐla- (3); *skala-

parchment: germ. *skrahæ

parent -- parents (Pl.): germ. *bÐrusja-

part (N.) -- take (V.) part: germ. *mainjan (2)

part (V.): germ. *farfaran; *tefaran; *uzfaran; *weitan (2)

participant: germ. *mainjæ-

pass (N.): germ. *fanþjæ-

pass (V.): germ. *bifaran; *fargangan; *fargÐn

passable: germ. *færi-; *færja-; *gangi-; *ganhta-

passage: germ. *lanæ

passing (Adj.): germ. *hruzi-; *laihwnja-; *reuri-; *skreupa-

passion: germ. *wraiþÆ-

paste (N.): germ. *klÆstra-

pasture (N.): germ. *grædi-; *lÐswæ?; *waiþÆ; *waiþæ; *wenjæ

-- lead (V.) to pasture: germ. *ahjan; *fa‑; *fæ-

-- sacred pasture: germ. *nemida

patch (N.): germ. *flikka; *flikæ; *luþræ; *palta?; *plagga-; *plata-; *ripti-; *tadæ-; *tuddæ-

patch (V.): germ. *ripsæn?

path: germ. *paþa-; *staigæ; *steiga-; *steigæ; *stiga-; *stigæ; *stigu-

-- narrow path: germ. *smÐhtæ-

patience: germ. *bida‑; *gaþuldi-; *þuldi-

patron: germ. *mundu-

-- patron spirit: germ. *fulgjæ-

paunch: germ. *ambæ-

paw: germ. *pautæ

pay (N.): germ. *fraaihti-; *hðrjæ; *meidæ; *meidæ-

-- miller's pay: germ. *moltur-

pay (V.): germ. *geldan

-- pay (V.) attention: germ. *gau-; *gaumjan; *gawatjan; *gawÐn; *spek-; *þu-

-- pay (V.) reverence: germ. *aistÐn

payer: germ. *geldæ-

pea: germ. *arwait; *pis-

peace: germ. *friþu-; *griþ-; *gruþ; *sðti-

peaceful: germ. *sÈti-

peach: germ. *persik-

peacock: germ. *paw-

peak (N.): germ. *penna-; *pÆka-; *pikæ

pedestrian: germ. *fanþjæ-

peel (N.): germ. *hausa; *hwarnæ; *pelli-?; *skÆæ

peel (V.): germ. *lub-

peer (V.): germ. *spahæn; *speh-

peering (N.): germ. *spahæ

peg: germ. *dubila-; *hanhila; *hnðþa-; *kagila-; *pagila-; *pleggu‑; *þulla-

peg-top: germ. *dopp-

penetrate: germ. *þer-

penis: germ. *beln-

penny: germ. *panna

people: germ. *leuda-; *leudi-

pepper: germ. *piper

perceive: germ. *markjan; *sabjan

perceiving: germ. *skawa-

perch (N.): germ. *aga-; *agura-; *barsa-; *bærzæ-; *burzæ-

perch (V.): germ. *grub-?; *haukjan?; *hðkan; *kðrÐn; *kuwatjan; *þuf-

perforated: germ. *þerha-; *þurhila-; *þurkila-

perform: germ. *abnjan; *biþenhan; *daugjan; *deikan?; *framjan; *haujan; *þangjan?

performing -- performing (Adj.) sorcery: germ. *arga-

perish: germ. *derban; *fraleiþan

perjury: germ. *mainaiþa-

permission: germ. *lauba; *luba-

permit: germ. *uzlaubjan

persecut: germ. *fÐræn

persecute: germ. *farjan (2); *fÐrÐn; *gawrekan; *hat-; *hatÐn; *neiwan?; *sÐtæn; *wrekan

persecuted: germ. *wrÐki-

-- persecuted person: germ. *wrakjæ-

persecution: germ. *anhtæ; *tÐlæ; *wraka-; *wrakjæ; *wrakæ; *wrÐkÆ-; *wrÐkæ

persecutor: germ. *wraka-

perseverance: germ. *þruhtu-

person -- annoyed person: germ. *þreuta-

-- guilty person: germ. *skulæ-

-- persecuted person: germ. *wrakjæ-

-- pitiful person: germ. *gaura-

persue: germ. *anhtjan

pest: germ. *maþæ-; *muttæ-

pestle: germ. *fisila-?

phalanx: germ. *skelduburg

phrase: germ. *kwedi-

physician: germ. *lÐkja-

pick (V.): germ. *kleuban

picture (N.): germ. *bilaþja-; *fresahti‑

piece: germ. *bruta-; *buta; *fleusæ; *skinæ; *skinæ-; *skiæ-; *skrauda-; *skraudæ; *skrðda-; *snaidæ?; *spÐda-; *stukkja-

-- broken piece: germ. *brukæ?; *brukæ‑

-- flat piece: germ. *flaþra

-- piece of ice: germ. *jekila

-- round piece of wood: germ. *hlunna-; *kabala-; *kabalæ-

-- hew to pieces: germ. *farhawwan

pig: germ. *farha-

pigeon: germ. *ahaki-

pigment: germ. *pimenta?

pigsty: germ. *kubæ-

pike (N.): germ. *gaiza-; *hakida-; *hakuda-

pile (N.): germ. *stapula-

pillar: germ. *pÆlare; *seuwilæ; *stædæ (2); *stulpæ-; *sðli‑

pillow: germ. *pulw-; *putta; *wangja-

pimple: germ. *finnæ; *finæ-

pin (N.): germ. *pannja?; *pin-; *spinulæ

pinch (V.): germ. *hnapp-; *kneipan; *knib-; *knÆban; *krem-; *twikkjæn

pine: germ. *furhæ (1)

pine-tree: germ. *pin-

pinewood: germ. *kÐnæ-; *kizna-; *kizna-; *terwja-

pinnacle: germ. *tenda-; *tindja

pip: germ. *pipit-

pipe (N.): germ. *aula-; *dulja-; *falhu-; *pÆpa

pit: germ. *dÐliþæ; *dumpa; *dunga-; *grabæ-; *græbæ; *kutæ; *puti-

pitch: germ. *pik-

pitiful: germ. *kðmalÆka-; *trauda-

-- pitiful person: germ. *gaura-

place (N.): germ. *rðma-; *rðma-; *stada-; *stadi-; *stadæ; *stalla-; *staþa- (2); *stæwæ

-- place (N.) where snow is gone: germ. *aubaeri?; *awibaeri?

-- holy place (N.): germ. *haruga-

-- wind-swept place (N.): germ. *swÐþja

-- low situated place (N.): germ. *lÐgja-

-- polished place (N.): germ. *hÐlÆ-

-- sacred place (N.): germ. *wÆha-; *wÆha-; *wÆhiþæ

-- sloping place (N.): germ. *stiklÆ-

-- thawed place (N.): germ. *þawæ?

place (V.): germ. *fleihan?; *tÐh-; *tehwæn

plague: germ. *sterbæ-

plain (Adj.): germ. *ebna‑; *slihta-

-- be (V.) plain: germ. *fla-; *flag-; *flah-; *flak-; *flek-

plain (N.): germ. *ebnÆ-; *ebniþæ; *slihtÆ-; *slihtiþæ; *slihtæ-

plait (N.): germ. *tuppa-; *wandi-

plait (V.): germ. *flehtan; *flehtæn; *herd-; *herþ-; *kraþ-; *nasta; *resk-; *wed-; *wi-; *wisk-

plaiting (N.): germ. *hrata

plaitwork: germ. *flahtæ; *flehtæ; *fluhtja-; *wendila-

plane (N.): germ. *briþæ-?; *flahæ

plank: germ. *ansa‑; *azena?; *balkæ-; *balku-; *kapprjæ-; *lattæ; *laþ-; *planka; *swallja-; *þramila-

-- bottom plank: germ. ? *hrafnja

plant (N.): germ. *planta

-- a plant: germ. *madaræ-; *maræ- (2)

-- evergreen plant: germ. *pervink-?

-- a blue dye plant (N.): germ. *waizda-

-- aquatic plant (N.): germ. *marika-; *marikæ-

-- mowed plants: germ. *mõþa

-- sour plant (N.): germ. *sðrjæ-

plantain: germ. *wegabraiþæ

plaster (N.): germ. *plastar

plate -- metal plate: germ. *lamæ?

play (N.): germ. *laika-; *laika-; *laiki-; *spila

play (V.): germ. *hristjan; *laikan; *plajjan?; *spilæn

-- play (V.) around: germ. ? *bilaikan

plea (N.): germ. *beda-; *bedæ

plea (V.): germ. *frÐgÐn

pleading (Adj.): germ. *-bÐdi-; *bedula-

pleasant: germ. *gÐbi-

-- make (V.) pleasant: germ. *þankjan (2)

please (V.): germ. *bleiþjan; *gladjan; *gladæn; *hagan?; *hagæn; *lÆkÐn; *lÆkæn; *samÐn; *samjan; *samæn; *taitjan

pleasing (Adj.): germ. *lustusama-; *þanki-

pleasure: germ. *azÐtja-; *wunjæ

pledge (N.): germ. *pant‑?; *wadja-

pledge (V.): germ. *wadjæn

plenty: germ. *digrÆ-; *nuhti-

pliable: germ. *tala-

plot (N.): germ. *talu?; *wranki-

plough (N.): germ. *aratr-?; *ariþæ; *ariþr; *arþra-; *hæhæ-; *plæga- (2); *plægu‑; *sulhu-

plough (V.): germ. *arjan

ploughing (N.): germ. *berkæ

ploughshare: germ. *seka-; *skara-; *skera-; *wagansæ‑

ploughtail: germ. *reusta-

pluck: germ. *feh-; *flus-; *herb-; *hneupan; *leukan?; *plukk-; *reipan; *reup-; *ruh-; *ruppjan; *ruppæn

-- pluck out: germ. *uzleukan

plug (N.): germ. *hasjæ; *tappæ-

plum: germ. *pfruma; *prðma

plunder (V.): germ. *ruppjan; *ruppæn; *strðdan; *strðdjan

plundering (N.): germ. *hrespa-

pock: germ. *pukka

pod: germ. *kafa; *kefæ; *puli-

point (N.): germ. *agjæ; *ankæ‑; *bærs-; *bruzda-; *gaidæ; *gaizæ-; *stuppæ-; *uzda-

-- highest point (N.): germ. *muld-

point (V.): germ. *þeudjan

pointed: germ. *spitja-

-- be (V.) pointed: germ. *aig-; *eg-; *snib-; *spi-; *spik-; *spit-; *spiþ-; *steg-

-- make (V.) pointed: germ. *spitjan; *spitjæn

poison (N.): germ. *aita-; *aitra-; *lubja-

pole: germ. *drangja-; *ganda-; *hamula-; *hanha-; *hanhila; *hnðþa-; *hrankæ; *hwerbæ-; *kagila-; *kÐka-; *lanþra; *maiþa-; *pal-; *ref-; *rÐgæ-; *rihæ‑; *rikka; *rædæ; *skaldæ?; *slahæ; *slahæ-; *spalu-; *spÆlæ-; ? *spÆra; *stabara-; *stagila-; *stakæ-; *staura-; *steuræ; *stip-; *stulpæ-; *stðpæ; *swera?; *sweri; *trud-

-- rotary pole: germ. *mandula-

polecat: germ. *fur- (2); *wisjæ

polish (V.): germ. *bænjan; *bænæn?; *hasnæn; *wehsjan

polished: germ. *hÐla- (1); *hÐlÆga-

-- polished place (N.): germ. *hÐlÆ-

pollute: germ. *biwellan

ponder: germ. *grubilæn?

pool: germ. *dÆka-; *guljæ; *halu-; *lahæ; *pali-?; *pauta?; *pæla-; *pæljæ-; *pulja; *sauljæ-; *wÆwõri

poor (Adj.): germ. *arma‑; *armiga-; *halka-; *wÐþla-

-- make (V.) poor: germ. *armjan

-- be (V.) poor: germ. *elh-; *wÐþlæn

-- become poor: germ. *armÐn

poor (M.): germ. *arminga-; *auminga-; *wÐþlæ-

poorness: germ. *gaisnja-

poplar: germ. *albar-?

-- white poplar: germ. *balid-

poppy: germ. *megæ-

popular -- make (V.) someone popular with: germ. *hulþjan

popularity: germ. *mÐriþæ

porridge: germ. *grauti-; *mæsa-

port: germ. *port-

portal: germ. *porta

position: germ. *stalla-

possession: germ. *aigana-; *aigæ-; *aihti-; *auda-; *habÐni-; *lÐda‑; *nauta; *nauta- (1); *æþala-; *æþila-; *stalda-

post (N.): germ. *post-; *stuþila-

pot (N.): germ. *aule; *habanæ; *tegel-?

pot: germ. *digula-; *duppa-; *kukum-; *æla; *putta

potbarley: germ. ? *finja

pot-handle: germ. *haþiþæ-

pot-hook: germ. *hanhalæ

potion: germ. *pot-; *sðpæ-

-- love potion: germ. *lubja-

pot-sherd: germ. *skarbja-

potsherd: germ. *skerbja

potter: germ. *digula-

pouch (N.): germ. *bðdila-; *kðlæ; *kðlæ-

pound (N.): germ. *pund-

pound (V.): germ. *hnewwan; *lujan?; *marjan

pour: germ. *dð-; *gageutan; *geusan; *geutan; *gut-; *halþjan; *li-; *uzgeutan; *wakwjan

-- pour in: germ. *skankjan

pourer: germ. *geutæ-

poverty: germ. *armiþæ; *armædja-; *wÐþlÆ-; *wÐþlæ

power (N.): germ. *abala-; *abala-; *afala-; *afala-; *aljana-; *huni; *krafta-; *krafti-; *kraftu-; *magÆ-; *mahti-; *mahtu-; *nærþa?; *rÆkja-; *rÆkjadæma-; *starkÆ-; *starkiþæ; *starkæ-; *strangÆ-; *strangiþæ; *walda-; *waldi-

-- have power: germ. *hairisæn; *tawjan

-- power (N.) of fighting: germ. *waigæ

powerful: germ. *reiki-; *sÐlÆga-

practise (V.): germ. *æb-; *æbjan

prairie: germ. *mæha-

praise (N.): germ. *luba-

praise (V.): germ. *bræmjan?; *deurisæn; *deurjan; *gÐtjan; *hazjan; *hræ-; *laubjan; *lubæn; *mekiljan; *mÐrisæn; *mÐrjan

praised -- be (V.) praised: germ. *hauhnæn

prayer: germ. *beda-; *bedæ; *gabeda-

preciosity: germ. *deuriþæ

precious (Adj.): germ. *deurja-; *deurjalÆka-; *geldi-; *wulþra-

-- precious object (N.): germ. *mÐta-

prefix -- prefix of completed action: germ. (*ga-)

pregnancy: germ. *burdi-

pregnant: germ. *swangra- (1)

prepare: germ. *garaidjan; *garwakæn; *garwjan; *garwæn; *tawjan; ? *tawæn; *wÆhaljan

prepared: germ. *garwÆga-

present (N.): germ. *maiþma-; *werdja-

preservation: germ. *griþ-; *gruþ

press (N.): germ. *pressa; *presseri

press (V.): germ. *bad-; *bed-?; *ham-; *hamjan; *kni-; *krem-; *kwabjan; *narwæn; *prag-; *pram-; *smðgan; *stamjan; *þab-; *þreb-; *þrug-; *þrukkjan; *þunhjan

-- press (V.) together: germ. *straupjan; *tangjan

press: germ. *su-

pressing (Adj.): germ. *-nÐgwa-

pressure: germ. *pranga?; *þrukki-?

pretty: germ. *mauja-

previous: germ. *ferna- (1)

prey (N.) -- name (N.) of beasts of prey: germ. *geræ-

prey (V.): germ. *bðtjan?

prick (V.): germ. *prik-

prickle (N.): germ. *angula-; *ankæ‑; *gaidæ; *gazda- (2); *gazdjæ

pride: germ. *braidiþæ?; *gæla-

priest: germ. *gudjæ-; *gudæ-; *prest-; *wÆhæ-

prince: germ. *tugæ-

procession -- wedding procession: germ. *brðdihlaufti-; *brðdilaupi-

procreate: germ. *ken-; *su-

prodigal: germ. *spelþja-

produce (V.): germ. *taumjan; *teugæn

profit (N.): germ. *bara?; *hæfa‑; *nauta; *nauta- (1); *nuta-; *nutÆ-; *nutiþæ; *nutjæ; *nutæ; *nutti-; *wunsti-

promise (N.): germ. *haita-; *trewiþæ; *wÐræ

promise (V.): germ. *bihaitan; *gahaitan

-- action of promise: germ. *haita- (1)

promote: germ. *au-; *framjan; *frumjan

prong: germ. *tagga; *takka; *tenda-

prop (N.): germ. *remi-

prop (V.): germ. *rem-

propagate: germ. *pfræpfæn?; *weidjan; *weidakæn

property: germ. *aigana-

prophecy: germ. *spÐhadæma-; *spÐhÆ-

-- being (Adj.) able for prophecy: germ. *spÐhalÆka-

prophesing (Adj.): germ. *wigula-

prophesy (V.): germ. *weitagæn; *wig-; *wigulæn

prophet (M.): germ. *weitagæ-

prophetess: germ. *weitagæ-

prospect (V.): germ. *skurpjan

prosper (V.): germ. *þræwjan; ? *þræwwan; *þru-

prosper: germ. ? *anþenhan; *fas-?; *fit-; *gaþenhan; *græan; *kru-; *spæan; *þengan; *þenhan; *þi-; *þreiban

prospering (Adj.): germ. *þungi-

prosperity: germ. *fruwiþæ; *þiga-?; *þigi-

protect: germ. *hæd-; *þu-; *warjan; *waræn

protection: germ. *hleuja-; *mundi- (1); *mundæ; *mundu-

protruding: germ. *frama-; *fruma-

proud (Adj.): germ. *bausa-; *dalla-; *frÐtÆga-; *stulta-; *upja-?

prove: germ. *sanþæn; *wÐrjan; *wÐræn

proved: germ. *kusta-

provide: germ. *streunjan

provided -- well provided: germ. *bergja-

provision -- provisions (Pl.): germ. *nesta- (2)

-- have provisions: germ. *redan

prow -- prow of a sleigh: germ. *kæpæ-

p-rune -- name (N.) of p-rune: germ. *perþæ

psalm: germ. *psalmo

psalter: germ. *psalteri-

public (N.): germ. *upenÆ-; *upenja-

publican (M.): germ. *tolnar-

puddle (N.): germ. *pauta?

puff (V.): germ. *pukan

pugnacious: germ. *slahula-

pull (V.): germ. *raupjan; *teuhan; *teuhæn; *þenk-; *þensan

-- pull (V.) away: germ. *farþensan

-- pull (V.) by rope: germ. *sailjan

-- pull (V.) out: germ. *uzteuhan

pulling (Adj.) -- for pulling (Adj.): germ. *-drægi-

pumpkin: germ. *kurbit-

punish: germ. *farweitan; *sakjan; *weitan (3)

punishment: germ. *pÆna?; *sakiþæ; *weitja-

pupil (N.): germ. *sehwæ- (1)

purchase (N.): germ. *skÆræ?

purchase (V.): germ. *kaupjan; *kaupæn

pure (Adj.): germ. *erkna-; *hlðtra-; *hraini-; *klainilÆka-; *skeiri-; *swikna-

-- be (V.) pure: germ. *fu-; *hlðtrÐn

pureness: germ. *hlðtrÆ-; *hlðtriþæ

purgative: germ. *skitula-

purified: germ. *smaiti-

purify: germ. *hlðtrjan; *hlðtræn; *hrainisæn

purity: germ. *hrainalaika-; *hrainÆ-; *hrainæ; *skeirilaika-; *swiknÆ-

purple (Adj.): germ. *baswa-

purse (N.): germ. *keudæ; *kuddæ-; *punga-; *pungæ; *pðsa-; *pusæ-; *seuda-

pursue: germ. *spurjan

pus: germ. *warha-

push (N.): germ. *hwÐtan; *stauti-; ? *stunkwa-; ? *stunkwi-

push (V.): germ. *bautan; *belt-; *gastenkwan; *hneitan; *hrendan; *knappjan; *leustan?; *mau-; *skaldan; *skeuban; *skur-; *stautan; *stautjan; *stautæn; *stenkwan; *stuk-; *stuppjan; *trekan; *þuk-

-- push (V.) away: germ. *farskeuban

-- push (V.) with the foot: germ. *sparnjan?

pushing: germ. ? *hnitula-

put: germ. *deljan; *stadjan; *stadæn; *stalljan

-- put in a line: germ. *ser-

-- put in order: germ. *flih-; *skipæn?; *skiptjan

-- put off: germ. *uzskeuban

-- put out: germ. *slakjan

-- put up: germ. *stalpjan; *stam-; *stamjan; *staþwæn; *stædjan

pyre: germ. *bÐla-; *brasa?; *strawa

 

 

q

 

quail: germ. *kwakul-

quake (V.): germ. *bibÐn; *bibæn; *kwakæn; *skelban

quality: germ. *skafti-

quarrel (N.): germ. *haifsti‑; *kÆba-; *sakæ; *streida-; *streida-; *wræga-; *wræga-; *wrægi‑; *wrægjæ

quarrel (V.): germ. *juk-; *kÆban; *sakan; *sakæn; *streidan; *streidjan; *þrawatjan; *þreb-

quarreled -- having (Adj.) quarreled: germ. *sahta-

quarreling (Adj.): germ. *anasaka-; *streida-

quarrelsome: germ. *sakula-

quarter: germ. *wÆk-

question (N.): germ. *frÐgæ; *frehti-; *frehtæ

quick (Adj.): germ. *adra-; *arwa-; *Ðdra-; *femi-; *fima-; *fleuta-; *fleutÆga-; *gauwja-; *hræza-; *hwassa-; *hwata-; *næbrja-; *ringa-; *skeuta-; *swipra-; *þrÐda-

quickness: germ. *hraþÆ-; *skeuta-; ? *skeutæ-; *sneumÆ-; *sneumiþæ; *snðda-

quiet (Adj.): germ. *kwerru‑; *lugna-; *smelta-; *smulta-; *smultra-; *stellja-; *stæma-; *stæmÆga-; *þagula-

-- become quiet: germ. *stellÐn

-- make (V.) quiet: germ. *spakjan

quiet (N.): germ. *stellÆ-; *stelliþæ

quiet (V.): germ. *hægjan; *kwerrjan

quince: germ. *kutina

quint-eyed: germ. *skelwa-

-- make (V.) quint-eyed: germ. *skelgjan

quiver (N.): germ. *kukur-

quiver (V.): germ. *spatt-; *sper-

 

 

r

 

rabbit: germ. *lærik-?

race-course: germ. *spurdi-

rack (N.): germ. *staþala-; *staþæ-

radish: germ. *radik-

raft: germ. *rahæ; *raptra-; *ref-; *rÐfa-; *rÐfi-

rag (N.) (1): germ. *labba; *lappæ-; *slattjæ‑; *sperræ

-- rags: germ. *haduræ-; *haþræ

rage (V.): germ. ? *aikan (2); *belgan; *bis-; *dubæn; *gremman; *gremmisæn; *gremmjan; *uzbelgan; *wæþ-

raging (Adj.): germ. *wulma-

rail (N.): germ. *spalka

rain (N.): germ. *raska; *regna-; *regna‑; *wrasta?

-- sleety rain (N.): germ. *slattjæ-; *slautæ-

rain (V.): germ. *mig-; *regnjan

rainbow: germ. *regnabugæ-

raise (V.): germ. *ar-; *gahafjan; *raisjan; *reisan; *rennan

rake (N.): germ. *pagila-; *rakæ (2); *rekæ- (2)

rake (V.): germ. *grab-; *hram-; *rekan

ram (N.): germ. *gumara-; *ramma-; *weþru-

-- castrated ram: germ. *galdinga-

rancid: germ. *stÐki-; *þranha-

rancidness: germ. *þranha-

rank: germ. *dæma-

ransom: germ. *luna-

rapacious: germ. *gripula-

rape (N.): germ. *rauba-; *raubja?

rapid: germ. *etro; *frawa-; *hraþa-; *hurska‑; *raska-; *raþa‑

rare: germ. *selda-; *seldana-

-- being (Adj.) rare visible: germ. *seldasÐgwni‑

rashness: germ. *hlaupÆ-; *hlaupja-

rat: germ. *rattæ

rattle (V.): germ. *ger-; *hark-; *hrat-; *klat-; *smakkæn (2); *snargulæn

raven: germ. *hrabna-; *hrabæ-

raw: germ. *hrawa-

ray: germ. *strÐla-; *strÐlæ

re...: germ. *ed-; *eda-

reach (V.): germ. *getan; *raikjan; *rik-; *seidÐn; *seidæn; *tilæn

reachable: germ. *-gÐti-

reaching (Adj.): germ. *-gala-

ready: germ. *arwa-; *funsa-; *garaida-; *garwa-; *manwu‑; *raida-

-- make (V.) ready: germ. *raidjan; *skaftjan

-- ready for harvesting: germ. *arwa-

reason (N.): germ. *witja-

reasonable: germ. *auþasÐgwi-

receive: germ. *anfanhan; *þegjan

-- receive stolen goods: germ. *helan

reception: germ. *numfti-

recite: germ. *uzsengwan

reclined: germ. *fanta-

recognise: germ. *knæ-

recognition: germ. *kunsti-

recognize: germ. *gakann-; *kna-

recognizing (Adj.): germ. *þankja- (1)

recompense (V.): germ. *geldan; *sahtjan

reconcile: germ. *sebjæn; *swæan?

reconciliation: germ. *sahti-; *sænæ

recover: germ. *ganesan

rectify: germ. *rehtjan

red (Adj.): germ. *rauda-; *reuda-; *rud-; *rudra-

-- be red: germ. *baswæn; *raudÐn

-- red dye (N.): germ. *wratja

red (M.): germ. *rauda-

red (N.): germ. *raudÆ-; *raudjæ; *raudæ; *raudæ-

redden: germ. *reudan; *rudÐn; *rudæn (2)

reddening (Adj.): germ. *reuda-

redeem: germ. *uzlunjan

redness: germ. *raudÆ-; *raudjæ; *raudæ; *raudæ-; *ruda- (2)

reed: germ. *hreuda-; *reuþa; *skelpu; *skilpus

reef (N.): germ. *rebja-; *ridæ-; *rifa

reel: germ. *haspilæ; *haspjæ; *hrahila-; *hrehula-

refine: germ. *pelten?

refuge: germ. *berga-

refugee: germ. *trunnjæ-

refuse: germ. *farteihan; *farwerpan; *waigræn

region: germ. *arþu-

reign (N.): germ. *rÆkiþæ; *rÆkja-

reign (V.): germ. *reg-; *reikan?; *rÆkisæn; *waldan

reindeer: germ. *hraina-

reject: germ. *farhwÐtan; *farkeusan; ? *hafnæn

rejoice: germ. *glu-; *heuwilæn; *hðwilæn

related: germ. *sebja-

relations: germ. *sebnani-

relationship: germ. *wenja?

relative (F.): germ. *nefti-; *sebjæ-

relative (M.): germ. *gadilinga-; *gadulinga-; *hÆwa-; *hÆwæ-; *maga-; *mÐga‑; *sebja-; *sebjæ-; *sebæ- (2); *swaina-

-- relative (M.) by marriage: germ. *mÐga‑

relative: germ. *frijænd

-- relatives: germ. *sebjæ; *sebnæ-

relax: germ. *anspannan

released (M.): germ. *lausinga-

reliable: germ. *dugi-

remaining (N.): germ. *libi

remberance: germ. *menjæ

remeberance: germ. *mendi-

remember: germ. *gaman-; *man-; *munÐn

rememberance: germ. *menþja-; *mundi- (2)

remembering (Adj.): germ. *muna-; *munæ-; *þankja- (1)

remind: germ. *maudjan

remit: germ. *telÐtan

remove: germ. *ferisæn; *ferzjan; *rðmjan

renew: germ. *neujan; *neujæn

renewal: germ. *neuÆ-

rennet: germ. *kwagul-

renounce: germ. *farsakan

repay (V.): germ. *uzgeldan

repeat: germ. *harmjan

repent (V.): germ. *gahrewwan; *hrewwan; *hrewwæn; *idræn

repentance: germ. *hrewwi; *hrewwæ; *hrewwæ-

reply (V.): germ. *gaganjan

reprimand (V.): germ. *wrægjan; *wræh-

reproach (N.): germ. *rafes?; *sahti-

reproof: germ. *wræga-; *wræga-; *wrægi‑; *wrægjæ

reputation: germ. *mÐrÆ-

rescue (N.): germ. *nazæ; *nesti-; *skeula

residence: germ. *sÐti-; *seþla

resin: germ. *glasa-; *glÐzæ-; *harta; *kwedæ-; *kwedu-; *kwedwa-; *saipa

resist: germ. *ansakan; *streiman?; *trat-

resistance: germ. *strðta-

resound: germ. *hellan; *hlank-; *hwelan; *swægan (2); *swægjan

resounding (Adj.): germ. *skella-

-- resounding (Adj.) loud: germ. *hwella-

respect (N.): germ. *hairæ

responsibility: germ. *raþjæ

ressurect: germ. *uzstÐn

rest (N.): germ. *kwerrÆ-; *kwerriþæ; *lenþesjæ; *nÐþæ; *rastja; *rastæ; *rim-; *rustæ

rest (V.): germ. *hwi-; *hwÆljan; *ras-; *ræ-

restless -- become restless: germ. *dræbanæn

retinue: germ. *fulgiþæ

retreat (V.): germ. *dantisæn?; *gaweikan

return (V.): germ. *gahwerban

reveal: germ. *anwreihan

revel (V.): germ. *swelgan

revenge (N.): germ. *wrÐkÆ-; *wrÐkæ

revenge (V.): germ. *gawrekan; *uzwrekan; *wrekan

reverence: germ. *aizæ; *hairæ

-- pay (V.) reverence: germ. *aistÐn

revive: germ. *næzjan

reward (N.): germ. *asn‑; *gelda-; *gelstra-; *launa-; *mÐzdæ; *mÐzdæ-

reward (V.): germ. *angeldan; *fargeldan

Rhine: germ. *RÆna-

rhyme (V.): germ. *dihtæn

rib: germ. *rebja-

rich (Adj.): germ. *gabÆga-; *gafs; *reiki-; *rÆkja-; *sÐlÆga-

-- be (V.) rich: germ. *taumjan

-- become rich: germ. *rÆkÐn

-- rich man (M.): germ. *sÐlinga-

riddle (N.): germ. *gÐtæ-; *rÐdislja-

ride (N.): germ. *raidæ

ride (V.): germ. *reidan

ridge: germ. *mænja-; *rainæ

riding (Adj.) -- for riding (Adj.): germ. *raidi-

right (Adj.): germ. *rehta-; *rehtalÆka-; *rekana-; *sanþ-; *sanþa-; *tehswæ-

-- not right (Adj.): germ. *unrehta-

-- right hand (N.): germ. *tehswÆ-; *tehswæ; *tehswæ-; *tehswæ-

right (N.): germ. *rehta-; *rehtu-; *witæda-

rightness: germ. *reka-

rigour: germ. *frekæ-

rim: germ. *þramu-; *þrema; *þruma-; *þrumu

ring (N.): germ. *bauga-; *hlanki-; *hrenga‑; *hrengjæ-; *wriþæ-

-- army ring (N.): germ. *harihrenga-

ring (V.): germ. *hlðdjan; *hreng-; *klengan (1); *klennan?; *skalljan; *skellan

ringing (Adj.): germ. *klipula-

rinse (V.): germ. *flawjan; *hlut-

ripe (Adj.): germ. *arwa-; *faiga- (1); *reipa-

-- become ripe: germ. *reipÐn

ripen: germ. *wreskwan

ripeness: germ. *reipÆ-; *reipiþæ

ripple (V.): germ. *skwel-; *skwelpan; *swelpan

rise (N.): germ. *risti-; *staigulÆ-

rise (V.): germ. *ardugæn; *hairÐn; *hairjan; *steigan; *uzhafjan; *uzreisan; *uzstandan; *wert-

rising (Adj.) -- rising (Adj.) stiff: germ. *stalka-

rival (N.): germ. *aljæ-

river (N.): germ. *ahwæ; *apa-?; *fluta-; *fluti-

-- river island: germ. *waruþa-; *waruþa-

-- white river: germ. *albi-

rivet (V.): germ. *hneudan; *hnudæn?

road: germ. *runs-

roam: germ. *flak-; *raimæn?

roaming (Adj.): germ. *gangula-

roaming (N.): germ. *drÐkæ

roar (N.): germ. *hlðdjæ-

roar (V.): germ. *baljæn; *bau-; *bel-; *blæjan?; *bramjan; *breman; *bremman?; *bðræn? (1); *hlæan; *hlæjan; *rairÐn; *rairæn; *ramjæn; *rautæn; *rÐ-; *ri-; *ræhjan; *ræþjan; *ruh-; *rðjan (2); *skrut-; *þral-; *þus-

roast (Adj.) -- roast -- roast meat: germ. *brÐdæ-

roast (V.): germ. *brÐdan; *brÐdjan?; *feigan?; *gabrÐdan; *harstjan; *raustjan

rob (V.): germ. *hlanþ-; *rahnjan; *raubæn; *raufjan; *snaudjan; *snuþjan (1); *steupjan; *taskæn; *welwan

robbery: germ. *rauba-; *raubja?; *skÐka-

robe: germ. *hrukka-

rock (N.): germ. *falisa-; *halljæ-; *hallu-; *hamara-; *sahsa-

rod: germ. *gazda- (2); *gazdi-; *gazdjæ; *rædæ; *taina‑; *wandu- (2); *wliza

rodent: germ. *kabru-; *kebra-

roe: germ. *hrugna‑; *hrugna‑; *hrugæ-; *raigjæ-; *raiha-; *raiha-

rogue: germ. *skalmæ-; *skanda-

roll (V.): germ. *wal-; *walg-; *waltjan; *walwisæn; *walwjan; *wel-; *wellan; *weltan

-- roll (V.) about: germ. *walkæn; *waltan

roller: germ. *waltæ

Roman (Adj.): germ. *rðmiska-

Rome: germ. *Ruma

roof (N.): germ. *hræfa; *hræta‑; *lufta-; *luftu‑; *rebæ?; *rÐfa-; *rÐfi-; *þaka-

rook: germ. *hræka-

room (N.): germ. *bðra-; *bðra-; *dunga-; *gadma; *rðma-; *rðma-; *rðmÆ-; *saliþwæ; *salja-; *stubæ

-- give room: germ. *rðmjan

-- heatable room (N.): germ. *pesel

roomy: germ. *garðma‑; *rðma-

-- make (V.) roomy: germ. *rðmjan

root (N.): germ. *walu- (1); *wræti-; *wurti-; *wurtwalu-

root (V.): germ. *reudjan; *riutjan; *ræþæn; *rudjan; *rudæn (1)

rope (N.): germ. *basta-; *basta-; *langjæ-; *raipa-; *raipa-; *saila-; *silæ-; *sÆmæ-; *sÆmæ-; *snædæ; *snæræ; *staga-; *strika-; *strikki-; *taugæ; *tauhma-; *teudra-; *tuga-; *tuga-; *wada-; *wadæ; *wadæ-; *wergila-; *wiþi-; *wiþjæ-

-- pull (V.) by rope: germ. *sailjan

rope (V.): germ. *sailjan

rosewood: germ. *aspalaþ-

rot (V.): germ. *kar-; *ker-; *reutan (2); *rut-; *rutÐn; *rutæn

rotary -- rotary pole: germ. *mandula-

rotted: germ. *fausa-

rotten: germ. *þranha-

-- become rotten: germ. *murk-?

-- rotten wood: germ. *fauska-

rottenness: germ. *fðla-; *fðlÆ-; *fðliþæ; *fðljæ-; *þranha-; *þranhæ

rough: germ. *darbja-; ? *gahruba-; *hardulÆka-; *hreuba-; *rðha-; *sarpa‑; *skarpa-; *snarpa-; *strðba-; *stupala-; *tarta- (2)

-- be (V.) rough: germ. *hrub-; *skerpan (1); *skru-; *skrub-

-- become rough: germ. *hreubÐn

-- rough cloth: germ. *rðhwjæ-

-- rough material: germ. *reuwæ-

round (Adj.): germ. *-hwelba-; *klapp-; *trenda-; *wala- (1); *wella-

-- round ball (N.): germ. *trendæ-

-- round object (N.): germ. *pulla-

round (N.): germ. *walæ-

-- be round: germ. *aul-

-- round piece of wood: germ. *hlunna-; *kabala-; *kabalæ-

-- round thing: germ. *dukkæ-

row (N.): germ. *ailæ; *jÐna-; *radæ; *raiwæ; *tehsmæ-; *tehwa?; *ti-; *wrÆhæ-

row (V.): germ. *ræan

rowan: germ. *eburæ

rower -- rower's seat: germ. *þuftæ; *þuftæ-

rowing (N.): germ. *ræþra-; *ræþru-

r-rune -- name (N.) of r-rune: germ. *raidæ

rub (V.): germ. *beww-; *binæwwan; *buræn (2); *gagneidan; *gneidan; *gnu-; *hnis-; *hnæ-; *mu-; *muþ-; *næwwan; *skðr-; *smig-; *wreiban; *wriwæn

-- rub (V.) away: germ. *biswerban

rubble (N.): germ. *kombor-

rueful: germ. *idrÆga-

ruin (N.): germ. *hruza-; *lusa-; *lusti- (2); *sankwa-; *spelþa; *spelþi; *talu?; *teuna; *wæla-; *wæla-

ruin (V.): germ. *farderban; *fardæn

rule (N.): germ. *regul-

rule (V.): germ. *gawaldan; *reh-; *reikan?; *rÆkisæn; *rÆkjan; *waldan

ruler (M.): germ. *baudi‑; *haitæ-; *rÆk-; *rÆka-; *walda-; *waldanda-; *waldæ-

ruler: germ. *kaisar; *kununga-; *rekæ- (1)

-- army ruler: germ. *hariwalda-

rumble (V.): germ. *berkan

ruminate: germ. *maujan; *rukatjan; *rukjan

run (V.): germ. *daw-; *fleutan; *flæwan; *flæwÐn; *gahlaupan; *garennan; *hlaupan; *rakæn?; *rannjan; *ras-; *rennan; *reþ-; *ri-; *þeh-; *þrag-

-- run (V.) oblique: germ. *slambjan

-- run (V.) out: germ. *uzrennan

rune: germ. *rðnæ

-- name (N.) of a-rune: germ. *ansu-

-- name (N.) of b-rune: germ. *berkjæ-

-- name (N.) of d-rune: germ. *daga‑

-- name (N.) of e-rune: germ. *ehwa-

-- name (N.) of f-rune: germ. *fehu-

-- name (N.) of g-rune: germ. *gebæ

-- name (N.) of h-rune: germ. *hagla-; *hagla-; *haglæ-

-- name (N.) of i-rune: germ. *Ægwa-; *Æsa-; *Æsa-

-- name (N.) of j-rune: germ. *jÐra-

-- name (N.) of k-rune: germ. *kauna-

-- name (N.) of l-rune: germ. *lagu-; *lauka-

-- name (N.) of m-rune: germ. *manna-

-- name (N.) of n-rune: germ. *Ingwa‑; *naudi-

-- name (N.) of o-rune: germ. *æþala-; *æþila-

-- name (N.) of p-rune: germ. *perþæ

-- name (N.) of r-rune: germ. *raidæ

-- name (N.) of s-rune: germ. *sæwilæ

-- name (N.) of t-rune: germ. *teiwa-

-- name (N.) of th-rune: germ. *þurisa-

-- name (N.) of u-rune: germ. *ðru‑

-- name (N.) of w-rune: germ. *wunjæ

-- name (N.) of z-rune: germ. *algi-

runner (M.): germ. ? *þewa-; *þrahila-

runner (N.): germ. *kækæ-; *rennæ-

runner: germ. *hanha- (2); *hleupinga-

running (Adj.): germ. *hlaupi-

rush (N.) (1): germ. *rasa-

rush (N.) (2): germ. *algi-; *ruskjæ; *samiþæ

-- rushes (Pl.): germ. *spaka-; *spakæ-; *wasæ

rush (V.): germ. *hweinan; *hwi-; *ras-; *rasæn; *rÐs-; *rÐsÐn; *rÐsæn; *rus-; *spreg-; *sðs-

rust (N.): germ. *ema-; *nidwæ?; *ruda- (2); *rusta-

rutting (Adj.): germ. *bælja‑?; *wraini-; *wrainiska-

rye: germ. *rugi-; *rugæ-

 

 

s

 

sabin-tree: germ. *sabina

sack (N.): germ. *bulgæ?; *sakk

-- little sack (N.): germ. *sakkel-

sack (V.): germ. *kull-

sacred: germ. *wÆha-

-- sacred place (N.): germ. *wÆha-; *wÆha-; *wÆhiþæ

-- sacred pasture: germ. *nemida

sacrifice (N.): germ. *blæstra-; *blæta-; *blætes?; *gaut-; *hunsla‑; *saudi‑; *sænæ; *tafna-; *tibra-

-- share (N.) of sacrifice: germ. *mata

sacrifice (V.): germ. *blætan; *offræn; *raukjan; *saljan; *swæan?

sad (Adj.): germ. *galga-; *gaura-; *gauraga-; *gnurna-; *grurna-; *hrewwa-; *hrewwalÆka-; *karaga-; *saira-; *sairaga-; *sairalÆka-

-- be (V.) sad: germ. *slukk-

sadden: germ. *hrewwan; *hrewwjan; *hrewwæn; *hru-; *tregan?

saddle (N.): germ. *sadla-

sadness: germ. *dræbiþæ; *gaurÆ-; *gauringa-; *gauriþæ; *hrewwi; *hrewwÆ-; *hrewwæ; *hrewwæ-

safe: germ. *haila-

sage (N.): germ. *salvia

sail (N.): germ. *segla-; *segla-

sail (V.): germ. *segljan; *seglæn

salamander: germ. *mula-; *mulæ-

salmon: germ. *lahsa-; *salmo

salt (N.): germ. *salta-

salt (V.): germ. *saltan; *saltæn (2)

salty: germ. *salta-; *sðra-

-- salty water: germ. *sultjæ

salutary: germ. *gebri-

salvation: germ. *awi-?; *hailÆ-; *hailja-

salve (N.): germ. *salbæ; *unge-

salve (V.): germ. *salbæn

same: germ. *sama-; *samæ-

-- of the same kind: germ. *ebnalÆka-

-- the same: germ. *sama-; *samæ-

sand: germ. *aura- (1); *erwæ-; *greuna-; *greuta-; *greuta-; *grindæ; *kisa-; *kisila-; *malma-; *malmæ-; *melga-; *melma-; *sanda-

Satan: germ. *satan-

satiation: germ. *sadÆ-

satisfied: germ. *matitiþs; *sada-

-- become satisfied: germ. *sadæn

satisfy: germ. *sadjan

satisfying -- make (V.) satisfying: germ. *reibakæn

saturation: germ. *sæþa-

Saturday: germ. *sambatdaga-

sausage: germ. *wursti-

save (Adj.): germ. *failÆga-; *trumalÆka-

save (V.): germ. *hailæn; *hradjan; *nazjan; *sparÐn

saved -- be (V.) saved: germ. *ganesan; *nesan

saviour: germ. *nazæ-

saw (N.): germ. *sagæ (1); *segæ

say (V.): germ. *bijehan; *bikweþan; *gakweþan; *jehan; *kwadjan; *sagÐn; *sagjan; *uzkweþan

scab: germ. *hrðþa-; *hrðþæ; *hrðþæ-

scabies: germ. *skabba-

scaffolding: germ. *staigri-

scald: germ. *bræjan

scale (N.): germ. *skÐlæ

-- scale (N.) of a fish: germ. *skæbæ

-- scales (Pl.): germ. *wÐgæ

scales: germ. *heluræ

scalp (N.): germ. *swarda-; *swardæ; *swardu-

scandal: germ. *swÆka-

scar (N.): germ. *arwa-; *arwi-; *narhw-; *narwæ-

scare (V.): germ. *skerzjan

scarred: germ. *skarda-

scatter: germ. *skat-; *ta-; *tab-; *tadjan; *tedreiban

scent (V.): germ. *neuhsjan

schell: germ. *skalfjæ-

school: germ. *skæla

scissor -- scissors (Pl.): germ. *skÐri-; *skÐrja-; *skÐræ

sclice: germ. *snaidæ?

scold (V.): germ. *biskeldan; *farweitan; *gasakan; *grætjan; *skandjan; *skeldan; *straf-; *þerk-; *þerkæn?; *þrakæn?; *wrægjan; *wræh-

scoop (N.): germ. *kaljæ; *trubl-

scoop (V.): germ. *ausan; *ausæn

scorn (N.): germ. *spaiwja?

scrap: germ. *bebura-

scrape: germ. *biskaban; *gaskaban; *næwwan; *skarbæn; *skerpan (1)

scraper: germ. *skabæ-

scratch (N.): germ. *skrÐmæ

scratch (V.): germ. *gawreitan; *gneipan?; *has-; *hers- (2); *hrap-; *hras-; *hreiban; *kar-; *klaujan?; *klawÐn; *krab-; *krait-; *krat-; *krattæn; *kret-; *krit-; *rih-; *ris-; *skaban; *skarzæn; *skerb-; *skerran; *skrapæn; *skref-; *skrefan; *skrepan; *skreut-?; *trekan

scream (V.): germ. *kreiskan; *kreitan?

screw (N.): germ. *skrðbæ?

scull: germ. *gebala-

scurf: germ. *hraubja-; *hreubÆ-; *skurfa-

scyte: germ. *segasnæ-

scythe: germ. *lewæ-

scythe-handle: germ. *wurba-

sea: germ. *aura- (2); *glaiwi-; *haba- (1); *hlewa; *marÆ-; *mari-; *saiwa‑; *saiwi-; *wara-

seabird -- a seabird: germ. ? *allakæ-

seagull: germ. *maihwa-

sea-gull -- young sea-gull: germ. *skÐræ-

seal (N.) (2): germ. *selha-

seam (N.): germ. *fetjæ; *leizda-; *nÐdi-; *sauma-; *sðdi-; *sudæ

search (V.): germ. *skrud-; *skrudæn; *sækjan

season -- warm season: germ. *dagwa-

seat: germ. *sata-; *satis; *sedla; *sessa-; *seta-; *sÐti-; *sÐtja-; *setla-; *setula-

-- rower's seat: germ. *þuftæ; *þuftæ-

secret (Adj.): germ. *daugana-; *daugula-

secret (N.): germ. *darnja‑; ?*daugula-?; *rðnæ

secret: germ. *stulra-

secure (Adj.): germ. *sikur-

security: germ. *tulgiþæ; *þwastiþæ

sedge: germ. *ahma‑; *binut; *biusa; *junk-; *reskjæ-; *sagja- (1)

seduction: germ. *spansti-

see (Interj.): germ. *sai; *se; *sehwe

see (N.): germ. *sehwæ; *sehwæ- (2)

see (V.): germ. *farsehwan; *gasehwan; *sehwan; *skawwæn; *sku-; *weitan (1); *wel-; *wit-; *witÐn (1)

see: germ. *ahwjan

seed: germ. *fraiwa-; ? *kelk-; ? *kernæ-; *sÐda-; *sÐdi-; *sÐmæ-

seed-field: germ. *atiska-; *atiska-; *kultur-

seeing (Adj.): germ. *sÐgwi-; *sehwa-

seeing (N.): germ. *sÐgwnÆ-; *sehwæ- (2)

seek: germ. *aiskæn; *fandæn; *fasæn?; *hruþsk-?; *hruþskan?; *sakan

seem: germ. *þunkjan

seemliness: germ. *tumfti-?; *tumftæ?

seemly: germ. *sæmi-; *tÐmi-

-- be (V.) seemly: germ. *burjan; *burjæn; *galempan; *gareisan; *gateman; *teman

seesaw (V.): germ. *wippæn

seize (V.): germ. *anfanhan

seize: germ. *bigetan; *farfanhan; *fat-; *gafanhan; *ganeutan; *greipan; *hab-; *hafskæn; *hreiban; *kremman (1); *krippjan; *nutjan; *skakjan; *þreiban

seizeable: germ. *fangi-

select: germ. *uzkeusan

selected: germ. *krausa- (2); *krausalÆka-

self: germ. *selba

send: germ. *sandjan; *skekkjan

sense (N.): germ. *mæþa‑; *sebæ- (1); *senna-

sense: germ. *frædÆ-; *hugi-; *safjæ-

sentence (N.): germ. *kwedi-; *kwessi-

separate (V.): germ. *gaskaidan; *hnaban; *lu-; *skaidan; *ski-; *skiljan?; *skilæn; *sundrjan; *tebregdan; *teskaidan; *trannjan?; *trennan?; *uzskaidan; *wid-

separate: germ. *sundræn

separated: germ. *sundara-

separation: germ. *skaida-; *skaida-; *skaita-; *slita-

serene: germ. *bleiþa-; *hlasa-; *taita-

servant: germ. *airu-; *ambahta-; *ambahtja-; *drangja-; *knehta-; *magu‑; *skalka-; *þegna-; *þewa-; *þrahila-

-- woman servant: germ. *þewi-

servant's -- servant's daughter: germ. *þewernæ; *þewernæ-

serve: germ. *þewanæn

-- make (V.) serve: germ. *þewen

service: germ. *ambahta-; *ambahti-; *angar-; *þewanæsta-

-- do military service: germ. *dreugan (1)

-- military service (N.): germ. *drauga-

set (V.): germ. *satjan

settlement: germ. *alh-

seven (N.): germ. *sebundi-

seven: germ. *sebun

seventh: germ. *sebundæ-

severe: germ. *hardÆga-; *sternja-; *strakalÆka-

severely -- treat severely: germ. *graupjan

sew: germ. *nÐan; *siujan

-- sew together: germ. *trug‑?

sewer: germ. *sihtræ-

sex: germ. *knædi-

sexual -- have sexual intercourse: germ. *serdan

shade (V.): germ. *skuwwjan

shadow: germ. *skadu-; *skadwa-; *skuwæ-

shaft: germ. *skafta-; *stifta-; *teudra-; *þÆhslæ

shake (V.): germ. *dðjan?; *hred-; *hreþan; *hris-; *hrisjan; *hrisp-; *hriþ-; *hud-; *kwakjan; *ri-; *skakan; *skudjan; *sweg-; *wiþæn

shall: germ. *skulan

-- he shall: germ. *skal-

shallow: germ. *grunþa-; *senhta-; *skala-

-- make (V.) shallow: germ. *grunþjan

shame (N.): germ. *aiwiskja‑; *bleugiþæ; *harma-; *hæha-; *laiþundi-; *skamæ; *skandæ

shameful: germ. *aiwiskina-

shameless: germ. *maiga-

shank: germ. ? *skankæ-; ? *skenkæ-

shape (N.): germ. *gaskapa-; *lauda; *laudjæ; *segwni-; *skapa- (2); *skapi-

shape (V.): germ. *lik-

shaped: germ. *gaslahta-; *slahta

share (N.): germ. *daila-; *daila-; *daili-; *hlauti-; *skaræ; *skarwina

-- share (N.) of sacrifice: germ. *mata

share (V.): germ. *bðtjan?; *skarjan

sharp: germ. *agæ‑; *bars-; *barza-; *granna-; *hanþa-; *hwassa-; *hwata-; *rÐta-; *sarpa‑; *skarpa-; *skarpalÆka-; *tangra-; *tartalÆka- (2)

-- be (V.) sharp: germ. *ah-; *ber-; *berz-; *fi-; *gra-; *grat-; *grÐ-; *hwassÐn; ? *wag-

sharpen: germ. *hwassjan; *hwatjan; *skarpjan; *snarpjan; *spitjan; *spitjæn

sharpeness: germ. *rammjæ-

sharpness: germ. *bitrÆ-; *hanþÆ-; *hwassÆ-; *hwassiþæ; *hwassjæ-; *hwassæ-

she: germ. *Æ-

sheaf: germ. *garbæ; *gelma-; *sangæ-; *skauba-; *skauba-

shear (V.): germ. *biskeran; *skeran

shearing (N.): germ. *skæræ?

sheath: germ. *skaiþi-; *skaiþæ; *skaudæ

shed (N.): germ. *skutta; *skuttjæ-

shed (V.): germ. *uzgeutan

sheep: germ. *awi-; *faha-; *fehu-; *germja; *kwikwa-; *saudi‑; *skÐpa-

sheep-dung: germ. *sparada-

sheep-manure: germ. *sparada-

sheer: germ. *skairi-; *skeiri-

sheet: germ. *blagwæ‑; *blahæ-; *lakana; *segla-; *segla-

sheet-metal: germ. *lanna

shell: germ. *skalfjæ; *skaljæ; *skalæ

shelter (N.): germ. *alh-; *berga-; *bergæ; *hlaiwa-; *hlaiwi; *hleibæ; *hleuja-; *hliwa; *hæda-; *hædæ; *skauna?; *skermi-; *skðra; *trausta-

shelter (V.): germ. *bergan; *bifelhan; *bihaldan; *burgjan; *gabergan; *gahaldan; *hlib-; *skermjan; *skeuljan; *skuljan?

shepherd: germ. *herdja-

she-wolf: germ. *wulbi-; *wulbjæ-; *wulhwæ

shield (N.): germ. *lindjæ-; *skeldu-; *targæ; *targæ-

shin-bone: germ. *hamæ; *skinæ; *skinæ-

shine (N.): germ. *berhta-; *berhti-; *blika-; *blika-; *bliki-; *blikæ-; *glantÆ-; *glitja-; *glitmæ-; *haida-; *haidi-; *haidra-; *leuhmæ-; *leuhsÆ-; *leuhsjæ-; *leuhta-; *leuhtiþæ; *skaima; *skeimæ-; *skini-; *tÆra-; *turhtÆ-; *wulþu-

shine (V.): germ. *ba-; *bal-; *be-; *bÐl-; *berhtÐn; *berhtjan; *blak-; *bleikan; *blek-; *bli-; *blig-; *blikjan; *blikkatjan; *blikæn; *brehan?; *brehæn?; *feh-; *gaskeinan; *glaiwjan; *glantjan; *glasÐn; *gleitan; *glentan (2); *gli-; *glÆs-; *gliwÐn; *glub-; *glup-; *haid-; *hi-; *leuhsjan; *leuhtjan; *leuhtæn; *luh-; *skeinan; *terh-; *ti-; *turhtjan; *wes-

-- shine (V.) upon: germ. *biskeinan

shining (Adj.): germ. *ausra‑; *bala-; *berhtalÆka-; *blaika-; *blanka-; *glaiwi-; *glanta-; *glæra-; *haida-; *haidra-; *hasna-; *Ætra-; *klaini-; *leuhsa-; *leuhsna-; *leuhsni-; *tÐri-; *turhtalÆka-; *wÐnuma-

shining (F.): germ. *glaiwæ-

shining (M.): germ. *berhtinga-

ship (N.): germ. *baita-; *baita-; *brantinga-?; *flauja-; *nau-; *skipa-; *skðtjæ-

-- water (N.) of a ship's bottom: germ. *þurruka-

shirt: germ. *hamisa-; *hamiþja-; ? *kamis-; *kurta; *paidæ; *sarki-; *skurtjæ-; *smukka-; *smukkæ-

shit (N.): germ. *skita-; *skiti

shit (V.): germ. *dreitan; *skeitan

shiver (V.): germ. *hreusan (1); *skelban; *skukk-; *titræn

shiver: germ. *skalbjan

shivering (Adj.): germ. *flakura-; *skelba-

shoe (N.): germ. *hrefilinga-; *pedel-; *skæhwa-; *sok-

-- other shoe: germ. *andaskæha‑

shoe (V.): germ. *bislahan

shoemaker: germ. *suter-

shoot (N.): germ. *ladæ-; *ludæ-; *runæ- (2); *spruta-; *sprutæ-

shoot (V.): germ. *gaskeutan; *skeutan; *skutæn

shore (N.): germ. *seidæ-; *staþa-; *staþja-; *staþwæ

shore: germ. *brerda-?; *brezda-; *æfra-; *rÆpæ; *seidæ

short: germ. *kurta-; *murgu-; *skamma-; *skurta-; *snawwa- (2); *stakka-; *stunta-

-- be (V.) short: germ. *skurtÐn

-- cut (Adj.) short: germ. *hnutta-

-- short object (N.): germ. *knagga-; *knakka-

-- short jacket: germ. *stakka-

shorten: germ. *murgjan; *skammatjan; *skammjan; *skurtjan; *stent-; *stuntjan

shortness: germ. *skammÆ-

shot (M.): germ. *skutæ-

shot (N.): germ. *skuta-; *skuta-; *skuti-; *skutila-

shoulder (N.): germ. *agsla; *ahslæ; *amsa-; *æhsta

shoulder-blade: germ. *hardi-; *hardjæ; *skuftu-

shout (V.): germ. *galtjan; *grellan; *hlagnjan; *hræk-; *rap-

shovel (N.): germ. *skuflæ; *skuræ-

shovel: germ. *pal-

show (V.): germ. *augjan; *augnjan; *sÐgwnjan; *taigæn?; *taikjan; *taiknijan; *taiknæn; *tik-; *waitjan; *weisjan; *wÆsæn (1)

shower (N.): germ. *skaurjæ-

showering (Adj.): germ. *jæsa-

showing (Adj.) -- showing (Adj.) indecent behaviour: germ. *arga-

shreak (V.): germ. *skrallatjan?; *skralljan

shred: germ. *bebura-

shrew (M.): germ. *frÐtæ-

shrine: germ. *skrÆna

shrink: germ. *skreh-

shrivel: germ. *hark-; *hrem-; *hrempan; *hud-; *hutt-; *klempan; *klengan (2); *skerpan (2); *skrem-; *skremman; *skrempan; *skrenkan; *snerkan; *snerpan

shriveled: germ. *skarpa-

-- shriveled fruit: germ. *karta-

shrub (N.) (1): germ. *snarha; *strðka

shrub: germ. *bara-; *basa-

shutter: germ. *laþæ-

shy (Adj.): germ. *bleuga-; *skerza-; *skeuha-; *skugwu-; *skurja-

shyness: germ. *skeuhwa

sibbship: germ. *sebjæ; *sebnæ-; *sebnæ

sick (Adj.): germ. *seuka-

-- be (V.) sick: germ. *seukalæn; *seukan; *sukÐn

-- become sick: germ. *seukÐn

-- fall (V.) sick: germ. *seukjan

sicken: germ. *seukÐn

sickle (N.): germ. *gelþæ; *riftra-; *sekilæ; *sikil-

sickle: germ. *segiþa-; *segiþæ-

sickness: germ. *kðmiþæ; *seukadæma-; *seukahaidu-; *seukalaika-; *seukÆ-; *seukiþæ; *suhsla; *suhti-

side (N.): germ. *hliþa- (2); *hliþæ; *seidæ-

side: germ. *feræ; *hleidæ; *seidæ

sieve (N.): germ. *hrÆdra-; *hrÆdræ; *sÐdla-; *seihwæ-; *siba-; *sibi-; *sÆhwila; *sihwæ-; *tamusÆ

sieve (V.): germ. *biseihwan; *drauh-; *hreþan; *sÐ-; *seihwan; *sib-; *sif-

-- sieve (V.) out: germ. *uzseihwan

sieved: germ. *hraini-

-- sieved finely: germ. *waiha-

sigh (V.): germ. *kweran; *seikan

sight (N.): germ. *wlita-; *wliti-; *wlitja-; *wlitæ-; *wlitu-

sight (V.): germ. *hri-

sign (N.): germ. *bandwæ-; *baukna-; *baukniþæ; *knæþla; *marka-; *markæ (1); *taikna-; *taikni-

sign (V.): germ. *markæn

signal (V.): germ. *bandwjan; *bannan

silence (N.): germ. *sweigæ-; *sweigulÆ-

silence: germ. *stellÆ-; *stelliþæ

silent: germ. *hleuþa-; *sweiga-; *þagula-

-- be (V.) silent: germ. *silÐn; *slaw-

-- keep (V.) silent: germ. *swÆgÐn; *swÆgæn; *þagÐn

-- make (V.) silent: germ. *swaigjan

silk: germ. *serik-

-- garment of silk: germ. *palliol-

sill: germ. *sulli-; *swallja-

silly: germ. *malla‑; *mella-

silver: germ. *silubra-

similarity: germ. *ebnja-

simple: germ. *þerba-

simulate: germ. *lÆkatjan

sin (N.): germ. *sundi-; *sundjæ

sinew: germ. *Ðþ-; *pisa?; *senawæ; *sinwa; *þunæ

sing: germ. *galan; *gasengwan; *han-; *hanan?; *leuþæn; *sengwan; *uzsengwan

-- sing about something: germ. *bisengwan

singer (F.): germ. *galæ-

singing (N.): germ. *galdra-; *sangwa-; *wæþa

sink (V.): germ. *bisenkwan; *dðban; *dump-; *dup-; *gaseigan; *gasenkwan; *saigjan; *senkwan; *seigan

-- let sink: germ. *saigjan

-- make (V.) sink: germ. *sankwjan

sinter (N.): germ. *slak-

sip (V.): germ. *slarpen?; *suf-; *surp-

sister: germ. *swester

-- father's sister: germ. *faþæ (1); *faþæ-; *waswæ-

sit (N.): germ. *sÐtra-; *setta-

sit (V.): germ. *setjan; *sÐtæn

-- sit up: germ. *uzsetjan

-- sit down: germ. *gasetjan

site: germ. *tumftæ?

sitter: germ. *sÐtæ-

sitting (Adj.): germ. *sÐti-

situation: germ. *færja-; *laga-; *lagiþæ; *lÐgæ; *læga-

-- good situation: germ. *færæ-

situated -- low situated place (N.): germ. *lÐgja-

six (N.): germ. *sehsti-

six (Num. Kard.): germ. *sehs

sixth: germ. *sehstæ-

size (N.): germ. *grautÆ-; *mekilÆ-; *mekiliþæ; *steurÆ-; *steuræ-

skiff: germ. *nakwæ-

skill (N.): germ. *færÆ-; *færi-; *hurskÆ-; *hurskiþæ; *hægiþæ

skilled: germ. *handuga‑; *hægi-

skillful: germ. *haga-; *rÐda-

skin (N.): germ. *balgi-; *fella-; *felma (1); *felmæ-; *hama-; *hÆtæ; *hðdi-; *kull-; *rauma-; *raumæ-; *segja-; *skÐnæ; *skenþa; *skÆæ; *skrahæ

-- thin skin (N.): germ. *hennæ

skin (V.): germ. *flahan; *flahatjan?; *skenþjan

skinwound: germ. *skainæ

skirt: germ. *hrukka-; *rukki-

skull: germ. *hersæ-; *skallæ- (1); *skÐlæ

sky: germ. *hemila-; *hemina-; *radura-; *swegila-

-- sky god: germ. *teiwa-

slack (Adj.): germ. *laba-; *laka- (1); *lasa-; *leuþera-; *slafta-; *slaka-; *slapa-; *slapÆga-; *sluma-; *slðra-

-- be (V.) slack: germ. *lab-; *lak-; *lap-; *las-; *lenk-; *sladd-; *slak-; *slap-; *slen-; *slu-; *slub-; *slud-; *sluk-

-- become slack: germ. *slakæn; *slaumjan?

-- hang (V.) slack: germ. *slemp-; *slent-; *slut-

slacken: germ. *rut-; *selkan; *uzselkan

slackness: germ. *slaftÆ-; *slakÆ-

slander (V.): germ. *lÐjan; *læjan

slanting: germ. *kaiba- (1)

slaughter (N.): germ. *slahta

slaughtering (N.): germ. *sluhti-

Slaw: germ. *Slawo; *Weneþ

sleak (Adj.): germ. *hlanka-

sledge (N.): germ. *bautila-; *slidæ-

sledge: germ. *butti?; *dragæ-; *slagila-; *slagjæ; *slagjæ-; *wagæ

sleep (N.): germ. *dawa-; *slÐpa-; *slÐpi-; *swebna-; *swebna-

sleep (V.): germ. *hwÆljan; *slÐpan; *suban; *swefan

sleepy: germ. *slÐpula-; *swÐbi-

sleety -- sleety rain (N.): germ. *slattjæ-; *slautæ-

sleeve: germ. *armjæ; *manika; *mawwæ; *stðkæ-

sleeveless: germ. *armilalausa

sleigh -- prow of a sleigh: germ. *kæpæ-

slender (F.): germ. *maiwæ-

slender: germ. *maiwa-; *rahna-; *slanka-; *swanka‑

slice (N.): germ. *snaidi-

slide (V.): germ. *slidræn

sliding (N.): germ. *glæpi-

slime (N.): germ. *kwalhstra-; *skruþ-; *slÆma-; *slÆma-

slimy -- be (V.) slimy: germ. *sli-

sling (N.): germ. *petr-; *slangwjæ; *slengæ-; *slengwæ

sling (V.): germ. *snarhæn; *swankjan; *weipan

slip (N.): germ. *slaupa

slip (V.): germ. *slaupjan; *sleupan; *sluk-; *smaugjan; *smuk-

slipperiness: germ. *sliprÆ-

slippery: germ. *glidi-; *glidra-; *slaipa-; *slibra-; *slidara-; *slidi-; *slipra-; *sliwa-

slit (N.): germ. *slita-

slit (V.): germ. *sliti-

sloe: germ. *slaihæ; *slaihæ-

slope (N.): germ. . *halþjæ; *halþjæ-; *halþæ-; *hlaina-; *hleidæ; *hlenka; *klenta-; *wanga‑

sloped -- become sloped: germ. *skÐhÐn

sloping: germ. *kaiba- (1); *skaika-; *skelha-; *skibba-; *slemba-

-- be (V.) sloping: germ. *skah-; *skel-; *ski-; *sku-

-- sloping place (N.): germ. *stiklÆ-

slovenly -- be (V.) slovenly: germ. *slampjan

slow (Adj.): germ. *gamaka-; *saiga-; *saigi-; *saigra-; *saigrÆga-; *saima-; *saina-

slowly -- moving (Adj.) slowly: germ. *sainalÆka-

slowness: germ. *spÐdÆ-

sluggish: germ. *liuþri-

sluice: germ. *sÆhwila

sly: germ. *slægi-

smack (V.): germ. *smad-

small: germ. *leitika-; *leut-; *lÆtÆla-; *lðtila-; *lutti-; *luttika-; *ringa-; *sÐma-; *smala-; *smalhja-; *smÐha-; *wainaga-

-- be (V.) small: germ. *lis-; *lit-; *smÐhÐn

-- make (V.) small: germ. *luttjan; *smig-

-- small bucket (N.): germ. *hamel-?

-- small fork: germ. *furkel-

-- make (V.) smaller: germ. *leitikæn

smallness: germ. *lðtilÆ-; *smalÆ-; *smalæ-

smash (V.): germ. *skat-; *smad-; *teslahan; *tewerpan

smear (V.): germ. *gasmeitan; *gri-; *klÆnan; *li-; *smer-; *smerwjan; *smitæn; *smittæn

smear: germ. *bismeitan

smell (N.): germ. *hnissa-; *stunkwi-; *swaki-; *swekki-; *wisa; *wisjæ

-- make (V.) smell: germ. *stankwjan

-- bad smell (N.): germ. *snuki-; *stankwa-; *stankwi-

smell (V.): germ. *brak-?; *brejan?; *hrinæn; *rukan; *swekan?

smelling (Adj.): germ. *stenkwula-

smelt: germ. *stent

smile (N.): germ. *smeula; *smeura

smile (V.): germ. *smi-; *smu-; *smuttæn; *smuzlæn

smiling (Adj.): germ. *smairja-

smite (V.): germ. *gasmeitan

smith: germ. *smiþa-; *smiþæ-; *smiþu-

smithy: germ. *smiþjæ-

smoke (N.): germ. *aima‑; *dulma-; *rauki-; *ruka-; *ruki-; *smauki-; *swelk-

smoke (V.): germ. *dub-; *duns-; *dus-; *dwem-; *dwens-; *raukjan; *reukan; *rukan; *smaukjan?; *smeukan; *smukæn

smooth (Adj.): germ. *glada-; *slaika‑; *slaipa-; *slihta-; *slipra-; *smanþa-

-- be (V.) smooth: germ. *slibb-

smooth (V.): germ. *sleikjan

smoothen: germ. *hnæjan; *slihtjan

smoothness: germ. *slihtÆ-; *slihtæ-

smoulder: germ. *sweiþan; *swelan; *swÐljan; *sweþan

snail: germ. *snagila-; *sneggæ-; *weluka-

snake (N.): germ. *agi

snake: germ. *lenþa-; *nadra-; *nadræ; *slangæ-; *snakæ-; *snÐka-; *unkwi-; *wurma-; *wurmi

snap (V.): germ. *glapisjan?; *glada-; *slaika‑; *snap-; *snapÐn; *snappæn; *snub-

snarl (V.): germ. *granjan; *granjæn; *skrÐf-; *snerr-

snatch: germ. *rab-

sneak (V.): germ. *glðpan?; *sleupan; *sluk-

-- sneak out: germ. *uzsleupan

sneaking (Adj.): germ. *slðha-

sneeze (V.): germ. *fnesan; *fneusan; *fnæsjan; *fnus-; *hneusan; *hnus-

sniff (V.): germ. *snuk-; *snus-; *snuþjan (2)

snipe (N.): germ. *snipæ-

snor: germ. *skrut-

snort (N.): germ. *hruta-; *hruþ

snort (V.): germ. *fnas-; *fnasæn; *fnehan; *frÐs-; *frus-; *hig-; *hnis-; *hreutan (1); *hwÐsan; *skrutjan?; *snad-; *snak-; *snawæn; *snerk-; *snewæn; *snæban; *snæwæn; *snu-; *snðban; *snuk-; ? *snup-; *snuþ-; *snuwwæn; *þras-

snort (V.): germ. *prus-

snorting (Adj.): germ. *reuka-

snot (N.): germ. *snutta

snout: germ. *snðta; *treunæ-?; *wrætila-

snow (N.): germ. *algi-; *snaiwa-; *snaiwi-

-- frozen snow (N.): germ. *herna-

-- place (N.) where snow is gone: germ. *aubaeri?; *awibaeri?

-- soft snow (N.): germ. *mellæ

snow (V.): germ. *sneigwan

snowdrift: germ. *faznæ

snuggle (V.): germ. *smeugan; *smðgan

so: germ. *swa; *þus

soak: germ. *bukjan?; *bukæn?; *suppæn

soap (N.): germ. *lauþra-; *saipjæ-

sob (V.): germ. *slukkatjan; *snakutjan; *snukatjan

sober: germ. *sðbri-

soft (Adj.): germ. *blauta‑; *blauþa‑; *daiga-; *digra-; *þariga-; *hnaskija-; *hnasku-; *hnaskulÆka-; *klenkwa-; *lenþa-; *lina-; *læma-; *meuka-; *mðka-; *samþja-; *smanþa-; *welka-

-- be soft: germ. *blu-?

-- become soft: germ. *klenkwan; *klenkwanæn; *waikÐn

-- make (V.) soft: germ. *blautjan; *daigjan?; *hnaskÐn; *hnaskæn; *klankwjan?; *meukjan; *welkjan

-- soft leather: germ. *naska

-- soft snow (N.): germ. *mellæ

soft (N.): germ. *blautjæ-

soften: germ. *lenþÐn; *lenþjan; *waikÐn; *waikjan; *welkÐn

softness: germ. *lenþja-; *waikÆ-; *welkÆ-

soil (V.): germ. *ankw-; *mas-; *seud-; *seut-

solace: germ. *fræbra; *gnurna-

soldier: germ. *mili-

some: germ. *managa-

someone: germ. *suma-

-- tell lies to someone: germ. *farleugan; *uzleugan

son: germ. *buri- (1); *kunda-; *sunu-

-- younger son: germ. *hagustalda; *stalda-

song: germ. *leuþa-; *sangwa-

son-in-law: germ. *aiþuma-

soon: germ. *suni‑

soot (N.): germ. *hrÆma-; *hrÆma-; *hræta-; *kÐma-; *kÐmi-; *keni; *sæta-

sorcery -- performing (Adj.) sorcery: germ. *arga-

sore (Adj.): germ. *wunda-

sorrel: germ. *ampra‑; *ampræ-; *sðræ; *sðræ-

sorrow (N.): germ. *anga-; *brekaþæ-?; *karaga; *karæ (2); *stðræ-; *surgæ

sorrow (V.): germ. *swurgÐn

sorrowful: germ. *laiþalÆka-

soul: germ. *saiwalæ

sound (N.) (1): germ. *gallma-; *hleumæ-; *hleuþra-; *hlðda-; *hlðda; *hlðdÆ-; *hlðdiþæ; *hlðdæ; *hlðdæ-; *rama?; *rausti-; *razdæ (1); *skalli-

sound (N.) (2): germ. *sunda-; *sunda- (1)

sound (V.): germ. *buljan; *dun-; *dunjan; *gelb-; *gelpan; *ger-; *gæljan; *hel-; *hlemman; *hlðdÐn; *hlðdjan; *kar-; *ker-; *klengan (1); *klennan?; *pup-; *ras-; *rus-; *skerb-; *skrÐf-; *swen-

sounding (Adj.): germ. *hella- (1)

-- sounding (Adj.) clear: germ. *gella-

soup: germ. *suda-; *suppæ-

sour: germ. *ampra-; *sðra-

-- be (V.) sour: germ. *sðrnæn

-- become sour: germ. *sðrÐn

-- sour milk (N.): germ. *sðrjæ-

-- sour plant (N.): germ. *sðrjæ-

south (N.): germ. *sunþa

south -- from south: germ. *sunþan

southwards: germ. *sunþa-; *sunþra

souvereign: germ. *walda-; *waldæ-

sow (F.): germ. *sð-

sow (N.): germ. *galtjæ-; *geltjæ-; *gultÆ

sow (V.): germ. *sÐan; *sÐjan

space (N.): germ. *andæ; *bila-

-- he has space: germ. *gamet-

spade: germ. *pal-; *spadæ-

span (N.): germ. *spannæ

spar (N.) (1): germ. *spÐda-

spare (V.): germ. *aizjan; *aizæn; *frÆdjan; *hleiban?; *hleibjan; *sparÐn; *þurmjan

sparing: germ. *aiziþæ

sparingness: germ. *sparÆ-

spark (N.): germ. *hnaistæ-

sparkle (N.): germ. *funkæ-; *gahnaistæ-; *sprakæ-

sparkle (V.): germ. *blikæn; *fenk-

sparrow: germ. *muska; *sparwa-; *sparwæ- (2); *spatta?

sparrow-hawk: germ. *sparwara-

sparse: germ. *spara-

spawn: germ. *hrugna‑; *hrugna‑; *hrugæ-

speak: germ. *aikan (1); *ba-; *bæ-; *bæjan?; *gasprekan; *kweþan; *maþljan; *rædjan; *sagjan; *spekan; *sprekan; *swarjan; *uzsprekan

speakable: germ. *rædja-

speaker (F.): germ. *þuljæ?

speaker (M.): germ. *sprekæ-; *þuli-

speaking (Adj.): germ. *kwÐdi-; *sagula-; *sprÐki- (2)

spear (N.): germ. *angæ-; *atgaiza-; *gaiza-; *speru; *speuta-; *spita-; *spitæ; *staikæ?

spear-fighter: germ. *ascarius

speech: germ. *gawahta; *mahla-; *maþla-; *raþjæ; *wahta-

speed: germ. *karskÆ-; *skeuta-; ? *skeutæ-

spell (N.): germ. *blætes?; *galdra-

spelt: germ. *speltæ

spend: germ. *uzgeban

spice (N.): germ. *werti-; *wurtjæ

spider: germ. *spennæ-; *spenþræ-

spike (N.): germ. *tagga; *takka

spin (V.): germ. *spennan; *þanjan

spindle (N.): germ. *spennilæ; *þahsjæ

-- flywheel to a spindle: germ. *werdila-

spirit: germ. *andi-; *tusjæ

-- patron spirit: germ. *fulgjæ-

spirite: germ. *trulla-

spit (N.): germ. *hruta-; *hruþ

spit (V.): germ. *pukan; *spaitan; *speiwan; *spiwatjan; *spðtjan; *sputæn; *uzspeiwan

-- spit (V.) upon: germ. *bispeiwan

spiteful: germ. *atula-

spitting (Adj.): germ. *spaiwa-; *spiwula-

spittle (N.): germ. *spaikaldræ; *spaikilæ-; *spaitla-

splash (V.): germ. *frus-; *slantjan; *spatt-; *spæwjan; *spreutan; *sprit-; *spriþ-; *sprutjan

spleen: germ. *meltja; *meltja-; *meltæ-

splendour: germ. *tÐrÆ-; *tÐriþæ

splint: germ. *spalkjan

splinter (N.): germ. *flÆsæ; *gramsta‑; *skifræ-; *splitra

split (Adj.): germ. *halba-

-- split object (N.): germ. *skeldu-

split (V.): germ. *bi-; *flas-; *fli-; *flik-; *flus-; *hel-; *helb-; *helt-; *kapp-; *ki-; *kip-; *kleuban; *kliuban; *klðb-; *skel-; *skelf-; *skelk-; *skelp-; *skib-; *skik-; *skip-; *slaitjan; *sleiban?; *spaldan?; *spÐ-; *spel-; *spelk-; *spelljan; *spleitan; *splind-; *splittjan; *tekleuban; *tel-; *þweitan

splitted -- splitted thing: germ. *spelda-; *speldæ

spoil (V.): germ. *uzwerþan; *wardjan

spoil: germ. *farderban; *farwerþan; *kwis-; *reurjan; *spelþjan; *spelþæn; *þarbjan?

spoke (N.): germ. *spaikæ

spoken: germ. *-kwessa-

sponge (N.): germ. *spong-; *swamma-; *swampu-; *swumpa

spool (N.): germ. *spælæ; *spælæ-; *spælæ-

spoon: germ. *lapila-; *skeiþæ

spot (N.): germ. *flegn-; *flekka-; *flekkæ-; *maila-; *mÐla-; *mÐsæ-; *reut-; *sprankila; *sprekala

-- pale spot (N.): germ. *blaitæ-?

-- being (Adj.) with a white spot: germ. *blasa-

spouse (M.): germ. *gadæ-

spray (V.): germ. *skwantjan; *skwentan; *sprangjan; *sprewjan; *spræwjan

spread (V.): germ. *biklenan; *faþ-; *gri-?; *klenan; *spraidjan; *spreidan?; *ster-; *uzkweþan

spread (V.) legs: germ. *glaida-

spring (N.): germ. *hraznæ; *langat; *lendæ (2)?; *sprenga-; *sprungi-; *wer-

-- spring (N.) of water: germ. *brunnæ-; *brunæ-?; *kaldings; *kaldjæ-; *kwellæ-

spring (V.) -- spring (V.) off: germ. *ansprengan; *uzsprengan

spring-goddess: germ. ? *austræ-

sprinkle (V.): germ. *sprangjan; *stankwjan

sprite: germ. *pðkæ- (1)

sprout (N.): germ. *anhula- (1); *bledu?; *blædi-; *geisla-; *haistra-; *keiþa-; *keiþa-; *kÆmæ-; *spraka; *spruta-; *sprutæ-

sprout (V.): germ. *keinan; *ki-; *spreg-; *spreutan; *sprewÐn; *sprewæn; *sprutjan

sprouting (Adj.): germ. *sprauta-; *sprungi-; *sprungÆga-; *sprungula-

spur (N.): germ. *spuræ-

spur (V.): germ. *al-

spy (V.): germ. *spahæn; *speh-

spying (N.): germ. *spahæ

squeeze (V.): germ. *kam-; *kem-; *klammjan; *klemman; *klempan; *knab-; *knag-; *knas-; *kne-; *kneujan; *krampjan; *kwed-

squint (V.): germ. *glðrjan; *skelhjan

squint-eyed: germ. *skelha-

squirrel: germ. *aikwernæ-

squirt (V.): germ. *skwantjan; *skwentan

squirt: germ. *skrejan

s-rune -- name (N.) of s-rune: germ. *sæwilæ

stab: germ. *puk-; *þer-

stable (N.): germ. *gammæ‑; *kwÆjæ; *swaigæ

stable: germ. *stijæ-

staff (N.): germ. *gaisala-; *ganda-; *hrungæ; *staba-; *stabi-; *stabna-

-- staff of beechwood: germ. *bækastaba-

stage: germ. *buni-?

stagnant -- stagnant water (N.): germ. *luhna

stain (N.): germ. *wamma-

stain (V.): germ. *wammjan

stained: germ. *wamma-

staircase: germ. *stigi-; *stigæ; *stigæ-

stairs: germ. *staigri-

stalk (N.): germ. *halma-

stallion: germ. *hangista-; *pagen-; *wrainjæ-

stammer (N.): germ. *stamÆ-

stammer: germ. *stamalæn; *stamaræn; *stamÐn; *stamæn

stammering (Adj.): germ. *stama-

stammering (N.): germ. *stamÆ-

stamp (V.): germ. *stamp-; *stampjan; *stampæn; *stemb-; *trapjan; *trempan; *þreskan; *þrukkjan

stand (V.): germ. *gastandan; *stag-; *standan; *stel-; *stelp-; *stÐn; *stu-; *stub-

-- stand (V.) out: germ. *men-; *nab-; *skat; *stengan; *stðpan

-- stand (V.) out stiffly: germ. *startjan; *stert-

stand -- stand out: germ. *stek-

standing (Adj.) -- standing (Adj.) alone: germ. *staka-

standing (N.): germ. *stada-; *stadi-; *staþala-

star: germ. *sternæ-; *sterræ-; *tungla‑

stare (V.): germ. *glut-; *gers-

starling: germ. *stara-; *staræ-

start (N.) -- start of weaving: germ. ? *webla-

start (V.): germ. *gennan (1)

-- start (V.) to cut: germ. ? *gennan (2)

starve: germ. *elh-; *þarbÐn; *þarbæn

statement: germ. *jehti-; *sagæ (2); *sagæ-

stave: germ. *doga

stay (N.): germ. *staga-

stay (V.): germ. *bileiban; *dwelan; *gadwelan; *gawesan; *leiban; *lib-; *sÐtra-; *standan; *stel-; *stelp-; *stÐn; *stu-; *stub-; *wazæn; *wesan (1); *wezÐn

steadfast: germ. *tulgu-

steady: germ. *stada-; *stÐdÆga-; *stÐdja-; *stæþa-

steal: germ. *farstelan; *hlefan; *stelan; *steran

steam (V.): germ. *dem-?; *demban; *dempan

steel: germ. *akial; *stahala-

steep (Adj.): germ. *arduga-; *branha-?; *branta-; *staigala-; *staigra-; *staupa-; *stikula-

steer (V.): germ. *steurjan

stem (N.): germ. *halma-; *skaggja; *stabna-; *stalka?; *stalæ-; *stangila-; *stelu-; *wurtwalu-

-- hollow stem: germ. *rauza‑; *rauza‑ (2)

stem (V.): germ. *stamjan

stench: germ. *hnuki-; *snuki-; *stankwa-; *stankwi-

step (N.): germ. *gridi-; *skridi-; *spura-; *stapi-; *stapæ- (1); *stapula-; *stigi-; *stihti-; *stæpala; *stæpæ-

step (V.): germ. *skreidan; *stapjan; *stappan

step...: germ. *steupa-

stepable: germ. *trÐdi-

stepfather: germ. *æka-?

stepper: germ. *stapæ- (2)

stepping (Adj.): germ. *stæpi-

stern: germ. *nætæ‑

steward: germ. *grefæ-; *meiur

stick (N.): germ. *kippa-; *saigula-; *spÆkæ; *staba-; *stabi-; *stabna-; *staikæ?; *stakæ-; *stekkæ-; *stukka-; *stukna; *walu- (1)

stick (V.) (1): germ. *haftÐn; *kleiban; *kli-; *klibÐn; *klibæn; *liban?

stick (V.) (2): germ. *stakkjan

stickleback: germ. *stagga?

sticky: germ. *klibra-

stiff: germ. *her-; *pala-; *raga-; *rÐha‑; *stara-; *starku-; *steifa-; *stenþa-; *sterdja-; *stira-; *strðta-; *strutta-; *stugja-; *stukka-; *stðra-

-- be (V.) stiff: germ. *barzatjan; *hers- (1); *regan; *rig-; *stab-; *stabjan; *stag-; *steg-; *stek-; *stelk-; *stelt-; *sten-; *ster-; *sti-; *stif-; *strent-; *strik-; *strub-; *strðbÐn; *strðbjan; *struk-; *strut-; *stug-; *stuk-; *þer-; *þu-

-- become stiff: germ. *starÐn; *starrjan?; *steifÐn; *sterban; *sterdnæn; *sterkan

-- make (V.) stiff: germ. *raigjan; *stif-; *streng-

-- rising (Adj.) stiff: germ. *stalka-

stiffen: germ. *krab-; *starÐn; *starkÐn; *starrjan?; *steifÐn; *sterdnæn; *sterkan; *strik-; *sturknan; *þerban

stiffly -- stand (V.) out stiffly: germ. *startjan; *stert-

still (V.): germ. *sænjan; *stelljan

stilt (N.): germ. *staltjæ-; *steltæ-

stilt (V.): germ. *stelk-; *stelt-

sting (N.): germ. *staggja-; *staggjæ-; *stikla-; *wisa

sting: germ. *skarpÆ-

stingy (Adj.): germ. *gnauþa-

stingy (F.): germ. *naumæ-

stink (V.): germ. *stenkwan

stink: germ. *stunkæn

stinking (Adj.): germ. *fðla-

stir (N.): germ. *hræræ

stir (V.): germ. *gaþweran; *hræzjan; *menþ-?; *ragjan; *rug-; *þweran

stitch (N.): germ. *biti-; *stiki-; *stuppæ-

stitch (V.): germ. *bruzdjan; *fuh-; *hakjan; *hel-; *sput-; *stakjan; *stangan; *stekan; *stengan; *stik-; *stikjan; *stikæn?; *tig-

stitching (Adj.): germ. *stÐki-

stock (N.): germ. *bergiþæ

stolen -- receive stolen goods: germ. *helan

stomach: germ. *hrefa-; *hrefi-; *kweþra-; *kweþu‑; *magæ- (1)

stone (N.): germ. *hallu-; *hamara-; *hamula?; *staina-

-- stone floor: germ. *astrik-

-- heap (N.) of stones: germ. *hrauka-; *hrausi-; germ. *rauza- (1)

stone-heap: germ. *haruga-

stony: germ. *stainaga-

stool: germ. *skamel-; *skamn-; *stæla-

stop (V.): germ. *bilennan

store (N.): germ. *spikari

stork: germ. *ædaboræ-; *sturka-

storm (N.): germ. *skðræ; *sturma-; *unsti- (2); *wÐga-; *wÐgi-

storm (V.): germ. *bus-?; *sturmjan

stout: germ. *dapra-

-- be stout: germ. *dap-?; *dep-

stow: germ. *stæwjan; *stæwæn

stowage: germ. *stæwæ

straight (Adj.): germ. *baina-; ? *bliga-; *ranka-; *rehta-; *reka-; *straka-; *stranga-

-- become straight: germ. *rehtanæn

-- make (V.) straight: germ. *bainjan

straighten: germ. *rehtjan

straightness: germ. *reka-

straigthen: germ. *rek-

strain (V.): germ. *þrek-; *þræþ-

strait: germ. *aida-; *næra-

strange: germ. *framaþja-

strangle: germ. *smuræn; *wergan

strap (N.): germ. *þinstræ

-- straps: germ. *þinstræ

straw (N.): germ. *strawa-

stray: germ. *sweifan

stream (N.): germ. *flauta-; *fleuta-; *fleuta-; *fluta-; *fluti-; *rÆþa-; *rÆþæ-; *runsi-; *strauma-

stream (V.): germ. *stru-

-- stream (V.) out: germ. *geusan

street: germ. *strõta

strenghth: germ. *derbiþæ

strength: germ. *duhti-; *fastÆ-; *fastiþæ; *fastæ-; *hardÆ-; *hardjæ-; *hardæ-; *starkÆ-; *starkiþæ; *starkæ-; *strangÆ-; *strangiþæ; *sturki-; *swinþÆ-; *trumiþæ; *þraki-; *þrakæ; *þreka-; *þruhtu-; *þrðti-; *þrutu-; *þrðþi-

strengthen: germ. *hraustjan; *maginæn; *rammjan; *starkjan; *strangÐn; *strangesæn; *swenþjan

stretch (V.): germ. *bandjan (1); *gaspannan; *rakjan; *rik-; *strakkÐn; *strakkjan; *strek-; *þanjan; *þemb-; *þendan

stretched-- be (V.) stretched: germ. *raknan

-- stretched object (N.): germ. *þendæ; *þunæ-

stretcher: germ. *baræ (1)?; *barwjæ-; *bÐræ

strew: germ. *straujan; *stregdan

stride (V.): germ. *skreidan

strike (V.): germ. *drepan

string (N.): germ. *hasp-; *nestja?; *saidæ-; *sÆmæ-; *sÆmæ-; *snædæ; *stranga-; *strangi-; *wada-; *wadæ; *wadæ-; *wÐdi-; *wedjæ-

strip (V.): germ. *straupjan

stripe (N.): germ. *rÐkæ?; *streumæ-; *strÆmæ-; *stripi; *strÆpæ-

stripe (V.) -- stripe (V.) off: germ. *slaupjan

strive (N.): germ. *greig-?

strive (V.): germ. *ahtalæn; *fleitan; *fundæn; *kreigan?; *mund-; *mundæn; *nenþan?; *sent-; *snab-; *tilæn; *trahten?; *tu-

stroke (N.): germ. *straika-

stroke (V.): germ. *smik-; *straikæn; *streikan; *streukan; *stru-

strong (Adj.): germ. *abra‑; *balþa-; *derba-; *fastalÆka-; *frækna-; *gambara-; *hardÆga-; *in-; *kaiba- (2); *krefja-; *magina-; *maginÆga-; *ramma-; *ræba-; *sprenda-; *starku-; *steurja-; *stæra-; *stranga-; *strangalÆka-; *stðra-; *swenþa-; *swenþalÆka-; *trausta-; *truma-

-- be strong: germ. *abrajan; *snellÐn; *tu-

-- become strong: germ. *maginæn; *swenþnæn

-- make (V.) strong: germ. *rammjan

-- grow stronger: germ. *strangÐn

struggle (V.): germ. *sakæn; *spred-

stubble: germ. *stuppila

stubborn: germ. *streidÆga-

-- be (V.) stubborn: germ. *sturrÐn

stud-farm: germ. *stæda-; *stædæ (1)

stuff (V.): germ. *kremman (2); *stoppæn; *stuppjan

stump (N.): germ. *kulta-; *strumpa-; *strunka; *strupna; *stðba-; *stubba-; *stukka‑; *stukkja-; *stumb-; *stumpa

stunned: germ. *dauba-; *dusiga-; *dwala-; *þem-; *wæra-

-- be stunned: germ. *dæwjan?; *dub-; *dubÐn

stunning (N.): germ. *dulma-; *dwalma-; *walha

stupid (Adj.): germ. *dwÐsa-

-- become stupid: germ. *dwÐsÐn

sturgeon: germ. *sturjæ-

sty: germ. ? *wernæ

subject (Adj.): germ. *þewa-

submerse: germ. *dðbjan

succeed: germ. *ling-; *spæan; *tawÐn

success: germ. *spædi-

succumb: germ. *uzlegjan

such: germ. *swalÆka-

suck (V.): germ. *dajjan; *dÐjan; *di-; *dÆjæn

suckle (V.): germ. *saugjan; *sðgan; *sðkan; *sðpan

sudden: germ. *ganhu-; *hraþa-

suddenly: germ. *anaka-

suddenness: germ. *ganhÆ-; *ganhæ-

suffer: germ. *gadragan; *kwelan; *leiþan; *þræwÐn

suffering (N.): germ. *þrawæ; *þræwæ; *wunni-

suffice: germ. *ganægjan; *nægjan; *nægæn; *nugan

sufficiency: germ. *ganuhti-; *nuhti-

sufficient: germ. *ganæga-; *næga-; *nuhta-

-- be (V.) sufficient: germ. *ganahan; *nahan

suffocate: germ. *dwaiskjan; *smuræn; *swogÐn?; *wurgjan

suffocater: germ. *wergila-

suit (V.): germ. *daug-; *dugan; *hlekan?; *hæfjan; *lempan

suitable: germ. *billa-; *dæbi-; *fagra-; *-fæga-; *gad-; *gamÐta‑; *gæda-; *hæfi-; *tila‑

suitor: germ. *bedila-

sulphur: germ. *swebla-

sultry: germ. *swæl-

summer: germ. *asani-; *aznæ?; *sem-; *sumera-; *sumera-

summit: germ. *bursti-; *burstæ; *fersti-; *hersæ-; *hnella-; *kulla-; *skaidilæ

summon (N.) -- summons (Pl.): germ. *laþæ

summon (V.): germ. *gabannan; *laþ-

summoner: germ. *sagjæ-; *sagwa

sumpter -- sumpter animal: germ. *sauma

sun: germ. *sæwilæ; *sugila; *sunnæ; *sunnæ-; *sunnæ-; *swegila-

supplement: germ. *obat-

supplicate: germ. *gabedjan

supplication: germ. *bæni-

-- bending of one's knees in supplication: germ. *knewabedæ

supply (N.): germ. *bergiþæ

support (N.): germ. *hlina; *raidæ-; *rÐdi-; *skamn-; ? *skuræ-; *staura-; *steuræ; *stÆfila; *stullæ-; *stuþila-; *stuþæ; *stuþu-

support (V.): germ. *bistandan; *garÐdan; *gædjan; *nÐþan?; *næzjan; *stuþjan

suppose: germ. *þankjan (1)

sure: germ. *arni-; *gawissa‑; *wissa-; *wissalÆka-

surface: germ. *slihtÆ-; *slihtiþæ

surge: germ. *streþan

surrender (V.): germ. *rekan?

surround: germ. *bifanhan; *bistandan; *biþrenhan; *hag-

surrounding (Adj.): germ. *graupi- (2)

survive: germ. *libÐn

suspicion: germ. *gruni-

swallow (N.): germ. *sluki-; *swalwæ-

swallow (V.): germ. *hwem-; *slðkan; *swelgan

swallower: germ. *swalga-; *swalgi-

swamp: germ. *bræka-; *bræka-; *fanga-; *fanja-; *halu-; *mariskæ; *mæra-; *mæra-; *pali-?; *strædæ; *strædu; *ud-

swan: germ. *albat; *swana-

swarm (N.): germ. *swarma-; *swarmi

swarm (V.): germ. *wem-

sway (V.): germ. *sweg-; *swÆmÐn; *taltæn; *wabbæn; *waibæn; *wankjan; *waþ-

-- make (V.) sway: germ. *swangjan (1); *swankjan

swaying (Adj.): germ. *swaka-; *swangra- (2); *talta-; *waþla-

swaying (N.): germ. *swanki-

swear (V.): germ. *answarjan;  *biswarjan; *leugen?; *lug-; *swarjan

swearer: germ. *swaræ-

sweat (N.): germ. *swaita-

sweat (V.): germ. *switjan

-- make (V.) sweat: germ. *swaitjan

sweep: germ. *bug-?; *karjan; *swab-; *swipÐn; *swæpæn?

sweeping (N.) -- sweepings (Pl.): germ. *swaipa-

sweet (Adj.): germ. *swætu-

sweet (N.) -- sweets (Pl.): germ. *swætiþæ; *swætumæ-

sweet (V.): germ. *swætjan

sweetness: germ. *swætÆ-; *swætæ; *swætulaika-

sweet-willow: germ. *gagula- (2)

swell (V.): germ. *ait-; *bel; *bemb-; *bul-?; *bus-?; *femf-; *fi-; *kal-; *kel-; *pampjan; *pemp-; *pul-; *strðtjan; *strðtæn; *swelhjan; *swellan; *þendan; *þremman; *þrentan; ? *þrætjan; *þrðtan?; *þu-; *þub-; *þuh-

-- make (V.) swell: germ. *swalljan

swelling (N.): germ. *beln-; *hðna-; *pðsa-; *pusæ-

swi..: germ. *swÆnÆn

swift: germ. *swifta- (1)

swiftness: germ. *swiftiþæ

swim (V.): germ. *flu-; *flutæn; *swemman

-- able to swim: germ. *sundja-

-- make (V.) swim: germ. *swammjan

swimming (N.): germ. *sunda-; *sunda- (1)

swine: germ. *swÆna-

swing (N.): germ. *swangi-; *swaþa; *swengwa-

swing (V.): germ. *bregdan; *flengan; *gaswengan; *hangÐn; *hrud-; *skakan; *skalbjan; *swaipan; *swaipjan; *swÐjan; *sweipan; *swengan; *swenkan; *swi-; *swibatjan?; *weipan; *wib-

swing (V.) out: germ. *uzswengan

swinging (Adj.): germ. *swaipa-

swollen: germ. *þamba-

-- be (V.) swollen: germ. *þambjan

-- swollen object (N.): germ. *þendæ

sword (N.): germ. *skramasahsa-

sword: germ. *agjæ; *bilja-; *billa-; *branda-; *heru-; *mÐkja-; *sagjæ; *skalmæ; *swerda-

syllable: germ. *sillab-

 

 

t

 

table: germ. *beuda-; *burda- (1); *disku

tablet: germ. *tabul-

-- tablet of beechwood: germ. *bæks?

tail (N.): germ. *halæ-; *sterta-; *stelu-; *tagla-; *tagla-; *waþala-; *waþala-

tail-harness: germ. *arþæ-

take (V.): germ. *ganeman; *handlæn; *neman; *næmijan; *takan

-- take (V.) away: germ. *bineman; *farbregdan; *farneman; *furþirjan; *furþræn; *uzneman

-- take (V.) care: germ. *andasæn; *hleibjan

-- take (V.) off: germ. *hri-

-- take (V.) part: germ. *mainjan (2)

taker (M.): germ. *nemæ-; *numjæ-; *numæ-; *takæ-

taking (Adj.): germ. *numula-; *tæki-

taking (N.): germ. *nÐma-; *nÐmæ; *takæ-

tale: germ. *mÐrja-; *rakæ (1); *spella‑

»tale«: germ. *tallæ-; *talæ

talk (V.): germ. *rædjan

-- talk (V.) nonsense: germ. *web-

talkative: germ. *kwedula-; *sprekula-

tallow: germ. *talga-

tame (Adj.): germ. *tama-

tame (V.): germ. *tam-; *tamakæn; *tamjan; *tamæn

tamed -- be (V.) tamed: germ. *tam-

tameness: germ. *tamæ-

tamper: germ. *stampa-; *stampila-

tap (N.): germ. *tappæ-

tap (V.): germ. *tappjan

tar (N.): germ. *terwja-; *terwæ-

tassel: germ. *duska-; *kwasta-; *kwastu-

taste (N.): germ. *smakka-

taste (V.): germ. *anbeitan; *kauzjan; *keusan; *kus-; *kustæn; *sabjan; *smakkæn (1); *sæb-?

tax (N.): germ. *gelstra-

teach: germ. *frædjan; *laizjan; *snutrjan; *snutræn

-- being (Adj.) to teach: germ. *laizja-

tear (N.): germ. *skuri-; *skuræ?; *sliti-; *tagra-; *tagru-; *trahnu-

tear (V.): germ. *farsleitan; *hneupan; *hrak-; *hrandjan?; *hrespan; *reifan; *reistan; *reuban; *ruh-; *rus-; *skreitan; *skrenþ-; *skreut-?; *skrit-; *slaitjan; *sleitan; *sper-; *tahjan; *tarjan; *taugjan; *tauhjan; *tÐh-; *teleukan; *teran; *tras-; *tugæn

-- tear (V.) away: germ. *raubæn; *raufjan; *uzbregdan

-- tear (V.) out: germ. *rðjan (1)

-- tear (V.) up: germ. *teneman

tearing (Adj.): germ. *reifa-; *slitula-

tease (V.): germ. *nagjan

tease: germ. *targjan

teasel: germ. *karta

teat: germ. *dila-; *dilæ; *spanæ-; *tatt-; *tet-; *titt-; *tut-

tedious: germ. *tÐgu-

-- become tedious: germ. *tregan?; *trÐgÐn

-- tedious man: germ. *þerbinga-

tell: germ. *spellæn; *taljan; *talæn

-- tell lies to someone: germ. *farleugan; *uzleugan

temper (V.): germ. *temparæn

temple (N.) (1): germ. *alh-; *tempal-

temple (N.) (2): germ. *þennæ

tempt: germ. *farleidan; *spanan

ten (Num. Kard.): germ. *tehun; *tegu-

-- leader of ten: germ. *dekan

-- the ten: germ. *tehunt

tench: germ. *sleiwa-

tender: germ. *flaku‑; *klaini-; *smikra-; *stæma-; *stæmÆga-; *taita-; *tarda-; *tartalÆka- (1)

-- be (V.) tender: germ. *tartjan; *tartæn

tenderness: germ. *lenþÆ-; *stæmÆ-; *tarda-; *tartÆ-; *tartiþæ

tension: germ. *spanna- (2); *spanna-

tent: germ. *hlija; *hlÆþræ; *kuta-; *telda-

tenth: germ. *dehmo; *tehundæ-

tenure: germ. *pakt-

terrible: germ. *abra‑; *atulalÆka‑; *greisa-; *gremmalÆka-; *ægi-; *þraka-

terrified -- be terrified: germ. *ansetjan

terrify: germ. *badæn?; *feljan; *gewwan?; *gis-

terrifying: germ. *fela-

testicle: germ. *hraþjæ; *huþæ-; *skallæ- (2)

tetter: germ. *tetru-; *tetruha-

thank (V.): germ. *þankæn

thanks (Pl.): germ. *þanka-

that (Pron.): germ. *hÆna?; *jaina-; *þa; *þat

thaw (V.): germ. *þaujan; *þausjan?

thawed -- thawed place (N.): germ. *þawæ?

thawing-wind: germ. *þawi-

theft: germ. *stalæ; *stÐlæ; *stulenæ; *tahs-?; *þeubjæ

then: germ. *þan

thenar: germ. *mðs

there: germ. *þar

therefore: germ. *þaþræ

thereupon: germ. *þÐ

thick (Adj.): germ. *digra-; *dræba-; *þeku-

-- thick object (N.): germ. *knagga-; *knakka-

-- become thick: germ. *þekÐn

thicket: germ. *brakæ- (1)?; *bruska-

thickness: germ. *digriþæ; *þekÆ-

thief: germ. *þeuba‑

thigh: germ. *lahwa-; *lewa-; ? *skankæ-; ? *skenkæ-; *þeuha-

thin (Adj.): germ. *skrawwa-; *skreþ-; *smalalÆka-; *spÐdja-; *swanga-; *swankra-; *þunu-; *wisala-

-- become thin: germ. *smaljan (2); *þunÐn

-- grow thin: germ. *skel-

-- make (V.) thin: germ. *grannjan; *þunjan

-- thin skin (N.): germ. *hennæ

thin (V.): germ. *gais-

thing: germ. *maka-

-- carried thing: germ. *bura-

-- firm thing: germ. *tanha-

-- little thing: germ. *klainungæ

-- round thing: germ. *dukkæ-

-- splitted thing: germ. *spelda-; *speldæ

-- bad things: germ. *bausæ

thing...: germ. *þingsa‑

think: germ. *ah-; *ahtalæn; *biþankjan; *dæmjan; *hugjan; *mainjan (1); *munan; *rÐ-; *þankjan (1); *þunkjan

thinness: germ. *þunÆ-

third: germ. *þridjæ-

-- one third: germ. *tremis-

thirst (N.): germ. *þurstÆ-; *þursti-; *þurstæ-; *þurstu-

thirsty: germ. *hella- (2); *þaursta-; *þursta‑; *þursti-

-- be (V.) thirsty: germ. *þurstjan; *þurzjan

this (Pron. M.): germ. *hez; *hi-; *sa; *þa; *þe

thistle: germ. *taisilæ; *þistila-

thole-pin: germ. *kaipa-

thong: germ. *anhulæ; *lanha; *reumæ- (1); *sankila-; *þwangi-

thorn: germ. *spina; *þurna-

thorn-bush: germ. *haga-; *hagæ-

thought (N.): germ. *gaþanka‑; *hugdi-; *hugæ-

thousand: germ. *þðsundi

thread (N.): germ. *hwætæ; *twizna-; *þrawæ; *þrÐdu-

thread (V.): germ. *twiznÐn; *twiznæn

threaten: germ. *hwæpan; *hwætjan; *ægjan; *sakan; *þrawjan

three: germ. *þri-

threefold: germ. *þrizna-

three-threaded: germ. *þrilik-?

thresh: germ. *þreskan

threshold: germ. *þreskudla-

thrice: germ. *þris; *þriswæ

thrive: germ. ? *þræwwan; *þru-

throat: germ. *barkæ-; *geula?; *gina-; *giwula; *hrakæ; *hrakæ-; *kelkæ-; *kelæ-; *kelu-; *kwerkæ; *slðka-; *sluki-; *slunda-; *slurka; *strutæ; *swalga-; *swalgi-; *þrutæ

-- clear (V.) one's throat: germ. *hrekan

-- clearing (N.) one's throat: germ. *hrÐkæ-

throne: germ. *stæla-

through: germ. *þerh

throw (N.): germ. *wurpi-

throw (V.): germ. *anwerpan; *gawerpan; *kas-; *kastæn; *slangwjan; *slud-; *smeitan; *swaipjan; *werpan; *wurpæn

-- throw (V.) about: germ. *wendwæn; *wenþjan; *wenþisæn?

-- throw (V.) apart: germ. *wenþjan; *wenþisæn?

-- throw (V.) down: germ. *drauzjan

-- throw (V.) out: germ. *uzwerpan

-- throw (V.) upon: germ. *biwerpan

throwing (Adj.): germ. *werpa-; *wurpula-

th-rune -- name (N.) of th-rune: germ. *þurisa-

thrush: germ. *lihstræ-; *þrastu-; *þruskæ; *þrustlæ

-- a kind (N.) of thrushbird: germ. *tema-; *temi-

thumb: germ. *þðmæ-

thunder (N.): germ. *þenhwæ-; *þunara-

thunder (V.): germ. *þunaræn; *þunæn

thunderstorm: germ. *gawedrja‑

thurs: germ. *þurisa-

thyme -- wild thyme: germ. *kwenalæ; *kwenalæ-

tick (N.): germ. *tekæ-

tick (V.): germ. *tikkjan; *tikkæn

tickle (V.): germ. *kitæn

tickle: germ. *kutilæn

tiding: germ. *leisÆ-

tidy: germ. *fada-

tie (N.): germ. *spanna- (2); *spanna-

tight -- be (V.) tight: germ. *stremb-

-- make (V.) tight: germ. *streng-

tighten: germ. *spannan; *spannjan; *strangjan

tile: germ. *skarda-?; *skeida-; *skindul-; *tegula

timber (N.): germ. *temra-

timber (V.): germ. *brækan?

time (N.): germ. *mÐla-; *stundæ; *tÆdi-; *timæ-

-- appointed time (N.): germ. *frista-; *frista-; *fristi-

-- fixed time (N.): germ. *stabja-; *stabnjæ-

-- free time (N.): germ. *tæma-

tin: germ. *tina

tinder: germ. *tundra-; *tundræ-

tip (N.): germ. *flikæ; *hwassjæ-; *hwassæ-; *tippa

tire (V.): germ. *deub-; *deuban; *latjan; *latæn; *læmÐn; *lujan?; *mæþÐn; *mæþjan; *þreutan; *uzþreutan

tired: germ. *mæþa-; *nappja-; *þem-; *þruti-

-- tired man (M.): germ. *mæþinga-

tiredness: germ. *mæþÆ-; *mæþjæ-

titmouse: germ. *maisæ-

to: germ. *d?; *æ-; *ta; *til; *tæ; *þ

-- not to: germ. *nehw; *ni

-- to you: germ. *izwiz

to...: germ. *te

toad: germ. *kredæ; *ðkkæ-

toe: germ. *taihæ; *taihæ-

together: germ. *ga-; *ham-; *samana; *samaþa

-- sew together: germ. *trug‑?

togetherness: germ. *samawesti-

token: germ. *haila-; *kumbal; *taikna-; *taikni-

tolerate: germ. *dreugjan; *þuldjan; *þulÐn; *uzbeidan

toll (N.): germ. *tawa; *tol-

-- turning toll: germ. *wendæ-

tomcat: germ. *katts

tong -- tongs (Pl.): germ. *tangæ

tongue: germ. *tangæ-; *tungæ-

-- tongue of a buckle: germ. *dalka-

tool (N.): germ. *tæwala-

tool: germ. *tækja-

tools: germ. *teuga-; *teugi-

tooth: germ. *tanþs; *tanþu-; *tunþska-; *tunþu-

-- teeth: germ. *menþila-

-- grind (V.) ones teeth: germ. *grennan

top (N.): germ. *skarpÆ-; *solari-; *spÆra; *spitÆ-; *spitjæ-; *stikla-

torch (N.): germ. *blasa‑; *blasæ-; *blusjæ-; *branda-; *fakkla

torch (V.): germ. *sangjan; *swÆdan; *tuskjan

torch: germ. *kauna-

torment (V.): germ. *balwjan; *balwæn; *hanh-; *henh-; *kwaljan; *nu-; *tu-; *þrautjan; *weitan (3)

torment: germ. *hanhæn; *naudjan; *teunjan; *waigjan

torrent (N.): germ. *rennæ-

torture: germ. *pÆna?

toss (V.): germ. *snalljan; *snel-

touch (N.): germ. *hrini-

touch (V.): germ. *bihreinan; *hrap-; *hreinan (1); *hri-; *nÐpan; *snertan; *straipjan; *streikan; *streupan; *stri-; *strip-; *stripæn; *tÐkan

toucher -- toucher of meals: germ. *matitæka-

touching (Adj.) cautiously: germ. *tÐpi-

tough (Adj.): germ. *saiga-; *saigi-; *saigra-; *saigrÆga-; *tanhu-

tousle (V.): germ. *tðs-

tow (N.): germ. *strigæ-; *strÆgwa; *stuppa

tow: germ. *haizdæ-; *hezdæ-; *werka-

towel: germ. *þwagilæ

tower (N.): germ. *turri

trace (N.): germ. *slagwæ; *slædæ; *spura-; *stæpala; *stæpæ-

track (N.): germ. *drahtu-; *dræhta-; *lais-; *laisæ (1); *laisæ (2); *laista-; *laisti-; *rakæ (3); *rÐkæ?; *slagwæ; *slædæ; *spura-; *stæpala; *stæpæ-; *tradæ; *truda-; *trudæ

track (V.) down: germ. *spurulæn

tracking (Adj.) down: germ. *spurula- (2)

trade (N.): germ. *plæga- (1)

traitor: germ. *lugæ- (2)

trample (V.) down: germ. *fartrudan

transitoriness: germ. *reuriþæ

transitory: germ. *skreupa-

trap (N.): germ. *falla-; *fallæ-; *geldrja; *geldrjæ-; *sprengæ-

travel (V.): germ. *faran; *gafaran; *senþnan; *senþæn; *waþlæn

travelling (Adj.): germ. *farula-

treacherous: germ. *swikula-

tread (N.): germ. *spura-

tread (V.): germ. *gatrudan; *spurnan; *spurnan; *spurnjan; *spurnæn; *tradjan; *trapjan; *tredan; *trem-; *trempan; *trep-; *trudan

tread -- tread careful: germ. *wandæn (2)

treading (Adj.): germ. *spurula- (1)

treasure (N.): germ. *huzda-; *skatta-; *streuna-

-- demon of a treasure: germ. *arniþo

treat: germ. ? *tawæn

-- treat hostile: germ. *faihjan (2)

-- treat severely: germ. *graupjan

tree: germ. *bagma‑; *baru-; *barwa-; *trewa-; *trewæ-; *triu; *truga-; *truga-; *þallæ

-- juice of a tree: germ. *safæ-

tree-top: germ. *dulþæ-; *wipila-

tree-trunk: germ. *trunk-

tremble (V.): germ. *swakatjan

trial: germ. *kusti-; *kustu-

tribe: germ. *þeudæ

tribute (N.): germ. *angar-; *mætæ; *tribut-; *zins

tribute (V.): germ. *dekum-

trickle: germ. *sip-

trickling -- trickling water (N.): germ. *sÆka-

trimming (N.): germ. *brema-

trip (N.): germ. *færæ

triviality: germ. *bausahaidu-; *bausja-

troop (N.): germ. *druhti-; *flukka; *fulka-; *hansæ; *hlæþæ; ? *kurþra-; *skaræ; *skulæ; *swaiut; *þurba-; *þurpa-; *wrÐþu-

trouble (V.): germ. *garstjan

trough: germ. *aldæ-; *bak-; *luþra-; *næsta-; *truga-; *truga-; *þrðh-

trouser -- trousers (Pl.): germ. *bræk; *husæ; *husæ-; *husæ-

trout: germ. *farhjæ‑; *ferhna; *furhnæ

true: germ. *sanþ-; *sanþa-; *sanþalÆka-; *sunja-; *wala- (4); *wara-; *wÐra-; *wÐralÆka-

t-rune -- name (N.) of t-rune: germ. *teiwa-

trunk: germ. *bula-; *rumpæ; *stamna-; *stamni-; *treunæ-?

-- excavated trunk: germ. *þrðh-

trust (N.): germ. *trausta-; *trðwæ; *trðwæ-

trust (V.): germ. *bifelhan; *felhan; *trewÐn; *trewæn; *trðwÐn

trusted: germ. *drðda-

truth: germ. *sanþa-; *sanþalaika-; *sunjæ; *wÐra-; *wÐrÆ-

try (V.): germ. *fraisan; *fraisæn; *fraistæn

tub: germ. *kazaþla; *kubila-

tube: germ. *kanal-; *rauza‑; *rauza‑ (2); *rauzjæ; *slug-; *tub-

tuber: germ. *kneuka-

Tuesday: germ. *erndaga‑

tuft: germ. *duska-; *kwasta-; *kwastu-; *tadæ-

tug (V.): germ. *taisan; *taisjan

tumble (V.): germ. *dð-; *hneutan?; *hrat-; *hwekan?; *hwik-; *staupjan; *sturtjan; *teld-; *tris-?, *trus-

-- make (V.) tumble: germ. *staupjan

tumour: germ. *kauna-

tun: germ. *orka-?; *tonna

tunic: germ. *tunik-

turf: germ. *turba-; *wrasæ-

turn (N.): germ. *hwarba-; *hwarba-; *hwerba-; *hwerbæ-; *hwurfti-; *swipa-; *swipi-; *wanda-

turn (V.): germ. *abuhjan; *dð-; *felgan; *hraiban; *hrib-; *hwalbæn; *hwarbjan; *hwarbæn; *hwel-; *hwerban; *kang-; *kar-; *kawæn; *keng-; *lðkan (1); *ner-; *senu-; *stur-; *swaipan; *swi-; *swiban; *turnan; *þrahs-; *þral-; *þrÐan; *þrÐhstjan; *þrel-; *uzwreiþan; *walkan; *wandjan; *wandæn (1); *wardjan; *werpan; *werþan; *wraistjan; *wrankjan; *wreihan (2); *wreiþan (1); *wrempan; *wrengan; *wrenh-; *wrenk-

-- turn (V.) away: germ. *gaigjan

-- turn (V.) towards: germ. *uzhwerban

turned: germ. *warda-; *wenda‑

-- be (V.) turned: germ. *werdanæn

turner: germ. *þrÐhsila-

turning (Adj.): germ. *walga- (2); *walþa-; *wanda-

-- turning (Adj.) fastly: germ. *þralla-

-- turning toll: germ. *wendæ-

turnip: germ. *rebjæ; *rebæ- (2)

turpid: germ. *wlæma-

twelve: germ. *twalibi

twenty: germ. *twaitegewi-

twig: germ. *basula; *gazdi-; *graini-; *hanha-; *hreisa-; *snaisæ; *taina‑; *telgæ-; *telgæ-; *tulla-?; *twÆga; *twæga; *þeu-

twinkle (V.): germ. *twent-?

twirl (V.): germ. *terb-

twirling-stick: germ. *þwaræ-; *þwerila-; *þwÐræ-

twist (V.): germ. *hlankjan; *kreukan; *kreupan; *wendan; *wrangjan

twisted: germ. *skrankja-; *wenda‑; *wraiha-; *wraikwa-; *wraista-; ? *wreiha-

two: germ. *twai; *twaina

-- consisting of two: germ. *twÆfa-; *twiha-; *twija-

-- two of each: germ. *twizna-

-- which of two: germ. *hwaþara

two...: germ. *twi-

twofold: germ. *twihna-; *twis-; *twiska-

»twofoldness«: germ. *twÆfla-

Tyr: germ. *teiwa-

 

 

u

 

udder: germ. *euþa-; *mantæ-; *ðdara-

ugly: germ. *kwÐda-

-- make (V.) ugly: germ. *leutjan

ulcer: germ. *fradÆ-

ulna: germ. *alinæ

umbel: germ. *dulþæ-

un...: germ. *Ð; *un-

under: germ. *uba; *under

understand: germ. *bigreipan; *farstandan; *fraþjan; *knÐ-

understanding (Adj.): germ. *getula-

understanding (N.): germ. *geta-; *skunjæ

underworld: germ. *haljæ

unfair: germ. *unrehta-

unfaithful: germ. *untrewa-

unfriendly: germ. *stugja-

-- be (V.) unfriendly: germ. *stug-

-- become unfriendly: germ. *haswæn

unfruitful: germ. *steræ-

unhurt: germ. *haila-

unite: germ. *gadæn (2); *sæmjan

unjustice: germ. *wranga-

unleavened: germ. *þerba-

unmanly: germ. *arga-

unpleasant: germ. *laiþÆga-

unsalted: germ. *friska-

unsecurely: germ. *waltæ

unsteadily -- move (V.) unsteadily: germ. *brem-?

unsteady: germ. *unstÐdja-; *wabara-

until: germ. *und

untilled -- untilled land: germ. *haiþi-; *haiþæ

»unwinding« (N.): germ. *rakæ (1)

unwise: germ. *unweisa-; *unwissa-

unworthy: germ. *unwerþa-

up: germ. *bura-? (2); *eup; *æ-; *uberæ

-- cheer up: germ. *kanhtan

-- dried up: germ. *halla-

-- put up: germ. *stalpjan; *stam-; *stamjan; *staþwæn; *stædjan

upon: germ. *ðp

upper: germ. *uhumæ-

uppermost: germ. *ubama-

upright: germ. *raka-

urge (N.): germ. *neuda-; *neudæ

urge (V.): germ. *am-; *biþrenhan; *naudjan; *nu-; *prangan?; *þrangjan; *þrek-; *þrenhan

urinate: germ. *meigan

urine: germ. *harna-; *hlanda-; *mihsa-; *mihsna-; *mihsæ-; *mihstu-

u-rune -- name (N.) of u-rune: germ. *ðru‑

us: germ. *un

-- both of us: germ. *unk-

-- from both of us: germ. *unkera

use (N.): germ. *brðki-; *hæfiþæ; *hæfja-; *hæfæ-; *nauti-

use (V.): germ. *nautjan; *nutjan; *nutæn

used: germ. *unhta-; *wana- (2)

-- be (V.) used to: germ. *unh-

-- make (V.) used to: germ. *wanjan

useful: germ. *brðki-; *fruma-; *nauti-; *neutja-; *nuti-; *taisja-; *þarbi-

usefulness: germ. *dugiþæ; *dugunþi-; *duhti-

useless: germ. *unnuti-

-- become useless: germ. *ÆdalÐn

usual: germ. *tidja-

usury: germ. *wækra-

utility: germ. *framÆ-; *framæ-

utter: germ. *uzsprekan

 

 

v

 

vain (Adj.): germ. *Ædala-; *ludra-

vain (M.): germ. *ludræ-

vainness: germ. *bausahaidu-; *bausja-

Valkyrie: germ. *walakuzjæ-

valley: germ. *dala-; *dala-; *dÐliþæ; ? *denu; *dæljæ; *dæljæ-; *landa-; *sleda?

valley-dweller: germ. *dælja-

valve: germ. *skaljæ; *skalæ

vamp: germ. *marhu-

vanish: germ. *farkweman; *kweinan; *kwenkan

vanity: germ. *ludra-

vapour: germ. *swelk-

variety: germ. *faihÆ-

vat: germ. *bidæ‑; *budinæ; *kazaþla; *kupa

vault (N.): germ. *bugæ-; *grabæ-; *grafti-; *graftu-; *hagu?; *hwalba-; *hwalbæ; *hwalbæ-; *hwelbÆ-; *hwulfsti-

vault (V.): germ. *huh-; *hwalbjan; *hwelban; *hwer-; *ku-; *kup-; *reb-; *skrub-; *skub-; *teldan?

vaulted -- be vaulted: germ. *kub-

vehicle: germ. *fara-; *lida-

vein: germ. *Ðdrjæ

veined -- veined wood: germ. *masura-

venal: germ. *fala-; *fÐlja-

venomous: germ. *hatilÆka-

vermouth: germ. *wermæda-

verse: germ. *fers-

very: germ. *bara; *buru?; *haldi‑; *haldæ; *su‑

-- very young man: germ. *jungilinga-

vesper -- vespers (Pl.): germ. *vesper-

vessel: germ. *bak-; *berila-; *bidjæ‑; *bull-?; *butin?; *daigulæ-?; *fata-; *fædra‑ (2); *kanæ-; *kapter-; *kar; *kasa-; *keula-; *kumba; *kumpa; *laupa-; *orka-?; *skapa- (1); *skipa-

vetch: germ. *wikja

vex: germ. *þreutan; *waigjan

vice (N.): germ. *lahstra-; *lahstu-; *lahtra- (1)

victim: germ. *tibra-

victory: germ. *sege-; *segu-

view (N.): germ. *sehwti‑

view: germ. *sÐgwÆ-

vigorous: germ. *wraskwa-

village: germ. *haima-; *haimi-; *þurba-; *þurpa-; *wÆhsa-; *wÆk-

-- village mayor: germ. *skuldihaitæ‑

»village«: germ. *wÆlõri

villain: germ. *ubja-

vine: germ. *rebæ- (1)

vinegar: germ. *akit?; *atek

vineyard: germ. *wÆngarda

vintage (N.): germ. *windema

vintage (V.): germ. *windemæn

violence: germ. *þrummi-; ? *wari?

violent: germ. *aibra-; *fura-; *æbri-

viper: germ. *nadra-; *nadræ

virgin: germ. *magaþi-; *magwi-

virtue: germ. *dugiþæ; *dugunþi-

virtuos: germ. *ræba-

visible: germ. *sÐgwi-; *sÐgwni-; *sÐgwnilÆka-; *skeina-

-- being (Adj.) rare visible: germ. *seldasÐgwni‑

visit (V.): germ. *wÆsæn (2); *witjan

vitality: germ. *kwikwÆ-

vixen: germ. *fuhæ-; *fuhsæ-

voice (N.): germ. *rausti-; *razdæ (1); *stemnæ

void: germ. *Ædala-

voluntary: germ. *gerna-

voluptious: germ. *gaila-

-- be (V.) voluptious: germ. *gailisæn

-- become voluptious: germ. *gailÐn

vomit (V.): germ. *speiwan; *wem-

-- go (V.) to vomit: germ. *kligjan

vow (V.): germ. ? *anhaitan; *lubæn

vulture: germ. *gÆra-; *gÆræ-; *gÆwa-

 

 

w

 

wade: germ. *wadan

wafer: germ. *weblæ

waggon -- barricade of waggons: germ. *karrhagæ

wait (V.): germ. *beidan; *bidæn; *gabeidan; *wardÐn; *wardæn

wake (V.) -- wake (V.) up: germ. *waknan; *waknæn

walk (N.): germ. *ganga-; *ganga- (1); *gangja-

walk (V.): germ. *walkan

walker: germ. *ganga- (2); *gangila-; *gangjæ-

walking (N.): germ. *fanþja-

wall: germ. *mðra; *waiga-; *wajju-; *wall-; *wandi-

walnut: germ. *walhhnut

wander: germ. *swaibæn; *swiban; *waþlæn; *wratæn

want (N.): germ. *þarbæ; *wana-; *wanÆ-; *wanæ- (1)

want (V.): germ. *weljan

wanting (Adj.): germ. *wana- (1)

wanton: germ. *gelpa-

wantonness: germ. *dramba-; *gaila-; *gailÆ-

war: germ. ? *kreiga-; *werza-

-- god of war: germ. *teiwa-

ware: germ. *wazæ

warm (Adj.): germ. *flæwa-; *warma-

-- be (V.) warm: germ. *flÐ-; *ger-; *hle-; *þeb-; *wlakÐn

-- become warm: germ. *flæwanæn; *hlÐwjan; *hlÐwnæn; *warmÐn; *wlakÐn

-- make (V.) warm: germ. *flæwæn

-- warm season: germ. *dagwa-

warm (V.): germ. *hleujan; *wlakjan; *wlakæn

warmth: germ. *hlÐwÆ-; *wermjæ?

warn: germ. *warnæn

warp (N.): germ. *warpa-; *warpa-

warrior: germ. *berhtinga-; *frekæ-; *hagustalda; *hardinga-; *harja- (2); *kapprjæ-; *mili-; *stalda-; *þegna-; *wrakjæ-

wart: germ. *wartæ; *wartæ-

wash (N.): germ. *waskæ

wash (V.): germ. *biþwahan; *gaþwahan; *labæn; *laugan; *lu-; *spæljan; *þwahan; *waskan

-- wash (V.) out: germ. *uzþwahan

wasp: germ. *wabesa-; *wabis-; *wabsæ

waste (Adj.): germ. *wæsta-

waste (N.): germ. *trus?

wasteful: germ. *spelþja-

watch (N.): germ. *wahtwæ; *wakæ; *wakæ-

watch (V.): germ. *wardÐn; *wardæn; *warÐn; *waræn; *witÐn (2)

watchfulness: germ. *wakrÆ-

water (N.): germ. *ahwæ; *apa-?; *aura- (2); *awjæ; *lagu-; *marÆ-; *mari-; *mæra-; *ðra-; *waræ-; *wata-; *watar

-- water (N.) of a ship's bottom: germ. *þurruka-

-- salty water (N.): germ. *sultjæ

-- spring (N.) of water: germ. *brunnæ-; *brunæ-?; *kaldings; *kaldjæ-; *kwellæ-

-- stagnant water (N.): germ. *luhna

-- trickling water (N.): germ. *sÆka-

-- water kettle (N.): germ. *aquari

water (V.): germ. *drankjan

water-cauldron: germ. ? *akwari-

waterfall: germ. *fursa-

watering-place: germ. *sugæ-

water-reservoir: germ. *flæwæ-

water-spirit: germ. *nikwis

wave (N.): germ. *bulgjæ-; *unþi-; *unþjæ; *wÐga-; *wÐgi-; *wellæ-

wave (V.): germ. *web-; *wellan; *wenkan

waver: germ. *wankjan; *wankæn

wavering (Adj.): germ. *wankula-; *wankulÆga-

wax (N.): germ. *wahsa-

way (N.): germ. *ganga-; *ganga- (1); *laidæ; *strõta; *tradæ; *wega-; *wegi-; *wegu-; *weisa; *weisæ; *weisæ- (1)

-- give way: germ. *wÐgjan

-- make (V.) way: germ. *sweikan

-- hollow way: germ. *gailæ

waylay (V.): germ. *fÐrÐn; *fÐræn; *muk-

waylaying: germ. *lÐgæ

we: germ. *wit; *wiz

-- we both: germ. *wit; *wiz

weak (Adj.): germ. *bleuþ-; *gamaida-; *kranga-; *krangjan; *kðma-; *kðmÆga-; *lasa-; *lasiwa-; *lÐba-; *leiba-; *maida-; *malta-; *reurja-; *slaiwa-; *slauþa-; *swaka-; *waihaila-; *waika-; *waikalÆka-; *wisala-

-- be weak: germ. *blauþÐn

-- become weak: germ. *maidisæn; *sergw-?

-- get weak: germ. *argjan

-- make (V.) weak: germ. *aumjan; *blauþjan

-- weak beer: germ. *abara-

weaken: germ. *gal-; *hrumjan; *hrumæn; *lasiwjan

weakness: germ. *blauþÆ-; *brauþÆ-; *krankalaika-; *kðmiþæ

weal (N.): germ. *ilja-; *iljæ; *iliþ; *swela-; *swelez; *sweli-

wealth: germ. *gabÆ-; *rÆkjadæma-

wealthy: germ. *auda-; *audaga‑

weapon (N.): germ. *sarwæ-; *wÐpna-

weariness: germ. *þreuti-

weasel: germ. *wisulæ; *wisulæ-

weather: germ. *wedra-

weave (V.): germ. *gaweban; *þeh-; *uzweban; *wabjan; *weban; *wed-; *wek-

weaver (F.): germ. *wÐbæ-

weaving (N.): germ. *wefta-; *wefti-; *weftæ

-- start of weaving: germ. ? *webla-

weaving-tool: germ. *þrih-

web (N.): germ. *waba-; *wabja-; *wabja-; *webja-; *weblæ; *wÐdæ; *wefta-; *wefti-; *weftæ

-- beat (V.) the web: germ. *hreh-

wedding: germ. *marþus

-- wedding procession: germ. *brðdihlaufti-; *brðdilaupi-

wedge (N.): germ. *blawwidæ-; *kagjæ; *kÆdla; *kÆla-; *kÆþla-; *skauta‑; *wagja-

weed (V.): germ. *jedan

week: germ. *wikæ‑

weep: germ. *flÆnan?; *grainæn; *granæn; *grat-; *greutan (1)?; *wainæn; *wæpjan

-- weep at: germ. *reutan (1)

-- weep over: germ. *biwæpjan

weeping (N.): germ. *grÐta-; *wæpa-

weevel: germ. *webila

weevil: germ. *angra- (1)

weight: germ. *pund-; *wÐgÆ-; *wÐgja-; *wehti-

-- lose (V.) weight: germ. *magrajan

weir: germ. *fakin‑; *warja-; *warja- (2) *warjaz; *waræ (2)?

weir-basket: germ. *reusæ-; *rðsæ-

welcomed -- welcomed guest: germ. *weljakwumæ‑

weld (N.): germ. *walþæ

well (Adv.): germ. *walæ; *welæ

-- make (V.) well: germ. *walljan

-- well disposed: germ. *wÐgi-

-- well provided: germ. *bergja-

well (N.): germ. *font-; *hraznæ; *kaldings; *kaldjæ-; *kwellæ-; *lendæ (2)?; *puti-; *sauþa-; *sprungi-; *walljæ-

well (V.): germ. *ber-; *biwellan; *bre-?; *brewwan; *bru-?; *kwellan; *skaþ-; *strðtjan; *strðtæn; *wallan; *wallæn; *waþlæn

-- well (V.) out: germ. *swekan?; *uzwallan

well...: germ. *hw

welling (Adj.): germ. *walli-

Welsh (Adj.): germ. *waliska-

Welsh (M.): germ. *Walaha-

Wend: germ. *Weneþ

went: germ. *eiiat

Weser (a river in Northern Germany): germ. *Wisura

west -- from the west: germ. *westanæ

westward: germ. *westa; *westra

wet (Adj.): germ. *nata‑; *þaina-; *wÐta-

-- be (V.) wet: germ. *mu-; *mug-; *muk-; *natÐn; *net-

-- become wet: germ. *natÐn; *þainÐn

-- make (V.) wet: germ. *natjan

-- wet earth: germ. *saura-

wet (V.): germ. *wÐtjan

wether: germ. *an; *hamala-

wetness: germ. *lagu-; *natÆ-; *natiþæ; *wakwæ-; *wÐtjæ-; *wÐtæ-

whale: germ. *hwala-; *hwali-

what: germ. *hwa-

-- what ... like: germ. *hwelÆka‑

wheat: germ. *hwaitja-; *terwæ-

wheel (N.): germ. *hwela; *raþa-; *raidæ

whelp (N.): germ. *hwelpa-

when: germ. *hwana; *jabai

where: germ. *hwar; *hwÐr

whet (V.): germ. *sleipan; *snarpjan; ? *werz-

whetstone: germ. *hainæ

whey: germ. ? *mihswæ-; *mulkana-

which: germ. *hwarja; *hwelÆka‑

-- which of two: germ. *hwaþara

while (N.): germ. *hwÆliþæ; *hwÆlæ; *wailæ?

whimper: germ. *greinan

whip (N.): germ. *gaisala-; *swipæ-

whirl (N.): germ. *hwerbÆ-; *hwerbila-; *hwerbæ-

whirl (V.): germ. *tai-; *ti-

whirr: germ. *sur-

whisker -- whiskers (Pl.): germ. *kanipa

whisper (N.): germ. *rðnæ

whisper (V.): germ. *rðnÐn; *rðnæn; *wæmatjan; *wæmjan

white (Adj.): germ. *alba-; *albi-; *bala-; *blanka-; *fetila‑; *hweita-; *winta-?

-- be white: germ. *blas-; *bles-; *hweitÐn; *hwit-

-- become white: germ. *hweitÐn; *hweitnæn

-- make (V.) white: germ. *blaikjan; *hweitjan

-- white animal: germ. *hweitinga-

-- white colour (N.): germ. *blaikæ-

-- white grouse: germ. *reupæ-

-- white horse: germ. *blankæ-

-- white poplar: germ. *balid-

-- white river: germ. *albi-

-- being (Adj.) with a white spot: germ. *blasa-

white (N.): germ. *hweitÆ-

who (Pron.): germ. *ena; *hwa-; *hwe; *ja (1); *jaina-; *þa; *þe; *þia

whole (Adj.): germ. *haila-; *hailu-

whole: germ. *alla-; *ganta-

-- become whole: germ. *gantÐn; *hailnæn

wholeness: germ. *gantÆ-

wholly: germ. *ala

whore (F.): germ. *harjæ

whore (V.): germ. *farlegjan; *hæræ-; *hæræn

wick: germ. *linament-; *þÐhta-; *þÐhtu-; *wekæ-

wicked: germ. *abla‑; *faiknja-; *frabla-; *frafla-

wickedness: germ. *argÆ-

wickerwork: germ. *harsta-; *harstæ; *kribjæ-; *tainjæ‑; *wÆþla

wide: germ. *genna-; *weida-

-- make (V.) wider: germ. *weidjan; *weidakæn

widen: germ. *rðmanæn

widow: germ. *widuwæ; *widuwæ-

widowed: germ. *widuwa-

width: germ. *weidiþæ; *wÆtÆ-

wife: germ. *badjæ-; *frijæ; *gabadjæ-; *kwÐni-; *kwenæ-; *weiba-

wild (Adj.): germ. *deuza-; *gremmaga-; *hreuha-; *ræþja-; *ðra-; *welþja-

-- wild thyme: germ. *kwenalæ; *kwenalæ-

wilderness: germ. *wæstÆ-; *wæstinja-; *wæstinjæ

will (N.): germ. *weljæ-

will (V.): germ. *wel-; *weljan

willing (Adj.): germ. *awei-

-- be (V.) willing: germ. *lub-

willow: germ. *elustræ; *felwæ; *salhjæ-; *salhæ; *salhæ-; *waliga-; *weligæ; *wim-; *wÆþja-; *wÆþjæ; *wÆþwæ

willow-twig: germ. *wim-

win (V.): germ. *uzwennan; *wennan

wind (N.): germ. *wedra-; *wenda-

-- gush (N.) of wind: germ. *rusæ-

wind (V.): germ. *bibendan; *bugjan; *gawendan; *ner-; *rakjan; *senu-; *snarhæn; *snawÐn; *snæwan?; *terb-; *waibjan; *was-; *weban; *weipan; *wendan; *wisk-; *wreihan (2); *wreiþan (1); *wrÆþ-

-- wind (V.) around something: germ. *biwendan

-- wind (V.) out: germ. *uzwendan

winding (Adj.): germ. *wandja-

winding (N.): germ. *swaipa-

window: germ. *fenstar

windpipe: germ. *barkæ-

wind-pipe: germ. *waisundi-

wind-swept -- wind-swept place (N.): germ. *swÐþja

wine: germ. *wÆna-

-- wine made of husks: germ. *lðrja

wine‑grower: germ. *wintur

winepress: germ. *kelketr-

wing (N.): germ. *feþarak-; *swengwæ-

wink (V.): germ. *mus-

winnow: germ. *wenþjan

winter (N.): germ. *gam-; *gim; *gæm-; *wentru-

wipe: germ. *weipæn; *wiskæn

wire (N.): germ. *þrÐdu-; *weira

wisdom: germ. *snutrÆ-; *spakÆn; *spakiþæ; *spÐhÆ-; *spÐhiþæ; *weisadæma-; *weisahaidu-; *weisÆ-; *weisæ-

wise (Adj.): germ. *fraþa-; *hurskalÆka-; *snutra‑; *spaka- (1); *spÐha-; *weisa‑; *weisalÆka-; *weitaga-; *wissa-; *wita-; *witaga-; *witri-

-- be (V.) wise: germ. *frædÐn; *frædæn; *witræn

-- wise man (M.): germ. *spakenga-; *wÆsida-; *witæ-

wish (N.): germ. *wunskæ

wish (V.): germ. *wunska-; *wunskjan; *wunskæn

wisp: germ. *dutta-; *wadila-; *wiska-; *wiskæ

wit: germ. *wita-

witch: germ. *hagatusÆ?; *hagatusjæ

with: germ. *bi; *med

-- endow with feathers: germ. *feþrjæn

-- hang with something: germ. *bihanhan

wither (V.): germ. *drusnæn; *weisan (2); *wisnæn; *wiþ-

wither: germ. *kweinan; *swelkan

withered: germ. *welka-

without: germ. *Ðnu

witness (M.): germ. *witnja-; *witæ-

witness (N.): germ. *witnja-

wobble (V.): germ. *wabræn

Wodan: germ. *Wædan

woe!: germ. *wai

woe...: germ. *wai‑

wolf: germ. *frekæ-

woman: germ. *fræwæ-; *hrundi-; *kwÐni-; *kwenæ-; *weiba-

-- woman servant: germ. *þewi-

-- young woman: germ. *faimjæ

-- woman's chamber: germ. *kaminat-

womb: germ. *kelþÆ-; *mæþra-

wonder (V.): germ. *dawÐn

wonderful: germ. *wulþra-

wont -- be (V.) wont: germ. *wunÐn

wood (N.): germ. *baru-; *barwa-; *hard-; *haruþ-; *skoga; *skogi; *trewa-; *trewæ-; *triu; *walþu-; *widu-

-- rotten wood: germ. *fauska-

-- round piece of wood: germ. *hlunna-; *kabala-; *kabalæ-

-- veined wood: germ. *masura-

-- monster of the woods: germ. *skradæ-; *skratta-

wood (V.): germ. *hulta-

woodland -- cleared woodland: germ. *hreuþ-; *reudja-; *reudra-; *ruda- (1)

-- clear (V.) woodland: germ. *swandjan?

woodpecker: germ. *speha-; *spehta‑

wool: germ. *fahti-; *wullæ

-- long wool: germ. *rawwa-; *rawwæ

woolen -- coarse woolen cloth: germ. *lodar?; *luþæ-

-- woolen cloth: germ. *kuttæ-

-- woolen garment: germ. *felta-

word: germ. *harmæ- (2); *wurda-

work (N.): germ. *tæwa-; *werka-; *wurhstwa-; *wurka-

work (V.): germ. *ab-; *dreugan (1); *wirkjan; *wurkjan; *wurkæn

working-time -- working-time between meals: germ. *jaukiþæ

world: germ. *wiraldæ

worm: germ. *wurma-; *wurmi

wormwood: germ. *wermæda-

worried: germ. *murna-

worry (V.): germ. *murnÐn; *warnjan

worse: germ. *sÐmizan; *wersi-; *werzizæ-

-- become worse: germ. *wersnæn

-- get worse: germ. *argÐn; *argiræn

-- make (V.) meager: germ. *magræn

worsen: germ. *wersnæn; *wersæn

worship (V.): germ. *blætan

worst: germ. *wersista-

wort: germ. *wurti-

worth (N.): germ. *werþa-; *werþa-

worthy: germ. *werþa‑ (1); *werþalÆka-; *werþsama-

wound (N.): germ. *wundi-; *wundæ

wound (V.): germ. *banjæ; *wundæn

wounded: germ. ? *wala- (5); *wunda-

wrap (N.): germ. *slðgwæ; *sluh-; *wandula-

wrap (V.): germ. *bifalþan; *biswaipan; *gafalþan; *rib-; *ribjæn; *wabjan; *wreihan (1)

wren: germ. *wrandjæ-

wrench (V.): germ. *wrankjan; *wreb-

wrenched: germ. *wranga-

wriggle: germ. *wrigæn

wring: germ. *wrengan; *wrenh-; *wrenk-

wrinkle (N.): germ. *falja-; *hrunkita; *lisæ?

wrinkle (V.): germ. *hrunkjan

wrist: germ. *wrÆhæ-; *wrihsti-; *wristu-

write: germ. *gaskreiban; *gawreitan; *skreiban; *wreitan

writer: germ. *skreibæ-

writing (N.): germ. *skriba-; *skrifti-; *writa-; *writi‑

wrong (Adj.): germ. *abuha-

wrong: germ. *wanha-

wrongness: germ. *þwerhÆ-

w-rune -- name (N.) of w-rune: germ. *wunjæ

wulf: germ. *wulfa-

 

 

y

 

yard: germ. *bæwi-?; ? *ræhsni?

yarn: germ. *garna-; *þelma

yarrow: germ. *garwa

yaw: germ. *gagula-; *gagula- (1)

yawn (N.): germ. *gana-

yawn (V.): germ. *gag-; *gainan; *gainæn; *ganjan; *ganæn; *geinan; *ginæn; *gis-; *gu-

yeah: germ. *ju

year: germ. *aþna-; *jÐra-; *wentru-; *weþ

-- good year: germ. *jÐra-

-- last year: germ. *ferudi

yearling: germ. *gimrÆ

yearn (V.): germ. *geran; *gernjan

yeast: germ. *barma; *bermæ-; *draba-; *dragjæ; *dræhsa-; *dræhsnæ; *garwjæ-; *hafjæ; *hafjæ-; *jesti-; *jestra-; *jestu-

yell (V.): germ. *gelb-; *gellan

yellow (Adj.): germ. *dusna-; *dusnæ; *el-; *elekwa-; *elwa‑; *gelwa-; *gula-

-- be (V.) yellow: germ. *gel-

yellow (N.): germ. *gelwÆ-

yellowish: germ. *elwa‑; *glÐja-; *salwa-

yes: germ. *ja (2); *jai

yesterday: germ. *gÐz

-- being (Adj.) of yesterday: germ. *gestra-

yet: germ. *ju

yew: germ. *eburæ; *Ægwa-; *Ægwæ

yield (N.): germ. *gildja?; *lædi-; *nuta-; *nutÆ-; *nutjæ; *nutæ; *nutti-; *wækra-

yield (V.): germ. *hwekan?; *hwik-; *wÐgjan; *weikan

yielding (Adj.): germ. *swaigja-; *sweiba-

yoke (N.): germ. *jeuka-; *juhti; *jukuzÆ

yoke (V.): germ. *jaukjan; *juk-; *juka-

yoke-band: germ. *ambilat-?

you (Akk. Pl.): germ. *eswiz?

you (Akk. Sg.): germ. *þek

you (Dat. Sg.): germ. *þez

you (Nom. Pl.): germ. *et

you (Nom. Sg.): germ. *þð

you (Pl.): germ. *jiz; *ju

you -- both of you: germ. *ink-; *jut

you -- of both of you: germ. *inkera

you -- to you: germ. *izwiz

young (Adj.): germ. *junga-; *juwunga-

-- become young: germ. *jungÐn

-- make (V.) young: germ. §$*jungÐn; §$*jungjan

-- young man (M.): germ. *swaina-

-- very young man: germ. *jungilinga-

-- young animal: germ. *friskinga; *jungina-; *jungæ-

-- young one: germ. *erba-

-- young sea-gull: germ. *skÐræ-

-- young woman: germ. *faimjæ

-- younger: germ. *junhizæ-

-- younger son: germ. *hagustalda; *stalda-

young (Adv.): germ. *jun-

young (N.): germ. *fulÆna; *fulæ-; *hðna-; *huni

your (Pl.): germ. *izwera

your (Sg.): germ. *þÆna-

youth (M.): germ. *knehta-; *maga-; *magu‑

youth (N.): germ. *jugunþÆ; *jugunþi-; *jðndæ; *jungÆ-; *jungiskæ-; *juwunþÆ

yule-feast: germ. *jehwla-

 

 

z

 

zeal: germ. *aist-; *aljana-; *aljæ-; *mundrÆ-; *neiþa‑; *neiþa‑; *obaist

z-rune -- name (N.) of z-rune: germ. *algi-