a

*a, germ., Interj.: nhd. a, ah; ne. ah; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *a; E.: s. idg. *Ð (2), *æ (2), Interj., oh, he, Pokorny 281, 772; W.: ae. éa (2), Interj., oh!, ach!; W.: ahd. a 3, suffig. Interj., ah; mhd. õ, Interj., ah; nhd. ah, Interj., ah, DW 1, 190; L.: Falk/Torp 1, EWAhd 1, 1, EWAhd 1, 4

*a, germ., Interj.: nhd. ah; ne. ah; Hw.: s. *a; E.: idg. *õ, *Ð, Interj., ah (Ausruf der Empfindung), Pokorny 1; RB.: ahd.; W.: ahd. aa (1) 1, Interj., ah; mhd. ahõ, Interj. (des Staunens), aha; nhd. ah, Interj., ah, DW 1, 190

*ab-, germ., sw. V.: nhd. wirken; ne. work (V.), acquire; Hw.: s. *æb‑, *æbjan; E.: idg. *op‑ (1), V., Sb., arbeiten, Ertrag, Reichtum, Pokorny 780; L.: Falk/Torp 15

*aba, *ab, germ., Adv., Präp.: nhd. ab, weg; ne. away; RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *af; E.: idg. *apo-, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., ab, weg, Pokorny 53; W.: an. af, Präp., von, aus, fort, weg; W.: ae. Ïf‑, of-, Präf., ab...; W.: vgl. ae. abbind; an. abbind-i, N., Stuhlzwang, Dysenterie; W.: afries. *ef (1), Präf., ab‑; W.: afries. of (1) 14, af, Präp., Präf., von; nnordfries. of, Präp., Präf., von; W.: s. afries. ov-e 2, Adv., ab, weg; W.: anfrk. af-, Präf., ab...; mnd. of, Präf., ab; W.: anfrk. av-a 3, Präp., weg von; W.: as. af (1) 16, Präp, Präf., ab, von, aus; mnd. af, ave, Adv., Präp., ab, von; W.: s. as. of (2), Präf., ab; W.: ahd. aba 147?, ab, Präp., Adv., Präf., aus, durch, herab, von, weg von, weg, hinweg; mhd. abe, ab, Präp., Adv., herab von, herab; nhd. ab, Präp., Adv., ab, DW 1, 6; L.: Falk/Torp 15, EWAhd 1, 5, Kluge s. u. ab

*abala-, *abalam, germ., st. N. (a): nhd. Kraft; ne. power (N.); Hw.: s. *afala‑, *abala‑ (M.); E.: s. idg. *apelo‑, Sb., Kraft, Pokorny 52; L.: Falk/Torp 16

*abala-, *abalaz, germ., st. M. (a): nhd. Kraft; ne. power (N.); Hw.: s. *afala­‑; E.: s. idg. *apelo‑, Sb., Kraft, Pokorny 52; L.: Falk/Torp 16

Abala, germ., ON: nhd. »Apfelland«; Q.: ON (1. Jh.); E.: aus dem Kelt., vgl. idg. *Àbel‑, *ÀbÅl‑, *abel‑, Sb., Apfel, Pokorny 1

*abar, *abur, germ., Adv., Präp.: nhd. hinter; ne. behind; Hw.: s. *afar; E.: s. idg. *apero‑, Adj., hintere, Pokorny 53; s. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv. ab, weg, Pokorny 53; L.: Falk/Torp 15, Kluge s. u. aber

*abara-, *abaraz, germ.?, st. M. (a): nhd. Dünnbier, Nachgebräu; ne. weak beer; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. af-r (1), st. M. (a), Trank aus Hafer, Dünnbier, Nachgebräu

*abaræ-, *abaræn, *abara‑, *abaran, germ., sw. M. (n): nhd. Nachkomme; ne. offspring; RB.: got., as.; E.: idg. *apero‑, Adj. hintere; s. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Adv., ab, weg, Pokorny 53; W.: got. af-ar-a* 1, sw. M. (n), Nachkomme (, Lehmann A10); W.: as. avar‑o* 7, sw. M. (n), Nachkomme, Kind; L.: Falk/Torp 15

*abgrundja-, *abgrundjam, germ., st. N. (a): nhd. Abgrund; RB.: got., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *afgrundja?; E.: vgl. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; idg. *ghren‑, V., streifen, zerreiben, Pokorny 459; idg. *gher‑ (2), V., reiben, streichen, Pokorny 439; W.: s. got. af-grund-iþ-a* 2, st. F. (æ), Abgrund; W.: anfrk. af-gru-n-d-i* 1, st. N. (ja), Abgrund; W.: as. af‑gru‑n‑d‑i* 2, st. N. (ja), Abgrund; mnd. afgrunt, afgrunde (Genus wechselnd), afgründ, afgründe, M., Abgrund; W.: ahd. abgrunti (1) 18, st. N. (ja), Abgrund, Tiefe; mhd. abgründe, st. N., Abgrund; nhd. (schwäb.) Abgründ, N., Abgrund, Fischer 1, 29; L.: EWAhd 1, 25, Kluge s. u. Abgrund

Abilouon, kelt.-germ.?, ON: nhd. Abilouon an der Donau; Q.: ON (2. Jh.); E.: aus dem Kelt.

*abjæ-, *abjæn, *abja‑, *abjan, germ., sw. M. (n): nhd. Ebbe; ne. ebb (N.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *abæn; E.: vgl. idg. *apØo‑, Adj., fern, Pokorny 53; s. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; W.: s. an. ef-ja, sw. F. (n), Gegenstrom in einem Fluss, Flussbucht; W.: s. ae. ’b-b-a, sw. M. (n), Ebbe; W.: afries. eb-b-a 7, sw. M. (n), Ebbe; nnordfries. ebe; W.: s. as. eb‑b‑i‑unga* 1, st. F. (æ), Ebbe; mnd. ebbe, F., Ebbe; W.: s. ahd. ebbunga* 1, st. F. (æ), Ebbe, Brandung, Strömung, Flut; W.: vgl. ahd. firebben* 1, sw. V. (1b), sich beruhigen, abflauen; nhd. verebben, sw. V., verebben, Duden 6, 2741; L.: Falk/Torp 15, EWAhd 2, 938, Kluge s. u. Ebbe

*abjæ‑, *abjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Ebbe; ne. ebb (N.); RB.: an., as.; Hw.: s. *abæn; E.: vgl. idg. *apØo‑, Adj., fern, Pokorny 53; s. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; W.: an. ef-ja, sw. F. (n), Gegenstrom in einem Fluss, Flussbucht; W.: s. as. eb‑b‑i‑unga* 1, st. F. (æ), Ebbe; L.: Falk/Torp 15, Kluge s. u. Ebbe

*abla‑, *ablaz, germ., Adj.: nhd. frech, frevelhaft; ne. naughty, wicked; Vw.: s. *fr‑; E.: Etymologie unbekannt

*abnjan, germ., sw. V.: nhd. ausführen; ne. perform; Hw.: s. *afnjan; E.: idg. *op‑ (1), V., Sb., arbeiten, Ertrag, Reichtum, Pokorny 780; L.: Falk/Torp 15

Abnoba, germ., ON: nhd. Schwarzwald?; Q.: ON (1. Jh.); E.: aus dem Kelt.?

*abæ-, *abæn, *aba‑, *aban, germ., sw. M. (n): nhd. Mann; ne. man; RB.: got., an.; E.: s. idg. *aøos, M., Großvater (mütterlicherseits), Pokorny 89?; idg. *abhro-, Adj., stark, heftig, Pokorny 2?; idg. *abh-, Adj., stark, heftig, Pokorny 2?; idg. *op- (1), V., Sb., arbeiten, Ertrag, Reichtum, Pokorny 780?; W.: got. ab-a 27, sw. unr. M. (n), Ehemann, Gatte (, Lehmann A1); W.: an. af-i (1), sw. M. (n), Mann, Ehemann; L.: Falk/Torp 15

*abæ‑, *abæn, *aba‑, *aban, germ., sw. M. (n): nhd. Ebbe; ne. ebb (N.); RB.: ae., afries.; Hw.: s. *abjæn; E.: vgl. idg. *apØo‑, Adj., fern, Pokorny 53; s. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; W.: ae. ’b-b-a, sw. M. (n), Ebbe; W.: afries. eb-b-a 7, sw. M. (n), Ebbe; nnordfries. ebe; L.: Falk/Torp 15

Abodiacum, lat.-germ.?: nhd. Abodiacum (Epfach bei Schongau); Q.: ON (2. Jh.); E.: lat. Herkunft?

*abra‑, *abraz, germ., Adj.: nhd. stark, kräftig, heftig, riesig, fürchterlich; ne. strong (Adj.), huge, terrible; Q.: PN; RB.: got., an.; E.: idg. *abhro-, Adj., stark, heftig, Pokorny 2; s. idg. *abh-, Adj., stark, heftig, Pokorny 2; W.: got. ab‑r‑s 1, Adj. (a), stark, heftig (, Lehmann A3); W.: an. af-ar-, Präf., besonders, sehr; L.: Falk/Torp 16, Heidermanns 93; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 451 (Abragila, Abruna, Afrila, Aprila)

*abrajan, germ.?, sw. V.: nhd. heftig sein (V.), kräftig sein (V.); ne. be strong; RB.: got.; Hw.: s. *abra‑; E.: s. idg. *abhro-, Adj., stark, heftig, Pokorny 2; vgl. idg. *abh-, Adj., stark, heftig, Pokorny 2; W.: got. *ab-r-jan?, sw. V. (1), stark werden; L.: Heidermanns 93

*abuga‑, *abugaz, germ., Adj.: Vw.: s. *abuha‑

*abuha-, *abuham, germ., st. N. (a): nhd. Verkehrtheit, Böses; ne. evil (N.); RB.: as., ahd.; Hw.: s. *abuha‑; E.: vgl. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; vgl. idg. *‑ko, Suff.; W.: as. avuh* (2) 2, aªuh* (1), st. N. (a), Übel; W.: ahd. abuh* (2) 19, st. N. (a), Schlechtes, Böses, Übel, Irre; L.: Heidermanns 94

*abuha-, *abuhaz, *abuga‑, *abugaz, germ., Adj.: nhd. verkehrt, böse, abgewandt; ne. wrong (Adj.); RB.: an., ae., mnl., as., ahd.; E.: vgl. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; vgl. idg. *‑ko, Suff.; W.: an. ‡f-ug-r, Adj., verkehrt, abgewandt; W.: s. ae. afu-lic, Adj., verkehrt; W.: s. mnl. aves, Adv., verkehrt; W.: as. avuh* (1) 2, Adj., verkehrt, übel, böse; W.: ahd. abuh (1) 46, Adj., falsch, verkehrt, umgewendet; mhd. ebech, ebch, äbig, Adj., umgewendet, verkehrt, böse; nhd. (dial.) äbig, äbich, Adj., verkehrt, übel, DW 1, 58; L.: Falk/Torp 15, Heidermanns 94, EWAhd 1, 33, Kluge s. u. äbich

*abuhÆ-, *abuhÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Verkehrtheit, Verschlagenheit; ne. evil (N.); RB.: ahd.; E.: vgl. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; vgl. idg. *‑ko, Suff.; W.: ahd. abuhÆ* 8, st. F. (Æ), Verkehrtheit, Abkehr, ablehnendes Wesen, Verschlagenheit; L.: Heidermanns 94, EWAhd 1, 33

*abuhjan, germ.?, sw. V.: nhd. verdrehen; ne. turn (V.); RB.: ahd.; Hw.: s. *abuha‑; E.: vgl. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; W.: s. ahd. abohÐn* 1, abuhhen*, sw. V. (3), verfälschen, missdeuten, verdrehen, verführen; L.: Heidermanns 94

*abuhæn, germ.?, sw. V.: nhd. verkehrt deuten, missdeuten; RB.: ahd.; Hw.: s. *abuha‑; E.: vgl. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; W.: ahd. abohæn* 10?, abuhæn*, sw. V. (2), verfälschen, sich abwenden, erbittern, ablehnen; L.: Heidermanns 94

*abundi-, *abundiz, germ., st. F. (i): nhd. Abgunst, Missgunst; ne. envy (N.); RB.: an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *abunstiz; E.: s. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; idg. *ans‑, V., wohlgeneigt sein (V.), günstig sein (V.), Pokorny 47; W.: an. ‡f-un-d, st. F. (i), Abgunst; W.: s. ae. Ïf-Ês‑t, Ïf-es-t, st. M. (i), st. F. (i), Neid, Hass, Bosheit, Missgunst; W.: s. as. av‑un‑s‑t* 3, st. F. (i, athem.), Missgunst, Hass, Feindschaft; W.: s. ahd. abunst (1) 12?, abunt*, st. M. (i?), Missgunst, Neid, Eifersucht; s. mhd. abunst, st. F., Missgunst; W.: s. ahd. abanst 11, st. M. (i), st. F. (i), Missgunst, Neid, Eifersucht; mhd. abunst, abanst, st. M., st. F., Missgunst; L.: Falk/Torp 14, EWAhd 1, 36, EWAhd 1, 265

*abunsti-, *abunstiz, germ., st. F. (i): nhd. Abgunst, Missgunst; ne. envy (N.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *abundiz; E.: s. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; idg. *ans‑, V., wohlgeneigt sein (V.), günstig sein (V.), Pokorny 47; W.: an. ‡f-un-d, st. F. (i), Abgunst; W.: ae. Ïf-Ês‑t, Ïf-es-t, st. M. (i), st. F. (i), Neid, Hass, Bosheit, Missgunst, Rivalität; W.: afries. ev‑Ðs-t 2, F. (i), Abgunst, Missgunst, Neid; W.: as. av‑un‑s‑t* 3, st. F. (i, athem.), Missgunst, Hass, Feindschaft, Neid; W.: ahd. abanst 11, st. M. (i), st. F. (i), Missgunst, Neid, Eifersucht; mhd. abunst, abanst, st. M., st. F., Missgunst; W.: ahd. abunst (1) 12?, abunt*, st. M. (i?), Missgunst, Neid, Eifersucht; s. mhd. abunst, st. F., Missgunst; L.: Falk/Torp 14, EWAhd 1, 36, EWAhd 1, 265

*abur, germ., Adv., Präp.: Vw.: s. *abar

Abusina (1), germ., FlN: nhd. Abens; Q.: FlN (3. Jh.); E.: Etymologie unklar

Abusina (2), germ., ON: nhd. Abusina (Eining an der Abens); Q.: ON (3. Jh.); E.: Etymologie unklar

*adela-, *adelaz, germ., st. M. (a): nhd. Jauche, Odel; ne. liquid manure; RB.: ae., mnd.; Hw.: s. *adelæn; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. õdel (1), st. M. (a), Schmutz, schmutziger Platz; W.: ae. õdel-a, õdel (1), sw. M. (n), Schmutz, schmutziger Platz; W.: mnd. adel, adele, M., garstige Feuchtigkeit, Jauche; L.: Falk/Torp 10

*adelæ-, *adelæn, *adela‑, *adelan, germ., sw. M. (n): nhd. Jauche, Odel; ne. liquid manure; RB.: ae., mnd.; Hw.: s. *adelaz; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. õdel (1), st. M. (a), Schmutz, schmutziger Platz; W.: ae. õdel-a, õdel (1), sw. M. (n), Schmutz, schmutziger Platz; W.: mnd. adel, adele, M., garstige Feuchtigkeit, Jauche; nhd. Adel, M., Adel (M.) (2), Jauche; L.: Falk/Torp 10, Kluge s. u. Adel 2

*adi-?, germ., F.: nhd. Eidergans, Eiderente; ne. eider-duck; RB.: an.?; Hw.: s. *Ðdi-; E.: nur im Germ. belegt, vgl. Pokorny 41, 345; W.: an. όr (2), st. F. (Æ), Eidergans; L.: Falk/Torp 24

Adiuvense, lat.-germ.?, ON: nhd. Adiuvense (Ybbs an der Donau); Q.: (1. Hälfte 5. Jh.?); E.: ?

*adra-, *adraz, germ., Adj.: nhd. schnell, rasch; ne. quick; Hw.: s. *Ðdra-; Q.: FlN (1. Jh.); E.: außergerm. Verwandte unsicher; W.: s. got. *adr-s, Adj. (a), schnell, rasch; Son.: Flussname Eder (Adrana)

*aduhha-, *aduhhaz, *adahha-, *adahhaz, germ., st. M. (a): nhd. Attich; ne. danewort; RB.: as., ahd.; E.: s. gall. odocus, M., Attich; vgl. idg. *edh- (1), Adj., spitz, Pokorny 289; W.: as. aduk 2?, adik*, st. M. (a?, i?), Attich, Ackerholunder; mnd. adich, M., Attich; W.: ahd. atuh 60, st. M. (a?, i?), Attich, Zwergholunder, Koriander?, Wolfsmilch?; mhd. atech, atich, st. M., Attich; nhd. Attich, M., Attich, Zwergholunder, DW 1, 595; L.: EWAhd 1, 389

Adulas, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Adulas (St. Gotthard); Q.: ON (2. Jh.); E.: kelt. Herkunft

Aenus, lat.-germ.?, FlN: Vw.: s. Oenus

*af, germ., Adv., Präp.: nhd. von weg; ne. off; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *apo, Präp., ab, weg, Pokorny 53; W.: got. af 135, Präp., Präf., von, von weg, von her, seit (, Lehmann A6); W.: an. af, Präp., von, aus, fort, weg; W.: ae. Ïf‑, of-, Präf., ab...; W.: s. afries. ov-e 2, Adv., ab, weg; W.: afries. *ef (1), Präf., ab‑; W.: afries. of (1) 14, af, Präp., Präf., von; nnordfries. of, Präp., Präf., von; W.: anfrk. af-, Präf., ab...; W.: s. anfrk. av-a 3, Präp., weg von; W.: as. af (1) 16, Präp, Präf., ab, von, aus; mnd. af, ave, Adv., Präp., ab, von; W.: as. of (2), Präf., ab; mnd. of, Präf., ab; W.: ahd. aba 147?, ab, Präp., Adv., Präf., aus, durch, herab, von, weg von, weg, hinweg; mhd. abe, ab, Präp., Adv., herab von, herab; nhd. ab, Präp., Adv., ab, DW 1, 6; L.: Falk/Torp 15, EWAhd 1, 5

*afala-, *afalam, germ., st. N. (a): nhd. Kraft; ne. power (N.); RB.: an., afries., ae., as., ahd.; Hw.: s. *abala‑, *afala‑; Q.: PN (2. Jh.); E.: s. idg. *apelo‑, Sb., Kraft, Pokorny 52; W.: an. afl (1), st. N. (a), Kraft, Macht, Stimmenmehrheit; W.: ae. afol, st. N. (a), Macht, Stärke, Kraft; W.: afries. evel* (3) 1?, st. N. (a), Herd?; W.: s. as. *aval?, Sb., Kraft; W.: s. ahd. afalæn* 3, avalæn*, sw. V. (2), sich bemühen, eifrig betreiben; s. mhd. avelen, sw. V., eitern; nhd. (dial.) afeln, äfeln, sw. V., eitern, Schmeller 1, 40; L.: Falk/Torp 16, EWAhd 1, 396; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 3 (Afliae), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 452 (Aflims)

*afala-, *afalaz, germ., st. M. (a): nhd. Kraft; ne. power (N.); RB.: an., afries., as., ahd.; Hw.: s. *abala‑, *afala‑; E.: s. idg. *apelo‑, Sb., Kraft, Pokorny 52; W.: s. an. afl (1), st. N. (a), Kraft, Macht, Stimmenmehrheit; W.: s. afries. evel* (3) 1?, st. N. (a), Herd?; W.: s. as. *aval?, Sb., Kraft; W.: s. ahd. afalæn* 3, avalæn*, sw. V. (2), sich bemühen, eifrig betreiben; s. mhd. avelen, sw. V., eitern; nhd. (dial.) afeln, äfeln, sw. V., eitern, Schmeller 1, 40; L.: Falk/Torp 16, EWAhd 1, 396

*afar, germ., Adv., Präp.: nhd. hinter, nach; ne. behind; RB.: got., an., as., ahd.; Hw.: s. *abar; E.: idg. *apero-, Adj., hintere, Pokorny 53; s. idg. *apo, Präp., ab, weg, Pokorny 53; W.: got. af-ar 77, Präp., Präf., Sb., nach, hinter, hernach, zufolge, an (, Lehmann A9); W.: an. *aur-, Präf., untere?, hintere?; W.: as. ave‑r*?, Konj., aber, denn; mnd. aver, over, Konj., aber; W.: ahd. afur 1500, avur*, afar, Adv., Konj., Präf., aber, abermals, doch, jedoch; mhd. aber, aver, afer, Adv., Konj., wieder, abermals, aber (Konj. bzw. Adv.), wiederum; nhd. aber, Adv., Konj., aber (Konj. bzw. Adv.), DW 1, 29; L.: Falk/Torp 15, EWAhd 1, 401, Kluge s. u. aber

*afgrundja?, germ., Sb.: nhd. Abgrund; ne. abyss; RB.: got., anfrk., ahd.; Hw.: s. *abgrundja‑; E.: s. *af, *grunduz; W.: got. af-grund-iþ-a* 2, st. F. (æ), Abgrund; W.: anfrk. af-gru-n-d-i* 1, st. N. (ja), Abgrund; W.: ahd. abgrunti (1) 18, st. N. (ja), Abgrund, Tiefe; mhd. abgründe, st. N., Abgrund; nhd. (schwäb.) Abgründ, N., Abgrund, Fischer 1, 29; L.: Kluge s. u. Abgrund

*afnjan, germ.?, sw. V.: nhd. ausführen; ne. make (V.); RB.: an.; Hw.: s. *abnjan; E.: s. idg. *op‑ (1), V., Sb., arbeiten, Ertrag, Reichtum, Pokorny 780; W.: an. ef-n-a (1), sw. V. (1), ausführen, leisten, helfen; L.: Falk/Torp 15

*afta, germ., Adv.: nhd. nach (Komp. u. Superl.); ne. after; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: vgl. idg. *apo, Präp., ab, weg, Pokorny 53?; oder von idg. *epi, *opi, *pi, Präp., nahe, auf, hinter, Pokorny 323?; W.: s. got. af-t-u-m-ist-s 5, Adj. (a) (Superl.), letzte; W.: s. got. af-t-u-m-a* 1, sw. Adj. (Komp.), letzte, hintere (, Lehmann A37); W.: s. got. af-ta-na 1, Adv., von hinten (, Lehmann A33); W.: an. ap-t-an, Adv., hernach, zurück, wieder; W.: s. an. at (3), Präp., nach; W.: ae. Ïf-t-an, Adv., von hinten, hinten; W.: s. ae. ’f‑t, Ïf‑t, Adv., wieder, von neuem, später, zurück, gleicherweise, dazu; W.: afries. ef-t (1) 12, Adv., nachher, dann, wiederum; W.: s. as. af‑t‑an 1, Adv., von hinten, nach; s. mnd. achten, achtene, Adv., hinten, von hinten; W.: s. ahd. aftan* 1, Adv., von hinten; mhd. aften, Adv., Präp., hernach; nhd. (bay.) aften, (rhein.) achten, Adv., von hinten, Schmeller 1, 46, Rhein. Wb. 1, 39; L.: EWAhd 1, 63

*after, *afteri, germ., Adv., Präp.: nhd. hinter; ne. after; RB.: got, an., ae., afries., as., ahd.; E.: vgl. idg. *apotero-, Adv., weiter weg, Pokorny 53; idg. *apero-, Adj., hintere, Pokorny 53; idg. *apo, Präp., ab, weg, Pokorny 53; W.: s. got. *af-ta-r-æ 3, Adv., von hinten, hinten (, Lehmann A34); W.: an. ept-ir, Adv., nach, längs, gemäß, nachher, von neuem; W.: s. an. at (3), Präp., nach; W.: ae. Ïf-t-er (2), Adv., darauf, dann, nachher, später, zurück; W.: ae. Ïf-t-er (1), Präp., nach, entlang, hinter, durch, während (Konj.), infolge von, gemäß; W.: ae. ’f‑t, Ïf‑t, Adv., wieder, von neuem, später, zurück, gleicherweise, dazu; W.: afries. ef-t-er (2) 76, Präp., Adv., nach, gemäß, hinter, durch, längs, über ... hin, nachher, dann; nnordfries. efter; W.: as. af‑t‑ar (1) 183, Adv., Präp., darnach, hinterdrein, nach, durch; mnd. achter, achtere, Präp., Adv., hinter; W.: s. as. af‑t‑an 1, Adv., von hinten, nach; s. mnd. achten, achtene, Adv., hinten, von hinten; W.: ahd. after (1) 372, Präp., Adv., Präf., hinter, entlang, über ... hin; mhd. after, Präp., hinten, hinter, über ... hin; nhd. (ält.) after, Präp., Adv., Präf., hinter, nach, danach, DW 1, 185; L.: Falk/Torp 15, EWAhd 1, 64, Kluge s. u. After

*afteri, germ., Adv., Präp.: Vw.: s. *after

*aftra, germ., Adv.: nhd. zurück; ne. back (Adv.); RB.: got., an., as.; E.: idg. *apotero-, Adv., weiter weg, Pokorny 53; s. idg. *apo, Präp., ab, weg, Pokorny 53; W.: got. af-t-r-a 102=101, afta, Adv., wieder, zurück, rückwärts, wiederum, abermals (, Lehmann A36); W.: an. apt-r, Adv., zurück, wiederum; W.: as. af‑t‑ar (1) 183, Adv., Präp., darnach, hinterdrein, nach, durch, hinten; mnd. achter, achtere, Präp., Adv., hinter; L.: Falk/Torp 15, EWAhd 1, 64

*ag-, germ., Sb.: Vw.: s. *aga­‑

*aga-, *ag‑, germ.?, Sb.: nhd. Barsch, Kaulbarsch; ne. perch (N.); RB.: ahd.; E.: vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: s. ahd. ag 2, st. M. (a), Barsch?; nhd. (bay.) Ag, M., Barsch, Schmeller 1, 47, vgl. (schweiz.) Egli, Schweiz. Id. 1, 144, vgl. Walde/Pokorny 1, 32; W.: s. ahd. agabðz* 4, st. M. (a)?, Barsch; mhd. agapuz, st. M., Barsch; vgl. nhd. (bay.) Appeis, M., Barsch, Schmeller 1, 118, vgl. (schweiz.) Egli, M., Barsch, Büz, M., Barsch, Schweiz. Id. 1, 144, 4, 2000, 2c; L.: Falk/Torp 23, EWAhd 1, 70

Agalingo, germ.?, FlN: nhd. Dnister (Dnjestr); Q.: FlN; E.: ?

*agalistrjæ‑, *agalistrjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Elster; ne. magpie; RB.: as., ahd.; E.: vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: s. as. ag‑astr‑i‑a* 2?, ag‑istr‑a?, sw. F. (n), Elster; s. mnd. Ðgester, F., Elster; W.: ahd. agalstra 34, sw. F. (n), Elster; mhd. agelster, sw. F., Elster; nhd. (ält.) Agõraster, F., Elster, DW 1, 189; vgl. nhd. Elster, F., Elster, DW 3, 417; nhd. (dial.) Alster, F., Elster, DW 1, 262; L.: Kluge s. u. Elster

*agalstræ-, *agalstræn, germ., sw. F. (n): nhd. Elster; ne. magpie; RB.: as., ahd.; E.: vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: s. as. ag‑astr‑i‑a* 2?, ag‑istr‑a?, sw. F. (n), Elster; s. mnd. Ðgester, F., Elster; W.: ahd. agalstra 34, sw. F. (n), Elster; mhd. agelster, sw. F., Elster; nhd. (ält.) Agõraster, F., Elster, DW 1, 189; vgl. nhd. Elster, F., Elster, DW 3, 417; nhd. (dial.) Alster, F., Elster, DW 1, 262; L.: EWAhd 1, 79

*agan, germ., st. V.: nhd. sich fürchten; ne. fear (V.); RB.: got., an., lang.?; E.: idg. *agh-, *h2egh-, V., sich fürchten, seelisch bedrückt sein (V.), Pokorny 7; W.: got. *ag-an?, st. V. (6), sich fürchten (, Lehmann A39); W.: s. an. ag-a, sw. V., drohen, gefährlich aussehen; W.: s. lang. *agan?, sw. V., sich fürchten; L.: Falk/Torp 9, Seebold 69

*aganæ, germ., st. F. (æ): nhd. Spreu; ne. chaff; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *ahanæ; E.: idg. *a¨onõ, *h2e¨oneh2, Sb., Spitze, Stein; s. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: got. ah-an-a 1, st. F. (æ), (N.), Spreu (, Lehmann A54); W.: an. ‡g‑n, st. F. (æ), Spreu; W.: ae. ’g-en-u, st. F. (æ), Spreu; W.: s. ae. Ïg-n-e*, sw. F. (n), Spreu, Ährenspitze, Kehricht; W.: s. ae. Ïg-n-an, sw. F. Pl. (n), Spreu, Ährenspitzen, Kehricht; W.: as. ag‑an‑a, st. F. (æ), Spreu; s. mnd. agen age, F., Ährenspitze; W.: ahd. agana 24, sw. F. (n), st. F. (æ)?, Spreu, Ährenspitze, Ähre, Stroh, Granne, Spelze, Halm; s. mhd. agene, agen, st. F., st. M., Spreu; nhd. (ält.) Agen, F., Granne, Spreu, DW 1, 189; L.: Falk/Torp 7, EWAhd 1, 80

*agatjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Elster; ne. magpie; RB.: got., ahd.; Hw.: s. *agatjæn; E.: vgl. idg. *a¨- (2), *o¨-, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: got. *ag-at-j-a?, st. F. (æ), Elster; W.: ahd.? agaza 1, sw. F. (n)?, Elster; L.: EWAhd 1, 89, Kluge s. u. Elster

*agatjæ-, *agatjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Elster; ne. magpie; RB.: got., ahd.; Hw.: s. *agatjæ; E.: vgl. idg. *a¨- (2), *o¨-, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: got. *ag-at-j-a?, st. F. (æ), Elster; W.: ahd.? agaza 1, sw. F. (n)?, Elster; L.: EWAhd 1, 89, Kluge s. u. Elster

*agesa-, *agesam, *agisa‑, *agisam, germ.?, st. N. (a): nhd. Furcht; ne. fear (N.); RB.: got.; Hw.: s. *agisæn; E.: vgl. idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: got. ag-i-s 20, st. N. (a, urspr. -es), Furcht, Schrecken (M.) (, Lehmann A45); L.: Falk/Torp 9

*agez, germ.?, N.: nhd. Furcht, Schrecken (M.); ne. fear (N.); E.: s. idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7

*agi, germ.?, Sb.: nhd. Schlange; ne. snake (N.); Hw.: s. *agwi‑; E.: vgl. idg. *angÝhi‑, *angÝi‑, *ehi‑, *ogÝhi‑, Sb., Schlange, Wurm, Pokorny 43

*agi-, *agiz, germ., st. F. (i): nhd. Schärfe; RB.: got., ae., as., ahd.; Q.: PN (4. Jh.); E.: s. idg. *a¨- (2), *o¨-, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb.: nhd. scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18?; W.: got. *ag-i-, *agja-, st. F., Schärfe, Ecke, Spitze, Schneide, Schwert (, Lehmann A45); W.: an. eg-g (1), st. F. (i), Ecke, Schneide; W.: s. ae. *Ïg-el, Sb., Spitze (?); W.: s. as. ’g‑g‑ia* 15, st. F. (æ?, jæ?), Ecke, Schneide, Schwert; mnd. egge, F., Ecke, Ende, Schneide, Schwert; W.: ahd. ekka* 6?, ecka*, egga*, st. F. (jæ), Schneide, Spitze, Ecke, Rand; mhd. ecke, st. F., sw. F., st. N., Schneide einer Waffe, Spitze, Winkel; nhd. Ecke, F., Ecke, Schneide, Felsenspitze, Winkel, DW 3, 22; L.: Falk/Torp 8, EWAhd 2, 955; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 4f. (Agila?, Agiulf, Agilulfus, Agiulf, Aiberga), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 2 (Agilulf), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, S. 452 (Achiulf, Achvin, Acio, Aeco, Agemund, Ageric, Agilf, Agiulf, Aigulf, Aiberg, Aifal?, Aigo?, Aigulf?, Aioulf?, Ayulf?, Ega?, Egered?, Egica?)

*agi-, *agiz, germ., st. M. (i): nhd. Furcht, Schrecken (M.); ne. fear (N.); RB.: got., an., ae., ahd.; Hw.: s. *agesam; E.: idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: s. got. *ag-s?, Adj. (a), furchtsam, ängstlich; W.: an. ag-i, st. M. (i), Schrecken (M.), Unfriede, Furcht; W.: ae. ’g-e, st. M. (i), Furcht, Schrecken (M.); W.: s. ahd. egÆ 15?, st. F. (Æ), Strafe, Züchtigung, Furcht; mhd. ege, st. F., st. M., Furcht, Schrecken (M.); nhd. (schweiz.) Egi, M., Strafe, Züchtigung, Zucht, Schweiz. Id. 1, 143; L.: EWAhd 2, 957

*agidæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *agiþæ

*agil‑, germ.: Q.: PN (4. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 653 (Achila, Aegyla, Agelo, Agila, Agilamundon, Agilaþruþ, Agilimund, Agilo, Agilulf, Egila?, Ella?, Ello?)

*agila-, *agilaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Granne; ne. awn; RB.: ae.; E.: s. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: ae. ’g‑l, ’g-le (1), st. F. (æ), Achel, Stäubchen, Granne, Klaue; L.: Falk/Torp 7, Looijenga 253

*agilæ, germ., st. F. (æ): nhd. Granne; ne. awn; RB.: ae., nd.; E.: s. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: ae. ’g‑l, ’g-le (1), st. F. (æ), Achel, Stäubchen, Granne, Klaue; W.: nd. agel, agel, F., Achel, Granne; nhd. Achel, F., Achsel, Granne; L.: Kluge s. u. Achel

*agin‑, germ.: Q.: PN (4. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 454 (Agenarich, Agin, Aginthe)

Agira, lat.-germ.?, ON: nhd. Eger; Q.: ON; E.: kelt. Herkunft

*agis‑, germ.: Q.: PN (5./6. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 454 (Agis?, Agisild)

*agisæ-, *agisæn, *agisa‑, *agisan, germ., sw. M. (n): nhd. Furcht; ne. fear (N.): RB.: an., ae., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *agh‑, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: an. ag-i, st. M. (i), Schrecken (M.), Unfriede, Furcht, Züchtigung, Seegang; W.: ae. ’g-es-a, sw. M. (n), Schrecken (M.), Furcht, Gefahr, Ungeheuer, schreck­liche Tat; W.: anfrk. eg-is-o 2, sw. M. (n), Schrecken (M.), Furcht; W.: as. ’g‑is‑o* 6, sw. M. (n), Schrecken (M.); W.: s. as. ’g‑is‑lÆk* 4, ’-is-lÆk*, Adj., schrecklich; s. mnd. eyslÆk, eislÆk, Adj., hässlich, garstig; W.: ahd. egiso 36, sw. M. (n), Schrecken (M.), Furcht, Entsetzen; W.: s. ahd. egisa* 1, st. F. (æ), Schrecken (M.), Furcht, Entsetzen; L.: Falk/Torp 9, EWAhd 2, 962

*agiþahsjæ, *agwiþahsjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Eidechse; ne. lizard; RB.: as., ahd.; E.: s. *agi, *agwi‑, *þahsjæ; W.: s. ae. õ‑þex-e, sw. F. (n), Eidechse; W.: s. as. ’gi‑thas‑s‑a 2, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Eidechse; mnd. Ðgedisse, F.; W.: s. ahd. egidehsa 48, ewidehsa*, ouwidehsa*, sw. F. (n), Eidechse, Molch; mhd. egedëhse, eidëhse, st. F., sw. F., Eidechse; nhd. Eidechse, F., Eidechse, DW 3, 83; L.: Kluge s. u. Eidechse

*agiþæ, *agidæ, germ., st. F. (æ): nhd. Egge (F.) (1); ne. harrow (N.); RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *o¨etõ, F., Egge (F.) (1), Spitze, Pokorny 22; s. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: ae. ’g-eþ-e, eg‑þ-e, st. F. (æ), Egge (F.) (1), Harke, Rechen (M.); W.: afries. ei-d-e 1, eg-ithe*, st. F. (æ), Egge (F.) (1); nnordfries. eyde; W.: as. ’g‑ith‑a* 5, st. F. (æ), Egge (F.) (1); mnd. Ðgede, F., Egge; W.: ahd. egida 40, st. F. (æ), Egge (F.) (1), Hacke (F.) (2), Hürde; s. mhd. egede, sw. F., Egge (F.) (1); nhd. Egde, F., Egge (F.) (1), DW 3, 36; L.: Falk/Torp 8, EWAhd 2, 958, Kluge s. u. Egge

*agjan, germ., sw. V.: nhd. erschrecken; ne. frighten; RB.: got., an.; Hw.: s. *ægan; E.: idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: got. *ag-jan?, sw. V. (1), ängstigen, sich fürchten; W.: an. æ-ast, sw. V., sich fürchten; L.: Falk/Torp 9, Heidermanns 94

*agjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Schärfe, Spitze, Ecke, Kante, Schwert; ne. edge, point (N.), sword; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: an. eg-g (1), st. F. (i), Ecke, Schneide; W.: ae. ’cg, st. F. (jæ), Ecke, Schneide, Schwert; W.: s. ae. *Ïg-el, Sb., Spitze (?); W.: s. ae. ’g-g‑ian, sw. V., anreizen; W.: afries. eg-g 40?, eg, ig, st. F. (æ), Ecke, Kante, Schneide, Schwert, Seite, Partei; nnordfries. eg, ägh; W.: as. ’g‑g‑ia* 15, st. F. (æ?, jæ?), Ecke, Schneide, Schwert; mnd. egge, F., Ecke, Ende, Schneide, Schwert; W.: ahd. ekka* 6?, ecka*, egga*, st. F. (jæ), Schneide, Spitze, Ecke, Rand; mhd. ecke, st. F., sw. F., st. N., Schneide einer Waffe, Spitze, Winkel; nhd. Ecke, F., Ecke, Schneide, Felsenspitze, Winkel, DW 3, 22; L.: Falk/Torp 8. EWAhd 2, 955, Kluge s. u. Ecke, Looijenga 242, 53

*agjæn, germ., sw. V.: nhd. eggen; ne. harrow (V.); RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *agiþæ; E.: s. idg. *o¨etõ, F., Egge (F.) (1), Spitze, Pokorny 22; vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: ae. ’cg-an, sw. V. (2?), schärfen, eggen; W.: s. as. *’g‑g‑ia‑n?, *’-k-k-ia-n?, sw. V. (1b), eggen; W.: ahd. eggen* 4, sw. V. (1b), eggen, ebnen, schließen?; mhd. eggen, egen, sw. V., eggen; nhd. eggen, sw. V., eggen, DW 3, 35; L.: EWAhd 2, 956, Kluge s. Egge

*agla-, *aglaz, germ., Adj.: nhd. beschwerlich; ne. burdensome; RB.: got.; Hw.: s. *aglu‑; Q.: PN? (4. Jh.); E.: idg. *aghlo-, *agh-, Adj., widerwärtig, Pokorny 8; s. idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: got. ag-l-s* 1, Adj. (a), schimpflich (, Lehmann A49); W.: s. mnd. egelen, V., grämen; L.: Falk/Torp 9; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 3f. (Agil, Agila?, Agilulf), ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, S. 452 (Achiulf, Achvin, Acio, Aeco, Agemund, Ageric, Agilf, Agiulf, Aigulf, Aiberg, Aifal?, Aigo?, Aigulf?, Aioulf?, Ayulf?, Ega?, Egered?, Egica?)

*aglaitja-, *aglaitjam, germ., st. N. (a): nhd. Beschwerlichkeit; ne. difficulty; RB.: got., ahd.; Hw.: s. *aglaitÆ‑; E.: idg. *aghlo-, *agh-, Adj., widerwärtig, Pokorny 8; s. idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: got. ag-l-ait-i* 2, st. N. (ja), Unzucht, Unschicklichkeit, Unkeuschheit; W.: ahd. agaleizi* (1) 3, st. N. (ja), Eifer, Fleiß, Emsigkeit, Aufdringlichkeit; L.: Falk/Torp 9

*aglaitÆ‑, *aglaitÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Beschwerlichkeit; ne. difficulty; RB.: got., ahd.; Hw.: s. *aglaitja‑; W.: s. got. ag-l-ait-ei 5=4, sw. F. (n), Unzucht, Unschicklichkeit, Unkeuschheit; W.: s. ahd. agaleizÆ 19, st. F. (Æ), Emsigkeit, Aufdringlichkeit, Unverschämtheit; mhd. ageleize, st. F., Eifer, Schnelligkeit, Mühe; L.: Falk/Torp 9

*aglajan, germ., sw. V.: Vw.: s. *aglujan

*agliþæ, *agleþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Bedrängnis; ne. oppression; RB.: got.; Hw.: s. *aglu‑; E.: s. idg. *aghlo-, *agh-, Adj., widerwärtig, Pokorny 8; vgl. idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: got. ag-l-iþ-a* 1, st. F. (æ), Drangsal, Trübsal; L.: Heidermanns 95

*aglæ-, *aglæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Bedrängnis; ne. oppression; RB.: got.; E.: s. idg. *aghlo-, *agh-, Adj., widerwärtig, Pokorny 8; vgl. idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: got. ag-l-æ 27, sw. F. (n), Drangsal

*aglu-, *agluz, *agla‑, *aglaz, germ., Adj.: nhd. beschwerlich, mühselig, lästig; ne. burdensome; RB.: got., ae.; Hw.: s. *agla‑; E.: s. idg. *aghlo-, *agh-, Adj., widerwärtig, Pokorny 8; vgl. idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: got. ag-l-u-s* 1, Adj. (u), schwierig; W.: s. ae. ’g-le (2), Adj., hässlich, lästig, peinlich, beschwerlich; L.: Heidermanns 95

*aglujan, *aglajan, germ., sw. V.: nhd. schädigen; ne. damage (V.); RB.: got., ae., mnd., ahd.; Hw.: s. *aglu‑; E.: s. idg. *aghlo-, *agh-, Adj., widerwärtig, Pokorny 8; vgl. idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: got. ag-l-jan* 1, sw. V. (1), schaden, belästigen; W.: ae. ’g-l-an, sw. V. (1), quälen, plagen; W.: mnd. egelen, echelen, sw. V., ekeln; W.: ahd. egilen* 2, sw. V. (1), belästigen, plagen, Qual bereiten, beißen, stechen; L.: Heidermanns 95

*agna-, *agnam, germ.?, st. N. (a): nhd. Lockspeise; ne. bait (N.); RB.: an.; E.: s. idg. *a¨‑ (1), *a¨o‑, V., essen, Pokorny 18; W.: an. ag-n, st. N. (a), Lockspeise, Köder; L.: Falk/Torp 8

*agæ-, germ.?, Sb.: nhd. Auge; ne. eye (N.); E.: idg. *okÝ‑, *okÝi‑, *okÝen‑, *okÝn‑, Sb., Auge, Pokorny 775; s. idg. *okÝ‑, *h3ekÝ‑, V., sehen, Pokorny 775

*agæ‑, germ.?, Adj.: nhd. spitzig; ne. sharp; E.: idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

*agæ, germ., st. F. (æ): nhd. Elster; ne. magpie; RB.: ae., ahd.; E.: vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18?; W.: ae. ag-u, st. F. (æ), Elster; W.: ahd. aga 2, st. F. (æ) (?), Elster; L.: EWAhd 1, 72

*agsla, germ., Sb.: nhd. Achsel; ne. shoulder (N.); RB.: an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *ahslæ; E.: vgl. idg. *aes‑, *a¨s‑, Sb., Drehpunkt, Achse, Achsel, Pokorny 6; idg. *a‑, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: s. an. ‡x-l, st. F. (æ), Achsel; W.: s. ae. eax‑l, st. F. (æ), Achsel, Schulter; W.: s. as. ah‑s‑la* 2, st. F. (æ), sw. F. (n), Achsel; mnd. assel, F., Achsel; W.: ahd. ahsala 43, ahsla, st. F. (æ), sw. F. (n), Achsel, Achselhöhle, Schulter; mhd. achsel, ahsel, st. F., sw. F., Achsel, Schulter; nhd. Achsel, F., Achsel, DW 1, 163

Aguntum, lat.-germ.?, ON: nhd. Aguntum (Lienz); Q.: ON (2. Jh.); E.: lat. Herkunft?

*agura-, *aguraz, germ.?, st. M. (a): nhd. Barsch; ne. perch (N.); RB.: an.; E.: vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18?; W.: an. ‡g-r (1), st. M. (a), Rotbarsch; L.: Falk/Torp 23

*agwala‑, *agwalaz, st. M. (a): Vw.: s. *ahwala‑

*agwi-, germ., Sb.: nhd. Eidechse?; ne. lizard; RB.: an., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *angÝhi‑, *angÝi‑, *ehi‑, *ogÝhi‑, Sb., Schlange, Wurm, Pokorny 43; W.: s. an. eŒl-a, Œl-a, sw. F. (n), Eidechse; W.: s. ae. õ‑þex-e, sw. F. (n), Eidechse; W.: s. as. ’gi‑thas‑s‑a 2, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Eidechse; mnd. Ðgedisse, F., Eidechse; W.: s. ahd. egidehsa 48, ewidehsa*, ouwidehsa*, sw. F. (n), Eidechse, Molch; mhd. egedëhse, eidëhse, st. F., sw. F., Eidechse; nhd. Eidechse, F., Eidechse, DW 3, 83; L.: Falk/Torp 9, EWAhd 2, 959, Kluge s. u. Eidechse

*agwiþahsjæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *agiþahsjæ

*agwjæ, germ., st. F. (jæ): nhd. Au, zum Wasser Gehöriges; ne. meadow; RB.: an., mnd., ahd.; Hw.: s. *ahwæ; Q.: FlN; E.: vgl. idg. *akÝõ, *ýkÝõ, *ÐkÝ-, *h2ekÝ‑, *h2akÝ‑, *h2ÐkÝ‑, *h2ekÝeh2‑, Sb., Wasser, Fluss, Pokorny 23; W.: an. ey (1), st. F. (jæ), Insel; W.: s. mnd. eilant, Sb., vom Wasser umflossenes Land, Insel; nhd. Eiland, N., Eiland, Insel; W.: ahd. ouwa* 1, st. F. (æ), »Aue«, Wiese, Insel; mhd. ouwe, st. F., Insel, Wasser, Strom; nhd. Aue, F., Aue, wasserumflossenes Land, feuchter Grund, Wiese, DW 1, 601; L.: Kluge s. u. Au, Eiland; Son.: Flussname Donau (Hinterglied ‑au)?

*ah-, germ.?, V.: nhd. essen; ne. eat; E.: idg. *a¨‑ (1), *a¨o‑, V., essen, Pokorny 18; L.: Falk/Torp 8

*ah-, germ.?, V.: nhd. scharf sein (V.); ne. be sharp; E.: s. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; L.: Falk/Torp 7

*ah-, germ., sw. V.: nhd. glauben, meinen, denken, fürchten; ne. think, believe, fear (V.); RB.: got., afries., as., ahd.; Hw.: s. *ahwjan; E.: idg. *okÝ-, *h3ekÝ‑, V., sehen, Pokorny 775?; W.: s. got. ah-jan* 1, sw. V. (1), meinen; W.: s.. got. ah-a* 6, sw. M. (n), Sinn, Verstand (, Lehmann A52); W.: s. afries. ach-t-ia 6, sw. V. (2), sich beraten (V.), taxieren, schätzen; W.: s. as. ah‑t‑on 5, ah-t-oian*, sw. V. (2), achten auf, glauben, erwägen; mnd. achten, sw. V., erachten, glauben, rechnen; W.: s. as. ah‑t‑ian* 1, sw. V. (1a), glauben, für etwas halten, achten; mnd. achten, echten, sw. V., erachten, glauben, rechnen; W.: s. ahd. ahtæn 199, sw. V. (2), achten, nachdenken, überlegen (V.); mhd. ahten, sw. V., merken auf, beachten, erwägen; nhd. achten, sw. V., achten, DW 1, 167; W.: s. ahd. *aha (2)?, F., Sinn, Verstand

*aha-, *ahaz, *ahi‑, *ahiz, germ., st. N. (az/iz): nhd. Ähre; ne. ear (N.) (2); RB.: an., afries., ahd.; Hw.: s. *ahsa‑; E.: idg. *a¨es-, *a¨s-, Sb., Spitze, Ähre, Pokorny 21; s. idg. *a¨- (2), *o¨-, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: an. ax, st. N. (a), Ähre; W.: ae. éa‑r (3), Ïh-h-er (3), st. N. (az/iz), Ähre; W.: afries. õr 1?, st. N. (a), Ähre; W.: ahd. ehir 33, st. N. (iz, az), Ähre, Halm; mhd. eher, äher, st. N., Ähre; nhd. Äher, N., Ähre, DW 1, 191; W.: ahd.? ah* (3) 1, st. N. (a?), Ähre; s. mhd. aher, eher, st. N., Ähre; nhd. (bay.) Ah, N., Ähre, Schmeller 1, 54; L.: Falk/Torp 7, EWAhd 1, 95, Kluge s. u. Ähre

*ahaki-, *ahakiz, germ.?, st. F. (i): nhd. Taube; ne. dove, pigeon; RB.: got.; E.: ? vgl. apers. axsaina-, Adj., blauschwarz; W.: got. ah-ak-s 4, st. F.? (i), zahme weiße Taube, Taube

*ahanæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Spreu; ne. chaff; RB.: got.; Hw.: s. *aganæ; E.: s. idg. *a¨en-, Sb., Spitze, Spieß (M.) (1), Stein, Pokorny 19; vgl. idg. *a¨- (2), *o¨-, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: got. ah-an-a 1, st. F. (æ), (N.), Spreu (, Lehmann A54); L.: Falk/Torp 7

*ahar-, germ.?, Sb.: nhd. Ahorn; ne. maple; Hw.: s. *ahira‑, *aher‑; E.: s. idg. *a¨er‑, *o¨er‑, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

*aher-, germ.?, Sb.: nhd. Ahorn; ne. maple; Hw.: s. *ahira‑, *ahar‑; E.: s. idg. *a¨er‑, *o¨er‑, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18

*ahi, *ah, germ.?, Sb.: nhd. Haken (M.); ne. hook (N.); RB.: ahd.; E.: idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: ahd. afarahi* 4, avarahi*, st. N. (ja), Widerhakenreihe, Fischreuse mit Widerhaken; vgl. nhd. (bay.) aberhagken, M., Widerhaken, Schmeller 1, 1070; L.: EWAhd 1, 398

*ahi-, *ahiz, st. N. (az/iz): Vw.: s. *aha‑

*ahila-, *ahilaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Granne; ne. awn; RB.: ahd.; E.: s. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: ahd. ahil 1?, st. M. (a)?, Ähre, Achel; nhd. (ält.) Achel, F., Ähre, DW 1, 162; nhd. (schwäb.) Aglý, F., Ähre, Fischer 1, 115; L.: Falk/Torp 7, EWAhd 1, 106

*ahira-, *ahiraz, germ., st. M. (a): nhd. Ahorn; ne. maple; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *ahar‑, *aher‑, *ahur‑, *ahurna‑, *Ðhira‑; E.: s. idg. *a¨er‑, *o¨er‑, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: s. as. ah‑or‑n 2, st. M. (a)?, st. N. (a)?, Ahorn; mnd. õhærn, M., Ahorn; W.: ahd. ahorn 50, st. M.?, st. N. (a)?, Ahorn, Schwarzer Holunder; mhd. ahorn, st. M., Ahorn; nhd. Ahorn, M., Ahorn, DW 1, 198

*ahjan, germ.?, sw. V.: nhd. weiden; ne. lead to pasture, graze (V.); RB.: an.; E.: s. idg. *a¨- (1), *a¨o-, V., essen, Pokorny 18; W.: an. Ï-ja, sw. V. (1), weiden lassen, ausruhen; L.: Falk/Torp 8

*ahma‑, germ.?, Sb.: nhd. Sumpfgras; ne. sedge; E.: Etymologie unbekannt

*ahsa-, *ahsam, germ., st. N. (a): nhd. Ähre; ne. ear (N.) (2); RB.: got., an., afries., ahd.; Hw.: s. *aha‑; E.: idg. *a¨es-, *a¨s-, Sb., Spitze, Ähre, Pokorny 21; s. idg. *a¨- (2), *o¨-, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: got. ah-s* (1) 4, st. N. (a), Ähre (, Lehmann A58); W.: an. ax, st. N. (a), Ähre; W.: afries. õr 1?, st. N. (a), Ähre; W.: s. ahd.? ah* (3) 1, st. N. (a?), Ähre; mhd. aher, eher, st. N., Ähre; nhd. (bay.) Ah, N., Ähre, Schmeller 1, 54; L.: Falk/Torp 7, EWAhd 1, 95

*ahslæ, germ., st. F. (æ): nhd. Achsel; ne. shoulder (N.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *agsla; E.: vgl. idg. *aes‑, *a¨s‑, Sb., Drehpunkt, Achse, Achsel, Pokorny 6; idg. *a‑, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: an. ‡x-l, st. F. (æ), Achsel; W.: ae. eax‑l, st. F. (æ), Achsel, Schulter; W.: afries. ax-l-e* 15, ax-el-e*, st. F. (æ), Achsel; saterl. acsle; W.: as. ah‑s‑la* 2, st. F. (æ), sw. F. (n), Achsel; mnd. assel, F., Achsel; W.: ahd. ahsala 43, ahsla, st. F. (æ), sw. F. (n), Achsel, Achselhöhle, Schulter; mhd. achsel, ahsel, st. F., sw. F., Achsel, Schulter; nhd. Achsel, F., Achsel, DW 1, 163; L.: Falk/Torp 8, EWAhd 1, 114, Kluge s. u. Achsel

*ahsæ, germ., st. F. (æ): nhd. Achse; ne. axle; RB.: got., an., ae., as., ahd.; E.: idg. *a¨sõ, F., Drehpunkt, Achse, Achsel, Pokorny 6; s. idg. *aes-, *a¨s-, Sb., Drehpunkt, Achse, Achsel, Pokorny 6; idg. *a-, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, Pokorny 4; W.: got. ah-s-a* 1?, st. F. (æ), Achse, Achsel, a-Rune?; W.: an. ‡x-ul-l, st. M. (a), Achse; W.: ae. eax, st. F. (æ), Achse; W.: as. ah‑s‑a 2, st. F. (æ), Achse; mnd. asse, F., Achse; W.: s. as. *õs?, *æs?, st. M. (a?, i?), Gott, Ase; W.: ? as.? æs (2) 1, st. M. (a?, i?)?, o-Rune; W.: ahd. ahsa 23, st. F. (æ), Achse; mhd. ahse, st. F., Achse; nhd. Achse, F., Achse, DW 1, 163; L.: Falk/Torp 8, EWAhd 1, 113, Kluge s. u. Achse

*ahsula-, *ahsulaz, germ., st. M. (a): nhd. Achsel; ne. axle; RB.: an., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *aes‑, *a¨s‑, Sb., Drehpunkt, Achse, Achsel, Pokorny 6; idg. *a‑, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: an. ‡x-l, st. F. (æ), Achsel; W.: ae. eax‑l, st. F. (æ), Achsel, Schulter; W.: as. ah‑s‑la* 2, st. F. (æ), sw. F. (n), Achsel; mnd. assel, F., Achsel; W.: ahd. ahsala 43, ahsla, st. F. (æ), sw. F. (n), Achsel, Achselhöhle, Schulter; mhd. achsel, ahsel, st. F., sw. F., Achsel, Schulter; nhd. Achsel, F., Achsel, DW 1, 163; L.: Falk/Torp 8, EWAhd 1, 114, Kluge s. u. Achse

*ahtalæn, germ.?, sw. V.: nhd. streben, denken; ne. strive (V.), think; RB.: an.; E.: idg. *ok-?, V., überlegen (V.), meinen, denken, Pokorny 774; W.: an. atl-a, sw. V. (2), denken, streben

*ahtau, germ., Num. Kard.: nhd. acht; ne. eight; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *o¨tæu, *o¨tæ, *h3e¨teh2, Num. Kard., acht, Pokorny 775; W.: got. aht-au 4, athe, krimgot., Num. Kard., indekl., acht (, Lehmann A59); W.: an. õtt-a (1), Num. Kard., acht; W.: ae. eahta, Num. Kard., acht; W.: afries. achta (1) 43, Num. Kard., acht; W.: as. ahto, 39, Num. Kard., acht; mnd. achte, Num. Kard., acht; W.: s. as. ahto‑doch 2, Num. Kard., achtzig; vgl. mnd. achtentich, tachtentich, Num. Kard. achtzig; W.: ahd. ahto 18, Num. Kard., acht; mhd. aht, ahte, Num. Kard., acht; nhd. acht, Num. Kard., acht DW 1, 164; W.: s. ahd. ahtozo* 2, Num. Kard., achtzig; L.: Falk/Torp 8, EWAhd 1, 121, Kluge s. u. acht

*ahtæ, germ., st. F. (æ): nhd. Beachtung, Aufmerksamkeit; ne. attention; RB.: ae., ahd.; E.: vgl. idg. *ok‑?, V., überlegen (V.), meinen, denken, Pokorny 774; W.: ae. eah-t, st. F. (æ), Rat, Beratung, Überlegung, Achtung; W.: ae. Ïh-t-l-e, sw. F. (n), Achtung; W.: ahd. ahta 14, st. F. (æ), Acht (F.) (2), Fürsorge, Nachdenken, Erwägen; mhd. ahte, st. F., Zustand, Beschaffenheit; nhd. Acht, F., Acht (F.) (2), DW 1, 166; L.: Falk/Torp 8, EWAhd 1, 116, Kluge s. u. Acht 2

*ahtæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *anhtæ

*ahtudæ‑, *ahtudæn, *ahtuda-, *ahtudan, germ., Num. Ord.: nhd. achte; ne. eighth; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *ahtau; E.: vgl. idg. *o¨tæu, *o¨tæ, *h3e¨teh2, Num. Kard., acht, Pokorny 775; W.: got. aht-u-d-a* 1, Num. Ord. = sw. Adj., achte; W.: an. õtt-i, Num. Ord., achte; W.: ae. eaht‑oþa, Num. Ord., achte; W.: afries. acht‑unda (1) 1, acht‑anda (1), acht-a (3), Num. Ord., achte; W.: as. ahto‑do* 1, Num. Ord., achte; mnd. achtede, Num. Ord., achte; W.: ahd. ahtodo 37, Num. Ord. nhd. achte; mhd. ahtode, ahtede, ahte, Num. Ord., achte; nhd. achte, Num. Ord., achte, DW 1, 167; L.: Falk/Torp 8, EWAhd 1, 123, Kluge s. u. acht

*ahur, germ.?, Sb.: nhd. Ähre, Spreu; ne. ear (N.) (2), chaff; RB.: as.; E.: vgl. idg. *a¨es‑, *a¨s‑, Sb., Spitze, Ähre, Pokorny 21; vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: as. *ah‑ar?, st. N. (athem.?), Ähre; mnd. õr, õre, N., Ähre

*ahura-, *ahuraz, germ., st. M. (a): nhd. Ahorn; ne. maple; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *Ðhura‑; E.: s. idg. *a¨er‑, *o¨er‑, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: s. as. ah‑or‑n 2, st. M. (a)?, st. N. (a)?, Ahorn; mnd. õhærn, M., Ahorns; W.: s. ahd. ahorn 50, st. M.?, st. N. (a)?, Ahorn, Schwarzer Holunder; mhd. ahorn, st. M., Ahorn; nhd. Ahorn, M., Ahorn, DW 1, 198; L.: Falk/Torp 23, EWAhd 1, 110, Kluge s. u. Ahorn

*ahurna, *ahurnaz, germ., st. M. (a): nhd. Ahorn; ne. maple; RB.: as., ahd.; E.: s. idg. *a¨er‑, *o¨er‑, Adj., spitz, Pokorny 20; vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: as. ah‑or‑n 2, st. M. (a)?, st. N. (a)?, Ahorn; mnd. õhærn, M., Ahorn; W.: ahd. ahorn 50, st. M.?, st. N. (a)?, Ahorn, Schwarzer Holunder; mhd. ahorn, st. M., Ahorn; nhd. Ahorn, M., Ahorn, DW 1, 198; L.: EWAhd 1, 111, Kluge s. u. Ahorn

*ahu‑, *ahuz, germ.?, st. M. (u): nhd. Ähre, Spreu; ne. ear (N.) (2), chaff; RB.: as.; E.: vgl. idg. *a¨es‑, *a¨s‑, Sb., Spitze, Ähre, Pokorny 21; vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: as. *ah‑ar?, st. N. (athem.?), Ähre; mnd. õr, õre

*ahw‑, germ., Sb.?: Q.: PN (201), ON?; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 454 (Ahinehiabus, Ahveccan, Auha?, Borda?)

*ahwala-, *ahwalaz, *agwala‑, *agwalaz, *awala‑, *awalaz, germ., st. M. (a): nhd. Gabel; ne. fork; RB.: an., ae.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. *õll (4), st. M. (a), Gabel?; W.: ae. õwel, st. M. (a), Haken (M.), Gabel; L.: Falk/Torp 8

*ahwjan, germ.?, sw. V.: nhd. sehen; ne. see; RB.: got.?; E.: idg. *ok-?, V., überlegen (V.), meinen, denken, Pokorny 774; W.: s. got. ah-jan* 1, sw. V. (1), meinen; L.: Falk/Torp 8

*ahwjæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *ahwæ

*ahwæ, *ahwjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Wasser, Fluss; ne. water (N.), river (N.); RB.: got., an., ae., as., ahd.; E.: s. idg. *akÝõ, *ýkÝõ, *ÐkÝ-, *h2ekÝ‑, *h2akÝ‑, *h2ÐkÝ‑, *h2ekÝeh2‑, Sb., Wasser, Fluss, Pokorny 23; W.: got. a¸-a 7, st. F. (æ), Fluss, Gewässer (, Lehmann A60); W.: an. õ (1), st. F. (æ), Fluss; W.: ae. éa (1), F. (kons.), Wasser, Fluss; W.: as. ah‑a 2, õ*, st. F. (æ), Wasser, Fluss; mnd. õ, F., Wasser; W.: ahd. aha (3) 65, st. F. (æ), Ache, Fluss, Wasser, Flut, Strom; mhd. ahe, st. F., Fluss, Wasser; nhd. (dial.) Ache, Ach, F., Ache, Schmeller 1, 21, Fischer 1, 88, Schweiz. Id. 1, 63; W.: vgl. ahd. agaleia 40, sw. F. (n), st. F. (æ)?, Kreuzdorn?, Karde, Akelei, Stechginster?; mhd. ageleie, agleie, F., Akelei; nhd. Aglei, F., Akelei, DW 1, 190; L.: Falk/Torp 9, EWAhd 1, 99, Kluge s. u. Ache, Au; Son.: Ortsname Granouas (Gran)

*aibæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Gau, Familie; ne. district, familiy; RB.: lang.; Q.: ON; E.: Etymologie unbekannt; W.: lang. *aib 1?, st. F. (i), Gau; Son.: Ortsname Bainaib

*aibra-, *aibram, germ.?, st. N. (a): nhd. Bitterkeit; ne. bitterness; RB.: ahd.; Hw.: s. *aibra‑; E.: s. idg. *Ài‑ (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11?; W.: ahd. eifar* (2) 2, st. N. (a), Bitteres, Herbes, Erbitterung; L.: Heidermanns 96, EWAhd 2, 970

*aibra-, *aibraz, germ., Adj.: nhd. bitter, scharf, heftig; ne. bitter (Adj.), violent; RB.: got., ae., ahd.; E.: idg. *aibhro-, Adj., scharf, heftig, Pokorny 11?; s. idg. *Ài- (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: got. *ai-fr-s?, Adj. (a), schrecklich; W.: ae. õ-for, Adj., bitter, sauer, scharf, hart; W.: ahd. eifar* (1) 12, eivar*, eibar*, Adj., bitter, herb, scharf, schmerzlich, schlimm; L.: Falk/Torp 3, Heidermanns 95, EWAhd 2, 969, Kluge s. u. Eifer

*aibrÆ-, *aibrÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Bitterkeit; ne. bitterness; RB.: ahd.; Hw.: s. *aibra‑; E.: s. idg. *Ài‑ (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11?; W.: ahd. eifarÆ* 2, st. F. (Æ), Bitterkeit, Herbheit; L.: Heidermanns 96

*aid-, germ., V.: nhd. brennen; ne. burn (V.); RB.: as., ahd.; E.: idg. *aidh‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; idg. *Ài‑ (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: vgl. as. alt‑ari 5, alt‑eri*, st. M. (ja), Altar; mnd. altõr, N., selten M., Altar; W.: ahd. eiten* 4, sw. V. (1a), kochen, brennen, härten; mhd. eiten, eiden, sw. V., brennen, heizen, schmelzen; nhd. (ält.) eiten, sw. V., brennen, kochen, DW 3, 391; W.: vgl. ahd. altõri 42, altari, st. M. (a, ja), Altar; s. mhd. altõre, st. M., st. N., Altar; nhd. Altar, M., Altar, DW 1, 265; L.: Falk/Torp 2

*aida-, *aidam, germ.?, st. N. (a): nhd. Isthmus, Landenge; ne. strait; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. eiŒ, st. N. (a), Landenge, Isthmus, Strecke wo man den Wasserweg verlassen muss und über Land gehen muss

*aida- (1), *aidaz, germ., st. M. (a): nhd. Brand; ne. fire (N.); RB.: got., ae., as., ahd.; Q.: PN (3. Jh.); E.: idg. *aidho-, Sb., Brand, Glut, Pokorny 11; s. idg. *aidh‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; idg. *Ài- (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: got. *ai-d-s?, st. M. (a), Feuer, Brand; W.: ae. õ‑d, st. M. (a), Scheiterhaufe, Scheiterhaufen, Feuer, Flamme; W.: s. ae. õ-st, F., Dörrofen; W.: as. ê‑d* 1, st. M. (a), Scheiterhaufe, Scheiterhaufen; W.: ahd. eit 7, st. M. (a), Feuer, Scheiterhaufen, Feuerstätte; mhd. eit, st. M., Feuer, Ofen; L.: Falk/Torp 2, EWAhd 2, 1024; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 454 (Aid, Aidoing, EdÏ, Edebi?, Edeco, Edeliub, Edica, Edico, Edobecc)

*aida‑ (2), *aidaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *aiþaz

*aig-, germ.?, V.: nhd. spitz sein (V.); ne. be pointed; RB.: an.; E.: idg. *Ài¨‑, ¨‑, Sb., Adj., V., Spieß (M.) (1), spitz, treffen, Pokorny 15; W.: s. an. eig-in (2), st. N. (a), eben hervorsprießender Saatkeim; L.: Falk/Torp 2

*aigan, germ., Prät.-Präs.: nhd. haben; ne. have, own (V.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *aih‑; E.: idg. *Ðik-, V., haben, zu eigen haben, vermögen, Pokorny 298; W.: got. aig-an* 32, Prät.-Präs. (1), haben (, Lehmann A63); W.: an. eig-a (2), Prät.-Präs., besitzen, haben; W.: ae. õg-an, Ðg-an, Prät.-Präs., haben, besitzen, erhalten (V.), übergeben (V.), wiederherstellen; W.: afries. âg-a 100?, hâg-a, Prät.-Präs., haben; nnordfries., age; W.: as. êg‑an (3) 36, Prät.-Präs., haben; mnd. eigen, Ðgen, sw. V., haben, besitzen; W.: ahd. eigan* (1) 129, Prät.‑Präs. nhd. »eignen«, haben, halten, besitzen, erhalten (V.), halten für; mhd. eigen, anom. V., haben; L.: Falk/Torp 1, Seebold 69, EWAhd 2, 981, Looijenga 227

*aigana-, *aiganam, *aigena‑, *aigenam, germ., st. N. (a): nhd. Eigen, Habe; ne. possession, property; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *aigan, *aigana‑; E.: vgl. idg. *Ðik-, V., haben, zu eigen haben, vermögen, Pokorny 298; W.: got. aig-in* 6, st. N. (a), Eigentum, Vermögen (, Lehmann A64); W.: an. eig-in (1), st. N. (a), Eigen, Eigentum; W.: s. an. eig-n, st. F. (æ), Eigentum; W.: ae. Úg-en (2), õg-en, st. N. (a), Eigen, Eigentum, eigenes Land; W.: afries. êg-en (1) 14, st. N. (a), Eigen, Eigentum, Eigentumsrecht, eigener Grund und Boden; W.: as. êg‑an* (1) 3, st. N. (a), Eigen, Habe, Gut; mnd. eigen, N., Eigen, Habe; W.: ahd. eigan (3) 46, st. N. (a), Habe, Gut, Besitz, Grundbesitz, Eigen, Eigentum; mhd. eigen, st. N., Eigen, Eigentum, ererbtes Grundeigentum; nhd. Eigen, N., Eigen, Eigentum, Habe, DW 3, 96; L.: Seebold 69, EWAhd 2, 982

*aigana-, *aiganaz, germ., Adj.: nhd. eigen; ne. own (Adj.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *aigan; E.: s. idg. *Ðik‑, V., haben, eignen, vermögen, Pokorny 298; W.: got. *aig-in-s?, Adj. (a), eigen; W.: an. eig-in-n, Adj., eigen, eigentümlich; W.: ae. Úg-en (1), õg-en, Adj., eigen; W.: afries. êg-en (2) 98, êi-n, âi-n, Adj., eigen, zugehörig, unfrei; saterl. ain, Adj., eigen; W.: as. êg‑an (2) 18, Adj., eigen (Adj.); mnd. Ðgen, eigen, Adj., eigen (Adj.); W.: ahd. eigan (2) 82, Adj., eigen, besondere, zugehörig, heimaltlich; mhd. eigen, Adj., was man hat, eigen, hörig, leibeigen; nhd. eigen, Adj., eigen, DW 3, 91; L.: Falk/Torp 1, EWAhd 2, 982

*aiganæn, germ., sw. V.: nhd. haben, zu eigen machen; ne. own (V.), acquire; RB.: an., ae., afries., mnd., ahd.; Hw.: s. *aigan; E.: s. idg. *Ðik‑, V., haben, eignen, vermögen, Pokorny 298; W.: an. eig-n-a, sw. V. (2), sich aneignen, erwerben; W.: ae. õg-n-ian, Úg-n-ian, sw. V. (2), besitzen, beanspruchen, sich aneignen; W.: s. afries. *t‑ach-n‑ia?, sw. V. (2), beanspruchen; W.: mnd. eigenen, sw. V., zu eigen geben; W.: ahd. eiganen* 5, sw. V. (1a), »eignen«, aneignen, anmaßen, beanspruchen; mhd. eigenen, sw. V., zu eigen machen, aneignen; nhd. eignen, sw. V., eigen sein (V.), eigen nennen, DW 3, 102; L.: Falk/Torp 1, EWAhd 2, 983

*aigena‑, *aigenam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *aigana‑

*aigæ-, *aigæn, *aiga‑, *aigan, germ., sw. M. (n): nhd. Innehaber, Besitzer; ne. owner, occupant; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *aigan; E.: s. idg. *Ðik‑, V., haben, eignen, vermögen, Pokorny 298; W.: ae. õg-a, sw. M. (n), Besitzer, Eigentümer; W.: ahd. eigo* 1, sw. M. (n), »Eigner«, »Innehaber«, Besitzer; L.: Seebold 69

*aigæ-, *aigæn, germ., sw. F. (n): nhd. Habe, Eigen; ne. possession; RB.: an., ae.; Hw.: s. *aigan; E.: s. idg. *Ðik‑, V., haben, eignen, vermögen, Pokorny 298; W.: an. eig-a (1), sw. F. (n), Eigen, Eigentum; W.: ae. õg-e, sw. F. (n), Eigentum, Besitz; L.: Seebold 69

*aih-, germ., Prät.-Präs.: nhd. er hat; ne. he has; Hw.: s. *aigan; E.: s. *aigan; L.: Falk/Torp 1, Seebold 69, Kluge s. u. eigen

*aihter, germ.?, M.: nhd. Innehaber, Besitzer; ne. owner; Hw.: s. *aigan; E.: s. idg. *Ðik‑, V., haben, eignen, vermögen, Pokorny 298

*aihti-, *aihtiz, germ., st. F. (i): nhd. Habe, Gut; ne. possession; RB.: got., an., ae., ahd.; Vw.: s. *fra‑; E.: s. idg. *Ðik-, V., haben, zu eigen haben, vermögen, Pokorny 298; W.: got. aih-t-s* 2, st. F. (i), Eigentum, Besitz, Habe, Gut (, Lehmann A66); W.: an. Ït-t (1), st. F. (i), Geschlecht, Stamm, Generation, Himmelsgegend; W.: an. õt-t, st. F. (i), Geschlecht, Familie, Windrichtung; W.: ae. Úh-t, st. F. (i), Habe, Besitz, Eigentum, Gut; W.: as. êh‑t, st. F. (i), Besitz; W.: ahd. Ðht 50?, st. F. (i), Habe, Gut, Vermögen, Reichtum, Besitz, Grundbesitz; L.: Falk/Torp 1, Seebold 70, EWAhd 2, 966, Looijenga 157

*aija‑, *aijam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *aiza‑

*aik-, *aikæ, germ., st. F. (æ): nhd. Eiche; ne. oak; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *aig- (2), Sb., Eiche, Pokorny 13; W.: got. *aik-s?, st. F. (æ), Eiche; W.: an. eik, st. F. (æ), Eiche, Schiff; W.: ae. õc, st. F. (kons.), Eiche, Schiff aus Eichenholz; W.: afries. Ðk 7, st. F. (æ), Eiche, Eichenholz; nnordfries. ik; W.: as. êk* 1, st. F. (i), Eiche; mnd. Ðke, eke, F., Eiche; W.: ahd. eih 50, st. F. (i), Eiche; mhd. eich, st. F., Eiche; s. nhd. Eiche, F., Eiche, DW 3, 78; L.: Falk/Torp 1, EWAhd 2, 984, Kluge s. u. Eiche

*aikan (1), germ., V.: nhd. sprechen, sagen, zuerkennen?; ne. speak, assign?; RB.: got., ahd.; E.: s. idg. *ai- (3), V., geben, zuteilen, nehmen, Pokorny 10; W.: got. *ai-k-an?, red. V. (1), sprechen?; W.: ahd. eihhæn* 4, eichæn*, sw. V. (2), zueignen, beanspruchen, weihen, zusprechen; mhd. eichen, sw. V., zusprechen, zueignen; W.: ahd. eihhenen* 1, eichenen*, sw. V., beanspruchen; L.: Falk/Torp 1, Seebold 72, EWAhd 2, 970, EWAhd 2, 971

*aikan (2), germ., st. V.: nhd. rasen?; ne. rage (V.)?; RB.: an., ae.; E.: idg. *aig- (1), Adj., verstimmt, unwirsch, krank, Pokorny 13; W.: s. an. eik-in-n (1), Adj., gewaltsam, wütend, rasend; E.: idg. *aig- (1), Adj., verstimmt, unwirsch, krank, Pokorny 13; W.: s. ae. õc-l-ian, sw. V., erschrecken; L.: Seebold 73

*aikla?, germ.?, M.: nhd. Ekel; ne. disgust (N.); E.: Herkunft unbekannt

*aiks, germ.?, Sb.: nhd. Eiche; ne. oak; E.: idg. *aig- (2), Sb., Eiche, Pokorny 13

*aikula-, *aikulaz, germ.?, Adj.: nhd. furchtsam; ne. fearful; ÜG.: ae.; E.: vgl. idg. *aig- (1), Adj., verstimmt, unwirsch, krank, Pokorny 13; W.: ae. õc-ol, Adj., erschrocken, entsetzt; L.: Heidermanns 96

*aikwernæ-, *aikwernæn, *aikwerna, *aikwernan, germ., sw. M. (n): nhd. Eichhörnchen; ne. squirrel; RB.: an., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *aig‑ (3), V., sich heftig bewegen, schwingen, vibrieren, Pokorny 13; idg. *øer- (13), Sb., Eichhorn, Pokorny 1166; W.: an. Æ-korn-i, sw. M. (n), Eichhorn; W.: s. ae. õc-weorn-a, sw. M. (n), Eichhörnchen; W.: s. as. *êk‑hor‑n?, st. N. (a)?, Eichhorn; mnd. Ðkhorn, ekeren, eckeren Ðkerken, N., M., Eichhorn; W.: ahd. eihhurno* 7, eihhorno*, sw. M. (n), Eichhörnchen; mhd. eichurne, sw. M., Eichhorn; vgl. nhd. Eichhorn, M., Eichhorn, DW 3, 81; W.: s. ahd. eihhorn* 15, st. N. (a), Eichhörnchen; mhd. eichorn, st. M., Eichhorn; nhd. Eichhorn, M., Eichhorn, DW 3, 81; L.: Seebold 73, EWAhd 2, 973, Kluge s. u. Eichhörnchen

*ailida-, *ailidaz, germ., st. M. (a): nhd. Feuer; ne. fire (N.); RB.: an., ae., as.; E.: s. idg. *aidh‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; vgl. idg. *Ài‑ (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: an. e-l-d-r, st. M. (a), Feuer; W.: ae. Ú-l-ed, Ú-l-d, st. M. (a), Feuer, Feuerbrand; W.: as. ê‑l‑d* 3, st. M. (a?, i?), st. N. (a)?, Feuer; vgl. mnd. elden, sw. V., Feuer anzünden; L.: Falk/Torp 3

*ailjan, germ.?, sw. V.: nhd. brennen; ne. burn (V.); RB.: ae.; E.: s. idg. *aidh‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; vgl. idg. *Ài‑ (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: ae. Ú-l-an, sw. V. (1), brennen, verbrennen, anzünden; L.: Falk/Torp 3

*ailæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Reihe; ne. row (N.), line (N.); E.: Etymologie unbekannt

*aima‑, *aimaz, germ., st. M. (a): nhd. Rauch; ne. smoke (N.); RB.: an.; Hw.: s. *aimuzjæn; W.: an. eim-r, st. M. (a), Rauch, Dampf (M.) (1), Feuer; L.: Kluge s. u. Ammern

*aimaitjæ-, *aimaitjæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Ameise; ne. ant; Hw.: s. *Ðmaitjæn; E.: s. idg. *mai‑ (1), *mýi‑, V., hauen, schnitzen, Pokorny 697

*aimuzjæ-, *aimuzjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Funkenasche; ne. embers (Pl.); RB.: an., ae., ahd.; E.: s. *aima‑, *uzjæn; W.: an. ei-myr-ja, sw. F. (n), glühende Asche; W.: ae. Ú-myri-e, Ú-merg-e, sw. F. (n), glühende Asche, Staub; W.: s. ae. õm (2), st. M. (a)?, Brenneisen; W.: ahd. eimuria 1, sw. F. (n), Aschenglut, Glut, heiße Asche, glühende Asche; mhd. eimere, sw. F., Funkenasche; nhd. (ält.) Eimer, F. (2), heiße Asche, DW 3, 5031; L.: EWAhd 2, 988, Kluge s. u. Ammern

*ain, germ.?, Negationspartikel: nhd. nicht; ne. not; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. -a, verneinende Partikel, nicht

*aina-, *ainaz, germ., Num. Kard.: nhd. ein; ne. one; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *oinos, Pron., Adj., er, ein, einer, allein, Pokorny 286; vgl. idg. *e- (3), Pron., der, er, Pokorny 281; W.: got. ai-n-s 197, ita, krimgot., Adj. (a), Num. Kard., ein, allein, ein einziger, ein gewisser (, Lehmann A78); W.: an. ei‑n-n, Adj., ein, irgendein; W.: ae. õ‑n, Ú‑n, Adj., Adv., ein, allein, einzig, einzeln; W.: s. ae. õ-n‑ian, sw. V. (2), vereinigen; W.: vgl. ae. a-m-ber (1), a-m-bor, ’-m-ber, st. M. (a), st. F. (æ), st. N. (a), Eimer, Gefäß, Fass, Krug (M.) (1), Kanne; W.: afries. ê-n 100?, â-n, Pron., ein (Pron.); nnordfries. an, en, in, jen, Pron., ein; W.: anfrk. ei-n 1, Adj., Pron., Num. Kard., ein, allein; W.: as. ê‑n 365, Adj., Num. Kard., ein, einzig; mnd. Ðn, ein, Adj., Num. Kard., ein; W.: s. as. *g‑ê‑n?, Adj., Indef.-Pron., kein; mnd. gÐn, gein, Indef. Pron., kein; W.: ahd. ein (1) 1860?, Num. Kard., Indef.-Pron., Adj., Adv., ein, einer, irgendein, irgendwelch; mhd. ein, Num. Kard., Indef.‑Pron., ein, irgendwer, ein gewisser; nhd. ein, Num. Kard., Indef.‑Pron., ein, DW 3, 112; L.: Falk/Torp 3, EWAhd 2, 989, Kluge s. u. ein

*ainahæ-, *ainahæn, *ainaha‑, *ainahan, germ., sw. Adj.: nhd. einzig; ne. only (Adj.); RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *aina‑; E.: s. idg. *oinos, Pron., Adj., er, ein, einer, allein, Pokorny 286; idg. *e- (3), Pron, der, er, Pokorny 281; W.: got. ai-n-ah-a 3, sw. Adj., einzig (, Lehmann A71); W.: an. ei-n-g-a, Adj., einzig; W.: ae. õ-n-ga, Adj., Adv., einzig, allein; W.: as. ê‑n‑ag 5, Adj., einzig; mnd. einich, Adj., einig, einzig; W.: ahd. einÆg 101?, einag*, eining*, Indef.-Pron., Adj., irgendein, einzig, einzeln, eigen, einzigartig; W.: mhd. einic, einec, Adj., Indef.-Pron., irgendein, einzig, allein, alleingelassen, fern von; nhd. einig, Adj., Indef.-Pron., einig, einzig, verlassen (Adj.), DW 5, 206; L.: Falk/Torp 3, Kluge s. u. einig

*ainalibi, *ainalif‑, germ., Num. Kard.: nhd. elf; ne. eleven; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: s. idg. *oinos, Pron., Adj., er, ein, einer, allein, Pokorny 286; idg. *e‑ (3), Pron., der, er, Pokorny 281; vgl. idg. *leip- (1), V., beschmieren, kleben, Pokorny 670; vgl. idg. *lei‑ (3), Adj., V., schleimig, klebrig, gleiten, glätten, streichen, Pokorny 662; W.: got. ai-n-li-f* 2, Num. Kard., elf (, Lehmann A77); W.: an. e-l-li-f-u, Num. Kard., elf; W.: ae. e-n‑le-f-an, Ú-n‑le-f-an, Ú-n‑leo-f-an, e‑l‑le-f-an, e‑l‑le-f-ne, Num. Kard., elf; W.: afries. a-n-d‑lo-v-a 26, a-l-v-e, a‑l-v-ene, e-l‑le-v-a, Num. Kard., elf; saterl. alwen, Num. Kard., elf; W.: as. el‑le‑v‑an* 3, e-le-v-an*, Num. Kard., elf; mnd. elvene, Num. Kard., elf; W.: ahd. einlif 9, Num. Kard., elf; mhd. einlif, einlef, eilif, eilef, eilf, Num. Kard., elf; nhd. elf, Num. Kard., elf, DW 3, 413; L.: Falk/Torp 3, EWAhd 2, 1008, Kluge s. u. elf

*ainalif‑, germ., Num. Kard.: Vw.: s. *ainalibi

*ainjaiz, germ.?, Adv.: nhd. einmal; ne. once; E.: idg. *oinos, Pron., Adj., er, ein, einer, allein, Pokorny 286; vgl. idg. *e- (3), Pron., der, er, Pokorny 281

*air, germ., Adv.: nhd. früh; ne. early; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *airista­‑; E.: idg. *Àier-, *h1õØer-, *h3õØer-, N., Tag, Morgen, Pokorny 12; idg. *Ài- (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: got. ai-r 2, Adv., früh (, Lehmann A83); W.: an. õ‑r (5), Adv., früh; W.: ae. Ú-r (2), Adv., eher, vorher, früher, bald, schon, kürzlich, zuviel, sehr; W.: s. ae. Ú-r-est (2), Ú-r-ost, Adj., erste; W.: s. ae. Ú-r-est (1), Ú-r-ost, Adv., zuerst, erst; W.: vgl. ae. Ú-r-ing, st. F. (æ), Tagesanbruch, Frühe; W.: afries. ê-r (1) 57, Adv., Konj., Präp., eher, früher, vorher, bevor, ehe, vor; saterl. ar, er; W.: s. afries. ê-r-ist* 43, ê-r-est*, ê-r-ost, ê-r-st, Adv., Adj. (Superl.), zuerst, erste; nfries. eerst, aerst; W.: anfrk. Ð-r (1) 4, Konj., Präp., ehe, bevor; W.: as. êr (4) 104, Adv., Konj.; nhd. eher, früher, vorher, ehe; mnd. êr, Adj., Adv., eher; W.: s. as. ê‑r‑ist 21, Adj. Superl., Num. Ord., erste; mnd. Ðrste, Ðrst, Adj. Superl., erste; W.: ahd. Ðr (1) 526?, Ð, Adv., Präp., Konj., eher, früher, vor, zuvor, jemals, bevor; mhd. Ðr, Ð, Adv., Präp., Konj., früher, eher, lieber, vor, ehe; nhd. ehe, eher, Adv., eher, lieber, DW 3, 46; W.: s. ahd. Ðriro 110?, Ðræro*, Adj. Komp. nhd. »ehere«, frühere, vorig, vorhergehend, vorangehend; mhd. Ðrer, Ðrre, Adj., frühere, vorig; W.: s. ahd. Ðrist (1) 189, Adv. Superl. nhd. zuerst, erst, zum ersten Mal, zuallererst; mhd. Ðrst, Adv., erst, zuerst; nhd. erst, Adv., zuerst, erst, DW 3, 990; L.: Falk/Torp 3, EWAhd 2, 1107

*airista-, *airistaz, germ., Adj. (Superl.): nhd. früheste, erste; ne. first (Adj.); RB.: ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *air; E.: vgl. idg. *Àier‑, *h1õØer-, *h3õØer-, Sb., Tag, Morgen, Pokorny 12; idg. *Ài‑ (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: ae. Ú-r-est (2), Ú-r-ost, Adj., erste; W.: ae. Ú-r-est (1), Ú-r-ost, Adv., zuerst, erst; W.: afries. ê-r-ist* 43, ê-r-est*, ê-r-ost, ê-r-st, â-r-st*, â-r-ist, Adv., Adj. (Superl.), zuerst, erste; nfries. eerst, aerst; W.: as. ê‑r‑ist 21, Adj. Superl., Num. Ord., erste; mnd. Ðrste, Ðrst, Adj. Superl., erste; W.: ahd. Ðristo 146, Ðrist*, Adj. Superl. nhd. erste, ursprünglich, höchste; mhd. Ðrst, Adj. Superl., erste; nhd. erste, Adj. Superl., erste, DW 3, 1000; W.: ahd. Ðrist (1) 189, Adv. Superl. nhd. zuerst, erst, zum ersten Mal; mhd. Ðrst, Adv., erst, zuerst; nhd. erst, Adv., zuerst, erst, DW 3, 990; L.: EWAhd 2, 1139, Kluge s. u. erst

*airiz, germ., Adv.: nhd. eher; ne. before (Adv.); RB.: ahd.; Hw.: s. *air; E.: idg. *Àier-, *h1õØer-, *h3õØer-, N., Tag, Morgen, Pokorny 12; idg. *Ài- (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: s. afries. ê-r‑ra, â-r‑ra, Adj. (Komp.), frühere, vorige; W.: ahd. Ðr (1) 526?, Ð, Adv., Präp., Konj., eher, früher, vor, zuvor, jemals; mhd. Ðr, Ð, Adv., Präp., Konj., früher, eher, lieber, vor, ehe; nhd. ehe, eher, Adv., eher, lieber, DW 3, 46; L.: Kluge s. u. eher

*airæ, germ., st. F. (æ): nhd. Ruder; ne. oar (N.); RB.: an., ae.; E.: s. idg. *ei- (4), *oi‑, Sb., Stange, Deichsel, Pokorny 298; W.: an. õ-r (1), ‡-r, st. F. (æ), Ruder; W.: ae. õ‑r (2), st. F. (æ), Ruder; L.: Falk/Torp 3

*airu-, *airuz, germ., st. M. (u): nhd. Bote, Diener; ne. messenger, servant; RB.: got., an., ae., as.; Hw.: s. *airundija‑; E.: Etymologie unbekannt, sichere auswärtige Beziehungen fehlen; W.: got. airu-s* 4, st. M. (u), Bote, Gesandtschaft, Abgesandter (, Lehmann A87); W.: an. õr-r (1), ‡r-r, st. M. (u), Bote, Engel; W.: ae. õr (1), st. M. (a?, u?), Bote, Herold, Diener, Apostel, Engel; W.: as. êr* (1) 1, st. M. (u), Bote; L.: Falk/Torp 3

*airundija-, *airundjam, germ., st. N. (a): nhd. Botschaft; ne. message; RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *airu‑; E.: s. *airu‑; W.: ae. Úrend-e (1), st. N. (ja), Botschaft, Auftrag, Nachricht, Antwort; W.: as. õrundi 15, st. N. (ja), Botschaft; W.: s. as. ’rend‑i‑bod‑o* 1, sw. M. (n), Bote; W.: ahd. õrunti 34, st. N. (ja), Botschaft, Auftrag, Anweisung, Angelegenheit; mhd. erande, st. F., st. N., Auftrag, Botschaft, Geschäft; nhd. (bay.) Ernd, Erend, M., Auftrag, Schmeller 1, 147; L.: Falk/Torp 3, EWAhd 1, 351

*ais‑, germ.: Q.: PN (ca. 200); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 455 (AisigaR)

*aiskæn, germ., sw. V.: nhd. fordern, fragen, suchen; ne. ask, seek; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *aissko‑, V., wünschen, begeben; s. idg. *ais‑ (1), V., wünschen, begehren, aufsuchen, Pokorny 16; W.: got. *ais-k-æn?, sw. V. (2), fragen, fordern; W.: an. Ïs-k-ja, sw. V. (2), bitten; W.: ae. õs-c‑ian, õ-c-s‑ian, Ús-c-ian, Úx‑ian, sw. V. (2), fragen, heischen, fordern; W.: ae. Ús-c-an, sw. V., fordern, verlangen, heischen; W.: afries. âs-k‑ia 36, sw. V. (2), heischen, fordern, verlangen; nnordfries. eske, äske; W.: s. afries. âs-k‑e 1, F., Heischung, Forderung; nfries. aesk; W.: as. ês‑k‑on* 6, ês-k-ian*; sw. V. (2), heischen, fordern, fragen; mnd. Ðschen, sw. V., heischen; W.: ahd. eiskæn* 69, eiscæn*, sw. V. (2), verlangen, fordern, fragen, heischen; mhd. eischen, sw. V., red. V., forschen, fragen, fordern; nhd. eischen (ält.), heischen, sw. V., heischen, begehren, bitten, fordern, DW 3, 363, 10, 897; L.: Falk/Torp 4, EWAhd 2, 1022, Kluge s. u. heischen

*aisæ-, *aisæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Feuer; RB.: an.; E.: s. idg. *aidh‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; vgl. idg. *Ài‑ (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: an. eis-a (1), sw. F. (n), glühende Asche, Feuer; L.: Falk/Torp 3

*aisæn, germ.?, sw. V.: nhd. mit Gewalt einherfahren; RB.: an.; E.: s. idg. *eis‑ (1), V., bewegen, antreiben, schleudern, Pokorny 299; W.: an. eis-a (2), sw. V. (2), vorwärtsstürzen

*aist-, germ., Sb.: nhd. Eile, Eifer; ne. haste (N.), zeal; Vw.: s. *ob‑; Q.: PN?; E.: idg. *eis‑ (1), V., bewegen, antreiben, schleudern, Pokorny 299; Son.: ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, S. 455 (Aist, Aisto, Aistomodi, Astald?)

*aistÐn, *aistÚn, germ., sw. V.: nhd. achten; ne. pay (V.) reverence; RB.: got.; Q.: PN (1./2. Jh.); E.: s. idg. *ais- (2), V., ehrfürchtig sein (V.), verehren, Pokorny 16; W.: got. ais-t-an* 3, sw. V. (3), sich scheuen vor (, Lehmann A89); L.: Falk/Torp 4; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 6 (Aistomodius), 273 (Aestii)

*ait, germ.?, F.: nhd. Korn; ne. grain; E.: Etymologie unbekannt

*ait-, germ.?, sw. V.: nhd. schwellen; ne. swell (V.); E.: idg. *oid‑, *aid‑, *h2oid‑, *h2eid-, V., schwellen, Pokorny 774

*aita-, *aitaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Geschwür, Schwellung, Gift; ne. boil (N.), poison (N.); RB.: ahd.; Hw.: s. *aitra‑; E.: idg. *oidos, Sb., Geschwulst, Pokorny 774; s. idg. *oid‑, *aid‑, *h2oid‑, *h2eid-, V., schwellen, Pokorny 774; W.: ahd. eiz 11, st. M. (a), Geschwür, Eiterbeule, Bläschen; mhd. eiz, st. M., Geschwür, Eiterbeule; s. nhd. (ält.-dial.) Eiß, Eiße, M., N., Geschwür, DW 3, 382; L.: Falk/Torp 2, EWAhd 2, 1028, Kluge s. u. Eiß

*aitra-, *aitram, germ., st. N. (a): nhd. Gift, Geschwür; ne. poison (N.), boil (N.); RB.: an., ae., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *oid‑, *aid‑, *h2oid‑, *h2eid-, V., schwellen, Pokorny 774; W.: an. eit-r, st. N. (a), Raserei, Eiter; W.: ae. õt-or, Út-er, st. N. (a), Gift, Entzündung; W.: s. ae. Út-r-ian, Út-r-an, sw. V., vergiften; W.: s. ae. Út-r-en, Adj., giftig; W.: anfrk. eit-ir 1, st. N. (a), »Eiter«, Gift; W.: as. et‑t‑ar* 1, st. N. (a), Eiter; mnd. etter, M., Eiter; W.: ahd. eitar* 26, eittar*, st. N. (a), Gift, Eiter; mhd. eiter, st. N., Gift, Ohrenfließen; nhd. Eiter, N., M., Eiter, Gift, DW 3, 391; L.: Falk/Torp 2, EWAhd 2, 1025, Kluge s. u. Eiter

*aiþa-, *aiþaz, *aida‑ (2), *aidaz, germ., st. M. (a): nhd. Eid; ne. oath; RB.: got., an., ae., afries., as., lang., ahd.; Vw.: s. *main‑; Q.: PN? (5. Jh.); E.: s. idg. *ai- (5), *oi-, Sb., bedeutsame Rede, Pokorny 11?; idg. *eidh-, V., gehen, Pokorny 295?; idg. *ei- (1), *h1ei-, V., gehen, Pokorny 293; W.: got. ai-þ-s* 4, st. M. (a), Eid (, Lehmann A91); W.: an. ei-Œ-r, st. M. (a), Eid; W.: ae. õ-þ, st. M. (a), Eid; W.: afries. ê-th 200?, â-th, st. M. (a), Eid; nnordfries. ith, iss; W.: as. ê‑th* 3, st. M. (a), Eid; mnd. eit, Ðt, M., N., Eid; W.: s. as. i‑d‑i‑s 43, st. F. (athem.), Weib; W.: lang. *aid, st. M. (a), Eid; W.: ahd. eid 37, st. M. (a), Eid, Schwur, Zeugnis, Versprechen; mhd. eit, st. M., st. F., Eid, Anrufung des göttlichen Gerichts; nhd. Eid, M., Eid, DW 3, 82; W.: s. ahd. itis 5, st. F. (i, athem.), Frau, Weib, Jungfrau; L.: Falk/Torp 2, EWAhd 2, 976, Kluge s. u. Eid, Looijenga 157; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 73f. (Edica, Ediulf, Edobinchus, Edovichus), 209 (Starcedius?)

*aiþÆ-, *aiþÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Mutter (F.) (1); ne. mother; RB.: got., an., ae., as., ahd.; E.: Lallwort?, kaum Lehnwort aus dem Illyrischen?, Feist 28; W.: got. aiþ-ei 44, sw. F. (n), Mutter (F.) (1) (, Lehmann A90); W.: an. edd-a (1), sw. F. (n), Großmutter; W.: ae. ides, st. F. (æ), Jungfrau, Weib, Frau, Königin; W.: as. i‑d‑i‑s 43, st. F. (athem.), Weib; W.: s. ahd. fuotareidÆ 4, st. F. (Æ), Nährmutter, Ernährerin, Amme, Beschützerin; s. mhd. eide, st. F., Nährmutter; W.: ? s. ahd. itis 5, st. F. (i, athem.), Frau, Weib, Jungfrau; L.: Falk/Torp 2

*aiþuma-, *aiþumaz, germ., st. M. (a): nhd. Schwiegersohn, Eidam; ne. son-in-law; RB.: ae., afries., ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. õþum, st. M. (a), Eidam, Schwiegersohn, Schwager; W.: afries. âthom 7, âthum, âthem, st. M. (a), Eidam, Schwiegersohn; W.: ahd. eidum 28, eidam, st. M. (a?), Eidam, Schwiegersohn; mhd. eidem, eiden, st. M., Schwiegersohn, Schwiegervater; nhd. (ält.) Eidam, M., Bräutigam, Schwiegersohn, DW 3, 84; L.: EWAhd 2, 979, Falk/Torp 2, Kluge s. u. Eidam

*aiw-, germ., Adv.: nhd. je; ne. ever; RB.: an., ae., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *aiø‑, *aØu‑, *h2óØu‑, *h2éØu‑, *h2Øu‑, Sb., Lebenskraft, Pokorny 17; W.: an. ei (1), Adv., immer; W.: ae. õ (2), æ (1), Adv., je, immer, beständig, ewig; W.: ae. Ú (3), Adv., je; W.: ae. õw-a, Adv., immer; W.: anfrk. io 7, ie, Adv., immer; W.: as. eo 67, io, ia*, gio, Adv., je, immer; mnd. io, Adv., je, immer; W.: ahd. io 864?, eo, Adv., immer, je, stets, jemals, einmal, immer; mhd. ie, Adv., immer, je; nhd. je, Adv., je, immer, irgend einmal, DW 10, 2274; L.: Falk/Torp 4, Kluge s. u. je

*aiwa-, *aiwam, germ., st. N. (a): nhd. Ewigkeit; ne. eternity; RB.: got., ae.?, afries., anfrk., as.?, ahd.; Q.: PN? (5. Jh.); E.: idg. *aiø-, *aØu‑, *h2óØu‑, *h2éØu‑, *h2Øu‑, Sb., Lebenskraft, Pokorny 17; W.: s. got. aiw-s* 49, st. M. (a/i), Zeit, Ewigkeit (, Lehmann A99); W.: s. ae. Úw-ig-n’s-s, Úw-ig-n’s, st. F. (jæ), Ewigkeit; W.: afries. *â (3), Adv., Konj., immer, unbedingt, immerhin; nfries. ae, ea; W.: anfrk. Ðw-a* (2) 7, st. F. (æ), Ewigkeit; W.: s. anfrk. Ðw-ith-a* 1, st. F. (æ), Ewigkeit; W.: s. as. êw‑an* 4, Adj., ewig; W.: s. ahd. Ðwa* (2)? 91, st. F. (jæ), sw. F. (n), Ewigkeit; mhd. Ðwe, Ð, st. F., endlos lange Zeit; nhd. Ewe, F., Ewigkeit, Zeitalter, DW 3, 1200; W.: s. ahd. Ðwo* 3?, sw. M. (n), Ewigkeit; W.: s. ahd. ÐwÆg* 229, Adj., ewig, dauernd, unsterblich; mhd. Ðwic, Adj., für alle Zeit festgesetzt, immer fortbestehend; nhd. ewig, Adj., ewig, DW 3, 1200; W.: s. ahd. Ðwida* 17, st. F. (æ), Ewigkeit; mhd. Ðwede, st. F., Ewigkeit; L.: Falk/Torp 4, EWAhd 2, 1175

*aiwa-, *aiwaz, germ., st. M. (a): nhd. Recht?, Gesetz?, Sitte?; ne. law; RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; Q.: PN (5. Jh.); E.: idg. *aØeø-, Sb., Herkommen, Überlieferung, Sitte, Recht; idg. *oiøõ, F., Gesetz, Norm, Bündnis, Pokorny 296; vgl. idg. *ei‑ (1), *h1ei-, V., gehen, Pokorny 293; W.: ae. Ú (2), Úw, st. F. (i), Recht, Gesetz, Satzung, Religion, Ehe; W.: afries. ê-w-a (1) 18, jou-w-e, F., Gesetz, Recht, Ewigkeit; W.: afries. õ (2) 8, Ð (2), F., Gesetz; W.: as. êo 22, êu, ê*, g-êo*, st. M. (wa), Recht, Gesetz; s. mnd. Ð, ee, eje, ewe, F., Gesetz, Satzung; W.: anfrk. Ðw-a* (1) 1, st. F. (æ), Recht, Gesetz; W.: as. êw‑a 3, st. F. (jæ), sw. F. (n), Recht, Gesetz; mnd. ewe, F., Recht, Gesetz; W.: lat.-ahd.? ewa 9?, F., Recht, Gesetz; W.: ahd. Ðwa* (1)? 242?, Ða, Ðo*, st. F. (jæ), sw. F. (n), Gesetz, Recht, Regel, Gebot, Satzung, Vorschrift; mhd. Ðwe, Ð, st. F., Gewohnheitsrecht, Recht, Bund der Ehe; nhd. Ehe, F., Bund, Ehe, DW 3, 39; W.: ahd. ÐwÆ* 4, st. F. (Æ), Gesetz, Vertrag, Testament, Religion; s. mhd. Ðwe, st. F., Gewohnheitsrecht, Recht, Bund der Ehe; nhd. Ehe, F., Bund, Ehe, DW 3, 39; L.: EWAhd 2, 1173, Kluge s. u. Ehe; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 82 (Euharia?, Evarix), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, S. 455 (Aiiuua, Aiiv, Aiv, Eboric, Eomund, Eunand?, Evarix, Evile?, Eving)

*aiwi?, germ.?, Sb.: nhd. Recht; ne. law; E.: idg. *aØeø-, Sb., Herkommen, Überlieferung, Sitte, Recht; idg. *oiøõ, F., Gesetz, Norm, Bündnis, Pokorny 296; vgl. idg. *ei‑ (1), *h1ei-, V., gehen, Pokorny 293

*aiwi‑?, germ., Sb.: nhd. Ewigkeit; ne. eternity; RB.: got., an., ahd.; E.: idg. *aiø-, *aØu‑, *h2óØu‑, *h2éØu‑, *h2Øu‑, Sb., Lebenskraft, Pokorny 17; W.: s. got. aiw-s* 49, st. M. (a/i), Zeit, Ewigkeit (, Lehmann A99); W.: an. Ïvi, Ïfi, F. (Æn), Ewigkeit, Lebenszeit; W.: s. ahd. Ðwa* (2)? 91, st. F. (jæ), sw. F. (n), Ewigkeit; mhd. Ðwe, Ð, st. F., endlos lange Zeit; nhd. Ewe, F., Ewigkeit, Zeitalter, DW 3, 1200; L.: Kluge s. u. ewig

*aiwilæn, germ.?, sw. V.: nhd. schämen, ekeln; ne. be ashamed, disgust (V.); RB.: mnd.; E.: idg. *aigÝh-, V., sich schämen, Pokorny 14?; W.: s. mnd. eichelen, êchelen, sw. V., ekeln; L.: Falk/Torp 2

*aiwingihweþera‑, *aiwingihweþeraz, germ., Indef.-Pron.: nhd. jeder; ne. each; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *aiw‑, *ga‑, *hwaþara; W.: ae. Ú-g-hwÏ-þer, Ú-g-þer, Pron., Adv., jeder von beiden, beide; W.: as. eo‑h‑we‑thar* 29, Indef.-Pron., jeder von zweien; W.: ahd. iowedar* 41, Indef.-Pron., jeder, jedweder, jeder von beiden, ein jeder; mhd. iewëder, ieder, Pron., Adj., jeder; nhd. jeder, Pron., jeder, jedweder, DW 10, 2285; L.: Kluge s. u. jeder

*aiwiskja‑, *aiwiskjam, germ., st. N. (a): nhd. Schande; ne. shame (N.); RB.: got., ae., ahd.?; E.: idg. *aigÝh-, V., sich schämen, Pokorny 14?; W.: got. aiw-isk-i* 2, st. N. (ja), Schande, Schmach (, Lehmann A97); W.: s. ae. Úw-sen, Ïps-en?, Adj., schamlos, schändlich; W.: s. ae. Úw-isc (2), Úw-isc-e, F., Beleidigung, Schande, Entehrung; W.: s. ae. Úw-isc (1), õw-esc, éaw-isc, Adj., schamlos, entehrt, unanständig; W.: s. ae. Úw-an (1)?, sw. V., verachten; W.: s. ahd. ÐwisklÆh* 1, Ðwisclih*, Adj., öffentlich, schändlich; L.: Falk/Torp 2

*aiwiskijan, germ.?, sw. V.: nhd. zu Schanden bringen; RB.: ae.; E.: s. idg. *aigÝh‑, V., sich schämen, Pokorny 14?; W.: ae. Úw-isc-an?, sw. V., zu Schanden bringen

*aiwiskina-, *aiwiskinaz, germ.?, Adj.: nhd. schändlich; ne. shameful; E.: s. idg. *aigÝh-, V., sich schämen, Pokorny 14?

*aiza-, *aizam, *aija‑, *aijam, germ., st. N. (a): nhd. Erz; ne. ore; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Q.: PN (222/235); E.: idg. *aØos-, *aØes‑, *h2aØes‑, Sb., Metall, Kupfer, Bronze, Pokorny 15; s. idg. *Ài- (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: got. ai-z* 1, st. N. (a), Erz, Erzmünze (, Lehmann A101); W.: an. ei-r (2), st. N. (a), Erz, Kupfer; W.: ae. Ú‑r (1), õ‑r (4), st. N. (a), Erz, Messing, Kupfer; W.: afries. *ê-r (4), Sb., Erz; W.: anfrk. *Ð-r (2)?, st. N. (a), Erz, Metall; W.: as. êr* (2) 1, st. N. (a), Erz; mnd. êr, N., Erz; W.: ahd. Ðr (2) 9, st. N. (a), Erz, Metall; mhd. Ðr, st. N., Erz, Eisen; W.: s. ahd. giÐræn* (2), sw. V. (2), bronzieren, mit Erz beschlagen (V.); W.: s. ahd. giÐren* (2) 1, sw. V. (1a), bronzieren, mit Erz beschlagen (V.); L.: Falk/Torp 4, Kluge s. u. ehern; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 456 (Aisberg, Alaisiag)

*aizÆna-, *aizÆnaz, germ., Adj.: nhd. ehern, eisern; ne. iron (Adj.); RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *aØos‑, *aØes‑, *h2aØes‑, Sb., Metall, Kupfer, Bronze, Pokorny 15; vgl. idg. *Ài‑ (4), *h1ai‑, *h3ai‑, V., brennen, leuchten, Pokorny 11; W.: ae. Ú-r-en, Adj. (ja), ehern; W.: afries. ê-r‑en 1?, Adj., ehern, von Erz seiend, eisern; W.: anfrk. Ð-r-Æn* 1, Adj., ehern; W.: as. ê‑r‑Æn 2, Adj., ehern; mnd. Ðren, Adj., ehern; W.: ahd. ÐrÆn (1) 20, Adj., ehern, metallen; mhd. ÐrÆn, Adj., ehern; nhd. erin, Adj., ehern, DW 3, 857; L.: Falk/Torp 4, EWAhd 2, 1135, Kluge s. u. ehern

*aiziþæ, *aizeþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Schonung; ne. sparing; RB.: an.; E.: vgl. idg. *ais‑ (2), V., ehrfürchtig sein (V.), verehren, Pokorny 16; W.: an. eir-Œ, st. F. (æ), Schonung

*aizjan, germ., sw. V.: nhd. schonen; ne. spare (V.); RB.: an., ae., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *ais‑ (2), V., ehrfürchtig sein (V.), verehren, Pokorny 16; W.: an. eir-a, sw. V. (1?, 2?), schonen, nachgeben, nützen; W.: ae. õr‑ian, sw. V. (2), ehren, begaben, sorgen für, begünstigen; W.: anfrk. *Ðr-en?, *Ðr-on?, sw. V. (2?), ehren; W.: as. êr‑on 9, sw. V. (2), ehren, helfen, beschenken; mnd. Ðren, sw. V., ehren; an. Ïr-a (4), sw. V. (1?), ehren; W.: ahd. Ðren* (1) 6, sw. V. (1a), hochschätzen, ehren, achten, verehren, schonen; mhd. Ðren, sw. V., ehren, preisen; nhd. ehren, sw. V., ehren, DW 3, 58; W.: ahd. Ðræn* (1) 8?, sw. V. (2), ehren, verehren, preisen, achten; s. mhd. Ðren, sw. V., ehren, preisen, auszeichnen; nhd. ehren, sw. V., ehren, DW 3, 58; W.: ahd. ÐrÐn* 102?, sw. V. (3), ehren, verehren, Ehre erweisen, achten, schätzen; s. mhd. Ðren, sw. V., ehren, preisen, auszeichnen; nhd. ehren, sw. V., ehren, DW 3, 58; L.: Falk/Torp 4, Kluge s. u. Ehre

*aizjæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *aizæ

*aizæ, *aizjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Scheu, Ehre, Achtung; ne. reverence; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *ais- (2), V., ehrfürchtig sein (V.), verehren, Pokorny 16; W.: got. *aiz-a, st. F. (æ), Scheu, Achtung, Ehre; W.: an. eir (1), st. F. (æ), Gnade, Milde, Hilfe; W.: ae. õr (3), st. F. (æ), Ehre, Würde, Ruhm, Achtung, Verehrung, Gnade, Glück; W.: ae. õr-e, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Ehre, Würde, Ruhm, Gnade; W.: afries. êr-e 24, st. F. (æ), Ehre, Verehrung; nfries. eere; W.: as. êr‑a* 8, st. F. (æ), Ehre, Schutz, Gabe, Lohn; mnd. êre, F., Ehre, Ehe; W.: anfrk. Ðr-a* 1, st. F. (æ), Ehre; W.: as. *êr? (3), st. F. (æ), Ehre; W.: ahd. Ðra 130, st. F. (æ), Ehre, Würde, Ansehen, Glanz, Amt; mhd. Ðre, st. F., Ehre, Ehrerbietung, Preis, Ansehen; nhd. Ehre, F., Ehre, Würde, Ansehen, DW 3, 54; L.: Falk/Torp 4, EWAhd 2, 1111, Kluge s. u. Ehre

*aizæn, germ., sw. V.: nhd. schonen, ehren; ne. spare (V.), honour (V.); RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *ais‑ (2), V., ehrfürchtig sein (V.), verehren, Pokorny 16; W.: an. eir-a, sw. V. (1?, 2?), schonen, nachgeben, nützen, gefallen (V.); W.: ae. õr‑ian, sw. V. (2), ehren, begaben, sorgen für, begünstigen, gnädig sein (V.), schonen, verzeihen; W.: afries. êr‑ia 6, âr-ia*, sw. V. (2), ehren, beschenken; saterl. ara, V., ehren; W.: anfrk. *Ðr-en?, *Ðr-on?, sw. V. (2?), ehren; W.: as. êr‑on 9, sw. V. (2), ehren, helfen, beschenken; mnd. Ðren, sw. V., ehren; an. Ïr-a (4), sw. V. (1?), ehren; W.: ahd. Ðræn* (1) 8?, sw. V. (2), ehren, verehren, preisen; s. mhd. Ðren, sw. V., ehren, preisen, auszeichnen; nhd. ehren, sw. V., ehren, DW 3, 58; W.: s. ahd. Ðren* (1) 6, sw. V. (1a), hochschätzen, ehren, achten; mhd. Ðren, sw. V., ehren, preisen; nhd. ehren, sw. V., ehren, DW 3, 58; W.: s. ahd. ÐrÐn* 102?, sw. V. (3), ehren, verehren, Ehre erweisen, achten; s. mhd. Ðren, sw. V., ehren, preisen, auszeichnen; nhd. ehren, sw. V., ehren, DW 3, 58; L.: Falk/Torp 4, EWAhd 2, 1148, EWAhd 2, 1127

*ajja-, *ajjam, germ., st. N. (a): nhd. Ei; ne. egg; RB.: got., an., ae., as, ahd.; E.: idg. *æøØom, *æØom, Adj., N., Vogel..., Ei, Pokorny 783; W.: s. got. *add-i, (Pl., *addj-a?), st. N. (a), Ei; W.: s. got. ad-a 1, st. N. (a) Nom. Pl., Ei; W.: an. egg (2), st. N. (ja), Ei; W.: ae. Úg-er-, st. N. (a), Ei; W.: ae. Úg, st. N. (a?), Ei; W.: as. ’i* 9, st. N. (ja), Ei; mnd. ey, ei, N., Ei; W.: ahd. ei 18, st. N. (iz, az), Ei; mhd. ei, st. N., Ei, das Geringste, Wertloses; nhd. Ei, N., Ei, DW 3, 76; L.: Falk/Torp 1, EWAhd 2, 967, Kluge s. u. Ei

*ajuka-, *ajukaz, germ.?, Adj.: nhd. ewig; ne. eternal; RB.: ae.; E.: vgl. idg. *aiø‑, *aØu‑, *h2óØu‑, *h2éØu‑, *h2Øu‑, Sb., Lebenskraft, Pokorny 17; W.: ae. Ðc-e, Úc-e, Adj., Adv., ewig; L.: Heidermanns 97

*ajuki?, germ.?, Sb.: nhd. Ewigkeit; ne. eternity; RB.: got.; E.: idg. *aiø-, *aØu‑, *h2óØu‑, *h2éØu‑, *h2Øu‑, Sb., Lebenskraft, Pokorny 17?; W.: got. *aju-k-s?, Adj. (i), ewig; W.: s. got. ajuk-dðþs* 3, st. F. (i), Ewigkeit (, Lehmann A103); L.: Heidermanns 97

*akan (1), germ., st. V.: nhd. fahren; ne. go (V.); RB.: got., an.; E.: idg. *a-, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4?; W.: got. *ak-an?, st. V. (6), gehen, fahren, ziehen; W.: an. ak-a, st. V. (6?), fahren; L.: Falk/Torp 7, Seebold 74

*akan (2), germ.?, st. V.: nhd. schmerzen; ne. ache (V.); RB.: ae.; E.: s. idg. *agos‑, Sb., Fehl, Schuld, Sünde, Pokorny 8; W.: ae. ac-an, st. V. (6), schmerzen; L.: Falk/Torp 7, Seebold 75

*ake, *auke, germ., Konj., Adv.: nhd. aber; ne. but; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *aukan; E.: s. idg. *aæ-, V., treiben, führen, Pokorny 4?; idg. *a-, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: got. ak 278=276, Konj., sondern (Konj.), aber, geh (, Lehmann A104); W.: ae. ac (1), ah, oc (1), Konj., aber, sondern (Konj.), außerdem, jedoch; W.: afries. âk 54, Konj., auch, und; W.: as. ak 122, Konj., sondern (Konj.), aber; W.: ahd. oh (1) 178, Konj., sondern (Konj.), aber; mhd. och, ouch, Konj., aber auch, andererseits; nhd. auch, Konj., auch, DW 1, 598; L.: Seebold 74, Kluge s. u. auch

*akial, *akkial, germ.?, Sb.: nhd. Stahl; ne. steel; RB.: ahd.; I.: Lw. lat. aciõle; E.: s. lat. aciõle, Sb., Stahl, EWAhd 2, 944; vgl. lat. aciÐs, F., Schneide, Schärfe; vgl. idg. *a¨‑ (2), *o¨‑, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: ahd. ekkol* 14, eckol*, eckil*, st. M. (a), Stahl, Schwert, Halseisen; mhd. eckel, ekkel, st. M., Stahl; nhd. Eckel, M., Stahl, von der schneidenden Schärfe, DW 3, 23

*akit?, germ., Sb.: nhd. Essig; ne. vinegar; RB.: got., ae.?, anfrk.?, as.; I.: Lw. lat. acÐtum (1./2. Jh); E.: s. lat. acÐtum, N., Weinessig; lat. acer, Adj., scharf; idg. *a¨- (2), *o¨-, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; W.: got. akÐ-t* 2, akeit*, st. M.?, st. N. (a)?, Essig (, Lehmann A105); W.: ? ae. ’ced, st. M. (a), st. N. (a), Essig; W.: ? anfrk. etig* 1, st. M. (a), Essig; W.: as. ’kid, st. N. (a?, i?), Essig; mnd. etik, etek, edik, M., Essig; an. edik, st. N. (a), Essig; W.: ? ahd. ezzih 15, st. M. (a?, i?), Essig; mhd. ezzich, st. M., Essig; nhd. Essig, M., Essig, DW 3, 1169 (Essich); Son.: die Übernahme des lat. Wortes in Ae., Anfrk., as. und Ahd. könnte auch direkt erfolgt sein ohne germanische Zwischenstufe

*akkial, germ., Sb.: Vw.: s. *akial

*akra-, *akraz, germ., st. M. (a): nhd. Acker; ne. field; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *aros, *h2eros, Sb., Weide (F.) (2), Feld, Flur (F.), Pokorny 6; s. idg. *a-, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: got. ak-r-s 6, st. M. (a), Acker (, Lehmann A107); W.: an. ak-r, st. M. (a), Acker, Korn, Ackerfrucht; W.: ae. Ïc-er, st. M. (a), Acker, Feld, ein Landmaß, Ernte; W.: afries. ek-k-er 11, st. M. (a), Acker, Feld, ein Landmaß; nfries. ecir; W.: as. ak‑k‑ar 6, st. M. (a), Acker, Feld; mnd. acker, M., auch N., Acker; W.: ahd. akkar* 59, ackar, st. M. (a), Acker, Feld, Landstück; mhd. acker, st. M., Acker; nhd. Acker, M., Acker, DW 1, 172; L.: Falk/Torp 7, Seebold 74, EWAhd 1, 41, Kluge s. u. Acker

*akrana-, *akranam, germ., st. N. (a): nhd. Frucht, Korn, Wildfrucht; ne. crop, grain; RB.: got., an., ae., ahd.; E.: s. idg. *æg-, ýg-, V., Sb., wachsen (V.) (1), Frucht, Beere, Pokorny 773?; W.: got. ak-r-an 42, st. N. (a), Frucht, Ertrag (, Lehmann A106); W.: an. ak-arn, st. N. (a), Frucht wildwachsender Bäume; W.: ae. Ïc-ern, Ïc-ren, st. N. (a), Nuss (F.) (1), Mast (F.), Eichel, Ecker; W.: mhd. ackeran, eckern, ecker, st. M., st. N., st. F., Ecker, Buche, Buchecker, Eichel; nhd. Ecker, F., Ecker; L.: Falk/Torp 7, Kluge s. u. Ecker

*akusÆ, germ., F.: Vw.: s. *akwesÆ

*akuzjæ, germ., F.: Vw.: s. *akwesjæ

*akwari-, germ.?, M.: nhd. Wasserkessel?; ne. water-cauldron?; RB.: ahd.; E.: vgl. idg. *akÝo, *ýkÝo, *ÐkÝ‑, Sb., Wasser, Fluss, Pokorny 23; W.: ahd. agari 2, st. N. (ja), Kessel, Kübel, Wassergefäß; mhd. eger, st. N., Wassergefäß, Kessel; nhd. (bay.) Eger ?, N., Wassergefäß, Kessel, Kübel, Schmeller 1, 51; L.: EWAhd 1, 84

*akwesÆ, *akusÆ, germ., sw. F. (n): nhd. Axt; ne. ax, axe; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *agøesÆ, *agusÆ, *aksÆ, Sb., Axt, Pokorny 9; s. idg. *a¨- (2), *o¨-, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; oder eine Entlehnung aus einer voridg. Sprache; W.: s. got. aqiz-i 1, st. F. (jæ), Axt (, Lehmann A190); W.: an. x, st. F. (jæ), Axt; W.: ae. Ïx, st. F. (jæ), Axt; W.: s. ae. Ïc-s, ac-as, ac-s, Ïc-es, Ï-s-c, Ïx, axe, st. F. (jæ), Axt; W.: s. afries. ax-a 2, F., Axt; nnordfries. ax; W.: anfrk. akus* 2, st. F. (i?, z. T. athematisch), Axt; W.: as. ak‑u‑s* 1, st. F. (i, z. T. athem.), Axt; s. mnd. exe, F., Axt; W.: s. ahd. akkus* 32, ackus*, st. F. (i, z. T. athem.), Axt, Beil, Drechseleisen; mhd. ackes, aks, ax, axt, st. F., Axt; nhd. Axt, F., Axt, DW 1, 1046; L.: Falk/Torp 7; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 262 (Viax)

*akwesjæ, *akwizjæ, *akuzjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Axt; ne. ax, axe; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *agøesÆ, *agusÆ, *aksÆ, Sb., Axt, Pokorny 9; s. idg. *a¨- (2), *o¨-, *h2e¨‑, *h2a¨‑, *h2o¨‑, Adj., Sb., scharf, spitz, kantig, Stein, Pokorny 18; oder eine Entlehnung aus einer voridg. Sprache; W.: got. aqiz-i 1, st. F. (jæ), Axt (, Lehmann A190); W.: an. x, st. F. (jæ), Axt; W.: ae. Ïx, st. F. (jæ), Axt; W.: ae. Ïc-s, ac-as, ac-s, Ïc-es, Ï-s-c, Ïx, axe, st. F. (jæ), Axt; W.: afries. ax-a 2, F., Axt; nnordfries. ax; W.: anfrk. akus* 2, st. F. (i?, z. T. athematisch), Axt; W.: as. ak‑u‑s* 1, st. F. (i, z. T. athem.), Axt; s. mnd. exe, F., Axt; W.: ahd. akkus* 32, ackus*, st. F. (i, z. T. athem.), Axt, Beil, Drechseleisen; mhd. ackes, aks, ax, axt, st. F., Axt; nhd. Axt, F., Axt, DW 1, 1046; L.: Falk/Torp 7, EWAhd 1, 43, Kluge s. u. Axt

*akwizjæ, germ., F.: Vw.: s. *akwesjæ

*al-, germ.?, V.: nhd. anspornen; ne. spur (V.), drive (V.); E.: Etymologie unbekannt; L.: Falk/Torp 20

*al‑, germ.: Q.: PN (ca. 200); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 457 (Alugod, Aluco, Alwef)

*ala, germ., Adv.: nhd. »all«, ganz, völlig; ne. »all«, wholly; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *alla­‑; Q.: PN (3. Jh.), ON; E.: idg. *al- (1), *ol-, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24; W.: s. got. *al-a?, sw. Adj.?, all, ganz, völlig; W.: an. al-, Präf., all, ganz; W.: ae. Ïl- (1), Präf., all...; W.: s. afries. el-l-e 31, Adj., ganz, gänzlich; W.: s. afries. al-l 100, al, Adj., all, ganz; nnordfries. ol, al; W.: s. afries. *el‑ 2, Adj., ganz, gänzlich; W.: anfrk. al 50?, Adj., all, ganz; W.: s. as. al (1) 415, al-a*, al-l, Adj., all, ganz, gänzlich; mnd. al, alle, Adj., all, ganz; W.: s. as. *al‑u-d?, st. N. (a), Allod, freies Eigentum; W.: ahd. al 2965, all, ala, Pron.‑Adj., Adv., all, jeder, ganz, vollständig, gesamt, überall; mhd. al, Adj., all, ganz, jeder; nhd. all, Pron.‑Adj., all, DW 1, 206; W.: s. ahd. alæd* 1, st. N. (a), Allod, freier Besitz, Hinterlassenschaft, Erbgut, Freigut; vgl. nhd. Allod, st. N., »Allod«, DW 1, 238; L.: Falk/Torp 20, Seebold 75, EWAhd 1, 129, Kluge s. u. all; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 6f. (Alagabiae, Alagildus, Alamanni, Alaricus, Alatancus, Alatheus, Alavivus, Alla), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 5 (Alika?), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, S. 456 (Ala, Alaferhviabus, Alagabiabus, Alabaud, Alagild, Alagisil, Alaguþ, Alaisiag, Alamann, Alamoda, Alaric, Alatanc, Alateivi, Alathe, Alavich, Alawid, Alawin, Alaviv, Alethi, Allo, Alla, Allua, Almund, Aloari?, Aloin, Alvin, Alvith)

*ala, germ.?, F.: nhd. Alant (M.) (2); ne. elecampane

Ailaia, gr.-germ.?, ON: nhd. Ehl?; Q.: ON; E.: Herkunft unbekannt

*alan, germ., st. V.: nhd. nähren, sich nähren; ne. nourish; RB.: got., an., ae.; E.: idg. *al- (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: got. al-an* 1, st. V. (6), wachsen (V.) (1), sich nähren, aufwachsen (, Lehmann A113); W.: s. got. al-jan* (1) 3, sw. V. (1), mästen (, Lehmann A125); W.: an. al-a, st. V. (6), hervorbringen, zeugen, züchten, nähren; W.: ae. al-an, st. V. (6), nähren, hervorbringen; L.: Falk/Torp 20, Seebold 75, Kluge s. u. alt

*alansæ, *alinsæ, germ., st. F. (æ): nhd. Ahle; ne. awl; RB.: got., ahd.; E.: vgl. idg. *Ðlõ, F., Ahle, Pokorny 310; W.: got. *alisn-a?, st. F. (æ), Ahle; W.: ahd. alansa 5, st. F. (æ)?, Ahle, Pfriem; nhd. Alse, F., Alse, DW 1, 260, (schweiz.) Alesne, F., Ahle, Pfriem, Schweiz. Id. 1, 173; L.: EWAhd 1, 146,

*alatjan, germ.?, sw. V.: nhd. treiben; ne. drive (V.); RB.: an.; E.: s. idg. *eleudh‑?, V., kommen, Pokorny 306; vgl. idg. *el- (6), *elý‑, *lõ‑, V., treiben, bewegen, sich bewegen, gehen, Pokorny 306; W.: an. el-t-a, sw. V. (1), treiben, jagen, kneten; L.: Falk/Torp 20

*alauda-, *alaudam, germ., st. N. (a): nhd. Vollgut, fahrende Habe?; ne. allodium; RB.: as.?, ahd.; E.: s. *ala, *auda‑; W.: as. *al‑u-d?, st. N. (a), Allod, freies Eigentum; W.: ahd. alæd* 1, st. N. (a), Allod, freier Besitz, Hinterlassenschaft, Erbgut, Freigut; vgl. nhd. Allod, st. N., »Allod«, DW 1, 238; L.: EWAhd 1, 166

*alawÐrja‑, *alawÐrjaz, germ., Adj.: nhd. freundlich; ne. friendly; RB.: got., an., ae., ahd.; E.: s *ala, *wÐra‑; W.: got. *al-l-a-wÐr-eis?, *allawÐrs?, Adj. (ja), (a), redlich; W.: an. ‡l-vÏrr, Adj., freundlich; W.: s. ae. eal-wer-lÆc-e, Adv., großzügig; W.: ahd. alawõri* 1, Adj., wahr, gütig, freundlich, huldvoll; mhd. alwaere, alewaere, Adj., einfältig, albern, schlicht; nhd. albern, Adj., albern, DW 1, 202; L.: Kluge s. u. albern

*alb‑, germ.: Hw.: s. *AlbÆ?; Q.: FlN (1. Jh. v. Chr.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 457 (Albis)

*alba-, *albaz, germ., st. M. (a): nhd. Alb, Elfe; ne. elf; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *albi­‑; Q.: PN? (100)?; E.: s. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; idg. *al- (6), *alæu-, *alýu-, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; W.: got. *al-b-s, *alfs, st. M. (a), Alb, Dämon; W.: an. al-f-r, st. M. (a?, i?), Alb, Elf; W.: ae. iel-f (1), Ïl-f (1), yl-f, st. M. (i), Alb, Alp, Dämon; W.: as. alf 1, st. M. (a?, i?), Alb, Narr; mnd. alf, M., Alb; W.: ahd. alb* 1, st. N. (a), st. M. (a?, i?)?, Alp (M.), Mahr, Faun; mhd. alp, alb, st. M., st. N., gespenstisches Wesen, Gehilfe des Teufels, Alp (M.); s. nhd. Alb, Alp, M., Alp (M.), DW 1, 200, 245; W.: s.? ahd. elbisk* 1, elbisc*, Adj., elfisch, elbartig; mhd. elbisch, Adj., elfenartig, durch elfenartigen Spuk sinnverwirrt; nhd. elbisch, Adj., »elfisch«, von den Elfen sinnverwirrt, von den Elfen wahnsinnig geworden, DW 3, 402, (schweiz.) älbisch, Adj., elfartig, Schweiz. Id. 1, 186; L.: Falk/Torp 21, EWAhd 1, 152, EWAhd 2, 1032, Kluge s. u. Alb 2, Alp 2, Elf; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 12 (Albila, Albis, Alboin), 14 (Alvith), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, S. 457 (Albin, Albiahen, Albilas, Albiso, Albofledis, Alboin, Albrun, Alfroed, Alpari?)

*alba-, *albaz, germ., Adj.: nhd. weiß; ne. white (Adj.); RB.: ahd.; E.: idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; vgl. idg. *al‑ (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; W.: s. ahd. alba (1) 19, sw. F. (n), st. F. (æ), Albe (F.) (3), Priesterkleid, Untergewand, Stirnbinde; mhd. albe, st. F., das weiße Chorhemd der Geistlichen; nhd. Albe, F., Albe (F.) (3), DW 1, 201; L.: Falk/Torp 21, EWAhd 1, 154

*albar-?, germ., Sb.: nhd. Pappel; ne. poplar; RB.: as., ahd.; I.: Lw. lat. albarus; E.: s. lat. albarus; vgl. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; W.: as. albir‑ie* 1, st. M. (a?, ja?), Pappel; mnd. alber, M., Pappel; W.: ahd. albar 16, st. M. (a?, i?), Alber, Pappel, Erle?; mhd. alber, st. M., Pappel; nhd. (ält.) Alber, F., Alber, DW 1, 201; L.: EWAhd 1, 157, Kluge s. u. Alber

*albat, *albit, *albut, germ., F.: nhd. Schwan; ne. swan; RB.: an., ae., ahd.; E.: s. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; vgl. idg. *al‑ (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; W.: an. alpt, st. F. (æ)?, Schwan; W.: an. ‡lpt, F., Schwan; W.: ae. iel-fet‑u, il-fet-u, yl-fet-t-e, st. F. (jæ), Schwan; W.: s. ahd. elbiz 57, st. M. (a?, i?), Schwan; mhd. elbiz, albiz, st. M., Schwan; nhd. Elbiß, M., Schwan, DW 3, 402, (schwäb.) Elbsch, M., Schwan, Fischer 2, 686, (schweiz./bad.) Elbs, M., Schwan, Schweiz. Id. 1, 187, Ochs 1, 677; W.: s. ahd. albiz 4, st. M. (i?), Schwan; s. mhd. elbiz, albiz, st. M., Schwan; L.: Falk/Torp 22, EWAhd 2, 1032, EWAhd 2, 1032

*AlbÆ?, germ., F., FlN: nhd. Elbe; ne. Elbe (name of a German river); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *albi­‑, *alb‑; Q.: FlN (1. Jh. v. Chr.); E.: vgl. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; idg. *al‑ (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; W.: ae. Iel-f (2), Îl-f (2), st. F. (i), Elbe; W.: ahd. Elba 1, F.=FlN, Elbe; nhd. Elbe, ON., Elbe; L.: Pokorny 30

*albi-, *albiz, germ., st. M. (i): nhd. Alb, Elfe; ne. elf; RB.: an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *alba‑; E.: s. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; vgl. idg. *al‑ (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; W.: an. al-f-r, st. M. (a?, i?), Alb, Elf; W.: ae. iel-f (1), Ïl-f (1), yl-f, st. M. (i), Alb, Alp, Dämon; W.: as. alf 1, st. M. (a?, i?), Alb, Narr; mnd. alf, M., Alb; W.: ahd. alb* 1, st. N. (a), st. M. (a?, i?)?, Alp (M.), Mahr, Faun; mhd. alp, alb, st. M., st. N., gespenstisches Wesen, Gehilfe des Teufels, Alp (M.); s. nhd. Alb, Alp, M., Alp (M.), DW 1, 200, 245; L.: EWAhd 1, 152, Kluge s. u. Alb 2, Alp 2, Elf

*albi-, *albiz?, germ.?, Adj.: nhd. weiß; ne. white (Adj.); RB.: ae.?, ahd.?; Hw.: s. *AlbÆ; E.: s. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; vgl. idg. *al‑ (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; W.: ? ae. Iel-f (2), Îl-f (2), st. F. (i), Elbe; W.: ? ahd. Elba 1, F.=FlN, Elbe; nhd. Elbe, ON., Elbe

*albi-, *albiz?, germ., st. F. (i): nhd. weißer Fluss; ne. white river; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *AlbÆ; E.: s. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; vgl. idg. *al‑ (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; W.: ae. Iel-f (2), Îl-f (2), st. F. (i), Elbe; W.: ahd. Elba 1, F.=FlN, Elbe; nhd. Elbe, ON., Elbe

Albiahensis, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Albiahensis (Oberelvenich/Euskirchen); Q.: ON; E.: lat. Herkunft?

Albinianae, lat.-germ.?, ON: nhd. Alphen; Q.: ON (3. Jh.); E.: lat. Herkunft?

*albit, germ., F.: Vw.: s. *albat

*albjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Berg, Bergweide; ne. mountain; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *albjæn; Q.: ON; E.: genaue Herkunft unklar, vielleicht aus. kelt. *alb‑, *alp‑, *berg, Bergweide?; s. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; idg. *al‑ (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; oder schon voridg. Herkunft; W.: as. el‑b‑on* 1, sw. F. Pl. (n)?, Alpen; W.: ahd. Alpðn* 9, F. Pl.=ON., Alpen; nhd. Alpen, ON., Alpen; L.: EWAhd 1, 156

*albjæ‑, *albjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Berg, Bergweide; ne. mountain; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *albjæ; E.: genaue Herkunft unklar, vielleicht aus. kelt. *alb‑, *alp‑, *berg, Bergweide?; s. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; idg. *al‑ (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; oder schon voridg. Herkunft; W.: as. el‑b‑on* 1, sw. F. Pl. (n)?, Alpen; W.: ahd. Alpðn* 9, F. Pl.=ON., Alpen; nhd. Alpen, ON., Alpen; W.: ahd. alba* (2) 1, sw. F. (n), Alp (F.), Alm, Alpe; mhd. albe, st. F., sw. F., Alp (F.), Alpe; nhd. Albe, Alpe, F., Alp (F.), DW 1, 201; L.: EWAhd 1, 156

*albut, germ., F.: Vw.: s. *albat

*alda-, *aldaz, germ., Adj.: nhd. alt; ne. old (Adj.); RB.: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *alþa‑, *alan; Q.: PN; E.: s. Part. Prät. -to- zu idg. *al- (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: s. got. *al-d-a, sw. Adj., alt; W.: ae. eal-d, Adj., alt; W.: afries. al-d 60, Adj., alt; nnordfries. uld, ul, al; W.: as. al‑d 23, Adj., alt; mnd. old, öld, Adj., alt; W.: anfrk. ald* 3?, Adj., alt; mnd. out, Adj., alt; W.: s. as. ’l‑d‑iro* 2, sw. M. (n), Ältere, Ahnherr, Elter, Elternteil; vgl. mnd. olderen, Sb. Pl., Ältere; W.: ahd. alt (2) 263, Adj., alt, abgenützt, frühere, vergangen; mhd. alt, Adj., alt; nhd. alt, Adj., alt, DW 1, 262; W.: s. ahd. aldon* 1, sw. M. (n) Pl. nhd. »Alte« (Pl.), Eltern; W.: s. ahd. eltiron* 12, eldiron, Adj. Komp. subst.=sw. M. Pl. (n), Eltern; mhd. eltern, sw. Sb., Pl., Eltern, Vorgänger; nhd. Eltern, N., M., Pl., Eltern, DW 3, 418; L.: Falk/Torp 20, Seebold 76, Heidermanns 97, EWAhd 1, 172, Kluge s. u. alt; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, S. 458 (Alderic, Aldio)

*aldÐn, *aldÚn, germ., sw. V.: nhd. alt werden, altern; ne. become old; RB.: ae.?, ahd.; Hw.: s. *alda‑; E.: s. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: ae. eal-d-ian, sw. V. (2), altern, alt werden; W.: ahd. altÐn 11, sw. V. (3), altern, alt werden, veralten; mhd. alten, elten, sw. V., alt machen; nhd. (ält.) alten, sw. V., altern, DW 1, 267; L.: Heidermanns 98

*aldi-, *aldiz, germ., st. M. (i): nhd. Mensch; ne. human (M.); RB.: ae., as., lang.?; E.: vgl. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: ae. iel-d-e (1), yl-d-e, st. M. (i) Pl., Menschen; W.: as. ’l‑d‑i* (1) 4, st. M. (i), Mensch; W.: lat.‑lang. aldio 100?, aldius, M., Held?, Krieger?, Mensch?, Halbfreier

*aldi-, *aldiz, germ., st. F. (i): nhd. Zeitalter; ne. age (N.); RB.: got., an., ae.; Vw.: s. *wer‑; Hw.: s. *alda‑; E.: s. idg. *al- (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: got. al-d-s* 12, st. F. (i), Menschenalter, Zeit (, Lehmann A117); W.: an. ‡l‑d, st. F. (i), Lebenszeit, Zeitalter, Menschen; W.: ae. iel-d‑u, yl-d-u, iel-d-o, yl-d-o, sw. F. (Æn), Alter (N.), Zeitalter, Zeit; L.: Falk/Torp 20, Seebold 76

*aldÆ-, *aldÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Zeitalter; ne. age (N.); RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *alda‑, *alþÆn; E.: s. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: an. el-l-i, sw. F. (Æn), Alter (N.); W.: ae. iel-d‑u, yl-d-u, iel-d-o, yl-d-o, sw. F. (Æn), Alter (N.), Zeitalter, Zeit; W.: afries. el-d-e 8, sw. F. (n), Alter (N.); nfries. jelde; W.: s. anfrk. el-d-i* 2, st. F. (Æ), Alter (N.); W.: s. as. ’l‑d‑i (2) 4, st. F. (Æ), Alter (N.); mnd. olde, F., Alter (N.); W.: s. ahd. eltÆ 26, eltÆn*, st. F. (Æ), Alter (N.), Dauer, alte Art, altes Wesen; mhd. elte, st. F., Alter (N.); nhd. Älte, F., Alter (N.), DW 1, 267; L.: Falk/Torp 20, Heidermanns 98, EWAhd 2, 1065

*aldÆga-, *aldÆgaz, germ.?, Adj.: nhd. ältlich; ne. oldish; RB.: ahd.; Hw.: s. *alda‑; E.: vgl. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: ahd. altÆg* 1, Adj., alt, ältlich, greisenhaft; mhd. altec, Adj., greisenhaft, ältlich; L.: Heidermanns 98

*aldiþæ, *aldeþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Zeitalter; ne. age (N.); RB.: ahd.; Hw.: s. *alda‑; E.: vgl. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: ahd. altida 2, st. F. (æ), Alter (N.), Lebenszeit, Zeltalter; L.: Heidermanns 98

*aldjan, germ., sw. V.: nhd. alt werden; ne. become old; RB.: an., ae., ahd.; Hw.: s. *alda‑; E.: s. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: an. el-d-a-sk, sw. V., alt werden; W.: ae. iel-d-an, il-d-an, yl-d-an, el-d-an, sw. V. (1), verzögern, aufschieben, verlängern, zögern, begünstigen; W.: ahd. elten* 5, sw. V. (1a), zögern, verlängern, vorenthalten, verzögern; mhd. elten, sw. V., alt machen, ins Alter bringen; L.: Heidermanns 98, EWAhd 2, 1065

*aldæ-, *aldæn, germ., sw. F. (n): nhd. Trog; ne. trough; RB.: an., ae.; I.: Lw. lat. alveus; E.: s. lat. alveus, M., Pfanne, Mulde, Trog; idg. *aldh‑, Sb., Trog, Pokorny 31; W.: an. ald-a, sw. F. (n), Welle, Talsohle durch welche ein Bach fließt; W.: s. ae. eald-oþ, Sb., Gefäß, Trog; L.: Falk/Torp 21

*aldra-, *aldram, germ., st. N. (a): nhd. Alter (N.); ne. age (N.), life; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *alda‑, *aldra‑; E.: s. idg. *al- (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: got. *al-d-r, st. N. (a), Alter (N.); W.: ae. eal-d-or (2), st. N. (a), Alter (N.), Leben, Ewigkeit; W.: afries. *al-d-er (1), Sb., Alter (N.), Ewigkeit; nfries. ield; W.: as. al‑d‑ar* 20, st. N. (a), Alter (N.), Leben; mnd. older, ælder, (alder), N., M., Alter (N.); W.: ahd. altar (1) 55, aldar*, st. N. (a), Alter (N.), Lebensalter, Weltalter, Lebenszeit, Ewigkeit; nhd. Alter, st. N., Alter (N.), DW 1, 268; L.: Falk/Torp 20, Seebold 76, EWAhd 1, 173, Kluge s. u. Alter

*aldra-, *aldraz, germ., st. M. (a): nhd. Alter (N.), Leben; ne. age (N.), life; RB.: an., afries.; Hw.: s. *alda‑, *aldra‑; E.: s. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: an. al-d-r, st. M. (a), Alter (N.), Leben, Zeit; W.: afries. *al-d-er (1), Sb., Alter (N.), Ewigkeit; nfries. ield; L.: Falk/Torp 20, Seebold 76

*aldunga-, *aldungaz, germ.?, st. M. (a): nhd. alter Mann; ne. old man; RB.: an.; Hw.: s. *alda­‑; E.: vgl. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: an. ‡l-dung-r, st. M. (a), Held, Führer, alter Ochse; L.: Heidermanns 98

*alfa-, *alfaz?, germ., st. M. (a): nhd. Elf, Alb; ne. elf; Hw.: s. *alba‑; E.: s. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; idg. *al- (6), *alæu-, *alýu-, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29

*alg-, germ.?, V.: nhd. kalt sein (V.); ne. be cold; E.: s. idg. *algh, Sb., Frost, Kälte, Pokorny 32

*algaitÆ-, *aglaitÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Beschwerlichkeit; ne. difficulty, laboriousness; RB.: got.; E.: idg. *aghlo-, *agh-, Adj., widerwärtig, Pokorny 8; s. idg. *agh-, *h2egh-, V., seelisch bedrückt sein (V.), sich fürchten, Pokorny 7; W.: s. got. ag-l-ait-i* 2, st. N. (ja), Unzucht, Unschicklichkeit, Unkeuschheit

*algi-, *algiz, germ., st. M. (i): nhd. Elch, Ried (N.) (1), z-Rune; ne. elk, rush (N.) (2), name (N.) of z-rune; RB.: anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *elha‑; E.: idg. *el¨‑, Sb., Hirsch, Pokorny 303; vgl. idg. *el‑ (1), Adj., rot, braun, Pokorny 302; W.: s. anfrk. elo 1?, sw. M. (n), Elch; W.: s. as. el‑ah‑o 4, el-o*, sw. M. (n), Elch; mnd. elk, M., Elch; W.: ahd. elah* 2, st. M. (a?, i?), Elch, Elentier; mhd. ëlch, st. M., sw. M., Elentier; nhd. Elch, Elk, M., Elch, DW 3, 403, 414; W.: s. ahd. elaho 45?, elho*, sw. M. (n), Elch, Elentier, Bockshirsch, Auerochse; s. mhd. elch, st. M., sw. M., Elentier; nhd. Elch, Elk, M., Elch, DW 3, 403, 414; L.: Falk/Torp 26, EWAhd 2, 1029, Kluge s. u. Elch, Looijenga 7; Son.: die germ. Form ist vielleicht von lat. alcÐs beeinflußt

*algi-, *algiz, germ.?, Sb.: nhd. Kälte, Schnee; ne. coldness, snow (N.); E.: idg. *algh, Sb., Frost, Kälte, Pokorny 32

*algæjan, germ.?, sw. V.: nhd. wehren, abwehren; ne. defend; RB.: ae.; Hw.: s. *alh‑; E.: s. idg. *alek-, *h2lek‑, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32; W.: s. ae. ealg‑ian, sw. V. (2), schützen, verteidigen; L.: Falk/Torp 21

*alh-, germ., Sb.: nhd. Schutz, Bau, Haus, Tempel, Siedlung; ne. shelter (N.), building, temple (N.) (1), settlement; RB.: got., ae., as.; Q.: PN (1./2. Jh.); E.: s. idg. *alek-, *h2lek‑, V., abschließen, abwehren, schützen, Pokorny 32; W.: got. alhs, st. F. (kons.), Tempel, Hain?; W.: ae. ealh, st. M. (a), Tempel; W.: s. ae. ealg‑ian, sw. V. (2), schützen, verteidigen; W.: as. alah 15, st. M. (a?, i?), Tempel; L.: Falk/Torp 21; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 13 (Alci), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, S. 458 (Alc, Alcfriþu, Alhiahenabus))

*ali-, *aliz, germ., Adj.: nhd. andere, fremd; ne. other; RB.: got., anfrk.; Hw.: s. *alja‑; Q.: PN?; E.: idg. *alØos, *h2elØos, Adj., andere, Pokorny 25; idg. *al- (1), *ol-, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24; W.: got. *al-i-, Adj. (ja/jo?), andere; W.: anfrk. *el-i?, Adj.; Son.: Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 5 (Alika?)

*alinabugæ-, *alinabugæn, *alinabuga‑, *alinabugan, germ., sw. M. (a): nhd. Ellenbogen; ne. elbow; RB.: an., ae., ahd.; E.: s. *alinæ, *bugæn; W.: an. ‡l-n-bog-i, sw. M. (n), Ellenbogen; W.: s. ae. ’l-n-bog-a, st. M. (a), Ellenbogen; W.: ahd. elinbogo 18, sw. M. (n), Ellbogen, Ellenbogen, Unterarm; mhd. elenboge, sw. M., Ellenbogen; nhd. Ellenboge, M., Ellbogen, Ellenbogen, DW 3, 414; L.: Falk/Torp 273, Ewahd 2, 1049

*alinæ, germ., st. F. (æ): nhd. Elle; ne. ulna; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *alinabugæn; E.: idg. *olÂnõ, F., Elle, Ellenbogen, Pokorny 307; s. idg. *el- (8), *elÁi-, *lÁi- (1), *h2el‑, V., biegen, Pokorny 307; W.: got. al-ein-a* 1, st. F. (æ), Elle (, Lehmann A118); W.: an. ‡l-n, st. F. (æ), Unterarm, Elle; W.: an. *el-n, Sb., Elle; W.: ae. ’l-n, st. F. (æ), Vorderarm, Elle; W.: afries. el-n-e* 4, st. F. (æ), Elle; saterl. elne; W.: as. el‑i‑n‑a 1, st. F. (æ), Elle; mnd. elne, F., Elle; W.: ahd. elina 42, elna, elle, st. F. (æ), Elle, Ellenbogen, Unterarm; mhd. elne, eln, elline, ellen, st. F., Elle; mhd. elle, ele, st. F., sw. F., Elle; nhd. Elle, F., Elle, DW 3, 414; L.: Falk/Torp 21, EWAhd 2, 1044, Kluge s. u. Elle

*alinsæ, germ.?, st. F. (æ): Vw.: s. *alansæ

Alisinensis (civitas), lat.-germ.?, ON: nhd. Elsenz bei Heidelberg; Q.: ON (2./3. Jh.); E.: lat. Herkunft?

Alisontia, germ., ON: nhd. Alsenz, Elz; Q.: PN (4. Jh.); E.: Etymologie unbekannt

*aliza-, *alizaz, germ., st. M. (a): nhd. Erle; ne. alder; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *alizæ, *aluza‑; Q.: PN, ON (1. Jh.); E.: idg. *el-, Sb., Erle, Ulme, Wacholder, Pokorny 302; vgl. idg. *el- (1), *ol‑, *el‑, Adj., rot, braun, Pokorny 302; W.: s. got. *al-is-i?, st. F. (jæ), Erle; W.: s. got. *al-is-æ?, sw. F. (n), Erle; W.: s. got. *al-iz-a, *alisa, st. F. (æ), Erle; W.: s. an. alr-i, N., Erle; W.: s. an. el-r-i, N., Erle; W.: ae. al-or, st. M. (a), Erle; W.: s. ae. ’l-l-ern, ’l-l-en (2), st. N. (a), Erle, Holunder; W.: s. as. el‑ir‑a* 1, st. F. (æ), Erle; s. mnd. ellern, F., Erle; W.: s. as. *’l‑is?, st. F., st. M. (i?), Erle; W.: s. as. al‑erie? 1, F., Erle; mnd. alre, aller, F., Erle; W.: s. ahd. erila* 51?, elira, st. F. (æ), Erle; mhd. eller, st. F., Erle; nhd. (ält.) Eller, F., Erle, DW 3, 416; L.: Falk/Torp 26; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 14 (Aliso), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 458 (Alirguþ, Alisos, Aliso [Elsen bei Paderborn], Alusneih, Eliso)

*alizæ, germ., st. F. (æ): nhd. Erle; ne. alder; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *aliza‑; E.: idg. *el-, Sb., Erle, Ulme, Wacholder, Pokorny 302; vgl. idg. *el- (1), *ol‑, *el‑, Adj., rot, braun, Pokorny 302; W.: got. *al-iz-a, *alisa, st. F. (æ), Erle; W.: got. *al-is-i?, st. F. (jæ), Erle; W.: s. got. *al-is-æ?, sw. F. (n), Erle; W.: s. an. alr-i, N., Erle; W.: s. an. el-r-i, N., Erle; W.: s. ae. ’l-l-ern, ’l-l-en (2), st. N. (a), Erle, Holunder; W.: s. ae. al-or, st. M. (a), Erle; W.: s. afries. el-r‑en* 1, Adj., erlen, Erlen...; W.: as. al‑erie? 1, F., Erle; s. mnd. alre, aller, F., Erle; W.: as. el‑ir‑a* 1, st. F. (æ), Erle; s. mnd. ellern, F., Erle; W.: ahd. erila* 51?, elira, st. F. (æ), Erle; mhd. eller, st. F., Erle; nhd. (ält.) Eller, F., Erle, DW 3, 416; L.: EWAhd 2, 1049, Kluge s. u. Erle

*alja-, *aljaz, germ., Adj.: nhd. andere, fremd; ne. other; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *‑landa‑; Hw.: s. *ali‑; Q.: PN (4. Jh.); E.: idg. *alØos, *h2elØos, Adj. andere, Pokorny 25; s. idg. *al- (1), *ol-, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24; W.: got. al-ji-s* 5, alis*, Pron.-Adj. (ja), andere (, Lehmann A130); W.: an. el-l-ig-a, el-l-ig-a-r, Adv., sonst; W.: an. el-l-a, el-l-ar, Adv., andernfalls, sonst; W.: ae. *’l‑, *Ïl, Adj., fremd; W.: ae. ’l-l-e, Pron., Adj. Pl., andere (Pl.); W.: s. afries. el-l‑es 6, Adv., sonst; W.: s. afries. el-e‑len-d-e 4, el‑len-d-e, il-i-len-d-e, N., fremdes Land, Ausland; nfries. illinde; W.: s. afries. el-k-or 33, el-k-er, e-k-k-or, el-k-es, j-el-k-ers, j-el-k-es, Adv., sonst; W.: as. elk‑or* 8, Adv., sonst, anders, außerdem; W.: s. as. ’l‑li‑or 1, Adv., anderswohin; W.: ahd. alles (2) 4, Adj. (= Gen. Sg.), anderes; W.: s. ahd. elihhær 17, elichær, Adv., sonst, weiter, ferner, weiterhin, auf ewig; W.: s. ahd. elibenzo 3, sw. M. (n), Ankömmling, Fremdling, Fremder; W.: s. ahd. eliboro 1, sw. M. (n), Ankömmling, Fremder, Ausländer; W.: s. ahd. eliliut 1, st. M. (i), Fremde (M. Pl.), fremdes Volk; W.: s. ahd. elirart* 1, Adj., »fremdsprachig«, fremd, ausländisch; L.: Falk/Torp 22, EWAhd 1, 162; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 13f. (Aliberga, Aligernus, Aliulfus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 457 (Aliberg, Alic, Alico, Aligern, Aligild, Alithi, Aliulf, AljamarciR, Ell?)

*aljalanda‑, *aljalandaz, germ., Adj.: nhd. außer Landes seiend; ne. being (Adj.) abroad; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *alja‑, *landa‑; W.: ae. ’l‑l’n-d-e (1), Adj., ausländisch, fremd; W.: as. ’l‑i‑l’n-d‑i* (2), Adj., ausländisch, fremd, elend, gefangen; mnd. elende, ellende, Adj., fern der Heimat, unheimisch, ortsfremd; W.: s. ahd. elilenti (1) 43, Adj., »ausländisch«, fremd, vertrieben, verbannt; mhd. ellende, Adj., fremd, verbannt; nhd. elend, Adj., elend, DW 3, 410; L.: Kluge s. u. elend

*aljana-, *aljanam, germ., st. N. (a): nhd. Eifer; ne. zeal, power, courage; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *aljæn; E.: s. idg. *al- (4), V., brennen, Pokorny 28; W.: got. al-jan (2) 13, st. N. (a), Eifer (, Lehmann A126); W.: an. el-jan, el-jun, st. N. (a), Mut, Kraft; W.: ae. ’l-l-en (1), st. M. (a), st. N. (a), Eifer, Kraft, Mut, Kampf; W.: as. ’l‑li‑an* 2, st. N. (a), Mut; mnd. ellen, N., Kraft, Kühnheit; W.: ahd. ellan 11, ellen, st. N. (a), st. M. (a?), Eifer, Tapferkeit, Mut, Stärke (F.) (1), Kraft; mhd. ellent, ellen, st. N., Kampfeifer, Mut, Tapferkeit; L.: Falk/Torp 20, EWAhd 2, 1054

*aljæ-, *aljæn, *alja‑, *aljan, germ., sw. M. (n): nhd. Nebenbuhler; ne. rival (N.); RB.: an., ahd.; E.: entweder zu idg. *al‑ (1), *ol‑, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24?; oder vgl. germ. *aljana‑, *aljæn; W.: s. an. el-ja, sw. F. (n), Kebsweib; W.: ahd. ello* 2, sw. M. (n), »Eiferer«, Nebenbuhler, Rivale; W.: s. ahd. ella 2, sw. F. (n), Nebenbuhlerin, Rivalin, Kebsweib; mhd. elle, sw. F., Nebenbuhlerin, Kebsweib; nhd. (bay.) Ell, F., Rivalin, Nebenbuhlerin, Schmeller 1, 58; L.: Falk/Torp 20, EWAhd 2, 1053

*aljæ-, *aljæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Eifer; ne. zeal; RB.: afries.; Hw.: s. *aljana‑; E.: s. idg. *al- (4), V., brennen, Pokorny 28; W.: s. afries. el-l-n-inge* 1, el-l‑inge, st. F. (æ), Eifer

*alk-, germ.?, V.: nhd. schmutzig sein (V.); ne. be dirty; RB.: an.; E.: vgl. idg. *el- (3), *ol‑, V., modrig sein (V.)?; W.: s. an. yl-d-a, sw. F. (n), Modergeruch; L.: Falk/Torp 21

*alla-, *allaz, germ., Adj.: nhd. all, ganz, jeder; ne. all, whole, every; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *ala; E.: idg. *al- (1), *ol-, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24?; W.: got. al-l-s 600=597, Adj. (a), all, jeder, ganz, viel (, Lehmann A135); W.: an. al-l-r, Adj., all, jeder; W.: s. an. al-, Präf., all, ganz; W.: ae. eal‑l, Adv., Adj., all, ganz, jeder; W.: s. ae. *ol-l (2), Adv.; W.: s. ae. Ïl- (1), Präf., all...; W.: afries. al-l 100, al, Adj., all, ganz; nnordfries. ol, al; W.: afries. el-l-e 31, Adj., ganz, gänzlich; W.: afries. *el‑ 2, Adj., ganz, gänzlich; W.: anfrk. al 50?, Adj., all, ganz; W.: as. al (1) 415, al-a*, al-l, Adj., all, ganz, gänzlich; mnd. al, alle, Adj., all, ganz; W.: ahd. al 2965, all, ala, Pron.‑Adj., Adv., all, jeder, ganz, vollständig, gesamt, völlig, überall, überhaupt; mhd. al, Adj., all, ganz, jeder; nhd. all, Pron.‑Adj., all, DW 1, 206; L.: EWAhd 1, 129, Kluge s. u. all

*allakæ-, *allakæn, germ., sw. F. (n): nhd. Alk; ne. a seabird?; RB.: an., ae.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. alk-a, sw. F. (n), Meervogel, Alk; W.: ae. *ealce, Sb., Alk, Meervogel; L.: Falk/Torp 22

*alli-, *alliz, germ.?, Adj.: nhd. andere, fremd; ne. other; RB.: as?; E.: idg. *alØos, *h2elØos, Adj., andere, Pokorny 25; s. idg. *al- (1), *ol‑, Adv., darüberhinaus, Pokorny 24; W.: as. *’l‑i?, Adj., andere, fremd; mnd. elende, ellende, Adj., fern der Heimat, unheimisch, ortsfremd

*alma-, *almaz, germ., st. M. (a): nhd. Ulme; ne. elm; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *elma‑; E.: idg. *elem‑, Sb., Ulme, Pokorny 303; s. idg. *el‑ (1), Adj., rot, braun, Pokorny 302; W.: as. *al‑m?, st. M. (a?), Ulme; mnd. elm, elme, M.?, Ulme; W.: ahd. elm 11, ilme*, st. M. (a?), Ulme; s. mhd. ëlm, ëlme, st. F., Ulme; L.: Falk/Torp 26, EWAhd 2, 1056

*alna‑, *alnaz, germ., Adj.: Vw.: s. *alla­‑

*alp‑, germ.?, Sb.: nhd. Berg, Bergweide?; RB.: ahd.; Q.: ON (1. Jh.); E.: s. idg. *albhos, Adj., weiß, Pokorny 30; vgl. idg. *al- (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; voridg.?; oder aus dem Kelt.?; W.: s. ahd. alba* (2) 1, sw. F. (n), Alp (F.), Alm, Alpe; mhd. albe, st. F., sw. F., Alp (F.), Alpe; nhd. Albe, Alpe, F., Alp (F.), DW 1, 201; L.: EWAhd 1, 155; Son.: Ortsname Alpen

Alta RÆpa, lat.-germ.?, ON: nhd. Altrip bei Speyer; Q.: ON (4. Jh.); E.: s. lat. altus, Adj., hoch; lat. rÆpa, F., Ufer; vgl. idg. *al- (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; idg. *reip‑, V., Sb., reißen, Rand, Pokorny 858; idg. *rei‑ (1), V., ritzen, reißen, schneiden, Pokorny 857

*alþa-, *alþaz, germ., Adj.: nhd. großgewachsen, alt; ne. grown, old (Adj.); RB.: got., an.; Hw.: s. *alda‑, *alþja‑; E.: s. idg. *al- (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: s. got. us-al-þ-an 1, red. V., alt werden, veralten; W.: s. an. al-d-in-n (2), Adj., gealtert, alt; L.: Seebold 77

*alþan?, germ., st. V.: nhd. altern; ne. age (V.); RB.: got., an.; Hw.: s. *alþa‑; E.: s. idg. *al- (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: s. got. us-al-þ-an 1, red. V., alt werden, veralten; W.: an. al-d-in-n (2), Adj., gealtert, alt; L.: Seebold 77

*alþÆ-, *alþÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Altern; ne. ageing (N.); RB.: an., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *aldÆn; E.: s. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: an. el-l-i, sw. F. (Æn), Alter (N.); W.: anfrk. el-d-i* 2, st. F. (Æ), Alter (N.); W.: as. ’l‑d‑i (2) 4, st. F. (Æ), Alter (N.); mnd. olde, F., Alter (N.); W.: ahd. eltÆ 26, eltÆn*, st. F. (Æ), Alter (N.), Dauer, alte Art, altes Wesen; mhd. elte, st. F., Alter (N.); nhd. Älte, F., Alter (N.), DW 1, 267; L.: Falk/Torp 20, EWAhd 2, 1065

*alþja-, *alþjaz, germ., Adj.: nhd. alt; ne. old (Adj.); RB.: got., an., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *alþa‑; E.: vgl. idg. *al‑ (2), *h2el‑, V., wachsen (V.) (1), nähren, Pokorny 26; W.: got. al-þ-ei-s 6, alt, krimgot., Adj. (ja), alt (, Lehmann A136); W.: s. an. al-d-in-n (2), Adj., gealtert, alt; W.: s. an. el-l-r-i, Adj. Komp., älter; W.: as. al‑d 23, Adj., alt; mnd. old, öld, Adj., alt; W.: anfrk. ald* 3?, Adj., alt; W.: s. as. ’l‑d‑iro* 2, sw. M. (n), Ältere, Ahnherr, Elter, Elternteil; vgl. mnd. olderen, Sb. Pl., Ältere; W.: ahd. alt (2) 263, Adj., alt, abgenützt, frühere, vergangen, ausgewachsen; mhd. alt, Adj., alt; nhd. alt, Adj., alt, DW 1, 262; W.: s. ahd. eltiron* 12, eldiron, Adj. Komp. subst.=sw. M. Pl. (n), Eltern; mhd. eltern, sw. Sb., Pl., Eltern, Vorgänger; nhd. Eltern, N., M., Pl., Eltern, DW 3, 418; W.: s. ahd. aldon* 1, sw. M. (n) Pl. nhd. »Alte« (Pl.), Eltern; L.: Falk/Torp 20, Seebold 76, EWAhd 1, 171, EWAhd 2, 1036

*alðn?, germ., Sb.: nhd. Alaune; ne. alum; RB.: ae., ahd.; I.: Lw. lat. alðmen; E.: s. lat. alðmen, N., Alaun; akymr. alÆfn; s. idg. *alu‑, *alud‑, *alut‑, Adj., Sb., bitter, Bier, Alaun, Pokorny 33; W.: ae. Ïle‑fn, Ïle-fn-e, sw. F. (n), Alaun; W.: ahd. alðne 3, F., Alaun; s. mhd. alðn, st. M., Alaun; nhd. Alaun, M., »Alaun«, DW 1, 200; L.: EWAhd 1, 185, Kluge s. u. Alaun

*alunda-, *alundaz, germ., st. M. (a): nhd. Alant (M.) (1)?; ne. ide; RB.: as., ahd.; E.: s. idg. *al‑ (6), *alæu‑, *alýu‑, Adj., weiß, glänzend, Pokorny 29; vgl. idg. *albho-, Adj., weiß, Pokorny 31; W.: as. al‑u‑nd 1, st. M. (a), Aland (ein Fisch), Alant (M.) (1); W.: ahd. alunt 21, st. M. (a), Aland (ein Fisch), Karpfenart; mhd. alant, st. M., st. F., ein Fisch; nhd. Alant, M., Aland (ein Fisch), Alant (M.) (1), DW 1, 200; L.: EWAhd 1, 186

*aluþ, germ., N.: nhd. Bier; ne. beer, ale; RB.: an., ae., as.; E.: idg. *alud‑, *alut‑, Adj., Sb., bitter, Bier, Alaun, Pokorny 33; s. idg. *alu‑, Adj., Sb., bitter, Bier, Alaun, Pokorny 33; W.: s. an. ‡l (1), N., Bier; W.: ae. ealu-þ, ealu, ealo, N. (kons.), Bier; W.: s. as. *alo? (1), st. F. (æ), sw. F. (n), Bier; L.: Falk/Torp 21

*aluza-, *aluzaz, germ., st. M. (a): nhd. Erle; ne. alder; RB.: an., as., ahd.; Hw.: s. *aliza‑, *alizæ; E.: vgl. idg. *el‑, Sb., Erle, Ulme, Wacholder, Pokorny 302; idg. *el‑ (1), *ol‑, *el‑, Adj., rot, braun, Pokorny 302; W.: an. ‡l-r (1), st. M. (a), Erle; W.: s. an. el-r-i, N., Erle; W.: s. an. alr-i, N., Erle; W.: s. as. al‑erie? 1, F., Erle; s. mnd. alre, aller, F., Erle; W.: s. as. el‑ir‑a* 1, st. F. (æ), Erle; s. mnd. ellern, F., Erle; W.: s. as. *’l‑is?, st. F., st. M. (i?), Erle; W.: s. ahd. erila* 51?, elira, st. F. (æ), Erle; mhd. eller, st. F., Erle; nhd. (ält.) Eller, F., Erle, DW 3, 416; L.: Falk/Torp 26, EWAhd 2, 1049

*alwa-, *alwaz, germ.?, Adj.: nhd. betrunken; ne. drunken; RB.: an.; E.: vgl. idg. *alu‑, *alud‑, *alut‑, Adj., Sb., bitter, Bier, Alaun, Pokorny 33; W.: an. ‡l-r (2), Adj., betrunken; L.: Heidermanns 99

*am-, germ., sw. V.: nhd. drängen; ne. urge (V.); RB.: got., an., as.?; Q.: PN; E.: idg. *omý-, *amý-, V., vorgehen, festmachen, bekräftigen, quälen, schädigen, Pokorny 778; W.: s. got. *am-a-l-s?, Adj. (a), tapfer, tätig; W.: an. am-a (2), sw. V., belästigen; W.: s. as.? *Amali?, Sb., Amaler, tüchtig; L.: Falk/Torp 16, EWAhd 2, 1066; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 14ff. (Amal, Amalaberga, Amalafrida, Amalaricus, Amalasuintha, Amalus), 93 (Fridamal), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 6 (Amals), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 458 (Amo, Amilo, Amilunc, Aming, Amma, Ammac, Ammalen, Ammas, Ammav, Ammio, Ammi, Ammig, Amo, Emila?, Emmegisel?, Emmila?), 459 (Amal, Amalaberg, Amalafrid, Amalaric, Amalsuinth, Amalathe, Amalo), 2, 480 (Amalaberg)

*amaitjæ‑, *amaitjæn, germ.?, st. F. (n): nhd. Ameise; ne. ant; Hw.: s. *Ðmaitjon; L.: Falk/Torp 25

*aman‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 460 (Amanung)

*amaslæ‑, *amaslæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *amuslæn

*amazæ-, *amazæn, *amaza‑, *amazan, germ., sw. M. (n): nhd. Amsel; ne. blackbird; RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *amuslæn; Q.: PN, ON (1. Jh.); E.: idg. *ames‑, Sb., Amsel, Pokorny 35; W.: ae. *amer, M. (?), F. (?), Ammer?; W.: as. amaro* 1, F.?, sw. M. (n), Ammer; W.: ahd. amaro* (1) 5, sw. M. (n), Ammer, Goldammer; s. mhd. amer, st. M., Ammer; nhd. Ammer, F., Ammer, DW 1, 279; W.: ahd.? amara 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Ammer, Goldammer; mhd. amer, st. M., Ammer; nhd. Ammer, F., Ammer, DW 1, 279; L.: Falk/Torp 16, EWAhd 1, 192; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 17f. (Amara, Amsivarii), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 6 (Amara), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 460 (Amara, Amasei, Amisi, Amsivar)

*ambahta-, *ambahtam, *andbahtja‑, *andbahtjam, germ., st. N. (a): nhd. Dienst; ne. service, office; RB.: got., anfrk., as.; E.: s. lat.-kelt. ambactus, M., der sich um den Herrn bewegt; vgl. idg. *a-, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: got. andb-ah-t-i 25=24, st. N. (ja), Amt, Dienst; W.: anfrk. *amb-ah-t?, st. N. (a), Amt, Dienst; W.: as. amb‑ah‑t* 20, st. N. (a), Amt, Dienst; mnd. ambacht, N., Dienst, Handwerk; L.: Kluge s. u. Amt

*ambahta-, *ambahtaz, *andbahta‑, *andbahtaz, germ., st. M. (a): nhd. Gefolgsmann, Diener; ne. follower, servant; RB.: got., an., ae., anfrk., as., ahd.; E.: lat.-kelt. ambactus, M., der sich um den Herrn bewegt; vgl. idg. *a-, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: got. andb-ah-t-s 39=38, st. M. (a), Diener (, Lehmann A172); W.: s. an. am-bõt-t, am-bæt-t, st. F. (æ), Magd, Kebsweib; W.: ae. am-bih-t (1), ’m-beh-t, ’m-bih-t, ym-beh-t, st. M. (a), Dienstmann, Diener, Bote; W.: s. anfrk. *amb-ah-t?, st. N. (a), Amt, Dienst; W.: s. as. amb‑ah‑t* 20, st. N. (a), Amt, Dienst; mnd. ambacht, M., Handwerker, Amtsperson; W.: ahd. ambaht (1) 41, st. M. (a), Diener, Beamteter, Bediensteter, Beamter, Verwalter; L.: Falk/Torp 13, EWAhd 1, 195, Kluge s. u. Amt

*ambahti-, *ambahtiz, *andbahti‑, *andbahtiz, germ.?, st. N. (i): nhd. Amt, Dienst; ne. service, office; RB.: an.; Hw.: s. *ambahta‑, *ambahtja‑; E.: s. kelt.‑lat. ambactus?; vgl. idg. *ambhi, *£bhi, *h2¤bh‑, *h2mbhi, Präp., um, herum, beiderseits, Pokorny 34; idg. *a‑, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: an. em-bÏt-t-i, st. N. (i?), Amt; L.: Falk/Torp 13

*ambahtja-, *ambahtjaz, *andbahtja‑, *andbahtjaz, germ., st. M. (a): nhd. Gefolgsmann, Diener; ne. follower, servant; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *ambahta‑; E.: s. idg. *aæ‑, V., treiben, führen, Pokorny 4; s. idg. *a‑, *h2e‑, *h2a‑, *h2o‑, V., treiben, schwingen, bewegen, führen, Pokorny 4; W.: as. amb‑ah‑teo 3, amb-ah-tio*, sw. M. (n), Amtmann, Verwalter, Diener, Dienstmann; mnd. ambacht, M., Handwerker, Amtsperson; W.: ahd. ambahti* (2) 3?, st. M. (ja), Diener, Bediensteter, Beamter (?)

*ambilat-?, germ.?, Sb.: nhd. Jochriemen; ne. yoke-band; RB.: ahd.; E.: s. vulgärlat. *amblatiu, lat.-gall. *ambilatium; vgl. idg. *ambhi, *£bhi, *h2¤bh‑, *h2mbhi, Präp., um, herum, beiderseits, Pokorny 34; W.: ahd. amblõz 1, st. M. (a), Jochriemen, Deichselring; vgl. fnhd. amplazer, M., Henkersknecht, Götze 8; nhd. (schweiz.) Amblätz, M., Jochriemen, Schweiz. Id. 1, 219, (schwäb.) Aeblenz, M., Jochriemen, Fischer 1, 43, (tirol.) Ampletz, Amplatz, M., Jochriemen, Schöpf 13, (steir.) Amplitz, M., Jochriemen, Unger/Khull 17; L.: EWAhd 1, 199

Ambitarvius vicus, lat.-germ.?, ON: nhd. Ambitarvius vicus (bei Koblenz?); Q.: ON (1. Jh.); E.: lat. Herkunft?

Amblavia, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Amel; Q.: ON; E.: kelt. Herkunft, gall. ambe, Sb., Fluss

*ambæ-, *ambæn, *amba‑, *amban, germ., sw. M. (n): nhd. Wanst, Bauch; ne. paunch; RB.: as., ahd.; E.: s. idg. *embh‑, *ombh‑, *£bh‑, Sb., Nabel, Pokorny 315; W.: as. a‑mb‑o* 2, sw. M. (n), Wanst; s. mnd. amme, M.?, Wanst; W.: ahd. amban 17, st. M. (a), Wanst, Fettwanst, Bauch, Schmerbauch, Bauchspeck; nhd. (hess.) Amen, M., Wanst, Vilmar 9; L.: EWAhd 1, 197

Ambre, Ambrae, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Ambre (bei Bruck an der Amper); Q.: ON (3. Jh.); E.: kelt. Herkunft, gall. ambe, Sb., Fluss

Amisia, germ., FlN: nhd. Ems; Q.: FlN (1. Jh.?); E.: ?

*amita-, *amitaz, germ.?, Adj.: nhd. beständig; ne. continuous; RB.: ahd.; Hw.: s. *am‑; E.: s. idg. *omý‑, *amý‑, V., vorgehen, festmachen, bekräftigen, quälen, schädigen, Pokorny 778; W.: ahd. emizzÆg* 29, emazzÆg*?, Adj., »emsig«, beharrlich, übereifrig, beständig; mhd. emzec, emzic, enzic, Adj., beständig, fortwährend, beharrlich, eifrig; nhd. emsig, Adj., emsig, beharrlich, DW 3, 443; W.: s. ahd. emizlÆh* 1, Adj., beharrlich, beständig, häufig; W.: s. ahd. emizzis* 1, emizzes*, Adv., immer; W.: s. ahd. emizzÐn* 18?, Adv., stets, immer; W.: s. ahd. emizzikæsi* 1, st. N. (ja), übliche Rede; W.: s. ahd. emizzæn* 1, sw. V. (2), fortfahren, beibehalten, ständig tun, sich fortwährend beschäftigen; W.: s. ahd. emizzÆ* 2?, emazzÆ*?, st. F. (Æ), Ausdauer, Beharrlichkeit, Beständigkeit; W.: s. ahd. emizzilouft* 1, st. M. (i), »Dauerlauf«, beständiger Umlauf; L.: Falk/Torp 16, EWAhd 2, 1066

*ammæ-, *ammæn?, germ., sw. F. (n): nhd. Mutter (F.) (1); RB.: an., ahd.; E.: idg. *amma, *ama, *amÂ, F., Mutter (F.) (1), Pokorny 36; W.: an. amm-a, sw. F. (n), Großmutter; W.: ahd. amma 7, sw. F. (n), Amme, Pflegemutter, Ernährerin; mhd. amme, sw. F., Mutter (F.) (1), Amme; nhd. Amme, F., Amme, DW 1, 278; L.: Falk/Torp 16, EWAhd 1, 205

*ampra-, *ampraz, germ., Adj.: nhd. sauer, bitter; ne. sour, bitter (Adj.); RB.: an., mnl., ahd.; E.: s. idg. *æmos, Adj., roh, bitter, Pokorny 777; vgl. idg. *om‑, Adj., roh, bitter, Pokorny 777; W.: an. ap-r, *ap-p-r, *am-p-a-R, Adj., hart, böse, sorgenvoll; W.: mnl. amper, Adj., sauer, scharf, bitter; W.: s. ahd. ampfara* 15, amphara, sw. F. (n), Ampfer, Sauerampfer; L.: Falk/Torp 16, Heidermanns 99, EWAhd 1, 207, Kluge s. u. Ampfer

*ampra‑, *ampraz, germ., st. M. (a): nhd. Ampfer; ne. sorrel; RB.: mnd., ahd.; E.: s. idg. *æmos, Adj., roh, bitter, Pokorny 777; vgl. idg. *om‑, Adj., roh, bitter, Pokorny 777; W.: s. mnd. sðramper, M., Saureampfer; W.: s. ahd. ampfara* 15, amphara, sw. F. (n), Ampfer, Sauerampfer; L.: Falk/Torp 16, Heidermanns 99, EWAhd 1, 207

*ampræ-, *ampræn, germ., sw. F. (n): nhd. Ampfer; ne. sorrel; RB.: ae., ahd.; E.: vgl. idg. *æmos, Adj., roh, bitter, Pokorny 777; idg. *om‑, Adj., roh, bitter, Pokorny 777; W.: ae. am-pr-e (2), sw. F. (n), Ampfer; W.: ahd. ampfara* 15, amphara, sw. F. (n), Ampfer, Sauerampfer; L.: Heidermanns 99, EWAhd 1, 207

*amsa-, *amsaz, germ., st. M. (a): nhd. Schulter, Rücken (M.); ne. shoulder (N.), back (N.); RB.: got., an.; E.: idg. *omesos, *omsos, M., Schulter, Pokorny 778; W.: got. am-s* 1, amsa*?, st. M. (a)?, sw. M. (n)?, Schulter (, Lehmann A139); W.: an. õs-s (3), st. M. (a), Bergrücken; L.: Falk/Torp 16

*amslæ‑, *amslæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *amuslæn

*amuslæ-, *amuslæn, *amaslæ‑, *amaslæn, *amslæ‑, *amslæn, germ., sw. F. (n): nhd. Amsel; ne. blackbird; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *amazæn; E.: idg. *ames‑, Sb., Amsel, Pokorny 35; idg. *ames‑, Sb., Amsel; W.: ae. æs-l‑e, sw. F. (n), Amsel; W.: ahd. amsla 32, sw. F. (n)?, st. F. (æ)?, Amsel; mhd. amsel, st. F., sw. F.?, Amsel; nhd. Amsel, F., Amsel, DW 1, 280; L.: EWAhd 1, 212, Kluge s. u. Amsel

*an, germ.?, Fragepartikel: nhd. denn; ne. wether; RB.: got.; E.: idg. *an (2), Partikel, Adv., dort, andererseits, Pokorny 37; W.: got. an 5, Partikel, denn, nun (, Lehmann A140); L.: Falk/Torp 11

*an-, germ., Präf.: nhd. ent...; Vw.: s. ‑beitan, ‑bendan, ‑beran, ‑beudan, ‑blandan, ‑blÐan, ‑bregdan, ‑brennan, ‑dæn, ‑drÐdan, ‑fallan, ‑fanhan, ‑fehtan, ‑fenþan, ‑geldan, ­‑gennan, ‑hafjan, ‑haitan, ‑hleidan, ‑leihwan, ‑lðkan, ­‑rennan, ‑sakan, ‑sehwan, ‑setjan, ‑slÐpan, ‑spannan, ‑sprengan, ‑standan, ‑swarjan, ‑þenhan, ‑wendan, ­‑werpan, ‑wreihan; Hw.: s. *and; E.: idg. *an (4), *anu, *anæ, *næ, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 39

*an-, germ., st. V.: nhd. gewogen sein (V.), gönnen; ne. favour (V.); RB.: an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *unnan; Q.: PN (5. Jh.); E.: vgl. idg. *nõ‑ (1), V., helfen, nützen, begünstigen, Pokorny 754, Seebold 80; W.: s. an. un-n-a, sw. V., lieben, gönnen; W.: s. ae. un-n-an, Prät.-Präs., gönnen, gewähren, erlauben, geben; W.: s. as. *un‑n‑an?, Prät.‑Präs., gönnen; W.: s. ahd. unnan* 19, Prät.‑Präs. nhd. gönnen, gestatten, gewähren; L.: Seebold 79; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 19 (Anagastus, Anaolsus), ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 460 (Anagast, Anagild, Anamundar, Anaols, Aneri, Anila, Anilas, Animod, Anio, Anna, Annemund, Annibert, Annila, Hanale)

*ana, germ., Adv., Präp.: nhd. an; ne. at, on; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Q.: PN (5. Jh.); E.: idg. *an (4), *anu, *anæ, *næ, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 39; W.: got. an-a (1) 273, Präp., Präf., Adv., darauf, außerdem, an, auf, in, über; W.: an. õ (4), Präp., an, auf, in; W.: ae. an (1), on, Präp., an, in, auf; W.: s. ae. on (1), Präp.; W.: afries. ana 25, anna, Präp., in, an; W.: s. afries. on (1) 315?, õ (4), Präp., in, an, auf; nnordfries. a, Präp., in, an, auf; W.: anfrk. an (1) 240?, Präp., in, an, auf; W.: as. an ca. 1700, Präf., Präp., Adv., an, in, nach, hinan, hinauf, von, aus, auf, bei; mnd. an, Präp., Adv., an, in; W.: ahd. ana (1) 2050?, an, Präp., Adv., Präf., in, an, auf, nach, über, durch, bei, zu, von, für; mhd. ane, an, Präp., Adv., Präf., an; nhd. an, Präp., Adv., Präf., an, DW 1, 284; L.: Falk/Torp 11, EWAhd 1, 213, Kluge s. u. an; Son.: ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 461 (Alaifu)

*anabeudan, *anbeudan, germ., st. V.: nhd. entbieten; ne. bid (V.); RB.: got., as., ahd.; E.: s. *an‑, *beudan; W.: got. an-a-biud-an* 40, st. V. (2), entbieten, befehlen, anordnen (, Lehmann A142); W.: as. an‑biod‑an* 3, st. V. (2b), entbieten, melden, sagen lassen; mnd. anbÐden, st. V., entbieten, anbefehlen, anbieten; W.: ahd. inbiotan* 16, st. V. (2b), gebieten, melden, bezeichnen; mhd. entbieten, enbieten, st. V., durch einen Boten sagen lassen, bieten, entbieten; nhd. entbieten, st. V., melden lassen, entbieten, DW 3, 494; L.: Seebold 108, EWAhd 2, 93

*anad-, *anadi‑, *anadiz, germ., st. F. (i): Vw.: s. *anid‑

*anafalta-, *anafaltam, *anafaltja‑, *anafaltjam, germ., st. N. (a): nhd. Amboss; ne. anvil; E.: s. idg. *an (4), *anu, *anæ, *næ, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 39; idg. *pel- (2a), *pelý‑, *plõ‑, V., stoßen, bewegen, treiben, Pokorny 801; W.: ae. an-feal-t, st. F. (æ), st. N. (a), Amboss; W.: ae. an-fil-t-e, sw. F. (n), Amboss; W.: s. ahd. anafalz 2, st. M. (a?), st. N.? (a), Amboss; L.: EWAhd 1, 224

*anafaljta‑, *anafaltjam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *anafalta‑

*anagalÆka‑, *anagalÆkaz, germ., Adj.: nhd. ähnlich; ne. alike; RB.: ae., ahd.; E.: s. *ana, *ga, *‑lÆka‑; W.: ae. an-ge-lic, Adj., gleich, ähnlich; W.: ahd. anagilÆh* 9, Adj., »ähnlich«, gleich; s. mhd. anelich, anlich, Adj., ähnlich, gleich, großväterisch; nhd. ähnlich, Adj., ähnlich, DW 1, 196; L.: Kluge s. u. ähnlich

*anaka-, *anakaz, germ.?, Adv.: nhd. plötzlich; ne. suddenly; RB.: got.; E.: s. idg. *an (4), *anu, *anæ, *næ, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 39; W.: got. an-ak-s 3, Adv., plötzlich, sogleich (, Lehmann A144); L.: Falk/Torp 11

*anakora?, germ.?, M.: nhd. Einsiedler; ne. hermit; RB.: ae.?, as.?, ahd.?; E.: s. lat. anachærÐta, M., Einsiedler, Eremtit, Anachoret; gr. ¢nacwrht»j (anachærÐt›s), M., Einsiedler, Anachoret; vgl. gr. ¢nacwre‹n (anachærein), V., sich zurückziehen, Platz machen; gr. ¢n£ (an˜), Adv., Präp., auf, in die Höhe, entlang; gr. cwre‹n (chærein), V., fassen aufnehmen können, weichen, fortgehen; vgl. idg. *an (4), *anu, *anæ, *næ, Präp., an, hin, hinan, Pokorny 39; idg. *hÐ‑ (1), *hÐi‑, V., leer sein, fehlen, verlassen (V.), gehen, Pokorny 418; W.: ae. õncor, st. M. (a), Einsiedler; W.: as. ê‑n‑kor‑a 1, Adj., einsam; W.: ahd. einkoran* 1, Adj.=M., Einsiedler, Eremit, Anachoret; L.: EWAhd 2, 1006; Son.: wahrscheinlich wurde das Wort direkt aus dem Lat. in die Einzelsprachen übernommen

*anan, germ., st. V.: nhd. hauchen, atmen; ne. breathe; RB.: got., an.; E.: idg. *aný-, *an- (3), *h2enh1‑, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; W.: got. *an-an?, st. V. (6), atmen, hauchen; W.: an. and-a, sw. V., atmen; L.: Falk/Torp 10, Seebold 78

*anasaka-, *anasakaz, germ.?, Adj.: nhd. streitend; ne. quarreling (Adj.); RB.: ae.; E.: s. *an‑, *saka‑; W.: ae. on‑sÏc, Adj., verweigert, bestreitend, bestritten; L.: Heidermanns 464

*anaseiga-, *anaseigaz, germ.?, Adj.: nhd. feindlich, angreifend; ne. hostile; RB.: ae.; E.: s. idg. *anta, *h2ánta, Adv., gegenüber, hin, Pokorny 49; idg. *seikÝ‑, V., gießen, seihen, rinnen, tröpfeln, Pokorny 893; s. idg. *sei‑, *soi‑, V., tröpfeln, rinnen, feucht, Pokorny 889; W.: ae. on‑sÚ-g-e, Adj. (ja), angreifend, anfallend, zu Fall bringend, überfallend

*anatjan, germ., sw. V.: nhd. zwingen; ne. force (V.); RB.: got., ahd.; E.: vgl. idg. *aný-, *an- (3), *h2enh1‑, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; W.: got. *an-a-t-jan?, sw. V. (1), zwingen; W.: s. mlat.-got. an-e-tiare mlat.-V., zwingen; W.: ahd. anazzen* 19, sw. V. (1a), anreizen, reizen, anspornen, anstacheln; L.: Seebold 78, EWAhd 1, 239

*anaþan, germ.?, sw. V.: nhd. ahnden; ne. avenge; RB.: ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ahd. anadæn* 4, sw. V. (2), sich ereifern, eifersüchtig werden, sich ereifern; mhd. anden, sw. V., ahnden, rügen, rächen; nhd. ahnden, sw. V., ahnden, DW 1, 198

*anbeitan, germ., st. V.: nhd. kosten (V.) (2), essen; ne. taste (V.), eat; RB.: as., ahd.; E.: s. *an­‑, *beitan; W.: as. and‑bÆ‑t‑an* 4, ant‑bÆ‑t‑an st. V. (1a), genießen, verzehren, zu sich nehmen; mnd. entbÆten, st. V., etwas zu sich nehmen, kleine Mahlzeit zu sich nehmen; W.: ahd. inbÆzan* 16, st. V. (1a), »hineinbeißen«, essen, beißen, speisen, kosten (V.) (2); mhd. inbÆzen, enbÆzen, st. V., speisen; nhd. einbeißen, st. V., sich verbeißen, festbeißen, DW 3, 148; L.: Seebold 36

*anbendan, *anbindan, germ., st. V.: nhd. entbinden; ne. dispense (V.); RB.: as., ahd.; E.: s. *an‑, *bendan; W.: as. and‑bind‑an* 3, ant-bind-an, st. V. (3a), entbinden, lösen, befreien; mnd. entbinden, st. V., losbinden, lösen, auflösen; W.: ahd. intbintan* 43, st. V. (3a), entbinden, lösen, befreien, aufbinden, auswickeln; mhd. enbinden, st. V., losbinden, lösen, befreien; nhd. entbinden, st. V., losbinden, entbinden, DW 3, 495; L.: Falk/Torp 259, Seebold 103

*anberan, germ.?, st. V.: nhd. entbehren; ne. lack (V.); RB.: ae.?, afries.?, ahd.?; E.: s. *an‑, *beran; L.: Falk/Torp 260, Seebold 104

*anbeudan, germ., st. V.: Vw.: s. *anabeudan

*anbindan, germ., st. V.: Vw.: s. *anbendan

*anblandan, germ.?, st. V.: nhd. mischen; ne. mix (V.); RB.: ahd.; E.: s. *an‑, *blandan; W.: ahd. inblantan* (1) 3, red. V., auferlegen, beimischen; mhd. enblanden, red. V., beimischen, auferlegen; L.: Falk/Torp 285, Seebold 116

*anblÐan, *anblÚan, germ.?, st. V.: nhd. einhauchen; ne. blow (V.) in; RB.: ae.?, afries?, ahd.?; E.: s. *an‑, *blÐan; L.: Falk/Torp 283, Seebold 117

*anbregdan, germ.?, st. V.: nhd. auffahren; ne. ascend; RB.: ae.?, ahd.?; E.: s. *an­, *bregdan; L.: Falk/Torp 278, Seebold 130

*anbrennan, germ., st. V.: nhd. entbrennen, anzünden; ne. kindle (V.); RB.: anfrk., ahd.; E.: s. *an‑, *brennan; W.: anfrk. an-bren-n-en* 1, an-bren-n-on*, sw. V. (1), anzünden, anbrennen, in Brand stecken; W.: ahd. inbrennen* 5, sw. V. (1a), »anbrennen«, anzünden, entzünden; mhd. enbrennen, sw. V., anzünden, anbrennen; vgl. nhd. entbrennen, st. V., entbrennen, entzünden, sich erzürnen, DW 3, 502; L.: Falk/Torp 263, Seebold 137

*and, *anda, germ., Adv., Präp.: nhd. entgegen, gegenüber, weg; ne. across, opposite (Präp.), away; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. ‑geldan; Hw.: s. *an­‑; E.: idg. *anta, *h2ánta, Adv. gegenüber, hin, Pokorny 49; W.: got. and 35, anda, Präp., Präf., entlang, über ... hin, auf ... hin (, Lehmann A161); W.: an. and-, Präf., entgegen; W.: ae. on‑ (2), Präf., ant..., ent...; W.: ae. ðþ‑, Präf.; W.: ae. and- (2), an- (2), a-, Präf., ant..., ent...; W.: afries. and (1) 27, and-a (1), and-e (1), end (1), end-e (1), end-a (3), en (1), Präp., in, an; W.: afries. ond-, Präf., ent...; W.: afries. und (2), Präf., ent...; W.: anfrk. ant-, Präf., ent...; W.: as. and* 2, ant, Präp., Präf., bis, bis zu; mnd. *ent?, Präp., Präf., bis; W.: as. und (3), unt, Präf., ent...; mnd. unt‑, Präf., ent...; W.: ahd. int, in, Präf., ent...; mhd. ent..., en..., Präf., ent..., en...; nhd. ent..., Präf., ent...; W.: s. ahd. antunga* 1, st. F. (æ), Anspruch, Herausgabeverlangen, Erregung, Bestrafung; mhd. andunge, st. F., Erregung über geschehenes Unrecht; nhd. Ahndung, F., Ahndung, DW 1, 194; L.: Falk/Torp 13, Kluge s. u. ent‑, Looijenga 159

*anda, germ., Adv., Präp.: Vw.: s. *and

*andaskæha‑, *andaskæhaz?, germ.?, st. M. (a): nhd. Gegenschuh; ne. other shoe; E.: s. *and, *skæha‑

*andasæn, germ.?, sw. V.: nhd. sich kümmern, sich kümmern um; ne. take (V.) care; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. ans-a, anz-a, sw. V. (2), sich kümmern um

*andawlitja‑, *andawlitjam, germ., st. N. (a): nhd. Gesicht; ne. face (N.); RB.: got., an., ae., ahd.; E.: s. *and, *wlitja‑; W.: s. got. *anda-wli-t-i?, st. N. (i), Antlitz, Gesicht, Angesicht; W.: an. and-lit, ann-lit, st. N. (a), Antlitz; W.: ae. and-wli-t-e, N., Antlitz, Gesicht, Stirn, Haltung, Gestalt; W.: afries. and-wli-t-e* 10, and-le-t-e, Sb., Antlitz; W.: ahd. antlizzi 1, st. N. (ja), Antlitz, Gesicht; mhd. antlütte, antlütze, antlitze, N., Antlitz; nhd. Antlitz, N., Antlitz, DW 1, 501; L.: Kluge s. u. Antlitz

*andawurdja-, *andawurdjam, germ., st. N. (a): nhd. Antwort, Gegenwort, Entgegnung; ne. answer (N.); RB.: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *and, *wurdja‑; W.: got. anda-waúr-d-i* 3, st. N. (ja), Antwort; W.: ae. and-wyr-d-e, st. N. (a), Anwort; W.: afries. and‑wor-d* 22, and-war-d* (2), st. N. (a), Entgegnung, Erwiderung, Verteidigung, Verantwortung; nfries. antwird; W.: anfrk. ant-wur-d-i* 1, st. N. (ja), Antwort; W.: as. and‑wor‑d‑i* 11, and-wur-d-i*, st. N. (ja), Antwort; mnd. antworde, antwærde, N., (F.), Antwort; W.: ahd. antwurti* (2) 74?, st. N. (ja), Antwort, Verheißung, Orakel; mhd. antwürte, st. N., st. F., Antwort, Rechenschaft; nhd. Antwort, F., Antwort; L.: Kluge s. u. Antwort

*andbahta‑, *andbahtaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *anbahta‑

*andbahti‑, *andbahtiz, germ.?, st. N. (i): Vw.: s. *anbahti‑

*andbahtja‑, *andbahtjam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *ambahta‑

*andbahtja‑, *andbahtjaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *anbahtja‑

Anethanna vicus, germ., ON: nhd. Auw an der Kyll; Q.: ON (3. Jh.)

*andgeldan, germ., st. V.: Vw.: s. *angeldan

*andi, *anþi, *undi, *unþi, germ., Konj.: nhd. und, weiter; ne. and, furthermore; RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *antØos, *h2ántØo-, Adj., gegenüber, vor einem liegend, Pokorny 50; vgl. idg. *ants, *h2ent‑, *h2ant‑, Sb., Vorderseite, Stirn, Pokorny 48; W.: an. enn (2), Adv., noch; W.: ae. and (1), end, Konj., und, aber; W.: s. ae. oþ (2), Konj., Präp., bis; W.: afries. and (2) 100?, and-a (2), and-e (2), end (2), end-e (2), end-a (4), Konj., und, wie, als (Konj.), wenn, indessen; nnordfries. en; westfries. in, en; W.: anfrk. in (3) 304, ind-e, Konj., und; W.: as. ’ndi 1579, ande*, Konj., und; mnd. ende, Konj., und; W.: ahd. inti 5500, indi, anti, enti, unta, Konj., und, auch, und auch, aber, so, denn; mhd. unde, und, unt, Konj., und, aber, auch; nhd. und, Konj., und, DW 24, 405; L.: Falk/Torp 13, Kluge s. u. und

*andi-, *andiz, germ.?, st. F. (i): nhd. Hauch, Atem, Leben; ne. spirit, breath, life; RB.: an.; E.: s. idg. *aný‑, *an‑ (3), *h2enh1‑, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; W.: an. ‡n-d (3), st. F. (i), Seele, Atem; L.: Seebold 78

*andija‑, *andijaz, st. M. (a): Vw.: s. *andja‑

*andja-, *andjaz, *andija‑, *andijaz, germ., st. M. (a): nhd. Ende; ne. end (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Q.: PN; E.: idg. *anto-, Sb., Vorderseite, Stirn, Ende, Pokorny 48; idg. *ants, *h2ent‑, *h2ant‑, Sb., Vorderseite, Stirn, Pokorny 48; W.: got. and-ei-s 15=14, st. M. (ja/i), Ende (, Lehmann A174); W.: s. got. *and-a- (2)?, Sb., Ende; W.: an. end-i (1), end-ir, st. M. (ja), Ende; W.: ae. ’nd-e (1), st. M. (ja), Ende, Schluss, Grenze, Hintern, Viertel; W.: afries. end-a (1) 35, end-e (3), st. M. (a), Ende, Endurteil; saterl. end; W.: anfrk. end-i* 7, end-e*, st. N. (ja), Ende; W.: as. ’ndi (1) 15, st. M. (ja), Ende, Anfang, Zweck, Bedeutung, Inhalt; mnd. ende, M., seltener N., Ende; W.: ahd. enti (1) 277?, st. M. (ja), N. (ja), Ende, Grenze, Rand, Spitze, Ziel; mhd. ende (1), st. N., st. M., Ende, Ziel, Richtung, Seite; nhd. Ende, N., äußerste Spitze, Ende, DW 3, 447; L.: Falk/Torp 13, EWAhd 2, 1080, Kluge s. u. Ende, Looijenga 159; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 20 (Andagis, Anduit, Audela), 23 (Antharicus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 461 (Andag, Andagis, Andahar, Andele, Andered, Andia, Andila, Andosind, Andulf, Andvir, Andvit)

*andja-, *andjaz, germ., Adv.?: nhd. früher; ne. before (Adv.); RB.: an., anfrk., ahd.; Hw.: s. *anþi­‑; E.: s. idg. *anta, *h2ánta, Adv., gegenüber, hin, Pokorny 49; idg. *ants, *h2ent‑, *h2ant‑, Sb., Vorderseite, Stirn, Pokorny 48; W.: an. end-r, Adv., wieder, zum zweiten Male, früher; W.: s. anfrk. ent-isk* 2, ent-isc*, Adj., alt; W.: ahd. enti (2) 1, Adv., früher, einst; W.: s. ahd. enteri* 1?, st. N. (ja), Frühzeit; W.: s. ahd. entisk* 4, entisc*, Adj., alt; W.: s. ahd. antlÆh* 2, Adj., alt, uralt, ererbt; nhd. (bay.) ändlich, Adj., alt, ererbt, Schmeller 1, 86; W.: s. ahd. entrisk* 6, entrisc, Adj., alt, uralt, altertümlich; mhd. entrisch, Adj., alt, altertümlich, ungeheuer; L.: EWAhd 2, 1083

*andæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Raum; ne. space (N.); RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. ‡nd (1), st. F. (æ), Vorhaus, Gang (M.) (2); L.: Falk/Torp 13

*andæ-, *andæn, *anda‑, *andan, germ., sw. M. (n): nhd. Hauch, Atem, Zorn, Eifer; ne. breath; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *uzanþa‑; E.: vgl. idg. *aný-, *an- (3), *h2enh1‑, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; W.: s. got. *andi?, M., Geist; W.: s. an. an-d-i, sw. M. (n), Atem, Wind, Geist; W.: s. ae. an-d-ian, sw. V., neiden, eifersüchtig sein (V.); W.: s. afries. an-de-m-a 5, on-de-m-a, sw. M. (n), Atem; W.: anfrk. an-d-o 1, sw. M. (n), Eifer; W.: as. and‑o 3, sw. M. (n), Kränkung, Verdruss; mnd. ande, M., Kränkung; W.: ahd. anado 3, sw. M. (n), Nacheiferung, Neid; s. mhd. ande, sw. M., st. F., Kränkung; vgl. nhd. (ält.) Ahnd, And, M., Weh, DW 1, 192, 302; W.: ahd. anto (1) 25, sw. M. (n), Eifer, Eifersucht, Missgunst, Neid, Zorn, Erregung; mhd. ande, sw. M., sw. F., Kränkung, schmerzliches Gefühl; nhd. Ahnd, And, N., Weh, DW 1, 192, 302; L.: Falk/Torp 10, Seebold 78, EWAhd 1, 221, Kluge s. u. ahnden

*andæn, germ., st. V.: nhd. »enttun«, auftun, öffnen; ne. open (V.); RB.: ae.?, afries.?, as., ahd.; E.: s. *an­‑, *dæn; W.: as. anddæn*, antdæn*, anom. V., auftun; mnd. entdæn; W.: ahd. inttuon*, anom. V., auftun, öffnen, aufmachen, erschließen; mhd. entuon, anom. V., auftun, öffnen, erschrecken; L.: Seebold 157

*andæn, germ., sw. V.: nhd. sich ereifern; RB.: ae., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *andæ; E.: vgl. idg. *aný-, *an- (3), *h2enh1‑, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; W.: ae. an-d-ian, sw. V., neiden, eifersüchtig sein (V.); W.: anfrk. an-d-on* 1, sw. V. (2), eifern; W.: as. an‑d‑on* 2, sw. V. (2), eifern, eifersüchtig sein (V.); mnd. anden, sw. V., Meinung äußern, tadeln, strafen; W.: ahd. antæn 21, sw. V. (2), eifern, sich ereifern, beklagen, eifersüchtig werden; mhd. anden, sw. V., ahnden, rügen, rächen; nhd. ahnden, sw. V., ahnden, DW 1, 192; L.: Kluge s. u. ahnden

*andrÐdan, *andrÚdan, germ., st. V.: nhd. scheuen, fürchten, verehren; ne. fear (V.), honour (V.); RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *an‑, *drÐdan; W.: ae. on‑drÚd-an, st. V. (7)=red. V., sich fürchten; W.: afries. on-drÐd-a 1?, st. V. (5), fürchten; W.: as. an‑d‑rõd‑an 16, ant-d-rõd-an*, red. V. (2), fürchten; W.: ahd. intrõtan* 12, red. V., fürchten, scheuen, staunen, etwas fürchten; L.: Falk/Torp 101, Seebold 162

*andsetjan?, germ., st. V.: Vw.: s. *ansetjan

*andsitjan?, germ., st. V.: Vw.: s. *ansetjan

*andslÐpan, *andslÚpan, germ., st. V.: Vw.: s. *anslÐpan

*andurna-, *andurnaz, germ., st. M. (a): nhd. Andorn; ne. hoarhound; RB.: as., ahd.; E.: idg. *ándhes‑?, *h2éndhes-, Sb., Blüte; W.: as. andorn* 1, st. M. (a), Andorn; mnd. andorn, M., Andorn; W.: ahd. andorn 41, st. M. (a)?, st. N. (a), Andorn, schwarze Taubnessel; mhd. andorn, st. M., st. N., Andorn; nhd. Andorn, M., Andorn, DW 1, 316; W.: ahd. antar 2, st. M. (a?, i?), N. (a), Andorn, weißer Andorn, schwarze Taubnessel; L.: EWAhd 1, 243

*anfallan, germ., st. V.: nhd. entfallen; ne. escape (V.); RB.: as., ahd.; E.: s. *an‑, *fallan; W.: as. and‑fal‑l‑an* 3, ant-fal-l-an, red. V. (1), abfallen; mnd. entvallen, st. V., entfallen, wegfallen; W.: ahd. intfallan* 11, red. V., entfallen, entgehen, weichen (V.) (1); mhd. entvallen, enpfallen, red. V., entfallen, niederfallen, verloren gehen; nhd. entfallen, st. V., entfallen, DW 3, 513; L.: Falk/Torp 238, Seebold 181

*anfanhan, germ., st. V.: nhd. empfangen, angreifen; ne. seize (V.), receive; RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *an‑, *fanhan; W.: ae. onfæn, st. V. (7)=red. V. (1), nehmen, annehmen, erhalten; W.: afries. onfõ 11, st. V. (7)=red. V., anfassen, berühren, ergreifen, zugreifen; W.: as. and‑fõh‑an* 54, ant-fõh-an*, red. V. (1), umfassen, erfassen, ergreifen, empfangen; mnd. entvõn, st. V., empfangen, in Empfang nehmen; W.: ahd. intfõhan* 376, infõhan*, red. V., empfangen, aufnehmen, begreifen; mhd. entvõhen, enphõhen, red. V., empfangen, anfangen; nhd. empfangen, st. V., empfangen; L.: Falk/Torp 224, Seebold 185

*anfehtan, germ., st. V.: nhd. bekämpfen; ne. fight (V.); RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *an‑, *fehtan; W.: ae. onfeohtan, st. V. (2?, 3?), angreifen, kämpfen mit; W.: afries. onfiuchta, st. V. (3?), anfechten, angreifen; W.: ahd. anafehtan* 6, st. V. (4?), angreifen, bekämpfen, widersprechen; mhd. anevëhten, st. V., anfechten, beunruhigen; nhd. anfechten, st. V., anfechten, angreifen, DW 1, 328; L.: Falk/Torp 225, Seebold 190

*anfenþan, germ., st. V.: nhd. empfinden; ne. feel; RB.: ae., as., ahd. E.: s. *an‑, *fenþan; W.: ae. onfindan, st. V. (3a), herausfinden, entdecken, erfahren (V.); W.: as. and-find-an* 3, and-fÆth-an*, st. V. (3a), finden, wahrnehmen; mnd. entvinden, st. V., durch Urteil absprechen, aberkennen; W.: ahd. intfindan* 31, st. V. (3a), empfinden, fühlen, mitfühlen; mhd. entvinden, st. V., wahrnehmen, empfinden, fühlen; nhd. empfinden, st. V., empfinden, fühlen, wahrnehmen, DW 3, 426; L.: Falk/Torp 228, Seebold 193

*ang-, germ.?, V.: nhd. eng sein (V.); ne. be narrow; W.: got.; E.: idg. *anh-, *h2enh‑, *h2anh‑, *h2emh‑, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; W.: s. got. *agg-a?, sw. M. (n), Enge (, Lehmann A40); L.: Falk/Torp 12

*ang-, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 462 (Angiscir, Angila, Engebvalde)

*angil-, germ.: Q.: PN (1./2. Jh.); Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 21 (Angelvarii, Angli, Angelfrid?, Angelfridus?), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 462 (Angelfird, Anglevari, Angli)

*anga-, *angam, germ.?, st. N. (a): nhd. Kummer; ne. sorrow (N.); RB.: afries.; E.: s. idg. *anhos‑, Sb., Beklemmung, Bedrängnis, Pokorny 42; vgl. idg. *anh‑, *h2enh‑, *h2anh‑, *h2emh‑, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; W.: s. afries. ang‑ia, sw. V. (2), ängstigen; L.: Falk/Torp 12

*angar-, germ.?, Sb.: nhd. Dienst, Abgabe; ne. service, tribute (N.); I.: Lw. lat. angarÆa; E.: s. lat. angarÆa, F., Spanndienst, Fronfuhre; gr. ¢ggare…a (angareía), F., Fronleistung; gr. ¥ggaroj (ángaros), M., reitender Eilbote; apers. *hangharah, M., Reichspostbote

*angeldan, *andgeldan, germ., st. V.: nhd. entgelten, vergelten; ne. reward (V.); RB.: as., ahd.; E.: s. *an­‑, *geldan; W.: as. andgeldan*, antgeldan, st. V. (3b), entgelten; mnd. entgelden, V., Schaden haben, büßen, für etwas bezahlen; W.: ahd. intgeltan* 16, ingeltan*, st. V. (3b), entgelten, bezahlen, büßen, bestraft werden; mhd. entgelten, st. V., bezahlen, entgelten, büßen; nhd. entgelten, st. V., entgelten, büßen, DW 3, 542; L.: Falk/Torp 131, Seebold 221

*angennan, germ., st. V.: nhd. beginnen; ne. begin (V.); RB.: ae., anfrk., as., ahd.; E.: s. *an‑, *gennan; W.: ae. on‑gi-n-n-an, st. V. (3a), beginnen, anfangen, versuchen, an­greifen, handeln; W.: s. anfrk. an-a-ge-n* 1, st. N. (a), Anfang, Beginn; W.: s. anfrk. an-a-ge-n-n-i* 1, st. N. (ja), Anfang, Beginn; W.: s. as. an‑a‑gi‑n* 3, an-gin*, st. N. (a), Anfang; mnd. õnegin, õneginne, M., N., Anfang; W.: s. as. an‑a‑gi‑nn‑i* 3, an-gi-nn-i*, st. N. (ja), Anfang, Beginn; mnd. õnegin, õneginne, M., N., Anfang; W.: ahd. inginnan* (1) 23, anom. V., beginnen, anfangen, versuchen, anstreben; mhd. enginnen, st. V., aufschneiden, auftun, öffnen; W.: s. ahd. anagin 37, st. N. (a), Anbeginn, Anfang, Ursprung; anegin, st. M., Anfang; W.: s. ahd. anagenni* 38, st. N. (a, ja), Anfang, Beginn, Ursprung, Grund; L.: Falk/Torp 125, Seebold 224

*angÆ-, *angÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Enge, Drangsal; ne. narrowness, oppression; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *angu­‑; E.: s. idg. *anhús, Adj., eng, Pokorny 42; vgl. idg. *anh‑, *h2enh‑, *h2anh‑, *h2emh‑, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; W.: ae. ’ng‑u, sw. F. (Æn)?, Enge, Einschließung; W.: ahd. engÆ 11, engÆn*, st. F. (Æ), Enge, Bedrängnis, Schlund, Verengung, Engpass; mhd. enge, st. F., Enge, Schlucht; nhd. Enge, F., Enge, DW 3, 471; Heidermanns 100

*angil-, germ., M.: nhd. Engel; ne. angel; RB.: got., ae., as., ahd.; E.: s. gr. ¥ggeloj (ángelos), M., Bote, Gesandter, Engel; wahrscheinlich auf unbekannten Wegen aus dem Orient eingedrungen, Frisk 1, 8, hebr. al õk Bote (Gottes); W.: got. agg-il-u-s 38, st. M. (u/i), Engel, Bote (, Lehmann A41); W.: ae. ’ngel, st. M. (a), Engel; an. eng-il-l, st. M. (a), Engel; W.: ae. ’ngel (1), st. M. (a), Engel; W.: as. ’ng‑il (1) 43, st. M. (a), Engel; mnd. engel, M., Engel; W.: ahd. engil (1) 175?, st. M. (a), Engel; mhd. engel, st. M., Engel; nhd. Engel, M., Engel, DW 3, 472; L.: EWAhd 2, 1073, Kluge s. u. Engel

*angiþæ, *angeþæ, germ., st. F. (æ): nhd. Enge, Bedrängnis; ne. narrowness, oppression; RB.: got., as., ahd.; Hw.: s. *angu‑; E.: s. idg. *anhús, Adj., eng, Pokorny 42; vgl. idg. *anh‑, *h2enh‑, *h2anh‑, *h2emh‑, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; W.: got. agg-w-iþ-a 5, st. F. (æ), »Enge«, Bedrängnis (, Lehmann A42); W.: as. ’ng‑i‑tha* 1, st. F. (æ), Enge; s. mnd. enge, F., Enge; W.: ahd. engida* 3, st. F. (æ), Enge, Beschränktheit, Beklemmung; nhd. (obersächs./rhein./meckl.) Engde, F., Engpass, Hohlweg, Angst, Müller-Fraureuth 1, 293, Rhein. Wb. 2, 129; L.: Heidermanns 100, EWAhd 2, 1073

*angjæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Wiese; ne. meadow; RB.: an.; Hw.: s. *angra‑; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. eng, st. F. (jæ), Wiese

*angæ-, *angæn, *anga‑, *angan, germ., sw. M. (n): nhd. Haken (M.), Widerhaken, Speer, Pfeil; ne. hook, barb, spear (N.), arrow; RB.: an., as., ahd.; E.: idg. *ankón‑, *onkón‑, Sb., Haken (M.), Widerhaken; s. idg. *ank‑ (2), *ang‑, *h2enk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: an. ang-i (2), sw. M. (n), Spitze, Zacken; W.: as. ango 2, sw. M. (n), Türangel, Stachel; s. mnd. angel, M., Spitze, Stachel; W.: ahd. ango (1) 44, sw. M. (n), »Angel« (F.), Stachel, Angelpunkt, Mittelpunkt; mhd. ange, sw. M., sw. F., Angel (F.), Türangel; nhd. (dial.) Ange, M., Angel (F.), Türangel, Schweiz. Id. 2, 329, Rhein. Wb. 1, 189f.; L.: Falk/Torp 12, EWAhd 1, 250, Kluge s. u. Haken

*angra- (1), *angraz, germ.?, st. M. (a): nhd. Kornwurm; ne. weevil; RB.: ahd.; E.: idg. *angÝhro‑, Sb., Wurm, Schlange, Pokorny 45; W.: ahd. angar (1) 7, st. M. (a?), Kornkäfer, Kornwurm, Getreideschädling; mhd. anger, enger, st. M., Kornwurm; vgl. nhd. Enger, M., Kornwurm, Kornmade, DW 3, 480; W.: ahd. engiring 21, st. M. (a?), Kornwurm, Kornmade, Wiebel; mhd. engerinc, st. M., Kornmade; nhd. Engering, M., Flecken im Gesicht von Maden oder Würmern verursacht, DW 3, 480; W.: ahd. engirling* 6, st. M. (a?), Kornwurm, Kornmade, Getreideschädling, Wiebel; mhd. engerlinc, st. M., Kornmade; nhd. Engerling, M., »Engerling« (Art Made), DW 3, 480; L.: Falk/Torp 12, EWAhd 1, 246

*angra- (2), *angraz, germ., st. M. (a): nhd. Bucht, Krümmung, Grasland, Acker, Anger; ne. bay, meadow; RB.: an., as., ahd.; Q.: PN (1./2. Jh.); E.: s. idg. *ank‑ (2), ang‑, *h2enk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: an. ang-r (3), st. M. (a), Bucht, Fjord; W.: as. ang‑ar* 1, st. M. (a), Anger; mnd. anger, M., Anger, Grasland; W.: ahd. angar (2) 4, st. M. (a), Wiese, Anger, Feld, Kornland, Grasland; mhd. anger, st. M., Grasland, Ackerland; nhd. Anger, M., Anger, DW 1, 348; L.: Falk/Torp 12, EWAhd 1, 247, Kluge s. u. Anger; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 21 (Angrivari), ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 462 (Angrivari)

*angu-, *anguz, *angwu‑, *angwuz, germ., Adj.: nhd. eng; ne. narrow (Adj.); RB.: got., an., ae., mnl., as., ahd.; E.: idg. *anhús, Adj., eng, Pokorny 42; s. idg. *anh-, *h2enh‑, *h2anh‑, *h2emh‑, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; W.: got. agg-wu-s* 2, Adj. (u), eng (, Lehmann A44); W.: an. ‡ng-r, ng-r, *angwaz, Adj., eng; W.: ae. ’ng-e, Adj. (ja), eng, dicht, drückend, ängstlich; W.: s. ae. ang‑, Präf., eng, bedrückend; W.: mnl. enge, Adj., eng, schmal, beschränkt; W.: as. ’ng‑i* 3, Adj., eng, schmal; mnd. enge, Adj., eng; W.: ahd. engi 36, Adj., eng, schmal, klein; mhd. enge, Adj., eng, schmal, beschränkt; nhd. eng, enge, Adj., eng, DW 3, 468; L.: Falk/Torp 12, Heidermanns 100, EWAhd 2, 1072, Kluge s. u. eng

*angula-, *angulaz, germ., st. M. (a): nhd. Haken (M.), Stachel; ne. hook (N.), prickle (N.); RB.: an., ae., as., ahd.; E.: idg. *ankúlos, M., Haken (M.); s. idg. *ank‑ (2), *ang‑, *h2enk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: an. ‡ng-ul-l, st. M. (a), Angelhaken; W.: ae. ang-el (2), st. M. (a), Angel (F.), Fischhaken, Haken (M.); W.: s. ae. ang-a, ong-a, sw. M. (n), Stachel, Spitze; W.: as. ang‑ul 4, st. M. (a), Angel (F.); mnd. angel, M., Spitze, Stachel; W.: ahd. angul 35, st. M. (a), Angel (F.), Angelhaken, Angelrute, Stachel, Spitze; mhd. angel, st. M., st. F., Stachel, Angel (F.); nhd. Angel, F., Angel (F.), DW 1, 344; L.: Falk/Torp 12, EWAhd 1, 252, Kluge s. u. Angel

*angusti-, *angustiz, germ., st. F. (i): nhd. Enge, Verdruss; ne. narrowness, annoyance; RB.: afries., anfrk., mnd., ahd.; Hw.: s. *angu‑; E.: s. idg. *anhos‑, Sb., Beklemmung, Bedrängnis, Pokorny 42; vgl. idg. *anh‑, *h2enh‑, *h2anh‑, *h2emh‑, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; W.: afries. ang-os-t 6, ong-os-t, ang-es-t-a*, on-ges-t-a*, anx-t-a*, st. F. (i), Angst; saterl. angst; W.: anfrk. ang-ust 1, st. F. (i), Angst, Enge; W.: mnd. angest, F., Angst; an. an-gis-t, st. F. (i), Angst; W.: ahd. angust 35, st. F. (i), Angst, Furcht, Bedrängnis, Unruhe, Beklemmung; mhd. angest, st. M., st. F., Bedrängnis, Angst, Furcht, Besorgnis; nhd. Angst, F., Angst, DW 1, 357; L.: Falk/Torp 12, EWAhd 1, 253, Kluge s. u. Angst

*angwÐn, *angwÚn, germ.?, sw. V.: nhd. beengen; ne. oppress; RB.: ahd.; Hw.: s. *angu‑; E.: s. idg. *anh‑, *h2enh‑, *h2anh‑, *h2emh‑, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; W.: ahd. angÐn* 4, sw. V. (3), »engen«, einengen, sich ängstigen, bangen; mhd. angen, sw. V., einengen; L.: Heidermanns 100

*angwjan, germ., sw. V.: nhd. beengen; ne. oppress; RB.: got., an., ahd.; E.: s. idg. *anh-, *h2enh‑, *h2anh‑, *h2emh‑, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42; W.: got. *agg-w-jan?, sw. V. (1), bedrängen, beengen, engen (, Lehmann A43); W.: an. ng-ja, ng-va, sw. V. (1), drängen, zwingen, klemmen; W.: ahd. engen* 5, sw. V. (1a), »engen«, beengen, bedrängen, ängstigen, bedrücken; mhd. engen, sw. V., enge machen, beengen, in die Enge treiben, enge werden, hindern, behindern; nhd. engen, sw. V., »engen«, in die Enge treiben, DW 3, 478; L.: Falk/Torp 12, Heidermanns 100

*angwu-, *angwuz, germ., Adj.: Vw.: s. *angu‑

*anh-, germ.?, V.: nhd. eng sein (V.); ne. be narrow; E.: s. idg. *anh‑, *h2enh‑, *h2anh‑, *h2emh‑, Adj., V., eng, einengen, schnüren, Pokorny 42

*anhafjan, germ., st. V.: nhd. aufrecht halten; ne. keep erect; RB.: ae., ahd.; E.: s. *an‑, *hafjan; W.: ahd. intheffen* 4, intheven*, inthefen*, st. V. (6), aufrecht halten, erheben, emporheben, hochheben; vgl. entheben, st. V., aufhalten, zurückhalten, sich aufrechthalten; nhd. entheben, sw. V., aufheben, entheben, DW 3, 556; L.: Falk/Torp 71, Seebold 245

*anhaitan, germ., st. V.: nhd. geloben?; ne. vow (V.)?; RB.: as., ahd.; E.: s. *an‑, *haitan; W.: as. and-hê-t-an*, ant-hê-t-an*, red. V. (2b), heißen, befehlen; mnd. enthÐten, st. V., verheißen, zusichern, geloben; W.: ahd. intheizan* 13, red. V., »verheißen«, versprechen, Gelübde tun, sich verpflichten; mhd. entheizen, st. V., verheißen, geloben; L.: Falk/Torp 64, Seebold 246

*anhla‑, *anhlaz?, st. M. (a): Vw.: s. *anhula‑ (1)

*anhleidan, germ., st. V.: nhd. erschließen, sich öffnen; ne. open (V.); RB.: ae., as.; E.: s. *an‑, *hleidan; W.: ae. on-hlÆ-d-an, st. V. (1), öffnen, aufschließen; W.: as. and-hlÆ-d-an* 2, ant-hlÆ-d-an*, st. V. (1a?), sich erschließen; L.: Seebold 262

*anhlæ?, germ., Sb.: Vw.: s. *anhulæ

*anhtjan, germ., sw. V.: nhd. verfolgen; ne. persue; RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: Etymologie unklar, vgl. idg. *okÝ-, *h3ekÝ‑, V., sehen, Pokorny 775?; W.: ae. Êht-an, Ðht-an, sw. V. (1), angreifen, verfolgen, plagen; W.: s. afries. ach-t-e 9, ach-t F., Gericht (N.) (1), Gerichtshof, Urteilsvorschlag; W.: anfrk. õh-t-en* 5, Ðh-t-en*, õh-t-on*, sw. V. (1), verfolgen; W.: as. õht‑ian 11, sw. V. (1a), ächten, verfolgen, nachstellen; mnd. achten, echten, sw. V., verfolgen, ächten; W.: ahd. õhten 32, sw. V. (1a), »ächten«, verfolgen, nachstellen, angreifen; mhd. õhten, Ïhten, sw. V., verfolgen, ächten; nhd. ächten, sw. V., ächten, DW 1, 169

*anhtæ, *ahtæ, germ., st. F. (æ): nhd. Verfolgung; ne. persecution; RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *anhtjan; W.: ae. æht (1), st. F. (æ), Verfolgung, Bedrängnis; W.: afries. ach-t-e 9, ach-t, F., Gericht (N.) (1), Gerichtshof, Urteilsvorschlag; W.: ahd. õhta 4, st. F. (æ), Acht (F.) (1), Verfolgung; mhd. õhte, st. F., Verfolgung, Acht (F.) (1); nhd. Acht, F., Acht (F.) (1), DW 1, 166; L.: EWAhd 1, 118, Kluge s. u. Acht 1

*anhula- (1), *anhulaz, *anhla‑, *anhlaz?, germ.?, st. M. (a): nhd. Keim; ne. sprout (N.); RB.: an.; E.: s. idg. *ank- (2), *ang‑, *h2enk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: an. õl-l (2), æl-l, st. M. (a), Sprössling, Keim; L.: Falk/Torp 12

*anhula- (2), *anhulaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Angel; ne. fishing-rod; E.: s. idg. *ank- (2), *ang‑, *h2enk-, V., biegen, Pokorny 45

*anhulæ, *anhlæ?, germ., st. F. (æ): nhd. Riemen (M.) (1), Band (N.); ne. thong, band; RB.: an., ahd.; E.: s. idg. *ank- (2), *ang‑, *h2enk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: an. æl (1), ‡l (2), st. F. (æ), Riemen (M.) (1); W.: an. õl, st. F. (æ), Riemen (M.) (1), Band (N.); W.: ae. æl, Sb., Riemen (M.) (1); L.: Falk/Torp 12

*anid-, *anidi‑, *anidiz, *anad‑, *anadi‑, *anadiz, *anud‑, *anudi‑, *anudiz, germ., st. F. (i): nhd. Ente; ne. duck (N.); RB.: an., ae., as., ahd.; E.: idg. *anýt‑, Sb., Ente, Pokorny 41; W.: an. ‡nd (2), st. F. (i), Ente; W.: ae. ’ned, st. M. (i)?, st. F. (i), Ente; W.: as. anad* 1, st. F. (i), Ente; mnd. ant, anet, F., Ente; W.: as. anud 2, st. F. (i), Ente; mnd. ant, anet, F., Ente; W.: ahd. anut 26, st. F. (i), st. M.? (i), Ente; mhd. ant, st. M., st. F., Enterich, Ente; nhd. (dial.) Ant, F., Ente, Schweiz. Id. 1, 354, Jutz 1, 721, Schatz 26, Wossidlo/Teuchert 1, 9; W.: ahd. aneta 10, sw. F. (n), Ente; mhd. ant, st. M., st. F., Ente; nhd. (schweiz.) Anete, F., Ente, Schweiz. Id. 1, 264; W.: ahd.? enita* 5, sw. F. (n), Ente; mhd. ente, sw. F., Ente; nhd. Ente, F., Ente, DW 3, 509; L.: EWAhd 1, 291, Kluge s. u. Ente

*anilæ-, *anilæn, *anila‑, *anilan, germ.? sw. M. (n): nhd. Ahnlein; ne. little forefather; E.: vgl. idg. *an‑ (1), Sb., Ahn, Pokorny 36; L.: Falk/Torp 11

*aninkila-, *aninkilaz, germ.? st. M. (a): nhd. Enkel (M.) (1); ne. grandson; RB.: ahd.; E.: vgl. idg. *an‑ (1), Sb., Ahn, Pokorny 36; W.: ahd.? eniklÆn* 2, eniclÆn*, st. N. (a), Enkel (M.) (1) (, , EWAhd 2, 1075); fnhd. Eniklein, M., Enklein, DW 3, 483, (schweiz.) Enekli, M., Enklein, Schweiz. Id. 1, 268; L.: Falk/Torp 11

*ankann-, germ.?, Prät.-Präs.: nhd. er beschuldigt; ne. he accuses

*ankjæ-, *ankjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Knöchel; ne. ankle; RB.: got., an., ahd.; E.: vgl. ai. ángam, Sb., Glied; arm. ankiun, Sb., Winkel; idg. *ang‑, Sb., Glied, Pokorny 46; W.: s. got. *agk-j-a?, st. F. (jæ), Bein, Röhre; W.: an. ekk-ja (2), sw. F. (n), Ferse; W.: ahd. anka* (1) 6, anca* sw. F. (n), Hinterhaupt, Nacken, Glied; mhd. anke, sw. M., Gelenk am Fuß, Genick; nhd. (ält.) Anke, F., Genick, Duden 1, 142, DW 1, 378, Schmeller 1, 110, Ochs 1, 53, Rhein. Wb. 1, 194, Fischer 1, 223; L.: EWAhd 1, 258

*ankæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Knöchel; ne. ankle; E.: s. idg. *ang‑, Sb., Glied, Pokorny 46

*ankæ‑, *ankæn, germ.?, Sb.: nhd. Stachel, Spitze; ne. prickle (N.), point (N.); E.: s. idg. *ank‑ (2), ang‑, *h2enk-, V., biegen, Pokorny 45

*ankor-, germ., Sb.: nhd. Anker (M.) (1); ne. anchor (N.); RB.: ae., afries., ahd.; I.: Lw. lat. ancora; E.: s. lat. ancora, F., Anker (M.) (1); gr. ¥gkàra (ánk‘ra), F., Anker (M.) (1); vgl. idg. *ank‑ (2), ang‑, *h2enk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: ae. ancor, N., Anker (M.) (1); an. akker-i, N., Anker (M.) (1); W.: ae. anc-r-a, sw. M. (n), Anker (M.) (1); W.: ae. anc-or, anc-er, st. M. (a), Anker (M.) (1); W.: afries. ank-er 1?, onk-er, st. M. (a), Anker (M.) (1); W.: ahd. anker 3, st. M. (a), Anker (M.) (1); mhd. anker, enker, st. M., Anker (M.) (1); nhd. Anker, M., Anker (M.) (1), DW 1, 379; L.: EWAhd 1, 261, Kluge s. u. Anker

*ankula-, *ankulaz, germ., st. M. (a): nhd. Knöchel; ne. ankle; RB.: an., ae., afries., ahd.; E.: vgl. idg. *ang‑, Sb., Glied, Pokorny 46; idg. *ank‑ (2), *ang‑, *h2enk-, V., biegen, Pokorny 45; W.: s. n. ‡k-la, sw. N. (n)?, Fußknöchel, Enkel (M.) (2); W.: s. an. ‡k-l-i, sw. M. (n), Fußknöchel, Enkel (M.) (2); W.: s. ae. anc-léow-e, sw. F. (n), Enkel (M.) (2), Knöchel; W.: s. ae. anc-léow, st. N. (a), Enkel (M.) (2), Knöchel; W.: afries. ank-el* 5, onk-el*, ank-lÐu*, onk-lÐu*, st. M. (a), Enkel (M.) (2), Knöchel; nnordfries. onkel; W.: afries. inz-il* 1?, st. M. (a), Enkel (M.) (2), Knöchel; W.: ahd. enkil 25, st. M. (a), »Enkel« (M.) (2), Knöchel, Fußgelenk; mhd. enkel, st. M., Fußgelenk, Knöchel am Fuß; nhd. Enkel, M., »Enkel« (M.) (2), Fußknöchel, DW 3, 485; W.: s. ahd. ankala* 8, ancala*, st. F. (æ), Enkel (M.) (2), Knöchel, Fußgelenk; L.: Falk/Torp 11, EWAhd 1, 260

*ankw-, germ.?, V.: nhd. beschmieren; ne. soil (V.); E.: s. idg. *ongÝ‑, V., salben, Pokorny 779; L.: Falk/Torp 11

*ankwæ-, *ankwæn, *ankwa‑, *ankwan, germ. sw. M. (n): nhd. Schmer, Fett, Butter; ne. grease (N.); RB.: ahd.; E.: idg. *ongÝen‑, *¤gÝen‑, Sb., Salbe, Schmiere, Pokorny 779; s. idg. *ongÝ‑, V., salben, Pokorny 779; W.: ahd. anko* 4, anco, sw. M. (n), Butter; mhd. anke, sw. M., Butter; nhd. Anke, M., Fett, Butter, DW 1, 378; L.: EWAhd 1, 263, Kluge s. u. Anke

*anleihwan, germ., st. V.: nhd. entleihen; ne. lend; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *an‑, *leihwan; W.: ae. onlíon*, onléon, st. V. (1), leihen, geben; W.: s. as. an‑lêhn‑on* 1, sw. V. (2), leihen; W.: ahd. intlÆhan* 21, inlÆhan*, st. V. (1b), leihen, ausleihen, entleihen, gewähren; mhd. entlÆhen, st. V., entleihen, auf Borg geben oder nehmen; nhd. entleihen, st. V., entleihen, entlehnen, DW 3, 572; L.: Falk/Torp 367, Seebold 327

*anlðkan, germ., st. V.: nhd. öffnen; ne. open (V.); RB.: ae., anfrk., as., ahd.; E.: s. *an‑, *lðkan; W.: ae. on-lðc-an, st. V. (2), aufschließen, aufsperren; W.: anfrk. and-lðk-an* 4, int-lðk-an*, ant-lðc-on*, st. V. (2), öffnen; W.: as. and‑lðk‑an* 10, ant-lðk-an*, st. V. (2a), öffnen, sich öffnen, erklären, erschließen; mnd. entlðken, st. V., aufschließen, öffnen; W.: ahd. intlðhhan 23, intlðchan*, inlðhhan, st. V. (2a), aufschließen, öffnen, sich öffnen, enthüllen, erklären; mhd. entlðchen, st. V., aufschließen, öffnen, entweichen; L.: Falk/Torp 371, Seebold 338

*ann-, germ., Prät.-Präs.: nhd. er ist gewogen; ne. he favours; Vw.: s. *ga‑, *uz‑; Hw.: s. *an‑, *unnan; E.: s. *an‑

Annegisvilla, lat.-germ.?, ON: nhd. Essweiler im Elsass; Q.: ON; E.: lat.-kelt. Herkunft?

*anæ-, *anæn, *ana‑, *anan, germ., sw. M. (n): nhd. Ahne; ne. forefather; RB.: got., ahd.; Q.: PN (5. Jh.); E.: idg. *an- (1), Sb., Ahne, Pokorny 36; W.: got. *an-a (2), sw. M. (n), Ahne, Vorfahre; W.: ahd. ana (2) 8, sw. F. (n), Ahne (F.), Großmutter; mhd. ane, sw. F., Großmutter; nhd. Ahne, F., Ahne (F.), DW 1, 194; L.: Falk/Torp 11, EWAhd 1, 215; Son.: Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 6 (Anala, Anila), ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 460 (Anagast, Anagild, Anamundar, Anaols, Aneri, Anila, Anilas, Anio, Annemund, Annibert, Annila, Hanale)

*anrennan, germ.?, st. V.: nhd. entrinnen; ne. escape (V.); RB.: ahd.; E.: s. *an‑, *rennan; W.: ahd. intrinnan* 2, inrinnan*, st. V. (3a), entspringen, erzeugt werden; mhd. entrinnen, st. V., entrinnen, davonlaufen; nhd. entrinnen, st. V., entrinnen, herausrinnen, entfliehen, DW 3, 587; L.: Falk/Torp 17, Seebold 375

*ans-, germ.?, sw. V.: nhd. gönnen; ne. grant (V.); E.: idg. *ans-, V., wohlgeneigt sein (V.), günstig sein (V.), Pokorny 47

*ansa‑, *ansaz, germ., st. M. (a): nhd. Balken; ne. plank; RB.: got., an., mhd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: got. an-s* (1) 3, st. M.? (a), Balken (, Lehmann A182); W.: an. õs-s (2), st. M. (a), Pfahl, Balken; W.: s. mhd. ansboum, st. M., Brückenbalken; L.: Falk/Torp 14

*ansakan, germ., st. V.: nhd. widerstehen, widersprechen; ne. resist, object (V.); RB.: ae., as.; E.: s. *an‑, *sakan; W.: ae. on-sac-an, st. V. (6), bekämpfen, widerstehen, verweigern; W.: as. and‑sak‑an* 1, ant-sak-an*, st. V. (6), leugnen, in Abrede stellen, sich verwahren; L.: Falk/Torp 423, Seebold 383

*ansehwan, germ., st. V.: nhd. ansehen; ne. look (V.) at; RB.: ae., afries., ahd.; E.. s. *an‑, *sehwan; W.: ae. onséon, st. V. (5), sehen, ansehen, anschauen, betrachten; W.: afries. onsiõ, st. V. (5), ansehen; W.: ahd. anasehan 72, st. V. (5), ansehen, betrachten, anschauen, sehen, zusehen; nhd. ansehen, st. V., ansehen, DW 1, 453; L.: Falk/Torp 425, Seebold 387

*ansetjan, *ansitjan, *andsetjan?, *andsitjan?, germ., st. V.: nhd. sich entsetzen, fürchten; ne. be terrified; RB.: ae?, ahd.; E.: s. *an‑, *setjan; W.: ? ae. onsittan (1), st. V. (5), sich setzen, besetzen; W.: ahd. intsizzen 18, insizzen*, st. V. (5), erschrecken, erschrecken über, sich entsetzen, fürchten; mhd. entsitzen, st. V., sich entsetzen, fürchten, erschrecken; nhd. (ält.) entsitzen, st. V., absitzen, ferne sitzen, DW 3, 625; L.: Falk/Torp 426, Seebold 396

*ansitjan, germ., st. V.: Vw.: s. *ansetjan

*ansjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Schlinge?, Öse, Loch; ne. eyelet, hole; RB.: an., ahd.; E.: s. idg. *ansõ, *ansi‑, F., Schlinge, Schleife, Pokorny 48; W.: an. Ïs, st. F. (jæ), Schnürloch; W.: ahd. ensa*? 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Schlinge, Schlaufe, Öse; L.: Falk/Torp 14, EWAhd 2, 1078

*anslÐpan, *anslÚpan, *andslÐpan, *andslÚpan, germ., st. V.: nhd. einschlafen, entschlafen (V.); ne. fall asleep, decease (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *an‑, *slÐpan; W.: ae. on-s-lÚp-an, st. V. (7)=red. V. (1), »entschlafen« (V.), einschlafen; W.: ahd. intslõfan* 13, red. V., schlafen, entschlafen (V.), einschlafen; mhd. entslõfen, st. V., einschlafen, entschlafen (V.), sterben; nhd. entschlafen, st. V., entschlafen (V.), DW 3, 600; L.: Falk/Torp 537, Seebold 434

*anspannan, germ., st. V.: nhd. entspannen; ne. relax; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *an‑, *spannan; W.: ae. on-span-n-an, st. V. (7)=red. V., loslösen, öffnen; W.: as. und-s-pan-n-an* 1, red. V. (6?), entspannen; W.: ahd. intspannan* 4, inspannan*, red. V., hinausstoßen, abschnallen, entspannen, lockern; nhd. entspannen, sw. V., entspannen, DW 3, 627; L.: Falk/Torp 507, Seebold 450

*ansprengan, germ., st. V.: nhd. entspringen; ne. spring (V.) off; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *an‑, *sprengan; W.: ae. onspringan, st. V. (3a), entspringen, entstehen; W.: as. and‑s‑pri‑n‑g‑an* 1, ant-s‑pri‑n‑g-an*, st. V. (3a), aufspringen; mnd. entspringen, st. V., entspringen, wegspringen, weglaufen; W.: ahd. intspringan* 2, inspringan*, st. V. (3a), entspringen, zusammenwachsen, emporwachsen; mhd. entspringen, st. V., entrinnen, hervorspringen; nhd. entspringen, st. V., entspringen, DW 3, 629; L.: Falk/Torp 516, Seebold 457

*anstandan, germ., st. V.: nhd. bestehen; ne. insist; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *an‑, *standan; W.: s. ae. onstandende, Part. Präs.=Adj., dringend, dringlich, eilig; W.: as. and‑sta‑n‑d‑an* 2, ant-sta-n-d-an, st. V. (6), aushalten, ertragen; W.: ahd. intstantan 9, st. V. (6), verstehen, begreifen, erkennen, einsehen; L.: Falk/Torp 477, Seebold 460

*ansti-, *anstiz, germ., st. F. (i): nhd. Gunst, Zuneigung; ne. favour (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: vgl. idg. *nõ- (1), V., helfen, begünstigen, nützen, Pokorny 754?; idg. *ans-, V., wohlgeneigt sein (V.), günstig sein (V.), Pokorny 47?; W.: got. an-st-s 68=65, st. F. (i), Freude, Dank, Gnade, Gunst (, Lehmann A184); W.: an. õst, ‡st, st. F. (i), Gunst, Liebe; W.: ae. Ês-t, Ðs‑t, st. F. (i), Gunst, Gnade, Güte, Liebe, Einwilligung; W.: afries. ens-t 3, st. F. (i)., Gunst; W.: afries. *Ðs-t, F. (i), Gunst; W.: anfrk. an-s-t 2, en-s-t*, st. F. (i), Gnade, Gunst; W.: as. anst 3, st. F. (i), Gunst, Gnade; W.: ahd. anst 16, st. F. (i), Dank, Gunst, Gnade, Wohlwollen, Geschenk; mhd. anst, st. F., Wohlwollen; W.: ahd. enstÆg* 11, Adj., gefällig, gnädig, angesehen, gütig; mhd. enstec, Adj., voll Erbarmen seiend; L.: Falk/Torp 14, Seebold 79, EWAhd 1, 265

*ansu-, *ansuz, germ., st. M. (u): nhd. Gott, Ase, Mund (M.), a-Rune; ne. god, Ace, mouth (N.), name (N.) of a-rune; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Q.: PN (5. Jh.); E.: idg. *ansu-, Sb., Geist, Dämon, Pokorny 48; s. idg. *aný-, *an- (3), *h2enh1‑, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; W.: got. *an-s (2), (Pl. anseis), st. M. (u?, i?), Götter (= anseis); W.: s. got. az-a 1?, st. F.? (æ), a-Rune (, Lehmann A243); W.: lat.-got. an-s-es*, M. Pl., Halbgötter (, Lehmann A183); W.: an. õs-s (1), st. M. (u), Gott, Ase; W.: an. æs-s (2), st. M. (u), Gott; W.: ae. æ-s, st. M. (a), Gott, Ase, heidnischer Gott; W.: as. *õs?, *æs?, st. M. (a?, i?), Gott, Ase; W.: as.? æs (2) 1, st. M. (a?, i?)?, o-Rune; W.: ahd. *ans?, st. M. (a?, i?), Gott; L.: Falk/Torp 14, Kluge s. u. Ase, Looijenga 7; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 22f. (Ansebertus, Ansemundus, Ansericus, Ansila, Ansoaldus), 32 (Asbadus), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 7 (Ansila), 264 (Vihansa), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 462f. (Ans, Ansebert, Anselm, Ansemund, Anseric, Anserun, Ansfrid, Ansila, Ansilas, Ansimuth, Ansovals, Ansugastir, Ansugisalas, Ansula, Ansba, Vihans)

*answarjan, germ., st. V.: nhd. schwören; ne. swear; RB.: afries., ahd.; E.: s. *an‑, *swarjan; W.: afries. on-swer-a 22, st. V. (6), Eid leisten, sich freischwören; W.: ahd. intswerien* 1, intswerren*, inswerien*, st. V. (6), abschwören, schwören; mhd. entsweren, entswern, st. V., abschwören; nhd. entschwören, st. V., abschwören, DW 3, 617; L.: Falk/Torp 549, Seebold 480

*antja-, *antjaz, germ., st. M. (a): nhd. Riese (M.); ne. giant; RB.: got., ae., as.; E.: Etymologie unbekannt; W.: got. *ant-, st. M., Riese (M.); W.: ae. ’nt, st. M. (i), Riese (M.); W.: s. as. *’nt‑isk?, Adj. riesig

Antunnacum, lat.-kelt.?, ON: nhd. Andernach; Q.: ON (3. Jh.); E.: aus dem kelt. Antunnacos, ON, »Ort des Antunnus«

*anþa-, *anþam, germ., st. N. (a): nhd. Atem; ne. breath; RB.: got., ae.; Vw.: s. *uz‑; Hw.: s. *andæn; E.: vgl. idg. *aný-, *an- (3), *h2enh1‑, V., atmen, hauchen, Pokorny 38; W.: got. *an-þ-s (2), st. Sb., Geist, Seele; W.: ae. *o-þ (1), st. N. (a), Atem; W.: s. ae. æ-þ‑ian, sw. V., atmen, keuchen; L.: Falk/Torp 10, Seebold 78

*anþara-, *anþaraz, germ., Adj.: nhd. andere; ne. other; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *anteros, Adj., andere, Pokorny 37; vgl. idg. *an (2), Partikel, Adv., dort, andererseits, Pokorny 37; W.: got. an-þar 157, Adj. (a), Num. Ord., andere, zweite (, Lehmann A185); W.: an. ann-ar-r, Adj., andere; W.: ae. æ-þer (1), Pron., Adj., andere, zweite, nächste; W.: s. ae. an-der-gild-e, Adj., billig, geringwertig (?); W.: afries. æ-ther 120?, æ‑r, Adj., andere, zweite; nnordfries. oer, Adj., andere; W.: as. æ‑th‑ar 99, õ-th-ar*, õ-th-er*, an-d-ar, Adj., andere; mnd. ander, Adj., zweite, andere; W.: ahd. ander 1421, Num. Ord., Pron.‑Adj., andere, zweite, übrige; mhd. ander, Adj., andere, der zweite, folgende, übrige; nhd. ander, Num. Ord., Pron.‑Adj., andere, DW 1, 306; L.: EWAhd 1, 241, Kluge s. u. ander

*anþenhan, germ., st. V.: nhd. gedeihen?; ne. prosper?; RB.: ae., ahd.; E.: s. *an‑, *þenhan; W.: ae. on-þío-n, on-þéo-n, st. V. (1), nützlich sein (V.), erfolgreich sein (V.), gelingen, gedeihen; W.: ahd. intdÆhan* 5, indÆhan*, st. V. (1b), beginnen, erwidern, anheben; L.: Seebold 513

*anþi, germ., Konj.: Vw.: s. *andi

*anþi‑, *anþiz, germ., Adv.: nhd. früher; ne. before (Adv.); RB.: an., ahd.; Hw.: s. *andja‑; E.: s. idg. *anta, *h2ánta, Adv., gegenüber, hin, Pokorny 49; idg. *ants, *h2ent‑, *h2ant‑, Sb., Vorderseite, Stirn, Pokorny 48; W.: an. end-r, Adv., wieder, zum zweiten Male, früher; W.: ahd. enti (2) 1, Adv., früher, einst; L.: Falk/Torp 13

*anþja-, *anþjam, germ., st. N. (a): nhd. Stirn; ne. forehead; RB.: got., an., ahd.; E.: idg. *antØos-, Adj., gegenüber, vor einem liegend, Pokorny 50; idg. *ants, *h2ent‑, *h2ant‑, Sb., Vorderseite, Stirn, Pokorny 48; W.: got. *an-þ-s (1), st. Sb., Spitze, Ende; W.: an. enn-i, st. N. (ja), Stirn; W.: ahd. endi* 10, st. N. (ja), Stirn; mhd. ende (2), einde, st. N., Stirn; nhd. Ende, N., äußerste Spitze, Ende, DW 3, 447; W.: ahd. endÆn* 3, st. N. (a), Stirn; s. mhd. ende, einde, st. N., Stirn; vgl. nhd. Ende, N., äußerste Spitze, Ende, DW 3, 447; L.: Falk/Torp 13, EWAhd 2, 1068

*anu-?, germ.?, M.: nhd. Ahn; ne. forefather; E.: idg. *an‑ (1), Sb., Ahn, Pokorny 36

*anud-, *anudi‑, *anudiz, germ., st. F. (i): Vw.: s. *anid‑

*anuttrahho, germ.?, M.: nhd. Enterich; ne. drake; RB.: ahd.; E.: s. idg. *anýt‑, Sb., Ente, Pokorny 41; W.: ahd. anutrehho* 6, anutrecho*, sw. M. (n), Enterich, Erpel; mhd. antreche, antrach, entrech, antreich, entreich, sw. M., st. M., Enterich; nhd. (ält.) Antrich, M., Enterich, DW 1, 502; Enterich, M., Enterich, DW 3, 584; L.: EWAhd 1, 293, Kluge s. u. Enterich

*anwendan, germ., st. V.: nhd. entwinden, lösen; ne. loosen; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *an‑, *wendan; W.: ae. on-wi-nd-an, st. V. (3a), »entwinden«, lockern, öffnen; W.: as. and‑w‑i‑nd‑an* 1, ant-w‑i‑nd-an*, st. V. (3a), loswinden, aufwickeln; mnd. entwinden, st. V., entwinden, entfalten, sich losmachen; W.: ahd. intwintan* 4, inwintan*, st. V. (3a), »entwinden«, auseinanderfalten, Verwickeltes auflösen, entwirren; mhd. entwinden, st. V., entwinden, loswinden, entledigen; nhd. entwinden, st. V., entzwingen, entwinden, DW 3, 659; L.: Falk/Torp 390, Seebold 555

*anwerpan, germ., st. V.: nhd. werfen, fallen?; ne. throw (V.), fall (V.); RB.: ae, as., ahd.; E.: s. *an‑, *werpan*; W.: ae. on-weor-p-an, st. V. (3b), anklagen, wegdrehen; W.: as. and‑wer‑p‑an* 1, ant-wer-p-an*, st. V. (3b), sich bewegen; mnd. entwerpen; W.: s. as. an‑a‑wer‑p‑an* 1, st. V. (3b), werfen auf; mnd. anwerpen, st. V., anwerfen, bewerfen; W.: ahd. intwerfan* 2, st. V. (3b), auflösen, sinken lassen, den Mut sinken lassen; W.: mhd. entwërfen, st. V., fallen lassen; nhd. entwerfen, st. V., entwerfen, DW 3, 655; L.: Falk/Torp 398, Seebold 558

*anwreihan, germ., st. V.: nhd. enthüllen; ne. reveal; RB.: ae., ahd.; E.. s. *an‑, *wreihan; W.: ae. on-wrí-on, on-wré-on, st. V. (1), aufdecken, erklären; W.: ahd. intrÆhan* 10, st. V. (1b), enthüllen, offenbaren; mhd. entrÆhen, st. V., entledigen; W.: s. ahd. antrÆhida* 1, st. F. (æ), Enthüllung, Erleuchtung; L.: Falk/Torp 417, Seebold 565

*apa-?, germ., Sb.: nhd. Wasser, Fluss; ne. water (N.), river (N.); RB.: as., ahd.; E.: Lw. kelt. apa?; idg. *ab‑, *h2eb‑, Sb., Wasser, Fluss, Pokorny 1; idg. *Àp‑ (2), *h2ep‑, Sb., Wasser, Fluss, Pokorny 51; W.: as. *ap‑a?, st.? F. (æ)?, Bach, Fluss; W.: ahd. *affa (1)?, F., Wasser, Bach

*apala-, *apalaz, *apalja‑, *apaljaz, germ., st. M. (a): nhd. Apfel; ne. apple; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. ‑grÐwa‑; Hw.: s. *aplu‑; E.: s. idg. *Àbel‑, *ÀbÅl‑, *abel‑, Sb., Apfel, Pokorny 1; W.: got. *apl-s 1, apel, krimgot., st. M. (a?, u?), Apfel (, Lehmann A189); W.: s. an. epl-i, st. N. (ja), Apfel; W.: ae. Ïp-p-el, ap-p-el, eap-ul, st. M. (a?, u?), Apfel, Frucht, Ball (M.) (1), Kugel; W.: afries. *ap-p-el, st. M. (a), Apfel; W.: as. appul 1, appel*, st. M. (i), Apfel; mnd. appel, M., Apfel; W.: ahd. apful* 48, aphul*, st. M. (i), Apfel, Baumfrucht, Augapfel; mhd. apfel, epfel, öpfel, st. M., Apfel, Augapfel; nhd. Apfel, M., Apfel, DW 1, 532; L.: Falk/Torp 14, EWAhd 1, 298

*apalagrÐwa-, *apalagrÐwaz, *apalagrÚwa‑, *apalagrÚwaz, *aplagrÐwa‑, *aplagrÐwaz, *aplagrÚwa‑, *aplagrÚwaz, germ., Adj.: nhd. apfelgrau; ne. apple-grey; RB.: an., afries., ae., ahd.; E.: s. *apala‑, *grÐwa‑; W.: an. apal-grõr, Adj., apfelgrau; W.: afries. ap-p-el‑grÐ 1?, Adj., apfelgrau; W.: as. appul‑grÐ 1, Adj., apfelgrau, scheckig; mnd. appelgrõ, appelgrawe, Adj., apfelgrau; W.: ahd. apfulgrao* 2, aphulgrao*, Adj., »apfelgrau«, scheckig; mhd. apfelgrõ, Adj., apfelgrau; nhd. apfelgrau, Adj., apfelgrau, DW 1, 535; L.: Falk/Torp 14

*apaldra-, *apaldraz, *apuldra‑, *apuldraz, germ., st. M. (a): nhd. Apfelbaum; ne. apple-tree; RB.: an., ae., anfrk., as., ahd.; E.: vgl. idg. *Àbel‑, Sb., Apfel, Pokorny 1; W.: an. apal-d-r, M. (2), Apfelbaum; W.: ae. apul-der, apul‑dor, st. M. (a), st. F. (æ), Apfelbaum; W.: s. anfrk. apal-dar* 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Apfelbaum; W.: s. as. *apal‑der?, st. M. (a), Apfelbaum; mnd. apeldern; W.: as. *apul‑dra?, st. F. (æ), Apfelbaum; mnd. apelder, apeldern, Sb., Ahorn; W.: ahd. affaltar 1, st. M. (a), Apfelbaum; s. mhd. apfalter, st. F., sw. F., Apfelbaum; s. nhd. (bay.) Affalter, M., F., Apfelbaum, Schmeller 1, 41; W.: s. ahd. affoltra 30, st. F. (æ), sw. F. (n), Apfelbaum; mhd. affalter, apfalter, st. F., sw. F., Apfelbaum; nhd. (ält.) Affolter, F., Apfelbaum, DW 1, 185; s. nhd. (bay.) Affalter, M., F., Apfelbaum, Schmeller 1, 41; L.: Falk/Torp 14, EWAhd 1, 60, Kluge s. u. Affolter

*apalja-, *apaljaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *apala‑

*aplagrÐwa‑, *aplagrÐwaz, *aplagrÚwa‑, *aplagrÚwaz, germ., Adj.: Vw.: s. *apalagrÐwa‑

*aplu-, *apluz, germ., st. M. (u): nhd. Apfel; ne. apple; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *apala‑; E.: vgl. idg. *Àbel-, *ÀbÅl‑, *abel‑, Sb., Apfel, Pokorny 1; W.: got. *apl-s 1, apel, krimgot., st. M. (a?, u?), Apfel (, Lehmann A189); W.: s. an. epl-i, st. N. (ja), Apfel; W.: ae. Ïp-p-el, ap-p-el, eap-ul, st. M. (a?, u?), Apfel, Frucht, Ball (M.) (1), Kugel; W.: afries. *ap-p-el, st. M. (a), Apfel; W.: as. appul 1, appel*, st. M. (i), Apfel; mnd. appel; W.: ahd. apful* 48, aphul*, st. M. (i), Apfel, Baumfrucht, Augapfel; mhd. apfel, epfel, öpfel, st. M., Apfel, Augapfel; nhd. Apfel, M., Apfel, DW 1, 532; L.: Kluge s. u. Apfel

*apæ-, *apæn, *apa‑, *apan, germ., sw. M. (n): nhd. Affe; ne. ape, monkey; RB.: ae., as., ahd.; E.: idg. *abæn?, *abæ‑?, Sb., Affe, Pokorny 2, 58, kelt. beeinflusst?, slaw. beeinflusst?; W.: ae. ap-a, sw. M. (n), Affe; an. ap-i, sw. M. (n), Affe, Tor (M.); W.: as. apo* 1, sw. M. (n), Affe; mnd. õpe, ape, M., F., Affe; W.: ahd. affo 30, sw. M. (n), Affe; mhd. affe, sw. M., Affe; nhd. Affe, sw. M., Affe, DW 1, 182; L.: Falk/Torp 14, EWAhd 1, 58, Kluge s. u. Affe

*apostol, germ.? M.: nhd. Apostel; ne. apostle; RB.: got.?, ae., afries., ahd.; I.: Lw. lat. apostolus; E.: s. lat. apostolus, M., Bote; s. gr. ¢pÒstoloj (apóstolos), M., Abgesandter, Bote; s. gr. ¢pÒstšllein (apóstellein), V., abschicken, ausschicken, entsenden; gr. ¢pÒ (apó), Adv., ab, weg; gr. stšllein (stéllein), V., bestellen, komnen lassen, schicken, senden; vgl. idg. *apo‑, *pÅ, *apu, *pu, *h2epo, *h2epu, Präp., Adv., ab, weg, Pokorny 53; vgl. idg. *stel‑ (3), V., Adj., Sb., stellen, stehend, unbeweglich, steif, Ständer, Pfosten, Stamm, Stiel, Stängel, Stengel, Pokorny 1019; W.: ? got. apaú-staúl-us 36=35, st. M. (u/i), Apostel, Bote, Abgesandter (, Lehmann A188); W.: ae. apo-stol, st. M. (a), Apostel, Jünger; W.: ae. postol, st. M. (a), Apostel; an. post-ol-i, M., Apostel; W.: afries. apo-stol* 9, apo-stel, st. M. (a), Apostel; W.: ahd. apostol* 4, st. M. (a), Apostel; s. nhd. Apostel, M., Apostel, DW 1, 536

*appju-, germ.?, Sb.: nhd. Eppich; ne. celery?, ivy?; I.: Lw. lat. apium; E.: s. lat. apium, N., Eppich, von Bienen bevorzugte Pflanze; vgl. lat. apis, F., Biene; gr. ™mp…j (empís), F., Stechmücke; idg. *embhi‑, Sb., Stechmücke?, Biene?, Pokorny 311

*apuldra‑, *apuldraz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *apaldra‑

*apuldræ, germ., st. F. (æ): nhd. Apfelbaum; ne. apple-tree; RB.: ae., an., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *apaldra­‑; E.: vgl. idg. *Àbel‑, Sb., Apfel, Pokorny 1; W.: an. apal-d-r, M. (2), Apfelbaum; W.: ae. apul-der, apul‑dor, st. M. (a), st. F. (æ), Apfelbaum; W.: anfrk. apal-dar* 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Apfelbaum; W.: as. *apul‑dra?, st. F. (æ), Apfelbaum; mnd. apelder, apeldern, Sb., Ahorn; W.: ahd. affoltra 30, st. F. (æ), sw. F. (n), Apfelbaum; mhd. affalter, apfalter, st. F., sw. F., Apfelbaum; nhd. (ält.) Affolter, F., Apfelbaum, DW 1, 185; s. nhd. (bay.) Affalter, M., F., Apfelbaum, Schmeller 1, 41; L.: Kluge s. u. Affolter

*aquaedukt-, germ.?, M.: nhd. Aquaedukt, Wasserleitung; I.: Lw. lat. aquaeductus; E.: s. aequaeductus, M., Aquaedukt, Wasserleitung; vgl. lat. aqua, F., Wasser; lat. dðcere, V., ziehen, schleppen; idg. *akÝõ, *ýkÝõ, *ÐkÝ‑, *h2ekÝ‑, *h2akÝ‑, *h2ÐkÝ‑, *h2ekÝeh2‑, Sb., Wasser, Fluss, Pokorny 23; idg. *deuk-, V., ziehen, Pokorny 220; s. idg. *deu-?, V., ziehen, Pokorny 220

*aquari, germ.?, M.: nhd. Wasserkessel; ne. water kettle; I.: Lw. lat. aquõrium; E.: s. aquõrium, N., Wasserbehälter; vgl. lat. aqua, F., Wasser; idg. *akÝõ, *ýkÝõ, *ÐkÝ‑, *h2ekÝ‑, *h2akÝ‑, *h2ÐkÝ‑, *h2ekÝeh2‑, Sb., Wasser, Fluss, Pokorny 23

Aquileia, lat.-germ.?, ON: nhd. Aquileia (Aalen?); Q.: ON; E.: kelt. Herkunft?

*ar-, germ.?, sw V.: nhd. erregen, sich erheben; ne. raise (V.); Hw.: s. *aræn, *arwa‑, *rennan; E.: idg. *er‑ (3), V., sich bewegen, erregen, wachsen (V.) (1), Pokorny 326; L.: Falk/Torp 17

*ar-, germ.?, sw. V.: nhd. fügen; ne. join (V.); Hw.: s. *ardi‑, *arma‑ (M.); E.: idg. *ar‑ (1), *h2er‑, V., fügen, passen, Pokorny 55; L.: Falk/Torp 17

*ar‑, germ.: Q.: PN (4. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 463f. (Ara, Arachari, Arahari, Araric, Aregi, Aregisil, Aregundis, Argunt, Ariamir, Ariaric, Arifrid, Arigunde, Arimeri, Arimund, Arimuth, Ariver), vielleicht zu germ. *harja‑

*aratr-?, germ.?, Sb.: nhd. Pflug; ne. plough (N.); Hw.: s. *arþra‑; I.: Lw. lat. arõtrum; E.: s. lat. arõtrum, N., Pflug; vgl. lat. arõre, V., pflügen, ackern; idg. *arý‑, *ar‑, *h2arh3-, V., pflügen, Pokorny 62

*arawaits, germ., F.: Vw.: s. *arwait

*arawits, germ., F.: Vw.: s. *arwait

*arb-, germ.?, Adj.: nhd. verwaist; ne. orphaned; E.: idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781, 782

*arbaidi‑, *arbaidiz, germ., st. F. (i): Vw.: s. *arbaiþi‑

*arbaidja-, *arbaidjam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *arbaiþja‑

*arbaiþi-, *arbaiþiz, *arbaidi‑, *arbaidiz, germ., st. F. (i): nhd. Mühe, Mühsal, Beschwernis, Arbeit; ne. labour (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *arbaiþja‑; E.: vielleicht von einem germ. *arbÚjan, V., Waise sein (V.), Diener sein (V.); s. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781; W.: got. arbai-þ-s 14, st. F. (i), Arbeit, Drangsal, Hemmung, Bedrängnis (, Lehmann A192); W.: s. an. erf-iŒ-i, st. N. (ja), Mühe, Arbeit; W.: s. ae. earf-oþ-e, earf-oþ, st. N. (ja), Mühe, Arbeit, Beschwerde, Leid, Qual, Plage; W.: s. afries. arbê-d* 1, arbei-d, st. N. (a), Arbeit, Anstrengung, Werk; W.: anfrk. arb-eit 20, arv-it*, arb-eit-i*, st. M. (a?, i?), st. F. (i), »Arbeit«, Mühsal, Mühe, Leid; W.: as. arvêd* 4, arvid*, st. F. (i), Arbeit, Mühsal; mnd. arbêt, arbeit, M., N., F.?, Arbeit, Mühe; W.: ahd. arbeit 167, st. F. (i), Mühsal, Mühe, Last, Anstrengung, Unglück; s. mhd. arbeit, arebeit, erbeit, erebeit, st. F., st. N., st. M., Arbeit, Mühe, Mühsal, Not; nhd. Arbeit, F., Arbeit, DW 1, 538; L.: Falk/Torp 19, EWAhd 1, 313, Kluge s. u. Arbeit

*arbaiþja-, *arbaiþjam, *arbaidja‑, *arbaidjam, germ., st. N. (a): nhd. Mühe, Mühsal, Beschwernis, Arbeit; ne. labour (N.); RB.: got., an., ae., afries., as., anfrk., ahd.; Hw.: s. *arbaiþi‑; E.: s. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781; W.: got. arbai-þ-s 14, st. F. (i), Arbeit, Drangsal, Hemmung, Bedrängnis (, Lehmann A192); W.: an. erf-iŒ-i, st. N. (ja), Mühe, Arbeit; W.: ae. earf-oþ-e, earf-oþ, st. N. (ja), Mühe, Arbeit, Beschwerde, Leid; W.: afries. arbê-d* 1, arbei-d, st. N. (a), Arbeit, Anstrengung, Werk; W.: s. anfrk. arb-eit 20, arv-it*, arb-eit-i*, st. M. (a?, i?), st. F. (i), »Arbeit«, Mühsal, Mühe, Leid; W.: as. arvêd* 4, arvid*, st. F. (i), Arbeit, Mühsal; mnd. arbêt, arbeit, M., N., F.?, Arbeit, Mühe; W.: ahd. arbeiti 5, st. N. (ja), Mühsal, Mühe, Last, Not; s. mhd. arbeit, arebeit, erbeit, erebeit, st. F., st. N., st. M., Arbeit, Mühe, Mühsal, Not, Kampfesnot; vgl. nhd. Arbeit, F., Arbeit, DW 1, 538; L.: L.: Falk/Torp 19, EWAhd 1, 313

*arbija-, *arbijam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *arbja‑

*arbijæ‑, *arbijæn, *arbija‑, *arbijan, germ., sw. M. (n): Vw.: s. *arbæ‑

*arbja-, *arbjam, *arbija‑, *arbijam, germ., st. N. (a): nhd. Erbe (N.); ne. heritage; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781; W.: got. arb-i 8, st. N. (ja), Erbe (N.), Erbschaft (, Lehmann A193); W.: an. arf-r (1), st. M. (a?, ja?), Erbe (N.); W.: ae. yrf‑e, st. N. (ja), »Erbe« (N.), Vieh; W.: ae. orf, st. N. (a), Vieh; W.: ae. ierf-e, irf-e, yrf-e, erf-e, st. N. (ja) Erbschaft, Erbe (N.), Eigentum, Vieh; W.: afries. erv-e 50?, st. N. (ja), Erbe (N.), Erbgut, Grundeigentum; nfries. erve; W.: anfrk. erv-i* 5, st. N. (ja), Erbe (N.); W.: s. anfrk. *erv-en?, sw. V. (1), erben; W.: as. ’rv‑i* 4, st. N. (ja), Erbe (N.); mnd. erve, M., Erbe (N.); W.: ahd. erbi 75, st. N. (ja), Erbe (N.), Erbgut, Besitz; s. mhd. erbe, st. F., st. N., Erbe (N.), Grundeigentum, Vererbung, Erbschaft; nhd. Erbe, N., Erbe (N.), DW 3, 708; W.: s. ahd. erben* 2, sw. V. (1a), erben, gewinnen, erwerben; mhd. erben, sw. V., erben, beerben, vererben; nhd. erben, sw. V., erben, beerben, DW 3, 715; L.: EWAhd 2, 1115, Kluge s. u. Erbe 1

*arbæ-, *arbæ, *arba‑, *arban, *arbijæ‑, *arbijæn, *arbija‑, *arbijan, germ., sw. M. (n): nhd. Erbe (M.), Erbberechtigter; ne. heir; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., ahd.; E.: s. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781; W.: got. arb-j-a 7, sw. M. (n), Erbe (M.); W.: an. arf-i (1), sw. M. (n), Erbe (M.); W.: ae. ierf‑a, sw. M. (n), Erbe (M.); W.: afries. erv-a 40?, sw. M. (n), Erbe (M.); nnordfries. erwe, M., Erbe (M.); W.: anfrk.? *erv-i-o?, sw. M. (n); W.: ahd. erbo 15, sw. M. (n), Erbe (M.); mhd. erbe, sw. M., Nachkomme, Erbe (M.); nhd. Erbe, M., Erbe (M.), DW 3, 710; L.: Falk/Torp 19, Kluge s. u. Erbe 2

Arbona, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Arbon; Q.: ON (3. Jh.); E.: kelt. Herkunft, der lat. Name der Siedlung war Arbor Felix

*ardi-, *ardiz, germ., st. M. (i): nhd. Art (F.) (1); ne. kind (N.); RB.: an., ae.; Hw.: s. *ardi‑ (F.); E.: Etymolgie unbekannt; W.: an. *‡rŒ (2), Sb., Art (F.) (1)?, Beschaffenheit?; W.: ae. eard (1), st. M. (i), Lage, Fügung, Schicksal

*ardi- (1), *ardiz, germ., st. F. (i): nhd. Art (F.) (1); ne. kind (N.); RB.: an., ae.; Hw.: s. *ardi- (M.); E.: Etymolgie unbekannt; W.: an. *‡rŒ (2), Sb., Art (F.) (1)?, Beschaffenheit?; W.: s. ae. eard (1), st. M. (i), Lage, Fügung, Schicksal

*ardi (2), *ardiz, germ., st. F. (i): Vw.: s. *arþi‑

*ardu‑, *arduz, germ., st. M. (u): Vw.: s. *arþu‑

Arduenna silva, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Ardennen; Q.: ON; E.: Herkunft unbekannt

*arduga-, *ardugaz, germ.?, Adj.: nhd. steil, sich aufbäumend; ne. steep; RB.: an.; E.: Etymolgie unbekannt; W.: s. an. ‡rŒ-ig-r, ‡rŒ-ug-r, Adj., hoch, steil, heftig, böse; L.: Falk/Torp 19, Heidermanns 102

*ardugæn, germ.?, sw. V.: nhd. sich aufrichten; ne. rise (V.); E.: s. *arduga‑; W.: an. ‡rŒ-ga, ‡r-ga, sw. V. (2), hochheben, aufheben; L.: Heidermanns 102

Arenacum, lat.-germ.?, ON: nhd. Rindern bei Cleve; Q.: ON (1. Jh.); E.: lat. Herkunft

*õrendi-, *õrendiz, *õrendja‑, *õrendjaz, germ.?, Adj.: nhd. hart, rauh; ne. hard; E.: s. idg. *rendh‑?, Vb., reißen, zerreißen, Pokorny, 865; W.: ahd. arendi 5, arandi*, arundi*, Adj., hart, streng, rauh; L.: EWAhd 1, 320

*õrendja‑, *õrendjaz, germ.?, Adj.: Vw.: s. *õrendi‑

Aresaces, lat.-germ.?, ON: nhd. Aresaces (bei Mainz?); Q.: ON

*arg‑, germ., Adj.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 466 (Arculf)

*arga-, *argaz, germ., Adj.: nhd. feige, böse, angstbebend, nichtswürdig, unzüchtig; ne. cowardly, mean (Adj.), unmanly, performing (Adj.) sorcery, showing (Adj.) indecent behaviour; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. ‑lÆka‑; Q.: PN (300); E.: s. idg. *ergh-, V., schütteln, erregen, beben, Pokorny 339; vgl. idg. *er- (3), V., sich bewegen, erregen, wachsen (V.) (1), Pokorny 326; W.: got. *ar-g-s?, Adj. (a), feige, elend; W.: s. got. *ar-g-a?, sw. M. (n), Feigling, Elender; W.: an. ar-g-r, Adj., feige, unmännlich, unsittlich; W.: an. rag-r, Adj., feig, weibisch; W.: ae. ear-g, Adj., träge, feige, elend, erbärmlich; W.: afries. er-ch (1) 30, er-g (1), Adj., arg, böse, schlimm; nfries. erg, Adj., arg, schlimm; W.: afries. er-g-e 4, Adv., arg, böse, schlimm; W.: anfrk. ar-g* 1, ar-ug, Adj., schlecht, arg, verderbt; W.: as. *arg?, Adj., arg, böse; mnd. arch, Adj., schlecht, böse, schlimm; W.: ahd. arg (2) 77, Adj., »arg«, schlecht, böse, schlimm; mhd. arc, Adj., arg, nichtswürdig, schlecht, böse; nhd. arg, Adj., arg, DW 1, 545; L.: Falk/Torp 19, Heidermanns 102, EWAhd 321, Kluge s. u. arg, Looijenga 179; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 25 (Argaithus?, Argimundus?), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 7 (Argaithus, Argimundus), nach Holthausen und Schönfeld könnte der erste Wortbestandteil Arg- auch zu gr. ¥rcein (árchein) gehören

*argalÆka­-, *argalÆkaz, germ., Adj.: nhd. »arglich«, böse, falsch; ne. mean (Adj.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *arga‑, *‑lÆka‑; W.: ae. ear-g-lic, Adj., böse, schlecht, faul; W.: ahd. erglÆh* 1, Adj. (?), »arg«, unrecht, verkehrt; mhd. ërklich, Adj., ekelhaft, leidig; L.: Heidermanns 103

*argÐn, *argÚn, germ.?, sw. V.: nhd. schlechter werden, verschlimmern; ne. make (V.) worse, get worse; RB.: afries.; Hw.: s. *arga‑; E.: s. idg. *ergh‑, *eregh‑, *orgh‑, *oregh‑, Adj., feige?; vgl. idg. *er‑ (3), V., sich bewegen, erregen, wachsen (V.) (1), Pokorny 326; W.: afries. *er-g‑ia, sw. V. (2), geringer werden, schlechter werden; L.: Heidermanns 103

Argentoratum, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Straßburg; Q.: ON (2. Jh.); Q.: lat.-kelt. Herkunft, Herkunft unsicher, vielleicht beeinflusst von lat. argentum und einem kelt. Wort für Festung *rõti‑

*argÆ-, *argÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Schlechtigkeit, Unzüchtigkeit; ne. wickedness; RB.: an., ahd.; Hw.: s. *arga‑; E.: s. idg. *ergh‑, *eregh‑, *orgh‑, *oregh‑, Adj., feige?; vgl. idg. *er‑ (3), V., sich bewegen, erregen, wachsen (V.) (1), Pokorny 326; W.: an. er-g-i, sw. F. (Æn), unzüchtiges Betragen, Unzüchtigkeit, Schamlosigkeit; W.: ahd. argÆ 10, st. F. (Æ), »Argheit«, Schlechtigkeit, Geiz, Gier, Habgier; mhd. erge, st. F., Bosheit, Geiz; nhd. (schweiz.) Ärgi, F., Schlechtigkeit, Schweiz. Id. 1, 446; L.: Heidermanns 102

*argiræn, germ., sw. V.: nhd. schlechter werden, verschlimmern; ne. make (V.) worse, get worse; RB.: afries., ahd.; Hw.: s. *arga‑; E.: s. idg. *ergh‑, *eregh‑, *orgh‑, *oregh‑, Adj., feige?; vgl. idg. *er‑ (3), V., sich bewegen, erregen, wachsen (V.) (1), Pokorny 326; W.: afries. er-g‑er-ia* 2, sw. V. (2), ärger machen, verschlimmern, be­schädigen; nfries. ergerjen; W.: ahd. argiræn* 6, argoræn*, sw. V. (2), »ärgern«, verschlechtern, verschlimmern, verderben; mhd. argern, ergern, sw. V., zum Schlechten führen, sich verschlimmern; nhd. ärgern, sw. V., ärgern, DW 1, 548

*argiþæ, *argeþæ, germ., st. F. (æ): nhd. Feigheit; ne. cowardice; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *arga‑; E.: s. idg. *ergh‑, *eregh‑, *orgh‑, *oregh‑, Adj., feige?; vgl. idg. *er‑ (3), V., sich bewegen, erregen, wachsen (V.) (1), Pokorny 326; W.: ae. ier-g‑t-u, ier-g-þ-u, yr-g-t-u, yr-g-þ-u, st. F. (jæ), Trägheit, Feigheit; W.: ahd. argida 2, st. F. (æ), »Argheit«, Feigheit, Trägheit, Stumpfheit; L.: Heidermanns 103

*argjan, germ.?, sw. V.: nhd. feig werden, schwach werden; ne. get weak; RB.: an.; Hw.: s. *arga‑; E.: s. idg. *ergh‑, *eregh‑, *orgh‑, *oregh‑, Adj., feige?; vgl. idg. *er‑ (3), V., sich bewegen, erregen, wachsen (V.) (1), Pokorny 326; W.: an. er-g-ja-st, sw. V., schwach werden, kraftlos werden; L.: Heidermanns 103

*arh-, germ.?, Sb.: nhd. Netz; ne. net; RB.: ahd.; E.: idg. *ark‑, *arýk‑, *ar‑, *arý‑, Vb., flechten, spinnen, weben; W.: ahd. arah* (1) 2, st. M. (Æ)?, st. F. (i)?, Strick (M.) (1), Fallstrick, Netzleine; nhd. (schweiz.) Äre, M., Strick (M.) (1), Äri, F., Strick (M.) (1), Schweiz. Id. 1, 338, (bad.) Ar, Äre, Arche, F., Strick, Ochs 1, 69, (schwäb.) Arche, F., Strick (M.) (1), Fischer 1, 306, (bay.) Arch, F., Strick, Schmeller 1, 138, (steir.) Erchen, F., Strick (M.) (1), Unger/Khull 27, 203; L.: EWAhd 1, 302

*arhwæ, germ., st. F. (æ): nhd. Pfeil; ne. arrow; RB.: got., an., ae.; E.: idg. *arku-, Sb., Gebogenes, Pokorny 67; W.: got. *ar¸-a, st. F. (æ), Pfeil; W.: s. got. ar¸-az-n-a* 1, st. F. (æ), Pfeil (, Lehmann A194); W.: s. got. *arh-a, sw. M. (n)?, Pfeil; W.: s. got. *arh?, st. N.?, Pfeil; W.: an. ‡r, st. F. (æ), Pfeil; W.: ae. earh, st. F. (æ), Pfeil; L.: Falk/Torp 18

Arialbinnum oppidum, lat.-germ.?, ON: nhd. Arialbinnum oppidum (bei Basel?); Q.: ON (3. Jh.)

*arina-, *arinaz, germ., st. M. (a): nhd. Fußboden, Ern; ne. floor; RB.: an., ae., afries., anfrk., ahd.; E.: s. lat. õrea, F., freier Platz, freie Stelle, Tenne; vgl. lat. õrÐre, V., trocken sein (V.), dürr sein (V.); vgl. idg. *Às‑, *h2es‑, V., brennen, glühen, Pokorny 68; W.: an. ar-in-n, st. M. (a), zum Opfer bestimmte Feuerstätte, Herd; W.: ae. Ïr-n, ’r-n (1), ear-n (2), rÏ-n, re-n (1), st. N. (a), Haus, Wohnung, Gebäude, Zimmer; W.: afries. ern (1) 1?, st. N. (a), Haus; W.: anfrk. er-in* 1, st. N. (a), »Ern«, Boden; W.: ahd. erin 7, st. N. (a), »Ern«, Tenne, Boden, Estrich, Altar?; mhd. eren, ern, st. M., st. N., Fußboden, Tenne, Erdboden, Grund; nhd. (bay.) eren, N., Tenne, Boden, Estrich, Schmeller 1, 129, (schweiz./schwäb./bad./hess./rhein.) ern, N., Tenne, Boden, Estrich, Schweiz. Id. 1, 461, Fischer 2, 823, Ochs 1, 706, Vilmar 94, Rhein. Wb. 2, 168, (els.) eren, N., Tenne, Boden, Estrich, Martin/Lienhart 1, 61; L.: Falk/Torp 18, EWAhd 2, 1132, Kluge s. u. Ern

*arit‑, germ., Sb.: Vw.: s. *arut‑

*aritja‑, *aritjam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *arutja‑

*ariþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Pflug; ne. plough (N.); RB.: as.; E.: s. idg. *arý‑, *ar‑, *h2arh3-, V., pflügen, Pokorny 62; W.: as. ’r‑i‑da* 1, st. F. (æ), Pflug

*arjan, germ., st. V.: nhd. pflügen, ackern; ne. plough (V.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *arý-, *ar-, *h2arh3-, V., pflügen, Pokorny 62; W.: got. ar-jan* 1, unr. red. V. (3), pflügen, ackern (, Lehmann A195); W.: an. er-ja (2), sw. V. (1), pflügen; W.: ae. ’r‑ian, sw. V. (1), pflügen; W.: afries. er-a 8, ar-a*, sw. V. (1), pflügen, ackern; nnordfries. ere, ären, V., pflügen; W.: anfrk. *ar-an?, st. M. (a?, i?), Ernte; W.: s. as. *ar‑a‑n?, st. M. (a?, i?), Ernte; mnd. õrn, Ðrn, F., Ernte; W.: ahd. erien* 13, erren*, red. V., äckern, ackern, pflügen, einritzen, aufschreiben; mhd. erren, eren, ern, sw. V., red. V., ackern, pflügen; nhd. ähren, eren, sw. V., ackern, pflügen, DW 1, 198, 3, 787; W.: s. ahd. arnÐn* 2, sw. V. (3), »ernten«, verdienen, gewinnen, sühnen; s. mhd. arnen, sw. V., ernten, einernten, verdienen, entgelten, büßen, strafen; fnhd. arnen, sw. V., ernten, verdienen, sühnen, DW 1, 563; W.: s. ahd. aran* (1) 1, st. M. (a?, i?), Ernte; mhd. arn, st. M., Ernte; nhd. (ält.) Arne, F., Ernte, DW 1, 563, (rhein.) Arn, M., Ernte, Rhein. Wb. 1, 255, s. (schweiz.) Ern, F., Ernte, Schweiz. Id. 1, 462; L.: Falk/Torp 18, Seebold 81, EWAhd 2, 1129, Kluge s. u. Art 2

*ariþr, germ.?, Sb.: nhd. Pflug, Hakenpflug; ne. plough (N.); Hw.: s. *arþra‑; E.: s. idg. *arý‑, *ar‑, *h2arh3-, V., pflügen, Pokorny 62

*arkæ, germ., st. F. (æ): nhd. Kiste, Kasten (M.); ne. chest, box (N.); RB.: got., an., ae., afries., ahd.; I.: Lw. lat. arca; E.: s. lat. arca, F., Kasten (M.), Kiste; vgl. idg. *arek‑, V., schützen, verschließen, Pokorny 65; vgl. idg. *areg‑, V., verschließen, Pokorny 64; W.: got. ark-a 3, st. F. (æ), Arche, Kasten (M.), Futteral, Beutel (F.) (1), Geldkasten (, Lehmann A196); W.: an. ark-a (1), F., Kiste; W.: an. ‡rk, st. F. (æ), Kiste, Lade; W.: ae. earc, arc, earc-e, st. F. (æ), sw. F. (n), Arche, Kiste, Kasten (M.); W.: ae. m‘derce, F., Kasten (M.); an. mj‡Œ-drekk-a, sw. F. (n), Kiste, Schrein; W.: afries. erk-e* 2, st. F. (æ), Truhe; nnordfries. erk, ihrk; W.: afries. ark-e* 1?, st. F. (æ), Arche; W.: ahd. arka* 9, arca*, archa, st. F. (æ), Arche, Schrein, Lade; mhd. arke, arc, arche, arch, st. F., sw. F., Arche, Fahrzeug, Kiste, Opferstock; nhd. Arche, F., Arche, DW 1, 545; L.: EWAhd 1, 330, Kluge s. u. Arche

Arlape, germ., FlN: nhd. Erlaf; Q.: FlN (2. Jh.); E.: ?

*arma-, *armaz, germ., st. M. (a): nhd. Arm; ne. arm (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *armilalausa‑; Q.: PN (3. Jh.); E.: idg. *arýmo-, *¥mo-, *h2rHmó‑, Sb., Arm, Pokorny 58; vgl. idg. *ar- (1), *h2er‑, V., fügen, passen, Pokorny 55; W.: got. ar-m-s (2) 4, st. M. (i), Arm (, Lehmann A202); W.: an. ar-m-r (1), st. M. (a), Arm; W.: ae. ear-m (1), st. M. (a), Arm, Vorderbein; W.: afries. er-m (1) 36, st. M. (a), Arm; nnordfries. eerm; W.: anfrk. ar-m* (1) 1, st. M. (a), Arm; W.: as. arm* (1) 3, st. M. (a), Arm; mnd. arm, M., Arm; W.: ahd. arm (1) 52, st. M. (a), Arm, Meeresarm?; mhd. arm, arn, st. M., Arm, Ranke, Zweig, Wasserarm, Meerbusen, Meerenge; nhd. Arm, M., Arm, DW 1, 551; L.: Falk/Torp 18, EWAhd 1, 331, Kluge s. u. Arm; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 466 (Armalaus, Armilaus, Armini, Armogastes)

*arma‑, *armaz, germ., Adj.: nhd. verlassen (Adj.), heillos, arm, elend, erbärmlich, vereinsamt, unglücklich; ne. miserable, poor (Adj.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. ‑lÆka‑; E.: vgl. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781?; W.: got. arm-s* (1) 1, Adj. (a), arm, beklagenswert, bemitleidenswert (, Lehmann A201); W.: an. arm-r (2), Adj., arm; W.: ae. earm (2), Adj., arm, elend, erbärmlich, unglücklich; W.: afries. erm (2) 20, arm*, Adj., arm, bedürftig; nnordfries. eerm, ärm, Adj., arm; W.: anfrk. arm (2) 11, Adj., arm; W.: as. arm* (2) 14, Adj., arm, elend; mnd. arm; W.: ahd. arm (2) 118, Adj., arm, gering, schwach, kraftlos; mhd. arm, arn, Adj., arm, besitzlos, dürftig, ärmlich; nhd. arm, Adj., arm, DW 1, 553; L.: Falk/Torp 19, Heidermanns 104, EWAhd 1, 333, Kluge s. u. arm

*armalÆka-, *armalÆkaz, germ., Adj.: nhd. elend, erbärmlich; ne. miserable; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *arma‑ (Adj.), *‑lÆka‑; W.: ae. earm-lic, Adj., elend, erbärmlich, unglücklich, arm; W.: as. arm‑lÆk* 1, Adj., elend; mnd. armlÆk, Adj., ärmlich, elend; W.: ahd. armalÆh* 17, Adj., »ärmlich«, erbärmlich, schwach, elend, böse; mhd. armelich, Adj., ärmlich, elend; nhd. ärmlich, Adj., ärmlich, DW 1, 559; L.: Heidermanns 104

*armÐn, *armÚn, germ., sw. V.: nhd. arm werden, arm sein (V.); ne. become poor; RB.: got., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *arma- (Adj.); E.: vgl. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781?; W.: got. arm-an* 10, sw. V. (3), sich erbarmen, bemitleiden (, Lehmann 200); W.: anfrk. *arm-en?, sw. V. (1), arm sein (V.), arm werden, verarmen; W.: s. as. gi‑arm‑on* 1, sw. V. (2), entblößen; W.: ahd. armÐn 5, sw. V. (3), arm werden, verarmen, Not leiden; mhd. armen, ermen, sw. V., arm sein (V.), verarmen; nhd. armen, sw. V., armen, DW 1, 557; L.: Heidermanns 104

*armiga-, *armigaz, germ.?, Adj.: nhd. ärmlich; ne. poor; RB.: ahd.; Hw.: s. *arma- (Adj.); E.: vgl. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781?; W.: ahd. armih* 1, Adj., armselig, unglücklich, beklagenswert

*armilalausa, *armilalausaz, germ., Adj.: nhd. ärmellos?; ne. sleeveless; RB.: ahd.; Q.: PN (3. Jh.); E.: s. *arma- (M.), *lausa‑; W.: s. lat.‑ahd.? armilausa* 2, armelausa, F., ärmelloses Gewand; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 28 (Armilausi), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 466 (Armalaus, Armilaus)

*arminga-, *armingaz, *armenga‑, *armengaz, germ., st. M. (a): nhd. Armer, Elender; ne. poor (M.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *arma- (Adj.); E.: vgl. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781?; W.: ae. ierm‑ing, yrm-ing, st. M. (a), Armer, Elender; W.: ahd. arming 1, st. M. (a), Armer, Elender; L.: Heidermanns 104

Armisses confanesses, lat.-germ.?, FlN: nhd. Erms; Q.: FlN; E.: ?

*armiþæ, germ., st. F. (æ): nhd. Armut; ne. poverty; RB.: ae., afries., mnd., ahd.; Hw.: s. *arma- (Adj.); E.: vgl. idg. *orbho‑, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781; W.: ae. ierm‑t‑u, ierm-þ-u, irm-t-u, irm-þ-u, yrm-t-u, yrm-þ‑u, st. F. (æ), Armut, Elend, Krankheit, Verbrechen; W.: afries. erm-ithe* 1, erm-the, st. F. (æ), Armut; W.: mnd. armæd, armæde, F., Armut; an. ar-mãŒ-a, sw. F. (n), Armut; W.: ahd. armida 7, st. F. (æ), Armut, Not, Mangel (M.), Dürftigkeit; mhd. ermede, ermde, st. F., Mangel (M.), Not, Dürftigkeit; nhd. (rhein.) Ärmde, F., Armut, Rhein. Wb. 1, 254; L.: Heidermanns 104, EWAhd 1, 339

*armjan, germ., sw. V.: nhd. arm machen; ne. make (V.) poor; RB.: an., ae., ahd.; Hw.: s. *arma­- (Adj.); E.: vgl. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781?; W.: an. erm-a, sw. V. (1), für unglücklich halten, bemitleiden; W.: ae. ierm-an, yrm-an, sw. V. (1), quälen, plagen, ärgern; W.: ahd. armen* 2, ermen*, sw. V. (1a), verarmen, bedrücken, in Armut bringen; mhd. armen, ermen, sw. V., arm sein (V.), verarmen; nhd. armen, sw. V., verarmen, DW 1, 557, (schweiz.) ärmen, sw. V., verarmen, Schweiz. Id. 1, 423; L.: Heidermanns 104

*armjæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Ärmel; ne. sleeve; RB.: an.; Hw.: s. *arma- (M.); E.: s. idg. *arýmo‑, *¥mo-, *h2rHmó‑, Sb., Arm, Pokorny 58; vgl. idg. *ar‑ (1), *h2er‑, V., fügen, passen, Pokorny 55; W.: an. er-m-r, st. F. (jæ), Ärmel

*armædja-, *armædjam, germ., st. N. (a): nhd. Armut, Not, Elend; ne. poverty; RB.: afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *arma- (Adj.); E.: vgl. idg. *orbho‑, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781; W.: afries. *erm-æ-d-ich, erm-mæ-d-ich*, Adj., arm; W.: anfrk. armuodi* 1, st. N. (ja), Armut; W.: as. arm‑ædi* 1, st. N. (ja), Armut; mnd. armæde, N., F., Armut; W.: ahd. armuoti* (1) 12, armmuoti*, st. N. (ja), Armut, Niedrigkeit, Not, Mangel (M.), Elend; mhd. armuote, ermuote, armet, ermet, st. N., Armut, ärmliches Besitztum; s. nhd. Armut, F., Armut, DW 1, 561; L.: Heidermanns 104, EWAhd 1, 338

*arn, germ., sw. M. (n): Vw.: s. *arnæn

*arni-, *arniz, *arnja‑, *arnjaz, germ., Adj.: nhd. rege, tüchtig, sicher, gewandt; ne. diligent, sure; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: vgl. idg. *er- (3), V., sich bewegen, erregen, wachsen (V.) (1), Pokorny 326; W.: got. *ar-n-ei-s?, Adj. (ja), sicher; W.: s. got. ar-n-i-ba 1, Adv., sicher, gewiss (, Lehmann A203); W.: an. er‑n, Adj., tüchtig, energisch; W.: s. ae. eor-n-ost, st. F. (æ), Ernst, Eifer, Kampf; W.: afries. er-n-st 1, Adj., ernst; nfries. ernste, Adj., ernst; W.: s. anfrk. er-n-ust* 1, st. M. (i), st. F. (i), Ernst, Eifer; W.: s. as. er‑n‑ist 2, st. M. (i), Ernst; mnd. ernst, M., N., Ernst; W.: s. ahd. ernust* 36, st. M. (i), F. (i), Ernst, Ernsthaftigkeit, Eifer, Entschlossenheit; mhd. ërnest, ërnst, st. M., Kampf, Aufrichtigkeit, Entschlossenheit, Ernst; nhd. Ernst, M., Ernst, Wahrheit, Strenge, DW 3, 923; L.: Falk/Torp 17, Heidermanns 105, EWAhd 2, 1144

*arniþo, germ.?, Sb.: nhd. Schatzdämon; ne. demon of a treasure; E.: Etymologie unbekannt

*arnæ-, *arnæn, *arna‑, *arnan, *arn, germ., sw. M. (n): nhd. Aar, Adler; ne. eagle; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *aræn, *arnu‑; Q.: PN (4. Jh.); E.: idg. *er- (1), Sb., Adler, Pokorny 325; W.: got. ar-a* 1, sw. M. (n), Aar, Adler (, Lehmann A191); W.: s. an. ar-i, sw. M. (n), Adler, Aar; W.: an. ‡r-n, st. M. (u), Adler; W.: ae. ear-n (1), st. M. (a), Aar, Adler; W.: as. *arn?, st. M. (i), Adler; mnd. õrn, M., Adler; W.: ahd. arn (1) 2, st. M. (i), Aar, Adler; mhd. arn, st. M., Adler; nhd. (ält.) Arn, M., Adler, DW 1, 563; W.: s. ahd. eringrioz 22, arangroz*, st. M. (a?, i?), Seeadler, Fischadler; L.: EWAhd 1, 341, Kluge s. u. Aar; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 23 (Araharius?), 24 (Arenberga), 26 (Arintheus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 464 (Arangiscl, Arenberg, Arenthe, Arinthe, Arnegiscl, Arnegundis, Arnegysil, Arnulf)

*arnæn, germ., sw. V.: nhd. ausrichten; ne. direct (V.); RB.: an., ahd.; E.: vgl. idg. *arý‑, *ar‑, *h2arh3-, V., pflügen, Pokorny 62?; W.: an. õrn-a, sw. V. (2), ausrichten, erreichen, Bote sein (V.); W.: ahd. arnæn 17, sw. V. (2), ernten, verdienen, erwerben, sühnen; mhd. arnen, sw. V., ernten, verdienen, büßen; vgl. fnhd. arnen, sw. V., verdienen, büßen, DW 1, 563, (schweiz.) arnen, sw. V., ernten, verdienen, büßen, Schweiz. Id. 1, 460; L.: Falk/Torp 18

*arnu-, *arnuz, germ., st. M. (u): nhd. Aar, Adler; ne. eagle; RB.: an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *arnæn; E.: idg. *oren‑, *oron‑, Sb., Adler, Pokorny 325, EWAhd 1, 341; idg. *er‑ (1), Sb., Adler, Pokorny 325; W.: an. ‡r-n, st. M. (u), Adler; W.: an. ar-i, sw. M. (n), Adler, Aar; W.: ae. ear-n (1), st. M. (a), Aar, Adler; W.: as. *arn?, st. M. (i), Adler; mnd. õrn, M., Adler; W.: ahd. arn (1) 2, st. M. (i), Aar, Adler; mhd. arn, st. M., Adler; nhd. (ält.) Arn, M., Adler, DW 1, 563; L.: Falk/Torp 17; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 24 (Arenberga), 26 (Arintheus), 29 (Arnigisclus, Arigernus?)

*aræ-, *aræn, *ara‑, *aran, *arn, germ., sw. M. (n): nhd. Aar, Adler; ne. eagle; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *arnæ‑; Q.: PN (4. Jh.); E.: idg. *er- (1), Sb., Adler, Pokorny 325; W.: got. ar-a* 1, sw. M. (n), Aar, Adler (, Lehmann A191); W.: an. ar-i, sw. M. (n), Adler, Aar; W.: s. ae. mðs‑ere, st. M. (ja), Mäusebussard; W.: as.? ar-o* 1?, ar-a*, sw. M. (n), Adler, Aar; W.: ahd. aro (1) 29, sw. M. (n), Aar, Adler; mhd. ar, sw. M., Adler; nhd. (ält.) Aar, M., Adler, DW 1, 5; L.: Falk/Torp 17, Kluge s. u. Aar; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 24 (Arenberga), 26 (Arintheus), 29 (Arnigisclus, Arigernus?)

*arpa-, *arpaz, germ., Adj.: Vw.: s. *erpa‑

*ars‑, germ., Adj.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 466 (Arsibod)

*arsa-, *arsaz, germ., st. M. (a): nhd. Arsch; ne. arse; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *ers‑, Sb., Hinterer, Schwanz, Pokorny 340; W.: an. ars, st. M. (a), Arsch, After; W.: ae. ears, st. M. (a), Arsch; W.: afries. ers 1, st. M. (a), Arsch; saterl. ars; W.: as. *ars?, as, st. M. (a), Arsch; mnd. õrs, Ðrs, M., Arsch; W.: ahd. ars 7, st. M. (a), Arsch, Gesäß, Hintern, Hinterer; mhd. ars, st. M., Arsch; nhd. Arsch, M., Arsch, DW 1, 564; L.: Falk/Torp 20, EWAhd 1, 345, Kluge s. u. Arsch

Artaunon, germ.?, gr., ON: nhd. Taunus?; Q.: ON (2. Jh.); E.: kelt.-gr. Herkunft

*artjan, germ.?, sw. V.: nhd. aufreizen; ne. irritate; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. ert-a, sw. V. (1), aufreizen, necken; L.: Falk/Torp 19

*artæ-, *artæn, germ., sw. F. (n): nhd. Ente, Reiher; ne. duck (N.), heron; RB.: an., ae.; E.: idg. *aræd‑, *arýd‑, Sb., Wasservogel, Pokorny 68; W.: an. art-a, sw. F. (n), Krickente (anas crecca); W.: ae. eart-e, sw. F. (n), Bachstelze; L.: Falk/Torp 19

Artobriga, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Artobriga (in Vindelicien, bei Traunstein?); Q.: ON (2. Jh.); E.: kelt. Herkunft; kelt. *arto‑, M., Bär; kelt. *brigõ, F., Festung; vgl. idg. *¥¨tos‑?, *h2¥¨tos, M., Bär (M.) (1), Pokorny 875; idg. *bherh‑, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145?; idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128?

*arþi-, *arþiz, *ardi­‑, *ardiz, germ., st. F. (i): nhd. Pflügen, Ackerung, Ackern, Ertrag; ne. cultivation; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *arjan; E.: idg. *arti‑, Sb., Pflügen, EWAhd 1, 347; s. idg. *arý‑, *ar‑, *h2arh3-, V., pflügen, Pokorny 62; W.: an. ‡r-Œ (1), st. F. (i), Ertrag, Ernte, Saat; W.: ae. ier‑þ, yr-þ, st. F. (jæ), Pflügen, Bebauung, Ernte, Ertrag; W.: ae. ear‑þ (1), st. F. (i), Pflügen, Bauen, Ernte; W.: s. afries. *er-d, *er-ed, Sb., Pflügen; W.: as. ard* 1, st. M. (i), Aufenthaltsort; s. mnd. art, F., Pflügen, geackertes Land, Abstammung; W.: ahd. art 2, st. F. (i), Pflügen, Ackern, Ackerbau; mhd. art, st. M., st. F., Ackerbau, Land; nhd. (dial.) Art, F., Pflügen, Ackerbau, Schweiz. Id. 1, 473, Fischer 1, 330, Ochs 1, 72f., Rhein. Wb. 1, 273; L.: Falk/Torp 18, Seebold 82, EWAhd 1, 347, Kluge s. u. Art 2

*arþæ-, *arþæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Schwanzriemen; ne. tail-harness; E.: Etymologie unbekannt

*arþra-, *arþraz, germ.?, st. M. (a): nhd. Pflug; ne. plough (N.); RB.: an.; Hw.: s. *aratr-?; E.: s. idg. *arý‑, *ar‑, *h2arh3-, V., pflügen, Pokorny 62; W.: an. ar-Œ-r (1), st. M. (a), Pflug, Hakenpflug; L.: Falk/Torp 18, Seebold 82

*arþu-, *arþuz, *ardu‑, *arduz, germ., st. M. (u): nhd. Landbau, Gegend; ne. agriculture, region; Rb.: got., an., ae., anfrk., as., ahd.; Q.: PN (5. Jh.); E.: vgl. idg. *arý-, *ar-, *h2arh3-, V., pflügen, Pokorny 62; W.: got. *ar-þ?, st. Sb., Wohnsitz, Aufenthalt; W.: an. ‡r-Œ (1), st. F. (i), Ertrag, Ernte, Saat; W.: ae. ear-d (2), st. M. (a?, u?), Heimat, Geburtsort, Land, Gegend; W.: s. anfrk. ar-d-on* 1, sw. V. (2), wohnen; W.: s. as. ar‑d‑on 1, sw. V. (2), bewohnen; mnd. arden, sw. V., arten, geraten, gedeihen; W.: s. ahd. artæn 27, sw. V. (2), wohnen, bleiben, bebauen, pflügen; mhd. arten, sw. V., bebauen, wohnen, abstammen, zunehmen; nhd. arten, sw. V., gedeihen, DW 1, 573, (rhein.) arten, sw. V., gedeihen, Rhein. Wb. 1, 276; L.: Falk/Torp 18, Seebold 82; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 24 (Ardabures, Ardaricus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 465 (Ardabur, Ardagast, Araric, Ardica, Ardic, Ardo, Ardulf, Artachis, Areobind, Arerim, Arethus)

*arut-, *arit‑, germ., Sb.: nhd. Erz, Roherz, Erzklumpen; ne. ore; RB.: an., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *rudhØo‑, Adj., rot, Pokorny 872; idg. *reudh‑, Adj., rot, Pokorny 872; W.: s. an. r-tog, er-tog, Ïr-tog, st. F. (æ)?, kleine Münze, Drittelunze; W.: ae. ær‑a (2), sw. M. (n), Erz, Messing; W.: as. arut* 3, st. M. (i), Erz, Erzstück; W.: ahd. aruz 10, st. M. (i?), Erz, Roherz, Erzklumpen, Klumpen (M.), Tonklumpen; s. nhd. Erz, N., Erz; L.: EWAhd 1, 355

*arutja-, *arutjam, *aritja‑, *aritjam, germ., st. N. (a): nhd. Erz, Roherz, Erzklumpen; ne. ore; RB.: an., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *rudhØo‑, Adj., rot, Pokorny 872; idg. *reudh‑, Adj., rot, Pokorny 872; W.: s. an. r-tog, er-tog, Ïr-tog, st. F. (æ)?, kleine Münze, Drittelunze; W.: ae. ær‑a (2), sw. M. (n), Erz, Messing; W.: as. arut* 3, st. M. (i), Erz, Erzstück; W.: ahd. aruz 10, st. M. (i?), Erz, Roherz, Erzklumpen, Klumpen (M.), Tonklumpen; s. nhd. Erz, N., Erz; L.: Falk/Torp 18, EWAhd 1, 355, Kluge s. u. Erz

*arwa-, *arwaz, germ., Adj.: nhd. bereit, reif, flink, rasch, schnell, eilig; ne. ready, ready for harvesting, mature, ripe (Adj.), quick; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Q.: PN (4. Jh.); E.: idg. *orøo-, Adj., eilig, flink, Pokorny 331; vgl. idg. *er- (3), V., sich bewegen, erregen, wachsen (V.) (1), Pokorny 326; W.: got. *ar-u-s?, Adj. (wa), bereit, flink; W.: an. ‡r-r (1), Adj., freigebig, milde; W.: ae. ear-u, Adj., bereit, flink; W.: as. aru* 1, Adj., bereit, fertig, reif, bereit zur Ernte; W.: ahd. arw...* 1?, aru...*?, Adj., bereit, flink, rasch; W.: s. ahd. arawingæn* 3, sw. V. (2), vereiteln, unwirksam machen; L.: Falk/Torp 17, Heidermanns 106, EWAhd 1, 311, Kluge s. u. gar, Looijenga 244; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 31 (Arvagastes, Arbogastus, Armagastes), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 464 (Arbogastis, Arvogast, Aroastes, Arogis, Aregis, Aroild, Arwi, Arvagast, Arvagastes, Arvibi, Arvild, Arvitt)

*arwa-, *arwam, germ., st. N. (a): nhd. Narbe; ne. scar (N.); RB.: an., mnd.; Hw.: s. *arwi‑; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. r-r, st. N. (wa), Narbe; W.: mnd. õre, Sb., Narbe; L.: Falk/Torp 19

*arwait, *arwit, *arawaits, *arawits, germ., F.: nhd. Erbse; ne. pea; RB.: an., as., ahd.; E.: idg. *eregÝho‑, *erogÝho‑, Sb., Erbse, Hülsenfrucht, Pokorny 335; W.: an. ert-r, F. Pl., Erbsen; W.: as. ’ri‑t 14, ’ri-wit*, st. F. (athem.), Erbse; s. mnd. erwete, Ðrte, F., Erbse; W.: ahd. arawÆz* 33, arawiz*, araweiz*, st. F. (i), Erbse, Kichererbse, Platterbse, Gartenerbse; mhd. arwÆz, areweiz, arwÆs, erweis, erbeiz, st. F., Erbse; nhd. (bay.) Arbaiß, F., Erbse, Schmeller 1, 135; L.: Falk/Torp 19, EWAhd 1, 308, Kluge s. u. Erbse

*arwi-, *arwiz, germ.?, N.: nhd. Narbe; ne. scar (N.); Hw.: s. *arwa- (N.); E.: Etymologie unbekannt; L.: Falk/Torp 19

*arwit, germ., F.: Vw.: s. *arwait

*arwo-?, germ.?, Sb.: nhd. Hülsenfrucht; ne. legume; E.: s. idg. *eregÝho‑, *erogÝho‑, Sb., Erbse, Hülsenfrucht, Pokorny 335

*as-, germ.?, V.: nhd. brennen; ne. burn (V.); Hw.: s. *askæn, *asjæn; E.: idg. *Às‑, *h2es‑, V., brennen, glühen, Pokorny 68; L.: Falk/Torp 22

*asani-, *asaniz, *azani‑, *azaniz, germ., st. F. (i): nhd. Ernte, Sommer; ne. harvest (N.), summer; RB.: got., an., afries., ahd.; E.: idg. *esen-, *osen-, *esn-, *osn-, Sb., Erntezeit, Sommer, Ernte, Pokorny 343; W.: got. asan-s 8, st. F. (i), Sommer, Erntezeit, Ernte (, Lehmann A206); W.: an. ‡n-n (1), st. F. (i), Ernte; W.: afries. arn 1?, ern (2), st. F. (i), Ernte, Erntezeit; W.: s. ahd. aran* (1) 1, st. M. (a?, i?), Ernte; mhd. arn, st. M., Ernte; nhd. (ält.) Arne, F., Ernte, DW 1, 563, (rhein.) Arn, M., Ernte, Rhein. Wb. 1, 255, s. (schweiz.) Ern, F., Ernte, Schweiz. Id. 1, 462; L.: Falk/Torp 22

*ascarius, lat.-germ.?, M. Pl.: nhd. Eschenmann, Speerkämpfer; ne. spear-fighter; Q.: PN (310); E.: s. *aska‑; Son.: Jochum-Godglück, Schiltolf, Uuafanheri und andere, S. 57 (Ascarius)

*asilu-, *asiluz, germ., st. M. (u): nhd. Esel; ne. donkey, ass; RB.: got., ae., as., ahd.; I.: Lw. lat. asinus, asellus (1./2. Jh.); E.: s. lat. asellus, M., Esel; wohl aus einer kleinasiatischen Sprache entlehnt; W.: got. asilu-s* 3, st. M. (u), Esel, Eselin (, Lehmann A208); W.: ae. éosol, st. M. (a?), Esel; W.: as. ’sil 1, st. M. (a), Esel; mnd. Ðsel, esel, M., Esel; W.: ahd. esil 23, st. M. (a), Esel; mhd. esel, st. M., Esel, Belagerungswerkzeug; nhd. Esel, M., Esel, DW 3, 1143; W.: s. ahd. esilin 8, esilinna*, st. F. (jæ), Eselin; mhd. eselÆn, eselinne, st. F., Eselin; nhd. Eselin, F., Eselin, DW 3, 1149; L.: EWAhd 2, 1155, Kluge s. u. Esel

*asjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Esse; ne. chimney; RB.: an., ahd.; Hw.: s. *asjæn; E.: s. idg. *Às‑, *h2es‑, V., brennen, glühen, Pokorny 68; W.: s. an. es-ja, sw. F. (n), Schieferart, Seifenstein zum Schmieden benutzt; W.: ahd. essa (1) 19, st. F. (jæ), Esse, Schmelzofen, Schmiedeofen, Feuerherd des Schmiedes; mhd. ësse, st. F., Esse, Feuerherd; nhd. Esse, F., Esse, Feuerherd, Schornstein, DW 3, 1159; L.: Falk/Torp 22, Kluge s. u. Esse

*asjæ-, *asjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Esse; ne. chimney; RB.: an., ahd.; Hw.: s. *asjæ; E.: s. idg. *Às‑, *h2es‑, V., brennen, glühen, Pokorny 68; W.: an. es-ja, sw. F. (n), Schieferart, Seifenstein zum Schmieden benutzt; W.: s. ahd. essa (1) 19, st. F. (jæ), Esse, Schmelzofen, Schmiedeofen, Feuerherd des Schmiedes; mhd. ësse, st. F., Esse, Feuerherd; nhd. Esse, F., Esse, Feuerherd, Schornstein, DW 3, 1159; L.: Falk/Torp 22, EWAhd 2, 1161, Kluge s. u. Esse

*aska-, *askaz, germ., st. M. (a): nhd. Esche, Boot; ne. ash-tree, boat; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *aski‑; Q.: PN, ON (1. Jh.); E.: idg. *osk-, Sb., Esche, Pokorny 782; vgl. idg. *æs, *h3es‑, Sb., Esche, Pokorny 782; W.: got. *ask-s?, st. F. (a?), Esche, Speer; W.: an. as-k-r, st. M. (a), Esche, Spieß (M.) (1), Schiff; W.: ae. Ïs-c (1), st. M. (a), Esche, Speer, Lanze, Schiff (aus Eschenholz); W.: s. as. as‑k* (1) 1, st. M. (a?, i?), Esche, Lanze, Schiff; mnd. asch, M., Esche; W.: s. as. es‑k‑Æn* 1, Adj., eschen; mnd. eschen, Adj., aus Echenholz gemacht, eschen; W.: ahd. ask* 31, asc, st. M. (a?, i?), Esche, Eberesche, Speer; mhd. asch, st. M., Esche, Speer, kleines Schiff, Schüssel; nhd. Esche, F., Esche, DW 3, 1141, (schweiz.) Esch, M., F., Esche, Schweiz. Id. 1, 568; W.: s. ahd.? eskilboum* 1, eskuliboum*, st. M. (a), Sperberbaum, Esche, Speierling; mhd. eschelboum, M., Sperberbaum, Eberesche, Speierling; L.: Falk/Torp 23, EWAhd 1, 360, Kluge s. u. Esche; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 32 (Ascaricus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 467 (Ascalingi, Arcaric, Asciburgi, Ascil, Asclat, Ascovind), Ortsname Askakaulis?

*aski-, *askiz, germ., Sb.: nhd. Esche; ne. ash-tree; Q.: PN, ON (1. Jh.); E.: idg. *osk-, Sb., Esche, Pokorny 782; vgl. idg. *æs, *h3es‑, Sb., Esche, Pokorny 782; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 32 (Ascaricus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 467 (Ascalingi, Arcaric, Asciburgi, Ascil, Asclat, Ascovind), Ortsname Askakaulis?

*askæ, germ., st. F. (æ): nhd. Äsche (ein Fisch); ne. grayling; RB.: ae., ahd?; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. *Ïsc (2), st. F. (æ), Äsche (ein Fisch); W.: ahd. asko* 33, asco, sw. M. (n), Äsche; mhd. asche, sw. M., Äsche; nhd. Äsche, F., Äsche,

*askæ‑, *askæn, *azgæ‑, *azgæn, germ., sw. F. (n): nhd. Asche; ne. embers (Pl.); RB.: got., an., ae., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *azg-, Sb., V., Asche, brennen, glühen, Pokorny 68; s. idg. *Às-, *h2es‑, V., brennen, glühen, Pokorny 68; W.: got. az-g-æ* 4, sw. F. (n), Asche (, Lehmann A245); W.: an. as-k-a, sw. F. (n), Asche; W.: ae. Ïs-c-e, Ïx-e, as-c-e, sw. F. (n), Asche, Staub; W.: s. ae. as-c-a, sw. M. (n), Asche, Staub; W.: anfrk. as-k-a* 1, sw. F. (n), Asche; W.: s. as. as‑ko* 2?, sw. M. (n), Äsche; mnd. asch, Sb., Äsche; W.: ahd. aska* (1) 19, asca, st. F. (æ), sw. F. (n), Asche, Staub; mhd. asche, esche, sw. F., sw. M., Asche; nhd. Asche, F., Asche, DW 1, 578; L.: Falk/Torp 22, EWAhd 1, 364, Kluge s. u. Asche

*asn‑, germ., Sb.: nhd. Lohn; ne. reward (N.); RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *esen‑, *osen‑, *esn‑, *osn‑, Sb., Ernte, Sommer, Erntezeit, Pokorny 343; W.: got. *asn-æ?, st. F. (æ), Lohn, Zins; W.: s. got. asn-ei-s 6, st. M. (ja), Mietling, Tagelöhner (, Lehmann A209); W.: s. ae. ’sn-e, st. M. (ja), Arbeiter, Knecht, Diener, Mann; W.: s. ae. earn-ian, sw. V. (2), verdienen, gewinnen, arbeiten für; W.: afries. esn-a 3, sw. M. (n), Lohn; W.: as. asn‑a 1, sw. F. (n), Lohn, Abgabe, Zins; mnd. asne, asnen, M., Lohn, Einkunft; W.: s. ahd. asni 1, st. M. (ja), Mietling, Tagelöhner, Knecht; L.: EWAhd 1, 369

*aspalaþ-, *aspalþ‑, germ.?, Sb.: nhd. Rosenholz; ne. rosewood; I.: Lw. lat. aspalathus; E.: s. lat. aspalathus, M., dorniger Strauch, Rosenholz?; gr. ¢sp£laqoj (aspálathos), F., M., dorniger Strauch; weitere Herkunft unbekannt, s. Frisk 1, 167

*aspalþ‑, germ.?, Sb.: Vw.: s. *aspalaþ‑

*aspæ, germ., st. F. (æ): nhd. Espe; ne. aspen; RB.: got., an., ae., afries., mnl., as., ahd.; Hw.: s. *aspæn; E.: idg. *apsõ, F., Espe, Pokorny 55; W.: got. *asp-a?, st. F. (æ), Espe; W.: an. ‡sp, st. F. (æ), Espe; W.: s. an. esp-i, N., Espe; W.: ae. Ïsp-e, Ïsp, st. F. (æ), sw. F. (n), Espe; W.: afries. *esp-e, st. F. (æ), Espe; W.: mnl. espe, F., Espe; W.: s. as.? *’sp‑a?, sw. F. (n)?, Espe; mnd. espe, F., Espe; W.: ahd. aspa 26, sw. F. (n), Espe, Zitterpappel, Esche; mhd. aspe, F., Espe; nhd. (dial.) Aspe, F., Espe, DW 1, 587, Schweiz. Id. 1, 571, Rhein. Wb. 1, 286, Ochs 1, 75, Fischer 1, 342, Schmeller 1, 168; s. Espe, F., Espe, DW 3, 1157; L.: Falk/Torp 23, EWAhd 1, 370, Kluge s. u. Esche

*aspæ-, *aspæn, germ., sw. F. (n): nhd. Espe; ne. aspen; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *aspæ; E.: idg. *apsõ, F., Espe, Pokorny 55; W.: s. got. *asp-a?, st. F. (æ), Espe; W.: s. an. ‡sp, st. F. (æ), Espe; W.: s. an. esp-i, N., Espe; W.: ae. Ïsp-e, Ïsp, st. F. (æ), sw. F. (n), Espe; W.: s. afries. *esp-e, st. F. (æ), Espe; W.: as.? *’sp‑a?, sw. F. (n)?, Espe; mnd. espe, F., Espe; W.: s. ahd. aspa 26, sw. F. (n), Espe, Zitterpappel, Esche; mhd. aspe, F., Espe; nhd. (dial.) Aspe, F., Espe, DW 1, 587, Schweiz. Id. 1, 571, Rhein. Wb. 1, 286, Ochs 1, 75, Fischer 1, 342, Schmeller 1, 168; s. Espe, F., Espe, DW 3, 1157; L.: Falk/Torp 23, EWAhd 1, 370

*-assuz, germ., Suff.: nhd. ...is; ne. ...ish, ...ess?; RB.: got., ae., afries., anfrk., as. ahd.; E.: vgl. idg. ‑tu‑, Suff.; W.: got. *-a-s-su-s?, Suff. M.; W.: ae. ‑n’s-s, ‑n’s, ‑nis-s, ‑nis, ‑nys-s, ‑nys, Suff., st. F. (jæ); W.: afries. *‑nis-s-e, st. F. (jæ), ...nis; W.: anfrk. ‑nus-s-i, st. N. (ja), Suff., ...nis; W.: as. n’ssi, Suff.; W.: ahd. nessÆ, Suff.

*asta-, *astaz, germ., st. M. (a): nhd. Ast; ne. branch (N.); RB.: got., ae., as., ahd.; E.: idg. *ozdos, *h2ózdo‑, *h2ósdo‑, M., Ast, Zweig, Pokorny 785; vgl. idg. *sed‑ (A), V., sitzen, Pokorny 884; W.: got. ast-s 9, st. M. (a), Ast, Streu von Laub, Zweig, Palmzweig (, Lehmann A212); W.: ae. æst, st. M. (a), Knoten, Klumpen (M.), Auswuchs; W.: as. ast* 1, st. M. (i), Ast; mnd. ast, M., Ast; W.: ahd. ast 29, st. M. (i), Ast, Zweig, Segelstange; mhd. ast, st. M., Ast, Querbalken; nhd. Ast, M., Ast, DW 1, 589; L.: EWAhd 1, 373, Kluge s. u. Ast

*astrik-, germ., M.: nhd. Estrich, Boden; ne. stone floor; RB.: as., ahd.; I.: Lw. mlat. *astracum; E.: s. mlat. *astracum, N., strichguss, Pflaster, EWAhd 2, 1164; gr. Ôstrakon (óstrakon), N., harte Schale der Schnecken; vgl. idg. *ost‑, *ast‑, *osti, *osthi, *ost¥g, *ost¥, *osth¥g, *osth¥, Sb., Knochen, Pokorny 783; W.: as. ’strik* 1, st. M. (a), Estrich; mnd. astrak, asterik, esterik, N., Estrich; W.: ahd. estrÆh 22, st. M. (a), Estrich, planierter Fußboden, Boden; mhd. estrich, st. M., Estrich, Straßenpflaster; nhd. Estrich, M., Estrich, eine Art Fußboden, Duden 2, 758, (schweiz.) Estrich, M., Dachboden, Duden 2, 758; W.: ahd. asterÆh* 2, st. M. (a), »Estrich«, Boden, Fußboden; s. mhd. esterÆch, esterich, estrich, st. M., Estrich, Straßenpflaster; nhd. Esterich, Estrich, M., Estrich, DW 1, 1172; L.: EWAhd 2, 1164, Kluge s. u. Estrich

Astura, lat.-germ.?, ON: nhd. Astura (Klosterneuburg?); Q.: ON (5. Jh.)

*at-, germ.?, V.: nhd. hassen; ne. hate (V.); RB.: an.; Hw.: s. *atula­‑; E.: s. idg. *od- (2), Sb., Widerwille, Hass, Pokorny 773; vgl. *od- (1), V., riechen, Pokorny 772; W.: an. et-ja (3), sw. V., hetzen, treiben; L.: Falk/Torp 10

*at, germ.?, Sb.: nhd. Essen (N.), Kost; ne. food; Vw.: s. *ob-

*at, germ., Präp.: nhd. zu, bei, an; ne. at; RB.: got., an., ae., afries., as, ahd.; Vw.: s. *‑gaiza‑; E.: idg. *ad- (1), Präp., zu, bei, an, Pokorny 3; W.: got. at 170, Präp., Präf., von, bei, an, zu, unter, auf (, Lehmann A213); W.: an. at (2), Präp., bei, zu, gegen, nach; W.: ae. Ït (1), ot, Präp., bei, zu, an, in, mit, bis; W.: afries. et (1) 115, it, Präp., in, an, bei, von, aus; nnordfries. et, it; W.: as. at 60, Präp., Adv., bei, dabei, zur Hand; W.: ahd. az 59, Präp., Adv.?, bei, zu, an, in, vor; L.: Falk/Torp 9, EWAhd 1, 405

*at‑, germ.: Q.: PN? (1. Jh. v. Chr.), ON?; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 467 (Atmon?, Atuatuc?, Atuatuc?, Atufrafineh?)

*atala-, *atalaz, germ., Adj.: Vw.: s. *atula‑

*atek, germ.?, Sb.: nhd. Essig; ne. vinegar; I.: Lw. lat. *atecum?, acÐtum?; E.: s. lat. *atecum, acÐtum, N., saurer Wein, Weinessig; vgl. lat. acÐre, V., sauer sein (V.); idg. *a¨‑, *a¨o‑, V., essen, Pokorny 18

*ateska-, *ateskam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *atiska‑

*atgaiza-, *atgaizaz, *atigaiza‑, *atigaizaz, germ., st. M. (a): nhd. Speer; ne. spear; RB.: an., ae., afries., ahd.; E.: s. *at‑. *gaiza‑; W.: an. at-gei‑r‑r, st. M. (a), eine Art Speer; W.: ae. Ït-gõ-r, ate-gõ-r, st. M. (a), Wurfspieß; W.: afries. et‑gê-r* 5, st. M. (a), Speer; W.: ahd. azgÐr 8, st. M. (a), Speer, Wurfspeer, Lanze, Dreizack; mhd. azigÐr, atigÐr, st. M., eine Art Wurfspieß; L.: Falk/Torp 10, EWAhd 1, 408

*atigaiza­-, *atigaizaz, st. M. (a): Vw.: s. *atgaiza

*atiska-, *atiskam, *ateska-, *ateskam, germ., st. N. (a): nhd. »Esch«, Saatfeld, Flur (F.); ne. seed-field; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *atiska‑ (M.); E.: s. idg. *ades-, *ados-, N., Getreideart, Spelt, Pokorny 3; W.: s. got. atis-k* 2, st. M. (a), Saat, Saatfeld (, Lehmann A215); W.: ae. ’dis-c, st. M. (a), eingezäunte Weide (F.) (2), Acker, Esch; W.: afries. es-k, ed-esk*, st. M. (a), »Esch«, Saatland, Saatfeld; W.: as. *’tis‑k?, *’z-k?, st. N. (a), »Esch«, Saatfeld; mnd. Ðsch, M., »Esch«, Saatfeld; W.: s. ahd. ezzisk* 10, ezzisc*, st. M. (a), Saat; mhd. ezzisch, esch, st. M., Saatfeld; nhd. Esch, st. M., Esch, Feld, Ackerland, Saat, DW 3, 1140; L.: Falk/Torp 24, EWAhd 2, 1191, Kluge s. u. Esch

*atiska-, *atiskaz, germ., st. M. (a): nhd. »Esch«, Saatfeld, Flur (F.); ne. seed-field; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *atiska‑ (N.); E.: s. idg. *ades-, *ados-, N., Getreideart, Spelt, Pokorny 3; W.: got. atis-k* 2, st. M. (a), Saat, Saatfeld (, Lehmann A215); W.: ae. ’dis-c, st. M. (a), eingezäunte Weide (F.) (2), Acker, Esch; W.: afries. es-k, ed-esk*, st. M. (a), »Esch«, Saatland, Saatfeld; W.: s. as. *’tis‑k?, *’z-k?, st. N. (a), »Esch«, Saatfeld; mnd. Ðsch, M., »Esch«, Saatfeld; W.: ahd. ezzisk* 10, ezzisc*, st. M. (a), Saat; mhd. ezzisch, esch, st. M., Saatfeld; nhd. Esch, st. M., Esch, Feld, Ackerland, Saat, DW 3, 1140; L.: Falk/Torp 24, EWAhd 2, 1191

*atjan, germ., sw. V.: nhd. essen lassen; ne. let eat; RB.: got., afries., anfrk., ahd.; E.: s. idg. *ed-, *h1ed‑, V., essen, Pokorny 287; W.: got. *at-jan?, sw. V. (1), essen lassen?; W.: afries. et-t-a (1) 1, sw. V. (1), beweiden; nfries. ettjen; W.: afries. Ðt‑wand 1?, Sb., Speise; W.: anfrk. õt-on*, sw. V. (2), essen, speisen, füttern; W.: ezzan; ahd. ezzen* 6, sw. V. (1b), ätzen, quälen, beißen, abweiden lassen; mhd. atzen, etzen, sw. V., speisen, beköstigen, abweiden; nhd. ätzen, sw. V., füttern, durch Speise locken, beißen, DW 1, 596; W.: ahd. õzen* 9, sw. V. (1a), atzen, jemandem zu essen geben, jemanden speisen, füttern, nähren; mhd. Ïzen, sw. V., ätzen, speisen; nhd. ätzen, atzen, sw. V., ätzen, füttern, DW 1, 596; L.: EWAhd 2, 1188

*atrament, germ.?, N.: nhd. Tinte; ne. ink; I.:Lw. lat. õtrõmentum; E.: s. lat. õtrõmentum, N., Tinte, EWAhd 1, 384; vgl. lat. õter, Adj., dunkel, schwarz, farblos; idg. *õter‑, *õtr‑, Sb., Feuer, Pokorny 69?

*attæ-, *attæn, *atta‑, *attan, germ., sw. M. (n): nhd. Vater; ne. father (M.); RB.: got., an., afries., ahd.; Q.: PN (2./3. Jh.); E.: idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71; W.: got. att-a 241=240, sw. M. (n), Vater, Vorfahre (, Lehmann A218); W.: an. att-i (1), sw. M. (n), Vater; W.: s. afries. Ðd-il-a 13, sw. M. (n), Großvater, Ahne; W.: ahd. atto* 1?, sw. M. (n), Ahne, Vorfahre; mhd. atte, sw. M., Vater, Großvater, Alter (M.); nhd. (ält.‑dial.) Ätti, M., Vater, Großvater, Alter (M.), DW 1, 595, (schwäb.) Aette, M., Vater, Großvater, Alter (M.), Fischer 1, 348, (bay.) Ätt, M., Vater, Großvater, Alter (M.), Schmeller 1, 171, (bad.) Ätte, M., Vater, Großvater, Alter (M.) Ochs 1, 76; L.: Falk/Torp 10, EWAhd 1, 386; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 274 (Attila), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 467 (Attal, Attavill, Attic, Attila, Attillu, Atto, Attoni), Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 36 setzt den Namen Atto als kelt. an.

*atula-, *atulam, *atala‑, *atalam, germ.?, st. N. (a): nhd. Unheil, Schrecken (M.); ne. fear (N.); RB.: ae.; Hw.: s. *atula‑ (Adj.); E.: s. idg. *od- (2), Sb., Widerwille, Hass, Pokorny 773; W.: ae. at-ol (2), eat-ol, st. N. (a), Schrecken (M.), Unheil, Übel; L.: Heidermanns 107

*atula-, *atulaz, *atala‑, *atalaz, germ., Adj.: nhd. gehässig, feindselig; ne. spiteful; RB.: an., ae., mnl.; Vw. s. *‑lÆka‑; E.: s. idg. *od- (2), Sb., Widerwille, Hass, Pokorny 773; W.: an. at-al-l, Adj., streitsüchtig, verhasst, grimmig; W.: ae. at-ol (1), eat-ol (1), Adj., schrecklich, hässlich, abstoßend; W.: mnl. atel, Adj., furchtbar, schrecklich; L.: Falk/Torp 10, Heidermanns 107

*atulalÆka‑, *atulalÆkaz, germ., Adj.: nhd. schrecklich; ne. terrible; RB.: ae., mnl.; E.: s. *atula- (Adj.), *‑lÆka‑; W.: ae. at-ol-ic, at-ol-lic, Adj., schrecklich, hässlich, abstoßend, unkeusch; W.: mnl. atelijc, Adj., furchtbar; L.: Heidermanns 107

*aþ, germ.?, Konj.: nhd. aber; ne. but; RB.: got.; E.: Etymologie unbekannt; W.: s. got. aþ-þan 240, adversat. Konj., aber doch, aber ja, aber nun, denn (, Lehmann A221); L.: Falk/Torp 10

*aþ‑, germ.: Q.: PN (5. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 468 (Ado, Adabrand, Adarich, Addoni, Adegin, Adelger, Adeliub, Ademir, Ademunt, Aderit, Adica, Adila, Adilbert, Adiut?, Adoric, Adovari, Adulf, Athaulf, Athila)

*aþal‑, germ., Sb.: nhd. Vornehmheit?, Mannesart?, Sippenhaupt?; ne. nobility?, manliness?, chieftain?; RB.: got.; Q.: PN (4. Jh.); W.: got. AthalarÆcus, PN; W.: got. Athanagildus, PN; W.: got. AthanarÆcus, PN; W.: got. Athawulf, Athawulfus, Ataulfus, PN; L.: EWAhd 2, 45; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 1f. (Adalharius, Adalhildis, Adalwal, Adaric, Adica, Adila), 33ff. (Athala, Athalaricus, Athanagildus, Athanaricus, Athavulfus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 469 (Adalhari, Adalhildis, Adulouuald, Adaluuial, Atala, Athala, Athalaric, Adaric, Alaric)

*aþala-, *aþalam, germ., st. N. (a): nhd. Geschlecht, Art (F.) (1), Gut?, Vornehmheit?, Mannesart?, Sippenhaupt?; ne. descent, kind (N.); RB.: got., an., ahd.; Hw.: s. *aþalja‑; E.: vgl. idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71; W.: s. got. *aþal?, st. N. (a), Adel (M.) (1); W.: an. aŒ-al, st. N. (a), Art (F.) (1), Begabung, Hof, Erbgut, Eigentum; W.: ahd. adal (1) 5, st. M. (a)?, st. N. (a)?, Adel (M.) (1), Abstammung, Geschlecht, Sippe; mhd. adel, st. N., (st. M.), Geschlecht, edler Stand; nhd. Adel, M., Adel (M.) (1), DW 1, 176; L.: Falk/Torp 10, EWAhd 1, 45, Kluge s. u. Adel

*aþala-, *aþalaz, *aþalja‑, *aþaljaz, germ., Adj.: nhd. von vornehmem Geschlecht seiend, von Adel, angestammt; ne. nobel (Adj.), of noble birth; RB.: got., ae., afries., mnl., ahd.; Vw.: s. ‑lÆka‑; Hw.: s. *aþilu‑; E.: vgl. idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71; W.: got. *aþal-s?, Adj. (a), edel; W.: ae. Ïþ-el-e, Adj. (ja), adlig, edel, vornehm, berühmt, herrlich; W.: afries. ethe-l-e 10, Adj., edel, adlig, vollbürtig, frei; nfries. edel, eel, Adj., edel, adlig; W.: adel, Adj., adlig, edel, rechtmäßig; W.: ahd. adal* (2) 2, Adj., adlig; L.: Falk/Torp 10, Heidermanns 107f., EWAhd 1, 48, Kluge s. u. edel

*aþaladæma-, *aþaladæmaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Edeltum, Adel (M.) (1); ne. nobility; E.: s. *aþala­‑, *dæma‑; W.: afries. Ðthe-l‑dæ-m 8, st. M. (a) »Edeltum«, Adel, Adeligkeit, freie Geburt, Freiheit; saterl. adeldom; L.: Heidermanns 108

*aþalalÆka-, *aþalalÆkaz, germ., Adj.: nhd. vornehm, adlig; ne. noble (Adj.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *aþala‑, *‑lÆka‑; W.: ae. Ïþ-el-lic, Ïþ-e-lic, Adj., vornehm, verühmt, edel, adlig; W.: ahd. adallÆh 9, Adj., adlig, frei, natürlich, ehrwürdig, altehrwürdig; mhd. adellich, Adj., edel, adelig, herrlich; nhd. adelich, adlich, Adj., adelig, adlig, DW 1, 177, 181; L.: Heidermanns 108

*aþalÆ-, *aþalÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Geschlecht, Herkunft; ne. descent; RB.: ahd.; Hw.: s. *aþala‑; E.: vgl. idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71; W.: ahd. adalÆ 1, st. F. (Æ), edle Abstammung, Adel (M.) (1); mhd. edele, edel, st. F., edle Abstammung, edle Art, das Vorzüglichste; L.: Heidermanns 108, EWAhd 1, 49

*aþalinga-, *aþalingaz, *aþalenga‑, *aþalengaz, germ., st. M. (a): nhd. Fürst, Edler; ne. nobleman; RB.: an., ae., afries., ahd.; Hw.: s. *aþala‑; E.: vgl. idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71; W.: an. ‡Œ-ling-r, st. M. (a), Herrscher, Fürst; W.: an. eŒl-ing-r, st. M. (a), Häuptling; W.: ae. Ïþ-el-ing, st. M. (a), Edler, Adliger, Fürst, Prinz, Held, Krieger, Mann; W.: afries. ethe-l‑ing 6, st. M. (a), Edler, Adliger; W.: ahd. ediling 7, st. M. (a), Adliger, Edler, vornehmer Mann; mhd. edelinc, st. M., Sohn eines Edelmannes; nhd. Edeling, M., Mann von adligem Geschlecht, DW 3, 28; L.: Heidermanns 108, EWAhd 2, 950

*aþalja-, *aþaljam, germ., st. N. (a): nhd. Geschlecht, Art (F.) (1), Gut?; ne. descent, kind (N.); RB.: an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *aþala‑; E.: vgl. idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71; W.: an. eŒ-l-i, Œ-l-i, st. N. (ja), Beschaffenheit, Wesen, Natur, Geschlecht, Heimat; W.: ae. Ïþ-el-u, st. F. (æ), st. N. (ja), Adel (M.) (1), Familie, Abstammung, Natur, edle Art, Talent, Vorzug; W.: as. atha‑l‑i* 5, st. N. (ja), edles Geschlecht, Adel (1), Edle (M. Pl.), Edelleute; mnd. õdel, M., N., edle Abstammung, Adel; W.: ahd. edili (1) 11, st. N. (ja), Adel (M.) (1), Vortrefflichkeit, Geschlecht, adlige vornehme Abkunft; L.: Falk/Torp 10, EWAhd 2, 950

*aþalja‑, *aþaljaz, germ., Adj.: Vw.: s. *aþala‑

*aþalæ-, *aþalæn, *aþala‑, *aþalan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Führer, Vornehmer; ne. nobleman; RB.: an.; Hw.: s. *aþala‑; E.: vgl. idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71; W.: an. aŒ-il-i, sw. M. (n), der Führer eines Prozesses; L.: Heidermanns 108

*aþalæn, *aþulæn, germ., sw. V.: nhd. vornehm machen; ne. make (V.) noble; RB.: an., ae.; Hw.: s. *aþala‑; E.: vgl. idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71; W.: an. ‡Œ-last, sw. V., erwerben, bekommen; W.: ae. *Ïþ-el-ian?, sw. V.; L.: Heidermanns 108

*aþan‑, germ.: Q.: PN (4. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 4, 469 (Athanagild, Athanaric, Attano)

*aþilu-, *aþiluz, germ., Adj.: nhd. von vornehmem Geschlecht seiend, von Adel seiend, angestammt; ne. noble (Adj.), of noble birth; RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *aþala‑; E.: vgl. idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71; W.: ae. Ïþ-el-e, Adj. (ja), adlig, edel, vornehm, berühmt, herrlich; W.: afries. ethe-l-e 10, Adj., edel, adlig, vollbürtig, frei; nfries. edel, eel, Adj., edel, adlig; W.: anfrk. eth-i-l-i* 3, Adj., vortrefflich; W.: as. ’thi‑l‑i* 5, Adj., edel, adlig, von gutem Geschlecht seiend; mnd. Ðdel, Ðdele, Adj., edel, adlig; W.: as. *atha‑l?, Adj., edel, vornehm; vgl. mnd. õdel, M., N., edle Abstammung, Adel; W.: ahd. adal* (2) 2, Adj., adlig; W.: ahd. edili (2) 18, Adj., adlig, edel, vornehm, hervorragend, berühmt; mhd. edele, edel, Adj., adlig, edel, herrlich, kostbar; nhd. edel, Adj., edel geboren, von Adel seiend, DW 3, 25

*aþna-, *aþnam, germ.?, st. N. (a): nhd. Jahr; ne. year; RB.: got.; E.: idg. *atnos, Sb., Jahr, Krahe-Meid III, 106; idg. *at-, V., Sb., gehen, Jahr, Pokorny 69; W.: got. aþ-n* 1, aþns*, st. M. (a), N.?, Jahr (, Lehmann A220); L.: Falk/Torp 10

*aþþæ-, *aþþæn?, *aþþa‑, *aþþan?, germ.?, sw. M. (n): nhd. Vater; ne. father (M.); E.: s. idg. *Àtos, *atta, Sb., Vater, Mutter (F.) (1), Pokorny 71

*au-, germ.?, V.: nhd. mangeln; ne. lack (V.); Hw.: s. *auþa- (2), *auþjan (2); E.: idg. *au‑ (3), *aøe‑, *øÁ- (4), *øo‑, *øes‑, Präp., herab, weg, von, Pokorny 72; L.: Falk/Torp 4

*au-, germ.?, st. V.: nhd. fördern; ne. promote; Hw.: s. *auþa- (1), *audan; E.: idg. *aø‑ (7), *aøÐ‑, *aøÐi‑, V., gern haben, verlangen, begünstigen, Pokorny 77?; L.: Falk/Torp 5

*aubaeri?, germ.?, Sb.: nhd. Ort wo der Schnee weggetaut ist; ne. place (N.) where snow is gone; Hw.: s. *awibaeri; E.: Etymologie unbekannt

*audana‑, *audanaz, germ.?, Adj.: nhd. bestimmt; ne. certain; RB.: an.?, as.?; W.: ? as. ô‑d‑an 9, Part. Prät.=Adj., beschert; L.: Falk/Torp 6

*auda-, *audaz, germ., Adj.: nhd. reich, begütert; ne. wealthy; RB.: as., ahd.; Q.: PN (400); E.: idg., *audh‑, Sb., Glück, Besitz, Reichtum, Pokorny 76; s. idg. *au- (5), *aøÐ‑, V., flechten, weben, Pokorny 75; W.: s. as. ô‑d‑an 9, Part. Prät.=Adj., beschert; W.: s. ahd. giæt* 1, Adj., begabt, glücklich, reich, beschenkt; L.: Seebold 83; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 36f. (Audeca, Audefleda, Audolena, Audolendis, Auduin), 39f. (Authari, Autharic, Authrith, Autheri), 174ff. (Odoin, Odotheus, Odovacar, Odvulf), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 469 (Audi, Audebert, Audefled, Augoflad, Audegisel, Audemund, Auderic, Audevagr, Audigild, Audila, Audin, Audlmiro, Audon, Audoen, Audolen, Audolenis, Audovald, Audove, Audover, Audovi, Audulf, Audvin, Adobin, Authari, Oderic, Odoagr, Odofred, Odoin, Odoind, Odomum, Odothe, Odovacar, Odoach, Odoacr, Odovagr, Odvulf, Otto, Sandraudig)

*auda-, *audaz, germ., st. M. (a): nhd. Gut, Glück, Heil, Habe, Besitz; ne. goods (Pl.), possession, luck; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *audaga‑; Q.: PN (5. Jh.); E.: s. idg. *audh‑, Sb., Glück, Besitzk, Reichtum, Pokorny 76; vgl. idg. *aø- (5), *aøÐ‑, V., flechten, weben, Pokorny 75; W.: got. *au‑d‑s *auþs, st. M. (a), st. N. (a), Habe, Gut; W.: an. au-Œ-r (1), M., Besitz, Reichtum, Gut; W.: ae. éa-d, st. N. (a), Reichtum, Glück, Wohlstand; W.: as. ô‑d* 3, st. N. (a), Gut, Grundbesitz, Glück; W.: ahd. æt* (1), st. M. (a?), st. N. (a), Reichtum, Vermögen; L.: Falk/Torp 6, Seebold 83, Kluge s. u. Adebar, Allod; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 36f. (Audeca, Audefleda, Audolena, Audolendis, Auduin), 39f. (Authari, Autharic, Authrith, Autheri), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 469 (Audi, Audebert, Audefled, Augoflad, Audegisel, Audemund, Auderic, Audevagr, Audigild, Audila, Audin, Audlmiro, Audon, Audoen, Audolen, Audolenis, Audovald, Audove, Audover, Audovi, Audulf, Audvin, Adobin, Authari, Oderic, Odoagr, Odofred, Odoin, Odoind, Odomum, Odothe, Odovacar, Odoach, Odoacr, Odovagr, Odvulf, Otto, Sandraudig)

*audaga‑, *audagaz, germ., Adj.: nhd. glücklich, reich; ne. lucky, wealthy; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *auda‑; Q.: PN (v. 6. Jh. v. Chr.?); E.: s. idg. *audh‑, Sb., Glück, Besitz, Reichtum, Pokorny 76; idg. *aø- (5), *aøÐ-, V., flechten, weben, Pokorny 75?; W.: got. au-d-ag-s 15, Adj. (a), vom Schicksal begabt, selig (, Lehmann A222); W.: an. au-Œ-ig-r (1), au-Œ-ug-r, Adj., reich; W.: ae. éa-d‑ig, Adj., reich, glücklich, gesegnet; W.: as. ô‑d‑ag 9, Adj., reich; W.: ahd. ætag 24, Adj., reich, vermögend, beschenkt, begütert, vom Glück begünstigt; W.: s. ahd. giætag* 1, Adj., begabt, glücklich, reich, beschenkt; L.: Falk/Torp 6; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 198 (Sandraudiga)

*audan, germ., st. V.: nhd. gewähren, verleihen, geben; ne. grant (V.), give; RB.: ae., as.; E.: s. idg. *audh‑, Sb., Glück, Besitz, Reichtum, Pokorny 76; vgl. idg. *aø‑ (5), *aøÐ‑, V., flechten, weben, Pokorny 75?; W.: ae. éa-d‑en, Adj., gewährt; W.: s. as. ô‑d‑an 9, Part. Prät.=Adj., beschert; L.: Seebold 83

*audana-, *audanaz, germ.?, Adj.: nhd. bestimmt; ne. certain; RB.: an.; Hw.: s. *audan; E.: s. idg. *audh‑, Sb., Glück, Besitz, Reichtum, Pokorny 76; vgl. idg. *aø‑ (5), *aøÐ‑, V., flechten, weben, Pokorny 75?; W.: an. au-Œ-in-n, Adj., vom Schicksal bestimmt

Auderiensium civitas, lat.-germ.?, ON: nhd. Auderiensium civitas (bei Mainz?); Q.: ON

*auga-, *augam, germ., st. N. (a): nhd. Auge; ne. eye (N.); RB.: an., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *augæn; E.: idg. *okÝ‑, *okÝi‑, *okÝen‑, *okÝn‑, Sb., Auge, Pokorny 775; s. idg. *okÝ‑, *h3ekÝ‑, V., sehen, Pokorny 775; W.: an. aug-a, st. N. (a), Auge; W.: s. afries. âg-e 80?, sw. N. (n), Auge; nnordfries. ug; W.: anfrk. æg-a 6, oug-a*, st. N. (a)?, sw. N. (n), Auge; W.: s. as. ôg‑a* 17, sw. N. (n), Auge; mnd. ôge, N., Auge; W.: ahd. ouga (1) 327?, st. N. (a?), sw. N (n), Auge, Blick, Antlitz, Gesicht; mhd. ouge, sw. N., Auge; nhd. Auge, N., Auge, DW 1, 789; L.: Falk/Torp 5

*augida-, *augidaz, germ.?, Adj.: nhd. ...äugig; ne. ...eyed; RB.: an.; Hw.: s. *augæn; E.: s. idg. *okÝ‑, *okÝi‑, *okÝen‑, *okÝn‑, Sb., Auge, Pokorny 775; vgl. idg. *okÝ‑, *h3ekÝ‑, V., sehen, Pokorny 775; W.: an. eyg-Œ-r, Adj., mit einer Öffnung versehen (Adj.), ...äugig; L.: Falk/Torp 5

*augja-, *augjaz, germ., Adj.: nhd. ...äugig; ne. ...eyed; RB.: an., ae., as., ahd; Hw.: s. *augæn; Q.: PN? (450/550); E.: s. idg. *okÝ‑, *okÝi‑, *okÝen‑, *okÝn‑, Sb., Auge, Pokorny 775; idg. *okÝ‑, *h3ekÝ‑, V., sehen, Pokorny 775; W.: an. eyg-r, Adj., ...äugig; W.: ae. *éag‑e (2), Adj., äugig; W.: as. *ôg‑i?, Adj., ...äugig; W.: ahd. *ougi (1)?, Adj., äugig, sehend, sichtbar; L.: Falk/Torp 5; Son.: ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 471 (GliaugiR)

*augjan, germ., sw. V.: nhd. zeigen; ne. show (V.); RB.: got., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *okÝ‑, *okÝi‑, *okÝen‑, *okÝn‑, Sb., Auge, Pokorny 775; idg. *okÝ‑, *h3ekÝ‑, V., sehen, Pokorny 775; W.: got. aug-jan* 2, sw. V. (1), zeigen (, Lehmann A225); W.: afries. õuw-a* 6, âw-a, sw. V. (1), zeigen; W.: anfrk. oug-en* 6, æg-en*, oug-on*, sw. V. (1), zeigen; W.: as. ôg‑ian 9, sw. V. (1a), zeigen; mnd. ôgen, ougen, sw. V., vor Augen bringen, vorweisen; s. an. eyg-ja, sw. V. (1), mit einer Schlinge versehen (V.), die Augen richten; W.: ahd. ougen* (1) 184?, sw. V. (1a), zeigen, offenbaren, beweisen; mhd. ougen, sw. V., zeigen, vor Augen bringen; nhd. äugen, sw. V., sehen lassen, äugen, DW 1, 801; L.: Falk/Torp 5

*augnjan, germ.?, sw. V.: nhd. zeigen; ne. show (V.); RB.: ahd.; E.: s. idg. *okÝ‑, *okÝi‑, *okÝen‑, *okÝn‑, Sb., Auge, Pokorny 775; idg. *okÝ‑, *h3ekÝ‑, V., sehen, Pokorny 775; W.: s. ahd. ouginæn* 1, sw. V. (2), zeigen; mhd. ougenen, sw. V., zeigen; L.: Falk/Torp 5

*augæ-, *augæn, *auga‑, *augan, germ., sw. N. (n): nhd. Auge; ne. eye (N.); RB.: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *okÝ-, *okÝi-, *okÝen-, *okÝn-, Sb., Auge, Pokorny 775; vgl. idg. *okÝ-, *h3ekÝ‑, V., sehen, Pokorny 775; W.: got. aug-æ 55, oeghene, æghene*, krimgot., sw. N. (n), Auge (, Lehmann A226); W.: ae. éag‑e (1), Ðg-e, sw. N. (n), Auge, Öffnung, Loch; W.: afries. âg-e 80?, sw. N. (n), Auge; nnordfries. ug; W.: anfrk. æg-a 6, oug-a*, st. N. (a)?, sw. N. (n), Auge; W.: as. ôg‑a* 17, sw. N. (n), Auge; mnd. ôge, N., Auge; W.: ahd. ouga (1) 327?, st. N. (a?), sw. N (n), Auge, Blick, Antlitz, Gesicht; mhd. ouge, sw. N., Auge; nhd. Auge, N., Auge, DW 1, 789; L.: Falk/Torp 5, Kluge s. u. Auge

*august, germ.?, M.: nhd. August; ne. August; I.: Lw. lat. Augustus; E.: s. lat. (mÐnsis) Augustus, M., August; lat. Augustus, M., Heiliger, Unverletzlicher; vgl. lat. augÐre, V., wachsen lassen, fördern, befruchten, vermehren, stärken; vgl. idg. *aøeg‑, *øæg‑, *aug‑, *ug‑, *h2eøg‑, *h2aug‑, *h2ug‑, V., vermehren, zunehmen, Pokorny 84

Augusta Raurica, lat.-germ.?, ON: nhd. Augst; Q.: ON (1. Jh.); E.: lat. Herkunft, lat. Augustus, M., Heiliger, Unverletzlicher; vgl. lat. augÐre, V., wachsen lassen, fördern, befruchten, vermehren, stärken; vgl. idg. *aøeg‑, *øæg‑, *aug‑, *ug‑, *h2eøg‑, *h2aug‑, *h2ug‑, V., vermehren, zunehmen, Pokorny 84

Augusta Treverorum, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Trier; Q.: ON (1. Jh.); E.: lat.-kelt. Herkunft, lat. Augustus, M., Heiliger, Unverletzlicher; vgl. lat. augÐre, V., wachsen lassen, fördern, befruchten, vermehren, stärken; vgl. idg. *aøeg‑, *øæg‑, *aug‑, *ug‑, *h2eøg‑, *h2aug‑, *h2ug‑, V., vermehren, zunehmen, Pokorny 84; Hinterglied vom kelt.-germ. Stamm der Treverer

Augusta Vindelicorum, Augusta Vindelicum, lat.-kelt.-germ., ON: nhd. Augsburg; Q.: ON (2. Jh.); E.: lat.-kelt. Herkunft, lat. Augustus, M., Heiliger, Unverletzlicher; vgl. lat. augÐre, V., wachsen lassen, fördern, befruchten, vermehren, stärken; vgl. idg. *aøeg‑, *øæg‑, *aug‑, *ug‑, *h2eøg‑, *h2aug‑, *h2ug‑, V., vermehren, zunehmen, Pokorny 84; Hinterglied vom kelt. Stamm der Vindeliker

*auhaima‑, *auhaimaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *awahaima‑

*auhjæn?, germ.?, sw. V.: nhd. lärmen; ne. make (V.) noise; RB.: got.; E.: Etymologie unbekannt; W.: got. auhj-æn* 2, sw. V. (2), lärmen, schreien (, Lehmann A227)

*auk, *auke, germ., Konj.: nhd. auch; ne. also; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: vgl. idg. *aøeg-, *øæg-, *aug-, *ug-, *h2eøg‑, *h2aug‑, *h2ug‑, V., wachsen (V.) (1), vermehren, mehren, zunehmen, Pokorny 84?; W.: got. auk 286=285, Konj., denn, nämlich, aber, auch (, Lehmann A231); W.: an. ok (2), Konj., auch; W.: an. auk, Adj., auch; W.: ae. éac, Konj., Adv., auch, dazu, gleicherweise, mit, außer; W.: afries. âk-a (3), Konj., als (Konj.), wie; W.: anfrk. æk* 1, Konj., auch; W.: as. ôk 105, Konj., Adv., auch, doch; mnd. ôk, Konj., auch, ebenfalls, und; W.: ahd. ouh 1735?, Konj., auch, gleichfalls, überdies, ferner, sogar; mhd. ouch, Konj., überdies, ferner, auch; nhd. auch, Konj., auch, DW 1, 598; L.: Falk/Torp 5, Kluge s. u. auch

*aukan, germ., st. V.: nhd. mehren, vermehren; ne. augment, increase (V.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *bi‑, *ga‑; E.: idg. *aøeg-, *øæg-, *aug-, *ug-, *h2eøg‑, *h2aug‑, *h2ug‑, V., wachsen (V.) (1), mehren, vermehren, zunehmen, Pokorny 84; W.: got. auk-an* 1, red. V. (2), sich mehren, sich vermehren (, Lehmann A232); W.: an. auk-a (1), red. V., vermehren, vergrößern, übertreffen, erzeugen; W.: ae. *éac-an (1), st. V. (7?)=red. V., vermehren; W.: s. ae. íec-an, Æc-an, ‘c-an, Ðc-an, sw. V. (1), vermehren, vergrößern, hinzufügen, verlängern, erfüllen; W.: s. ae. ge-íec-an, ge-Æc-an, ge-‘c-an, ge-Ðc-an, sw. V. (1), vermehren, vergrößern, hinzufügen, verlängern, erfüllen; W.: s. ae. éac-en, Adj., vermehrt, gewachsen, begabt, stark, groß, mächtig; W.: afries. âk-a* (2) 5, st. V. (7)=red. (V.), vermehren; W.: as. ôk‑an* 2, red. V. (3), mehren, schwängern; W.: s. ahd. zuoouhhan* 1, zuoouchan*, red. V., hinzufügen; L.: Falk/Torp 5, Seebold 84

*auke, germ., Konj., Adv.: Vw.: s. *ake

*auke, germ., Konj.: Vw.: s. *auk

*aukæ-, *aukæn, *auka‑, *aukan, germ., sw. M. (n): nhd. Vermehrung; ne. increase (N.); RB.: an., ae., afries.; Hw.: s. *aukan; E.: s. idg. *aøeg-, *øæg-, *aug-, *ug-, *h2eøg‑, *h2aug‑, *h2ug‑, V., wachsen (V.) (1), mehren, vermehren, zunehmen, Pokorny 84; W.: an. auk-i, sw. M. (n), Vermehrung, Zuwachs, Nachkommen (M. Pl.), Kraft; W.: ae. éac-a, sw. M. (n), Zuwachs, Zunahme, Vorteil, Nutzen (M.), Wucher, Übermaß; W.: afries. âk-a (1) 1, sw. M. (n), Zugabe, Vermehrung; L.: Seebold 84

*aukæn, germ., sw. V.: nhd. mehren, vermehren; ne. augment, increase (V.); RB.: an., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *aøeg‑, *øæg‑, *aug‑, *ug‑, *h2eøg‑, *h2aug‑, *h2ug‑, V., vermehren, zunehmen, Pokorny 84; W.: an. auk-a (2), sw. V. (2), vermehren; W.: anfrk. *æk-on?, sw. V. (2), vermehren; W.: anfrk. *t-æk-on?, sw. V. (2), hinzufügen; W.: as. ôk-i-an 2, sw. V. (1), mehren, vermehren; mnd. ôken, sw. V., vermehren, vergrößern; W.: ahd. ouhhæn* 9, ouchæn*, sw. V. (2), hinzufügen, vermehren, hinzugeben, zusetzen; mhd. ouchen, sw. V., vergrößern, sich vermehren; L.: Seebold 84

*aul-, germ.?, V.: nhd. rund sein (V.); ne. be round; Hw.: s. *aula‑; E.: vgl. idg. *aulos‑, *Ðulos, Sb., Röhre, längliche Höhlung, Pokorny 88; L.: Falk/Torp 6

*aula-, *eula‑, germ.?, Sb.: nhd. Rohr; ne. pipe (N.); RB.: an.; E.: idg. *aulos‑, *Ðulos, Sb., Röhre, längliche Höhlung, Pokorny 88; W.: an. *jæl-i, sw. M. (n), Stengel?, Stängel?; L.: Falk/Torp 6

*aule, germ., Sb.: nhd. Topf; ne. pot (N.); RB.: anfrk., as., ahd.; I.: Lw. lat. ælla, aula; E.: s. lat. ælla, aula, F., Topf, Hafen (M.) (2); vgl. idg. *aukÝ‑, *ukÝ‑, Sb., Kochtopf, Wärmepfanne, Pokorny 88; W.: anfrk. ðl-a 1, st. F. (æ), sw. F. (n), Topf; W.: as. ðl‑a* 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Eule; W.: ahd. ðla (1) 5, sw. F. (n), Topf, Kessel; mhd. ðle, sw. F., Topf; s. nhd. (ält.‑dial.) Aul, M., Topf, DW 1, 817

*auma-, *aumaz, germ.?, Adj.: nhd. elend; ne. miserable; RB.: an.; E.: vgl. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781?; W.: an. aum-r, Adj., arm, elend; L.: Heidermanns 109

*auminga-, *aumingaz, *aumenga‑, *aumengaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Elender; ne. poor (M.); RB.: an.; Hw.: s. *auma‑; E.: vgl. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781?; idg. *hengh‑, V., Sb., schreiten, Schritt, Pokorny 438; W.: s. an. aum-i-n-g-i, *aum-ge-n-g-i, sw. M. (n), Bettler; L.: Heidermanns 109

*aumiþæ, *aumeþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Elend, Armut; ne. misery; RB.: an.; Hw.: s. *auma‑; E.: vgl. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781?; W.: an. eym-d, st. F. (æ), Elend, Armut; L.: Heidermanns 109

*aumjan, germ.?, sw. V.: nhd. schwach machen; ne. make (V.) weak; RB.: an.; Hw.: s. *auma‑; E.: vgl. idg. *orbho-, *h2orbho‑, Adj., Sb., verwaist, Waise, Pokorny 781?; W.: an. eym-a, sw. V. (1), elend machen, schwach machen, jammern; L.: Heidermanns 109

*aun-, germ., Sb.: nhd. Auge; ne. eye (N.); Q.: PN (5. Jh.); E.: Etymologie unbekannt; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 177 (Onoulfus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 471 (Aunachari, Aunegile, aunemund, Auno, Aunolf, honemund?)

*aunæn, germ.?, sw. V.: nhd. lammen; ne. lamb (V.); RB.: ae.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. éan‑ian, sw. V. (2), lammen, Junge werfen

*aur‑, germ.: Q.: PN (3. Jh.?); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 471 (Aurgais)

*aura- (1), *auraz, germ., st. M. (a): nhd. Sand, Erde; ne. sand, earth; RB.: got., an., ae.; E.: idg. *er- (4), Sb., Erde, Pokorny 332; W.: got. *aur (1), st. M. (a), Sand, Kies; W.: got. aur-ah-i* 3, aurahjæ*?, st. F. (jæ), Grabdenkmal, Grab, Grabmal (, Lehmann A233); W.: an. aur-r (1), st. M. (a), mit Steinen untermischter Sand; W.: ae. éar (2), Ïh-h-er (2), st. M. (a), Erde; L.: Falk/Torp 6

*aura- (2), *auraz, germ., st. M. (a): nhd. Wasser, Meer; ne. water (N.), sea; RB.: got., ae.; E.: s. idg. *aøer-, V., Sb., benetzen, befeuchten, fließen, Wasser, Regen, Fluss, Harn, Pokorny 78; vgl. idg. *aøe-, *aø- (9), V., benetzen, befeuchten, fließen, Pokorny 78; W.: got. *au-r (2), st. M. (a), Meer?; W.: ae. éar (1), Ïh-h-er (1), st. M. (a), Woge, See (F.); L.: Falk/Torp 6

Aurelia Aquensis, lat.-germ.?, ON: nhd. Baden-Baden; Q.: ON; E.: lat. Herkunft

Aurelicus vicus, lat.-germ.?, ON: nhd. Öhringen; Q.: ON; E.: lat. Herkunft

*aus-, germ., V.: nhd. leuchten, aufleuchten; ne. shine (V.); RB: got.; Hw.: s. *austa, *austræn; Q.: PN; E.: idg. *aøes-, *Àus-, *øes‑, *us‑, *h2eøs‑, *h2aøs‑, V., leuchten, Pokorny 86; W.: got. *aus-, Adj. (a), glänzend?, hell?, morgendlich?; L.: Falk/Torp 6; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 178 (Osuin), ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 471 (Auselio, Ausiulf, Hosbut, Oscand, Uosvind, Usgild)

*ausan, germ., st. V.: nhd. schöpfen (V.) (1); ne. scoop (V.); RB.: an., ae., mnd.; E.: idg. *aus‑, *us‑, V., schöpfen (V.) (1), Pokorny 90; W.: an. aus-a (1), st. V., schöpfen (V.) (1); W.: ae. éas-e, sw. F. (n), Becher, Schale (F.) (2); W.: mnd. ôsen, sw. V., schöpfen (V.) (1); L.: Falk/Torp 6, Seebold 85

Ausava, lat.-germ.?, ON: nhd. Rüdesheim; Q.: ON (3. Jh.); E.: ?

*ausæn, germ.?, sw. V.: nhd. schöpfen (V.) (1); ne. scoop (V.); Hw.: s. *ausan; RB.: afries.; E.: idg. *aus‑, *us‑, V., schöpfen (V.) (1), Pokorny 90; W.: afries. âs-a 1?, sw. V. (1), schöpfen (V.) (1); L.: Seebold 85

*ausos?, germ.?, Sb.: nhd. Morgen, Morgenstern; ne. morning, morning-star; idg. *aøes-, *Àus-, *øes‑, *us‑, *h2eøs‑, *h2aøs‑, V., leuchten, Pokorny 86

*ausra‑, *ausraz, germ.?, Adj.: nhd. strahlend?; ne. shining (Adj.); Q.: PN (300); E.: s. idg. *aøes-, *Àus-, *øes‑, *us‑, *h2eøs‑, *h2aøs‑, V., leuchten, Pokorny 86

*austa, *austra, germ., Sb.: nhd. Osten; ne. east (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Q.: PN, ON (1. Jh.); E.: idg. *austero-, Adj., östlich, Pokorny 86; s. idg. *aøes-, *Àus-, *øes‑, *us‑, *h2eøs‑, *h2aøs‑, V., leuchten, Pokorny 86; W.: got. *aus-tr-a?, Sb., Osten; W.: s. lat.-got. Aus-tro-go-t-i, M. Pl., Ostgoten; W.: an. aus-t-r (2), Sb., Osten; W.: s. ae. éas-t, Adj., Adv., östlich; W.: afries. âs-t-a 8, âs‑t*, sw. M. (n), Osten; saterl. aste; W.: s. anfrk. *æs-t?, Adv., im Osten; W.: as. *ôs‑t? 1, st. M. (a?, i?), Osten; s. mnd. ôsten, N., F., Osten; W.: s. as. ôs‑t‑a‑r (1) 3, Adj., östlich, ostwärts; mnd. ôster, Adj., östlich, im Osten gelegen; W.: s. ahd. æstan (1) 6, st. M. (a?), st. N. (a), Osten; mhd. æsten, st. M., st. N., Osten; nhd. Osten, M., Osten, DW 133, 1370; W.: s. ahd. æstar* (1) 3, Adj., östlich, im Osten, im Osten befindlich, nach Osten; s. mhd. æster, Adj., östlich; nhd. oster, Adj., Adv., »oster«, DW 13, 1371; W.: s. ahd. æst 1, Adv., im Osten; s. mhd. æsten, Adv., im Osten; L.: Falk/Torp 6, Kluge s. u. Osten; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 38 (Austrechildis, Austregildis, Austrogoti), 178 (Ostrogotha), 178 (Ostrogotha, Ostrogotho), 248 (Ustarric?), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 472 (Austadi, Austeravi, Austr, Austrapi?Austrasi, Austrechildis, Austri, Austriahen, Austrighysel, Austrin, Austrogot, Austrovald, Hostrildi?, Ostrys, Ostrogotha, Ostrogotho, Ostrulf, Hostrulf, Ustrigotth, Ustrildis, Ustrildin, Ustriut?)

*austanæ, germ., Adv.: nhd. von Osten; ne. from the east; RB.: an., ae., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *austa; E.: vgl. idg. *aøes‑, *Àus‑, *øes‑, *us‑, *h2eøs‑, *h2aøs‑, V., leuchten, Pokorny 86; W.: an. aus-t-an, Adj., von Osten her; W.: ae. éas-t‑ane, eas-t‑an, Adv., von Osten; W.: as. ôs‑t‑an‑a 5, Adv., von Osten, im Osten; W.: anfrk. æs-t-an 1?, Adv., nach Osten; W.: as. ôs‑t‑an 5, Adv., von Osten her; mnd. ôst, Adv., von Osten her; W.: ahd. æstana 6, Adv., von Osten, nach Osten; s. mhd. æstenõn, Adv., von Osten; vgl. nhd. osten, Adv., »osten«, DW 13, 1371; W.: s. ahd. æstan (1) 6, st. M. (a?), st. N. (a), Osten; mhd. æsten, st. M., st. N., Osten; nhd. Osten, M., Osten, DW 133, 1370; L.: Falk/Torp 6

*austra, germ., Sb.: Vw.: s. *austa

*austræ-, *austræn, germ., sw. F. (n): nhd. Frühlingsgöttin?; ne. spring-goddess?; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. idg. *aøes‑, *Àus‑, *øes‑, *us‑, *h2eøs‑, *h2aøs‑, V., leuchten, Pokorny 86; W.: ae. éas-t-re, *éas-t-er‑, sw. F. (n), Ostern; W.: as. *ôs‑t‑a‑r? (2), Sb., Ostern; mnd. ôsteren, Sb. Pl., Ostern, Osterfest; W.: ahd. æstara* 9, sw. F. (n), Ostern, Osterfest; s. mhd. æster, st. F., sw. F., Ostern; nhd. Oster, F., Ostern, DW 13, 1371; L.: Falk/Torp 6

*austronja-, *austronjaz, germ.?, Adj.: nhd. östlich; ne. eastern; RB.: ae.; Hw.: s. *austa; E.: idg. *austero‑, Adj., östlich, Pokorny 86; vgl. idg. *aøes‑, *Àus‑, *øes‑, *us‑, *h2eøs‑, *h2aøs‑, V., leuchten, Pokorny 86; W.: ae. éas-t‑er-ne, Adj., östlich

Autinga, germ.?, ON: nhd. Uttingen bei Zabern; Q.: ON; E.: ?

*auþa- (1), *auþaz, *auþja‑ (1), *auþjaz, germ., Adj.: nhd. leicht, bequem; ne. easy, comfortable; RB.: an., ae., mnl., as., ahd.; Vw.: s. ‑sÐgwi‑; E.: vgl. idg. *aø‑ (7), *aøÐ‑, *aøÐi‑, V., gern haben, verlangen, begünstigen, Pokorny 77?; W.: an. *au-Œ-, Präf., leicht; W.: ae. éa-þ-e, Adj., Adv., leicht, angenehm, freundlich, gern, bald; W.: ae. íe-þ-e (1), Adj., leicht, gefällig, angenehm; W.: s. ae. íe-þ, Adv. (Komp.), leichter; W.: s. mnl. ode, Adv., leicht, gern; W.: as. ô‑th‑i* 3, Adj., leicht, mühelos, einfach; s. mnd. ode, Adv., gemächlich, leichtlich, gern; W.: s. ahd. ædo 14?, Adv., vielleicht, vermutlich, etwa, wohl; L.: Falk/Torp 5, Heidermanns 110

*auþa- (2), *auþaz, *auþja‑ (2), *auþjaz, germ., Adj.: nhd. öde, verlassen (Adj.); ne. barren, deserted; RB.: got., an., ae., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. ‑mæþa‑; E.: idg. *autio-, *auto-, Adj., verlassen (Adj.), öde, Pokorny 73; s. idg. *au- (3), *aøe-, *øÁ- (4), *øo-, *øes-, Präp., herab, weg, von, Pokorny 72; W.: got. au-þ-ei-s* 6, auþs*?, Adj. (ja/i), öde, kinderlos, unfruchtbar, wüst, verlassen (Adj.) (, Lehmann A238); W.: an. au-Œ-r (3), Adj., öde, verlassen (Adj.), leer; W.: ae. íe-þ-e (2), ‘-þ-e, Adj., öde, wüst, leer; W.: s. anfrk. *æ-d-i?, st. N. (ja), Öde, Ödnis; W.: as. ô‑th‑i* 3, Adj., leicht, mühelos, einfach; W.: ahd. ædi 11, Adj., leer, verlassen (Adj.), öde, leicht; mhd. ãde, Adj., leer, öde, unbebaut, leicht; nhd. öde, Adj., leer, öde, DW 13, 1142; L.: Falk/Torp 5, Heidermanns 111, Kluge s. u. öde

*auþamæda-, *auþamædaz, *auþamædja‑, *auþamædjaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *auþamæþa‑ (M.)

*auþamæda-, *auþamædaz, *auþamædja‑, *auþamædjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *auþamæþa‑ (Adj.)

*auþamædja‑, *auþamædjaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *auþamæþa‑ (M.)

*auþamædja‑, *auþamædjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *auþamæþa‑ (Adj.)

*auþamæþa-, *auþamæþaz, *auþamæþja‑, *auþamæþjaz, *auþamæda-, *auþamædaz, *auþamædja‑, *auþamædjaz, germ., st. M. (a): nhd. Demut; ne. humility; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *auþa- (2); E.: vgl. idg. *aø‑ (7), *aøÐ‑, *aøÐi‑, V., gern haben, verlangen, begünstigen, Pokorny 77; s. idg. *mÐ‑ (5), *mæ‑, *mý‑, V., Sb., streben, wollen (V.), sich mühen, Mut, Pokorny 704; W.: as. ô‑th‑mô‑d‑i* (1) 10, st. N. (ja), Demut; W.: ahd. ædmuotÆ* 10, st. F. (Æ), Niedrigkeit, Demut; L.: Falk/Torp 5

*auþamæþa-, *auþamæþaz, *auþamæþja‑, *auþamæþjaz, *auþamæda-, *auþamædaz, *auþamædja‑, *auþamædjaz, germ., Adj.: nhd. demütig; ne. humble (Adj.); RB.: as., ahd.; Hw.: s. *auþa- (2); E.: s. idg. *aø‑ (7), *aøÐ‑, *aøÐi‑, V., gern haben, verlangen, begünstigen, Pokorny 77?; s. idg. *mÐ‑ (5), *mæ‑, *mý‑, V., Sb., streben, wollen (V.), sich mühen, Mut, Pokorny 704; W.: as. ô‑th‑mô‑d‑i* (2) 1, Adj., demütig; mnd. ôtmode, Adj., demütig; W.: ahd. ædmuot* 3, Adj., demütig; L.: Falk/Torp 5

*auþamæþja‑, *auþamæþjaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *auþamæþa‑ (M.)

*auþamæþja‑, *auþamæþjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *auþamæþa‑ (Adj.)

*auþasÐgwi-, *auþasÐgwiz, *auþasÚgwi‑, *auþasÚgwiz, germ.?, Adj.: nhd. einleuchtend; ne. reasonable; RB.: an.; Hw.: s. *auþa‑ (1)?; E.: vgl. idg. *aø‑ (7), *aøÐ‑, *aøÐi‑, V., gern haben, verlangen, begünstigen, Pokorny 77?; idg. *sekÝ‑ (2), V., wittern, spüren, bemerken, sehen, zeigen, sagen, Pokorny 897?; idg. *sekÝ‑ (1), V., folgen, Pokorny 896?; W.: an. au-Œ-sÏr, Adj., leicht zu sehen; L.: Heidermanns 473

*auþÆ- (1), *auþÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Leichtigkeit; ne. easiness; RB.: ahd.; Hw.: s. *auþa- (1); E.: s. idg. *aø‑ (7), *aøÐ‑, *aøÐi‑, V., gern haben, verlangen, begünstigen, Pokorny 77?; W.: ? ahd. ædÆ 6, st. F. (Æ), »Öde«, Verwüstung, Einöde, Wüste, Leichtigkeit; mhd. ãde, st. F., Wüste; nhd. Öde, F., Leere, Ödesein, verlassener Ort, DW 13, 1145; L.: Heidermanns 110

*auþÆ- (2), *auþÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Einöde; ne. desert (N.); RB.: ahd.; Hw.: s. *auþa- (2); E.: idg. *autio‑, *auto‑, Adj., verlassen (Adj.), öde, Pokorny 73; s. idg. *au‑ (3), *aøe‑, *øÁ- (4), *øo‑, *øes‑, Präp., herab, weg, von, Pokorny 72; W.: ? ahd. ædÆ 6, st. F. (Æ), »Öde«, Verwüstung, Einöde, Wüste; mhd. ãde, st. F., Wüste; nhd. Öde, F., Leere, Ödesein, verlassener Ort, DW 13, 1145; L.: Heidermanns 111

*auþinæ, *auþenæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Leere, Ödnis; ne. desert (N.); RB.: an.; E.: s. *auþa- (2); W.: an. au-Œ-n (1), st. F. (æ), Leerheit, Leere, Öde, Einöde, Wüste, Mangel (M.); L.: Heidermanns 111

*auþiþæ, *auþeþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Öde; ne. desert (N.); RB.: got.; E.: s. *auþa- (2); W.: got. au-þ-id-a 18, st. F. (æ), Wüste, Einöde; L.: Heidermanns 111

*auþja-, *auþjam, germ.?, st. N. (a): nhd. Öde, Wüste; ne. desert (N.); RB.: an.; Hw.: s. *auþa- (2); E.: s. idg. *autio-, *auto-, Adj., verlassen (Adj.), öde, Pokorny 73; vgl. idg. *au- (3), *aøe-, *øÁ- (4), *øo-, *øes-, Präp., herab, weg, von, Pokorny 72; W.: an. ey-Œ-i, st. N. (ja), Verödung, Wüste; L.: Heidermanns 111

*auþja (1), *auþjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *auþa- (1)

*auþja (2), *auþjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *auþa- (2)

*auþjan (1), germ.?, sw. V.: nhd. erleichtern; ne. make (V.) easier; RB.: ae.; Hw.: s. *auþa‑ (1); E.: s. idg. *aø‑ (7), *aøÐ‑, *aøÐi‑, V., gern haben, verlangen, begünstigen, Pokorny 77?; W.: ae. íe-þ‑an (1), sw. V. (1), erleichtern, sanft sein (V.); L.: Heidermanns 110

*auþjan (2), germ., sw. V.: nhd. öd machen, verwüsten, vernichten; ne. devastate, destroy; RB.: an., ae., ahd.; Hw.: s. *auþa‑ (2); E.: s. idg. *autio‑, *auto‑, Adj., verlassen (Adj.), öde, Pokorny 73; vgl. idg. *au‑ (3), *aøe‑, *øÁ- (4), *øo‑, *øes‑, Präp., herab, weg, von, Pokorny 72; W.: an. ey-Œ-a (2), sw. V. (2), verwüsten, vernichten; W.: ae. íe-þ-an (2), ‘-þ-an, sw. V. (1), veröden, verwüsten, entvölkern, töten; W.: ahd. æden* 1, sw. V. (1a), vernichten, veröden, verlassen (V.), austrocknen; mhd. ãden, sw. V., verheeren; nhd. (ält.) öden, sw. V., öden, DW 13, 1448; L.: Falk/Torp 5, Heidermanns 111

*auþjæ-, *auþjæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Leere; ne. emptiness; RB.: an.; Hw.: s. *auþa- (2); E.: s. idg. *autio-, *auto-, Adj., verlassen (Adj.), öde, Pokorny 73; vgl. idg. *au- (3), *aøe-, *øÁ- (4), *øo-, *øes-, Präp., herab, weg, von, Pokorny 72; W.: an. ey-Œ-a (1), sw. F. (n), Verwüstung, Leere, Mangel (M.); L.: Heidermanns 111

*auþjæn, germ.?, sw. V.: nhd. öd machen; ne. devastate; RB.: an.; Hw.: s. *auþa- (2); E.: s. idg. *autio‑, *auto‑, Adj., verlassen (Adj.), öde, Pokorny 73; vgl. idg. *au‑ (3), *aøe‑, *øÁ- (4), *øo‑, *øes‑, Präp., herab, weg, von, Pokorny 72; W.: an. ey-Œ-a (2), sw. V. (2), verwüsten, vernichten

*auzæ-, *auzæn, *auza‑, *auzan, germ., sw. N. (n): nhd. Ohr; ne. ear (N.) (1); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *æus- (2), *ýus-, *us-, *h2eøs‑, Sb., Ohr, Pokorny 785; W.: got. aus-æ 16, sw. N. (n), Ohr (, Lehmann A237); W.: an. eyr-a, sw. N. (n), Ohr; W.: ae. éar‑e, sw. N. (n), Ohr; W.: afries. âr-e 40?, âr‑, sw. N. (n), Ohr; nnordfries. ur; W.: anfrk. ær-a* 2, sw. N. (n), Ohr; W.: as. ôra 5, sw. N. (n), Ohr; mnd. ôre, N., Ohr; W.: ahd. æra 94, sw. N. (n), Ohr; mhd. ære, ær, sw. N., st. N., Ohr; nhd. Ohr, N., Ohr, DW 13, 1224; L.: Falk/Torp 7, Kluge s. u. Ohr

*aven-, germ., Sb.: nhd. Hafer; ne. oats (Pl.); RB.: as., ahd.; I.: Lw. lat. avÐna; E.: s. lat. avÐna, F., Hafer; idg. *aøi‑, Sb., Grasart, Hafer, Pokorny 88; W.: as. ’vi‑n‑a* 1, st. F. (æ), sw. F. (n), Hafer; mnd. Ðven, Ðvene, F., Hafer; W.: ahd. evina* 4, efina*, st. F. (æ), sw. F. (n), Hafer, Sandhafer; nhd. (ält.) Even, F., Hafer, DW 3, 1200, (rhein.) Even, F., Hafer, Rhein. Wb. 2, 218; L.: EWAhd 2, 1171

*aw‑ (1), germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 472 (Aoric?, Augis, Auijabirg, Aured?, Awa, Avi, Awimund, Avo?, Avv?, Avvac?, Avvaco?, Avvacsj?)

*aw‑ (2), germ.: Q.: PN, ON (1. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 473 (Austeravi, Avion, Codannovi, Gepedoi, Oium?, Scadinavi), vielleicht zu *awi‑, *awjæ

*awahaima‑, *awahaimaz, *awunhaima‑, *awunhaimaz, *auhaima‑, *auhaimaz, germ., st. M. (a), Onkel, Oheim; ne. uncle; RB.: ae., afries., mnl., mnd., ahd.; E.: s. idg. *aøos, M., Großvater (mütterlicherseits), Pokorny 89; s. germ. *haima‑; W.: ae. éam, st. M. (a), mütterlicher Onkel, Mutterbruder, Oheim; W.: afries. êm, st. M. (a), Oheim, Onkel, Mutterbruder; nfries. yem, yeme, M., Oheim, Onkel; saterl. ome, M., Oheim, Onkel; nnordfries. ohm, M., Oheim, Onkel; W.: mnl. oom, M., Oheim, Onkel; W.: mnd. æm, M., Oheim, Onkel; W.: ahd. æheim 10, st. M. (a?, i?), »Mutterbruder«, Oheim, Onkel; mhd. æheim, ãheim, st. M., Oheim, Mutterbruder, Schwestersohn; nhd. Oheim, M., Mutterbruder, Neffe, Vetter, DW 13, 1198; L.: Kluge s. u. Oheim, Pokorny 89

*awala‑, *awalaz, st. M. (a): Vw.: s. *ahwala‑

*awe-, *awÐ, germ.?, M.: nhd. Stammvater; ne. ancestor; RB.: an.; E.: s. idg. *aøos, M., Großvater (mütterlicherseits), Pokorny 89?; W.: an. õi, M., Urgroßvater, Stammvater

*awei-, *awi‑, germ.?, Adj.: nhd. willig; ne. willing (Adj.); Q.: PN (5. Jh.); E.: Etymologie unbekannt

*awi-, *awiz, germ., st. F. (i): nhd. Schaf; ne. sheep, ewe; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *oøis, *h2óøis, F., Schaf, Pokorny 784; W.: got. *aus, st. F. (i), weibliches Schaf, Mutterschaf; W.: s. an. Ïr (1), st. F. (i), weibliches Schaf; W.: an. õ (2), st. F. (i), Mutterschaf, weibliches Schaf; W.: ae. éow-u, st. F. (æ), Schaflamm; W.: s. ae. éow-d-e, Ð-d-e, N., Schafherde; W.: afries. ei 5, st. F. (i), Schaf, Mutterschaf, weibliches Schaf; nostfries. oye, am, F., Mutterschaf; W.: as. ’w‑i* 1, st. F. (i), Schaflamm; mnd. ewe, F., Schaf; W.: ahd. ou* 6, st. F. (i), Schaf, Mutterschaf; W.: s. ahd. ewist* 20, ouwist*, st. M. (a), Schafstall, Schafhürde; nhd. (schweiz.) Äugst, Äust, M., Schafstall, Schafhürde, Schweiz. Id. 1, 154, 578; W.: s. ahd. ewit* 4, ouwit*, st. N. (a), Herde, Schafhürde; L.: Falk/Torp 22, EWAhd 2, 1180, EWAhd 2, 1183

*awi-, germ.?, Sb.: nhd. Auge; ne. eye (N.); E.: Etymologie unbekannt; RB.: ae.; W.: s. ae. éaw-an, éaw‑ian, éow-an, éow‑ian, íew-an, íow-an, ‘w-an, sw. V. (1), zeigen, enthüllen, offenbaren

*awi?, germ.?, Sb.: nhd. Schlange; ne.: snake (N.); Hw.: s. *agwi‑; E.: vgl. idg. *angÝhi‑, *angÝi‑, *ehi‑, *ogÝhi‑, Sb., Schlange, Wurm, Pokorny 43

*awi-?, germ., Sb.: nhd. Heil; ne. salvation; RB.: got., ahd.; E.: Eymologie unbekannt; W.: got. *aw-i (2), auja?, st. N. (ja), st. F., Glück, göttlicher Schutz; W.: s. ahd.? *awimund 1, st. M. (a?, i?), Heilschützer

*awi, germ., Sb.: nhd. Au, Wasserland, Insel; ne. meadow, island; RB.: got., ae.; Hw.: s. *awjæ; Q.: PN (100); E.: s. idg. *akÝõ, *ýkÝõ, *ÐkÝ-, *h2ekÝ‑, *h2akÝ‑, *h2ÐkÝ‑, *h2ekÝeh2‑, Sb., Wasser, Fluss, Pokorny 23; W.: got. *aw-i- (1), Sb., Au; W.: ae. íeg, Æg, Ðg, st. F. (jæ), Insel; L.: Falk/Torp 9; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 40 (Avila, Aviones)

*awi-, germ.?, Adj.: Vw.: s. *awei‑

*awibaeri?, germ.?, Sb.: nhd. Ort wo der Schnee weggetaut ist; ne. place (N.) where snow is gone; Hw.: s. *aubaeri; E.: Etymologie unbekannt

*awidja-, *awidjam, germ., st. N. (a): nhd. Schafherde; ne. flock (N.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *awi‑; W.: ae. éow-d-e, Ð-d-e, N., Schafherde; W.: ahd. ewit* 4, ouwit*, st. N. (a), Herde, Schafhürde; L.: EWAhd 2, 1183

*awjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Au, Wasserland, Wasser, Insel; ne. meadow, water (N.), island; Hw.: s. *awi‑; RB.: an., ae., afries., as., lang., ahd.; E.: s. idg. *akÝõ, *ýkÝõ, *ÐkÝ‑, *h2ekÝ‑, *h2akÝ‑, *h2ÐkÝ‑, *h2ekÝeh2‑, Sb., Wasser, Fluss, Pokorny 23; W.: an. ey (1), st. F. (jæ), Insel; W.: ae. íeg, Æg, Ðg, st. F. (jæ), Insel; W.: afries. õ (1) 20?, Ð (1), st. F. (æ), Wasser, Fluss; saterl. eje; W.: as. *ôia?, st. F. (æ), Au; W.: lang. *auja, F., Au, Aue; W.: ahd. ouwa* 1, st. F. (æ), »Aue«, Wiese, Insel; mhd. ouwe, st. F., Insel, Wasser, Strom; nhd. Aue, F., Aue, wasserumflossenes Land, feuchter Grund, Wiese, DW 1, 601; L.: Falk/Torp 9

*awæ-, *awæn, *awa‑, *awan, germ., sw. M. (n): nhd. Großvater; ne. grandfather; RB.: got., an.; E.: idg. *aøos, M., Großvater (mütterlicherseits), Pokorny 89; W.: got. *aw-a?, sw. M. (n), Großvater; W.: an. af-i (2), sw. M. (n), Großvater; L.: Falk/Torp 22

*awæ-, *awæn, germ., sw. F. (n): nhd. Großmutter; ne. grandmother; RB.: got.; E.: vgl. idg. *aøos, M., Großvater (mütterlicherseits), Pokorny 89; W.: got. aw-æ* 1, sw. F. (n), Großmutter (, Lehmann A242); L.: Falk/Torp 22

*awunhaima‑, *awunhaimaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *awahaima‑

*azani‑, *azaniz, germ., st. F. (i): Vw.: s. *asani‑

*azena?, *azina?, germ., Sb.: nhd. Diele, Platte, Boden, Fußboden, Ern?; ne. plank, floor; RB.: anfrk., ahd.; Hw.: s. *arina‑; E.: s. lat. õrea, F., freier Platz, freie Stelle, Tenne; vgl. lat. õrÐre, V., trocken sein (V.), dürr sein (V.); vgl. idg. *Às‑, *h2es‑, V., brennen, glühen, Pokorny 68; W.: anfrk. er-in* 1, st. N. (a), »Ern«, Boden; W.: ahd. erin 7, st. N. (a), »Ern«, Tenne, Boden, Estrich, Altar?; mhd. eren, ern, st. M., st. N., Fußboden, Tenne, Erdboden, Grund; nhd. (bay.) eren, N., Tenne, Boden, Estrich, Schmeller 1, 129, (schweiz./schwäb./bad./hess./rhein.) ern, N., Tenne, Boden, Estrich, Schweiz. Id. 1, 461, Fischer 2, 823, Ochs 1, 706, Vilmar 94, Rhein. Wb. 2, 168, (els.) eren, N., Tenne, Boden, Estrich, Martin/Lienhart 1, 61; L.: EWAhd 2, 1132

*azÐta-, *azÐtaz?, *azÚta‑, *azÚtaz?, germ.?, Adj.: nhd. erträglich; ne. bearable; RB.: got.; E.: ohne Etymologie; W.: s. got. azÐt-a-ba 1, Adv., leicht, gern; L.: Heidermanns 111

*azÐtja-, *azÐtjam?, *azÚtja‑, *azÚtjam?, germ.?, st. N. (a): nhd. Vergnügen; ne. pleasure; RB.: got.; E.: W.: ohne Etymologie; s. got. azÐt-i (?)* 2, st. N. (ja), Leichtigkeit, Vergnügen, Lust, z-Rune; L.: Heidermanns 112

*azgæ‑, *azgæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *askæn

*azina?, germ., Sb.: Vw.: s. *azena?

*aznes, germ.?, Adj.: nhd. fleißig; ne. diligent; E.: Etymologie unbekannt

*azni-, *azniz, germ.?, Adj.: nhd. fleißig; ne. diligent; E.: Etymologie unbekannt

*aznæ?, germ.?, st. F. (æ)?: nhd. Sommer, Ernte; ne. summer, harvest (N.); E.: s. idg. *esen-, *osen-, *esn-, *osn-, Sb., Erntezeit, Sommer, Ernte, Pokorny 343

*aznu, germ.?, Sb.: nhd. Feldarbeit; ne. agriculture; E.: vgl. idg. *esen-, *osen-, *esn-, *osn-, Sb., Erntezeit, Sommer, Ernte, Pokorny 343?

b

*b-, germ.?, V.: nhd. sein (V.); ne. be; E.: Etymologie unbekannt

*ba-, germ., Adj.: nhd. beide; ne. both; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *bai­‑; E.: idg. *bhæu, Adj., beide, Pokorny 35; W.: got. ba‑i (1) 7, N. ba, Pl., kollektives Zahlwort = Adj. (a), beide (, Lehmann B6); W.: s. an. bõ-Œir, Nom. Pl., beide; W.: ae. bõ, Adj., Pron. (F.); W.: s. ae. bÊ-gen, bÐ-gen, bæ, Pron. (M.), beide; W.: s. ae. bð-t-ð, Adj. (Nom. Pl.), beide; W.: s. afries. bê-th-e 67, Adj., beide; nfries. beyde, beyd, Adj., beide; W.: as. *bê?, Adj., beide; W.: s. ahd. beide 246, bÐde, Pron.‑Adj., beide; mhd. beide, bÐde, Pron.‑Adj., beide; nhd. beide, Pron.‑Adj., beide, DW 1, 1361; L.: Falk/Torp 255

*ba-?, germ.?, st. V.: nhd. schlagen; ne. beat (V.); Hw.: s. *badwæ, *banæn; E.: Etymologie unbekannt; L.: Falk/Torp 256

*ba-, germ.?, V.: nhd. sprechen; ne. speak; Hw.: s. *bannan; E.: idg. *bhõ‑ (2), *bheh2‑, *bhah2‑, V., sprechen, Pokorny 105; L.: Falk/Torp 256

*ba-, germ., st. V.: nhd. wärmen, bähen; ne. foment; RB.: mnd., ahd.; E.: s. idg. *bhõ‑ (1), *bhæ‑, *bhý‑, *bheh2‑ *bhoh2-, *bhh2‑, V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; W.: s. mnd. bêgen, sw. V., bähen; W.: s. ahd. bahen* 10, bõen*, sw. V. (1a), bähen, wärmen, beruhigen; mhd. bÏhen, bÏn, sw. V., bähen, durch Umschläge erwärmen; nhd. bähen, sw. V., bähen, wärmen, trocknen, DW 1, 1078, (südd.) bähen, sw. V., Gebäck leicht rösten, Duden 1, 292; L.: Falk/Torp 260

*ba-, germ.?, V.: nhd. leuchten; ne. shine (V.); Hw.: s. *bandwæn, *bænjan; E.: idg. *bhõ‑ (1), *bhæ‑, *bhý‑, *bheh2‑ *bhoh2-, *bhh2‑, V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; L.: Falk/Torp 256

*bab‑, germ.: Q.: PN (4. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 473 (Babas, Babbo, Babelo, Babilo, Babo, Bappo, Bappon, Papola, Papp, Pappol, Papplen, Pappul, Papula)

*babalæn, germ., sw. V.: nhd. babbeln, brabbeln, schwätzen; ne. chatter (V.); RB.: ae., mnd.; E.: vgl. idg. *baba‑, V., undeutlich reden, lallen, Pokorny 91; W.: ae. wÏf-l-ian, sw. V. (2), schwätzen; W.: mnd. babbelen, sw. V., plappern, schwatzen; L.: Falk/Torp 260

*babæ‑, *babæn, *baba­-, *baban, germ.?, sw. M. (n): nhd. Bube; ne. boy; E.: Etymologie unbekannt

*bad-, germ.?, V.: nhd. drücken; ne. press (V.); Hw.: s. *bedjan; E.: idg. *bhedh‑ (2), V., krümmen, beugen, drücken, plagen, Pokorny 114; L.: Falk/Torp 258

*badja‑, *badjam, germ., st. N. (a): nhd. Bett; ne. bed (N.); RB.: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *badja- (M.); E.: idg. *bhodØo-, Sb., Bett, Beet, Pokorny 114; idg. *bhedh- (1), V., stechen, graben, Pokorny 113; W.: got. bad-i* 7, st. N. (ja), Bett (, Lehmann B4); W.: ae. b’d‑d, b’d (2), st. N. (ja), Bett, Beet; W.: afries. bed-d* 25, bed, st. N. (a), Bett, Krankenbett, Wochenbett, Ehebett; nnordfries. bed; W.: anfrk. bed-d-i* 4, st. N. (ja), Bett; W.: as. b’d* (2) 2, b’d-d, st. N. (ja), Bett; s. mnd. bedde, N., Bett; W.: ahd. betti 76, st. N. (ja), Bett, Lager, Beet, Polster, Trage; mhd. bette, bet, st. N., Bett, Ruhebett, Feldbett, Gartenbeet; nhd. Bett, Bette, N., Bett, DW 1, 1722; L.: Kluge s. u. Bett

*badja‑, *badjaz, germ., st. M. (a): nhd. Höhlung?, Polster, Bett; ne. hollow (N.)?, cushion, bed (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *badja- (N.); E.: idg. *bhodØo-, Sb., Bett, Beet, Pokorny 114; idg. *bhedh- (1), V., stechen, graben, Pokorny 113; W.: got. bad-i* 7, st. N. (ja), Bett (, Lehmann B4); W.: an. beŒ-r, st. M. (a), Polster, Federbett, Ufer, Strand; W.: s. ae. b’d‑d, b’d (2), st. N. (ja), Bett, Beet; W.: s. afries. bed-d* 25, bed, st. N. (a), Bett, Krankenbett, Wochenbett, Ehebett; nnordfries. bed; W.: s. anfrk. bed-d-i* 4, st. N. (ja), Bett; W.: s. as. b’d* (2) 2, b’d-d, st. N. (ja), Bett; s. mnd. bedde, N., Bett; W.: s. ahd. betti 76, st. N. (ja), Bett, Lager, Beet, Polster, Trage; mhd. bette, bet, st. N., Bett, Ruhebett, Feldbett, Gartenbeet; nhd. Bett, Bette, N., Bett, DW 1, 1722; L.: EWAhd 1, 572, Kluge s. u. Bett

*badjæ-, *badjæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Bettgenossin, Frau; ne. bedfellow (F.), wife; RB.: an.; Vw.: s. *ga‑; E.: s. *badja‑; W.: an. beŒ-ja, sw. F. (n), Frau

*badæn?, germ.?, sw. V.: nhd. erschrecken; ne. terrify; RB.: as.; E.: s. idg. *bhÀu- (1), *bhÈ-, V., schlagen, stoßen, Pokorny 112?; W.: s. as. undar-ba-d-æn* 1, sw. V. (2), erschrecken; L.: Falk/Torp 258

*badwa-, *badwaz, germ., st. M. (a): nhd. Kampf, Streit; ne. battle (N.), fight (N.); RB.: got., ae., as.; Hw.: s. *badwæ; E.: s. idg. *bhedh- (1), V., stechen, graben, Pokorny 113; W.: got. *bad-u-, *badus, st. M. (wa?), Kampf; W.: s. ae. bead-u, bad‑u, st. F. (wæ), Kampf, Schlacht, Krieg; W.: as. *badu?, Sb., Kampf

*badwæ, germ., st. F. (æ): nhd. Kampf, Streit; ne. battle (N.), fight (N.); RB.: got., an., ae., as.; Hw.: s. *badwa‑; Q.: PN (100), ON; E.: s. idg. *bhedh- (1), V., stechen, graben, Pokorny 113; W.: s. got. *bad-u-, *badus, st. M. (wa?), Kampf; W.: an. b‡Œ, st. F. (wæ), Kampf; W.: ae. bead-u, bad‑u, st. F. (wæ), Kampf, Schlacht, Krieg; W.: as. *badu?, Sb., Kampf; L.: Falk/Torp 256, Looijenga 283; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 32 (Asbadus), 40f. (Baduarius, Baduhenna, Badvila, Badva, Vadva), 116 (Gundibadus), 161 (Marabadus), 163 (Marivadus), 218 (Sunhivadus), 247 (Usdibadus), 268 (Visibadus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 473 (Argebad, Argibade, Asbad, Badard, Baddo, Badegisel, Badegisil, Baudigisil, Baderic, Badi, Badomari, Baduari, Baduhenn, Badvila, Fredebad, Fridibad, Gundobad, Hildibad, Marabad, Marivad, Marobud, SinþÏbad, Sisebado, Sunhivad, Transobad, Usdibad, Vadua, Visibad)

*bagma‑, *bagmaz, *bauma‑, *baumaz, *bazma‑, *bazmaz, germ., st. M. (a): nhd. Baum, Balken; ne. tree; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: Etymologie dunkel, vielleicht von idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146?; W.: got. bagm-s 12, st. M. (a), Baum; W.: an. baŒm-r (1), st. M. (a), Baum; W.: ae. béam (1), st. M. (a), Baum, Balken, Galgen, Kreuz; W.: afries. bâm 26, st. M. (a), Baum, Stammbaum, Galgen, Stange; saterl. bame; W.: anfrk. *bæm?, st. M. (a), Baum; W.: as. bôm 10, bam*, st. M. (a), Baum, Stange; mnd. bôm, M., Baum; W.: ahd. boum 113, st. M. (a), Baum, Baumstamm, Holz, Balken; mhd. boum, st. M., Baum, Stammbaum, Stange, Leuchter; nhd. Baum, M., Baum, DW 1, 1188; L.: Falk/Torp 257, EWAhd 2, 264, Kluge s. u. Baum

*bagæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Streit; ne. fight (N.); RB.: afries.?, as.?; E.: s. idg. *bhÐgh‑, *bhægh‑, V., streiten, Pokorny 115; W.: s. afries. bõg-ia 1, sw. V. (2), sich rühmen; W.: s. as. bõg* (1) 2, st. M. (a)?, Rühmen (N.), Brüsten (N.); mnd. back, M.

*bai‑, germ.: Q.: PN (1. Hälfte 5. Jh.); Hw.: s. *Baihamæz, *Baiwarjæz; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 475 (BaijR, Baian, Baiochaim, Baginochaim, Baiovari, Baibar, Baioari, Baivari), Ortsname Baia

*bai-, germ., Adj.: nhd. beide; ne. both; RB.: an., afries., as., ahd.; Hw.: s. *ba‑; E.: idg. *ambhæu, *ambhæ, Adj., beide, Pokorny 34; W.: s. an. bό-i, N. Pl., beide; W.: s. afries. bê-th-e 67, Adj., beide; nfries. beyde, beyd, Adj., beide; W.: s. as. bê‑thia* 52, bê-thea, bê-thiu*, Adj., beide; mnd. bêde, beide, Adv., beide; W.: s. ahd. beide 246, bÐde, Pron.‑Adj., beide; mhd. beide, bÐde, Pron.‑Adj., beide; nhd. beide, Pron.‑Adj., beide, DW 1, 1361; L.: EWAhd 1, 513

*baid‑, germ.: Q.: PN (1. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 485 (Baetasi, Baitorigos, Bed, Bedeulf, Ricagambed)

*baidjan, germ., sw. V.: nhd. bitten, zwingen; ne. beg, force (V.); RB.: got., an., ae., as., ahd.; Q.: PN; E.: idg. *bheidh- (1), V., zureden, zwingen, Pokorny 117; W.: got. baid-jan* 2, sw. V. (1), zwingen, nötigen (, Lehmann B7); W.: an. beiŒ-a (1), sw. V. (1), nötigen, mahnen, zwingen; W.: ae. bÚd-an (1), sw. V. (1), antreiben, zwingen, drängen, bedrängen, verlangen; W.: as. *bêd‑a?, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Steuer (F.); mnd. bêide?, F.; W.: s. ahd. beita* 1, sw. F. (n), Warten, Erwartung, Muße; mhd. beit, beite, sw. F., Warten, Verzug; s. nhd. (schweiz.) beit, F., M., Warten, Erwartung, Schweiz. Id. 4, 1844; L.: Falk/Torp 270; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 48 (Bedeulfus?)

*Baihaimæz, germ.?, st. M. Pl.=PN.: nhd. Böhmen (M. Pl.); ne. Bohemians; RB.: ahd.; Hw.: s. *bai‑; Q.: PN (1. Jh. v. Chr.); E.: Etymologie unbekannt; W.: ahd. BÐheima 2, st. M. Pl. (a)=PN., Böhmen (M. Pl.); Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 41 (Baemi, Baenohaemae), Ortsname Boiohaemum

*baina-, *bainam, germ., st. N. (a): nhd. Knochen, Bein; ne. bone, leg; RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *baina‑ (M.); E.: s. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bei-n, st. N. (a), Bein, Knochen, Oberschenkel; W.: ae. bõ-n, st. N. (a), Bein, Knochen; W.: afries. bê-n 40?, st. N. (a), Bein, Knochen; nnordfries. bien; W.: anfrk. *bÐ-n?, st. N. (a), Bein; W.: as. bê‑n* 6, st. N. (a), Bein, Knochen; mnd. bên, bein, N., Bein; W.: ahd. bein 59, st. N. (a), »Bein«, Gebein, Knochen; mhd. bein, st. N., Knochen, Würfel, Bein, Schenkel; nhd. Bein, N., Bein, DW 1, 1381; W.: s. ahd. dunubein* 1, st. N. (a), Schläfe; L.: Kluge s. u. Bein

*baina-, *bainaz, germ., st. M. (a): nhd. Knochen, Bein; ne. bone, leg; RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *baina‑ (N.); E.: s. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bei-n, st. N. (a), Bein, Knochen, Oberschenkel; W.: s. ae. bõ-n, st. N. (a), Bein, Knochen; W.: s. ae. bÚ-n-en, Adj., beinern; W.: s. afries. bê-n 40?, st. N. (a), Bein, Knochen; nnordfries. bien; W.: s. anfrk. *bÐ-n?, st. N. (a), Bein; W.: as. bê‑n* 6, st. N. (a), Bein, Knochen; mnd. bên, bêin, bein, N.; W.: s. ahd. bein 59, st. N. (a), »Bein«, Gebein, Knochen; mhd. bein, st. N., Knochen, Würfel, Bein, Schenkel; nhd. Bein, N., Bein, DW 1, 1381; L.: Falk/Torp 257, EWAhd 1, 515, Kluge s. u. Bein

*baina-, *bainaz, germ., Adj.: nhd. gerade (Adj.) (2); ne. straight (Adj.); RB.: an.; Q.: PN (4. Jh.); E.: vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bei-n-n (2), Adj., gerade (Adj.) (2), richtig, günstig; L.: Heidermanns 113; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 42 (Bainobaudes), 128 (Chariobaudes), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 475 (Bainobaudes)

*bainjan, germ.?, sw. V.: nhd. gerade machen; ne. make (V.) straight; RB.: an.; Hw.: s. *baina‑ (Adj.); E.: vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bei-n-a, sw. V. (1a), gerade machen, in die richtige Lage bringen, richten, in Gang setzen, helfen; L.: Heidermanns 113

*bainæ-, *bainæn, *baina‑, *bainan, germ.?, sw. M. (a): nhd. Hilfe; ne. help (N.); RB.: an.; Hw.: s. *baina‑ (Adj.); E.: vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bei-n-i, sw. M. (n), Hilfe, Bewirtung, Gastfreundschaft; L.: Heidermanns 113

*baira-, *bairaz, *baiza­‑, *baizaz, germ., st. M. (a): nhd. Eber; ne. boar; RB.: got., an., ae., mnl., as., ahd.; E.: s. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: got. *bÐ-r-s?, st. M. (a), Eber; W.: an. ba-s-s-i, sw. M. (n), Bär (M.) (2); W.: ae. bõ-r, bÚ-r, st. M. (a), Eber; W.: mnl. bÐre, M., Eber; W.: as. bê‑r* 3, st. M. (a?, i?), Eber; mnd. bêr, M., Eber; W.: ahd. bÐr 33, st. M. (a?, i?), »Bär« (M.) (2), Eber, Zuchteber; mhd. bÐr, st. M., Eber, Zuchteber; nhd. (ält.) Bär, M., Eber, DW 1, 1124; L.: EWAhd 1, 542, Kluge s. u. Bär 2

*baiska-, *baiskaz, *baitska‑, *baitskaz, germ.?, Adj.: nhd. bitter, beißend; ne. bitter, biting (Adj.); RB.: an.; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bei-sk-r, Adj., bitter, sauer, böse, verbittert; L.: Seebold 97, Heidermanns 113

*baiskæ-, *baiskæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Bitterkeit; ne. bitterness; RB.: an.; Hw.: s. *baiska‑; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bei-sk-a (1), sw. F. (n), Bitterkeit; L.: Heidermanns 113

*baiskæn, germ.?, sw. V.: nhd. bitter werden, verbittert werden; ne. become bitter; RB.: an.; Hw.: s. *baiska‑; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bei-sk-a (2), sw. V. (2), bitter machen, verbittert werden; L.: Heidermanns 113

*baita-, *baitam?, germ.?, st. N. (a): nhd. Gehauenes, Schiff, Boot?; ne. hewed object, ship (N.), boat?; RB.: ae.; Hw.: s. *baita- (M.); E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: s. ae. bõ-t, st. M. (a), st. F. (æ)?, Boot, Schiff; L.: Falk/Torp 97, Seebold 270

*baita-, *baitaz?, germ., st. M. (a): nhd. Gehauenes, Schiff, Boot?; ne. hewed object, ship (N.), boat?; RB.: an., ae.; Hw.: s. *baita- (N.); E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bõ-t-r, st. M. (a), Schiff, Boot; W.: ae. bõ-t, st. M. (a), st. F. (æ)?, Boot, Schiff; L.: Falk/Torp 97, Seebold 270

*baitila‑, *baitilaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Meißel; ne. chisel (N.); RB.: mnd., mhd.; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116, 97; idg. *bheiý-, *bhei‑, *bhÆ-, V., schlagen, schneiden, Pokorny 117; W.: mnd. bêtel, beitel, M., Meißel, Stecheisen; W.: mhd. beizel, st. M., Griffel, Sichel; L.: Falk/Torp 270

*baitisla-, *baitislam, germ., st. N. (a): nhd. Gebiss, Zaum, Zügel; ne. bit (N.), bridle (N.); RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116, 97; idg. *bheiý-, *bhei-, *bhÆ-, V., schlagen, schneiden, Pokorny 117; W.: an. bei-z-l, bei-s-l, st. N. (a), Zügel; W.: ae. *bÚ-t-el, st. N. (a); L.: Seebold 97

*baitjan, germ., sw. V.: nhd. beißen lassen, zäumen; ne. bridle (V.); RB.: an., ae., ahd.; E.: idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; s. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. beit-a (2), sw. V. (1), beißen lassen, zäumen, weiden, jagen; W.: ae. bÚ-t‑an, sw. V. (1), beizen, jagen, zäumen, aufzäumen; W.: s. ae. *bÚ-t‑e, N.; W.: ahd. beizen* 9, sw. V. (1a), anspornen, erproben, jagen; mhd. beizen, sw. V., beizen, mürbe machen, peinigen, jagen; nhd. beizen, beißen, sw. V., jagen, beizen, DW 1, 1411; L.: Seebold 97, EWAhd 1, 524

*baitæ, germ., st. F. (æ): nhd. Beize; ne. bate; RB.: an., ahd.; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bei-t (1), st. F. (æ), Futter (F.) (1), Weide (F.) (2); W.: ahd. beiza 3, st. F. (æ), Beize, Lauge, Alaun, Mangold; mhd. beize, st. F., Beize; nhd. Beize, F., Beize, DW 1, 410; L.: Seebold 97

*baitra-, *baitraz, *baitskra‑, *baitskraz, germ., Adj.: nhd. bitter, beißend; ne. bitter (Adj.), biting (Adj.); RB.: got., as., ahd.; Hw.: s. *bitra‑, *beitan; E.: vgl. idg. *bheid-, V., spalten, trennen, Pokorny 116; idg. *bheiý-, *bhei-, *bhÆ-, V., schlagen, schneiden, Pokorny 117; W.: got. bai-t-r-s* 1, Adj. (a), bitter (, Lehmann B13); W.: as. bi‑t‑t‑ar 19, Adj., bitter, beißend, feindlich; mnd. bitter, Adj., bitter, schneidend, erbittert; W.: ahd. beiskar* 3, Adj., beißend, eifernd, bissig; L.: Falk/Torp 270, Seebold 97, Heidermanns 115, EWAhd 1, 521, Kluge s. u. bitter

*baitrÆ-, *baitrÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Bitterkeit; ne. bitterness; RB.: got.; Hw.: s. *baitra‑; E.: vgl. idg. *bheid-, V., spalten, trennen, Pokorny 116; idg. *bheiý-, *bhei-, *bhÆ-, V., schlagen, schneiden, Pokorny 117; W.: got. bai-t-r-ei 2, sw. F. (n), Bitterkeit; L.: Heidermanns 115

*baitska‑, *baitskaz, germ., Adj.: Vw.: s. *baiska‑

*baitskra‑, *baitskraz, germ., Adj.: Vw.: s. *baitra‑

*Baiwarjæz, germ., st. M. Pl.=PN.: nhd. Bewohner von Böhmen, Bojer; ne. Bohemian (M. Pl.); RB.: as., ahd.; Hw.: s. *bai‑; Q.: PN; E.: Etymologie unbekannt; W.: as. *Beio?, sw. M. (n), Bayer; W.: ahd. Beiar* 4, st. M. (a?, i?)=PN., Bayer; W.: s. ahd. baugweri* 1?, lat.‑ahd.?, M. Pl. nhd. »Kronenträger«?, Bayern (M. Pl.); Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 42 (Baivarii)

*baiza­‑, *baizaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *baira‑

*bak-, *bakk-?, germ.?, Sb.: nhd. Gefäß, Wassergefäß, Trog; ne. vessel, basin, trough; I.: Lw. gall. bacca; E.: s. gall. bacca, F., Wassergefäß; weitere Herkunft unklar

*bak-, *bank-, germ.?, V.: nhd. brechen, biegen; ne. break (V.), bend (V.); Hw.: s. *baka‑, *banki‑; E.: s. idg. *bheg‑, *bhog‑, V., biegen, wölben, EWAhd 1, 417, Falk/Torp 259; L.: Falk/Torp 259

*baka, germ., Sb.: nhd. Backen (N.); ne. baking (N.); RB.: as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhæg‑, *bheh3g‑, V., wärmen, rösten (V.) (1), backen, Pokorny 113; idg. *bhÐ‑, *bhæ‑, *bheh1‑, *bhoh1‑, V., wärmen, rösten (V.) (1), Pokorny 113; W.: s. as. ba‑k‑wêga*? 3, ba-k-wêgi*?, sw. F. (n)?, st. F. (æ)?, Schüssel, Schale (F.) (2); W.: s. ahd. bahweiga* 15, bakweiga*, st. F. (æ), sw. F. (n), Schale (F.) (2), Schüssel, Wurfscheibe, Trage; W.: s. ahd. bahhðs* 3, bakhðs*, bachðs, st. N. (a), »Backhaus«, Bäckerei; mhd. bachhðs, st. N., Bäckerei; nhd. (ält.) Backhaus, N., Backhaus, Backstube, Bäckerei, DW 1, 068, (schwäb.) Bachhaus, N., Backhaus, Fischer 1, 559, (schweiz.) Bachhus, N., Backhaus, Schweiz. Id. 2, 1719, vgl. (bay.) Bach..., Sb.?, Back..., Schmeller 1, 194; W.: s. ahd. bahgiskirri* 2, bahgiscirri*, st. N. (ja), »Backgeschirr«, Backgerät; L.: Seebold 87

*baka-, *bakam, germ., st. N. (a): nhd. Rücken (M.); ne. back (N.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *bheg‑, *bhog‑, V., biegen, wölben, EWAhd 1, 417, Falk/Torp 259; W.: an. bak, st. N. (a), Rücken (M.); W.: ae. bÏc (1), st. N. (a), Rücken (M.); W.: afries. bek* 21, st. M. (a), Rücken (M.); nfries. beck; W.: as. bak* 7, st. N. (a)?, Rücken (M.); mnd. bak, M., Rücken (M.), Schulter; W.: mnd. bake, F., Wange; vgl. an. bak-a (3), sw. F. (n), Speck; W.: ahd. bah* (2) 1, st. N. (a)?, Rücken (M.); L.: Falk/Torp 259, EWAhd 1, 417, Kluge s. u. Bache, Backbord, Backe 2

*bakan, *bakkan, germ., st. V.: nhd. backen; ne. bake; RB.: ae., as., ahd.; E.: idg. *bhæg‑, *bheh3g‑, V., wärmen, rösten (V.) (1), backen, Pokorny 113; s. idg. *bhÐ‑, *bhæ‑, *bheh1‑, *bhoh1‑, V., wärmen, rösten (V.) (1), Pokorny 113; W.: ae. ba-c-an, st. V. (6), backen; W.: as. ba‑k‑k‑an* 1, st. V. (6), backen; mnd. backen, st. V., backen; W.: ahd. bakkan* (1) 13, backan, bahhan*, bachan, st. V. (6), backen, rösten (V.) (1), dörren, trocknen; s. mhd. bachen, st. V., backen; nhd. backen, st. V., backen, DW 1, 1065, (oberd.) bachen, sw. V., backen, DW 1, 1062, Schweiz. Id. 4, 956, Fischer 1, 555, Schmeller 1, 194; L.: Falk/Torp 257, Seebold 87, EWAhd 1, 419, Kluge s. u. backen, Beck

*baki-, *bakiz, germ., st. M. (i): nhd. Bach; ne. brook; RB.: an., ae., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *bakja‑; E.: idg. *bhog‑, Sb., fließendes Wasser, Bach, Pokorny 161; W.: an. bek-k-r (2), st. M. (a?, i?), Bach; W.: ae. b’c-c, st. M. (i), Bach; W.: ae. bÏc (3), st. M. (i), F., N., Bach; W.: anfrk. bak* 1, st. M. (i), Bach; W.: s. anfrk. bek-e* 1?, st. F., Bach, Fluss; W.: as. *b’k‑i?, *bik-i?, st. M. (i), Bach; mnd. beke, bach, F., Bach; W.: ahd. bah (1) 19, st. M. (i)?, Bach, Fluss, Wasserlauf, Rinnsal, Sturzbach; s. mhd. bach, st. M., st. F., Bach; nhd. Bach, M., F., Bach, DW 1, 1057; L.: Falk/Torp 257, EWAhd 1, 427, Kluge s. u. Bach

*bakja-, *bakjaz, germ., st. M. (a): nhd. Bach; ne. brook; RB.: an., ae.; Hw.: s. *baki‑; E.: idg. *bhog‑, Sb., fließendes Wasser, Bach, Pokorny 161; W.: an. bek-k-r (2), st. M. (a?, i?), Bach; W.: ae. b’c-e, st. M. (ja), st. N. (ja), Bach; L.: EWAhd 1, 427, Kluge s. u. Bach

*bakk‑?, germ.?, Sb.: Vw.: s. *bak‑

*bakkan, germ., st. V.: Vw.: s. *bakan

*bakkin, germ., Sb.: nhd. Becken; ne. basin; RB.: as., ahd.; I.: Lw. lat. baccinium; E.: s. lat. baccinium, N., Wassergefäß; gall. bacca, F., Wassergefäß; weitere Herkunft unklar; W.: as. b’kkÆn* 2, st. N. (a), Becken, Kanne, Krug (M.) (1); mnd. becken, N., Becken; W.: ahd. bekkÆn* 22, bekkÆ*, st. N. (a), Becken, Schale (F.) (2); mhd. becke, becken, st. N., Becken, Waagschale; nhd. Becken, N., Becken, DW 1, 1216; L.: EWAhd 1, 508

*bakkæ-, *bakkæn, *bakka-, *bakkan, germ., sw. M. (n): Vw.: s. *bakæn

*bakn, germ., Sb.: nhd. »Kauer«; ne. »chewer«; RB.: afries., anfrk., ahd.; E.: s. idg. *bhag‑ (1), V., Sb., zuteilen, bestimmen, erhalten (V.), Zuteilung der Speise, Pokorny 107; W.: afries. bak-k-a* 5, bak-a*, sw. M. (n), Backe; saterl. beck; W.: anfrk. *bak-o?, sw. M. (n), Backe (F.), Backen (M.); W.: ahd. bakko* 10, backo*, sw. M. (n), Backen (M.), Backe (F.) (1), Kinnbacken, Schinken; mhd. backe, sw. M., Backe (F.) (1), Kinnlade; s. nhd. Backe, M., F., Backe (F.) (1), DW 1, 1063; L.: EWAhd 1, 421

*bakæ-, *bakæn, *baka-, *bakan, *bakkæ-, *bakkæn, *bakka-, *bakkan, germ., sw. M. (n): nhd. Backe; ne. cheek; RB.: afries., mnl., ahd.; E.: vgl. idg. *bhag‑ (1), V., Sb., zuteilen, bestimmen, erhalten (V.), Zuteilung der Speise, Pokorny 107; W.: afries. bak-k-a* 5, bak-a*, sw. M. (n), Backe; saterl. beck; W.: anfrk. *bak-o?, sw. M. (n), Backe (F.) (1), Backen (M.); mnl. bake, Sb., Rücken (M.), Speckseite; W.: ahd. bakko* 10, backo*, sw. M. (n), Backen (M.), Backe (F.) (1), Kinnbacken, Schinken; mhd. backe, sw. M., Backe (F.) (1), Kinnlade; s. nhd. Backe, M., F., Backe (F.) (1), DW 1, 1063; L.: Falk/Torp 259, Kluge s. u. Bache

*bakæ-, *bakæn, *baka‑, *bakan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Speck; ne. bacon; RB.: as.; E.: Etymologie unbekannt; W.: as. *bako?, sw. M. (n), Speckseite; mnd. bõke, M., Rücken (M.), Hinterbacke, Schinken

*bakæn, germ., sw. V.: nhd. backen, braten, kneten; ne. bake, fry, knead (V.); RB.: an., ahd.; Hw.: s. *bakan; E.: idg. *bhæg‑, *bheh3g‑, V., wärmen, rösten (V.) (1), backen, Pokorny 113; s. idg. *bhÐ‑, *bhæ‑, *bheh1‑, *bhoh1‑, V., wärmen, rösten (V.) (1), Pokorny 113; W.: an. ba-k-a (4), sw. V. (2), backen, braten, Hände und Füße wärmen; W.: ahd. bahhæn* 1, bachæn*, sw. V. (2), backen, rösten (V.) (1); L.: Seebold 87

*bal-, germ.?, V.: nhd. licht sein (V.), leuchten; ne. shine (V.); Hw.: s. *bala‑; E.: idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; s. idg. *bhõ- (1), V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; L.: Falk/Torp 267

*bala-, *balaz, *balla‑, *ballaz, germ., Adj.: nhd. weiß, licht, leuchtend; ne. white (Adj.), shining (Adj.); RB.: got., ahd.; Q.: PN (3. Jh.), ON?; E.: idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; s. idg. *bhõ- (1), V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; W.: got. *ba-l-s?, Adj. (a), weiß; W.: s. got. *ba-l-a 2, sw. M.? (n), Pferd mit Blesse (, Lehmann B15); W.: ahd. bal* (2)? 1, Adj., glänzend; L.: Falk/Torp 267, EWAhd 1, 431; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 475 (Balas, Balan, Balamber), Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 275 sieht den Namen Balamber als ungermanisch an, Ortsname Barolingus?

*balgi-, *balgiz, germ., st. M. (i): nhd. Balg, Haut; ne. bag, skin (N.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *belgan; E.: idg. *bhelh-, V., Sb., schwellen, Balg, Kissen, Polster, Pokorny 125; s. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: got. bal-g-s* 12, st. M. (i), Balg, Schlauch, Tasche (, Lehmann B16); W.: s. got. *bal-g-bru-s-t (?), Sb., Balgbersten; W.: an. bel-g-r, st. M. (i), Balg, Ledersack, Blasebalg, Bauch; W.: ae. *bel-g, st. M. (i); W.: ae. biel-g, st. M. (i), Balg, Sack, Börse (F.) (1), Beutel (M.) (1), Schote (F.) (1); W.: afries. bal-g* 1, bal-ch, Adj., in der Scheide befindlich; saterl. balg; W.: as. bal‑g 5?, st. M. (i), Balg; mnd. balch, M., Balg; W.: ahd. balg 25, st. M. (i), Balg, Blasebalg, Schlauch; mhd. balc, st. M., Balg, Haut, Schwertscheide; nhd. Balg, M., Balg, Haut, Schlauch, DW 1, 1084; L.: Falk/Torp 268, Seebold 99, EWAhd 1, 438, Kluge s. u. Balg

*balgjan, germ., sw. V.: nhd. schwellen machen, erzürnen; ne. annoy; RB.: an., ahd.; E.: s. idg. *bhelh‑, V., schwellen, Balg, Kissen, Polster, Pokorny 125; vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. bel-g-ja, sw. V. (1), aufschwellen, aufblasen; W.: ahd. belgen* (1) 2, sw. V. (1a), zum Zorn reizen, herausfordern; W.: mhd. belgen, sw. V., reizen; L.: Seebold 99

*balid-, germ.?, Sb.: nhd. Silberpappel; ne. white poplar; RB.: ahd.; E.: s. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ahd. belit 4, st. F.?, Silberpappel, Schwarzpappel, Pappel; L.: EWAhd 1, 531

*balikæ-, *balikæn, germ., sw. F. (n): nhd. Wasserhuhn, Belche; ne. coot; RB.: as., ahd.; E.: s. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: as. b’l‑ik‑o* 1, sw. M. (n), Belche, Bläßhuhn; W.: ahd. belihha* 1, belicha*, sw. F. (n), Blässhuhn; mhd. belche, sw. F., Blässhuhn; nhd. (ält.) Belche, F., Belche, Wasserhuhn, DW 1, 1439, (bay.) Belchen, F., Belche, Blässhuhn, Schmeller 1, 233; L.: Falk/Torp 267, EWAhd 1, 530

*baljæn, germ., sw. V.: nhd. brüllen; ne. roar (V.); RB.: an., ahd.; Hw.: s. *bellan; E.: s. idg. *bhel‑ (6), V., schallen, reden, brüllen, bellen, Pokorny 123; W.: an. bel-ja, sw. V. (2), brüllen; W.: s. ahd. bullæn* 2, sw. V. (2), brüllen; mhd. bullen, büllen, sw. V., bellen, heulen, brüllen; nhd. büllen, sw. V., brüllen, DW 2, 513; L.: Falk/Torp 266, Seebold 102

*balkæ-, *balkæn, *balka‑, *balkan, germ., sw. M. (n): nhd. Balken; ne. plank; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *balku‑; E.: idg. *bhele‑, Sb., Vorsprung, Balken, Bohle, Pokorny 122; s. idg. *bhel‑ (5), Sb., Arme, Vorsprung, Pokorny 122; W.: an. bjal-k-i, sw. M. (n), Balken; W.: ae. bol-c-a, sw. M. (n), Laufplanke; W.: afries. bal-k-a 4, sw. M. (n), Balken; nfries. balcke; W.: as. bal‑k‑o* 2, sw. M. (n), Balken (M.); mnd. balke, M., Balken (M.); W.: ahd. balko* 18, sw. M. (n), Balken, Kelter, Floß, Kahn; mhd. balke, sw. M., Balken, Waagebalken; nhd. Balke, M., Balken, DW 1, 1089; W.: ahd. bolko* 2, bolco, sw. M. (n), Schiffsgang, Laufsteg; L.: Falk/Torp 267, EWAhd 1, 440, Kluge s. u. Balken, Block

*balku-, *balkuz, germ., st. M. (u): nhd. Balken; ne. plank; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *balkæn; E.: idg. *bhele‑, Sb., Vorsprung, Balken, Bohle, Pokorny 122; s. idg. *bhel‑ (5), Sb., Arme, Vorsprung, Pokorny 122; W.: an. bal-k-r, st. M. (u), Scheidewand; W.: s. ae. bol-c-a, sw. M. (n), Laufplanke; W.: ae. bal-c, st. M. (a?, u?), Rain, Erhöhung zwischen zwei Furchen; W.: afries. bal-k-a 4, sw. M. (n), Balken; nfries. balcke; W.: s. as. bal‑k‑o* 2, sw. M. (n), Balken (M.); mnd. balke, M., Balken (M.); W.: s. ahd. balko* 18, balco, sw. M. (n), Balken, Kelter, Floß, Kahn, Schiffsgang, Laufsteg; mhd. balke, sw. M., Balken, Waagebalken; nhd. Balke, M., Balken, DW 1, 1089; W.: s. ahd. bolko* 2, bolco, sw. M. (n), Schiffsgang, Laufsteg; L.: Falk/Torp 267, EWAhd 1, 440

*ball‑, germ., Präf.: Q.: PN (3. Jh.); E.: idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, strotzen, sprudeln, Pokorny 120; L.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 20 (Andonoballus), 43 (Ballomarius), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 475 (Bandonnoball, Ballomari, Ballomeris)

*balla-, *ballaz, germ., st. M. (a): nhd. Ball (M.) (1), Ballen (M.); ne. ball; RB.: as., ahd.; E.: s. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120, EWAhd 1, 430; W.: as. *bal?, *bal-l?, st. M. (i), Ball (M.) (1); mnd. bal, M., Ball (M.) (1); W.: ahd. bal (1) 27, st. M. (a), Ball (M.) (1), Spielball, Ballen (M.), Kugel, Kloß, Handballen, Bissen; mhd. bal, st. M., Ball (M.) (1), Kugel, Ballen (M.); nhd. Ball, M., Ball (M.) (1), DW 1, 1090; L.: EWAhd 1, 430

*balla-, *ballaz, germ., Adj.: Vw.: s. *bala‑

*ballæ-, *ballæn, *balla‑, *ballan, germ., sw. M. (n): nhd. Kugel, Ball (M.) (1); ne. ball; RB.: an., ae., ahd.; E.: vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. b‡ll-r, st. M. (u), Kugel, Hode; W.: ae. beal-l-uc, st. M. (a), Hode; W.: ahd. ballo 5, sw. M. (n), »Ball« (M.) (1), Ballen (M.), Handballen, Kugel; mhd. balle, sw. M., Ball (M.) (1), Ballen (M.); nhd. Ballen, M., Ball (M.) (1), Ballen (M.), Duden 1, 296; W.: s. ahd. balla 39, st. F. (æ), sw. F. (n), Ball (M.) (1), Kugel, Kloß, Bissen; W.: s. ahd. bolæn* 3, sw. V. (2), wälzen, schleudern, rollen; mhd. boln, sw. V., rollen, werfen, schleudern, kunstvoll anbringen; vgl. nhd. bollen, sw. V., knospen, DW 2, 232, (schweiz.) bolen, sw. V., rollen, wälzen, schleudern, Schweiz. Id. 4, 1177, (schwäb.) bolen, sw. V., rollen, wälzen, schleudern, Fischer 1, 1271, (bad.) bolen, sw. V., rollen, wälzen, schleudern, Ochs 1, 285; L.: Falk/Torp 267, EWAhd 1, 443

*ballu-, *balluz, germ., st. M. (u): nhd. Kugel, Ball (M.) (1); ne. ball; RB.: an., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. b‡ll-r, st. M. (u), Kugel, Hode; W.: s. as. *bal?, *bal-l?, st. M. (i), Ball (M.) (1); mnd. bal, M., Ball (M.) (1); W.: s. ahd. ballo 5, sw. M. (n), »Ball« (M.) (1), Ballen (M.), Handballen, Kugel; mhd. balle, sw. M., Ball (M.) (1), Ballen (M.); nhd. Ballen, M., Ball (M.) (1), Ballen (M.), Duden 1, 296; W.: s. ahd. balla 39, st. F. (æ), sw. F. (n), Ball (M.) (1), Kugel, Kloß, Bissen; W.: ahd. bal (1) 27, st. M. (a), Ball (M.) (1), Spielball, Ballen (M.), Kugel, Kloß, Handballen, Bissen; mhd. bal, st. M., Ball (M.) (1), Kugel, Ballen (M.); nhd. Ball, M., Ball (M.) (1), DW 1, 1090; L.: Falk/Torp 267, EWAhd 1, 430, Kluge s. u. Ball 1

*balta-, *baltaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Balz; ne. display of the male bird; E.: s. idg. *bheld‑, V., pochen, schlagen, Pokorny 124; vgl. idg. *bhel‑ (3), V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; Falk/Torp 268

*balta-, *baltaz, *baltja‑, *baltjaz, germ., st. M. (a): nhd. Gürtel; ne. belt; RB.: ae., ahd.; I.: Lw. lat.-etrusk. balteus; E.: s. lat.-etrusk. balteus, M., Wehrgehenk; W.: ae. b’lt, st. M. (a), Gürtel; ? an. belt-i, st. N. (ja), Gürtel; W.: ahd. balz 13, st. M. (a), Gürtel, Wehrgehenk, Halskette, Halsband; ? an. belt-i, st. N. (ja), Gürtel; L.: Falk/Torp 268, EWAhd 1, 447

*baltja‑, *baltjaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *balta‑

*balþa-, *balþaz, germ., Adj.: nhd. kräftig, kühn, tapfer; ne. strong (Adj.), bold (Adj.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Q.: PN (5. Jh.); E.: idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, strotzen, sprudeln, Pokorny 120; W.: got. *bal-þ-s *bald-, Adj. (a), »geschwollen«, kühn; W.: an. bal-l-r, Adj., kühn; W.: ae. beal-d, Adj., kühn, tapfer, stark; W.: s. ae. biel-d-e, Adj., kühn; W.: afries. bal-d, Adj., kühn; W.: s. afries. bal-d‑e* 1, Adv., bald; W.: anfrk. *bal‑d?, Adj., mutig, tapfer; W.: as. bal‑d 3, Adj., kühn; mnd. bold, bald (Gallée), bolt, balt, Adj., kühn, eifrig; W.: ahd. bald 29, Adj., kühn, mutig, tapfer, verwegen; mhd. balt, Adj., kühn, mutig, tapfer, verwegen; fnhd. bald, Adj., schnell, stark, DW 1, 1081; nhd. (bay.) bald, Adj., tapfer, Schmeller 1, 233, (oberhess.) bald, Adj., tapfer, Crecelius 86; W.: s. ahd. borabaldo* 1, Adv., sehr kühn, zuversichtlich, mutig; mhd. borebalde, Adv., sehr kühn; L.: Falk/Torp 267, Heidermanns 115, EWAhd 1, 434, Kluge s. u. bald; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 42 (Baldaredus, Baldaridus, Balthi), 73 (Ebrebaldus), 93 (Fredbaldus), 136 (Hildibaldus), 228 (Theudebaldus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 476 (Baldared, Baldarid, Baldered, Baldric, Badulio, Baldvigi, Valdvigi, Baltamod, Dagobald, Detibald, Egrebald, Garivald, Bundebald, Husibald)

*balþÐn, *balþÚn, germ.?, sw. V.: nhd. kühn werden, sich erkühnen; ne. become bold; RB.: ahd.; Hw.: s. *balþa‑; E.: s. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ahd. baldÐn* 4, sw. V. (3), kühn werden, Mut fassen, getrauen, erkühnen; mhd. balden, sw. V., kühn werden, Mut fassen, eilen, froh sein über; L.: Heidermanns 116

*balþÆ-, *balþÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Kühnheit; ne. boldness; RB.: got., ae., ahd.; Hw.: s. *balþa‑; E.: s. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, strotzen, sprudeln, Pokorny 120; W.: got. bal-þ-ei* 6, sw. F. (n), Kühnheit, Freimut, Freimütigkeit, Unerschrockenheit; W.: ae. biel-d‑u, biel-d-o, byl-d-u, sw. F. (Æn), Kühnheit, Mut, Vertrauen, Zuversicht; W.: ahd. beldÆ 46, baldÆ, beldÆn*, st. F. (Æ), Mut, Kühnheit, Tollkühnheit, Vermessenheit; mhd. belde, st. F., Dreistigkeit; vgl. nhd. in Bälde, Adv., in Bälde, bald, DW 1, 1084; L.: Heidermanns 115

*balþiþæ, *balþeþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Kühnheit, Mut; ne. boldness; RB.: ahd.; Hw.: s. *balþa‑; E.: vgl. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, strotzen, sprudeln, Pokorny 120; W.: ahd. beldida* 5, st. F. (æ), Mut, Kühnheit, Entschlossenheit; L.: Heidermanns 115

*balþjan, germ., sw. V.: nhd. kühn machen, aufmuntern; ne. make (V.) bold; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *balþa‑; E.: vgl. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, strotzen, sprudeln, Pokorny 120; W.: got. bal-þ-jan* 1, sw. V. (1), kühn sein (V.), wagen; W.: an. bel-l-a (2), sw. V. (1), kräftig machen, aufmuntern, ausführen; W.: ae. biel-d-an (1), bil-d-an, sw. V. (1), ermutigen, antreiben, anspornen; W.: as. b’l‑d‑ian* 1, sw. V. (1a), kühn machen; W.: ahd. belden* 7, sw. V. (1a), kühn sein (V.), zuversichtlich sein (V.), ermutigen, ermuntern; mhd. belden, balden, sw. V., kühn werden, kühn machen; L.: Heidermanns 115

*balþæn, germ.?, sw. V.: nhd. kühn sein (V.); ne. be bold; RB.: ae.; Hw.: s. *balþa‑; E.: s. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ae. beal-d‑ian, sw. V., kühn sein (V.); L.: Heidermanns 116

*balwa-, *balwam, germ., st. N. (a): nhd. Unglück, Übel, Verderben; ne. evil (N.); RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *balwa‑ (Adj.); E.: idg. *bheleu-, V., Adj., schlagen, kraftlos machen, schwach, krank, Pokorny 125; W.: got. *balu?, st. N. (wa), Unglück, Übel; W.: s. got. balw-ein-s* 2, st. F. (i/æ), Pein, Strafe, Folter, Qual; W.: an. b‡l, st. N. (wa), Unglück, Schaden (M.), Sünde, Verderben; W.: ae. beal‑u (1), beal-o (1), st. N. (wa), Übel, Harm, Verderben, Elend, Unglück, Untergang; W.: as. bal‑u* 2, st. M. (wa), st. N. (wa), Übel, Verderben; vgl. mnd. bõle; W.: ahd. balo (1) 40, st. M. (wa), N. (wa), Böses, Übel, Unheil, Bosheit; mhd. bale, st. M., Böses, Unrecht; vgl. nhd. (rhein.) bal (2), Adj., böse, Rhein. Wb. 1, 405, (bay./schwäb.) Balmund, M., schlechter Vormund, Schmeller 1, 228, Fischer 1, 598, (kärntn.) Palmund, M., schlechter Vormund, Lexer 14; L.: Falk/Torp 268, Heidermanns 116, EWAhd 1, 444

*balwa-, *balwaz, germ., Adj.: nhd. übel, quälend; ne. evil (Adj.); RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *bheleu‑, V., Adj., schlagen, kraftlos machen, schwach, krank, Pokorny 125; W.: got. *balu-s, Adj. (wa), böse, übel; W.: s. got. balw-a-wÐs-ei* 1, balwaweisei*, sw. F. (n), Bosheit (, Lehmann B20); W.: s. got. *balw-a-wei-s, Adj. (a), böse, übel (, Lehmann B20); W.: ae. beal‑u (2), beal-o (2), Adj. (wa), übel, tödlich, gefährlich, böse; W.: s. as. bal‑u‑hug‑d‑ig 2, Adj., verderbensinnend, feindlich; W.: afries. *bal-u, Adj., übel; W.: s. ahd. balawÆn* 1, Adj., schädlich, böse; L.: Falk/Torp 268, EWAhd 1, 444, Heidermanns 116

*balwa-, *balwaz, germ., st. M. (a): nhd. Übel, Verderben; ne. evil (N.); RB.: as., ahd.; Hw.: s. *balwa‑ (Adj.); E.: s. idg. *bheleu‑, V., Adj., schlagen, kraftlos machen, schwach, krank, Pokorny 125, EWAhd 1, 444; W.: as. bal‑u* 2, st. M. (wa), st. N. (wa), Übel, Verderben; vgl. mnd. bõle; W.: ahd. balo (1) 40, st. M. (wa), N. (wa), Böses, Übel, Unheil, Bosheit; mhd. bale, st. M., Böses, Unrecht; vgl. nhd. (rhein.) bal (2), Adj., böse, Rhein. Wb. 1, 405, (bay./schwäb.) Balmund, M., schlechter Vormund, Schmeller 1, 228, Fischer 1, 598, (kärntn.) Palmund, M., schlechter Vormund, Lexer 14; L.: , Heidermanns 116, EWAhd 1, 444

*balwÆga-, *balwÆgaz, germ.?, Adj.: nhd. übel, quälend; ne. evil (Adj.); RB.: ahd.; Hw.: s. *balwa‑ (Adj.); E.: vgl. idg. *bheleu‑, V., Adj., schlagen, kraftlos machen, schwach, krank, Pokorny 125; W.: ahd. balawÆg* 12, Adj., übel, böse, arglistig, hasserfüllt, verderblich; L.: Heidermanns 116

*balwjan, germ., sw. V.?: nhd. quälen, übel tun; ne. torment (V.); RB.: got.; Hw.: s. *balwa‑ (Adj.); E.: idg. *bheleu-, V., Adj., schlagen, kraftlos machen, schwach, krank, Pokorny 125; W.: got. balw-jan 4, sw. V. (1), martern, quälen, plagen; L.: Heidermanns 116

*balwæn, germ.?, sw. V.: nhd. quälen, übel tun; ne. torment (V.); RB.: an.; Hw.: s. *balwa‑ (Adj.); E.: s. idg. *bheleu‑, V., Adj., schlagen, kraftlos machen, schwach, krank, Pokorny 125; W.: an. b‡l-v-a, sw. V. (2), verfluchen, Schaden (M.) zufügen; L.: Heidermanns 116

*bamiº-, *bamiþ‑, *bamda, *bamdo, *bamdi, *bamdja, germ.?, Sb.: nhd. nicht eingefriedigte baumlose Heuwiese (meist abgelegen); ne. meadow; RB.: ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ahd.? bamid* (?) 1, Sb., Weide (F.) (2), Weideland; nhd. (rhein.) Bänd, Band, Banden, Sb., Weide (F.) (2), Rhein. Wb. 1, 436; L.: EWAhd 1, 451

*ban-, germ.?, V.: nhd. schlagen; ne. beat (V.); RB.: ahd.; E.: idg. *bhen‑, V., schlagen, verwunden, Pokorny 126; W.: s. ahd. banæn* 5, sw. V. (2), züchtigen, quälen, abquälen, kasteien, abhetzen

*band‑, germ.: Hw.: s. *bandjan?, *banti?; Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 476 (Bantard?, Pantard?, Panto?)

*banda-, *bandam, germ., st. N. (a): nhd. Band (N.), Fessel (F.) (1); ne. band, fetter (N.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *bendan, *bandi‑; Q.: PN (1. Jh. v.); E.: idg. *bhendh-, V., binden, Pokorny 127; W.: got. band-i 7, st. F. (i/æ), Band (N.), Fessel (F.) (1) (, Lehmann B21); W.: an. band, st. N. (a), Band (N.), Fessel (F.) (1), Verpflichtung; W.: ae. b’nd, st. M. (i), st. F. (jæ), st. N. (a), Band (N.), Binde, Fessel (F.) (1); W.: afries. bend-e 42, N., Band (N.), Fessel (F.) (1); W.: s. afries. band 1, bend*, Sb., Band (N.); saterl. bend; W.: as. band* 13, st. M. (a)?, st. N. (a)?, st. F. (i)?, Band (N.), Fessel (F.) (1), Binde; mnd. bant, band, M., Band (N.), Fessel (F.) (1), Maßeinheit; W.: ahd. bant* 29, st. N. (a, iz/az), Band (N.), Binde, Fessel (F.) (1), Zwang; mhd. bant, st. N., Band (N.), Verband, Fessel (F.) (1), Reif (M.) (2); nhd. Band, N., Band (N.), DW 1, 1096; L.: Falk/Torp 259, Seebold 103, EWAhd 1, 462, Kluge s. u. Band 2; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 55 (Bucinobantes), 242 (Tubantes), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 476 (Bucinobantibus, Tubantes)

*bandi-, *bandiz, germ., st. F. (i): nhd. Band (N.), Fessel (F.) (1); ne. band, fetter (N.); RB.: got., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *banda‑; E.: idg. *bhendh-, V., binden, Pokorny 127; W.: got. band-i 7, st. F. (i/æ), Band (N.), Fessel (F.) (1) (, Lehmann B21); W.: ae. b’nd, st. M. (i), st. F. (jæ), st. N. (a), Band (N.), Binde, Fessel (F.) (1); W.: s. afries. bend-e 42, N., Band (N.), Fessel (F.) (1); W.: s. afries. band 1, bend*, Sb., Band (N.); saterl. bend; W.: as. band* 13, st. M. (a)?, st. N. (a)?, st. F. (i)?, Band (N.), Fessel (F.) (1), Binde; mnd. bant, band, M., Band (N.), Fessel (F.) (1), Maßeinheit; W.: ahd. bant* 29, st. N. (a, iz/az), Band (N.), Binde, Fessel (F.) (1), Zwang, Zügel; mhd. bant, st. N., Band (N.), Verband, Fessel (F.) (1), Reif (M.) (2), Gebinde, Querbalken; nhd. Band, N., Band (N.), DW 1, 1096; L.: Seebold 103, EWAhd 1, 462

*bandi-, *bandiz, germ., st. M. (i): nhd. Band (N.), Fessel (F.) (1); ne. band, fetter (N.); RB.: ae., afries.; Hw.: s. *bendan, *banda‑; E.: idg. *bhendh-, V., binden, Pokorny 127; W.: ae. b’nd, st. M. (i), st. F. (jæ), st. N. (a), Band (N.), Binde, Fessel (F.) (1); W.: s. afries. band 1, bend*, Sb., Band (N.); saterl. bend; L.: Seebold 103

*bandila-, *bandilaz, germ., st. M. (a): nhd. Band (N.); ne. band; RB.: an., ahd.; Hw.: s. *bendan; E.: vgl. idg. *bhendh‑, V., binden, Pokorny 127; W.: an. bend-il-l, st. M. (a), Garbenband; W.: ahd. bentil* 12, st. M. (a), »Bendel«, Band (N.), Binde, Brusttuch; mhd. bendel, st. M., Band (N.), Binde; nhd. (ält.) Bändel, Bende, M., kleine Binde, DW 1, 1099, 1466; L.: Seebold 103

*bandisla-, *bandislam, germ.?, st. N. (a): nhd. Biegung; ne. bend (V.); RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. benz-l, st. N. (a), Biegung, Spannung

*bandjan (1), germ., sw. V.: nhd. binden, spannen; ne. bind, stretch (V.); RB.: an., ae., ahd.; Hw.: s. *band‑?; Q.: PN?; E.: s. idg. *bhendh‑, V., binden, Pokorny 127; W.: an. bend-a (2), sw. V. (1), binden, spannen; W.: ae. b’nd-an, sw. V. (1), spannen, den Bogen spannen, binden, fesseln; W.: s. ahd. gibenten* (?) 1, sw. V. (1a), binden, zusammenbinden; L.: Falk/Torp 259, Seebold 103; Son.: ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 476 (Bantard?, Pantard?, Panto?)

*bandjan (2), germ.?, sw. V.: nhd. biegen; ne. bend (V.); RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. bend-a (2), sw. V. (1), beugen; L.: Falk/Torp 259

*bandsa‑, *bandsaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *bansa‑

*bandwjan, germ., sw. V.: nhd. Zeichen geben, ansagen; ne. signal (V.), announce (V.); RB.: got., an.; E.: vgl. idg. *bhõ- (1), V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; W.: got. ba-nd-w-jan* 11, sw. V. (1), Zeichen geben, Wink geben, andeuten, bezeichnen; W.: an. bend-a (1), sw. V. (1), anzeigen, vorbedeuten; L.: Falk/Torp 256

*bandwæ-, *bandwæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Zeichen; ne. sign (N.); RB.: got., (frz.); E.: vgl. idg. *bhõ- (1), V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; W.: got. ba-nd-w-æ 2, sw. F. (n), Zeichen, verabredetes Zeichen; W.: got. ba-nd-w-a* 1, st. F. (wæ), Zeichen (, Lehmann B22); W.: frz. banière, F., Heerfahne; mhd. baniere, st. F., st. N., Banner; an. banel, st. N. (a), Banner, Fahne; W.: frz. banière, F., Heerfahne; mhd. baniere, st. F., st. N., Banner; nhd. Banner, N., Banner; L.: Falk/Torp 256, Kluge s. u. Banner

*bang-, germ.?, V.: nhd. schlagen; ne. beat (V.); E.: s. idg. *bhen-, V., schlagen, verwunden, Pokorny 126?

*banjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Wunde; ne. wound (V.); RB.: got., an., ae.; E.: idg. *bhen-, V., schlagen, verwunden, Pokorny 126; W.: got. ban-j-a* 3, st. F. (jæ), Schlag, Wunde, eiternde Wunde, Geschwür (, Lehmann B23); W.: an. ben, st. F. (jæ), st. N. (a), Wunde; W.: ae. b’n-n (1), b’n, st. F. (jæ), Wunde;

*bank-, germ.?, V.: nhd. schlagen, klopfen; ne. beat (V.); E.: Etymologie unbekannt

*bank-, germ.?, V.: Vw.: s. *bak‑

*banki-, *bankiz, germ., st. M. (i): nhd. Erhöhung, Bank (F.) (1); ne. bench; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *bankæn; E.: vgl. idg. *bheg-, V., biegen, wölben; W.: got. *bagk-s?, st. M. (i?), Bank (F.) (1); W.: s. an. bek-k-r (1), st. M. (a), Bank (F.) (1); W.: ae. b’-n-c, st. F. (i), Bank (F.) (1); W.: s. ae. bac-c-e, sw. F. (n), Höhenrücken; W.: s. afries. ba-n-k* 7, be-n-k*, F., Bank (F.) (1); saterl. banc; W.: s. as. ba‑n‑k* 5, st. F. (i), Bank (F.) (1); mnd. bank, F., Bank (F.) (1); W.: ahd. bank* 10, banc, st. M. (a?, i?), st. F. (i), Bank (F.) (1); mhd. banc, st. M., st. F., Bank (F.) (1), Tisch, Wechselbank, Brustwehr; nhd. Bank, F., Bank (F.) (1), DW 1, 1105; L.: Falk/Torp 259, EWAhd 1, 456, Kluge s. u. Bank

*bankæ-, *bankæn, *banka‑, *bankan, germ., sw. M. (n): nhd. Erhöhung, Bank (F.) (1); ne. bench; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *banki‑; E.: vgl. idg. *bheg-, V., biegen, wölben; W.: s. got. *bagk-s?, st. M. (i?), Bank (F.) (1); W.: ae. ba-n-c-a, sw. M. (n), Lager, Bett; W.: ae. bac-c-a, sw. M. (n), Höhenrücken; W.: s. ae. b’-n-c, st. F. (i), Bank (F.) (1); W.: s. afries. ba-n-k* 7, be-n-k*, F., Bank (F.) (1); saterl. banc; W.: s. as. ba‑n‑k* 5, st. F. (i), Bank (F.) (1); mnd. bank, F., Bank (F.) (1); W.: s. ahd. bank* 10, banc, st. M. (a?, i?), st. F. (i), Bank (F.) (1); mhd. banc, st. M., st. F., Bank (F.) (1), Tisch, Wechselbank, Brustwehr; nhd. Bank, F., Bank (F.) (1), DW 1, 1105; L.: Falk/Torp 259, EWAhd 1, 456

*banna-, *bannam, germ., st. N. (a): nhd. Gebot, Bann; ne. order (N.), banishment; RB.: an., ae., afries., as.; Hw.: s. *bannan, *banna‑ (M.); E.: s. idg. *bhõ‑ (2), *bheh2‑, *bhah2‑, V., sprechen, Pokorny 105; W.: an. ba-n-n, st. N. (a), Verbot, Bann, Verbannung; W.: ae. *ba-n-n?, st. N. (a); W.: afries. ba-n-n 70?, bo‑n-n, ba-n, bo-n, st. M. (a), st. N. (a), Bann, Befehl, Aufgebot, Verfügung, Heerbanngebiet; nfries. banjen; W.: as. ba‑n 1, ba-n-n*, st. M. (a?, i?)?, st. N.?, Bann, Befehl; mnd. ban, M., Bann; L.: Seebold 98, EWAhd 1, 453

*banna-, *bannaz, germ., st. M. (a): nhd. Gebot, Befehl, Bann, Aufgebot; ne. order (N.), banishment; RB.: ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *bannan, *banna‑; E.: s. idg. *bhõ‑ (2), *bheh2‑, *bhah2‑, V., sprechen, Pokorny 105; W.: s. ae. *ba-n-n?, st. N. (a); W.: afries. ba‑n‑n 70?, bo‑n-n, ba-n, bo-n, st. M. (a), st. N. (a), Bann, Befehl, Aufgebot, Verfügung; nfries. banjen; W.: as. ba‑n 1, ba-n-n*, st. M. (a?, i?)?, st. N.?, Bann, Befehl; mnd. ban, M.; W.: ahd. ban 19, st. M. (a, i?), Bann, Anordnung, Gebot, Aufgebot; mhd. ban, st. M., Gebot, Verbot, Einberufung; nhd. Bann, M., Gebot, Verbot, Bann, Ächtung, DW 1, 1113; L.: Falk/Torp 256, Seebold 98, EWAhd 1, 453, Kluge s. u. Bann

*bannan, germ., st. V.: nhd. befehlen, gebieten, verbieten, bannen, Zeichen geben; ne. order (V.), forbid, banish, signal (V.); RB.: ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *far‑, *ga‑, *uz‑; E.: s. idg. *bhõ‑ (2), *bheh2‑, *bhah2‑, V., sprechen, Pokorny 105; W.: ae. ba-n-n-an, st. V. (7)=red. V., bannen, befehlen, gebieten; W.: afries. ba-n-n-a 50?, bo-n-n-a, st. V. (7)=red (V.), bannen, aufbieten, befehlen, gebieten, vor Gericht laden; W.: as. ba‑n‑n‑an 1, red. V. (1), vorladen, einberufen (V.); mnd. bannan, st. V., gebieten, verbieten, aufbieten, bannen; W.: ahd. bannan* 3, red. V., bannen, gebieten, anordnen, vor Gericht fordern; mhd. bannen, red. V., gebieten, verbieten, in den Bann tun; s. nhd. bannen, sw. V., gebieten, verbieten, bannen, DW 1, 1115; L.: Falk/Torp 256, Seebold 88

*bannæn, germ., sw. V.: nhd. befehlen, gebieten, verbieten, bannen, Zeichen geben; ne. order (V.), forbid, banish; RB.: an., ahd.; E.: s. idg. *bhõ‑ (2), *bheh2‑, *bhah2‑, V., sprechen, Pokorny 105; W.: an. ba-nn-a, sw. V. (2), verbieten, bannen, verbannen; W.: ahd. bannæn* 1, sw. V. (2), bannen, vorladen, vor Gericht fordern; nhd. bannen, sw. V., bannen, DW 1, 1115; L.: Seebold 89

*banæ-, *banæn, *bana‑, *banan, germ., sw. M. (n): nhd. Tod, Tötung, Totschläger; ne. killing (N.), killer; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhen‑, V., schlagen, verwunden, Pokorny 126; W.: an. ban-i, sw. M. (n), Tod, Mörder, Büttel; W.: ae. ban-a, bon-a, sw. M. (n), Totschläger, Mörder; W.: afries. ban-a* 18, bon-a, sw. M. (n), Mörder, Totschläger; nnordfries. bane; W.: s. afries. *ban‑, Sb., Mord...; W.: as. ban‑o 8, sw. M. (n), Mörder, Töter; s. mnd. bõne, F., Mordbuße; W.: ahd. bano 4, sw. M. (n), »Töter«, Totschläger, Mörder, Schlächter, Scharfrichter, Henker; W.: s. ahd. bana* 1, sw. F. (n), Tod, Tötung, Hinrichtung; L.: Falk/Torp 256, EWAhd 1, 460

*bansa-, *bansaz, *bandsa‑, *bandsaz, germ., st. M. (a): nhd. Krippe, Stall, Scheune; ne. crib, barn; RB.: an., ae.; Hw.: s. *bansti‑; E.: s. idg. *bhendh-, V., binden; W.: an. bõs-s, st. M. (a), Stand im Kuhstall; W.: s. ae. bæs-ig, Sb., Stall, Krippe; L.: Falk/Torp 259

*bansti-, *banstiz, germ?., st. M. (i): nhd. Krippe, Stall, Scheune; ne. crib, barn; RB.: got.; Hw.: s. *bansa‑; E.: s. idg. *bhendh-, V., binden, Pokorny 127; W.: got. ban-st-s* 2, st. M. (i), Scheuer, Scheune (, Lehmann B24); L.: Falk/Torp 259

*banti, germ.?, Sb., Gau, Gegend; ne. district.; RB.: as., ahd.?; Hw.: s. *band‑?; Q.: PN (1. Jh. v. Chr.); E.: Etymologie unbekannt; W.: as. *bant‑i?, Sb., Gau; W.: ? s. ahd. elibenzo 3, sw. M. (n), Ankömmling, Fremdling, Fremder; L.: EWAhd 2, 1036; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 476 (Bantard?, Pantard?, Panto?)

*bar‑, germ.: Q.: PN?; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 476 (Baro)

*bara, germ., Adv.: nhd. sehr; ne. very; RB.: afries., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128?; W.: afries. *ber (2), Adv., sehr; W.: as. *bar? (2), Adj., sehr; W.: ahd. *bæra (4)?, (Adj.), sehr, viel, allzu; L.:, EWAhd 2, 242

*bara?, germ.?, Sb.: nhd. Zins, Ertrag; ne. profit (N.); RB.: mhd.; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: mhd. urbor, urbar, st. F., st. N., zinstragendes Grundstück, Zinsgut, Zinsgutzins, Rente; L.: Falk/Torp 260

*bara-, germ., Sb.: nhd. Gerste; ne. barley; RB.: an., ae.; Hw.: s. *bariza‑; E.: idg. *bhares-, Sb., Gerste, Spelt, Pokorny 111; s. idg. *bhar-, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: an. bar-r (2), st. N. (a), Getreide; W.: ae. b’r-e, st. M. (a?, i?), Gerste; W.: s. ae. bÏr‑lic, Adj., gersten; an. bar-lak, st. N. (a), Gerste; L.: Falk/Torp 262

*bara-, germ.?, Sb.: nhd. Strauch; ne. shrub; RB.: ae.; E.: s. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: ae. *bÏr (2), F., Schweineweide

*bara-, *baraz, germ., st. M. (a): nhd. Mann; ne. man; RB.: got., lat.-lang., lat.-ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: s. got. *bar-a?, sw. M. (n), Mann; W.: lat.‑lang. baro* 2, M., Mann, Mensch; W.: lat.-ahd.? baro 35?, M., Mann, Freier (M.) (1)

*bara‑, *baraz, germ.?, M.: nhd. Träger; ne. bearer; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128

*barda-, *bardam, germ., st. N. (a): nhd. Rand, Bart; ne. edge, beard; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *barda‑, *bardæn; Q.: PN (1. Jh. v. Chr.); E.: idg. *bhardhõ, F., Bart, Pokorny 110; W.: got. *bard-s (1) 1, bars, krimgot., st. M.? (a), Bart (, Lehmann B30); W.: s. an. bar‑Œ (2), st. M. (a), Bart; W.: s. ae. bear-d, st. M. (a), Bart; W.: s. as. *bar‑d?, st. M. (a, i?), Bart; mnd. bõrt, M., Bart; W.: s. as. *bar‑d‑oh‑t?, Adj., bärtig; W.: s. ahd. bart (1) 11, st. M. (a, i?), Bart; mhd. bart, st. M., Bart, Schamhaar; nhd. Bart, M., Bart, DW 1, 1141; L.: Falk/Torp 262, EWAhd 1, 488, Kluge s. u. Bart; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 150 (Langobardi)

*barda-, *bardaz, germ., st. M. (a): nhd. Rand, Bart; ne. edge, beard; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *barda‑, *bardæn; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Q.: PN (1. Jh. v. Chr.); E.: idg. *bhardhõ, F., Bart, Pokorny 110; W.: got. *bard-s (1) 1, bars, krimgot., st. M.? (a), Bart (, Lehmann B30); W.: an. bar‑Œ (2), st. M. (a), Bart; W.: ae. bear-d, st. M. (a), Bart; W.: afries. ber-d 15, st. M. (a), Bart; saterl. bard; W.: as. *bar‑d?, st. M. (a, i?), Bart; mnd. bõrt, M., Bart; W.: s. as. *bar‑d‑oh‑t?, Adj., bärtig; W.: ahd. bart (1) 11, st. M. (a, i?), Bart; mhd. bart, st. M., Bart, Schamhaar; nhd. Bart, M., Bart, DW 1, 1141; L.: Falk/Torp 262, EWAhd 1, 488, Kluge s. u. Bart; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 150 (Langobardi)

*bardæ-, *bardæn, germ., sw. F. (n): nhd. Barte (F.) (1), Axt, Streitaxt, breites Beil; ne. axe; RB.: anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *barda‑; E.: vgl. idg. *bhardhõ, F., Bart, Pokorny 110; idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., hervorstehende Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: anfrk. bard-a* 1, sw. F. (n), Axt, Barte (F.) (1); W.: as. bar‑d‑a* 1, sw. F. (n), Barte (F. ) (1), Beil; mnd. bõrde, F., Barte (F.) (1), Beil; W.: ahd. barta (1) 41, sw. F. (n), Barte (F.) (1), Axt, Beil, Haue, Hacke, Hellebarde; mhd. barte, sw. F., Barte (F.) (1), Beil, Streitaxt; nhd. (ält.) Barte, F., Barte (F.) (1), Axt, DW 1, 1143; L.: EWAhd 1, 490

*bardu-, *barduz, germ., Sb.: nhd. Barte (F.) (1), Axt; ne. axe; RB.: anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *barda‑, *bardæn; E.: vgl. idg. *bhardhõ, F., Bart, Pokorny 110; idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., hervorstehende Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: s. anfrk. bard-a* 1, sw. F. (n), Axt, Barte (F.) (1); W.: s. as. bar‑d‑a* 1, sw. F. (n), Barte (F. ) (1), Beil; mnd. bõrde, F., Barte (F.) (1), Beil; W.: s. ahd. barta (1) 41, sw. F. (n), Barte (F.) (1), Axt, Beil, Haue, Hacke, Hellebarde; mhd. barte, sw. F., Barte (F.) (1), Beil, Streitaxt; nhd. (ält.) Barte, F., Barte (F.) (1), Axt, DW 1, 1143

*bargjan, germ., sw. V.: nhd. kosten (V.) (2); ne. cost (V.); RB.: an., ae., ahd.; E.: vgl. idg. *bhares‑, Sb., Gerste, Spelt, Pokorny 111; W.: an. berg-ja, sw. V. (1), schmecken, kosten (V.) (2); W.: ae. bier-g-an, bir-g-an, byr-g-an (3), beor-g-an (2), ber-g-an, sw. V. (1), kosten (V.) (2), schmausen; W.: s. ahd. bergita 6, sw. F. (n), Kuchen, Backwerk

*bari-, *bariz, germ.?, st. M. (i): nhd. Barren, Krippe; ne. crib, bar (N.); E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: s. ahd. barno* 4, sw. M. (n), »Barn«, Krippe; mhd. barne, sw. M., Krippe, Raufe; nhd. Barn, M., Krippe, Raufe, DW 1, 1137, (bay./schwäb./bad./rhein.) Barn, M., Krippe, Raufe, Schmeller 1, 278, Fischer 1, 649, Ochs 1, 120, Rhein. Wb. 1, 466, (kärntn.) Pærn, M., Krippe, Raufe, Lexer 16; L.: EWAhd 1, 482

*bariza-, *barizam, germ., st. N. (a): nhd. Gerste, Getreide; ne. barley, grain; RB.: got., an.; E.: idg. *bhares-, Sb., Gerste, Spelt, Pokorny 111; s. idg. *bhar-, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: got. *bar-i-s, st. N. (a), Gerste; W.: an. bar-r (2), st. N. (a), Getreide; L.: Falk/Torp 262

*barjan, germ., sw. V.: nhd. schlagen; ne. beat (V.), hit (V.); RB.: an., ae., afries., ahd.; Vw.: s. *ga‑; E.: idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. ber-ja, sw. V. (1), schlagen, dreschen, töten; W.: ae. *bÚr‑an, sw. V. (1); W.: s. afries. bÐr (1) 6, st. M. (a), Bedrohung, Angriff; W.: ahd. berien* 9, berren*, sw. V. (1b), treten, schlagen, misshandeln; mhd. beren, bern, sw. V., treten, schlagen; nhd. beren (ält.), sw. V., schlagen, kneten, DW 1, 1150, (schweiz.) beren, sw. V., schlagen, kneten, Schweiz. Id. 4, 1458; L.: Falk/Torp 261, EWAhd 1, 561

*barkjan, germ.?, sw. V.: nhd. prahlen, poltern; ne. boast (V.); RB.: an.; E.: s. idg. *bhereg‑, V., brummen, bellen, lärmen, Pokorny 138; vgl. idg. *bher‑ (4), V., brummen, summen, Pokorny 135; W.: an. ber-k-ja, sw. V. (1), toben, prahlen; L.: Seebold 108

*barkæ-, *barkæn, *barka‑, *barkan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Kehle (F.) (1), Luftröhre; ne. throat, windpipe; RB.: an.; E.: s. idg. *bherug‑, *bhrug‑, *bhorg‑, Sb., Schlund, Luftröhre, Pokorny 145; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. bar-k-i (1), sw. M. (n), Luftröhre, Kehle (F.) (1); L.: Falk/Torp 264

*barkæn, germ.?, sw. V.: nhd. bellen, poltern; ne. bark (V.); RB.: ae.; E.: s. idg. *bhereg‑, V., brummen, bellen, lärmen, Pokorny 138; vgl. idg. *bher‑ (4), V., brummen, summen, Pokorny 135; W.: ae. bor-c-ian, sw. V., bellen; W.: s. ae. bear-c-e, sw. F. (n), Gebell

*barku-, *barkuz, germ., st. M. (u): nhd. Rinde, Borke; ne. bark (N.); RB.: an., mnl., mnd.; E.: s. idg. *bhre- (2), V., steif emporstehen, Pokorny 166; W.: an. b‡rk-r, st. M. (u), Rinde; W.: mnl. bark, Sb.; W.: mnd. borke, F., Borke, Rinde; nhd. Borke, F., Borke, Rinde; L.: Falk/Torp 264, Kluge s. u. Borke

*barma, germ.?, Sb.: nhd. Bierhefe; ne. yeast; E.: Etymologie unbekannt

*barma- (1), *barmaz, germ., st. M. (a): nhd. Schoß (M.) (1); ne. lap (N.); RB.: got., an., ae., as., ahd.; E.: s. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: s. got. bar-m-s* 5, st. M. (i), Schoß (M.) (1), Brust, Busen (, Lehmann B27); W.: an. bar-m-r (1), st. M. (a), Schoß (M.) (1), Busen; W.: ae. bear-m, st. M. (a), Schoß (M.) (1), Busen, Brust, Inneres; W.: as. bar‑m* 8, st. M. (a?), Schoß (M.) (1); W.: ahd. barm* 19, st. M. (a?), Schoß (M.) (1), Busen; mhd. barm, barn, st. M., Schoß (M.) (1), Busen; nhd. Barm, M., Schoß (M.) (1), Busen, DW 1, 1134; L.: Falk/Torp 260, Seebold 105, EWAhd 1, 476

*barma- (2), *barmaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Rand; ne. edge; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. barm-r (2), st. M. (a), Rand, Saum (M.) (1); L.: Falk/Torp 262

*barmi-, *barmiz, germ.?, Sb.: nhd. Schoß (M.) (1); ne. lap (N.); RB.: got; Hw.: s. *barma- (1); E.: s. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. bar-m-s* 5, st. M. (i), Schoß (M.) (1), Busen, Brust (, Lehmann B27)

*barna-, *barnam, germ., st. N. (a): nhd. Kind; ne. child; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. bar-n 78, st. N. (a), auch Konjektur für krimgot. baar?, Kind (, Lehmann B28); W.: an. bar-n, st. N. (a), Kind; W.: ae. bear‑n, st. N. (a), Kind, Nachkomme, Christus, Gottes Sohn; W.: afries. ber-n (1) 50?, st. N. (a), Kind; nfries. baern, born, bon; W.: as. bar‑n 292, st. N. (a), Kind, Sohn; W.: ahd. barn 20, st. N. (a), »Geborenes«, Kind, Nachkomme, Mensch; mhd. barn, st. N., st. M., Kind, Sohn, Tochter, Menschenkind; L.: Seebold 105, EWAhd 1, 481

*barniska-, *barniskaz, germ., Adj.: nhd. kindlich, kindisch; ne. childish; RB.: got., an.; Hw.: s. *barna‑; E.: vgl. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. bar-n-isk-s* 2, Adj. (a), kindlich, kindisch; W.: an. ber-n-sk-r, Adj., kindisch

*barnæ-, *barnæn, *barna‑, *barnan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Barren, Krippe; ne. bar (N.), crib; RB.: ahd.; E.: vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: ahd. barno* 4, sw. M. (n), »Barn«, Krippe; mhd. barne, sw. M., Krippe, Raufe; nhd. Barn, M., Krippe, Raufe, DW 1, 1137, (bay./schwäb./bad./rhein.) Barn, M., Krippe, Raufe, Schmeller 1, 278, Fischer 1, 649, Ochs 1, 120, Rhein. Wb. 1, 466, (kärntn.) Pærn, M., Krippe, Raufe, Lexer 16; L.: Falk/Torp 262

*baræ (1)?, germ., st. F. (æ): nhd. Bahre; ne. stretcher, bier; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *bÐræ; E.: vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. bar-ar, bar-ir, F. Pl., Tragbahre, Totenbett; W.: ae. bÚr (1), st. F. (æ), Bahre, Bett, Karre; W.: afries. bÐr-e (1), st. F. (æ), Bahre; nnordfries. baar, beer; W.: as. bõr‑a 5, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Bahre; mnd. bõre, F., Bahre; W.: ahd. bõra (1) 24, st. F. (æ), Bahre, Trage, Sänfte, Sarg; mhd. bõre, st. F., sw. F., Sänfte, Bahre; nhd. Bahre, F., Sänfte, Bahre, Trage, DW 1, 1079; L.: Falk/Torp 260, Seebold 105

*baræ (2), germ.?, st. F. (æ): nhd. Balken, Schranke; ne. bar (N.); RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. ber-ling-r, st. M. (a), Zwergenname, kurzer Balken; L.: Falk/Torp 261

*baræ (3), germ.?, st. F. (æ): nhd. Schneiden (N.), Spalten (N.)?; ne. cutting (N.); RB.: ahd.; E.: s. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ahd. bara* (1) 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Schild, Rundschild; L.: EWAhd 1, 467

*bars-, germ.?, Adj.: nhd. spitz; ne. sharp; Hw.: s. *barza‑; E.: idg. *bhars-, Adj., stolz, rauh, spitz, Pokorny 109; s. idg. *bhar-, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108

*barsa-, *barsaz, germ., st. M. (a): nhd. Barsch; ne. perch (N.); RB.: got., ae., ahd.; E.: vgl. idg. *bhars-, Adj., stolz, rauh, spitz, Pokorny 109; idg. *bhar-, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: s. got. *bar-s-ik-s?, st. M. (a), Barsch; W.: ae. bears, bÏrs, st. M. (a), Barsch; W.: ahd. bars 5, st. M. (a?), Barsch, Steinbutt, Seeigel; mhd. bars, st. M., Barsch; nhd. Barsch, M., Barsch, DW 1, 1146; L.: Falk/Torp 265, EWAhd 1, 486, Kluge s. u. Barsch

*baru-, germ.?, Sb.: nhd. Baum, Wald; ne. tree, wood; RB.: ae.; Hw.: s. *barwa‑; E.: idg. *bharu‑, *bharøo‑, Sb., Nadelbaum, Baum, Wald, Pokorny 109; s. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: ae. bear‑u, st. M. (wa), st. N. (wa), Hain, Wald, Gebüsch

*baruga-, *barugaz, *baruha‑, *baruhaz, germ., st. M. (a): nhd. verschnittenes Schwein, verschnittener Eber, Barch; ne. castrated boar; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: s. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. b‡rg‑r, st. M. (a), Eber; W.: ae. bear-g, st. M. (a), verschnittener Eber; W.: s. ae. *bor-g (2), Sb., Schwein; W.: afries. bar-ch, st. M. (a), verschnittener Eber, Barchschwein; W.: as. bar‑ug 1, st. M. (a), verschnittener Eber; vgl. mnd. borch, M., verschnittener Eber; W.: ahd. barug 22, st. M. (a), Barch, Borchschwein, Mastferkel, männliches Ferkel; mhd. barc, st. M., männliches verschnittenes Schwein; nhd. (dial.) Barch, M., Barch, DW 1, 1125, (bay.) Barc, M., Barch, Schmeller 1, 268, (kärntn.) Park, M., Barch, Lexer 16, (steir.) Barch, Bark, M., Barch, Unger/Khull 50, (schweiz./schwäb./bad./kurhess./oberhess./rhein.) Barg, M., Barch, Schweiz. Id. 4, 1548, Fischer 1, 644, Ochs 1, 119, Vilmar 26, Crecelius 1, 94, Rhein. Wb. 1, 464, (nordhess.) Bärg, M., Mastferkel, Hoffmann 62; L.: Falk/Torp 264, EWAhd 1, 493, Kluge s. u. Barch

*baruha‑, *baruhaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *baruga‑

*barwa-, *barwaz, germ., st. M. (a): nhd. Baum, Wald; ne. tree, wood; RB.: an., ae., ahd.; E.: s. idg. *bharu‑, *bharøo‑, Sb., Nadelbaum, Baum, Wald, Pokorny 109; vgl. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: an. b‡r-r, st. M. (a), Nadelholzbaum, Mann; W.: ae. bear‑u, st. M. (wa), st. N. (wa), Hain, Wald, Gebüsch; W.: ahd. baro* 1, st. M. (wa?), Heiligtum, Opferstätte; L.: Falk/Torp 260, EWAhd 1, 483

*barwjæ-, *barwjæn, *barwæ‑, *barwæn, germ., sw. F. (n): nhd. Bahre; ne. stretcher, bier; RB.: an., ae.; Hw.: s. *bÐræ, *beran; E.: vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. bar-ar, bar-ir, F. Pl., Tragbahre, Totenbett; W.: ae. bear‑w-e, sw. F. (n), Korb, Bahre; L.: Falk/Torp 260

*barza-, *barzaz, germ., Adj.: nhd. spitz, starr aufgerichtet; ne. sharp; RB.: an., ahd., nd.; E.: s. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: an. bar-r (3), Adj., rauh, scharf, heftig; W.: über nd. nhd. barsch, Adj., barsch; W.: ahd. bar* (2) 1, Adj., starr, aufrecht; L.: Heidermanns 117, EWAhd 1, 466, Kluge s. u. barsch

*barza-, *barzam, germ.?, st. N. (a): nhd. Fichtennadel, Nadelbaum, Baum; ne. fir-needle, conifer; RB.: an; Hw.: s. *barza‑; E.: s. idg. *bharu‑, *bharøo‑, Sb., Nadelbaum, Baum, Wald, Pokorny 109; vgl. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: an. bar-r (1), st. N. (a), Nadelbaum, Laub, Baum; L.: Falk/Torp 265, Heidermanns 117

*barzatjan, germ.?, sw. V.: nhd. starr sein (V.), hasserfüllt sein (V.); ne. be stiff; RB.: ahd.; Hw.: s. *barza‑; E.: vgl. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: ahd. barrezzen* 1, sw. V. (1), hassen; nhd. (kärntn.) parz'n, perz'n, sw. V., hassen, Lexer 337, (schweiz.) barzen, sw. V., hassen, Schweiz. Id. 4, 1637, (schwäb.) borzen, sw. V., hassen, Fischer 1, 1303; L.: Heidermanns 117

*barzÐn, *barzÚn, germ.?, sw. V.: nhd. starr aufgerichtet sein (V.); ne. be erected; RB.: ahd.; Hw.: s. *barza‑; E.: vgl. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: ahd. barrÐn* 9, sw. V. (3), sich emporstrecken, sich aufrichten; L.: Heidermanns 117

*bas‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 477 (Basin, Basuald)

*basa-, *basam, germ.? st. N. (a): nhd. Strauch; ne. shrub; Hw.: s. *basja‑; E.: vgl. idg. *bhæs-, Sb., Licht, Glanz, Pokorny 105; idg. *bhõ- (1), V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; L.: Falk/Torp 269

Basilia oppida, lat.-germ.?, ON: nhd. Basel; Q.: ON (4. Jh.); E.: lat. Herkunft

*basja-, *basjam, *bazja‑, *bazjam, germ., st. N. (a): nhd. Beere; ne. berry; RB.: got., an., ae., mnl., as., ahd.; Vw.: s. *hinda‑; Q.: PN; E.: vgl. idg. *bhæs-, Sb., Licht, Glanz, Pokorny 105; idg. *bhõ- (1), V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; W.: got. ba-s-i*, st. N. (ja), Beere; W.: an. be-r (2), st. N. (ja), Beere; W.: ae. b’-r-ie, sw. F. (n), Beere; W.: mnl. (dial.) bere, F., Beere; W.: as. b’‑r‑i* 1, st. N. (ja), Beere; vgl. mnd. bere, F., Beere; W.: ahd. beri (2) 30, st. N. (ja), Beere, Traube; s. mhd. ber, st. N., st. F., s. Beere; nhd. Beere, F., Beere, DW 1, 1243; L.: Falk/Torp 269, EWAhd 1, 560, Kluge s. u. Beere; Son.: Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 13 (Baso)

*basta?, germ.?, Sb.: nhd. Mischling; ne. half-breed; E.: Etymologie unbekannt

*basta-, *bastam, germ., st. N. (a): nhd. Bast, Strick (M.) (1); ne. bast, rope (N.); RB.: an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *basta- (M.); E.: vgl. idg. *bhas‑?, V., binden, Falk/Torp 269; W.: an. bas-t, st. N. (a), Bast, Lindenbast, Bastseil; W.: ae. bÏs-t, M., st. N. (a), Bast; W.: as. bas‑t 1, st. M. (a?, i?), Bast; mnd. bast, M., Bast; W.: ahd. bast 13, st. M. (a?, i?), st. N. (a), Bast, Pfriemengras, Seil; mhd. bast, st. M., st. N., Rinde, Bast; s. nhd. Bast, M., Bast, DW 1, 1148; L.: Falk/Torp 269, EWAhd 1, 500, Kluge s. u. Bast

*basta-, *bastaz, germ., st. M. (a): nhd. Bast, Strick (M.) (1); ne. bast, rope (N.); RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *basta- (N.); E.: vgl. idg. *bhas‑?, V., binden, Falk/Torp 269; W.: ae. bÏs-t, M., st. N. (a), Bast; W.: as. bas‑t 1, st. M. (a?, i?), Bast; mnd. bast, M., Bast; W.: ahd. bast 13, st. M. (a?, i?), st. N. (a), Bast, Pfriemengras, Seil; mhd. bast, st. M., st. N., Rinde, Bast; s. nhd. Bast, M., Bast, DW 1, 1148; L.: Kluge s. u. Bast

*bastarn‑, germ.: Q.: PN (3. Jh. v. Chr.); Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 44 (Bastarnae), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 477 (Bastarn)

*bastjan, germ.?, sw. V.: nhd. mit einem Bastfaden binden, schnüren; ne. bind; RB.: ahd.; Hw.: s. *basta‑; E.: vgl. idg. *bhas‑?, V., binden, Falk/Torp 269; W.: ahd. besten* 4, sw. V. (1a), nähen, flechten, schnüren; mhd. besten, sw. V., binden, schnüren; L.: EWAhd 1, 569

*basula, germ.?, Sb.: nhd. Zweig, Pfeil; ne. twig, arrow; E.: Etymologie unbekannt

*baswa-, *baswaz, germ.?, Adj.: nhd. rötlich, purpurn; ne. purple (Adj.); RB.: ae.; Q.: PN; E.: s. idg. *bhæs-, Sb., Licht, Glanz, Pokorny 105; idg. *bhõ- (1), V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; W.: ae. bas‑u, beas‑u, Adj., purpurn, scharlachen, karmesin, dunkelrot, rot; L.: Falk/Torp 269, Heidermanns 118; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 283 (Boso?), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 16 (Boso)

*baswæ-, *baswæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Vaterschwester, Base (F.) (1); E.: Etymologie unbekannt; W.: ahd. basa 14, sw. F. (n), Tante, Tante väterlicherseits; mhd. base, sw. F., Base (F.) (1), Schwester des Vaters; nhd. Base, F., Base (F.) (1), Kusine, DW 1, 1147, (schweiz.) Base, F., Tante, Duden 1, 305; L.: EWAhd 1, 495, Kluge s. u. Base 1

*baswæn, *baswÐn, *baswÚn, germ.?, sw. V.: nhd. rot sein (V.); ne. be red; RB.: ae.; E.: s. *baswa‑; W.: ae. bas-w‑ian, sw. V. (2), rot färben, rot gekleidet sein (V.); L.: Heidermanns 118

*bat-, germ.?, sw. V.: nhd. ersprießlich sein (V.); ne. be favourable; RB.: got.; Hw.: s. *bati‑, *batæn; E.: vgl. idg. *bhÀd-, Adj., gut, Pokorny 106; W.: got. *bat-n-an?, sw. V. (4), besser werden; W.: s. got. *bat-a, sw. M. (n), Nutzen (M.), Vorteil; L.: Falk/Torp 258

*bata-, *bataz, germ.?, Adj.: nhd. gut; ne. good; RB.: got.; Q.: PN (1. Jh. v. Chr.), ON; E.: vgl. idg. *bhÀd-, Adj., gut, Pokorny 106; W.: got. bæt-a* 3, st. F. (æ), Nutzen (, Lehmann B91); Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 45ff. (Batavi, Batini, Batza), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 477 (Batav, Bata, Batab, Batavis, Batavini, Batavodur, Batemod, Batimod, Batin, Batwin, Baza), Ortsname Batavia (Passau)

*batar-, germ.?, sw. V.: nhd. offen stehen; ne. be open; I.: Lw. lat. battõre; E.: s. lat. battõre, V., gähnen, mit offenem Mund dastehen; weitere Herkunft unbekannt

*bati-, *batiz, germ., Adj.: nhd. bessere; ne. better (Adj. Komp.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Q.: PN (1. Jh. v. Chr.); E.: s. idg. *bhÀd-, Adj., gut, Pokorny 106; W.: got. *bat-is, *bats?, Adj., gut, bessere; W.: s. got. bat-iz-a* 11, sw. Adj. (Komp.), bessere (, Lehmann B32); W.: s. an. bet-r, Adv., besser; W.: s. ae. b’t, Adv., besser; W.: s. afries. bet 11, Adv., besser; nfries. bet; W.: afries. bet‑er-a 19, Adj., bessere; W.: anfrk. beter-o* 1, Adj. (Komp.), bessere; W.: as. bat* 1, Adj., Adv., bessere, besser; mnd. bat, bet, Adv., besser, mehr; W.: s. as. b’t 5, bat, Adv., bass (Adj. = Komp.), bessere (Adj. = Komp.); mnd. bet, bat, Adv., besser, mehr; W.: ahd. baz 91, Adv., besser, mehr, weiter, mächtiger; mhd. baz, Adv., besser, mehr; nhd. (ält.‑dial.) baß, Adv., eher, mehr, besser, DW 1, 1153; L.: Falk/Torp 258, EWAhd 1, 503, Kluge s. u. baß, besser; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 45ff. (Batavi, Batini, Batza), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 477 (Batav, Bata, Batab, Batavis, Batavini, Batavodur, Batemod, Batimod, Batin, Batwin, Bathuses, Baza)

*batæ-, *batæn, *bata‑, *batan, germ., sw. M. (n): nhd. Besserung; ne. improvement; RB.: an., afries.; Hw.: s. *bati‑; E.: s. idg. *bhÀd‑, Adj., gut, Pokorny 106; W.: an. bat-i, sw. M. (n), Besserung, Nutzen; W.: afries. bat‑a 13, sw. M. (n), Vorteil, Gewinn; nnordfries. bat; L.: Falk/Torp 258

*baþa-, *baþam, germ., st. N. (a): nhd. Bad; ne. bath (N.); RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *bhýtom, N., Bad, Pokorny 113; W.: an. baŒ, st. N. (a), Bad, warmes Bad; W.: ae. bÏþ, st. N. (a), Bad; W.: s. ae. b’þ‑ung, st. F. (æ), Bad, Wärmung, Bähung; W.: s. ae. b’þ‑ian, b’þ‑þ-an, sw. V., wärmen, erhitzen, bähen; W.: afries. beth* 8, st. N. (a), Bad; W.: s. anfrk. bath-on* 1, sw. V. (2), baden; W.: as. bath* 3, st. N. (a), Bad; mnd. bat, N., Bad; W.: ahd. bad 20, st. N. (a), Bad, Taufe, Badehaus; mhd. bat, st. N., Bad, Badehaus; nhd. Bad, N., Bad, Badehaus, DW 1, 1069; L.: Falk/Torp 256, EWAhd 1, 423, Kluge s. u. Bad

*bau-, germ.?, V.: nhd. brüllen; ne. roar (V.); E.: s. idg. *bau‑, Interj., V., wau, bellen, Pokorny 95; L.: Falk/Torp 257

*bauda‑, *baudaz, *bauþa‑, *bauþaz, germ.?, Adj.: nhd. stumpf, stumm, taub; ne. dull (Adj.); RB.: got.; E.: vgl. idg. *bhÀud‑, *bhÈd‑, V., schlagen, stoßen, Pokorny 112; idg. *bhÀu‑ (1), *bhÈ‑, V., schlagen, stoßen, Pokorny 112; W.: got. bau-þ-s 7, Adj. (a), stumm, taub, dumm, dumpf (, Lehmann B38); L.: Heidermanns 119

Bauconina Nova, lat.-germ., ON: nhd. Nierstein; Q.: ON (3. Jh.); E.: lat. Herkunft

*baudi‑, *baudiz, germ., st. M. (i): nhd. Gebieter; ne. ruler (M.); Hw.: s. *beudan; Q.: PN (300); E.: Etymologie unbekannt; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 42 (Bainobaudes), 47f. (Baudoaldus, Baudulfus, Bauto?), 167 (Merobaudes), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 477ff. (Alobaud, Bainobaudes, Balchobaudes, Baudard, Baudastes, Baudegisil, Baudegundis, Baudegysel, Baudeleif, Bauderrim, Baudi, Baudihilli, Baudimund, Baudin, Baudiric, Baudoald, Baudofeif, Baudolev, Baudovi, Baudulf, Cqannabauden, Cariobaud, Chariobauden, Chariobaud, Friobaudis, Genobaude, Heriobaudes, Heriobaud, Leudobaudis, Mallobaudes, Merobaudes, Merobaudi, Merobaudis, Niobaudis, Theudobaudis, Vinobaud, Vinobaudis, Bauto?)

*bauga-, *baugaz, germ., st. M. (a): nhd. Gebogener, Ring, Metallring; ne. bow (N.), ring (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bheug- (3), *bheugh-, V., biegen, Pokorny 152; W.: got. *baug‑s, st. M. (a), Ring; W.: an. baug-r, st. M. (a), Ring, Ring am Schildbuckel; W.: ae. béag, béah, st. M. (a), Ring, Krone, Kranz; W.: afries. bâg 2, bâch, st. M. (a), Ring; W.: anfrk. *bog?, st. M. (a); W.: as. *bôg? (2), *bõg?; st. M. (a), Ring; mnd. bæch, bðch, M., Ring, Armreif; W.: ahd. boug 29, st. M. (a), »Gebogenes«, Ring, Armring, Halseisen; mhd. bouc, st. M., Ring, Spange, Kette (F.) (1), Fessel (F.) (1); nhd. (bay.) Bõug, Bauk, M., Ring, Halseisen, Schmeller 1, 214, (schweiz.) Baugg, M., Ring, Halseisen, Schweiz. Id. 4, 1078, (rhein.) Baug, M., Ring, Halseisen, Rhein. Wb. 1, 549; L.: Falk/Torp 274, Seebold 110, EWAhd 2, 262

*baugi-, *baugiz, germ.?, Adj.: nhd. biegsam; ne. flexible; RB.: ae.; Hw.: s. *bauga‑; E.: s. idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: ae. *bíeg-e, Adj., biegsam; L.: Seebold 111, Heidermanns 120

*baugilæn, germ.?, sw. V.: nhd. beugen; ne. bend (V.); RB.: an.; E.: s. idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: an. beyg-la-st, sw. V., sich beugen

*baugisla-, *baugislam, germ.?, st. N. (a): nhd. Bogen; ne. bow (N.); RB.: ae.; E.: vgl. idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: ae. bÆg-els, st. M. (a), Bogen, Gewölbe; L.: Seebold 111

*baugjan, germ., sw. V.: nhd. beugen, biegen; ne. bow (V.), bend (V.); RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: an. beyg-ja, sw. V. (1), beugen, biegen; W.: ae. bíeg‑an (1), bÆg-an, bÐg-an, b‘g-an, sw. V. (1), beugen, wenden, unterwerfen, er­niedrigen, überreden; W.: s. afries. bê-ia* 1, sw. V. (2), beugen; nnordfries. boje, V., beugen; W.: anfrk. boig-en* 1, anfrk.?, sw. V. (1), beugen; W.: as. bôg‑ian* 1, sw. V. (1a), beugen, biegen; mnd. bægen, sw. V., beugen, neigen; W.: ahd. bougen 2, sw. V. (1a), beugen, biegen, wenden; mhd. böugen, sw. V., biegen, beugen; nhd. beugen, sw. V., beugen, DW 1, 1742; W.: s. ahd. bogÐn* 2, sw. V. (3), gebeugt sein (V.); mhd. bogen, sw. V., einen Bogen bilden, im Bogen sich bewegen, sich beugen; L.: Falk/Torp 273, Seebold 111, Kluge s. u. beugen

*baukna-, *bauknam, germ., st. N. (a): nhd. Zeichen; ne. sign (N.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: s. idg. *bhõ‑ (1), *bhæ‑, *bhý‑, *bheh2‑ *bhoh2-, *bhh2‑, V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; W.: an. bõ-kn, st. N. (a), Zeichen, Bake, (afrz. bõken); W.: ae. béa-c-e-n, bÐ-c-n, bíe-c-e-n, st. N. (a), Zeichen, Erscheinung, Wunder, Wunderzeichen, Banner; W.: afries. bâ-k-en* 8, bê-k-en*, st. N. (a), Zeichen, Feuerzeichen; nostfries. baake; W.: as. bô‑k‑an* 10, st. N. (a), Zeichen; mnd. bõke, bõken, F., Zeichen im Wasser, Wegzeichen; nhd. Bake, F., Bake, Verkehrszeichen auf See und bei Bahnübergängen; W.: ahd. bouhhan* 13, bouchan, st. N. (a), Zeichen, Anzeichen, Wink, Sinnbild; mhd. bouchen, st. N., Wink, Zeichen, Sinnbild; nhd. (schweiz.) Pauchen, M., Böchen, N., Wink, Zeichen, Sinnbild, Schweiz. Id. 4, 964, 972, (schwäb.) Bauchen, M. (?), Wink, Zeichen, Sinnbild, Fischer 6, 1597, (bad.) Bauchen, F., Wink, Zeichen, Sinnbild, Ochs 1, 127; L.: Falk/Torp 257, EWAhd 2, 259, Kluge s. u. Bake

*baukniþæ, *baukneþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Zeichen; ne. sign (N.); E.: s. *baukna‑

*baulja?, germ., Sb.: nhd. Auswuchs, Beule; ne. boil (N.); RB.: got., afries.; E.: idg. *beu- (2), *bu-, *bheÈ-, *bhÈ-, V., blasen, schwellen, Pokorny 98?; W.: got. *baul-j-æ, sw. F. (n), Blase, Beule; W.: s. afries. bÐ-l* 3, bÐ-l-e*, M, F., Beule; nfries. bel;

*bauma‑, *baumaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *bagma­‑

*baun‑, germ., Sb.?: Hw.: s. *baunæ?; Q.: ON (1. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 479 (Baunoni), Ortsname Baunonia

*baunæ, germ., st. F. (æ): nhd. Bohne; ne. bean; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *baunæn, *baun‑?; E.: s. idg. *bhabhõ, Sb., Bohne, Pokorny 106; W.: an. baun, st. F. (æ), Bohne; W.: ae. béan, bíen, st. F. (æ), Bohne; W.: s. afries. *bâ-n-e?, sw. F. (n), Bohne; W.: as. bô‑n‑a* 4?, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Bohne; mnd. bône, F., Bohne; W.: ahd. bæna 14, st. F. (æ), sw. F. (n), Bohne, Erbse, Feldbohne, Saubohne, Kichererbse; mhd. bæne, st. F., sw. F., Bohne, etwas Wertloses; nhd. Bohn, Bohne, F., Bohne, DW 2, 224; L.: Falk/Torp 257, EWAhd 2, 237, Kluge s. u. Bohne

*baunæ-, *baunæn, germ., sw. F. (n): nhd. Bohne; ne. bean; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *baunæ; E.: s. idg. *bhabhõ, Sb., Bohne, Pokorny 106; W.: s. an. baun, st. F. (æ), Bohne; W.: s. ae. béan, bíen, st. F. (æ), Bohne; W.: afries. *bâ-n-e?, sw. F. (n), Bohne; W.: as. bô‑n‑a* 4?, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Bohne; mnd. bône, F., Bohne; W.: ahd. bæna 14, st. F. (æ), sw. F. (n), Bohne, Erbse, Feldbohne, Saubohne, Kichererbse; mhd. bæne, st. F., sw. F., Bohne, etwas Wertloses; nhd. Bohn, Bohne, F., Bohne, DW 2, 224; L.: Falk/Torp 257, EWAhd 2, 237

*bausa-, *bausaz, *bausja‑, *bausjaz, germ., Adj.: nhd. aufgeblasen, gering, schlecht, böse, stolz; ne. proud (Adj.), bad (Adj.); RB.: got., afries., as., mnl., mnd., ahd.; Vw.: s. ‑haidu‑; Q.: PN; E.: vgl. idg. *beu- (2), *bu-, *bheÈ-, *bhÈ-, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: got. *bau-s-ei?, sw. F. (n), Bosheit, List, Betrug; W.: afries. bâ-s-a* 1?, Adj., böse; W.: mnl. boos, Adj., gering, untauglich, schlecht; W.: s. as. bô‑s‑a* 3, st. F. (æ), Posse, nichtswürdiges Zeug; s. mnd. bosse, bætze, F., Posse?; W.: mnd. bæse, Adj., nicht rein, verfälscht; afries. bo-s-e 3, Adj., böse; nfries. boaz, boase, Adj., böse; W.: ahd. bæsi* (1) 10, Adj., wertlos, nichtig, schwach; mhd. bæse, bãse, Adj., böse, schlecht, übel, gering; nhd. böse, Adj., böse, DW 2, 248; L.: Falk/Torp 276, Heidermanns 120, EWAhd 2, 253, Kluge s. u. böse; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 52 u. 283 (Boso?), ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 485 (Boso, Boson)

*bausahaidu-, *bausahaiduz, germ., st. F. (u): nhd. Nichtigkeit, Geringheit; ne. triviality, vainness; RB.: mnd., ahd.; E.: s. *bausa‑, *haidu­‑; W.: mnd. bosheit; afries. bo-s‑hê-d 7, st. F. (i), Bosheit; nfries. boasheyte; W.: ahd. bæsheit 8, st. F. (i), Nichtigkeit, Unwürdigkeit, Nichtiges; mhd. bæsheit, st. F., Wertlosigkeit, Nichtigkeit, schlechte Eigenschaft, böses Denken; nhd. Bosheit, F., Bosheit, DW 2, 258; L.: Heidermanns 120

*bausja-, *bausjam, germ., st. N. (a): nhd. Nichtigkeit, nichtiges Treiben; ne. triviality, vainness; RB.: anfrk., ahd.; Hw.: s. *bausa‑; E.: s. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: anfrk. *bæ-s-i?, st. N. (ja); W.: ahd. bæsi* (2) 4, st. N. (ja), Nichtigkeit, Nichtiges, sündiges Treiben; L.: Heidermanns 120

*bausja‑, *bausjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *bausa‑

*bausæ, germ., st. F. (æ): nhd. Schlechtes?; ne. bad things; RB.: ahd.; Hw.: s. *bausa‑; E.: vgl. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: ahd. bæsa 3, st. F. (æ), Härte, Nichtigkeit, sündiges Treiben, leeres Geschwätz; mhd. bãse, st. F., Schlechtigkeit, Bosheit; L.: Heidermanns 120

*bausæn, germ.?, sw. V.: nhd. schlecht machen, mangelhaft machen; ne. make (V.) bad; RB.: ahd.; Hw.: s. *bausa‑; E.: s. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: ahd. bæsæn* 3, sw. V. (2), zusammensetzen, aneinanderstückeln, schwatzen, lästern; mhd. bæsen, bãsen, sw. V., schlecht werden, schlecht sein (V.), Böses tun; nhd. bosen, sw. V., böse werden, Böses tun, DW 2, 256; L.: Heidermanns 120

*baustja-, *baustjam?, germ.?, st. N. (a): nhd. Schinken; ne. ham; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. beyst-i, sw. N. (ja), Schinken; L.: Falk/Torp 267

*bausu-, *bausuz, germ.?, Adj.: nhd. böse; ne. bad; Hw.: s. *bausa‑; E.: s. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98

*bauta-, *bautam, germ.?, st. N. (a): nhd. Stoß, Schlagen; ne. hit (N.); RB.: ae.; Hw.: s. *bautan; E.: s. idg. *bhÀud‑, *bhÈd‑, V., schlagen, stoßen, Pokorny 112; vgl. idg. *bhÀu‑ (1), *bhÈ‑, V., schlagen, stoßen, Pokorny 112; W.: ae. *béa-t, st. N. (a)

*bautan, germ., st. V.: nhd. stoßen, schlagen; ne. push (V.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Q.: PN? (4. Jh.); E.: s. idg. *bhÀud‑, *bhÈd‑, V., schlagen, stoßen, Pokorny 112; vgl. idg. *bhÀu- (1), V., schlagen, stoßen, Pokorny 112; W.: got. *bau-t-an?, st. V. (2), stoßen, schlagen, werfen; W.: an. bau-t-a, st. V., schlagen; W.: ae. béa-t-an, st. V. (7)=red. V. (2), schlagen, stoßen, verletzen, treten; W.: s. afries. bott-a? 1?, sw. M. (n), Stoß; W.: s. as. bô‑t‑o 1, sw. M. (n), Flachsbündel; mnd. bote, bæte, M., Flachsbündel; W.: ahd. bæzen* 4, sw. V. (1a), stoßen, zerstoßen (V.), schlagen, zerschlagen (V.); s. mhd. bæzen, red. V., sw. V., schlagen, klopfen, Kegel spielen, würfeln; nhd. boßen, sw. V., stoßen, DW 2, 268; L.: Falk/Torp 274, Seebold 90, EWAhd 2, 270, Kluge s. u. Amboß, Bäuschel; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 48 (Bauto?), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 479 (Bauto?)

*bautila-, *bautilaz, germ., st. M. (a): nhd. Meißel, Prügel, Schlägel, Schlegel, Hammer; ne. chisel (N.), sledge (N.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *bautan; E.: s. idg. *bhÀud‑, *bhÈd‑, V., schlagen, stoßen, Pokorny 112; vgl. idg. *bhÀu‑ (1), *bhÈ‑, V., schlagen, stoßen, Pokorny 112; W.: ae. bíe-t‑el, st. M. (a), Hammer; W.: ahd. steinbæzil* 9, st. M. (a?), Steinmetz, Steinhauer; L.: Seebold 90, Kluge s. u. Beitel

*bauþa‑, *bauþaz, germ., Adj.: Vw.: s. *bauta‑

*baw‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 479 (Bavila)

*bawjan, germ.?, sw. V.: nhd. bauen, wohnen; ne. build, live (V.); RB.: got.; E.: idg. *bheu-, *bheøý-, *bhøõ-, *bhøÐ-, *bhÅu-, *bhð-, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: s. got. *baw-iþ-a?, st. F. (æ), Hütte, Bau

*baza-, *bazaz, germ., Adj.: nhd. nackt, bloß, bar (Adj.); ne. naked, bare (Adj.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *bhosos, Adj., nackt, bloß, bar (Adj.), Pokorny 163; vgl. idg. *bhes- (1), V., abreiben, zerreiben, ausstreuen, Pokorny 145; W.: got. *bas, Adj. (a), bar (Adj.), bloß; W.: an. ber-r (2), Adj., entblößt, nackt, sichtbar, deutlich; W.: ae. bÏr (1), Adj., bar (Adj.), bloß, nackt; W.: s. ae. bÚr‑e (1), Suff., bar (Suff.); W.: afries. ber* (1), Adj., bar (Adj.), bloß; saterl. bar, Adj., bar, bloß; W.: anfrk. *bar?, Adj., »bar« (Adj.); mnl. baer, Adj., »bar«, nackt, bloß, entblößt; W.: as. bar (1) 2, Adj., bar (Adj.), bloß, nackt, offenbar, offen, klar; mnd. bõr, Adj., nackt, bloß; W.: ahd. bar* (1) 24, Adj., »bar« (Adj.), bloß, unbekleidet, allein; mhd. bar, Adj., nackt, bloß, leer, ledig; nhd. bar, Adj., bloß, bar (Adj.), DW 1, 1055 (baar); L.: Falk/Torp 269, Heidermanns 121, EWAhd 1, 465, Kluge s. u. bar

*bazja‑, *bazjam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *basja‑

*bazÆ-, *bazÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Kahlheit; ne. baldness; RB.: ahd.; Hw.: s. *baza‑; E.: s. idg. *bhosos, Adj., nackt, bloß, bar (Adj.), Pokorny 163; vgl. idg. *bhes‑ (1), V., abreiben, zerreiben, ausstreuen, Pokorny 145; W.: ahd. *barÆ?, st. F. (Æ), Bloßheit; L.: Heidermanns 121

*bazjan, germ.?, sw. V.: nhd. entblößen; ne. bare (V.); RB.: ae.; Hw.: s. *baza‑; E.: s. idg. *bhosos, Adj., nackt, bloß, bar (Adj.), Pokorny 163; vgl. idg. *bhes‑ (1), V., abreiben, zerreiben, ausstreuen, Pokorny 145; W.: ae. b’r‑ian (2), sw. V. (1), entblößen, freiräumen; L.: Heidermanns 121

*bazma‑, *bazmaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *bagma­‑

*bazæn, germ., sw. V.: nhd. entblößen; ne. bare (V.); RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *baza‑; E.: idg. *bhosos, Adj., nackt, bloß, bar (Adj.), Pokorny 163; vgl. idg. *bhes‑ (1), V., abreiben, zerreiben, ausstreuen, Pokorny 145; W.: ae. bar‑ian, sw. V., entblößen; W.: afries. bar‑ia 30, sw. V. (2), offenbaren, klagen, verklagen; W.: anfrk. bar-on* 2, sw. V. (2), gebären, offenbaren; W.: as. bar‑æn 1, sw. V. (2), entblößen; mnd. baren (friesisch), sw. V.; W.: ahd. baræn* 4, sw. V. (2), offenbaren, entblößen, bloßstellen; s. mhd. baren, barn, sw. V., offenbaren, kund tun; nhd. (schwäb.) bären, sw. V., offenbaren, entblößen, Fischer 1, 640; L.: Heidermanns 121

*be-, germ.?, V.: nhd. bähen, wärmen; E.: s. idg. *bhõ‑ (1), *bhæ‑, *bhý‑, *bheh2‑ *bhoh2-, *bhh2‑, V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104, EWAhd 1, 425; W.: ahd. bahen* 10, bõen*, sw. V. (1a), bähen, wärmen, beruhigen; mhd. bÏhen, bÏn, sw. V., bähen, durch Umschläge erwärmen; nhd. bähen, sw. V., bähen, wärmen, trocknen, DW 1, 1078, (südd.) bähen, sw. V., Gebäck leicht rösten, Duden 1, 292

*be-, germ.?, V.: nhd. leuchten; ne. shine (V.); Hw.: s. *bÐla‑; E.: idg. *bhõ‑ (1), *bhæ‑, *bhý‑, *bheh2‑ *bhoh2-, *bhh2‑, V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; L.: Falk/Torp 256

*bebra-, *bebraz, germ.?, st. M. (a): nhd. »Brauner«, Biber; ne. brown (M.), beaver; RB.: as.; Hw.: s. *bebru‑; E.: idg. *bhebhrus, Adj., M., braun, Biber, Pokorny 136; s. idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: as. be‑ver*, st. M. (a?), Biber; mnd. bever, M., Biber

*bebru-, *bebruz, *bibru‑, *bibruz?, *beburu‑, *beburuz, germ., st. M. (u): nhd. Biber, Brauner; ne. beaver, brown (M.); RB.: an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *bebra‑; E.: idg. *bhebhrus, Adj., M., braun, Biber, Pokorny 136; s. idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: an. bjær-r (3), st. M. (u?), Biber, Biberfell; W.: ae. beofor, befer, befor, st. M. (a?, u?), Biber; W.: s. as. be‑ver*, st. M. (a?), Biber; mnd. bever, M., Biber; W.: s. as. biv‑ar* 4, bever*, st. M. (a?), Biber; mnd. bever, M., Biber; W.: ahd. bibar 47, st. M. (a?), Biber, Otter (M.), Fischotter; mhd. biber, st. M., Biber; nhd. Biber, M., Biber, DW 1, 1806; L.: Falk/Torp 264, EWAhd 2, 6, Kluge s. u. Biber

*bebura-, *beburaz, *bibura‑, *biburaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Fetzen; ne. shred, scrap; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. bjær-r (2), st. M. (a), dreieckiges Stück, Hausgiebel, dreieckiges Landstück, keilförmiges Stück

*beburu-, *beburuz, germ., st. M. (u): Vw.: s. *bebru‑

*bed-?, germ.?, V.: nhd. drücken; ne. press (V.); Hw.: s. *bedjan; E.: s. idg. *bhedh‑ (2), V., krümmen, beugen, drücken, plagen, Pokorny 114; L.: Falk/Torp 258

*beda-, *bedam, *bida‑, *bidam, germ., st. N. (a): nhd. Bitte, Gebet, Warten, Geduld; ne. plea (N.), prayer; RB.: ae., anfrk., ahd.; Vw.: s. *ga‑; Hw.: s. *bedjan; E.: vgl. idg. *gÝhedh‑, V., bitten, begehren, Pokorny 488?; idg. *bhedh‑ (2), V., krümmen, beugen, drücken, plagen, Pokorny 114?; W.: ae. bed, st. N. (a), Gebet, Bitte, Gottesdienst; W.: anfrk. bed* 1, st. N. (a), Gebet; W.: s. anfrk. bed-on 2, sw. V. (2), beten, anbeten; W.: ahd. bet* 2, st. N. (a), Gebet, Bitte; mhd. bët, bëte, st. N., Bitte, Gebet; nhd. (ält.) Bet, N., Gebet, DW 1, 1692; W.: s. ahd. betæn 202, sw. V. (2), beten, anbeten, bitten, flehen, wünschen; mhd. bëten, sw. V., beten, bitten, anbeten; nhd. beten, sw. V., beten, DW 1, 1696; L.: Seebold 92

Beda vicus, lat.-germ.?, ON: nhd. Bitburg; Q.: ON (4. Jh.); E.: kelt. Herkunft?

Bedaium, lat.-germ.?, ON: nhd. Bedaium (bei Seebruck am Chiemsee); Q.: ON (2. Jh.)

*-bÐdi-, *‑bÐdiz, *-bÚdi-, *‑bÚdiz, germ.?, Adj.: nhd. zu bitten seiend; ne. pleading (Adj.); RB.: ae.; E.: s. idg. *bheidh- (1), V., zureden, zwingen, Pokorny 117; W.: ae. *bÚd-e, Adj.; L.: Heidermanns 122

*bedila-, *bedilaz, *bidila‑, *bidilaz, germ., st. M. (a): nhd. Bitter, Freier (M.) (2); ne. suitor; RB.: an., ahd.; Hw.: s. *bedjan; E.: s. idg. *gÝhedh‑, V., bitten, begehren, Pokorny 488, Seebold 92?; oder zu *bhedh‑ (2), V., krümmen, beugen, drücken, plagen, Pokorny 114?; W.: an. biŒ-el-l, st. M. (a), Freier (M.) (2), Werber; W.: ahd. bitil 10, st. M. (a), »Bitter«, Freier (M.) (2), Werber; mhd. bitel, st. M., Freier (M.) (2), Bitter, Freiwerber; nhd. Bittel, M., Freier (M.) (2), Werber, DW 2, 51; L.: Seebold 92, EWAhd 2, 128

*bedjan, *bidjan, germ., st. V.: nhd. bitten; ne. beg, ask; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *ga‑, *uz‑; Q.: PN? (5. Jh.); E.: vgl. idg. *gÝhedh-, V., bitten, begehren, Pokorny 488?; idg. *bhedh- (2), V., krümmen, beugen, drücken, plagen, Pokorny 114?; W.: got. bid-jan 134=133, unr. st. V. (5), bitten, beten, betteln (, Lehmann B47); W.: an. biŒ-ja, st. V. (1), bitten; W.: ae. bid-d-an, st. V. (5), beten, bitten, befehlen, fordern; W.: s. ae. *bed‑ian, sw. V.; W.: afries. bid-d-a 22, st. V. (5), bitten; saterl. bedia, V., bitten; W.: s. afries. *bed-ia, sw. V. (2), beten; W.: as. bidd‑ian 52, st. V. (5), bitten, erbitten; mnd. bidden, st. V., bitten; W.: s. as. bêd‑ian 2, sw. V. (1a), zwingen; mnd. bêden, beiden, V., bitten, gebieten, befehlen; W.: anfrk. bid-d-en 4, bid-d-on*, st. V. (5), bitten, beten; W.: s. as. bed‑æn 8, sw. V. (2), beten; mnd. bêden, sw. V., häufig refl., beten, bitten; W.: ahd. bitten 363, st. V. (5), bitten, beten, flehen, erbitten; mhd. biten, bitten, st. V., bitten, laden (V.) (2), wünschen, heißen, befehlen; nhd. bitten, st. V., bitten, DW 2, 51; W.: ahd. beiten* 54, sw. V. (1a), drängen, streben, verlangen; mhd. beiten, sw. V., zwingen, drängen, Gewalt antun, sich quälen, wagen; nhd. (schweiz.) beiten, sw. V., zwingen, Schweiz. Id. 4, 1846; L.: Falk/Torp 258, Seebold 91, EWAhd 2, 131, Kluge s. u. bitten; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 48 (Bedeulfus?), 269 (Vitarit?)

*bedæ, germ., st. F. (æ): nhd. Bitte, Gebet; ne. plea (N.), prayer; RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *knewa‑; Hw.: s. *bedjan; E.: vgl. idg. *gÝhedh‑, V., bitten, begehren, Pokorny 488?, Seebold 92; idg. *bhedh‑ (2), V., krümmen, beugen, drücken, plagen, Pokorny 114?; W.: ae. bed‑u, st. F. (æ), Bitte, Gebet; W.: afries. bed-e* 7, st. F. (æ), Bitte, Gebet; W.: anfrk. bed-a*, st. F. (æ), Gebet, Bitte; W.: anfrk. bed-on 2, sw. V. (2), beten, anbeten; W.: as. bed‑a* 16, st. F. (æ), Bitte, Gebet; mnd. bÐde, bede, F., Bitte, Gebet; W.: ahd. beta 15, st. F. (æ), Gebet, Bitte, Fürsprache; mhd. bëte, bët, st. F., Bitte, Gebot, Abgabe; nhd. (ält.) Bete, F., Bitte, DW 1, 1696; W.: s. ahd. betæn 202, sw. V. (2), beten, anbeten, bitten, flehen; mhd. bëten, sw. V., beten, bitten, anbeten; nhd. beten, sw. V., beten, DW 1, 1696; L.: Seebold 92, Kluge s. u. beten

*bedula-, *bedulaz, germ.?, Adj.: nhd. bittend; ne. pleading (Adj.); RB.: ae.; Hw.. s. *bedjan; E.: vgl. idg. *gÝhedh‑, V., bitten, begehren, Pokorny 488, Seebold 92?; oder zu *bhedh‑ (2), V., krümmen, beugen, drücken, plagen, Pokorny 114?; W.: ae. bed‑ol, bed‑ul, Adj., bittend; L.: Heidermanns 122

*bÐga-, bÐgaz, *bÚga‑, *bÚgaz, germ., Adj.: nhd. hinderlich, lästig, widerstreitend; ne. burdensome; RB.: an., ahd.; Hw.: s. *bÐgan, *bÐga‑; E.: vgl. idg. *bhÐgh‑, *bhægh‑, V., streiten, Pokorny 115; W.: an. bõg-r, st. M. (a), Widerstand, Kampf; W.: ahd. bõga 26, st. F. (æ), sw. F. (n), Streit, Wortwechsel, Einwand; L.: Falk/Torp 257, Seebold 93, Heidermanns 122

*bÐga-, *bÐgaz, *bÚga‑, *bÚgaz, germ., st. M. (a): nhd. Streit; ne. fight (N.); RB.: got., an., as., ahd.; Hw.: s. *bÐgan, *bÐga‑; Q.: PN; E.: vgl. idg. *bhÐgh-, V., streiten, Pokorny 115; W.: s. got. *bÐg-a?, st. F. (æ), Streit; W.: an. bõg, st. M. (a) Rühmen; W.: as. bõg* (1) 2, st. M. (a)?, Rühmen (N.), Brüsten (N.); mnd. back, M., Rühmen?; W.: s. as. bõga 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Streit; vgl. mnd. bagen, sw. V., streiten; W.: ahd. bõg (?) 4, st. M. (a)?, Streit, Streitsucht; mhd. bõc, st. M., lautes Schreien, Zank, Streit, Prahlerei; W.: s. ahd. bõga 26, st. F. (æ), sw. F. (n), Streit, Wortwechsel, Einwand; L.: Falk/Torp 257, Seebold 93; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 479 (Beccon, Bechila)

*bÐgan, *bÚgan, germ., st. V.: nhd. streiten; ne. fight (V.); RB.: an., ahd.; E.: idg. *bhÐgh‑, *bhægh‑, V., streiten, Pokorny 115; W.: an. bõg-a, st. V., streiten; W.: ahd. bõgan* 15, red. V., streiten, einen Rechtsstreit führen, zanken; mhd. bõgen, red. V., laut schreien, streiten, sich rühmen; nhd. (bay.) bägen, sw. V., zanken, (schwäb.) bägeren, sw. V., zanken, Fischer 1, 576; L.: Falk/Torp 257, Seebold 93, EWAhd 1, 425

*bÐgÐn, *bÚgÚn, germ., sw. V.: nhd. streiten; ne. fight (V.); RB.: an., ahd.; E.: s. idg. *bhÐgh‑, *bhægh‑, V., streiten, Pokorny 115; W.: an. bÏg-ja, sw. V. (3), stoßen, fortschaffen, bedrängen; W.: ahd. bõgÐn 5, sw. V. (3), streiten, streiten wegen, Einspruch erheben; mhd. bõgen, sw. V., laut schreien, streiten, sich rühmen; L.: Falk/Torp 257, Seebold 94

*bÐgula-, *bÐgulaz, *bÚgula‑, *bÚgulaz, germ.?, Adj.: nhd. streitend; ne. fighting (Adj.); RB.: ahd.; Hw.: s. *bÐgan; E.: vgl. idg. *bhÐgh‑, *bhægh‑, V., streiten, Pokorny 115; W.: ahd. bõgal* 1, Adj., geschwätzig, schwatzhaft; L.: Heidermanns 122

*beidan, germ., st. V.: nhd. warten; ne. wait (V.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *ga‑, *uz‑; Hw.: s. *bida‑; E.: vgl. idg. *bheidh- (1), V., zureden, zwingen, Pokorny 117; W.: got. beid-an* 8, st. V. (1), warten, erwarten (, Lehmann B39); W.: an. bƌa, st. V. (1), warten, ausharren, erlangen; W.: s. an. biŒ-a (2), sw. V., erwarten; W.: ae. bÆd-an, st. V. (1), bleiben, warten, leben; W.: s. afries. bid-ia* 3, sw. V. (2), warten; nnordfries. bida; W.: anfrk. bÆd-an* 3, bÆd-on*, st. V. (1), warten, erwarten; W.: as. bÆd‑an 23, st. V. (1a), warten, harren, verweilen, erwarten; mnd. bÆden, st. V., harren; W.: s. anfrk. beid-en* 3, beid-an, sw. V. (1?), erwarten; W.: ahd. bÆtan* 87, st. V. (1a), warten, warten auf, erwarten; mhd. bÆten, st. V., warten, verziehen; nhd. beiten, st. V., warten, DW 1, 1403, (oberd.) beiten, st. V., warten, Schweiz. Id. 4, 1846, Fischer 1, 817, Schmeller 1, 303; W.: s. ahd. beitæn* 26, sw. V. (2), warten, erwarten, zögern; mhd. beiten, sw. V., zögern, warten, harren; fnhd. beiten, sw. V., warten, zögern, bleiben, DW 1, 1403; nhd. (dial.) beiten, sw. V., verweilen, warten, bevorstehen, Schweiz. Id. 4, 1846, Fischer 1, 817, Schmeller 1, 300, Ochs 1, 141; L.: Falk/Torp 270, Seebold 94, EWAhd 2, 125

*beitan, germ., st. V.: nhd. beißen; ne. bite (V.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *an‑, *uz‑; E.: vgl. idg. *bheid-, V., spalten, trennen, Pokorny 116; idg. *bheiý-, *bhei-, *bhÆ-, V., schlagen, schneiden, Pokorny 117; W.: got. bei-t-an* 1, st. V. (1), beißen (, Lehmann B41); W.: s. got. bei-st* 7, st. N. (a), Sauerteig, Biestmilch (, Lehmann B40); W.: s. got. *-bei-t?, st. N. (a); W.: an. bÆ-t-a, st. V. (1), beißen; W.: ae. bÆ-t-an, st. V. (1), beißen, reißen, schneiden, verwunden; W.: afries. bÆ-t-a* 10, st. V. (1), beißen, eindringen; W.: as. bÆ‑t‑an* 1, st. V. (1a), beißen; mnd. biten, st. V., beißen; W.: ahd. bÆzan* 23, st. V. (1a), beißen, stechen, quälen, peinigen; mhd. bÆzen, st. V., beißen, stechen; nhd. beißen, st. V., beißen, DW 1, 1399; Falk/Torp 270, Seebold 96, EWAhd 2, 143, Kluge s. u. beißen

*bekjæ-, *bekjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Hündin; ne. bitch; RB.: an., ae.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. bikk-ja (1), sw. F. (n), Hündin; W.: ae. bic-c-e, sw. F. (n), Hündin

*bekk-, germ.?, Sb.: nhd. Schnabel; ne. beak; RB.: ae.; I.: Lw. lat. beccus; E.: s. lat. beccus, M., Schnabel; vielleicht von idg. *bheg‑, *bhog‑, V., biegen, wölben; oder verwandt mit lat. baculum?; W.: ae. becc-a, sw. M. (n), Spitzhacke

*bel-, germ.?, V.: nhd. tönen, brüllen; ne. roar (V.); RB.: ahd.; Hw.: s. *baljæn, *bellan; E.: idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ahd. billæd* 1, st. M. (a?, i?), Gebrüll; W.: ahd.? bilæn* 1, sw. V. (2), brüllen, schreien; s. mhd. bÆlen, sw. V., bellen?; nhd. (ält.) billen, sw. V., bellen, DW 2, 26; L.: Falk/Torp 266, Seebold 101, EWAhd 2, 65

*bel, germ.?, st. V.: nhd. schwellen; ne. swell; Hw.: s. *bulæn; E.: idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; L.: Falk/Torp 266, Seebold 99

*bÐl-, germ.?, V.: nhd. licht sein (V.); ne. shine (V.); Hw.: s. *bÐla‑; E.: idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; L.: Falk/Torp 267

*bÐla-, *bÐlam, *bÚla‑, *bÚlam, germ., st. N. (a): nhd. Scheiterhaufe, Scheiterhaufen; ne. pyre; RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. bõl, st. N. (a), Feuer, Scheiterhaufe, Scheiterhaufen; W.: ae. bÚl, st. N. (a), Feuer, Flamme, Scheiterhaufe, Scheiterhaufen; L.: Falk/Torp 267

*beleh, germ.?, Sb.: nhd. Haselmaus; ne. dormouse; RB.: ahd.; E.: Lw. aus dem Slaw.; W.: ahd. bilih* 7, Sb., Bilch, Schlafmaus, Siebenschläfer; mhd. bilch, F., Haselmaus; nhd. Bilch, F., Bilch, Bilchmaus, DW 2, 8; L.: Falk/Torp 267, EWAhd 2, 54

*belg-, germ.?, V.: nhd. rülpsen; ne. belch (V.); E.: Etymologie unbekannt

*belgan, germ., st. V.: nhd. schwellen, aufschwellen, zürnen; ne. rage (V.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *ga‑, *uz­‑; E.: vgl. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufschwellen, strotzen, aufblasen, sprudeln, Pokorny 120; W.: got. *bil-g-an?, st. V. (3), schwellen; W.: s. an. bol-g-in-n, Adj., geschwollen, angeschwollen; W.: ae. bel-g-an, st. V. (3b), zürnen, zornig sein (V.), zornig werden; W.: afries. bel-g-a* 1, st. V. (3b), schwellen, erzürnen; W.: anfrk. bel-g-an 5?, bel-g-on, st. V. (3b), erzürnen; W.: as. bel‑g‑an 12, bol-g-an*, st. V. (3b), zürnen; W.: ahd. belgan 40, st. V. (3b), erzürnen, zürnen, in Zorn geraten (V.); mhd. bëlgen, st. V., zürnen, sich erzürnen, aufschwellen; L.: Falk/Torp 268, Seebold 99, EWAhd 1, 528, Kluge s. u. Polster

Belgica, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Billig; Q.: ON (3. Jh.); E.: kelt. Herkunft

Belginum, lat.-germ.?, ON: nhd. Belginum (bei Hinzrath/Bernkastel); Q.: ON; E.: ?

*belk-, germ.?, V.: nhd. rülpsen; ne. belch (V.); E.: Etymologie unbekannt; W.: s. ae. bielc-an, sw. V., rülpsen, auswerfen, hervorstoßen, äußern, schreien; W.: s. ae. bealc‑ian, sw. V., rülpsen, ausspeien

*bellan (1), germ., st. V.: nhd. bellen; ne. bark (V.); RB.: ae., ahd.; E.: idg. *bhel‑ (6), V., schallen, reden, brüllen, bellen, Pokorny 123; W.: ae. bel-l‑an, st. V. (3b), bellen, brüllen, schreien; W.: ahd. bellan* 7, st. V. (3b), bellen, hallen; mhd. bëllen, st. V., bellen, keifen, zanken; s. nhd. bellen, sw. V., bellen, DW 1, 1451; W.: s. ahd. bullæn* 2, sw. V. (2), brüllen; mhd. bullen, büllen, sw. V., bellen, heulen, brüllen; nhd. büllen, sw. V., brüllen, DW 2, 513; L.: Falk/Torp 266, Seebold 101, EWAhd 2, 432

*bellan (2), germ.?, st. V.: nhd. treffen; ne. hit (V.); RB.: an.; E.: idg. *bhel-, *bhelý-, V., schlagen; W.: an. bell-a (1), st. V. (3a), stoßen, treffen, schaden; L.: Seebold 101

*bellæ-, *bellæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Schelle; ne. bell; RB.: ae.; E.: s. idg. *bhel‑ (6), V., schallen, reden, brüllen, bellen, Pokorny 123; W.: ae. belle, sw. F. (n), Glocke; mnd. belle, F., Schelle; an. bjal-l-a, sw. F. (n), Glocke, Schelle; L.: Falk/Torp 266, Seebold 101

*beln-, germ.?, Sb.: nhd. Schwellung, Glied; ne. swelling (N.), penis; E.: s. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120

*belt-, germ.?, V.: nhd. schlagen, stoßen; ne. push (V.); Hw.: s. *bultæn; E.: idg. *bheld‑, V., pochen, schlagen, Pokorny 124; s. idg. *bhel‑ (3), V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; L.: Falk/Torp 268

*belunæ-, *belunæn, germ., sw. F. (n): nhd. Bilsenkraut; ne. henbane; RB.: got., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: s. got. *bil-is-a?, st. F. (æ), Bilsenkraut; W.: ae. bel-en-e, bel-on-e, beol-on‑e, sw. F. (n), Bilsenkraut; W.: as. bil‑ina* 2, sw. F. (n), Bilsenkraut; mnd. billene (Gallée), F., Bilsenkraut; W.: ahd. bilisa 83, sw. F. (n), Bilsenkraut; mhd. bilse, F., Bilsenkraut; nhd. Bilse, F., Bilse, Bilsenkraut, DW 2, 30; W.: lat.-ahd.? belina* 1, belegna*, F., Bilsenkraut; L.: Falk/Torp 267, EWAhd 2, 56

*bemb-, germ.?, V.: nhd. schwellen; ne. swell (V.); RB.: nhd.; E.: s. vgl. idg. *baxmb‑, *bhaxmb‑, V., dumpf schallen, tönen, Pokorny 93; W.: nhd. Bams, M., dicker Brei; L.: Falk/Torp 260

*ben‑, germ.: Q.: PN: Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 479 (Ben, Benno)

*bend‑, germ., Adj.: Q.: PN; E.: s. *bendan; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 27 (Ariobindus, Ariovinda, Ariovindus, Ariovinna)

*bendan, *bindan, germ., st. V.: nhd. binden; ne. bind; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *an‑, *bi‑, *far‑, *ga‑; Q.: PN (5. Jh.); E.: idg. *bhendh-, V., binden, Pokorny 127; W.: got. bind-an* 1, st. V. (3,1), binden (, Lehmann B62); W.: s. got. *bund-n-an?, sw. V. (4), gebunden werden; W.: an. bind-a, st. V. (3a), binden; W.: ae. bind‑an, st. V. (3a), binden, fesseln, schmücken; W.: afries. bind-a 40?, st. V. (3a), binden, fesseln; saterl. binda, V., binden; W.: anfrk. bind-an* 1, bind-on*, st. V. (3a), binden; W.: as. bind‑an 6, st. V. (3a), binden; mnd. binden, st. V., binden; W.: ahd. bintan 57, st. V. (3a), binden, verknüpfen, knüpfen, fesseln; mhd. binden, st. V., binden, verbinden, fesseln, verpflichten; nhd. binden, st. V., binden, DW 2, 31; L.: Falk/Torp 295, Seebold 102, EWAhd 2, 72, Kluge s. u. binden; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 27 (Ariobindus, Ariovinda, Ariovindus, Ariovinna)

*bendæ, germ., st. F. (æ): nhd. Binde; ne. bandage (N.); RB.: got., ae., ahd.; Hw.: s. *bendæn; E.: vgl. idg. *bhendh-, V., binden, Pokorny 127; W.: got. *bind-a?, st. F. (æ), Binde, Band (N.); W.: s. ae. bind-e, sw. F. (n), Binde; W.: ahd. binta 18, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Binde, Band (N.), Verband, Gebinde, Stirnbinde; mhd. binde, sw. F., Binde, Band (N.); nhd. Binde, F., Binde, Band (N.), DW 2, 31; W.: lat.-ahd.? binda* 1, benda*, F., Binde, Kopfbinde; L.: Seebold 103

*bendæ-, *bendæn, germ., sw. F. (n): nhd. Binde; ne. bandage (N.); RB.: got., ae., ahd.; Hw.: s. *bendæ; E.: vgl. idg. *bhendh-, V., binden, Pokorny 127; W.: s. got. *bind-a?, st. F. (æ), Binde, Band (N.); W.: ae. bind-e, sw. F. (n), Binde; W.: ahd. binta 18, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Binde, Band (N.), Verband, Gebinde, Stirnbinde; mhd. binde, sw. F., Binde, Band (N.); nhd. Binde, F., Binde, Band (N.), DW 2, 31; W.: lat.-ahd.? binda* 1, benda*, F., Binde, Kopfbinde; L.: Seebold 103

*benna, germ.?, Sb.: nhd. Wagen (M.), Wagenkasten, Korb; I.: Lw. lat. benna; E.: s. lat. benna, zweirädriger Korbwagen; gall. benna, F., zweirädriger Korbwagen; vgl. idg. *bhendh‑, V., binden, Pokorny 127

*bep‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 479 (Beppolen)

*ber-, germ.?, V.: nhd. spitz sein (V.); ne. be sharp; Hw.: s. *bara‑, *barda‑; E.: s. idg. *bhar-, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; L.: Falk/Torp 262

*ber-, germ.?, V.: nhd. wallen (V.) (1), brennen; ne. well (V.), burn (V.); Hw.: s. *beræn, *bermæn; E.: idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, sieden, Pokorny 132; L.: Falk/Torp 263

*bera-, *beraz, *berja‑, *berjaz, germ.?, Adj.: nhd. tragfähig, fruchtbar; ne. bearing (Adj.), fruitful; RB.: an.; E.: vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. ber-r (1), st. M. (ja), Widder; L.: Heidermanns 123

*bÐra-, *bÐraz, *bÚra‑, *bÚraz, *bÐrja‑, *bÐrjaz, *bÚrja‑, *bÚrjaz, *bÐri‑, *bÐriz, *bÚri‑, *bÚriz, germ., Adj.: nhd. tragfähig, tragend, fruchtbar, erträglich; ne. bearing (Adj.), fruitful; RB.: an., ae., mnl., mnd., ahd.; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. bÏr‑r, Adj., tragfähig, berechtigt, geziemend; W.: ae. *bÚr-e (3), Adj.; W.: mnl. openbar, Adj., offenbar, bekannt; W.: mnd. openbõr, Adj., offenbar, bekannt; W.: ahd. *bõri (2)?, (Adj.); L.: Falk/Torp 260, Heidermanns 124f.

*beran, germ., st. V.: nhd. tragen, gebären; ne. bear (V.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *an‑, *far‑, *ga‑, *uz‑; Q.: PN; E.: idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. baír-an 46=45, st. V. (4), tragen, leiden, erleiden, gebären, ertragen (V.) (, Lehmann B9); W.: an. ber-a (3), st. V. (4), tragen, führen; W.: ae. ber‑an, st. V. (4), tragen, ertragen (V.), bringen, gebären; W.: s. ae. a-m-ber (1), ’-m-ber, st. M. (a), st. F. (æ), st. N. (a), Eimer, Gefäß, Fass; W.: afries. ber-a* (2) 38, st. V. (4), tragen, gebären; W.: anfrk. *ber-an?, st. V. (4), tragen; W.: as. ber‑an 12, st. V. (4), tragen, besitzen; mnd. beren, baren, st. V., sw. V., tragen; W.: ahd. beran 132, st. V. (4), gebären, tragen, zeugen, erzeugen; mhd. bëren, bërn, st. V., hervorbringen, Frucht tragen, gebären; nhd. (schweiz.) beren, st. V., gebären, tragen, Schweiz. Id. 4, 1475; L.: Falk/Torp 260, Seebold 104, EWAhd 1, 546, Kluge s. u. ‑bar, gebären, Adebar; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 49f. (Berancio?, Beremund?, Berimund?, Beric?), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 480 (Ber?, Bera?, Beralch?, Berefridis?, Beregisil?, Beremund?, Beretrudis?, Berevulf?, Berig?, Berulf?)

*berg-, germ.?, sw. V.: nhd. hoch sein (V.); ne. be high; Hw.: s. *berga‑ (M.), *burg; Q.: ON (1. Jh.); E.: s. idg. *bhereh‑, Adj., hoch, erhaben, Pokorny 140; vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; L.: Falk/Torp 265; Son.: Ortsname Bergion

*berga-, *bergam, germ., st. N. (a): nhd. Zuflucht; ne. refuge; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *bergan; E.: idg. *bherh-, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145; s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: ae. beor-g (2), beor-h (2), st. N. (a), Schutz, Zuflucht, Verteidigung; W.: s. ahd. giberg* 8, st. N. (a), Versteck, Geheimnis, Schatz; mhd. gebërc, st. N., st. M., Umschließung, Versteck, Verheimlichung; L.: Seebold 107

*berga-, *bergaz, germ., st. M. (a): nhd. Berg, Höhe, Schutz; ne. mountain, hill, shelter (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Q.: PN, ON (1. Jh.); E.: idg. *bherhos, M., Berg, Pokorny 140; s. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. *baír-g-s?, st. M. (a), Berg; W.: s. got. *baír-g-a?, st. F. (æ), Berge (F.); W.: s. an. bjar-g, st. N. (a), Berg, Fels; W.: s. an. ber-g, st. N. (a), Berg, Felsen; W.: ae. beor-g (1), beor-h (1), st. M. (a), Berg, Hügel, Grabhügel; W.: afries. ber-ch* 17, ber-g*, st. M. (a), Berg; nnordfries. beerg; W.: anfrk. berg 10, st. M. (a), Berg; W.: as. ber‑g (1)? 35, st. M. (a), Berg; mnd. berch, M., Berg; W.: as. *ber‑g? (3), st. N., st. M. (a?, i?), Berge (F.); W.: ahd. berg (1) 167?, st. M. (a), Berg, Berggipfel; mhd. bërc, st. M., Berg; nhd. Berg, M., Berg, Berggipfel; L.: Falk/Torp 265, EWAhd 1, 553, Kluge s. u. Berg; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 50 (Bergio), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 481 (Berg, Bergi, Bergine, Bergio), Ortsname Teutoburgi

*bergan, germ., st. V.: nhd. bergen, schützen; ne. shelter (V.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *ga‑; Q.: PN (4./5. Jh.); E.: idg. *bherh-, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145; s. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. baír-g-an* 2, st. V. (3), bergen, bewahren, erhalten (V.) (, Lehmann B11); W.: an. bjar-g-a, st. V. (3b), bergen, retten; W.: an. bir-g-ja, sw. V., bergen, helfen, versorgen; W.: ae. beor-g-an (1), st. V. (3b), bergen, retten, schützen, verteidigen; W.: afries. ber-g‑ia 1?, sw. V. (2), bergen, schützen; W.: anfrk. ber-g-an* 2, ber-g-on*, st. V. (3b), »bergen«, verbergen; W.: s. as. gi‑ber‑g‑an* 1, st. V. (3b), bergen, bewahren; W.: ahd. bergan* 65, st. V. (3b), »bergen«, verbergen, verstecken, schützen; mhd. bërgen, st. V., bergen, verbergen, in Sicherheit bringen; nhd. bergen, st. V., bergen, DW 1, 1507; W.: s. ahd. Burgundõra* 3, M. Pl. (a)=PN., Burgunder (Pl.); nhd. Burgunder, M.=PN, Burgunder, DW 2, 544; L.: Falk/Torp 265, Seebold 106, EWAhd 1, 554, Kluge s. u. bergen; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 5 (Aiberga, Aisaberga), 13 (Aliberga), 15 (Amalaberga, Amalabirga), 24 (Arinberga), 146 (Ilioberga), 186 (Recciverga), Reichert, 152 (Lannoberga), Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 480 (Aiberg, Aisberg, Aliberg, Amalberg, Arenberg, Gundeberg, Hribirg, Ingoberg, Lannoberg, Recciberg)

*bergiþæ, *bergeþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Vorrat, Ausstattung; ne. stock (N.), supply (N.); RB.: an.; Hw.: s. *bergja‑; E.: s. idg. *bherh‑, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145; vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. bir-g-Œ, st. F. (æ), Unterhalt, Speisevorrat; L.: Heidermanns 123

*bergja-, *bergjaz, germ.?, Adj.: nhd. gut ausgestattet; ne. well provided; RB.: an.; E.: s. idg. *bherh‑, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145; s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. bir-g-r, Adj., sich zu helfen wissend; L.: Heidermanns 123

*bergæ, germ., st. F. (æ): nhd. Schutz, Berge (F.); ne. shelter (N.); RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *bergan; E.: idg. *bherh-, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145; s. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. *bair-g-æ *bergæ, st. F. (æ), Berge (F.); W.: an. bj‡r-g, st. F. (æ), Bergung, Schutz, Hilfe; W.: ae. *beor-g (3), *beor-h (3), st. F. (æ), Berge (F.), Schutz; W.: s. as. h’r‑i‑ber‑g‑a* 1, st. F. (æ), Herberge; mnd. herberge, F., Unterkunftsort, Beherbergung; W.: s. ahd. heriberga 45, st. F. (æ), Herberge, Feldlager, Lager, Wohnung; mhd. herbërge, st. F., sw. F., Heerlager, Feldlager, Beherbergung; nhd. Herberge, F., Herberge, DW 10, 1059; L.: Seebold 107

*berhta-, *berhtam, germ.?, st. N. (a): nhd. Glanz, Licht; ne. shine (N.); RB.: ae.; Hw.: s. *berhta‑ (Adj.); E.: s. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; vgl. idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: ae. beor-h-t (2), bier-h-t (2), bri-h-t (2), bry-h-t (2), st. N. (a), Glanz, Helligkeit, Licht; L.: Heidermanns 124

*berhta-, *berhtaz, germ., Adj.: nhd. licht, hell, glänzend; ne. light (Adj.); RB.: got., an., ae., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. ‑lÆka‑; Q.: PN (5. Jh.), ON; E.: s. idg. *bherý-, Adj., V., weiß, glänzen, Pokorny 139; idg. *bher- (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: got. baír‑h‑t‑s* 5, berhts*, Adj. (a), hell, offenbar, deutlich (, Lehmann B12); W.: an. bjar-t-r, Adj., hell; W.: ae. beor-h-t (1), bier-h-t (1), bri-h-t (1), bry-h-t (1), Adj., glänzend, hell, laut, schön, edel; W.: anfrk. *ber-h-t?, Adj., hell, glänzend; W.: as. ber‑h‑t 22, Adj., glänzend hell, leuchtend; W.: ahd. beraht* 9, Adj., hell, glänzend, klar, strahlend, hervorragend; mhd. bërht, Adj., glänzend; vgl. nhd. Bert..., ...brecht, ...bert, Adj., (in PN); W.: s. ahd. birtun* 1, st. F. (i), frommes Geschenk, Weihegeschenk; L.: Falk/Torp 264, Heidermanns 123f., EWAhd 1, 545; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 22 (Ansebertus), 50f. (Bertefrida, Bertegiselus, Bertechildis, Berteildis, Bertichildis, Bertesindis, Betto), 66 (Collibertus), 70 (Dagobertus), 124 (Charibertus), 136 (Hildibertus, Childebertus), 142 (Chrodebertus), 205 (Sigisbertus), 229 (Theudebertus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 481 (Adilbert, Annibert, Ansebert, Argebert, Audebert, Bert, Bertchildis, Bertchramn, Bertechramn, Bertefred, Bertefrid, Bertegisel, Bertegundis, Bertachari, Berthchramn, Berthefledis, Berthegundis, Berthichildis, Berthoar, Berthramn, Bertichild, Bertila, Bertisindis, Bertovvin, Bett, Ceolbert, Charibert, Childebert, Chlodebert, Culpert, Dagobercth, Dagobert, Gisebert, Gunthoert, Nodbert, Rodoberto, Rodberto, Sigibercth, Sigibert, Sisbert, Sisebert, Sisibert, Theudebercth, Theudebert), Ortsname Collibertus?

*berhtalÆka-, *berhtalÆkaz, germ., Adj.: nhd. glänzend, leuchtend; ne. shining (Adj.); RB.: ae., as.; E.: s. *berhta‑ (Adj.), *‑lÆka‑; W.: ae. beor-h-t-lic, Adj., hell, glänzend, leuchtend; W.: as. ber‑ht‑lÆk* 1, Adj., glänzend; L.: Heidermanns 124

*berhtÐn, *berhtÚn, germ., sw. V.: nhd. erglänzen, leuchten; ne. shine (V.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *berhta- (Adj.); E.: s. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; idg. *bherý‑, *bhrÐ‑, *bherh1‑, *bhreh1-, Adj., V., glänzen, weiß, Pokorny 139; vgl. idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: ae. beor-h-t‑ian, sw. V. (2?), glänzen, scheinen; W.: ahd. berahtÐn* 1, sw. V. (3), glänzen, erglänzen; L.: Heidermanns 124

*berhti-, *berhtiz, germ.?, st. F. (i): nhd. Licht, Glanz; ne. light (N.), shine (N.); RB.: an.; Hw.: s. *berhta- (Adj.); E.: s. idg. *bherý‑, *bhrÐ‑, *bherh1‑, *bhreh1-, V., Adj., glänzen, weiß, Pokorny 139; vgl. idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: an. bir-t-i, st. F. (i), Glanz

*berhtÆ-, *berhtÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Klarheit; ne. clearness; RB.: got., ae., ahd.; Hw.: s. *berhta- (Adj.); E.: s. idg. *bherý-, Adj., V., weiß, glänzen, Pokorny 139; vgl. idg. *bher- (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: got. baír-h-t-ei* 3, sw. F. (n), Helle, Offenbarung, Klarheit; W.: ae. bier-h-t‑u, sw. F. (Æ)?, Glanz, Helle; W.: ahd. berahtÆ* 4, st. F. (Æ), Helligkeit, Glanz, Herrlichkeit; L.: Heidermanns 124

*berhtinga-, *berhtingaz, *berhtenga‑, *berhtengaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Glänzender, Krieger; ne. shining (M.), warrior; RB.: an.; Hw.: s. *berhta- (Adj.); E.: s. idg. *bherý‑, *bhrÐ‑, *bherh1‑, *bhreh1-, V., Adj., glänzen, weiß, Pokorny 139; vgl. idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: an. bir-t-ing-r, st. M. (a), Forelle; L.: Heidermanns 124

*berhtjan, germ., sw. V.: nhd. leuchten, erleuchten; ne. shine (V.), illuminate; RB.: got., an., ae.; Hw.: s. *berhta- (Adj.); E.: s. idg. *bherý-, Adj., V., weiß, glänzen, Pokorny 139; idg. *bher- (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: got. baír-h-t-jan* 1, sw. V. (1), offenbaren; W.: an. bir-t-a (2), sw. V. (1), klar machen, sichtbar machen, erhellen; W.: ae. bier-h-t‑an, beor-h-t‑an, bri-h-t-an, sw. V. (1), leuchten, erleuchten, klären, feiern; L.: Falk/Torp 264, Heidermanns 124

*bÐri‑, *bÐriz, *bÚri‑, *bÚriz, germ., Adj.: Vw.: s. *bÐra‑

*beriga-, *berigaz, germ.?, Adj.: nhd. fruchtbar; ne. fertile; RB.: ahd.; Hw.: s. *beran; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: ahd. birÆg 12, Adj., fruchtbar, befruchtend; mhd. birec, Adj., fruchtbar, AW 1, 1105; nhd. (schweiz.) bÐrig, Adj., fruchtbar, Schweiz. Id. 4, 1478; L.: Falk/Torp 260, EWAhd 2, 97

*berila-, *berilaz, germ., st. M. (a): nhd. Gefäß, Krug (M.) (1); ne. vessel, basket; RB.: an., as., ahd.; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128, Seebold 105; W.: an. ber-il-l, st. M. (a), Gefäß; W.: as. bir‑il* 3, st. M. (a), Korb; W.: ahd. biril* 1, birul*, st. M. (a), Korb, Topf, Krug (M.) (1); nhd. (luxemb.) Bärel, Bierel, M., Korb, Topf, Krug (M.) (1), Luxemb. Wb. 1, 108; L.: Seebold 105, EWAhd 2, 97

*berja‑, *berjaz, germ.?, Adj.: Vw.: s. *bera‑

*bÐrja‑, *bÐrjaz, *bÚrja‑, *bÚrjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *bÐrõ‑

*bÐrja-, *bÐrjam, *bÚrja‑, *bÚrjam, germ., st. N. (a): nhd. Gebaren, Aussehen; ne. behaviour, appearance; RB.: ae., as.; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: ae. *bÚr‑e (2), st. N. (ja); W.: s. as. gi‑bõr‑i* 2, st. N. (ja), »Gebaren«, Benehmen, Aussehen; W.: vgl. mnd. gebere, gebare, F., Gebaren, Benehmen; L.: Seebold 106

*berkan, germ.?, st. V.: nhd. bellen, poltern; ne. bark (V.), rumble (V.); RB.: ae.; E.: s. idg. *bhereg‑, V., brummen, bellen, lärmen, Pokorny 138; vgl. idg. *bher‑ (4), V., brummen, summen, Pokorny 135; W.: ae. beor-c-an, st. V. (3b), bellen; L.: Seebold 107

*berkjæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *berkæ

*berkjæ-, *berkjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Birke, b-Rune; ne. birch-tree, name (N.) of b-rune; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *berkæ; E.: s. idg. *bhérýs, Sb., Birke, Pokorny 139; vgl. idg. *bher- (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: s. got. *baír-k-a?, st. F. (æ), Birke; W.: s. an. bj‡r-k, st. F. (æ), Birke; W.: s. ae. bier-c-e, bir-c‑e, sw. F. (n), Birke; W.: s. ae. beor-c (1), st. F. (æ), Birke; W.: as. ber‑k‑ia* 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Birke; mnd. berke, barke, F., Birke; W.: s. as.? bri‑a*, bri-c-a 1, Sb., b-Rune, Birke; W.: ahd. birka 31, birca, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Birke, Hainbuche (, Buche), (Silberpappel); mhd. birke, birche, sw. F., Birke; nhd. Birke, F., Birke, DW 2, 39; L.: Falk/Torp 264, EWAhd 2, 97, Kluge s. u. Birke, Looijenga 7; Son.: nach Looijenga s. 7 lautet der Ansatz *berkanæn

*berkæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Brechen, Umbrechung, Brache; ne. ploughing (N.), fallow ground; Hw.: s. *brÐkÆn; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; L.: Falk/Torp 277

*berkæ, *berkjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Birke; ne. birch-tree; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *berkjæn; E.: s. idg. *bhérýs, Sb., Birke, Pokorny 139; vgl. idg. *bher- (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: got. *baír-k-a?, st. F. (æ), Birke; W.: an. bj‡r-k, st. F. (æ), Birke; W.: ae. beor-c (1), st. F. (æ), Birke; W.: s. ae. bier-c-e, bir-c‑e, sw. F. (n), Birke; W.: as. ber‑k‑ia* 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Birke; mnd. berke, barke, F., Birke; W.: s. as. bri‑a*, bri-c-a 1, as.?, Sb., b-Rune, Birke; W.: ahd. birka 31, birca, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Birke, Hainbuche (, Buche), (Silberpappel); mhd. birke, birche, sw. F., Birke; nhd. Birke, F., Birke, DW 2, 39; L.: Falk/Torp 264, EWAhd 2, 97, Kluge s. u. Birke

*bermæ-, *bermæn, *berma‑, *berman, germ.?, sw. M. (n): nhd. Hefe; ne. yeast; RB.: ae., mnd.; Hw.: s. *beran; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: ae. beor-m-a, sw. M. (n), Bärme, Hefe, Sauerteig; W.: mnd. barm, M., berme, F., Hefe; nhd. Bärme, F., Bierhefe; L.: Seebold 105, Kluge s. u. Bärme

*bernjo, germ.?, Sb.: nhd. Birne; I.: Lw. lat. pirum; E.: s. lat. pirum, N., Birne; Lehnwort aus dem Mittelmeerraum; W.: s. as. biru‑bôm 1, st. M. (a), Birnenbaum; mnd. bÐrbæm, M., Birnenbaum, Birnbaum

*bernjæ-, *bernjæn, *bernja‑, *bernjan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Brauner, Bär (M.) (1); ne. brown (M.), bear (N.); RB.: an.; E.: s. idg. *bhÁros, *bherus, Adj., braun, Pokorny 136; vgl. idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: an. bj‡r‑n, st. M. (a), Bär (M.) (1)

*bernjæ‑, *bernjæn, *bernja‑, *bernjan, germ., sw. M. (n): Vw.: s. *beræn (1)

*bernu-, *bernuz, germ., st. M. (u): nhd. Bär (M.) (1), Brauner; ne. bear (N.), brown (M.); RB.: got., as.; E.: idg. *bhÁros, Adj., braun, Pokorny 136; idg. *bher- (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: got. *bair-a, *bera, *bere, sw. M. (n), Bär (M.) (1); W.: as. *ber‑n?, st. M. (a?, i?), Bär (M.) (1); mnd. bÐr, bÐre, M., Bär (M.) (1)

*bÐræ, *bÚræ, germ., st. F. (æ): nhd. Bahre, Trage; ne. stretcher, bier; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *beran; E.: vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. bar-ar, bar-ir, F. Pl., Tragbahre, Totenbett; W.: ae. bÚr (1), st. F. (æ), Bahre, Bett, Karre; W.: afries. bÐr-e (1), st. F. (æ), Bahre; nnordfries. baar, beer; W.: afries. bar-e* (1) 2, ber-e (2), st. F. (æ), Bahre; nnordfries. baar, beer; W.: as. bõr‑a 5, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Bahre; mnd. bõre, F., Bahre; W.: ahd. bõra (1) 24, st. F. (æ), Bahre, Trage, Sänfte, Sarg; mhd. bõre, st. F., sw. F., Sänfte, Bahre; nhd. Bahre, F., Sänfte, Bahre, Trage, DW 1, 1079; L.: Falk/Torp 260, Seebold 106, EWAhd 1, 469, Kluge s. u. Bahre

*beræ- (1), *beræn, *bera‑, *beran, germ., sw. M. (n): nhd. Brauner, Bär (M.) (1); ne. brown (M.), bear (N.); RB.: got., an., ae., mnl., as., ahd.; Hw.: s. *beran; Q.: PN (5. Jh.); E.: idg. *bhÁros, Adj., braun, Pokorny 136; idg. *bher- (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: got. *bair-a, *bera, *bere, sw. M. (n), Bär (M.) (1); W.: s. an. bj‡r-n, st. M. (a), Bär (M.) (1); W.: ae. ber‑a (1), sw. M. (n), Bär (M.) (1); W.: s. ae. bir-en (1), st. F. (æ), Bärin; W.: s. ae. bir‑en (2), Adj., Bären...; W.: mnl. bere, M., Bär (M.) (1); W.: as. *bir‑i‑n?, st. F. (jæ), Bärin; W.: as. *ber‑o? (2), sw. M. (n), Bär (M.) (1); vgl. mnd. bar, bõre, M., Bär (M.) (1); W.: ahd. bero (1) 19, sw. M. (n), Bär (M.) (1); mhd. bër, sw. M., Bär (M.) (1); nhd. Bär, M., Bär (M.) (1), DW 1, 1122; L.: Falk/Torp 263, EWAhd 1, 563, Kluge s. u. Bär 1; Son.: ? Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 49f. (Berancio?, Beremund?, Berimund?, Beric?), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 479f. (Ben, Benno, Ber?, Bera?, Beralch?, Berefridis?, Beregisil?, Beremund?, Veremund?, Beretrudis?, Verevulf?, Vergi?, Berich?, Berulf?, Bern, Bernard)

*beræ- (2), *beræn, *bera‑, *beran, germ., sw. M. (n): nhd. Träger; ne. bearer; RB.: an., ae., afries., as.; Hw.: s. *beran; E.: s. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. bor-i (2), sw. M. (n), Träger; W.: ae. *ber‑a (2), *bor‑a, sw. M. (n), Träger; W.: afries. ber‑a* (1) 7, sw. M. (n), Träger; W.: as. *ber‑o? (1), sw. M. (n), Träger; L.: Seebold 105

*bers-, germ.?, V.: Vw.: s. *berz­‑

*bÐrusja-, *bÐrusjaz, germ.?, Pl.: nhd. Gebärende, Eltern; ne. parents (Pl.); RB.: got.; E.: vgl. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. bÐr-us-jæs 3, bÆrusjæs, st. M. (ja) Pl., Eltern (, Lehmann B43); L.: Seebld 106

*berz-, *bers‑, germ., V.: nhd. spitz sein?; ne. be sharp; RB.: got., ahd.; E.: vgl. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: s. got. *baur-t-il-s?, st. M. (a), Bürzel; W.: s. ahd. bar* (2) 1, Adj., starr, aufrecht; W.: s. ahd. barrÐn* 9, sw. V. (3), sich emporstrecken, sich aufrichten; L.: Falk/Torp 265

*besamæ-, *besamæn, *besama‑, *besaman, *besmæ‑, *besmæn, *besma‑, *besman, germ., sw. M. (n): nhd. Besen; ne. broom; RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. idg. *bhes‑ (1), V., abreiben, zerreiben, ausstreuen, Pokorny 145; W.: ae. bes-m-a, sw. M. (n), Besen, Rute, Ginster; W.: afries. bes-m-a 4, sw. M. (n), Besen, Rute; W.: as. bes‑m‑o 2, sw. M. (n), Besen; vgl. mnd. bÐsem, bÐseme, M., Besen; W.: ahd. besemo 26, sw. M. (n), Besen, Rute; mhd. bëseme, bësme, sw. M., Besen, Zuchtrute; nhd. Besen, M., Besen, Duden 1, 364; L.: Falk/Torp 269, EWAhd 1, 567, Kluge s. u. Besen

*besmæ‑, *besmæn, *besma‑, *besman, germ., sw. M. (n): Vw.: s. *besamæn

*bÐta, germ.?, Sb.: nhd. Bete, Rübe; I.: Lw. lat. bÐta; E.: s. lat. bÐta, F., Beete, Mangold; wahrscheinlich eine keltische Entlehnung, EWAhd 2, 25, Kluge s. u. Bete

*beuda-, *beudaz, germ., st. M. (a): nhd. Tisch; ne. table; RB.: got., an., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bheudh-, V., wach sein (V.), wecken, beobachten, erkennen, erkennen machen, Pokorny 150, anders Seebold 109; W.: got. biuþ-s* 5, st. M. (a), Tisch, Platte (, Lehmann B74); W.: an. bjæŒ, st. N. (a), Tisch, Schüssel; W.: ae. béod, st. M. (a), Tisch, Schüssel, Napf; W.: as. biod* 1, st. M. (a), Tisch; W.: ahd. biot* 1, st. M. (a), Tisch; nhd. (schweiz./schwäb./bad.) Biet, M., Tisch, Schweiz. Id. 4, 1857, Fischer 1, 1105, Ochs 1, 226, s. (rhein.) Biet, N., Tisch, Rhein. Wb. 1, 686, (bay.) Biete, F., Tisch, Schmeller 1, 308; W.: lat.-ahd.? beodus* 1?, M., Tisch; L.: Seebold 109, EWAhd 2, 88, Kluge s. u. Beute 2

*beudan, germ., st. V.: nhd. bieten, gebieten, verkünden; ne. bid, order (V.), announce; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *an‑, *bi‑, *far‑, *ga‑, *uz‑; Hw.: s. *budæn; Q.: PN (300); E.: s. idg. *bheudh-, V., wach sein (V.), wecken, beobachten, bewusst machen, bewusst sein (V.), bewusst werden, Pokorny 150; W.: got. *biud-an, st. V. (2), bieten, entbieten; W.: an. bjæŒ-a, st. V. (2), bieten; W.: ae. béod-an, st. V. (2), bieten, gebieten, entbieten; W.: s. ae. bod‑ian, sw. V. (2), sagen, verkünden, ankündigen; W.: afries. biõd-a 70?, st. V. (2), gebieten, befehlen, anbieten, darbieten; saterl. biada; W.: anfrk. *bied-an?, st. V. (2), bieten, gebieten; W.: as. biod‑an* 4, st. V. (2b), bieten; mnd. bÐden, st. V., bieten; W.: ahd. biotan* 39, st. V. (2b), bieten, bezeichnen, entgegenhalten; mhd. bieten, st. V., bieten, anbieten, darreichen, strecken; nhd. bieten, st. V., bieten, anbieten, DW 2, 4; L.: Falk/Torp 274, Seebold 108, EWAhd 2, 90, Kluge s. u. bieten, Bote; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 42 (Bainobaudes), 47f. (Baudoaldus, Baudulfus, Bauto?), 167 (Merobaudes), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 477ff. (Alobaud, Bainobaudes, Balchobaudes, Baudard, Baudastes, Baudegisil, Baudegundis, Baudegysel, Baudeleif, Bauderrim, Baudi, Baudihilli, Baudimund, Baudin, Baudiric, Baudoald, Baudofeif, Baudolev, Baudovi, Baudulf, Cqannabauden, Cariobaud, Chariobauden, Chariobaud, Friobaudis, Genobaude, Heriobaudes, Heriobaud, Leudobaudis, Mallobaudes, Merobaudes, Merobaudi, Merobaudis, Niobaudis, Theudobaudis, Vinobaud, Vinobaudis, Bauto?)

*beuga-, *beugaz, germ.?, Adj.: nhd. gebogen, gebeugt, krumm; ne. bent; RB.: an.; Hw.: s. *beugan; E.: s. idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: an. bjðg-r, Adj., gebogen, gebeugt; L.: Falk/Torp 273, Seebold 110, Heidermanns 126

*beugan, germ., st. V.: nhd. biegen; ne. bend (V.); RB.: got., an., ae., as., ahd.; Vw.: s. *ga‑; E.: s. idg. *bheug- (3), *bheugh-, V., biegen, Pokorny 152; W.: got. biug-an* 2, st. V. (2), beugen, sich beugen (, Lehmann B72); W.: an. bug-a, sw. V., biegen, beugen; W.: ae. bðg-an, st. V. (2), sich beugen, wenden, drehen, sinken, nach­geben, fortgehen; W.: as. biog‑an* 1, st. V. (2a), sich neigen; vgl. mnd. bðgen, st. V., sw. V., sich biegen; W.: as. bðg‑an* 1, biog-an*, st. V. (2a), sich beugen, biegen; mnd. bðgen, st. V., biegen, beugen; W.: s. mnd. bucht, F., Biegung, Krümmung; vgl. an. bug-t, st. F. (æ), Bucht; W.: ahd. biogan* 20, st. V. (2a), biegen, schwingen, beugen; mhd. biegen, st. V., biegen, beugen, krümmen; nhd. biegen, st. V., biegen, DW 1, 1814; L.: Falk/Torp 273, Seebold 110, EWAhd 2, 75, Heidermanns 126, Kluge s. u. biegen, Bogen

*beugula-, *beugulaz, germ.?, Adj.: nhd. gebeugt; ne. bent; RB.: ae.; Hw.: s. *beugan, *beuga‑; E.: s. idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: ae. béog-ol, bíeg-el, Adj., gehorsam, vergebend; L.: Heidermanns 126

*beund-, germ., Sb.: nhd. Grundstück?; ne. ground (N.); RB.: as., ahd.; E.: idg. *øendh‑ (1), V., drehen, winden, wenden, flechten, Pokorny 1148?; vgl. idg. *aø‑ (5), *aøÐ‑, V., flechten, weben, Pokorny 75?; W.: as. *biun‑ith‑i?, Sb., Weideland; W.: ahd. biunta* 1, st. F. (æ), »Beunde«, Gehege, Weide (F.) (2); mhd. biunte, biunde, st. F., sw. F., Gehege; nhd. Beunde, F., »Beunde«, Privatgrundstück, DW 1, 1747; W.: ahd. biunti* 1, Sb., »Beunde«, Gehege, Weide (F.) (2); mhd. biunte, biunde, st. F., sw. F., Gehege; nhd. Beunde, F., »Beunde«, Privatgrundstück, DW 1, 1747

*beura‑, *beuram, germ., st. N. (a): nhd. Bier; ne. beer; RB.: ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *beuza‑; E.: s. idg. *bhereu‑, *bhreu‑, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143?; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132?; W.: ae. béo-r, st. N. (a), Bier; an. bjæ-r-r (1) st. M. (a), Bier; W.: afries. biõr* 28, st. N. (a), Bier; nfries. biear, bier; saterl. bjar; W.: as. bi‑o‑r* 1, bi-a-r, st. N. (a), Bier, mnd. bÐr, beir, bier, N., Bier; W.: ahd. bior* 12, st. N. (a), Bier; W.: mhd. bier, st. N., Bier; nhd. Bier, N., Bier, DW 1, 1821; L.: EWAhd 2, 81, Kluge s. u. Bier; Son.: die Formen in den germanischen Einzelsprachen könnten auch von einem rom. *bevere, Sb., Bier abstammen, s. EWAhd 2, 81

*beusta-, *beustaz, germ., st. M. (a): nhd. Biestmilch; ne. colostrum; RB.: ae., ahd.; E.: vgl. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: ae. béo-st, st. M. (a), Biestmilch; W.: ahd. biost 33, st. M. (a?), Biestmilch, Kolostrum; mhd. biest, st. M., Biestmilch; vgl. nhd. Biestmilch, F., Biestmilch, DW 2, 3; L.: Falk/Torp 276, EWAhd 2, 85, Kluge s. u. Biest 1

*beuza‑, *beuzam, germ., st. N. (a): nhd. Bier; ne. beer; RB.: ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *beura‑; E.: s. idg. *bhereu‑, *bhreu‑, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143?; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132?; W.: ae. béo-r, st. N. (a), Bier; an. bjæ-r-r (1) st. M. (a), Bier; W.: afries. biõr* 28, st. N. (a), Bier; nfries. biear, bier; saterl. bjar; W.: as. bi‑o‑r* 1, bi-a-r, st. N. (a), Bier, mnd. bÐr, beir, bier, N., Bier; W.: ahd. bior* 12, st. N. (a), Bier; W.: mhd. bier, st. N., Bier; nhd. Bier, N., Bier, DW 1, 1821; L.: Falk/Torp 276; Son.: die Formen in den germanischen Einzelsprachen könnten auch von einem rom. *bevere, Sb., Bier abstammen, s. EWAhd 2, 81

*beww-, germ.?, st. V.: nhd. werden, sein (V.); ne. become, be; RB.: ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *bu‑; E.: idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: ae. bist, V. (2. Pers. Sg. Präs. Akt.), du bist; W.: afries. bim, V. (1. Pers. Sg. Präs. Akt.), ich bin; W.: as. bium, V. (1. Pers. Sg. Präs. Akt.), ich bin; W.: ahd. bim, V. (1. Pers. Sg. Präs. Akt.), ich bin; L.: Falk/Torp 272, Seebold 112

*beww-, germ., V.: nhd. reiben; ne. rub (V.); RB.: ae., ahd.; E.: idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: ae. bíew-an, béow-an, b’w-an, sw. V., reiben, polieren, glänzend machen, putzen; W.: ahd. bewen* 9, sw. V. (1b), fertig machen, erneuern, herstellen, gebrauchen; L.: EWAhd 1, 575

*bewwu-, germ., N.: nhd. Angebautes, Gerste; ne. crop, barley; RB.: an., ae., afries., as.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. bygg, st. N. (u), Gerste, Getreide; W.: ae. béo-w, st. N. (wa), Getreide, Gerste; W.: afries. bÐ 2, Sb., Ernte; W.: as. beo* 1, st. N. (wa), Ernte; W.: s. as. bew‑od* 1, st. M. (a)?, st. N. (a)?, Ernte

*bi-, germ., V.: nhd. spalten; ne. split (V.); Hw.: s. *bila‑, *bilaja‑; E.: Etymologie unbekannt; L.: Falk/Torp 269

*bi, germ., Präp., Präf.: nhd. bei, um, be...; ne. with, at, be...; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. ‑aukan, ­‑bendan, ‑beudan, ­‑brekan, ‑delban, ‑dÐn, ‑dæn, ‑dreugan, ‑fallan, ‑falþan, ‑fanhan, ‑faran, ‑fehtan, ‑felhan, ‑fenþan, ‑gangan, ‑geban, ‑gÐn, ­‑gennan, ‑getan, ‑geutan, ‑graban, ‑greipan, ‑haitan, ‑haldan, ‑hanhan, ‑hawwan, ‑helan, ‑hlahjan, ‑hleidan, ‑hreinan, ‑hwerban, ‑jehan, ‑kerban, ‑kleiban, ‑klenan, ‑kweman, ‑kweþan, ‑lahan, ‑laikan, ‑legjan, ‑leiban, ‑leiþan, ‑lennan, ‑leugan, ‑lðkan, ‑meiþan, ‑neman, ‑neutan, ‑næwwan, ‑rennan, ‑reutan, ‑sehwan, ‑seihwan, ‑sengwan, ‑senkwan, ‑setjan, ‑skaban, ‑skehan, ‑skeinan, ‑skeldan, ‑­skeran, ‑slahan, ‑sleutan, ‑smaræn, ‑smeitan, ‑smeræn, ‑sneiþan, ‑speiwan, ‑sprekan, ‑spurnan, ‑standan, ‑stapjan, ‑swaipan, ‑swarjan, ‑sweikan, ‑swerban, -teihan, ‑teuhan, ‑þankjan, ‑þenhan, ‑þleuhan, ‑þrenhan, ‑þwahan, ‑þwengan, ­‑wegan, ‑wellan, ‑wendan, ‑werpan, ‑wæpjan; E.: idg. *ebhi?, *obhi, *bhi-, Präp., Präf., auf, zu, hin, bei, Pokorny 287; W.: got. bi 376=373, Präp., Präf., um, herum, an, in, innerhalb, inbetreff, gemäß, bei, nach (, Lehmann B44); W.: ae. be, bÂ, Adv., Präp., Präf., bei, an, mit, zu, be­treffs; W.: afries. b 148?, be, Adv., Präp., bei, nach, gemäß; saterl. bi, Adv., Präp., bei; W.: afries. bi-, Präf., be...; W.: anfrk. be, Präp., bei; W.: anfrk. bi (1) 2, Präp., bei; W.: anfrk. bi- (2), Präf. be...; W.: as. bi 167, bÆ, be, Präf., Präp., bei, an, durch, mittels, mit, in, wegen, aus, zu, über; mnd. bi, Präp., Adv., be...; W.: s. as. bi‑thiu 3, Adv., darum; W.: ahd. bÆ 1200, bi, Adv., Präp., Präf., bei, auf, an, in, wegen, nahe, zu; mhd. bÆ, Adv., Präp., bei, an, auf, zu, wegen, während, binnen, unter, durch, aus, von, trotz, dabei, in der Nähe, neben; nhd. bei, Adv., Präp., bei, beinahe, DW 1, 1346; W.: ahd. bi, be, Präf., be...; mhd. be..., Präf., be...; nhd. be..., Präf., be...; W.: s. ahd. bÆdiu 263?, bidiu, Adv., Konj., »bei dem«, dabei, deswegen, also, deshalb; L.: Falk/Torp 270, EWAhd 2, 1, Kluge s. u. bei, bi‑

*biaukan, germ.?, st. V.: nhd. mehren, vermehren; ne. augment, add; RB.: got.; E.: s. *bi, *aukan; W.: got. bi-auk-an* 3, red. V. (2), hinzufügen; L.: Falk/Torp 5, Seebold 94

Bibakon, gr.-germ.?, ON: nhd. Biburg bei Ingolstadt?; Q.: ON (2. Jh.); E.: ?

*bibÐn, *bibÚn, germ., sw. V.: nhd. beben; ne. quake (V.); RB.: an., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *bibæn; E.: s. idg. *bhæi‑, *bhýi‑, *bhÆ‑, V., sich fürchten, Pokorny 161; W.: an. bi-f-a (2), sw. V. (3), beben, zittern; W.: afries. biv-ia* 1, sw. V. (2), beben; saterl. biwja, V., beben; vgl. nnordfries. bevern; W.: anfrk. *bi-v-en?, anfrk, sw. V. (1), beben; W.: anfrk. *bi-v-on?, sw. V. (2), beben; W.: s. as. *biv‑ung‑a?, sw. F. (n), Beben; vgl. mnd. *bÐvinge?; W.: ahd. bibÐn* 14, sw. V. (3), beben, zittern, zagen, zurückschrecken; mhd. biben, sw. V., beben; nhd. beben, sw. V., beben, DW 1, 1209; L.: Falk/Torp 271, EWAhd 2, 9, Kluge s. u. beben

*bibendan, *bibindan, germ., st. V.: nhd. binden, umbinden; ne. bind (V.), wind (V.); RB.: got., ae., afries., anfrk., ahd.; E.: s. *bi, *bendan; W.: got. bi-bind-an* 1, st. V. (3,1), umbinden, umwickeln; W.: ae. be-bind-an, st. V. (3a), festbinden, herumbinden; W.: afries. bi‑bind-a* 1, st. V. (3a), umschlingen; W.: anfrk. bi-bind-an* 2, be-bind-on*, st. V. (3a), binden; W.: ahd. bibintan* 8, st. V. (3a), »binden«, festbinden, umbinden, bekränzen; nhd. bebinden, st. V. umbinden, DW 1, 1211; L.: Falk/Torp 259, Seebold 103

*bibeudan, germ., st. V.: nhd. gebieten; ne. order (V.), forbid; RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *beudan; W.: ae. be-béod-an, st. V. (2), anbieten, begehen, anvertrauen, gebieten, anweisen; W.: s. ae. be‑bod, st. N. (a), Gebot, Befehl, Erlass, Verfügung, Gebot Gottes; W.: afries. bi‑biõd-a* 4, st. V. (2), gebieten, anbieten; W.: ahd. bibiotan* 6, st. V. (2b), gebieten, befehlen, beauftragen

*bibindan, germ., st. V.: Vw.: s. *bibendan

*bibæn, germ., sw. V.: nhd. beben; ne. quake (V.); RB.: ae., as.; Hw.. s. *bibÐn; E.: s. idg. *bhæi‑, *bhýi‑, *bhÆ‑, V., sich fürchten, Pokorny 161; W.: ae. bÂ-f‑ian, beo-f‑ian, bio-f‑ian, sw. V. (2), beben; W.: as. bi‑v‑æn* 3, sw. V. (2), beben; mnd. beven, sw. V., beben; L.: Falk/Torp 271

*bibrekan, germ., st. V.: nhd. zerbrechen; ne. break (V.); RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *bi, *brekan; W.: ae. be-bre-c-an, st. V. (4), in Stücke brechen, auseinanderbrechen; W.: as. bi‑bre‑k‑an* 1, st. V. (4), brechen; mnd. bebrÐken, st. V., abbrechen, kürzen; W.: ahd. bibrehhan* 1, bibrechan*, st. V. (4), »brechen«, zerbrechen

*bibru‑, *bibruz?, germ., st. M. (u): Vw.: s. *bebru‑

*bibura‑, *biburaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *beburaz

*bid‑, germ.: Q.: PN (um 200); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 483 (BidawarijaR, Bith, Bitherid), nach Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 269 gehört Bitherid als Vitarit entweder zu *widu‑ oder zu *bedjan

*bida‑, *bidam, st. N. (a): nhd. Warten, Geduld; ne. patience; RB.: an., ae.; Hw.: s. *beidan; W.: an. biŒ, st. N. (a) Pl., Erwartung; W.: ae. bid, st. N. (a), Zögern, Zögerung, Halt; L.: Seebold 95

*bida‑, *bidam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *beda‑

*bidelban, germ., st. V.: nhd. begraben (V.); ne. bury; RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *delban; W.: ae. be-delf-an, st. V. (3b), umgraben, begraben; W.: afries. bi‑delv-a* 1, st. V. (3b), vergraben, begraben (V.); nfries. bedollen; W.: as. bi‑d’lv‑an* 5, st. V. (3b), begraben (V.); mnd. bedelven, st. V., graben; W.: ahd. bitelban* 4, st. V. (3b), begraben (V.), bestatten; mhd. betëlben, st. V., begraben (V.); L.: Falk/Torp 204, Seebold 153

*bidÐn, *bidÚn, germ., st. V.: nhd. zutun, schließen; ne. close (V.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *bidæn; E.: s. *bi, *dÐn; W.: ae. bedæn, anom. V., schließen; W.: ahd. bituon* 53, anom. V., schließen, einschließen, enthalten (V.); mhd. betuon, anom. V., beschließen, einschließen, bescheißen; nhd. betun, anom. V.=unr. V., behandeln, sich benehmen, DW 1, 1703; L.: Seebold 157

*bidila-, *bidilaz, germ., M.: Vw.: s. *bedila‑

*bidjan, germ., st. V.: Vw.: s. *bedjan

*bidjæ‑, *bidjæn, *bidja‑, *bidjan?, germ.?, Sb.: nhd. Gefäß; ne. vessel; E.: idg. *bhidh-, Sb., Topf, Kübel, Fass, Pokorny 153; idg. *bheidh- (2), V., binden, flechten, Pokorny 117

*bidæ‑, *bidæn?, *bida‑, *bidan?, germ., F.: nhd. Kübel; ne. vat; E.: idg. *bhidh-, Sb., Topf, Kübel, Fass, Pokorny 153; idg. *bheidh- (2), V., binden, flechten, Pokorny 117; L.: Falk/Torp 271

*bidæn, germ., st. V.: nhd. zutun, schließen; ne. close (V.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *bidÐn; E.: s. *bi, *dæn; W.: ae. bedæn, anom. V., schließen; W.: ahd. bituon* 53, anom. V., schließen, einschließen, enthalten (V.); mhd. betuon, anom. V., beschließen, einschließen, bescheißen; nhd. betun, anom. V.=unr. V., behandeln, sich benehmen, DW 1, 1703; L.: Seebold 157

*bidæn, germ.?, st. V.: nhd. warten; ne. wait (V.); RB.: as.; E.: idg. *bheidh‑ (1), V., zureden, zwingen, Pokorny 117; W.: as. bÆd‑on 2, sw. V. (2), warten

*bidreugan, germ., st. V.: nhd. betrügen, täuschen; ne. deceive; RB.: afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *dreugan (2); W.: afries. bi‑driõg-a* 6, st. V. (2), betrügen, trügen; nfries. bedriegen, V., betrügen; W.: anfrk. bi-drieg-an* 1, be-drieg-en*, st. V. (2), betrügen; W.: as. bi‑driog‑an* 5, st. V. (2a), betrügen; mnd. bedregen, st. V., betrügen, übervorteilen; W.: ahd. bitriogan* 74, st. V. (2a), trügen, betrügen, täuschen, verführen; mhd. betriegen, st. V., betrügen, verblenden; nhd. betrügen, st. V., betrügen, DW 2, 1714; L.: Falk/Torp 213, Seebold 168

*bifallan, germ., st. V.: nhd. befallen (V.), fallen; ne. befall, fall (V.); RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *fallan; W.: ae. be-feal-l‑an, st. V. (7)=red. V. (2), fallen, berauben, zufallen, zugesprochen werden; W.: afries. bi‑fal-l-a* (1) 4, st. V. (7)=red. V. (1), seine Zahlungspflicht nicht erfüllen, unterliegen, gefallen (V.); saterl. befalla; W.: as. bi‑fal‑l‑an* 9, red. V. (1), fallen, befallen (V.); mnd. bevallen, st. V., fallen, niederfallen, befallen; W.: ahd. bifallan* 22, red. V., fallen, stürzen, hinstürzen, sinken; mhd. bevallen, red. V., fallen, hinfallen; nhd. befallen, st. V., befallen (V.), niederfallen, anfallen, behagen, DW 1, 1248; L.: Falk/Torp 238, Seebold 181

*bifalþan, germ., st. V.: nhd. falten, umgeben; ne. wrap (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *bi, *falþan; W.: ae. befealdan, st. V. (7)=red. V. (2), falten, aufrollen; W.: ahd. bifaldan* 1, bifaltan*, red. V., einwickeln, einhüllen, umwinden; mhd. bevalten, red. V., zusammenfalten, umstricken; L.: Falk/Torp 238, Seebold 183

*bifanhan, germ., st. V.: nhd. umfassen; ne. surround; RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *fanhan; W.: ae. be-fæ-n, st. V. (7)=red. V. (1), umgeben, ergreifen, einschließen, bekleiden, umfassen; W.: afries. bi‑fõ 12, st. V. (7)=red. V., bedecken, umfassen, in Beschlag nehmen, angreifen, betreffen; nfries. befean; W.: anfrk. bi-fa-n-g-an* 2, bi-fa-n-g-on*, st. V. (7)=red. V., fangen, erfassen, begreifen; W.: as. bi‑fõh‑an 22, red. V. (1), umfassen, umfangen, erfassen; vgl. mnd. bevõn, st. V., fassen, erfassen, umfassen; W.: ahd. bifõhan 170?, red. V., umfangen, umfassen, umgeben, bedecken; mhd. bevõhen, bevõn, red. V., umfangen, begreifen, nötigen; nhd. befangen, st. V., umfangen, einnehmen, DW 3, 1249; W.: s. ahd. bifangalæn* 1, sw. V. (2), »einfangen«, in die Enge treiben; W.: s. ahd. bifang* 18, st. M. (a?, i?), Umkreis, Umzäunung, Gemeinschaft, Vorwand; mhd. bivanc, st. M., Umfang, Bezirk, Gemarkung, Grenze; nhd. Bifang, M., Umfriedung, Beet, DW 2, 8, (schweiz.) BÆfang, M., Umfriedung, Schweiz. Id. 1, 856, (schwäb.) Beifang, M., Umfriedung, Fischer 1, 793; L.: Falk/Torp 224, Seebold 185

*bifaran, germ., st. V.: nhd. vorbeigehen; ne. pass (V.); RB.: ae., afries.; E.: s. *bi, *faran; W.: ae. be-far-an, st. V. (6), gehen, umgehen, umrunden, überqueren; W.: afries. bi‑far-a* 6, st. V. (6), antreffen; nfries. befearjen; L.: Falk/Torp 229, Seebold 187

*bifehtan, germ., st. V.: nhd. bekämpfen; ne. fight (V.); RB.: afries., ahd.; E.: s. *bi, *fehtan; W.: afries. bi‑fiuch-t-a 28, st. V. (3?), »befechten«, bekämpfen, angreifen, schaden, auskämpfen; nfries. befjuechten; W.: ahd. bifehtan* 1, st. V. (4?), »bekämpfen«, niederkämpfen; mhd. bevehten, sw. V., bezwingen, erobern; nhd. (ält.) befechten, sw. V., anfechten, angreifen, erobern, DW 1, 1250

*bifelhan, germ., st. V.: nhd. anvertrauen, übergeben (V.), bergen, anbefehlen; ne. trust (V.), shelter (V.); RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *felhan; W.: ae. be‑féol‑an, st. V. (3b), wegtun, begraben (V.), übergeben (V.), ge­währen; W.: afries. bi‑fel-a* 37, bi-fel-l-a (2), st. V. (3b), befehlen, anbefehlen, überlassen (V.), bestatten; nfries. befeljen, V., befehlen; W.: as. bi‑fel‑h‑an* 19, st. V. (3b), anempfehlen, übergeben (V.), begraben (V.), überlassen (V.), hingeben; mnd. bevelen, bevalen, bevolen, st. V., befehlen, Auftrag geben; W.: ahd. bifelahan* 122, bifelhan*, st. V. (3b), anvertrauen, empfehlen, übergeben (V.), befehlen; mhd. bevëlhen, st. V., übergeben (V.), überlassen, empfehlen; nhd. befehlen, st. V., befehlen, anvertrauen, empfehlen; L.: Falk/Torp 237, Seebold 192

*bifenþan, germ., st. V.: nhd. befinden, herausfinden; ne. be (V.); RB.: afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *fenþan; W.: afries. bi‑find-a* 2, st. V. (3a), finden; nfries. befynnen; W.: as. bi‑find‑an* 3, bi-fÆth-an*, st. V. (3a), bemerken, erforschen, feststellen; W.: mnd. bevinden, st. V., finden, wahrnehmen; W.: ahd. bifindan* 42, st. V. (3a), finden, erkennen, entdecken; mhd. bevinden, st. V., finden, erfahren (V.); nhd. befinden, st. V., befinden, erfassen, DW 1, 1259

*big‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 483 (Bigesvind, Bigina)

*bigangan, germ., st. V.: nhd. begehen, besorgen; ne. exercise (V.); RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *gangan; W.: ae. be-ga-ng-an, st. V. (7)=red. V. (2), hinübergehen, überqueren, gehen zu, besuchen, umrunden; W.: afries. bi‑gu-ng-a* 22, st. V. (7)=red. V., begehen, bestreichen, betreffen; nfries. bygean, V., begehen; W.: as. bi‑ga‑n‑g‑an 1, red. V. (1), behüten, begehen, sorgen, sorgen für; s. mnd. begõn, st. V., begehen, hingehen; W.: ahd. bigangan* (1) 9, red. V., begehen, feiern, verehren; s. mhd. begõn, begÐn, anom. V., zu etwas hingehen, tun, feiern, sich herumtreiben; s. nhd. begehen, st. V., begehen, herangehen, umgehen, antreten, DW 1, 1284

*bigeban, germ., st. V.: nhd. aufgeben; ne. give (V.) up; RB.: afries., ahd.; E.: s. *bi, *geban; W.: afries. bi‑jev-a*, bi-iev-a*, st. V. (5), begeben (V.), sich begeben (V.), auf­geben; nfries. bejaen; W.: ahd. bigeban* 12, st. V. (5), begeben (V.), aufgeben, verlassen (V.), im Stich lassen; mhd. begëben, st. V., beschenken, aufgeben, hingeben; nhd. begeben, st. V., begeben (V.), hingeben, aufgeben, DW 1, 1279

*bigÐn, germ., st. V.: nhd. begehen, ausüben; ne. exercise (V.); RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *gÐn; W.: ae. be-gõ-n, anom. V., hinübergehen, überqueren, gehen zu, besuchen; W.: afries. bÆ‑gõ-n* 5, anom. V., vorübergehen, vorbeigehen; W.: as. bi‑gõn* 4, anom. V., begehen, feiern; mnd. begõn, trans. V., refl. V., begehen, hingehen; W.: ahd. bigõn* 4, bigÐn*, anom. V., begehen, ausüben, betreiben, umstricken; mhd. begõn, begÐn, anom. V., zu etwas hingehen, erreichen, treffen; nhd. begehen, st. V., begehen, herangehen, umgehen, antreten, DW 1, 1284

*bigennan, germ., st. V.: nhd. beginnen; ne. begin (V.); RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *gennan; W.: ae. be‑gi-n-n‑an, st. V. (3a), beginnen, anfangen, versuchen, angrei­fen, handeln; W.: afries. bi‑je-n-n-a* 41, bi-ie-n-n-a*, st. V., sw. V. (1), beginnen, anfangen; saterl. biginna, V., beginnen; W.: s. afries. bi‑gi-n-n* 11, st. M. (a), Beginn, Anfang; nfries. begin; W.: anfrk. bi-gi-n-n-an* 1, be-gi-n-n-on*, st. V. (3a), beginnen; W.: as. bi‑gi‑nn‑an* 57, anom. V., beginnen; beginnen, st. V., refl. V., beginnen, unternehmen; W.: ahd. biginnan 333, anom. V., beginnen, etwas beginnen, unternehmen; mhd. beginnen, st. V., sw. V., anfangen, beginnen; nhd. beginnen, st. V., beginnen, anfangen, DW 1, 1296; L.: Falk/Torp 125, Seebold 224

*bigetan, germ., st. V.: nhd. finden, erfassen; ne. find (V.), seize; RB.: got., ae., as., ahd.; E.: s. *bi, *getan; W.: got. bi-git-an 66, st. V. (5), finden, antreffen, auffinden (, Lehmann B50); W.: ae. be‑giet‑an, be-git-an, be-get-an, st. V. (5), erlangen, bekommen, finden, erwerben; W.: as. bi‑get‑an 1, st. V. (5), finden, ergreifen; W.: ahd. bigezzan* 9, st. V. (5), erlangen, erreichen, sich verschaffen, gewinnen; L.: Falk/Torp 123, Seebold 226

*bigeutan, germ., st. V.: nhd. begießen, benetzen; ne. moisten; RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *geutan; W.: ae. be-géo-t-an, st. V. (2), ausgießen, einflößen, überfluten, begießen, salben; W.: afries. bi‑jõ-t-a* 1, bi-io-t-a, st. V. (2), begießen; nfries. bijieten; W.: as. bi‑gio‑t‑an* 2, st. V. (2b), begießen; mnd. begeten, st. V., begießen, gießen; W.: ahd. bigiozan* 12, st. V. (2b), begießen, benetzen, waschen; mhd. begiezen, st. V., begießen, angießen, benetzen; nhd. begießen, st. V., begießen, übergießen, überschütten, DW 1, 1294; L.: Falk/Torp 136, Seebold 228

*bigraban, germ., st. V.: nhd. graben, begraben (V.); ne. dig, bury; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *graban; W.: got. bi-grab-an* 1, st. V. (6), mit einem Graben umgeben (V.); W.: ae. be-graf-an, st. V. (6), begraben (V.); W.: afries. bi‑grÐv-a* 1, st. V. (6), begraben (V.); W.: as. bi‑grav‑an* 3, st. V. (6), begraben (V.), bestatten; mnd. begraven, st. V., begraben (V.); W.: ahd. bigraban* 50, st. V. (6), begraben (V.), beerdigen, bestatten, verbergen; mhd. begraben, st. V., begraben (V.), eingraben, ziselieren; nhd. begraben, st. V., beerdigen, begraben (V.), DW 1, 1304; L.: Falk/Torp 140, Seebold 235

*bigreipan, germ., st. V.: nhd. angreifen, begreifen; ne. comprehend, understand; RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *greipan; W.: ae. be-grÆpan, st. V. (1), greifen, ergreifen, erfassen; W.: afries. bi‑grÆp-a* 20, st. V. (1), »begreifen«, anfassen, ergreifen, ertappen, angreifen, enthalten (V.); nfries. begrypjen; W.: ahd. bigrÆfan* 54?, st. V. (1a), begreifen, ergreifen, erfassen, umfassen; mhd. begrÆfen, st. V., betasten, zusammenfassen, umfassen, ergreifen; nhd. begreifen, st. V., berühren, erfassen, begreifen, DW 1, 1307; L.: Falk/Torp 144, Seebold 237

*bihaitan, germ., st. V.: nhd. versprechen; ne. promise (V.); RB.: got., ae., as., ahd.; E.: s. *bi, *haitan; W.: got. *bi-hai-t-an?, red. V. (1), prahlen, verleumden; W.: ae. be-hõ-t‑an, st. V. (7)=red V. (1), versprechen, schwören, geloben, verheißen, drohen; W.: s. ae. bío-t‑ian, béo-t-ian, sw. V. (2), prahlen, drohen; W.: s. ae. béo‑hõ-t-a, bío-t-a, sw. M. (n), Herausforderer; W.: s. ae. bío-t, béo-t, st. N. (a), Prahlerei, Drohung, Versprechen, Gelübde; W.: as. bi‑hê‑t‑an* 1, red. V. (2b), verheißen, versprechen; mnd. beheten, st. V., heißen, verheißen; W.: ahd. biheizan 30, red. V., ermuntern, versprechen, geloben, verheißen; mhd. beheizen, st. V., heißen, befehlen, verheißen; L.: Falk/Torp 64, Seebold 246

*bihaldan, germ., st. V.: nhd. behüten; ne. shelter (V.); RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *haldan; W.: ae. be-heal-d‑an, be-hal-d-an, be-hel-d-an, st. V. (7)=red. V. (2), halten, haben, besetzen, beitzen, bewachen, enthalten (V.); W.: afries. bi‑hal-d-a* (1) 1?, st. V. (7)=red. V., halten, festhalten, behalten, nicht verlieren, obsiegen; saterl. behalda; W.: anfrk. bi-hal-d-an* 22, be-hal-d-on*, st. V. (7)=red. V., erhalten (V.), retten; W.: as. bi‑hal‑d‑an* 14, red. V. (1), behalten, halten, verbergen; mnd. behælden, behõlden, st. V., in Besitz halten, festhalten, bewahren; W.: ahd. bihaltan* 53, red. V., behalten, erhalten (V.), retten, halten, bewahren; mhd. behalten, behalden, st. V., bewahren, erretten, erlösen; nhd. behalten, st. V., behalten, schützen, bewahren, nehmen, DW 1, 1321; L.: Falk/Torp 84, Seebold 248

*bihanhan, germ., st. V.: nhd. behängen; ne. hang with something; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *bi, *hanhan; W.: ae. be-hæ-n, st. V. (7)=red. V. (1), behängen; W.: as. bi‑hõh‑an* 2, bi-hang-an*, red. V. (1), behängen, verhängen, verdecken; mnd. behangen, behõn, st. V., behängen, bekleiden; W.: ahd. bihõhan* 1, red. V., behängen; mhd. behõhen, st. V., hangen, hängen bleiben, behängen); s. nhd. behängen, sw. V., behängen, DW 1, 1328; L.: Falk/Torp 70, Seebold 249

*bihawwan, germ., st. V.: nhd. abhauen; ne. hew away; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *bi, *hawwan; W.: ae. be-héaw-an, st. V. (7)=red. V. (2): nhd. schneiden, abschneiden, abhauen; W.: as. bi‑hau‑w‑an* 1, red. V. (1), abhauen; vgl. mnd. behouwen, st. V., behauen (V.); W.: ahd. bihouwan* 1, red. V., »behauen« (V.), zuhauen, ziselieren, meißeln; mhd. behouwÐn, st. V., behauen (V.), sich verschanzen; nhd. behauen, unr. V., behauen (V.), DW 1, 1330; L.: Falk/Torp 65, Seebold 251

*bihelan, germ., st. V.: nhd. verbergen, verhehlen; ne. conceal; RB.: ae., afries., anfrk., as.; E.: s. *bi, *helan; W.: ae. be-hel-an, st. V. (4, 5), bedecken, verstecken; W.: afries. bi‑hel-a 1?, st. V. (4), verhehlen; W.: anfrk. bi-hel-an* 7, be-hel-on*, st. V. (4), verbergen, verhehlen; W.: as. bi‑hel‑an* 7, st. V. (4), verhehlen, verbergen; L.: Falk/Torp 80, Seebold 252

*bihlahjan, germ., st. V.: nhd. verlachen; ne. laugh about something; RB.: got., ae., as.; E.: s. *bi, *hlahjan; W.: got. bi-hla-h-jan* 3, unr. st. V. (6), verlachen, verspotten, auslachen; W.: ae. be-hlie‑h-h-an, be-hli-h-h-an, be-hly-h-h-an, st. V. (6), verlachen, verspotten; W.: as. bi‑hlah‑h‑ian* 1, st. V. (6), verspotten, verlachen; vgl. mnd. belachen, sw. V., auslachen, verspotten; L.: Falk/Torp 110, Seebold 257

*bihleidan, germ., st. V.: nhd. schließen, bedecken; ne. close (V.), cover (V.); RB.: ae., as.; E.: s. *bi, *hleidan; W.: ae. be-hlÆ-d-an, st. V. (1), schließen, bedecken; W.: as. bi‑hlÆ‑d‑an* 5, st. V. (1a), einschließen, umfassen, decken; L.: Seebold 262

*bihreinan, germ., st. V.: nhd. berühren; ne. touch (V.); RB.: as., ahd.; E.: s. *bi, *hreinan; W.: as. bi‑hrÆ‑n‑an* 1, st. V. (1a), berühren; vgl. mnd. berinen, sw. V., berühren; W.: ahd. birÆnan* 10, bihrÆnan*, st. V. (1a), berühren, betasten; mhd. berÆnen, st. V., berühren; L.: Falk/Torp 104, Seebold 271

*bihwerban, germ., st. V.: nhd. erwerben?; ne. acquire; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: s. idg. *ebhi?, *obhi, *bhi, *h2mbhi, Präp., Präf., auf, zu, hin, bei, Pokorny 287?; idg. *køerp‑, *køerb‑, V., sich drehen, kehren (V.) (1), wenden, Pokorny 631; W.: got. bi-¸aírb-an* 1, st. V. (3,2), umdrängen; W.: ae. be-hweorf‑an, st. V. (3b), sich wenden, wechseln, ändern; W.: afries. bi-hwerv-a 1?, st. V. (3b), erwerben; W.: as. bi‑hwerv‑an* 1, be-hwerv-en, st. V. (3b), begehen; mnd. bewerven, st. V., ausrüsten, betreiben; W.: ahd. biwerban* 29, st. V. (3b), erwerben, vollbringen, tun, sich bemühen; mhd. bewërben, st. V., erwerben, anwerben; nhd. bewerben, st. V., bewerben, werben, erwerben, DW 1, 1782; L.: Falk/116, Seebold 282

*bijan, germ.?, V.: nhd. sein (V.); ne. be; E.: Etymologie unbekannt

*bijehan, germ., st. V.: nhd. sagen, bekennen; ne. say, confess; RB.: anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *jehan; W.: anfrk. bi-gi-an 9, st. V. (5), bekennen, beichten; W.: as. bi‑geh‑an* 2, st. V. (5), sich vermessen (V.), beichten; s. mnd. begÐn, bejehen, st. V., gestehen, bekennen; W.: ahd. bijehan 26, bigehan*, st. V. (5), bekennen, gestehen, jemanden bekennen, etwas bekennen; mhd. bejëhen, st. V., bekennen, beichten, zugestehen; L.: Seebold 286

*bikari, germ.?, M.: nhd. Becher; ne. beaker; I.: Lw. mlat. bicarium; E.: s. mlat. bicarium, N., Weingefäß, Wassergefäß; lat. bacarium, N., Weingefäß, Wassergefäß; vgl. lat. bõca, F., Beere; idg. *pÀr‑?, V., zeigen, sichtbar sein (V.), Pokorny 789?

*bikerban, germ., st. V.: nhd. abschneiden; ne. cut (V.) away; RB.: ae., afries.; E.: s. *bi, *kerban; W.: ae. be-ceorf-an, st. V. (3b), schneiden, auseinanderschneiden, trennen; W.: afries. bi‑kerv-a* 1, st. V. (3b), beschneiden; L.: Falk/Torp 40, Seebold 292

*bikimbæn, germ.?, sw. V.: nhd. bestatten; ne. bury; RB.: ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ahd. bikimbæn* 2, sw. V. (2), bestatten?; W.: s. ahd. bikimbida* 1, st. F. (æ), Klage, Leichenklage, Trauer, Begräbnis; W.: s. ahd. einkimbi* 1, Adj., verderblich, tödlich, todbringend

*bikleiban, germ., st. V.: nhd. anhängen; ne. fix (V.), add; RB.: as., ahd.; E.: s. *bi, *kleiban; W.: as. bi‑klÆ‑v‑an* 1, st. V. (1a), Wurzel fassen, festhaften, wachsen (V.) (2); mnd. beklÆven, st. V., kleben, ankleben; W.: s. as. bi‑kli‑v‑æn* 1, sw. V. (2), Wurzel fassen, haften, wachsen (V.) (2); W.: ahd. biklÆban* 6, st. V. (1a), haften, kleben, sich befestigen, anhängen, verschmelzen, erstarren; L.: Falk/Torp 58, Seebold 297

*biklenan, germ., st. V.: nhd. bestreichen; ne. spread (V.); RB.: as., ahd.; E.: s. *bi, *klenan; W.: as. bi‑kle‑n‑an* 1, st. V. (5), bestreichen; W.: ahd. biklenan* 10, st. V. (5), bestreichen, beschmieren, verschmieren; s. mhd. beklenen, sw. V., beschmieren; nhd. (ält.) beklenen, sw. V., bestreichen, besudeln, DW 1, 1423; L.: Falk/Torp 57, Seebold 299

*bikweman, germ., st. V.: nhd. kommen; ne. come; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *kweman; W.: got. bi-qi-m-an* 1, st. V. (4), überfallen (V.); W.: ae. be-cu-m-an, st. V. (4), näherkommen, ankommen, eintreten, begegnen; W.: afries. bi‑ku-m-a* 1, st. V. (4), bekommen, treffen; nfries. bekommen, bykommen, V., bekommen; W.: as. bi‑ku‑m‑an* 5, st. V. (4, z. T. 5), kommen, gelangen, zu Teil werden; mnd. bekomen, st. V., bekommen, erlangen, erreichen; W.: ahd. bikweman* 68, biqueman*, st. V. (4, z. T. 5), kommen, gelangen, bekommen, gereichen, vorkommen; mhd. bekomen, st. V., abstammen, gelangen, hervorkommen, gedeihen; nhd. bekommen, st. V., wachsen (V.) (1), werden, behagen, bekommen, DW 1, 1425; L.: Falk/Torp 61, Seebold 316

*bikweþan, germ., st. V.: nhd. sagen; ne. say; RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *kweþan; W.: ae. be-cweþ-an, st. V. (5), sagen, ansprechen, ermahnen, beschuldigen; W.: afries. bi‑queth-a 1?, st. V. (5), vermachen, testamentarisch hinterlassen; W.: ahd. bikwedan* 1, biquedan*, st. V. (5), vorhersagen, ankündigen; L.: Falk/Torp 59, Seebold 319

*bil-, germ.?, V.: nhd. unterscheiden?; ne. discern; RB.: ahd.; E.: vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120?; W.: ahd. bilarn 33, st. M. (a), Zahnfleisch, Gaumen, Kiefer (M.), Kiefernrand; mhd. bilern, M., Zahnfleisch, Gaumen; nhd. (ält.) Biller, M., Zahnfleisch, Gaumen; L.: EWAhd 2, 47, Kluge s. u. Biller

*bil‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 483 (Bilefrid, Billulf)

*bila-, *bilam?, germ.?, st. N. (a): nhd. Zwischenraum; ne. interval, space (N.); RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. bil, st. N. (a), Aufenthalt, Zeit, Augenblick, Zeitpunkt, schwache Stelle; L.: Falk/Torp 269

*bilahan, germ., st. V.: nhd. hindern; ne. hinder; RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *lahan; W.: ae. be-léa-n, st. V. (6), zensieren, ablehnen, belangen, verbieten; W.: afries. bi‑lak‑ia 1?, sw. V (2)., beanstanden, tadeln; W.: ahd. bilahan* 1, st. V. (6), verwehren; L.: Falk/Torp 357, Seebold 321

*bilaikan, germ., st. V.: nhd. umspielen?; ne. play (V.) around?; RB.: got., ae.; E.: s. *bi, *laikan; W.: got. bi-laik-an* 6, red. V. (1), verspotten; W.: ae. be-lõc-an, st. V. (7)=red. V. (1), einschließen; L.: Falk/Torp 254, Seebold 322

*bilaþja-, *bilaþjam, *biliþja‑, *biliþjam, germ., st. N. (a): nhd. Bild; ne. picture (N.); RB.: an., afries., anfrk., as., ahd.; E.: Etymologie ungeklärt, Kluge s. u. Bild; W.: an. bil-Ït-i, st. N. (ja), Bild; W.: afries. bileth-e* 2, bild*, st. N. (a), Bild; nfries. byld; W.: anfrk. bil-ith-i* 3, bil-ith-e*, st. N. (ja), Bild, Vorbild; W.: as. bil‑ith‑i 21, st. N. (ja), Bild, Abbild, Gleichnis, Zeichen; mnd. belede, belde, bilede, bilde, N., Bild, Abbild; W.: ahd. bilidi 216, st. N. (ja), Bild, Darstellung, Beispiel, Vorbild; mhd. bilde, st. N., Bild, Werk, Gestalt, Gestaltung; nhd. Bild, N., Bild, Gleichnis, DW 2, 8; W.: ahd. biladi* 20, st. N. (ja), Bild, Ebenbild, Vorbild, Beispiel, Gestalt; s. mhd. bilde, st. N., Bild, Werk, Gestalt, Gestaltung; nhd. Bild, N., Bild, Gleichnis, DW 2, 8; L.: Falk/Torp 269, EWAhd 2, 50, Kluge s. u. Bild

*bilegjan, germ., st. V.: nhd. beiliegen; ne. belay; RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *legjan; W.: ae. be-licg-an, st. V. (5), herumliegen, umrunden, einzäunen; W.: afries. bi-lidz-a* 1, st. V. (5), liegen, belegen sein (V.); W.: afries. bi-ledz-a* 7, bi-leg-a*, sw. V. (1), belegen (V.), belagern; nfries. belizzen; W.: as. bi‑l’g-g‑ian* 1, sw. V. (1b), belegen (V.), darauf legen; mnd. beleggen, sw. V., belegen (V.), besetzen; W.: ahd. biliggen* 9, st. V. (5), »beliegen«, beschlafen, vergewaltigen; mhd. beligen, st. V., liegen bleiben, ruhen, tot bleiben, beschlafen, belagern; s. nhd. beiliegen, st. V., beiliegen, zusammen schlafen, DW 1, 1380; L.: Falk/Torp 357, Seebold 325

*bileiban, germ., st. V.: nhd. bleiben; ne. stay (V.); RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *leiban; W.: got. *bi-lei-b-an, st. V. (1), bleiben (, Lehmann B58); W.: ae. be‑lÆ-f-an, st. V. (1), bleiben; W.: afries. bi‑lÆ-v-a 25, b-lÆ-v-a, st. V. (1), bleiben, tot bleiben, sterben; nnordfries. bliwe, bläwe; W.: as. bi‑lÆ‑v‑an* 3, st. V. (1a), bleiben, ausleihen, unterbleiben; mnd. blîven, st. V., bleiben, verbleiben; W.: ahd. bilÆban 35?, st. V. (1a), bleiben, zurückbleiben, zurücklassen, übrigbleiben; mhd. belÆben, blÆben, st. V., in gleichem Zustand bleiben, verharren, unterlassen (V.) werden; nhd. bleiben, st. V., bleiben, DW 2, 90; L.: Falk/Torp 368, Seebold 326, Kluge s. u. bleiben

*bileiþan, germ., st. V.: nhd. verlassen (V.); ne. leave (V.); RB.: got., ae., ahd.; E.: s. *bi, *leiþan; W.: got. bi-lei-þ-an* 26, st. V. (1), verlassen (V.), zurücklassen, hinterlassen; W.: ae. be-lÆ-þ-an, st. V. (1), berauben, entziehen; W.: ahd. bilÆdan* 1, st. V. (1a), vergehen; nhd. (ält.) beleiden, st. V., verletzen, Unrecht antun, DW 1, 1443; L.: Falk/Torp 367, Seebold 329

*bilennan, germ., st. V.: nhd. aufhören; ne. stop (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *bi, *lennan; W.: ae. b‑li-n-n-an, st. V. (3a), aufhören; W.: ahd. bilinnan* 11, st. V. (3a), nachlassen, aufhören, enden, beenden, ablassen von; L.: Falk/Torp 365, Seebold 332

*bileugan, germ., st. V.: nhd. belügen; ne. »belie«, lie (V.) (2) to someone; RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *leugan; W.: ae. be-léog-an, st. V. (2), belügen, durch lügen verraten (V.); W.: afries. bi‑liõg-a* 1, st. V. (2), belügen; nfries. beliegen, V., belügen; W.: ahd. biliogan* 1, st. V. (2a), verleumden, belügen; mhd. beliegen, st. V., von einem unwahre Dinge sagen, verleumden; nhd. belügen, st. V., belügen, DW 1, 1455; L.: Falk/Torp 373, Seebold 336

*bili?, germ.?, Sb.: nhd. Schnabel; ne. beak; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. bi-l‑e, st. M. (i), Schnabel, Rüssel, Spitze; L.: Falk/Torp 270

*bilja-, *biljam, germ., st. N. (a): nhd. Haue, Beil, Schwert; ne. axe, sword; RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *billa‑; E.: s. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: ae. bi-l-l, bi-l, st. N. (ja), Schwert, Hackmesser, sichelförmiges Messer; W.: as. bi‑l* (1) 3, st. N. (ja), »Beil«, Schwert, Streitaxt; mnd. bÆl, N., Beil, Axt; W.: as. bi‑l (2) 1, st. N. (a), Pflock, Nagel; W.: ahd. billi* 1, st. N. (ja), Schwert, Streitaxt?; mhd. bil, bille, N., Schwert, Streitaxt; nhd. (ält.) Bille, F., Flachhaue, DW 2, 26; L.: EWAhd 2, 61

*biliþja‑, *biliþjam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *bilaþja‑

*billa-, *billam, germ., st. N. (a): nhd. Haue, Beil, Streitaxt, Schwert; ne. axe, sword; RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *bilja‑; E.: s. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: ae. bi-l-l, bi-l, st. N. (ja), Schwert, Hackmesser, sichelförmiges Messer; W.: as. bi‑l* (1) 3, st. N. (ja), »Beil«, Schwert, Streitaxt; mnd. bÆl, N.; W.: as. bi‑l (2) 1, st. N. (a), Pflock, Nagel; W.: ahd. billi* 1, st. N. (ja), Schwert, Streitaxt?; mhd. bil, bille, N., Schwert, Streitaxt; nhd. Bille, F., Flachhaue, DW 2, 26; W.: s. ahd. witubil* 2, st. N. (a), »Holzbeil«, Beil, Schnitzmesser; L.: Falk/Torp 269, EWAhd 2, 61

*billa-, *billaz?, *billja‑, *billjaz, germ.?, Adj.: nhd. gemäß, billig; ne. suitable; RB.: ae.; E.: idg. *bhili‑, *bhilo‑, Adj., ebenmäßig, angemessen, gut, freundlich, Pokorny 153; W.: ae. bile-wit, Adj., unschuldig, rein, einfach, ehrlich, ruhig; L.: Falk/Torp 269

*billja‑, *billjaz, germ.?, Adj.: Vw.: s. *billa‑

*bilðkan, germ., st. V.: nhd. schließen, umschließen; ne. lock (V.), enclose; RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *lðkan; W.: ae. be-lð-c-an, st. V. (2), einsperren, schließen, umgeben, verkörpern, beenden; W.: afries. bi‑lðk-a 13, bi-lek-a*, st. V. (2), schließen, zumachen, einschließen, krümmen; nfries. belucken; W.: anfrk. bi-lðk-an* 2, be-lðc-on*, st. V. (2), verschließen, einschließen; W.: as. bi‑lðk‑an*, st. V. (2a), verschließen, einschließen; mnd. beluken, st. V., schließen; W.: ahd. bilðhhan* 19, bilðchan*, st. V. (2a), schließen, einschließen, verschließen, versperren, ausschließen; mhd. belðchen, st. V., sich schließen, zuschließen, einschließen; L.: Falk/Torp 371, Seebold 338

*bimeiþan, germ., st. V.: nhd. vermeiden, verhehlen; ne. avoid, conceal; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *bi, *meiþan; W.: ae. be-mÆ-þ-an, st. V. (1), verstecken, verbergen; W.: as. bi‑mÆ‑th‑an 5, st. V. (1a), vermeiden, versäumen, unterlassen (V.), verbergen; W.: ahd. bimÆdan 57, st. V. (1a), meiden, ausweichen, unterlassen (V.); L.: Falk/Torp 320, Seebold 348

*bin, *biæ‑, *biæn, *bia‑, *bian, *biwæ‑, *biwæn, *biwa‑, *biwan, germ., Sb.: nhd. Biene; ne. bee; RB.: an., ae., as., ahd.; Q.: PN; E.: s. idg. *bhei‑, Sb., Biene, Pokorny 116; W.: an. b‘, N., Biene; W.: s. an. b‘-flyg-i, N., Biene; W.: ae. bío, béo, sw. F. (n), Biene; W.: s. ae. béo‑c-are, st. M. (ja), Bienenwart, Imker; W.: as. *bi-n-a?, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?; W. mnd. bene, beine, F., Biene; W.: as. *bÆ?, sw. F. (n), Biene; mnd. bie, beie, F., Biene; W.: ahd. bian 3, st. M. (a?, i?), Biene; W.: ahd. bini 17, st. N. (ja), Biene; s. mhd. bin, bine, N., Biene; vgl. nhd. Biene, F., Biene, DW 1, 1816; W.: ahd. bÆna 5, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Biene, Bremse; s. mhd. bÂn, st. F., sw. F., Biene; nhd. (bay.) Bein, F., Biene, Schmeller 1, 226; W.: ahd. bÆa 12, sw. F. (n), Biene, Bremse (F.) (2); mhd. bÆe, sw. F., Biene; nhd. Beie, F., Biene, DW 1, 1367, (dial.) Beie, F., Biene, Schweiz. Id. 4, 909, Schmeller 2, 226; L.: Falk/Torp 271, EWAhd 2, 3, EWAhd 2, 70, Kluge s. u. Biene; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 52 (Boio)

*binah-, germ.?, Prät.-Präs.: nhd. nötig haben, nötig sein (V.); ne. be necessary; RB.: got.; E.: Etymologie unbekannt; W.: got. bi-naúh-an* 3, Prät.-Präs. (4), dürfen, erlaubt sein (V.), nötig sein (V.) (, Lehmann B61)

*bindan, germ., st. V.: Vw.: s. *bendan

*bineman, germ., st. V.: nhd. nehmen, wegnehmen; ne. take (V.) away; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *neman; W.: got. bi-nim-an* 1, st. V. (4), wegnehmen, stehlen; W.: ae. be-nim-an, st. V. (4), rauben, berauben, wegnehmen, nehmen; W.: afries. bi‑nim-a 22, st. V. (4), benehmen, nehmen; saterl. benima; W.: as. bi‑nim‑an* 14, bi-nem-an, st. V. (4), wegnehmen, berauben; mnd. benemen, st. V., berauben, plündern, wegnehmen; W.: ahd. bineman* 39, st. V. (4), nehmen, wegnehmen, entziehen, hindern; mhd. benëmen, st. V., zusammenfassen, wegnehmen, entziehen; nhd. benehmen, st. V., »benehmen«, nehmen, wegnehmen, DW 1, 1468; L.: Falk/Torp 293, Seebold 357

*bineutan, germ., st. V.: nhd. berauben, genießen; ne. bereave, deprive, enjoy; RB.: ae., afries., as.; E.: s. *bi, *neutan; W.: ae. be-néot-an, st. V. (2), berauben, entziehen; W.: afries. bi‑niõt-a 4, bi-niet-a, st. V. (2), nutzen, benutzen; W.: as. bi‑niot‑an 2, bi-neot-an*, st. V. (2b), rauben, berauben; mnd. binêten, st. V., genießen; L.: Falk/Torp 299, Seebold 361

Bingium, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Bingen; Q.: ON (1. Jh.); E.: Herkunft unklar, kelt.?

*binæwwan, *bnæwwan, germ., st. V.: nhd. reiben; ne. rub (V.); RB.: got., an.; E.: s. *bi, *næwwan; W.: got. b-náu-an* 1, unr. red. V. (5), zerreiben (, Lehmann B86); W.: an. bnð-a, red. V., reiben; L.: Falk/Torp 298, Seebold 123

*binut, *binuta‑, *binutaz, germ., st. M. (a): nhd. Binse; ne. sedge; RB.: ae., as., ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. *bionot, *beonet, Sb., Binse; W.: as. *binut?, st. M. (a), Binse; W.: s. as. binit‑in* 1, Adj., Binsen..., aus Binsen; W.: ahd. binuz 62, st. M. (a?), Binse, Papyrus, Schilfgras, Riedgras; mhd. binez, binz, st. M., sw. F., Binse; nhd. Binse, F., Binse; L.: Falk/Torp 271, Kluge s. u. Binse

*binuta‑, *binutaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *binut

*biæ‑, *biæn, *bia‑, *bian, germ., Sb.: Vw.: s. *bin

*birennan, germ., st. V.: nhd. »berennen«, kommen; ne. come; RB.: got., afries., ahd.; E.: s. *bi, *rennan; W.: got. bi-ri-n-n-an* 2, st. V. (3,1), umringen, herumlaufen, durchstreifen, umdrängen; W.: afries. bi‑re-n-n-a 1, st. V. (3a), sich belaufen auf, betragen, überfallen (V.), wert sein (V.); W.: ahd. birinnan* 3, st. V. (3a), berennen, bestürmen, sich verdichten, zunehmen; mhd. berinnen, st. V., überrinnen, überronnen werden; nhd. (ält.) berinnen, st. V., umfließen, DW 1, 1525; L.: Falk/Torp 17, Seebold 375

*bireutan, germ., st. V.: nhd. beweinen; ne. deplore, bewail; RB.: ae., ahd.; E.: s. *bi, *reutan; W.: ae. be-réot-an, st. V. (2), beweinen, beklagen; W.: ahd. biriozan* 3, st. V. (2b), beweinen, beklagen, weinend trauern; mhd. beriezen, st. V., begießen, beweinen; L.: Falk/Torp 351, Seebold 380

Biricianis, lat.-germ.?, ON: nhd. Weißenburg in Bayern; Q.: ON; E.: lat. Herkunft?

*bis-, *biz‑, germ., V.: nhd. einherstürmen, schwirren; ne. rage (V.); E.: Etymologie unbekannt; RB.: anfrk., ahd.; W.: s. anfrk. bÆs-a 1, st. F. (æ), Sturmwind; W.: s. ahd. bisæn* 4, sw. V. (2), »biesen«, sich vergnügen, umherstürmen, tollen; mhd. bisen, sw. V., rennen wie von Bremsen geplagtes Vieh; nhd. (ält.) biesen, bisen, sw. V., brunzen, herumlaufen, DW 2, 3, 46; W.: s. ahd. bÆsa 2, st. F. (æ), Nordwind, Sturmwind; mhd. bÆse, F., Nordwind, Ostwind; fnhd. beis, beiswind, F., Sturmwind; nhd. Bise, F., Wirbelwind, Duden 1, 395; L.: EWAhd 2, 105

*bis‑, germ.: Q.: PN (5. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 483 (Bessin, Bysin, Besson, Bessul, Bissul)

Bisancium, lat.-germ.?, ON: nhd. Beslingen bei Malmedy; Q.: ON; E.: Herkunft unbekannt

*bisehwan, germ., st. V.: nhd. ausschauen, besehen; ne. look (V.) at; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *sehwan; W.: got. bi-saí¸-an* 5, st. V. (5), umsehen, ansehen, bemerken, sorgen für, sich vorsehen; W.: ae. be-séo-n (1), st. V. (5), besehen, ansehen, beobachten, beaufsichtigen, besuchen, sorgen für, achten darauf; W.: afries. bi‑siõ 2, st. V. (1), erblicken, ansehen, besichtigen; nfries. besjean; W.: as. bi‑seh‑an 4, st. V. (5), sehen, besorgen; mnd. besÐn, st. V., sehen, besehen; W.: ahd. bisehan* (1) 26, st. V. (5), besehen, blicken, beaufsichtigen, sorgen für, hüten; mhd. besëhen, st. V., beschauen, erblicken; nhd. besehen, st. V. besehen, beschauen, betrachten, DW 1, 1610; L.: Falk/Torp 425, Seebold 387

*biseihwan, germ., st. V.: nhd. seihen; ne. sieve (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *bi, *seihwan; W.: ae. be-sío-n, be-séo-n (2), sw. V., übergießen; W.: ahd. bisÆhan* 4?, st. V. (1b), »beseihen«, versiegen, vertrocknen, austrocknen; mhd. besÆhen, st. V., versiegen; L.: Falk/Torp 439, Seebold 389

*bisengwan, germ., st. V.: nhd. besingen; ne. sing about something; RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *sengwan; W.: ae. be-sing-an, st. V. (3a), singen, besingen; W.: afries. bi‑siung-a* 1, bi-sing-a, st. V. (3a), »besingen«, Messe lesen; W.: ahd. bisingan* 5, st. V. (3a), besingen, verkünden; mhd. besingen, st. V., ansingen; nhd. besingen, st. V., besingen, DW 1, 1621; L.: Falk/Torp 429, Seebold 392

*bisenkwan, germ., st. V.: nhd. versinken, untergehen; ne. sink (V.); RB.: ae., as.; E.: s. *bi, *senkwan; W.: ae. be-sinc-an, st. V. (3a), sinken, untergehen; W.: as. bi‑sink‑an* 2, st. V. (3a), vergehen, untersinken; W.: s. as. bi‑sink‑on* 2, sw. V. (2), vergehen, versenken; L.: Falk/Torp 428, Seebold 394

*bisetjan, *bisitjan, germ., st. V.: nhd. besitzen, bewohnen, belagern; ne. occupy; RB.: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *setjan; vgl. idg. *sed- (A), V., sitzen, Pokorny 884; W.: got. bi-sit-an* 5, st. V. (5), herumsitzen, herumwohnen, umwohnen, nahe wohnen; W.: ae. be-sit-t-an, st. V. (5), herumsitzen, umrunden, besitzen, besetzen; W.: afries. bi‑sit-t-a 38, st. V. (5), besitzen, innehaben, angesessen sein (V.), besetzen; nfries. besitten, V., besitzen; W.: anfrk. bi-sit-t-en* 1, be-sit-t-on*, st. V. (5), besitzen; W.: as. bi‑si-t‑t‑ian* 3, st. V. (5), belagern, umlagern, umstellen; mnd. besitten, st. V., sitzen auf, einnehmen, bewohnen; W.: ahd. bisizzen* 49, st. V. (5), besitzen, belagern, besetzen, bewohnen; mhd. besitzen, st. V., umstellen, belagern, bedrängen, besiedeln; nhd. besitzen, st. V., besitzen, DW 1, 1625; L.: Falk/Torp 426, Seebold 396

*bisitjan, germ., st. V.: Vw.: s. *bisetjan

*biskaban, germ., st. V.: nhd. beschaben; ne. scrape; RB.: got., ahd.; E.: s. *bi, *skaban; W.: got. bi-skab-an* 1, st. V. (6), schaben, scheren (V.) (1), Haare abschneiden; W.: ahd. biskaban* 2, biscaban*, st. V. (6), »beschaben«, zernagen, zerfressen (V.); W.: mhd. beschaben, st. V., abschaben, abkratzen; s. nhd. (ält.) beschaben, sw. V., »beschaben«, DW 1, 1542; L.: Falk/Torp 451, Seebold 401

*biskehan, germ., st. V.: nhd. geschehen; ne. happen; RB.: afries., ahd.; E.: s. *bi, *skehan; W.: afries. bi‑ski-õ 2, st. V. (5), geschehen; nfries. beschean, V., geschehen; W.: ahd. biskehan* 5, biscehan*, st. V. (5), geschehen, ergehen, befallen (V.); mhd. beschëhen, st. V., geschehen, widerfahren, begegnen; L.: Falk/Torp 448, Seebold 409

*biskeinan, germ., st. V.: nhd. bescheinen; ne. shine (V.) upon; RB.: got., ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *skeinan; W.: got. bi-skei-n-an* 1, st. V. (1), umleuchten; W.: ae. be-scÆ-n‑an, be-sc‘-n-an, st. V. (1). bescheinen, erleuchten; W.: afries. bi‑skÆ-n-a* 2, st. V. (1), bescheinen, überführen; saterl. beschina, V., bescheinen; W.: ahd. biskÆnan* 14, biscÆnan*, st. V. (1a), bescheinen, beleuchten, überstrahlen, erstrahlen; mhd. beschÆnen, st. V., bescheinen; nhd. bescheinen, st. V., bescheinen, leuchten, strahlen, DW 1, 1559; L.: Falk/Torp 461, Seebold 410

*biskeldan, germ., st. V.: nhd. schelten; ne. scold; RB.: afries., ahd.; E.: s. *bi, *skeldan; W.: afries. bi‑s-kel-d-a* 5, st. V. (3b), »beschelten«, schelten, beschimpfen, beschuldigen; nfries. beschelden; W.: ahd. biskeltan* 19, bisceltan*, st. V. (3b), »beschelten«, schmähen, tadeln, beschimpfen, rügen; mhd. beschëlten, st. V., durch Tadel herabsetzen, durch Schmähung herabsetzen; nhd. beschelten, st. V., »beschelten«, schelten, schmähen, DW 1, 1562; L.: Falk/Torp 461, Seebold 412

*biskeran, germ., st. V.: nhd. scheren (V.) (1); ne. shear (V.); RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *skeran; W.: ae. be-scie-r-an, st. V. (4), scheren, rasieren, Haare schneiden, Tonsur schneiden; W.: s. ae. be-scier-ian, be-scir-ian, be-scyr-ian, sw. V. (1), berauben; W.: afries. bi‑ske-r‑a* 3, st. V. (4), scheren (V.) (1), abschneiden; W.: ahd. biskeran* 12, bisceran*, st. V. (4), scheren (V.) (1), abscheren, die Haare abschneiden; mhd. beschëren, beschërn, st. V., scheren (V.) (1), die Haare wegschneiden; nhd. bescheren, st. V., kahl scheren, DW 1, 1562; L.: Falk/Torp 453, Seebold 413

*biskop, germ.?, M.: nhd. Bischof; ne. bishop; I.: Lw. lat. episcopus; E.: s. lat. episcopus, M., Bischof; gr. ™p…skopoj (epískopos), M., Aufseher, Hüter; s. gr. skope‹n (skopein), V., beobachten, untersuchen, sehen; vgl. idg. *spe¨‑, V., spähen, sehen, Pokorny 984

*bislahan, germ., st. V.: nhd. schlagen, beschlagen (V.); ne. shoe (V.); RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *slahan; W.: ae. be-slé-an, st. V. (6), schlagen, abhacken, wegnehmen, mit Gewalt nehmen; W.: afries. bi‑slõ 15, bi‑slõ-n, st. V. (6), beschlagen (V.), entscheiden, verschließen, beflecken; nfries. beslaen; W.: ahd. bislahan* 9, st. V. (6), schlagen, beschlagen (V.), heften, verstopfen; mhd. beslahen, st. V., schlagen, beschlagen (V.); nhd. beschlagen, st. V., beschlagen (V.), DW 1, 1572; L.: Falk/Torp 533, Seebold 426

*bisleutan, germ., st. V.: nhd. schließen, beschließen; ne. close (V.), decide; RB.: afries., ahd.; E.: s. *bi, *sleutan; W.: afries. bi‑slð-t-a 12, st. V. (2), einschließen, verschließen, in sich schließen, beschließen, enthalten (V.); nfries. beslutwttjen; W.: ahd. bisliozan* 27, st. V. (2b), schließen, beschließen, verschließen, einschließen; mhd. besliezen, st. V., einschließen, zuschließen, beschließen; nhd. beschließen, st. V., beschließen, umschließen, einschließen, DW 1, 1577; L.: Falk/Torp 541, Seebold 436

*bismaræn, germ., sw. V.: nhd. verspotten; ne. mock (V.); RB.: anfrk., as., ahd.; W.: s. anfrk. bi-sme-r 5, st. N. (a), Spott, Schimpf; W.: s. as. *bi‑smer?, st. N. (a), Spott; W.: ahd. bismaræn 11, sw. V. (2), lästern, spotten; L.: Falk/Torp 527

*bismeitan, germ., st. V.: nhd. bestreichen, beschmeißen, beschmieren, besudeln; ne. smear; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *smeitan; W.: got. bi-sme-i-t-an* 1, st. V. (1), bestreichen, beschmieren, aufstreichen (, Lehmann B68); W.: ae. be-smÆ-t-an, st. V. (1), beflecken, verschmutzen, entehren; W.: afries. bi‑smÆ-t-a?, st. V. (1), beflecken; W.: as. bi‑smÆ‑t‑an* 1, st. V. (1a), beflecken; mnd. besmitten, sw. V., beflecken, besudeln; W.: ahd. bismÆzan* 27, st. V. (1a), bestreichen, aufstreichen, beschmieren, salben, beflecken; mhd. besmÆzen, st. V., beschmeißen, besudeln; nhd. beschmeißen, st. V., beschmeißen, beschmieren, bewerfen, besudeln, DW 1, 1582; L.: Falk/Torp 530, Seebold 438

*bismeræn, germ., sw. V.: nhd. verspotten; ne. mock (V.); E.: s. *bi, *smeræn; RB.: ae., ahd.; W.: ae. bi‑smer-ian, sw. V. (2), verspotten, beleidigen, lästern; W.: ahd. bismeræn* 12, sw. V. (2), lästern, verspotten, verhöhnen, schmähen

*bisneiþan, germ., st. V.: nhd. beschneiden; ne. circumcise; RB.: afries., ahd.; E.: s. *bi, *sneiþan; W.: afries. bi‑snÆth-a 2, st. V. (1), beschneiden; W.: ahd. bisnÆdan* 14, st. V. (1a), beschneiden, zurechtschneiden, abschneiden, abmähen, stutzen; mhd. besnÆden, st. V., beschneiden, zurechtschneiden; nhd. beschneiden, st. V., beschneiden, DW 1, 1587; L.: Falk/Torp 522, Seebold 443

*bisæ-, *bisæn, *bisa‑, *bisan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Wisent; ne. buffalo; E.: Etymologie unbekannt; W.: lat.-ahd.? bissons* 4, M., Wisent, Elch

*bispeiwan, germ., st. V.: nhd. bespeien; ne. spit (V.) upon; RB.: got., afries., ahd.; E.: s. *bi, *speiwan; W.: got. bi-speiw-an* 2, st. V. (1), bespeien, anspeien; W.: afries. bi‑spÆ-a 1, st. V. (1), bespeien; nfries. bespyen, V., bespeien; W.: ahd. bispÆwan* 2, st. V. (1b), bespeien, anspucken; mhd. bespÆwen, st. V. bespeien; nhd. (ält.) bespeien, st. V., »bespeien«, DW 1, 1638; L.: Falk/Torp 513, Seebold 451

*bisprekan, germ., st. V.: nhd. besprechen, tadeln; ne. discuss, blame (V.); RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *sprekan; W.: ae. be-s-pre-c-an, st. V. (5), besprechen, anklagen; W.: afries. bi‑s-pre-k-a* 1, st. V. (4), besprechen, versprechen, zusprechen; nfries. besprecken, V., besprechen; W.: as. bi‑s‑pre‑k‑an* 3, st. V. (4), besprechen, schmähen, über etwas sprechen, tadeln; mnd. bespreken, st. V., besprechen; W.: ahd. bisprehhan* 44, bisprechan*, st. V. (4), sprechen, anfechten, tadeln, beschuldigen; mhd. besprëchen, st. V., sprechen, sagen, anklagen; nhd. besprechen, st. V., besprechen, DW 1, 1640; L.: Falk/Torp 515, Seebold 456

*bispurnan, germ., st. V.: nhd. anstoßen; ne. incite; RB.: as., ahd.; E.: s. *bi, *spurnan; W.: as. bi‑s‑pur‑n‑an* 1, st. V. (3b), anstoßen; W.: ahd. bispurnan* 4, st. V. (3b), anstoßen, straucheln, Anstoß erregen; L.: Falk/Torp 508, Seebold 453

*bistandan, germ., st. V.: nhd. umstehen, beistehen; ne. surround, support (V.); RB.: got., ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *standan; W.: got. bi-sta-n-d-an* 2, unr. st. V. (6), herumstehen, umringen; W.: ae. be-sta-n-d-an, bÆ-sta-n-d-an, st. V. (6), beistehen, helfen, herumstehen; W.: s. afries. bi‑stõ-n 3, anom. V., darauf stehen, bestehen, bekämpfen; nfries. bestean; W.: ahd. bistantan* 1?, st. V. (6), bestehen, bleiben, verbleiben, behandeln; L.: Falk/Torp 477, Seebold 460

*bistapjan, germ., st. V.: nhd. betreten (V.); ne. enter; RB.: ae., afries.; E.: s. *bi, *stapjan; W.: ae. be-st’-p-p-an, be-stÏ-p-p-an, st. V. (6), besteigen, bedrohen; W.: afries. bi‑ste-p-p-a 1?, st. V. (6), betreten (V.); L.: Falk/Torp 482, Seebold 462

*biswaipan, germ., st. V.: nhd. umhüllen, umfassen; ne. wrap (V.), embrace (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *bi, *swaipan; W.: ae. be-swõ-p-an, st. V. (7)=red. V. (2), bekleiden, bedecken, verhüllen; W.: ahd. bisweifan* 1, red. V., einhüllen, verhüllen, bekleiden; L.: Falk/Torp 555, Seebold 479

 *biswarjan, germ., st. V.: nhd. beschwören; ne. swear; RB.: got., afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *swarjan; W.: got. bi-swar-an* 2, st. V. (6), beschwören; W.: afries. bi‑swer-a 22, st. V. (6), beschwören, unter Eidesleistung auf Schiedsleute übertragen (V.); W.: as. bi‑sw’r‑ian* 2, st. V. (6), beschwören; mnd. besweren, st. V., schwören, beschwören; W.: ahd. biswerien* 30d, biswerren*, st. V. (6), beschwören, bezeugen, eidlich versprechen, auffordern; mhd. besweren, beswern, st. V., bitten, beschwören; nhd. beschwören, st. V., beschwören, versichern, DW 1, 1607; L.: Falk/Torp 549, Seebold 481

*bisweikan, germ., st. V.: nhd. betrügen, hintergehen; ne. deceive; RB.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *sweikan; W.: ae. be-swÆ-c-an, st. V. (1), betrügen, verführen, verraten (V.); W.: afries. bi‑swÆ-k-a 1?, st. V. (1), im Stich lassen; W.: anfrk. bi-swÆ-k-an* 2, be-swÆ-k-on*, st. V. (1), betrügen; W.: as. bi‑sw‑Æ‑k‑an* 9, st. V. (1a), verführen, betrügen, verhindern; mnd. beswiken, st. V., hintergehen, betrügen; W.: ahd. biswÆhhan* 72, st. V. (1a), betrügen, täuschen, hintergehen; mhd. beswÆchen, st. V., hintergehen, betrügen; L.: Falk/Torp 555, Seebold 486

*biswerban, germ., st. V.: nhd. abreiben; ne. rub (V.) away; RB.: got., ahd.; E.: s. *bi, *swerban; W.: got. bi-swaírb-an* 4, st. V. (3), abwischen, abtrocknen; W.: ahd. biswerban* 1, st. V. (3b), abreiben, wegschleppen; L.: Falk/Torp 550, Seebold 494

*bita-, *bitam, germ., st. N. (a): nhd. Biss; ne. bite (N.); RB.: an., ahd.; Hw.: s. *beitan; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bi-t, st. N. (a), Biss, Schärfe, Viehweide; W.: ahd. bizza 5, sw. F. (n), Bissen, Kloß, Klumpen (M.); s. nhd. (schweiz.) Bissen, M., F., Keil, Schweiz. Id. 4, 1696, (bad.) Bisse, M., F., Keil, Ochs 1, 239, (schwäb.) Bisse, F., Keil, Fischer 1, 1140; L.: Seebold 97, EWAhd 2, 148

*biteihan, germ., st. V.: nhd. bezichtigen; ne. accuse; RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *teihan; W.: s. ae. be-téo-n, sw. V. (2), bedecken, einschließen; W.: afries. bi‑ti-g-ia 52, sw. V. (2), beschuldigen, verklagen, anklagen; saterl. betigia, V., beschuldigen, bezichtigen; W.: ahd. bizÆhan* 25, st. V. (1b), beschuldigen, bezichtigen, verleumden; mhd. bezÆhen, st. V., beschuldigen; nhd. (ält.) bezeihen, st. V., beschuldigen, DW 1, 1797; L.: Falk/Torp 163, Seebold 500

*biteuhan, germ., st. V.: nhd. beziehen, bedecken; ne. cover (V.); RB.: got., ae., afries., ahd.; E.: s. *bi, *teuhan; W.: got. bi-tiu-h-an 3, st. V. (2), umherführen, umherziehen, durchziehen, mitführen; W.: ae. be-téo-n, sw. V. (2), bedecken, einschließen; W.: s. ae. be‑to-g-en‑n’s-s, st. F. (jæ), Bezichtigung, Bescholtenheit; W.: afries. bi‑ti-õ 10, st. V. (2), beziehen, vererben, überziehen, bedecken; W.: ahd. biziohan* 12, st. V. (2b), erreichen, beziehen, wegnehmen, zusammenbinden; mhd. beziehen, st. V., erreichen, umstricken, überziehen; nhd. beziehen, st. V., beziehen, umziehen, überziehen, DW 1, 1799; L.: Falk/Torp 166, Seebold 504

*biti-, *bitiz, germ., st. M. (i): nhd. Biss, Stich; ne. bite (N.), stitch (N.); RB.: ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *beitan; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: ae. bi-t‑e, st. M. (i), Biss, Stich, Wunde, Krebs; W.: afries. bi-t-e 19, st. M. (i), Biss, Splitter, Einschnitt; W.: as. bi‑t‑i 2, bi-t*, st. M. (i), Biss; mnd. bÐte, bete, bet, M., Biss; W.: ahd. biz 14, bÆz?, st. M. (i), Biss, Bissen, Brocken (M.), Gebiss; mhd. bÂz, st. M., Biss, Bissen, Stich; nhd. Biß, M., Biss, Bissen, DW 2, 48, (schweiz.) Bitz, M., Biss, Bissen, Schweiz. Id. 4, 1986; L.: Seebold 97, EWAhd 2, 142

*bitæ-, *bitæn, *bita‑, *bitan, germ., sw. M. (n): nhd. Bissen, Stück; ne. bit (N.); RB.: an., ae., mnd. ahd.; Hw.: s. *beitan; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bi-t-i (1), sw. M. (n), Bissen, Zahn; W.: ae. bi-t‑a (1), sw. M. (n), Bissen, Stück; W.: s. ae. bi-t‑u, F., Bissen; W.: mnd. bÐte, M., Bissen, Stück; W.: ahd. bizzo (1) 18, sw. M. (n), Bissen, Brocken, Klumpen (M.), Biss; mhd. bizze, sw. M., Bissen, Beißen, Keil; nhd. Bissen, M., Bissen, Duden 1, 396; L.: Falk/Torp 270, EWAhd 2, 148

*bitæn, germ., sw. V.: nhd. knirschen; ne. grind (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: ae. *bi-t‑ian, sw. V.; W.: s. ae. gri-st‑bõ-t‑ian, gri-st‑bi-t‑ian, sw. V., knirschen, wüten; W.: ahd. bizzæn* 1, sw. V. (2), murren, knirschen (EWAhd 2, 148); W.: ahd. bizzen* 1?, sw. V. (1b), murren, knirschen; L.: Seebold 97

*bitra-, *bitraz, germ., Adj.: nhd. bitter, beißend; ne. bitter (Adj.), biting (Adj.); RB.: an., ae., afries., anfrk., ahd.; Hw.: s. *baitra‑, *beitan; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bi-t-r, an,, Adj., bitter; W.: ae. bi-t‑er, Adj., bitter, beißend, scharf, stechend, zornig, schmerzlich, grausam; W.: afries. *bi-t-t-er, Adj., bitter; W.: anfrk. bi-t-t-ar* 1, bi-t-t-er*, Adj., bitter; W.: ahd. bittar* 29, Adj., bitter, herb, scharf, verletzend, abweisend; mhd. bitter, Adj., bitter, scharf, unbarmherzig, schneidend, spitzig, stechend; nhd. bitter, Adj., bitter, DW 2, 53; L.: Falk/Torp 270, Seebold 97, Heidermanns 126f., EWAhd 2, 129, Kluge s. u. bitter

*bitrajan, germ.?, sw. V.: nhd. bitter machen, verbittern; ne. make (V.) bitter; RB.: ae.; Hw.: s. *bitra‑; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: ahd. bittaren* 3, sw. V. (1a), verbittern, erbittern, mit widerlichem Geruch erfüllen; mhd. bitteren, bittern, sw. V., bitter sein (V.), bitter machen; nhd. (ält.) bittern, sw. V., bitter sein (V.), verbittern, DW 2, 56; L.: Heidermanns 127

*bitrÆ-, *bitrÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Schärfe, Bitterkeit; ne. sharpness, bitterness; RB.: ahd.; Hw.: s. *bitra‑; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: ahd. bittarÆ* 19, st. F. (Æ), Bitterkeit, Bitternis, Schärfe; s. mhd. bittere, bitter, st. F., Bitterkeit, Qual; L.: Heidermanns 127

*bitræn, germ., sw. V.: nhd. bitter sein (V.), mürrisch sein (V.); ne. be bitter; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *bitra‑; E.: s. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: as. bi‑t‑t‑r‑on* 1, sw. V. (2), bitter sein (V.), mürrisch sein (V.); s. mnd. bitteren, sw. V., bitter machen, erbittern, verbittern; W.: ahd. bittaræn* 1, sw. V. (2), sich ärgern, bitter sein (V.), erbittert sein (V.); vgl. nhd. bittern, sw. V., bitter sein (V.), verbittern, DW 2, 56; L.: Heidermanns 127

*bitula-, *bitulaz, germ., st. M. (a): nhd. Beißer, Käfer, Gebiss; ne. biter, beetle, bit (N.); RB.: an., ae., ahd.; Hw.: s. *beitan; E.: vgl. idg. *bheid‑, V., spalten, trennen, Pokorny 116; idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bit-il-l, bit-ul-l, st. M. (a), Gebiss; W.: ae. bi-t‑el-a, bit‑el, sw. M. (n), st. M. (a), Käfer; W.: s. lat.-ahd.? bicco 1, Sb., Käfer; L.: Seebold 97

*biþankjan, germ.?, sw. V.: nhd. denken, meinen; ne. think; RB.: got.; E.: s. *bi, *þankjan; W.: got. bi-þagk-jan* 1, sw. V. (1), bedenken, überlegen (V.)

*biþarf-, germ., Prät.-Präs.: nhd. er bedarf; ne. he needs; E.: s. idg. *terp‑, *trep‑, V., sättigen, genießen, Pokorny 1077; L.: Falk/Torp 182, Seebold 509

*biþenhan, germ., st. V.: nhd. bewirken; ne. perform; RB.: as., ahd.; E.: s. *bi, *þenhan; W.: as. bi‑thÆh‑an 2, st. V. (1b), vollbringen, bewirken; mnd. bedien, bedigen, st. V., gedeihen, gelingen; W.: ahd. bidÆhan 13, st. V. (1b), suchen, begehren, erreichen, bedacht sein (V.); L.: Falk/Torp 179, Seebold 513

*biþla-, *biþlam, germ., st. N. (a): nhd. Haueisen, Beil?; ne. axe; RB.: an., ahd.; Hw.: s. *bila‑; E.: s. idg. *bitlæ, Sb., Beil, Kluge s. u. Beil; vgl. idg. *bheiý‑, *bhei‑, *bhÆ‑, V., schlagen, Pokorny 117; W.: an. bÆld-r, st. M. (a), Aderlassmesser;; W.: s. ahd. bÆhal 24, st. N. (a), Beil, Axt; mhd. bÆhel, bÆel, bÆl, st. N., Beil; nhd. Beil, M., N., Beil, DW 1, 1377; L.: Falk/Torp 269, EWAhd 2, 35

*biþleuhan, germ., st. V.: nhd. entfliehen; ne. escape (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *bi, *þleuhan; W.: ae. be-fléo-n, st. V. (2). entfliehen, fliehen, fliehen vor; W.: ahd. bifliohan* 2, st. V. (2b), entfliehen, entkommen, entweichen; L.: Falk/Torp 195, Seebold 517

*biþrenhan, germ., st. V.: nhd. umgeben, bedrängen; ne. surround, urge (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *bi, *þrenhan; W.: ae. be-þri-ng-an, st. V. (3a), umzingeln, besetzen, bedrücken, belasten; W.: ahd. bidringan* 2, st. V. (3a), bedrängen, zusammendrängen, umschließen, einschnüren; mhd. bedringen, st. V., drängen, bedrängen, mit gewobenem Zierat bedecken; L.: Falk/Torp 190, Seebold 521

*biþwahan, germ., st. V.: nhd. waschen, abwaschen; ne. wash (V.); RB.: got., ae.; E.: s. *bi, *þwahan; W.: got. bi-þwah-an* 1, st. V. (6), abwaschen, waschen; W.: ae. be-þwé-an, st. V. (6), befeuchten, nass machen; L.: Falk/Torp 196, Seebold 525

*biþwengan, germ., st. V.: nhd. bezwingen; ne. defeat (V.); RB.: afries., as., ahd.; E.: s. *bi, *þwengan; W.: afries. bi‑thwing-a* 8, st. V. (3a), bezwingen; nfries. betwingen, betwingjen, V., bezwingen; W.: as. bi‑thwing‑an* 8, bi-thwind-an*, st. V. (3a), zwingen, bezwingen, beengen; mnd. bedwingen, st. V., bezwingen, zwingen, unterwerfen; W.: ahd. bidwingan* 71, st. V. (3a), bezwingen, bedrängen, zwingen; mhd. betwingen, st. V., bedrängen, beengen, bezwingen, bändigen; nhd. bezwingen, st. V., bezwingen, besiegen, zwingen, DW 1, 1804; L.: Falk/Torp 196, Seebold 527

*biuda-, *biudaz, germ., st. M. (a): nhd. mit Boden versehenes Gerät?; E.: vgl. idg. *bheudh-, V., wach sein (V.), wecken, beobachten, erkennen, erkennen machen, Pokorny 150; W.: ahd. biuta* 1, sw. F. (n), Bienenstock; mhd. biute, F., Bienenkorb; nhd. Beute, F., Beute (F.) (2), DW 1, 1750; L.: EWAhd 2, 138

*biura?, germ.?, Sb.: nhd. Bier; ne. beer; Hw.: s. *beura‑, *beuza‑; E.: s. idg. *bhereu‑, *bhreu‑, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143?; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132?; L.: EWAhd 2, 81

*biusa, germ.?, Sb.: nhd. Binse; ne. sedge; RB.: ahd.; E.: vgl. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: ahd. bioso* 4, biosa*, sw. M. (n), sw. F. (n)?, Binse, Papyrus, Papyrusstaude; mhd. biese, sw. F., Binse; nhd. Biese, F., Binse, DW 2, 3; L.: Falk/Torp 271, EWAhd 2, 84

*biwegan, germ., st. V.: nhd. bewegen; ne. move (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. *bi, *wegan; W.: ae. be-weg-an, st. V. (5), bedecken; W.: ahd. biwegan* 5, st. V. (5), bewegen, wälzen, erwägen, erachten; mhd. bewegen, sw. V., bewegen, sich entschließen; nhd. bewegen, sw. V., bewegen, DW 1, 1771; L.: Falk/Torp 382, Seebold 543

*biwellan, germ., st. V.: nhd. wallen (V.) (1), beflecken; ne. well (V.), pollute; RB.: afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *wellan; W.: afries. bi‑wel-l-a* 5, st. V. (3b), beflecken; W.: anfrk. bi-wel-l-an* 5, bi-wol-l-an*, be-wel-l-on, st. V. (3b), beflecken, beschmutzen, entweihen; W.: as. bi‑wel‑l‑an* 2, st. V. (3b), beflecken, färben; mnd. bewellen, st. V., beflecken, entweihen; W.: ahd. biwellan* 30, st. V. (3b), winden, beflecken, entweihen; mhd. bewëllen, st. V., wälzen in, besudeln; L.: Falk/Torp 401, Seebold 553

*biwendan, germ., st. V.: nhd. umwinden; ne. wind (V.) around something; RB.: got., ae., as., ahd.; E.: s. *bi, *wendan; W.: got. bi-wi-n-d-an* 4, st. V. (3,1), umwinden, einwickeln, umwickeln, in Windeln wickeln (, Lehmann B76); W.: ae. be-wi-nd-an, st. V. (3a), umwinden, umhüllen, einkreisen; W.: as. bi‑w‑i‑nd‑an* 3, st. V. (3a), einwickeln, umgeben; mnd. bewinden, st. V., umwinden, umwickeln; W.: ahd. biwintan* 29, st. V. (3a), einwickeln, umwickeln, binden, einhüllen, umhüllen; nhd. bewinden, st. V., umwinden, bewickeln, DW 1, 1785; L.: Falk/Torp 390, Seebold 555

*biwerpan, germ., st. V.: nhd. werfen, bewerfen; ne. throw (V.) upon; RB.: ae., anfrk., as., ahd.; E.: s. *bi, *werpan; W.: ae. be-weor-p-an, st. V. (3a), werfen, niederwerfen, schleudern; W.: anfrk. bi-wer-p-an* 1, be-wer-p-on*, st. V. (3b), »bewerfen«, verwerfen; W.: as. bi‑wer‑p‑an* 7, st. V. (3b), »bewerfen«, werfen, ausstrecken, umringen; mnd. bewerpen, st. V., bewerfen, überstreuen, bestreuen; W.: ahd. biwerfan* 24, st. V. (3b), »bewerfen«, bedecken, zuwerfen, verstopfen; nhd. bewerfen, st. V., bewerfen, DW 1, 1783; L.: Falk/Torp 398, Seebold 558

*biwæ‑, *biwæn, *biwa‑, *biwan, germ., Sb.: Vw.: s. *bin

*biwæpjan, germ., st. V.: nhd. beweinen; ne. weep over; RB.: ae., afries., as.; E.: s. *bi, *wæpjan; W.: ae. be-wÊp-an, be-wÐp-an, st. V. (7)=red. V. (2), beweinen, trauern; W.: afries. bi‑wÐp-a* 2, st. V. (7)=red. V., beschreien; W.: as. bi‑wæp‑ian* 1, red. V. (3a), beklagen, bejammern; L.: Falk/Torp 414, Seebold 564

*biz-, germ., V.: Vw.: s. *bis‑

Blaboriacum, lat.-germ.?, ON: nhd. Blaboriacum (in Norikum); Q.: ON; E.: ?

*blada-, *bladam, germ., st. N. (a): nhd. Blatt; ne. »blade«, leaf; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: s. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. bla-Œ, st. N. (a), Blatt, Klinge (F.) (1); W.: ae. blÏ-d, st. N. (a), Blatt, Klinge (F.) (1); W.: afries. ble-d* 3, st. N. (a), Blatt; nnordfries. blad, bled; W.: as. bla‑d 3, st. N. (a), Blatt; mnd. blat, N., Blatt; W.: ahd. blat 33, st. N. (a, iz/az), Blatt, Halm, Blech, Papierblatt; mhd. blat, st. N., Blatt, Laub, Halszäpfchen; nhd. Blatt, N., Blatt, DW 2, 73; L.: Falk/Torp 283, Seebold 122, EWAhd 2, 167, Kluge s. u. Blatt

*bladræ-, *bladræn, *blÐdræ‑, *blÐdræn, *blÚdræ‑, *blÚdræn, germ., sw. F. (n): nhd. Blase, Blatter; ne. blister; RB.: an., ae., as., ahd.; E.: s. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. blaŒ-r-a (1), sw. F. (n), Blase; W.: ae. blÚ-d-r‑e, sw. F. (n), Blatter, Blase, Bläschen; W.: as. blõ‑dar‑a* 2, sw. F. (n), Blatter, Bläschen; mnd. bladdere, bladder, bleddere, bledder, F., Blatter, Bläschen; W.: ahd. blõtara 49, sw. F. (n), Blatter, Blase, Pustel, kleines Geschwür, Eingeweide; mhd. blõtere, sw. F., Blase, Blatter, Pocke; nhd. Blatter, F., Blatter, Blase, Pustel, DW 2, 77; L.: Falk/Torp 283, Seebold 118, EWAhd 2, 168, Kluge s. u. Blatter

*blagwjæ‑, *blagwjæn, germ.?, sw. F. (n): Vw.: s. *blagwæ‑

*blagwæ‑, *blagwæn, *blagwjæ‑, *blagwjæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Laken, Plane, Tuch; ne. sheet, cloth; E.: idg. *bhlÅk‑, Sb., Wollflocke (?), Gewebe (?), Pokorny 161

*blahæ-, *blahæn, *blahjæ‑, *blahjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Laken, Plane, Tuch; ne. sheet, cloth; RB.: an., ahd.; E.: idg. *bhlÅk‑, Sb., Wollflocke (?), Gewebe (?), Pokorny 161; W.: an. blÏ-ja, blÏg-ja, sw. F. (n), Tuch, Laken, Kopfbinde; W.: ahd. blaha* 3, sw. F. (n), »Blahe«, Leintuch, Zelttuch, Plane; mhd. blahe, sw. F., grobes Leintuch, Plane; nhd. Blahe, F., große Packleinwand, DW 2, 61, (schweiz.) Blõhen, F., Leintuch, Zelttuch, Schweiz. Id. 5, 46, (schwäb./rhein.) Blahe, Blõ, F., Leintuch, Zelttuch, Fischer 1, 1151, Rhein. Wb. 1, 740; L.: Falk/Torp 285

*blahjæ‑, *blahjæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *blahæn

*blaigjæ-, *blaigjæn, *blajjæ‑, *blajjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Bleihe, Bleie, Gründling (ein Fisch); ne. groundling; RB.: ae., mnd., mhd.; E.: s. idg. *bhleik‑, V., glänzen, Pokorny 157; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blÚ-g-e, sw. F. (n), Gründling (ein Fisch), Bleihe, Bleie; W.: mnd. bley, blei, Sb., Blei (ein Fisch), Bleie, Bleihe, Weißfisch; nhd. Blei, M., Blei (ein Fisch), Bleie, Bleihe; W.: mhd. bleie, sw. F., Bleihe, Bleie, Gründling (ein Fisch); L.: Falk/Torp 287, Kluge s. u. Blei 2

*blaika-, *blaikaz, germ., Adj.: nhd. bleich, glänzend; ne. pale (Adj.), shining (Adj.); RB.: an., ae., mnl., as., ahd.; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. blei-k-r, Adj., bleich; W.: ae. blõ-c, Adj., glänzend, hell, strahlend, blass, bleich; W.: ae. blÚ-c-e (2), blÐ-c-e, Adj., blass, bleich; W.: mnl. bleec, Adj., bleich, farblos, matt; W.: as. blê‑k* 4, Adj., bleich, hell, glänzend; mnd. blêk, bleik, Adj., bleich, weiß; W.: ahd. bleih 20, Adj., bleich, blass, gelblich, weiß, hell, hellgrau, grau; mhd. bleich, Adj., bleich, blass; nhd. bleich, Adj., bleich, DW 2, 96; L.: Falk/Torp 286, Seebold 118, Heidermanns 127, EWAhd 2, 176, Kluge s. u. bleich

*blaikÐn, *blaikÚn, germ., sw. V.: nhd. erbleichen, bleich werden; ne. pale (V.); RB.: ae., fries., ahd.; Hw.: s. *blaika‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blõ-c‑ian, sw. V. (2), erbleichen, bleich werden; W.: afries. blâ-k-ia 1?, sw. V. (2), bleichen; W.: ahd. bleihhÐn* 6, sw. V. (3), »bleichen«, bleich sein (V.), bleich werden, glanzlos sein (V.); s. mhd. bleichen, sw. V., bleichen, erbleichen; nhd. bleichen, sw. V., st. V., bleichen, bleich werden, DW 2, 97; L.: Heidermanns 127, EWAhd 2, 176

*blaikÆ-, *blaikÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Blässe; ne. paleness; RB.: anfrk., ahd.; Hw.: s. *blaika‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: anfrk. blei-k-i* 1, blei-k-e*, st. F. (Æ), Blässe, bleiche Farbe; W.: ahd. bleihhÆ* 8, bleichÆ*, bleihhÆn*, st. F. (Æ), Bleiche, Blässe, helle Farbe; mhd. bleiche, st. F., Blässe, Bleiche, Bleichen, Bleichplatz, gebleichte Leinwand; nhd. Bleiche, F., Bleiche, Bleichen, DW 2, 97; L.: Heidermanns 127, EWAhd 2, 176

*blaikjan, germ., sw. V.: nhd. weiß machen, bleichen; ne. make (V.) white, bleach; RB.: an., ae., ahd.; Hw.: s. *blaika‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. blei-k-ja (2), sw. V. (1), bleichen; W.: ae. blÚ-c-an (1), sw. V. (1), bleichen, blass machen; W.: ahd. bleihhen* 2, bleichen*, sw. V. (1a), »bleichen«, blass machen, verstellen); s. mhd. bleichen, sw. V., bleichen, erbleichen; nhd. bleichen, sw. V., st. V., bleichen, bleich werden, DW 2, 98; L.: Heidermanns 127, EWAhd 2, 176

*blaikjæ-, *blaikjæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *blaikæn

*blaikæ-, *blaikæn, *blaikjæ-, *blaikjæn, germ., sw. F. (n): nhd. weiße Farbe, bleiche Farbe; ne. white colour (N.), pale colour (N.); RB.: an., ahd.; Hw.: s. *blaika‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. blei-k-ja (1), sw. F. (n), weiße Farbe, bleiche Farbe; W.: ahd. bleihha* (1) 2, bleicha*, st. F. (æ), sw. F. (n), Schminke; s. mhd. bleiche, st. F., Blässe, Bleichen; vgl. nhd. Bleiche, F., Bleiche, Bleichen, DW 2, 97; L.: Heidermanns 127, EWAhd 2, 175

*blaimjæ-, *blaimjæn, germ.?, sw. F. (n): Vw.: s. *blaimæ‑

*blaimæ-, *blaimæn, *blaimjæ-, *blaimjæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Bläschen; ne. blister (N.); Hw.: s. *blajinæn; E.: s. idg. *bhlei- (2)?, V., aufblasen, strotzen, schwellen, überfließen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; L.: Falk/Torp 286

*blaita-?, *blaitaz, germ., Adj.: nhd. bleich, blass; ne. pale (Adj.); RB.: ae.; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, bleich, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blõ-t, Adj., blass, bleich; L.: Falk/Torp 286, Seebold 119, Heidermanns 128

*blaitÐn?, *blaitÚn?, germ.?, sw. V.: nhd. bleich sein (V.); ne. be pale; RB.: ae.; Hw.: s. *blaitæn?, *blaita‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, bleich, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blõ-t-ian, sw. V., bleich sein (V.), blass sein (V.); L.: Heidermanns 128

*blaitæ-?, *blaitæn, germ., sw. F. (n): nhd. blasser Fleck; ne. pale spot (N.); RB.: ahd.; Hw.: s. *blaita‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, bleich, glänzen, Pokorny 118, EWAhd 2, 177; W.: ahd. bleizza 6, bleiza, sw. F. (n), »Bläue«, Striemen, blauer Fleck; nhd. (els.) Bleisen, F., Fleck, Bläue, Martin/Lienhart 2, 167; vgl. (tirol.) Blaisse, Schöpf 43, (schweiz./schwäb.) Bleiss, Schweiz. Id. 5, 154, Fischer 1, 1194, (bad.) Bleiß, Ochs 1, 260; L.: Heidermanns 128

*blaitæn, germ.?, sw. V.: nhd. bleich sein (V.); ne. be pale; RB.: ae.; Hw.: s *blaitÐn, *blaita‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, bleich, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blõ-t-ian, sw. V., bleich sein (V.), blass sein (V.); L.: Heidermanns 128

*blajinæ-, *blajinæn, germ., sw. F. (n): nhd. Bläschen; ne. blister (N.); RB.: ae., mnd.?; E.: s. idg. *bhlei- (2)?, V., aufblasen, strotzen, schwellen, überfließen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ae. ble-g-en, ble-g-en-e, sw. F. (n), Bläschen, Geschwür; mnd. bleine?, Sb., Geschwür?; L.: Falk/Torp 286

*blajjæ‑, *blajjæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *blaigjæn

*blak-, germ., V.: nhd. glänzen; ne. shine (V.); RB.: afries., mnd., ahd.; E.: idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; s. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: afries. ble-z-a* 1, ble-sz-a*, sw. V. (1), sichtbar machen, blecken; nfries. bleackjen; W.: mnd. blÐcken, sw. V., erscheinen, sich zeigen; W.: ahd. blekken* 5, blecken*, sw. V. (1a), »blecken«, blitzen, leuchten, glänzen, blank sein (V.), entblößt sein (V.); mhd. blecken, sw. V., sichtbar werden, sich entblößen, sehen lassen, zeigen; nhd. blecken, sw. V., hervorstehen, blecken, DW 2, 86; L.: Falk/Torp 284, EWAhd 2, 171

*blaka-, *blakam, germ., st. N. (a): nhd. Tinte; ne. ink (N.); RB.: ae., as.; Hw.: s. *blaka‑ (Adj.), *blaka‑ (M.); E.: s. idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blÏ‑c (2), st. N. (a), Tinte; an. blek, st. N. (a), Tinte; W.: as. bla‑k* (1), st. N. (a), Tinte; mnd. blak, N., Tinte; L.: Heidermanns 128

*blaka-, *blakaz, *blakka‑, *blakkaz, germ., Adj.: nhd. schwarz; ne. black (Adj.); RB.: ae., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blÏ‑c (1), Adj., schwarz, dunkel; W.: s. anfrk. gi-bla-k-mal-ad* 1, Part. Prät.=Adj., mit eingegrabener Arbeit verziert; W.: as. *bla‑k? (2), Adj., schwarz; W.: s. ahd. blahfaro* 1, Adj., blau, tiefblau, schwärzlich; vgl. mhd. blõvar, Adj., blaufarbig?; W.: s. ahd. blahmõlÐn 1?, sw. V. (3), verzieren; W.: s. ahd. blahmõl* 1, st. N. (a), Stickerei, Brokat, Niello-Verzierung; mhd. blamõl, blachmõl, st. N., Stickerei; nhd. (ält.) Blachmal, N., schwimmende Schlacke goldhaltigen Silbers, DW 2, 59; L.: Falk/Torp 284, Heidermanns 128

*blaka-, *blakaz, germ., st. M. (a): nhd. Tinte; ne. ink (N.); RB.: ae., as.; Hw.: s. *blaka‑ (Adj.), *blaka‑ (N.); E.: s. idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blÏ‑c (2), st. N. (a), Tinte; an. blek, st. N. (a), Tinte; W.: as. bla‑k* (1), st. N. (a), Tinte; mnd. blak, N., Tinte; L.: Heidermanns 128

*blakjan, germ.?, sw. V.: nhd. flackern, sichtbar werden; ne. flicker, appear; E.: s. idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; L.: Falk/Torp 284

*blakjan, germ.?, sw V.: nhd. schlagen; ne. beat (V.), hit (V.); E.: s. idg. *bhla‑, V., schlagen, Pokorny 154; L.: Falk/Torp 284

*blakka‑, *blakkaz, germ., Adj.: Vw.: s. *blaka‑

*blakæn, germ.?, sw. V.: nhd. flackern, sichtbar werden; ne. flicker, appear; RB.: an.; E.: s. idg. *bhla‑, V., schlagen, Pokorny 154; W.: an. blak-a (2), sw. V. (2), fächeln, zittern; W.: s. an. blak-r-a, sw. V. (2), flattern; L.: Falk/Torp 284, Kluge s. u. blaken

*bland‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 482 (Blandrici)

*blanda-, *blandam, germ., st. N. (a): nhd. Mischung, Gemisch; ne. mixture; RB.: an., ae.; Hw.: s. *blandan; E.: s. idg. *bhlendh‑, Adj., V., fahl, rötlich, schimmern, dämmern, undeutlich sehen, irren, Pokorny 157; vgl. idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. bla-nd-a (1), sw. F. (n), Mischung von Molke und Wasser; W.: ae. bla-nd, blo-nd, st. N. (a), Mischung, Verwirrung; L.: Seebold 116

*blandan, germ., st. V.: nhd. mischen, trüben; ne. mix (V.), blend (V.); RB.: got., an., ae., as., ahd.; Vw.: s. *an‑, *ga‑; E.: vgl. idg. *bhlendh-, Adj., V., fahl, rötlich, schimmern, dämmern, undeutlich sehen, irren, Pokorny 157; s. idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: got. bla-nd-an (sik) 3, red. V. (3), sich vermischen mit, mischen (, Lehmann B77); W.: an. bla-nd-a (2), st. V. (3a), mischen; W.: ae. bla-nd-an, blo-nd-an, st. V. (7)=red. V. (1), mischen, vermischen, vermengen; W.: as. bla‑nd‑an* 2, red. V. (1), mischen; W.: ahd. blantan* 5, red. V., anstiften, herstellen, zubereiten; mhd. blanden, red. V., trüben, mischen, anstiften; L.: Falk/Torp 285, Seebold 115, EWAhd 2, 159, Kluge s. u. Blendling

*blandjan, germ., sw. V.: nhd. mischen, blenden; ne. mix (V.), blend (V.); RB.: got., ae., afries., mnd., ahd.; Hw.: s. *blandan; E.: vgl. idg. *bhlendh-, Adj., V., fahl, rötlich, schimmern, dämmern, undeutlich sehen, irren, Pokorny 157; idg. *bhel- (1), Adj., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: got. *bli-nd-jan?, sw. V. (1), blenden; W.: ae. bl’-nd-an (1), sw. V. (1), blenden, täuschen; W.: afries. ble-nd‑a 6, sw. V. (1), blenden, blind machen; saterl. blindja; W.: mnd. blenden, sw. V., blenden, blind machen, betrügen; W.: ahd. blenten* 7, sw. V. (1a), blenden, blind machen, verblenden; mhd. blenden, sw. V., blenden, verblenden, verdunkeln; nhd. blenden, sw. V., blenden, DW 2, 104; L.: Falk/Torp 285, Seebold 116, EWAhd 2, 177, Kluge s. u. blenden

*blanka-, *blankaz, germ., Adj.: nhd. weiß, blank, schwach glänzend; ne. white (Adj.), shining (Adj.); RB.: got., an., afries., mnl., as., ahd.; Q.: PN; E.: vgl. idg. *bhleg-, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: got. *bla-gk-s?, Adj. (a), weiß, glänzend; W.: an. bla-k-k-r, Adj., fahl, gelbbraun; W.: afries. bla-n-k 1?, Adj., blank; W.: mnl. blanc, Adj., hell, glänzend; W.: as. *bla‑nk?, Adj., »blank«, weiß; mnd. blank, Adj., blank, glänzend, hell; W.: ahd. blank* 8, blanc, Adj., »blank«, weiß, glänzend, bleich, fahl; mhd. blanc, Adj., blinkend, weiß, glänzend, schön, blank, farblos; nhd. blank, Adj., blank, blinkend, glänzend, DW 2, 64; W.: lat.-ahd.? blancus* 2, Adj., »blank«, bleich, weiß; mhd. blanc, Adj., blinkend, weiß, glänzend, schön, blank, farblos; vgl. nhd. blank, Adj., blank, blinkend, glänzend, DW 2, 64; L.: Falk/Torp 284, Heidermanns 129, EWAhd 2, 157, Kluge s. u. blank; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 483 (Blanca, Blangian?)

*blankjan, germ., sw. V.: nhd. betrügen?; ne. deceive; RB.: an., ae.; Hw.: s. *blanka‑; E.: vgl. idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. ble-k-k-ja (1), sw. V. (1), betrügen; W.: ae. bl’-n-c-an, sw. V., täuschen, betrügen; L.: Heidermanns 129

*blankæ-, *blankæn, *blanka‑, *blankan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Schimmel (M.) (2); ne. white horse; RB.: ae.; Hw.: s. *blanka‑; E.: vgl. idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. bla-n-c-a, sw. M. (n), Schimmel (M.) (2), Pferd; L.: Heidermanns 129

*blas-, germ., sw. V.: nhd. weiß sein (V.); ne. be white; Hw.: s. *blasa‑, *blasæn; E.: s. idg. *bhles‑?, V., glänzen, Pokorny 158; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; L.: Falk/Torp 285

*blasa, germ.?, Sb.: nhd. Blässe; ne. paleness; RB.: mnd.; E.: s. *blasa‑; W.: mnd. bles, blesse, Sb., weißer Stirnfleck, Pferd mit weißem Fleck; L.: Falk/Torp 285

*blasa‑, *blasam, germ., st. N. (a): nhd. brennende Kerze, Fackel; ne. burning candle, torch (N.); RB.: mnd., mhd.; Hw.: s. *blasa- (Adj.); E.: s. idg. *bhles‑?, V., glänzen, Pokorny 158; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: mnd. brennende Kerze, Fackel, W.: mhd. blas (2), st. N., Kerze, Fackel, Flamme; L.: Heidermanns 130

*blasa-, *blasaz, germ., Adj.: nhd. licht, blass, mit weißem Fleck seiend; ne. fair (V.), pale (Adj.), being (Adj.) with a white spot; RB.: ae., mnl., as., ahd.; E.: s. idg. *bhles‑?, V., glänzen, Pokorny 158; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: s. ae. õ-bl’-r‑ian, sw. V., bloß machen, kahl machen; W.: as. bla‑s 1, Adj., blass, weiß; mnd. bles, blesse, Adj., blass; W.: mnd. bles, Adj., mit einer Blesse versehen (Adj.); W.: ahd. blas 3, Adj., blass, weiß, mit einer Blesse versehen (Adj.); s. mhd. blas, Adj., kahl, schwach, gering, nichtig; vgl. nhd. blaß, Adj., blass, rein, DW 2, 72; L.: Falk/Torp 285, Heidermanns 130, EWAhd 2, 162

*blasæ-, *blasæn, germ., Sb.: nhd. Fackel; ne. torch (N.); RB.: got., ae., mnd., mhd.; E.: vgl. idg. *bhles-?, V., glänzen, Pokorny 158, Pokorny 118; idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen; W.: got. *bla-s?, st. Sb., Fackel, Flamme; W.: ae. blÏ-s-e, bla-s-e, sw. F. (n), Feuerbrand, Fackel, Lampe; W.: s. mnd. blas, N., brennende Kerze, Fackel, Brand; W.: s. mhd. blas, st. N., Kerze, Fackel, Flamme; l.: Falk/Torp 285, Heidermanns 130

*blasta-, *blastaz, germ., st. M. (a): nhd. Blasen (N.)?, Stürmen?; ne. blast; RB.: ae., ahd.; E.: s. idg. *bhlÐs‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 121; idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ae. blÚ-s‑t, st. M. (1), Blasen (N.), Flamme; W.: ahd. blast* 1, st. M. (a), Sturz, Einsturz, Zusammenbruch; L.: Seebold 120

*blat-?, germ., V.: nhd. platzen; ne. burst (V.); RB.: mhd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: mhd. blatzen, platzen, sw. V., platzen, auffallen, schlagen; L.: Falk/Torp 285

*blauta‑, *blautaz, *blautja‑, *blautjaz, germ., Adj.: nhd. weich, zaghaft, schwach, nackt; ne. soft, fainthearted, naked; RB.: got., an., ae., afries., mnl., mnd., lat.-lang., ahd.; Hw.: s. *blauþa‑; E.: vgl. idg. *bhlÐu- (2)?, *bhlýu-?, *bhlð-?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: got. *blau-t-s?, Adj. (a), bloß; W.: an. blau-t-r, Adj., weich, schwach, furchtsam; W.: ae. bléa-t, Adj., elend; W.: afries. blâ-t 28, Adj., bloß, arm; nfries. bleat, Adj., bloß; W.: mnl. bloot, Adj., unbedeckt, entblößt, arm, offen; W.: mnd. blæt, Adj., bloß, unbedeckt, nackt, offenbar; W.: s. lat.‑lang. bluttare* 1, V., plündern; W.: ahd. blæz* 1, Adj., stolz; mhd. blæz, Adj., nackt, unverhüllt, entblößt, bloß; nhd. bloß, Adj., nackt, bloß, DW 2, 144; L.: Falk/Torp 287, Heidermanns 130, EWAhd 2, 199, Kluge s. u. bloß

*blautja‑, *blautjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *blauta‑

*blautjan, germ.?, sw. V.: nhd. weich machen; ne. make (V.) soft; RB.: an.; Hw.: s. *blauta‑; E.: s. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: an. bley-t-a (1), sw. V. (1), weich machen; L.: Heidermanns 130

*blautjæ-, *blautjæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Weiches; ne. soft (N.); RB.: an.; Hw.: s. *blauta‑; E.: s. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: an. bley-t-a (2), sw. F. (n), Weiches, Sumpf, Moorgebiet; L.: Heidermanns 130

*blauþa‑, *blauþaz, *blauþja‑, *blauþjaz, germ., Adj.: nhd. weich, zaghaft, schwach, nackt; ne. soft, fainthearted, naked; RB.: got., an., ae., mnl., as., ahd.; Hw.: s. *blauta‑; E.: s. idg. *bhlÐu- (2)?, *bhlýu-?, *bhlð-?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: got. *blau-þ-s, *blauþus, Adj. (a), schwach, kraftlos; W.: an. blau-Œ-r, Adj., schwach, zaghaft; W.: ae. bléa-þ, Adj., »blöde«, sanft, scheu, furchtsam; W.: mnl. bloot, blode, Adj., feig, verzagt, schüchtern; W.: as. blô‑th‑i* 3, blô-th*, Adj., »blöd«, verzagt, furchtsam; mnd. blôde, blöde, Adj., schwach, blöde, furchtsam; W.: ahd. blædi* 5, Adj., lässig, träge, zaghaft; mhd. blãde, Adj., gebrechlich, zerbrechlich, schwach; nhd. blöde, Adj., träge, blöde, DW 2, 138; L.: Falk/Torp 287, Heidermanns 131, EWAhd 2, 194, Kluge s. u. blöde

*blauþÐn, *blauþÚn, germ.?, sw. V.: nhd. schwach sein (V.), verzagen; ne. be weak; RB.: ahd.; Hw.: s. *blauþa‑; E.: s. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: ahd. blædÐn* 3, sw. V. (3), verzagen, fürchten, mutlos werden; mhd. blãden, sw. V., schwach werden, verzagen, fürchten; nhd. (ält.) blöden, sw. V., schwach werden, DW 2, 140 (bloeden); L.: Heidermanns 131, EWAhd 2, 194

*blauþÆ-, *blauþÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Schwachheit, Furchtsamkeit; ne. weakness; RB.: an., as., ahd.; Hw.: s. *blauþa‑; E.: s. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: an. bley-Œ-i, sw. F. (Æn), Furchtsamkeit, Feigheit; W.: as. blô‑th‑i* 1, st. F. (Æ), Furchtsamkeit; W.: ahd. blædÆ* 7, st. F. (Æ), Angst, Furcht, Zaghaftigkeit; mhd. blãde, st. F., Gebrechlichkeit, Schwäche, Zagheit; nhd. (ält.) Blöde, F., Ohnmacht, DW 2, 140; L.: Heidermanns 131, EWAhd 2, 196

*blauþja‑, *blauþjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *blauþa‑

*blauþjan, germ., sw. V.: nhd. schwach machen, entkräften; ne. make (V.) weak; RB.: got., an., as., ahd.; Hw.: s. *blauþa‑; E.: s. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: got. blau-þ-jan* 1, sw. V. (1), abschaffen, aufheben (, Lehmann B78); W.: an. bley-Œ-a (2), sw. V. (1), weich machen, demütigen; W.: as. blô‑th‑ian* 3, sw. V. (1a), verzagt machen; mnd. blôden, blöden, sw. V., blöde machen; W.: ahd. blæden* 4, sw. V. (1a), entkräften, entmutigen, schwächen; s. nhd. (ält.) blöden, sw. V., schwach werden, verzagen, fürchten DW 2, 140 (bloeden); L.: Heidermanns 131, EWAhd 2, 194

*blauþjæ-, *blauþjæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Feigling; ne. coward; RB.: an.; Hw.: s. *blauþa‑; E.: vgl. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: an. bley-Œ-a (1), M., Feiglich, Memme; L.: Heidermanns 131

*blawwidæ-, *blawwidæn, *blawwida‑, *blawwidan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Keil; ne. wedge (N.); RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. blegŒ-i, sw. M. (n), Keil

*blÐan, *blÚan, germ., st. V.: nhd. blähen, blasen; ne. blow (V.); RB.: ae., afries., ahd.; Vw.: s. *an‑, *te‑; Hw.: s. *blÐda-, *blÐdu‑; Q.: PN (5. Jh.); E.: idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ae. blõ-w-an, st. V. (7)=red. V. (2), blasen, atmen, tönen, entflammen, speien; W.: afries. blõ 1, st. V. (7)=red. V., blasen; nnordfries. bleie, V., blasen; W.: ahd. blõen* (1) 7, sw. V. (1a), »blähen«, blasen, aufblasen, anfachen, wehen; mhd. blÏjen, blÏwen, blÏn, sw. V., blasen, blähen, aufblähen, schmelzen; nhd. blähen, sw. V., blähen, blasen, DW 2, 61; L.: Falk/Torp 283, Seebold 117, EWAhd 2, 151, Kluge s. u. blähen; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 51 (Bleda?, Blida?)

*blÐda-, *blÐdaz, *blÚda‑, *blÚdaz, germ., st. M. (a): nhd. Wehen (N.), Blasen (N.); ne. blowing (N.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *blÐan, *blÐdu‑; E.: s. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ae. blÚ-d (1), blÐ-d (1), st. M. (a), Blasen (N.), Schwall, Flackern, Hauch, Atem, Leben; W.: s. ae. *blÚ-d (2), st. N. (a), Blase, Geschwulst; W.: ahd. blõt* 1, st. M. (a?, i?), »Blasen« (N.), Wehen (N.); L.: Seebold 118, EWAhd 2, 168; Son.: Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 16 (Bleda), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 484 (Bleda?, Blidin?, Blederic?)

*blÐdræ‑, *blÐdræn, *blÚdræ‑, *blÚdræn, westgerm., sw. F. (n): Vw.: s. *bladræn

*blÐdu-, *blÐduz, *blÚdu‑, *blÚduz, germ., st. M. (u): nhd. Wehen (N.), Blasen (N.); ne. blowing (N.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *blÐan, *blÐda‑; E.: s. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: s. ae. blÚ-d (1), blÐ-d (1), st. M. (a), Blasen (N.), Schwall, Flackern, Hauch, Atem, Leben; W.: s. ahd. blõt* 1, st. M. (a?, i?), »Blasen« (N.), Wehen (N.); L.: Falk/Torp 283, EWAhd 2, 168

*bledu?, germ.?, Sb.: nhd. Spross; ne. sprout (N.); E.: vgl. idg. *bhel‑ (4), *bhlæ‑, Sb., V., Blatt, Blüte, blühen, sprießen, Pokorny 122

*bleikan, germ., st. V.: nhd. schimmern, glänzen; ne. gleam (V.), shine (V.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; s. idg. *bhlÁi‑ (1), V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. blÆ-k-ja, st. V. (1), glänzen, scheinen; W.: ae. blÆ-c-an, st. V. (1), glänzen, scheinen, leuchten, blenden, erscheinen; W.: afries. blÆ-k-a 18, st. V. (1), »blinken«, sichtbar sein (V.); nfries. blyckjen; W.: as. blÆ‑k‑an* 4, st. V. (1a), glänzen; s. mnd. blîken, sw. V., glänzen, scheinen; W.: ahd. blÆhhan* 1?, blÆchan*, st. V. (1a), »bleich sein«, weiß sein (V.), hell sein (V.), strahlen; mhd. blÆchen, st. V., glänzen, erröten; nhd. bleichen, sw. V., st. V., glänzen, erbleichen, DW 2, 97; L.: Falk/Torp 286, Seebold 118, EWAhd 2, 183, Kluge s. u. bleichen, blecken

*bleiþa-, *bleiþaz, *bleiþja‑, *bleiþjaz, *blÆþa‑, *blÆþaz, *blÆþja‑, *blÆþjaz, germ., Adj.: nhd. heiter, mild, fröhlich, freundlich; ne. serene, mild (Adj.), gay; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. ‑lÆka‑, ‑skapi‑; Q.: PN; E.: s. idg. *bhlÁi- (1), *bhlýi-, *bhlÆ-, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: got. ble-i-þ-s 2, Adj. (i), dem Guten zugetan, barmherzig, fromm, gütig (, Lehmann B79); W.: an. blÆ-Œ-r, Adj., froh, freundlich, mild, lieblich; W.: ae. blÆ-þ-e, Adj. (ja), fröhlich, munter, lustig, gnädig, mild; W.: afries. *blÆ-th-e, *blÆ-th, *blÆ-d-e, Adj., froh; nnordfries. blid; W.: s. anfrk. blÆ-th-on* (2) 1, Sb., Freude; W.: mnl. blide, Adj., froh, fröhlich, glücklich; W.: as. bl‑Æthi 13, bl-Æth*, Adj., licht, glänzend, heiter, fröhlich; mnd. blîde, Adj., froh, heiter; W.: ahd. blÆdi 30, Adj., froh, freudig, heiter, lustig; mhd. blÆde, Adj., froh, heiter, freundlich, artig; nhd. (rhein.) blide, Adj., froh, freudig, heiter, Rhein. Wb. 1, 779, (meckl.) blid, Adj., froh, freudig, heiter, Wossidlo/Teuchert 1, 955, (schlesw.‑holst.) blied, Adj., froh, freudig, heiter, Mensing 1, 387; L.: Falk/Torp 286, Heidermanns 132, EWAhd 2, 185; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 484 (Bliti, Bliþgunþ)

*bleiþalÆka-, *bleiþalÆkaz, *blÆþalÆka‑, *blÆþalÆkaz, germ., Adj.: nhd. fröhlich; ne. gay; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *bleiþa‑, *‑lÆka‑; W.: ae. blÆ-þ-e-lic, Adj., froh, freundlich, wohlwollend; W.: as. bl‑Æth‑lÆk* 1, Adj., heiter, fröhlich; s. mnd. blÆdelÆk, Adv.; W.: ahd. blÆdlÆh 5, Adj., freudig, froh, freundlich; L.: Heidermanns 132

*bleiþaskapi-, *bleiþaskapiz, germ., st. F. (i): nhd. Freude; ne. joy; RB.: an., afries.; E.: s. *bleiþa‑, *skapi‑; W.: an. blÆ-Œ-skap-r, M., Freundlichkeit; W.: afries. blÆ-th‑skip 4, blÆ-d-skip, st. F. (i), Freude, Fröhlichkeit; nnordfries. blidschip; L.: Heidermanns 132

*bleiþÐn, *bleiþÚn, *blÆþÐn, *blÆþÚn, germ., sw. V.: nhd. sich freuen, fröhlich sein (V.); ne. be happy; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *bleiþa‑; E.: s. idg. *bhlÁi- (1), *bhlýi-, *bhlÆ-, V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: as. bl‑Æth‑on 2, sw. V. (2), fröhlich sein (V.), sich freuen; W.: ahd. blÆdÐn* 3, *blÆdæn?, sw. V. (3, 2?), erfreuen, sich freuen; mhd. blÆden, sw. V., sich freuen; L.: Heidermanns 132, EWAhd 2, 185

*bleiþÆ-, *bleiþÆn, *blÆþÆ‑, *blÆþÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Güte, Milde; ne. goodness, kindness; RB.: got., ahd.; Hw.: s. *bleiþa‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: got. ble-i-þ-ei 4, st. F. (n), Wohlwollen, Güte, Mitleid, Erbarmen; W.: ahd. blÆdÆ 1, st. F. (Æ)?, Freude, Heiterkeit; mhd. blÆde, st. F., Freude; L.: Heidermanns 132

*bleiþisjæ, *bleiþesjæ, *blÆþisjæ, *blÆþesjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Freude, Güte; ne. joy, goodness, kindness; RB.: ae., as.; Hw.: s. *bleiþa‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blÆ-þ‑s, bli-s-s, st. F. (jæ), Freude, Vergnügen, Lust, Freundlich­keit; W.: as. bl‑Æth‑sia* 2, st. F. (æ), Fröhlichkeit, fröhliches Treiben; L.: Heidermanns 132

*bleiþiþæ, *bleiþeþæ, *blÆþiþæ, *blÆþeþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Freude; ne. joy; RB.: ahd.; Hw.: s. *bleiþa‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ahd. blÆdida 2, st. F. (æ), Freude, Entzücken; L.: Heidermanns 132, EWAhd 2, 186

*bleiþja‑, *bleiþjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *bleiþa‑

*bleiþjan, *blÆþjan, germ., sw. V.: nhd. erfreuen; ne. please (V.), delight (V.); RB.: got., an., anfrk., ahd.; Hw.: s. *bleiþa‑; E.: s. idg. *bhlÁi- (1), *bhlýi-, *bhlÆ-, V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: got. ble-i-þ-jan* 2, sw. V. (1), barmherzig sein (V.), sich erbarmen, Mitleid hegen; W.: an. blÆ-Œ-a (3), sw. V. (1), freundlich machen; W.: anfrk. blÆ-th-en* 10, blÆ-th-on, sw. V. (1?, 2?), erfreuen; W.: ahd. blÆden 17, sw. V. (1a), erfreuen, freuen, frohlocken; mhd. blÆden, sw. V., sich freuen; L.: Heidermanns 132, EWAhd 2, 185

*bleiþæ-, *bleiþæn, *blÆþæ‑, *blÆþæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Freundlichkeit; ne. kindness; RB.: an.; Hw.: s. *bleiþa‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. blÆ-Œ-a (2), sw. F. (n), Freundlichkeit, Güte, Wohlwollen, Behaglichkeit; L.: Heidermanns 132

*blÐja-, *blÐjaz, *blÚja‑, *blÚjaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Windstoß; ne. blast; RB.: an.; E.: s. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. blÏ-r (1), st. M. (a), Windstoß, Brise, Himmel; L.: Seebold 118

*blÐjan, *blÚjan, germ., sw. V.: nhd. blöken, heulen, blähen, blasen; ne. bleat (V.), howl (V.); RB.: mnd., ahd.; E.: idg. *bhlÐ‑, V., heulen, weinen, blöken, Pokorny 124; s. idg. *bhel‑ (6), V., schallen, reden, brüllen, bellen, Pokorny 123; W.: mnd. bleken, sw. V., bellen, blöken; W.: ahd. blõen* (2) 1, sw. V. (1a), blöken; mhd. blÏn, blÏjen, sw. V., blöken; nhd. blähen, sw. V., blöken, DW 2, 62; L.: Falk/Torp 284, EWAhd 2, 152, Kluge s. u. blähen

*blek-, *blenk‑, germ., sw. V.: nhd. glänzen, blinken; ne. shine (V.); RB.: afries., ahd.; E.: idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; s. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: afries. ble-n-k‑ia 1?, sw. V. (2), glänzen; W.: ahd. blekken* 5, blecken*, sw. V. (1a), »blecken«, blitzen, leuchten, glänzen; mhd. blecken, sw. V., sichtbar werden, sich entblößen, sehen lassen, zeigen; nhd. blecken, sw. V., hervorstehen, blecken, DW 2, 86; L.: Falk/Torp 284, EWAhd 2, 171

*blenda-, *blendaz, *blinda‑, *blindaz, germ., Adj.: nhd. blind; ne. blind (Adj.); RB.: got., an., ae., afries., mnl., as., ahd.; Vw.: s. *stara‑; E.: s. idg. *bhlendh-, Adj., V., fahl, rötlich, schimmern, dämmern, undeutlich sehen, irren, Pokorny 157; idg. *bhel- (1), Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: got. bli-nd-s 32, Adj. (a), blind (, Lehmann B81); W.: an. bli-nd-r, Adj., blind; W.: ae. bli-nd, Adj., blind, dunkel, inwendig, dumm; W.: afries. bli-nd (1) 12, Adj., blind; nfries. blyn, Adj., blind; W.: mnl. blint, blind, Adj., blind, undurchsichtig; W.: as. bl‑ind* 11, Adj., blind; mnd. blint, Adj., blint; W.: ahd. blint 98, Adj., blind, verblendet, dunkel; mhd. blint, Adj., blind, dunkel, trübe, versteckt; nhd. blind, Adj., blind, DW 2, 119; L.: Falk/Torp 285, Seebold 116, Heidermanns 133, EWAhd 2, 187, Kluge s. u. blind

*blendÐn, *blendÚn, germ.?, sw. V.: nhd. blind werden; ne. become blind; RB.: ahd.; Hw.: s. *blenda‑; E.: s. idg. *bhlendh‑, Adj., V., fahl, rötlich, schimmern, dämmern, undeutlich sehen, irren, Pokorny 157; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ahd. blintÐn* 1, sw. V. (3), erblinden, blind werden; mhd. blinden, sw. V., erblinden, blenden; nhd. (ält.) blinden, erblinden, sw. V., erblinden, DW 2, 124, 3, 731; L.: Heidermanns 134, EWAhd 2, 188

*blendÆ-, *blendÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Blindheit; ne. blindness; RB.: an., ahd.; Hw.: s. *blenda‑; E.: s. idg. *bhlendh‑, Adj., V., fahl, rötlich, schimmern, dämmern, undeutlich sehen, irren, Pokorny 157; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. bli-nd-i, sw. F. (Æn), Blindheit, Verblendung; W.: ahd. blintÆ 16, st. F. (Æ), Blindheit, Verblendung; mhd. blinde, st. F., Blindheit; nhd. Blinde, F., Blende (F.) (2), DW 2, 124; L.: Heidermanns 134, EWAhd 2, 188

*blendjan, germ.?, sw. V.: nhd. blenden; ne. blind (V.); RB.: got.; Hw.: s. *blenda‑; E.: vgl. idg. *bhlendh-, Adj., V., fahl, rötlich, schimmern, dämmern, undeutlich sehen, irren, Pokorny 157; idg. *bhel- (1), Adj., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: got. *bli-nd-jan?, sw. V. (1), blenden; L.: Heidermanns 134

*blendnæn, germ.?, sw. V.: nhd. erblinden, blind werden; ne. become blind; RB.: got.; Hw.: s. *blenda‑; E.: s. idg. *bhlendh‑, Adj., V., fahl, rötlich, schimmern, dämmern, undeutlich sehen, irren, Pokorny 157; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: got. *bli-nd-n-an?, sw. V. (4), erblinden, blind werden; L.: Heidermanns 134

*blendæn, germ., sw. V.: nhd. blind machen; ne. blind (V.), make (V.) blind; RB.: an., afries.; Hw.: s. *blenda‑; E.: s. idg. *bhlendh‑, Adj., V., fahl, rötlich, schimmern, dämmern, undeutlich sehen, irren, Pokorny 157; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. bli-nd-a, sw. V. (2), blind machen, blenden, verblenden; W.: afries. bli-nd‑ia* 1, sw. V. (2), blenden, blind machen; L.: Heidermanns 134

*blenk‑, germ.?, sw. V.: Vw.: s. *blek‑

*bles-, germ.?, V.: nhd. weiß sein (V.); ne. be white; Hw.: s. *blesa‑; E.: s. idg. *bhles‑?, V., glänzen, Pokorny 158; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; L.: Falk/Torp 285

*blesa-, *blesaz, germ.?, Adj.: nhd. licht, blass; ne. light (Adj.), pale (Adj.); RB.: ae.; E.: s. idg. *bhles‑?, V., glänzen, Pokorny 158; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. bl’-r‑e, Adj., kahl, blessig; L.: Falk/Torp 285

*blesa, germ.?, Sb.: nhd. Blässe; ne. paleness; RB.: mnd.; Hw.: s. *blasa; E.: s. *blasa‑; W.: mnd. bles, blesse, Sb., weißer Stirnfleck, Pferd mit weißem Fleck; L.: Falk/Torp 285

*blÐsa-, *blÐsaz, *blÚsa‑, *blÚsaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Blasen (N.), Hauch; ne. blow (N.); RB.: ahd.; Hw.: s. *blÐsan; E.: s. idg. *bhlÐs‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 121; vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ahd. blõs 1, st. M. (a?), Blasen (N.), Wehen (N.), Lufthauch; mhd. blõs, st. M., Hauch; nhd. Blas, M., Hauch, DW 2, 67; L.: Seebold 120, EWAhd 2, 164

*blÐsan, *blÚsan, germ., st. V.: nhd. blasen; ne. blow (V.); RB.: got., an., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: got. *blÐ-s-an?, red. V. (4), blasen; W.: s. got. *blÐ-s-jan?, sw. V. (1), versengen, ätzen; W.: s. got. *blÐ-s-i, Sb., Fackel, Feuer; W.: an. blõ-s-a, red. V., blasen, atmen; W.: as. *blõ‑s‑an?, *blõ-s-on?, red. V. (2), sw. V.?, blasen (V.); mnd. blõsen, blÐsen, st. V., blasen; W.: ahd. blõsan* 30, red. V., blasen, wehen, hauchen, atmen, einhauchen; mhd. blõsen, red. V., blasen, hauchen, schnauben; nhd. blasen, st. V., blasen, DW 2, 68; L.: Falk/Torp 283, Seebold 120, EWAhd 2, 164, Kluge s. u. blasen

*blÐsæ, *blÚsæ, germ., st. F. (æ): nhd. Blase; ne. bubble (N.); RB.: as., ahd.; Hw.: s. *blÐsan; E.: s. idg. *bhlÐs‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 121; vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: as. blõ‑s‑a 2, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Blase; mnd. blõse, F., Blase; W.: ahd. blõsa (1) 9, st. F.? (æ), sw. F.? (n), Blase, Pustel; mhd. blõse, sw. F., Blase; nhd. Blase, F., Blase, DW 2, 67; L.: Seebold 120, EWAhd 2, 164

*blÐsta-, *blÐstaz, *blÚsta‑, *blÚstaz, germ., st. M. (a): nhd. Hauch, Blasen (N.); ne. blowing (N.); RB.: got., ae., ahd.; Hw.: s. *blÐsan, *blÐstru‑; E.: vgl. idg. *bhlÐs-, V., blasen, schwellen, Pokorny 121; s. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: got. *blÐ-s-t-s?, st. M. (a)?, Blasen (N.), Schnauben; W.: s. got. *blÐ-s-t-jan?, sw. V. (1), blasen, schnauben; W.: ae. blÚ-s‑t, st. M. (1), Blasen (N.), Flamme; W.: ahd. blõst* 2, st. M. (i?), »Blasen« (N.), Hauch, Atem; mhd. blõst, st. M., Lufthauch, Atem, Blasen (N.), Schnauben, Blähung, Zwist; fnhd. Blast, M., Wind, Blähung, DW 2, 71; L.: Seebold 120, EWAhd 2, 167

*blÐstru-, *blÐstruz, *blÚstru‑, *blÚstruz, *blÐstu‑, *blÐstuz, *blÚstu‑, *blÚstuz, germ.?, st. M. (u): nhd. Blasen (N.); ne. blowing (N.); RB.: got.; Hw.: s. *blÐsan, *blÐsta‑; E.: s. idg. *bhlÐs‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 121; vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. blõ-s-t-r, st. M. (u), Blasen (N.), Hauch, Schwellung; L.: Falk/Torp 283

*blÐstu‑, *blÐstuz, *blÚstu‑, *blÚstuz, germ.?, st. M. (u): Vw.: s. *blÐstru­‑

*blÐtjan, *blÚtjan, germ., sw. V.: nhd. blöken; ne. bleat (V.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *blÐjan; E.: s. idg. *bhlÐ‑, V., heulen, weinen, blöken, Pokorny 124; vgl. idg. *bhel‑ (6), V., schallen, reden, brüllen, bellen, Pokorny 123; W.: ae. blÚ-t‑an, st. V., sw. V.?, blöken; W.: ahd. blõzen* 4, sw. V. (1a), blöken; mhd. blõzen, sw. V., blöken; nhd. (ält.) blaßen, sw. V., blöken, DW 2, 73; L.: Falk/Torp 284, EWAhd 2, 170

*bleuga-, *bleugaz, *blðga‑, *blðgaz, germ., Adj.: nhd. verzagt, schüchtern, beschämt; ne. shy (Adj.); RB.: an., ahd.; E.: s. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: an. bljð-g-r, Adj., PN, schamhaft, schüchtern; W.: s. ahd. blðgo* 1, Adv., zweifelnd, schüchtern, furchtsam; mhd. blðge, Adv., schüchtern, furchtsam; fnhd. bleug, Adv., kleinmütig, scheu, DW 2, 113; nhd. (bay./schwäb.) blaug, Adv., schüchtern, furchtsam, Schmeller 1, 325, Fischer 1, 1183, (tirol.) blauge, Adv., schüchtern, furchtsam, Schöpf 45, (schweiz.) blðg, Adv., schüchtern, furchtsam, Schweiz. Id. 5, 39; L.: Falk/Torp 287, Heidermanns 134, EWAhd 2, 201

*bleugisæn, *bleugesæn, *blðgisæn, *blðgesæn, germ., sw. V.: nhd. unsicher sein (V.); Hw.: s. *bleuga‑; E.: s. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: ahd. blðgisæn* 3, sw. V. (2), zweifeln, unsicher sein (V.)

*bleugiþæ, *bleugeþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Scham; ne. shame (N.); RB.: an.; Hw.: s. *bleuga‑; E.: vgl. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: an. bly-g-Œ, st. F. (æ), Scham, Beschämung, Schamgefühl; L.: Falk/Torp 287, Heidermanns 134

*bleugjan, germ.?, sw. V.: nhd. sich schämen; ne. be ashamed; RB.: an.; Hw.: s. *bleuga‑; E.: s. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; W.: an. bl‘-g-ja-st, sw. V., sich schämen; L.: Heidermanns 134

*bleuhan, germ.?, sw. V.: nhd. brennen; ne. burn (V.); RB.: ahd.; E.: s. idg. *bhleuk‑, *bhleu‑, V., brennen, Pokorny 159; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ahd. bluhhen* 1, bluchen*, sw. V. (1a), brennen; mhd. bluhen, sw. V., brennen, leuchten; nhd. (nd./meckl.) blüchen, sw. V., brennen, Wossidlo/Teuchert 1, 971; L.: Falk/Torp 288, EWAhd 2, 203

*bleuþ-, germ.?, Adj.: nhd. zaghaft, schwach; ne. fainthearted, weak; E.: s. idg. *bhlÐu‑ (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð‑?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159

*blÐwa-, *blÐwaz, *blÚwa‑, *blÚwaz, germ., Adj.: nhd. blau, dunkelblau; ne. blue (Adj.); RB.: an., ae., afries., mnl., as., ahd.; Hw.: s. *blÆw‑; Q.: PN; E.: idg. *bhlÐøos, Adj., hell, gelb, blond, blau, Pokorny 160; s. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. blõ-r, Adj., blau, dunkel, schwarz; W.: s. ae. blÚ-w-en, Adj., bläulich; W.: s. ae. blÚ‑hÚ-w-en, Adj., hellblau; W.: afries. blõu 5, blõw, Adj., blau; nnordfries. bla, blö, Adj., blau; W.: mnl. blau, Adj., blau; W.: as. blõ‑o* 2, Adj., blau, bläulich, blass; mnd. blâ, Adj., blau; W.: ahd. blõo* 45, Adj., blau, dunkel, grau, bleifarben, fahl; mhd. blõ, Adj., blau; nhd. blau, Adj., blau, DW 2, 81; W.: lat.-ahd.? blavus* 1?, blaveus, Adj., blau; L.: Falk/Torp 285, Heidermanns 135, EWAhd 2, 160, Kluge s. u. blau; Son.: Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 16 (Blivila?)

*blÐwanæn, *blÚwanæn, germ.?, sw. V.: nhd. sich bläulich verfärben; ne. become blue; RB.: an.; Hw.: s. *blÐwa‑; E.: s. idg. *bhlÐøos, Adj., hell, gelb, blond, blau, Pokorny 160; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. blõ-n-a, sw. V. (2), blau werden, sich bläulich verfärben; L.: Heidermanns 135

*blÐweslæ-, *blÐweslæn, *blÐwesla‑, *blÐweslan‑, *blÚweslæ‑, *blÚweslæn, *blÚwesla‑, *blÚweslan‑, germ.?, sw. M. (n): nhd. Bläue; ne. blueness; RB.: afries.; Hw.: s. *blÐwa‑; E.: s. idg. *bhlÐøos, Adj., hell, gelb, blond, blau, Pokorny 160; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: afries. blõw‑elsa 1, sw. M. (n), blauer Fleck, Bläue; L.: Heidermanns 135

*blÐwÆ-, *blÐwÆn, *blÚwÆ‑, *blÚwÆn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Dunkelblau; ne. blue (N.); RB.: ahd.; Hw.: s. *blÐwa‑; E.: s. idg. *bhlÐøos, Adj., hell, gelb, blond, blau, Pokorny 160; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ahd. blõwÆ* 7, st. F. (Æ), »Bläue«, Dunkel, blauer Fleck; mhd. blÏwe, st. F., Bläue; nhd. Bläue, F., Bläue, DW 2, 83; L.: Heidermanns 135, EWAhd 2, 170

*blÐwinga-, *blÐwingaz, *blÐwenga‑, *blÐwengaz, *blÚwinga‑, *blÚwingaz, *blÚwenga‑, *blÚwengaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Dunkler; ne. dark (M.); RB.: an.; Hw.: s. *blÐwa‑; E.: s. idg. *bhlÐøos, Adj., hell, gelb, blond, blau, Pokorny 160; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. blÏ-ing-r, st. M. (a), Rabe; L.: Heidermanns 135

*blewwan, germ., st. V.: nhd. bleuen, schlagen; ne. beat (V.), hit (V.); RB.: got., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bheleu-, V., Adj., schlagen, kraftlos machen, schwach, krank, Pokorny 125; W.: got. bli-gg-w-an* 6, st. V. (2), schlagen (, Lehmann B80); W.: as. *bliuw‑an?, st. V. (2a), bleuen, schlagen; mnd. bluwen, sw. V., bleuen, schlagen; W.: s. as. bleu‑w‑ar‑on* 1, sw. V. (2), bleuen, schlagen; mnd. blûwen, sw. V., bleuen, schlagen; W.: ahd. bliuwan* 26, st. V. (2a), »bläuen«, prügeln, schlagen, geißeln, hauen; mhd. bliuwen, st. M., bläuen, schlagen; nhd. bleuen, bläuen, sw. V., bläuen, prügeln, schlagen, DW 2, 111; L.: Falk/Torp 287, Seebold 120, EWAhd 1, 191, Kluge s. u. bleuen

*bli-, germ.?, V.: nhd. scheinen; ne. shine (V.); Hw.: s. *bleita‑, *bliwa‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; L.: Falk/Torp 286

*bli-, germ.?, V.: nhd. blähen, blasen; ne. blow (V.); Hw.: s. *blajinæn; E.: s. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; L.: Falk/Torp 286

*blig-, germ.?, V.: nhd. blinken, glänzen; ne. gleam (V.), shine (V.); Hw.: s. *blaika‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; L.: Falk/Torp 286

*bliga-, *bligaz?, germ.?, Adj.: nhd. stier; ne. straight (Adj.)?; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. blÆg-r, Adj., stier; L.: Falk/Torp 287

*blija-, *blijam, germ., st. N. (a): nhd. Farbe; ne. colour (N.); RB.: ae., afries., as.; E.: s. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blío-h, bléo, bléo-h, blío, st. N. (a), Farbe, Erscheinung, Gestalt; W.: afries. blÆ 3, blie, st. N. (a), Farbe, Gesichtsfarbe; nnordfries. bläy; W.: as. blÆ* (1) 1, st. N. (ja), Farbe

*blika-, *blikam, *blikka‑, *blikkam, germ., st. N. (a): nhd. Glanz, Blick, Blech; ne. shine (N.), look (N.), metal; RB.: an., as., ahd.; Hw.: s. *bleikan, *blika‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. bli-k (1), st. N. (a), Glanz; W.: as. *ble‑k?, *ble-k-k?, st. N. (a), Blech, Metallblättchen; mnd. blek, blik, N., Blech; an. blik (2), st. N. (a), Blech, glänzendes Metall; W.: ahd. bleh 59, st. N. (a), Blech, Amulett, Metallblättchen; mhd. blëch, st. N., Blättchen, Metallblättchen; nhd. Blech, N., Blech, glänzendes Metall, DW 2, 85; W.: s. ahd. blik* 28, blic, blig*, st. M. (a?, i?), Blick, Blitz, Strahl, Glanz; mhd. blic, st. M., Glanz, Blitz, Blick der Augen, Anblick; nhd. Blick, M., Blick, DW 2, 113; L.: Kluge s. u. Blech, Blick, EWAhd 2, 174

*blika-, *blikaz, *blikka‑, *blikkaz, germ., st. M. (a): nhd. Glanz, Blick, Blech; ne. shine (N.), look (N.), metal; RB.: an., as., ahd.; Hw.: s. *bleikan, *blika‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; W.: an. bli-k (1), st. N. (a), Glanz; W.: s. as. *ble‑k?, *ble-k-k?, st. N. (a), Blech, Metallblättchen; mnd. blek, blik, N., Blech; an. blik (2), st. N. (a), Blech, glänzendes Metall; W.: ahd. blik* 28, blic, blig*, st. M. (a?, i?), Blick, Blitz, Strahl, Glanz; mhd. blic, st. M., Glanz, Blitz, Blick der Augen, Anblick; nhd. Blick, M., Blick, DW 2, 113; W.: s. ahd. bleh 59, st. N. (a), Blech, Amulett, Metallblättchen; mhd. blëch, st. N., Blättchen, Metallblättchen; nhd. Blech, N., Blech, glänzendes Metall, DW 2, 85; L.: Falk/Torp 286, Seebold 119, EWAhd 2, 182

*bliki-, *blikiz?, germ., st. M. (i): nhd. Glanz, Blick; ne. shine (N.), look (N.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *bleikan, *blika‑; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, *bhlÆ‑, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi- (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; W.: ae. bli-c-e, st. M. (i), Sichtbarwerdung, Bloßlegung eines Knochens; W.: ahd. blik* 28, blic, blig*, st. M. (a?, i?), Blick, Blitz, Strahl, Glanz; mhd. blic, st. M., Glanz, Blitz, Blick der Augen, Anblick; nhd. Blick, M., Blick, DW 2, 113; L.: Falk/Torp 286, Seebold 119, EWAhd 2, 182

*blikjan, germ., sw. V.: nhd. blinken, glänzen; ne. gleam (V.), shine (V.); RB.: ae., afries., anfrk., ahd.; Hw.: s. *bleikan; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. bli-c-ian, sw. V., scheinen; W.: afries. ble-z-a* 1, ble-sz-a*, sw. V. (1), sichtbar machen, blecken; nfries. bleackjen; W.: anfrk. bli-k-i-sn-i*, st. N. (ja), Blitz; W.: ahd. blikken* 2, blicken*, sw. V. (1a), leuchten, glänzen, blitzen; mhd. blicken, sw. V., blicken, glänzen; nhd. blicken, sw. V., blicken, DW 2, 117; L.: Seebold 119, EWAhd 2, 184

*blikka‑, *blikkam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *blika‑ (N.)

*blikka‑, *blikkaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *blika‑ (M.)

*blikkatjan, germ., sw. V.: nhd. glänzen, glitzern; ne. shine (V.), glitter (V.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *bleikan; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; W.: ae. bli-c-c-’t-t‑an, sw. V. (1), glänzen, glitzern, zittern; W.: ahd. blekkezzen* (1) 15, bleckezzen*, sw. V. (1a), blitzen, funkeln, glänzen; mhd. bleczen, sw. V., blitzen; fnhd. blickzen, sw. V., blitzen; nhd. blitzen, sw. V., blitzen, funkeln, DW 2, 132, (schweiz.) blitzgen, blixen, sw. V., blitzen, funkeln, Schweiz. Id. 5, 293, (schwäb.) blitzgen, sw. V., blitzen, funkeln, Fischer 1, 1207; L.: Seebold 119, EWAhd 2, 171

*blikæ-, *blikæn, germ., sw. F. (n): nhd. Glanz, Blinken; ne. shine (N.); RB.: an., ae.; Hw.: s. *bleikan; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhleg‑, V., glänzen, brennen, sengen, Pokorny 124; W.: an. bli-k-a (1), sw. F. (n), Glanz, Blitz; W.: ae. *bli-c-a, sw. M. (n); L.: Seebold 119

*blikæn, germ., sw. V.: nhd. glänzen, funkeln; ne. shine (V.), sparkle (V.); RB.: an., ae.; Hw.: s. *bleikan; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi‑ (1), V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. bli-k-a (2), sw. V. (2), glänzen, funkeln; W.: ae. bli-c-ian, sw. V., scheinen; L.: Seebold 119

*bliksmæ-, *bliksmæn, *bliksma‑, *bliksman, germ., sw. M. (n): nhd. Blitz; ne. lightning; RB.: afries., as.; Hw.: s. *bleikan; E.: s. idg. *bhlÁi‑?, *bhlÆ‑, V., schimmern, glänzen, Pokorny 156; vgl. idg. *bhlÁi- (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: afries. bli-x-en (1) 1, bli-ks-en, M., Blitz; nnordfries. blix, blixen; W.: as. blik‑sm‑o* 1, sw. M. (n), Blitz; mnd. blixem, blixen, M., Blitz; L.: Seebold 119

*blinda‑, *blindaz, germ., Adj.: Vw.: s. *blenda‑

*blÆþa‑, *blÆþaz, *blÆþja‑, *blÆþjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *bleiþa‑

*bliþisi, germ., st. F.: nhd. Milde; ne. mildness; RB.: got., as.; Hw.: s. *bleiþan; E.: s. *bleiþan; W.: got. *ble-i-þ-ein-s, st. F. (i/æ), Erbarmen, Mitleid; W.: s. as. bl‑Æth‑sia* 2, st. F. (æ), Fröhlichkeit, fröhliches Treiben;

*blÆþalÆka‑, *blÆþalÆkaz, germ., Adj.: Vw.: s. *bleiþalÆka‑

*blÆþÐn, *blÆþÚn, germ., sw. V.: Vw.: s. *bleiþÐn

*blÆþÆ‑, *blÆþÆn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *bleiþÆn

*blÆþisjæ, *blÆþesjæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *bleiþisjæ

*blÆþiþæ, *blÆþeþæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *bleiþiþæ

*blÆþja‑, *blÆþjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *bleiþa‑

*blÆþjan, germ., sw. V.: Vw.: s. *bleiþan

*blÆþæ, *blÆþæn, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *bleiþæn

*blÆw‑, germ.: Hw.: s. *blÐwa‑; Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 484 (Blivila)

*blÆwa- (1), *blÆwam, germ., st. N. (a): nhd. Blei (N.); ne. lead (N.); RB.: an., as., ahd.; E.: s. idg. *bhlÁi‑ (1), V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. bl‘, st. N. (a), Blei (N.); W.: as. blÆ* (3), blÆ-o*, st. N. (wa), Blei (N.); mnd. blî, blig, N., Blei; W.: ahd. blÆo* 18, st. N. (wa), Blei (N.); mhd. blÆ, st. N., st. M., Blei (N.), Richtblei; nhd. Blei, N., Blei (N.), DW 2, 88; L.: Falk/Torp 287, EWAhd 2, 188, Kluge s. u. Blei

*blÆwa- (2), *blÆwam, germ., st. N. (a): nhd. Farbe; ne. colour (N.); RB.: ae., afries.?; E.: s. idg. *bhlÁi‑ (1), *bhlýi‑, *bhlÆ‑, V., glänzen, Pokorny 155; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: ae. blío-h, bléo, bléo-h, blío, st. N. (a), Farbe, Erscheinung, Gestalt; W.: ?afries. blÆ 3, blie, st. N. (a), Farbe, Gesichtsfarbe; nnordfries. bläy; L.: Falk/Torp 287

*blæan, germ., st. V.: nhd. blühen, quellen; ne. bloom (V.); B.: ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *bhel‑ (4), *bhlæ‑, Sb., V., Blatt, Blüte, blühen, sprießen, Pokorny 122; W.: ae. blæ-w-an, st. V. (7)=red. V. (2), blühen; W.: afries. blæ-ia* 1, st. V., blühen; nnordfries. blöye, V., blühen; W.: anfrk. blæi-on* 1, sw. V. (1), blühen; W.: as. blæ‑ian* 2, blæ-jan*, sw. V. (1a), blühen; mnd. bloen, bloyen, bloien, sw. V.; W.: ahd. bluoen* 18, bluon*, sw. V. (1a), blühen, in voller Kraft stehen, aufblühen; mhd. blüejen, blüen, sw. V., blühen; nhd. blühen, sw. V., blühen, DW 2, 154; L.: Falk/Torp 283, Seebold 122, EWAhd 2, 207, Kluge s. u. blühen, Blume, Blust

*blæda‑, *blædam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *blæþa‑

*blædi-, *blædiz, germ., st. F. (i): nhd. Blüte, Spross; ne. blossom (N.), sprout (N.); RB.: ae., anfrk., ahd.; E.: s. idg. *bhel‑ (4), *bhlæ‑, Sb., V., Blatt, Blüte, blühen, sprießen, Pokorny 122; W.: ae. blÚ-d (3), blÐ-d (2), blÊ-d, st. F. (æ), Gewächs, Pflanze, Spross, Zweig, Blüte, Frucht; W.: anfrk.? *bluo-th?, Sb., Blüte; W.: ahd. bluot* (1) 106, st. F. (i) (?), Blüte, Blütenpracht; mhd. bluot, st. M., st. F., Blüte; s. nhd. Blüte, F., Blüte, DW 2, 176; L.: Falk/Torp 283, Seebold 211, EWAhd 2, 210, Kluge s. u. Blüte

*blæjan, germ., st. V.: nhd. blühen, quellen; ne. bloom (V.); RB.: afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *blæan; E.: s. idg. *bhel‑ (4), *bhlæ‑, Sb., V., Blatt, Blüte, blühen, sprießen, Pokorny 122; W.: afries. blæ-ia* 1, st. V., blühen; nnordfries. blöye, V., blühen; W.: anfrk. blæi-on* 1, sw. V. (1), blühen; W.: as. blæ‑ian* 2, blæ-jan*, sw. V. (1a), blühen; mnd. blôen, blôyen, blôien, blögen, sw. V., blühen; W.: ahd. bluoen* 18, bluon*, sw. V. (1a), blühen, in voller Kraft stehen, aufblühen; mhd. blüejen, blüen, sw. V., blühen; nhd. blühen, sw. V., blühen, DW 2, 154; L.: Falk/Torp 283, Seebold 122, EWAhd 2, 207, Kluge s. u. blühen

*blæjan?, germ.?, sw. V.: nhd. brüllen; ne. roar (V.); RB.: mhd.; W.: mhd. blüegen, sw. V., brüllen; L.: Falk/Torp 284

*blæma-, *blæmam, germ., st. N. (a): nhd. Blume, Blüte; ne. bloom (N.), flower (N.), blossom (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *blæma‑, *blæmæn; E.: vgl. idg. *bhel- (4), *bhlæ-, V., Sb., blühen, sprießen, Blatt, Blüte, Pokorny 122; W.: s. got. blæ-m-a* 1, sw. M. (n), Blume, Lilie (, Lehmann B82); W.: an. blæ‑m, st. N. (a), Blume; W.: s. ae. blæ-m-a (1), sw. M. (n), Blume; W.: s. afries. blæ-m-a* 1, sw. M. (n), Blume, rosettenförmiger Knopf; neufries. blomme; W.: s.. anfrk. *blæ-m-on?, sw. V. (2), blühen; W.: s. anfrk. *blæ-m-id?, Adj.; W.: s. as. bl‑æ‑m‑o* 2, sw. M. (n), Blume; vgl. mnd. blæme, F., Blume; W.: s. ahd. bluomo 46, sw. M. (n), Blume, Blüte, Knospe, Glanz, Pracht; mhd. bluome, sw. M., sw. F., Blume, Blüte, das schönste seiner Art, Jungfernschaft, Menstruation, Ertrag eines Landgutes; W.: s. ahd. bluoma* 13, sw. F. (n), Blume, Blüte; mhd. bluome, sw. M., sw. F., Blume, Blüte, das schönste seiner Art, Jungfernschaft, Menstruation, Ertrag eines Landgutes; nhd. Blume, F., Blume, DW 2, 158; L.: Falk/Torp 284, Seebold 122, EWAhd 2, 208

*blæma-, *blæmaz, germ., st. M. (a): nhd. Blume, Blüte; ne. bloom (N.), flower (N.), blossom (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *blæma‑, *blæmæn; E.: vgl. idg. *bhel- (4), *bhlæ-, V., Sb., blühen, sprießen, Blatt, Blüte, Pokorny 122; W.: s. got. blæ-m-a* 1, sw. M. (n), Blume, Lilie (, Lehmann B82); W.: s. an. blæ‑m, st. N. (a), Blume; W.: s. an. blæ-m-i, sw. M. (n), Blume; W.: s. ae. blæ-m-a (1), sw. M. (n), Blume; W.: s. afries. blæ-m-a* 1, sw. M. (n), Blume, rosettenförmiger Knopf; neufries. blomme; W.: s.. anfrk. *blæ-m-on?, sw. V. (2), blühen; W.: s. anfrk. *blæ-m-id?, Adj.; W.: s. as. bl‑æ‑m‑o* 2, sw. M. (n), Blume; vgl. mnd. blæme, F., Blume; W.: s. ahd. bluomo 46, sw. M. (n), Blume, Blüte, Knospe, Glanz, Pracht; mhd. bluome, sw. M., sw. F., Blume, Blüte, das schönste seiner Art, Jungfernschaft, Menstruation, Ertrag eines Landgutes; W.: s. ahd. bluoma* 13, sw. F. (n), Blume, Blüte; mhd. bluome, sw. M., sw. F., Blume, Blüte, das schönste seiner Art, Jungfernschaft, Menstruation, Ertrag eines Landgutes; nhd. Blume, F., Blume, DW 2, 158; L.: Falk/Torp 284, Seebold 122, EWAhd 2, 208

*blæmæ-, *blæmæn, *blæma‑, *blæman, germ., sw. M. (n): nhd. Blume, Blüte; ne. bloom (N.), flower (N.), blossom (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Q.: PN (vor 540); E.: vgl. idg. *bhel- (4), *bhlæ-, V., Sb., blühen, sprießen, Blatt, Blüte, Pokorny 122; W.: got. blæ-m-a* 1, sw. M. (n), Blume, Lilie (, Lehmann B82); W.: an. blæ-m-i, sw. M. (n), Blume; W.: ae. blæ-m-a (1), sw. M. (n), Blume; W.: afries. blæ-m-a* 1, sw. M. (n), Blume, rosettenförmiger Knopf; neufries. blomme; W.: s. anfrk. *blæ-m-on?, sw. V. (2), blühen; W.: s. anfrk. *blæ-m-id?, Adj.; W.: as. bl‑æ‑m‑o* 2, sw. M. (n), Blume; vgl. mnd. blæme, F., Blume; W.: ahd. bluomo 46, sw. M. (n), Blume, Blüte, Knospe, Glanz, Pracht, Zierde; mhd. bluome, sw. M., sw. F., Blume, Blüte, das schönste seiner Art, Jungfernschaft, Menstruation, Ertrag eines Landgutes; W.: s. ahd. bluoma* 13, sw. F. (n), Blume, Blüte; mhd. bluome, sw. M., sw. F., Blume, Blüte, das schönste seiner Art, Jungfernschaft, Menstruation, Ertrag eines Landgutes; nhd. Blume, F., Blume, DW 2, 158; L.: Seebold 122, EWAhd 2, 208, Kluge s. u. Blume; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 51 (Blumarit), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 484 (Blumarit)

*blæstra-, *blæstram, germ., st. N. (a): nhd. Opfer; ne. sacrifice (N.); RB.: got., an., ahd.; E.: vgl. idg. *bhlõd-, V., opfern?; vgl. idg. *bhlaghmen, *bhlõdsmen?, Sb., Opferhandlung, Zauberpriester, Pokorny 154; W.: got. *blæ-st-r?, st. N. (a), Opfer; W.: s. got. *blæ-st-r-ei-s?, st. M. (ja), Verehrer; W.: s. an. blæt, st. N. (a), Opfer, Opferstätte, Abgott; W.: ahd. bluostar 14, st. N. (a), Opfer, Opferung, Spende, Trankopfer, Götzendienst; L.: Falk/Torp 287, Seebold 123, EWAhd 2, 209

*blæta-, *blætam, germ., st. N. (a): nhd. Opfer; ne. sacrifice (N.); RB.: an., ae., as.; Hw.: s. *blætan; E.: s. idg. *bhlõd‑, V., opfern?; vgl. idg. *bhlaghmen, *bhlõdsmen?, Sb., Opferhandlung, Zauberpriester, Pokorny 154; W.: an. blæt, st. N. (a), Opfer, Opferstätte, Abgott; W.: ae. blæt, st. N. (a), Opfer; W.: as. *blæt?, Sb., Opfer; mnd. blôt, blût, N., Blut, Blutsverwandtschaft, lebendes Wasser; L.: Falk/Torp 287, Seebold 123

*blætan, germ., st. V.: nhd. opfern, verehren; ne. sacrifice (V.), worship (V.); RB.: got., an., ae., ahd.; E.: s. idg. *bhlõd-, V., opfern?; W.: got. blæt-an 3, red. V. (5), verehren, opfern (, Lehmann B83); W.: s. got. *blæt-ein-s?, st. F. (i/æ), Verehrung; W.: an. blæt-a, red. V., opfern, verehren, verfluchen; W.: ae. blæt-an, st. V. (7)=red. V., sw. V.?, opfern; W.: ahd. bluozan* 18, red. V., opfern, Opfer darbringen; L.: Falk/Torp 287, Seebold 122, EWAhd 2, 214

*blætes?, germ., Sb.: nhd. Opfer, Zaubergesang; ne. sacrifice (N.), spell (N.); E.: s. idg. *bhlõd‑, V., opfern?; vgl. idg. *bhlaghmen, *bhlõdsmen?, Sb., Opferhandlung, Zauberpriester, Pokorny 154; L.: Seebold 123

*blæþa‑, *blæþam, *blæda‑, *blædam, germ., st. N. (a): nhd. Blut; ne. blood; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhel- (3), *bhlÐ-, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: got. blæ-þ 21=20, krimgot. plut, st. N. (a), Blut (, Lehmann B85); W.: an. blæ-Œ, st. N. (a), Blut; W.: ae. blæ-d, st. N. (a), Blut; W.: afries. blæ-d 37, st. N. (a), Blut, Blutsverwandtschaft, Sippe; nnordfries. blot; W.: s. afries. blÐ-d‑a 7, sw. V. (1), bluten, blutig schlagen; saterl. bleda, V., bluten; W.: anfrk. bluo-d* 10, st. N. (a), Blut; W.: as. bl‑æ‑d 14, st. N. (a), Blut; mnd. blôt, blût, N., Blut, Blutsverwandtschaft, lebendes Wasser; W.: ahd. bluot (2) 127, st. N. (a), Blut; mhd. bluot, pluot, st. N., Blut, Blutfluss, Blutsverwandtschaft, Stamm, Geschlecht, Blutsverwandter, lebendes Wesen, Menschen; nhd. Blut, N., Blut, DW 2, 170; L.: Falk/Torp 283, EWAhd 2, 211, Kluge s. u. Blut

*blu-?, germ., V.: nhd. weich sein (V.); ne. be soft; Hw.: s. *blauta‑, *blauþa‑, *bleuga‑; E.: s. idg. *bhlÐu- (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð-?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159; L.: Falk/Torp 287

*blðga‑, *blðgaz, germ., Adj.: Vw.: s. *bleuga‑

*blðgisæn, *blðgesæn, germ.?, sw. V.: Vw.: s. *bleugisæn

*blugjan?, germ.?, sw. V.: nhd. erschrecken; ne. frighten; E.: s. idg. *bhlÐu- (2)?, *bhlýu‑?, *bhlð-?, Adj., schwach, elend, Pokorny 159

*blunda‑?, *blundaz, germ.?, Adj.: nhd. blond; ne. blond; RB.: got.; E.: nicht zu germ. *blanda-; W.: got. *blund-s?, Adj. (a), blond; L.: Seebold 116

*blusjæ-, *blusjæn, *blusja‑, *blusjan, germ., Sb.: nhd. Fackel; ne. torch (N.); RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bhles‑?, V., glänzen, Pokorny 158; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118; W.: an. bly-s, st. N. (a), Licht, Flamme; W.: ae. bl‘-s-a, sw. M. (n), Feuerbrand, Fackel; L.: Falk/Torp 285

*bnæwwan, germ.?, st. V.: Vw.: s. *binæwwan

*-, germ., V.: nhd. sprechen; ne. speak; E.: idg. *bhõ‑ (2), *bheh2‑, *bhah2‑, V., sprechen, Pokorny 105

*bæb‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 484 (Bobill, Bobon, Bobolen, Bobolin, Bubo)

*bæbæ-, *bæbæn, *bæba‑, *bæban, germ., sw. M. (n): nhd. Bube; ne. boy; RB.: ae., afries.; E.: vgl. idg. *bhr˜tér, *bhráh2ter, *bhréh2ter, *bhréh2tær, M., Angehöriger, Verwandter, Bruder, Pokorny 163?; W.: ae. *bæf-a, sw. M. (n), Bube; W.: s. afries. *bæf-haf-t, Adj., bubenhaft; W.: s. afries. bæl-a 1?, sw. M. (n), Buhle, Geliebter; L.: Falk/Torp 272, Kluge s. u. Bube

*bægisla-?, *bægislam, germ., st. N. (a): nhd. Bug (M.) (1), Rückenflosse; ne. bow (N.), dorsal fin; RB.: an.; E.: s. idg. *bhõgús, Sb., Ellenbogen, Unterarm, Pokorny 108; W.: an. bãx-el, st. N. (a), Bug eines Tieres, Rückenflosse des Walfisches

*bægu-, *bæguz, germ., st. M. (u): nhd. Bug (M.) (1); ne. bow (N.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *bhõgús, Sb., Ellenbogen, Unterarm, Pokorny 108; W.: an. bæg-r, st. M. (u), Schulter, Arm, Bug (M.) (1); W.: ae. bæg, st. M. (a), Arm, Schulter, Zweig, Ast; W.: afries. bæch? 1?, st. M. (a), Zweig; W.: s. as. bæg* (1) 1, st. M. (i), Bug (M.) (1); mnd. bæch, bðch, M., Bug (M.) (1); W.: ahd. buog 29, st. M. (i), Bug (M.) (1), Schulterstück, Schulterblatt; mhd. buoc, st. M., Obergelenk des Armes, Achsel, Hüfte, Knie, Bug (M.) (1); nhd. Bug, M., Bug (M.) (1), Gelenk, Krümmung, DW 2, 494; L.: Falk/Torp 272, EWAhd 2, 443, Kluge s. u. Bug 1

*bæjan?, germ.?, sw. V.: nhd. sprechen; ne. speak; RB.: ae.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. bæi‑an, bæ‑n (3), sw. V. (2), prahlen

*bæka-, *bækam, germ., st. N. (a): nhd. Buchstabe, Buch; ne. letter, book (N.); RB.: afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. ‑staba‑; E.: vgl. idg. *bhõgós, F., Buche, Pokorny 107; W.: afries. bæk 52, st. F. (æ), st. N. (a), Buch; nfries. boeck; W.: anfrk. buok* 1, st. N. (a), Buch; W.: as. bæk* 11, st. F. (athem., i), st. N. (a), Buch, Schreibtafel; mnd. bæk, buk, N., Buch; W.: ahd. buoh 157, st. F. (athem., i), st. N. (a), st. M. (a), Buch, Schrift, Heilige Schrift, Buchstabe, Schreiben (N.) (2), Schriftstück, Urkunde; mhd. buoch, st. N., Buch, Dichtung, Heilige Schrift; nhd. Buch, N., Buch, DW 2, 466; L.: Falk/Torp 271

*bækastaba-, *bækastabaz, germ., st. M. (a): nhd. Buchstabe, Buchenstab; ne. letter, staff of beechwood; RB.: an., ae., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *bæks; E.: s. *bæka‑, *staba‑; W.: an. bæk-sta-f-r, st. M. (a), Buchstabe; W.: ae. bæc-stÏ-f, st. M. (a), Buchstabe; W.: anfrk. buok-sta-f* 1, st. M. (a), Buchstabe; W.: as. bæk‑sta-f* 1, st. M. (a?), Buchstabe; mnd. bækstaf, M., Buchstabe; W.: ahd. buohstab 44, st. M. (a?), Buchstabe, Schrift; mhd. buochstap, st. M., sw. M., Buchstabe; nhd. Buchstab, Buchstabe, M., Buchstabe, DW 2, 479; L.: Falk/Torp 272, EWAhd 2, 450, Kluge s. u. Buchstabe

*bæki-, *bækiz, germ., Sb.: nhd. Buch; ne. book (N.); RB.: afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *bhõgós, F., Buche, Pokorny 107; W.: afries. bæk 52, st. F. (æ), st. N. (a), Buch; nfries. boeck; W.: anfrk. buok* 1, st. N. (a), Buch; W.: as. bæk* 11, st. F. (athem., i), st. N. (a), Buch, Schreibtafel; mnd. bæk, buk, N., Buch; W.: ahd. buoh 157, st. F. (athem., i), st. N. (a), st. M. (a), Buch, Schrift, Heilige Schrift, Buchstabe; mhd. buoch, st. N., Buch, Dichtung, Heilige Schrift; nhd. Buch, N., Buch, DW 2, 466; L.: EWAhd 2, 445

*bækjæ-?, *bækjæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Buche; ne. beech; RB.: ahd.; E.: idg. *bhõgós, F., Buche, Pokorny 107; W.: ahd. buohha 41, buocha, st. F. (æ)?, sw. F. (n), Buche, Rotbuche, Weißbirke?; mhd. buoche, sw. F., Buche; nhd. Buche, F., Buche, DW 2, 469; L.: EWAhd 2, 437, Kluge s. u. Buche

*bækæ, germ., st. F. (æ): nhd. Buche, Buch; ne. beech, book (N.); RB.: got., an., ae., afries., ahd.; Q.: PN, ON (1. Jh. v. Chr.); E.: idg. *bhõgós, F., Buche, Pokorny 107; W.: got. bæk-a 34=33, st. F. (æ), Buchstabe, Schrift, Brief, Buch, Urkunde; W.: an. bæk (2), st. F. (æ), Buch, gestickte Bettzieche, gestickte Bettdecke, lateinische Sprache; W.: an. bæk (1), st. F. (æ), Buche; W.: ae. bæc (1), st. F. (æ), st. N. (a), Buche, Buchel; W.: ae. bæc (2), F. (kons.), Buch, Schrift, Urkunde, Bibel; W.: afries. bæk 52, st. F. (æ), st. N. (a), Buch; nfries. boeck; W.: ahd. buohha 41, buocha, st. F. (æ)?, sw. F. (n), Buche, Rotbuche, Weißbirke?; mhd. buoche, sw. F., Buche; nhd. Buche, F., Buche, DW 2, 469; L.: Falk/Torp 271, EWAhd 2, 437, Kluge s. u. Buch, Buche; Son.: ? Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 55 (Bucinobantes), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 484 (Bacenis, Bucinobantibus, Meliboc), Ortsname Bacenis silva, Boconia

*bæks?, germ., Sb.: nhd. Buchentafel, Buch, Buchstabe; ne. tablet of beechwood, book (N.); E.: idg. *bhõgós, F., Buche, Pokorny 107; L.: Kluge s. u. Buch

*bæla-?, *bælam, germ., st. N. (a): nhd. Lager, Schlafplatz; ne. camp (N.); RB.: an., mnl., mnd., mhd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. bæl, st. N. (a), Lager, Wohnort, Hof; W.: mnl. boel, Sb.; W.: mnd. bole, M., Buhle; W.: mhd. buole, puole, sw. M., »Buhle«, Freund, Verwandter, Geliebter; nhd. Buhle, M., Buhle; L.: Falk/Torp 273, Kluge s. u. Buhle

*bælja‑?, *bæljaz, germ., Adj.: nhd. brünstig; ne. rutting (Adj.); RB.: mnd., mhd.; E.: vgl. idg. *bhr˜tér, *bhráh2ter, *bhréh2ter, *bhréh2tær, M., Angehöriger, Verwandter, Bruder, Pokorny 163?; W.: mnd. bælen, sw. V., Buhlschaft treiben; W.: mhd. buolen, sw. V., nhd. »buhlen«, lieben; nhd. buhlen, V., buhlen; L.: Falk/Torp 267

*bæn‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 485 (Bonila, Bonulf, Eldebono)

*bæni-, *bæniz, germ., st. F. (i): nhd. Bitte; ne. supplication; RB.: an., ae.; E.: idg. *bhõni‑?, Sb., Bitte, Krahe/Meid Bd. 3, 116; W.: an. bãn, st. F. (i), Bitte, Gebet; W.: ae. bÊn, bÐn, st. F. (i), Gebet, Bitte, Dienstverpflichtung, Fron; L.: Falk/Torp 256

*bænjan, germ., sw. V.: nhd. glänzend machen; ne. polish (V.); RB.: ae., mnd.; E.: s. idg. *bhõ‑ (1), *bhæ‑, *bhý‑, *bheh2‑ *bhoh2-, *bhh2‑, V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; W.: ae. bæ-n‑ian, sw. V., verzieren; W.: s. ae. bæ-n (2), F., Verzierung; W.: mnd. bænen, sw. V., blank machen, mit einem Lappen reinigen; s. nhd. bohnern, sw. V., bohnern, Boden wachsen (V.) (2); L.: Falk/Torp 257

Bonna, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Bonn; Q.: ON (1. Jh.); E.: kelt. Herkunft, vielleicht von einem kelt. Wort für Siedlung

*bænæn?, germ., sw. V.: nhd. glänzend machen, blank reiben; ne. polish (V.); RB.: mnd., mnl.; E.: s. idg. *bhõ‑ (1), *bhæ‑, *bhý‑, *bheh2‑ *bhoh2-, *bhh2‑, V., glänzen, leuchten, scheinen, Pokorny 104; W.: mnl. boenen, V.; W.: mnd. bænen, sw. V., blank machen, mit einem Lappen reinigen; s. nhd. bohnern, sw. V., bohnern, Boden wachsen (V.) (2); L.: Falk/Torp 257, Kluge s. u. bohnern

Borbetomagus, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Worms; Q.: ON (2. Jh.); E.: kelt. Herkunft, kelt. *mago‑, Sb., Ebene; vgl. idg. *meh, *me‑, *meh, *me‑, *meh2‑, Adj., groß, Pokorny 708?; das Vorderglied stammt vielleicht von einer Bezeichnung einer Heilquelle

*bærs-, germ., Sb.: nhd. Spitze, Zacke, Borste; ne. point (N.), bristle; E.: s. idg. *bhar-, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108

*bærzæ-, *bærzæn, *bærza‑, *bærzan, germ.?, Sb.: nhd. Barsch; ne. perch (N.); E.: Etymologie unbekannt

*bæsma-, *bæsmaz, germ., st. M. (a): nhd. Busen; ne. bosom; RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: s. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98?; W.: ae. bæ-sm, st. M. (a), Busen, Brust, Leib, Oberfläche, Schiffsraum; W.: afries. bæ-sem* 6, bæ-sm, st. M. (a), Busen; nfries. boeseme; W.: as. bæ‑s‑om* 2, st. M. (a), Busen, Schoß (?); mnd. bosem, bæsem, boseme, bæseme, M., Busen, Gewand; W.: s. as. *bæ‑sm‑ian?, sw. V. (1a), bauschen; W.: ahd. buosum* 16, st. M. (a), Busen, Schoß (M.) (1), Wölbung, Bausch des Gewandes; mhd. buosem, buosen, st. M., Busen, Bausch des Gewandes, Schoß (M.) (1), rechtliche Nachkommenschaft in gerader Linie; nhd. Busen, M., Busen, Brust, DW 2, 563; L.: Falk/Torp 272, EWAhd 2, 451, Kluge s. u. Busen

*bætjan, germ., sw. V.: nhd. bessern; ne. improve, atone; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhÀd-, Adj., gut, Pokorny 106; W.: got. bæt-jan* 4, sw. V. (1), nützen, bessern; W.: an. bãt-a, sw. V. (1), büßen, heilen (V.) (1), schenken; W.: ae. bÊt‑an, bÐt-an, sw. V. (1), büßen, bessern, herstellen; W.: ae. bat-ian, sw. V., sich mästen, fett werden, besser werden; W.: ae. bæt-ian, sw. V., besser werden; W.: afries. bÐt-a 70?, sw. V. (1), büßen, Buße zahlen, ausbessern, entschädigen; nfries. beta; W.: as. bæt‑ian* 12, sw. V. (1a), büßen, bereuen, ausbessern, anzünden; mnd. boten, buten, sw. V.. büßen; W.: ahd. buozen* 55, sw. V. (1a), büßen, bessern, heilen (V.) (1), ausbessern, verbessern; mhd. büezen, sw. V., bessern, ausbessern, gut machen, von etwas befreien; nhd. büßen, sw. V., büßen, ganz machen, anstoßen, heilen (V.) (1), DW 2, 571; L.: Falk/Torp 258, EWAhd 2, 453, Kluge s. u. büßen

*bætæ, germ., st. F. (æ): nhd. Buße, Besserung; ne. atonement; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *bætjan; Q.: PN; E.: vgl. idg. *bhÀd-, Adj., gut, Pokorny 106; W.: got. bæt-a* 3, st. F. (æ), Nutzen (, Lehmann B91); W.: an. bæt (1), st. F. (æ), Besserung, Ersatz, Buße; W.: ae. bæt, st. F. (æ), Hilfe, Nutzen, Heilmittel, Buße, Genugtuung, Sühne, Reue; W.: afries. bæt-e 70?, st. F. (æ), Buße, Entschädigung, Heilung (F.) (1); nfries. beate; W.: afries. bÐt‑e (1) 3, st. F. (æ), Buße; W.: s. as. bæt‑a* 7, st. F. (æ), Buße, Besserung, Heilung (F.) (1), Abhilfe; mnd. bote, bæte, bute, F., Buße; W.: ahd. buoz 8, st. F. (indekl., æ), Buße, Ersatz; mhd. buoz, F., Buße, Ersatz; nhd. Buße, F., Buße, DW 2, 570; W.: ahd. buoza* 29, st. F. (æ), Buße, Besserung, Verbesserung, Preis, Strafe; mhd. buoze, st. F., Buße, Heilung; nhd. Buße, F., Buße, DW 2, 570; L.: Falk/Torp 258, EWAhd 2, 452, Kluge s. u. Buße; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 59 (Butila, Butilinus?), 208 (Sisebutus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 485 (Buccellin, Buselin, Butilin, Butila)

Boudobriga, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Boppard; Q.: ON (3. Jh.); E.: s. kelt. Herkunft, kelt. *boudi‑, Sb., Sieg; kelt. *brig‑, Sb., Festung; vgl. idg. *bhoudhi‑, Sb., Sieg?, Pokorny 163; idg. *bherh‑, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145?; idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128?

Boudoris, lat.-gr.-germ.?, ON: nhd. Büderich; Q.: ON (2. Jh.); E.: Herkunft ?

*bæwi-?, *bæwiz, *bðwi‑, *bðwiz?, germ.?, st. M. (i): nhd. Hof, Wohnstätte; ne. farm (N.), yard, dwelling (N.); RB.: an.; Hw.: s. *bæwwi‑?; E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: an. bã-r, st. M. (i), Hof, Haus; W.: an. b‘-r, st. M. (i), Hof; L.: Falk/Torp 272, Seebold 126

*bæwwan?, germ., sw. V.: Vw.: s. *bæwwjan?

*bæwwi-?, *bæwwiz, germ.?, st. M. (i): nhd. Hof, Wohnstätte; ne. farm (N.), dwelling (N.); RB.: an.; Hw.: s. *bæwi‑?; E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: an. b‘-r, st. M. (i), Hof; W.: an. bã-r, st. M. (i), Hof, Haus; L.: Seebold 126

*bæwwjan?, *bæwwan?, germ., sw. V.: nhd. bauen, wohnen; ne. build, live; E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; L.: Seebold 125, Kluge s. u. Bude

*bæwwæn, germ., sw. V.: nhd. bauen, wohnen; ne. build, live; RB.: ae., afries.; E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: ae. b‘-an, sw. V., bauen, wohnen; W.: afries. bæ-g-ia 2, sw. V. (2), wohnen; L.: Seebold 125

*brach-?, germ., Sb.: nhd. Arm, Karrenbaum; ne. arm (N.), cart-perch; I.: Lw. lat. brachium; E.: s. lat. brachium, bracchium, N., Unterarm, Arm; gr. brac…wn (brachíæn); E.: s. gr. brac…wn (brachíæn), M., Oberarm, Arm; idg. *mrehu-, *m¥hu-, Adj., kurz, Pokorny 750

*bradjan?, germ., sw. V., braten, schmelzen; ne. roast (V.), melt (V.); RB.: an.; E.: s. *brÐdan; W.: an. brÏ-Œ-a (3), sw. V. (1), schmelzen, teeren

*bragna-, *bragnam, germ., st. N. (a): nhd. Gehirn, Hirn; ne. brain; RB.: ae., afries., mnd.; E.: idg. *mreghmno‑, *mreghmo‑, Sb., Hirnschale, Hirn, Gehirn, Pokorny 750; W.: ae. brÏgen, bregen, st. N. (a), Gehirn, Hirn; W.: afries. brein* 5, st. N. (a), Gehirn; nnordfries. brayen, brein; W.: mnd. bregen, bragen, N., Gehirn; nhd. Brägen, M., Brägen, Hirn von Schlachttieren; L.: Falk/Torp 279, Kluge s. u. Brägen

*brahhjan?, germ., sw. V.: nhd. brechen machen, brechen?; ne. break (V.); RB.: ahd.; E.: idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; W.: ahd. brõhhen* 6, brõchen*, sw. V. (1a), graben, schnitzen, einritzen, gravieren, prägen; mhd. brÏchen, prÏchen, sw. V., prägen; nhd. prägen, sw. V., prägen, DW 13, 2055; L.: EWAhd 2, 273

*brahsinæ, *brahsjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Brachsen, Brassen, Dorsch; ne. bream; RB.: mnd., ahd.; E.: vgl. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: mnd. brassem, bressem, M., Brachsen; W.: ahd.? brahsina* 3, brehsina*, st. F. (æ), Brachsen, Brassen, Blei; W.: ahd. brahsa* 6, brehsa*, st. F. (æ), Brachsen, Brassen, Muräne; L.: Falk/Torp 278, EWAhd 2, 280, EWAhd 2, 282

*brahsma-, *brahsmaz, germ., st. M. (a): nhd. Brachsen, Brassen, Dorsch; ne. bream; RB.: mnd., ahd.; E.: vgl. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: mnd. brassem, bressem, M., Brachsen, Brassen; W.: ahd. brahsmo* 3?, sw. M. (n), Brachsen, Brassen, Blei; mhd. brasme, bresme, sw. M., Brachsen, Brassen, Fisch; nhd. Brachsen, M., Brachsen, Brassen, DW 2, 283; W.: ahd. brahsa* 6, brehsa*, st. F. (æ), Brachsen, Brassen, Muräne; W.: s. ahd.? brahsina* 3, brehsina*, st. F. (æ), Brachsen, Brassen, Blei; W.: s. ahd. brahsma*, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Brachsen, Brassen; L.: Kluge s. u. Brachsen, EWAhd 2, 280, EWAhd 2, 282

*brahsmæ-, *brahsmæn, germ., sw. F. (n): nhd. Brachsen, Brassen, Dorsch; ne. bream; RB.: mnd., ahd.; E.: vgl. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: s. mnd. brassem, bressem, M., Brachsen, Brassen; W.: s. ahd. brahsa* 6, brehsa*, st. F. (æ), Brachsen, Brassen, Muräne; W.: s. ahd.? brahsina* 3, brehsina*, st. F. (æ), Brachsen, Brassen, Blei; W.: s. ahd. brahsma*, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Brachsen, Brassen; L.: Kluge s. u. Brachsen

*brahta-, *brahtaz, germ., st. M. (a): nhd. Lärm; ne. noise; RB.: as., ahd.; Q.: PN (1. Jh. v. Chr.); E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: as. bra‑h‑t (1) 2, st. M. (a?, i?), Lärm; mnd. bracht, brecht, M., Krachen, Lärm; W.: ahd. braht* (1) 9, st. M. (a?, i?), Lärm, Schrei, Geschrei, Getöse; s. mhd. brach, st. M., Gekrach, Lärm; nhd. (ält.) Bracht, Pracht, M., Pracht, DW 2, 283; W.: s. lat.-ahd.? Bructeri* 1, M. Pl. (i)=PN., Brukterer (Pl.); L.: Seebold 133, EWAhd 2, 283, Kluge s. u. Pracht; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 54 (Bructeri)

*brahti-, *brahtiz, germ., st. M. (i): nhd. Lärm; ne. noise; RB.: as., ahd.; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: as. bra‑h‑t (1) 2, st. M. (a?, i?), Lärm; mnd. bracht, brecht, M., Krachen, Lärm; W.: ahd. braht* (1) 9, st. M. (a?, i?), Lärm, Schrei, Geschrei, Getöse; s. mhd. brach, st. M., Gekrach, Lärm; nhd. (ält.) Bracht, Pracht, M., Pracht, DW 2, 283; W.: s. lat.-ahd.? Bructeri* 1, M. Pl. (i)=PN., Brukterer (Pl.); L.: Falk/Torp 277, EWAhd 2, 283

*brahtuma-, *brahtumaz, germ., st. M. (a): nhd. Lärm; ne. noise; RB.: ae., as.; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. brea-h-t‑m (1), bear-h-t‑m (2), byr-h-t‑m (2), st. M. (a), Schrei, Geräusch (N.) (1), Lärm; W.: as. br‑ah‑t‑um* 3, st. M. (a?, i?), Lärm, Gedränge; vgl. mnd. bracht, M., Krachen, Lärm; L.: Falk/Torp 277, Seebold 133

*braida-?, *braidam, germ., st. N. (a): nhd. Breite; ne. broath; RB.: ae.; E.: s. idg. *sper‑ (6), *per‑ (6), *sprei‑, V., streuen, säen, sprengen, sprühen, spritzen, Pokorny 993?; vgl. idg. *per‑ (1), *perý‑, *prÐ‑, V., sprühen, spritzen, prusten, schnauben, Pokorny 809?; idg. *bhri‑, *bhroØ‑, V., streuen, ausschütten?; W.: ae. bre-d (2), st. N. (a), Fläche; W.: s. ae. brÚ-d (1), st. F. (æ), Breite; L.: Heidermanns 136

*braida-, *braidaz, germ., Adj.: nhd. breit; ne. broad; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., lang., ahd.; Vw.: s. *wega‑; E.: s. idg. *sper‑ (6), *per‑ (6), *sprei‑, V., streuen, säen, sprengen, sprühen, spritzen, Pokorny 993?; vgl. idg. *per‑ (1), *perý‑, *prÐ‑, V., sprühen, spritzen, prusten, schnauben, Pokorny 809?; idg. *bhri‑, *bhroØ‑, V., streuen, ausschütten?; W.: got. brai-þ-s* 1, Adj. (a), breit; W.: an. brei-Œ-r, Adj., breit; W.: ae. brõ-d, Adj., breit, weit, ausgedehnt, offen; W.: afries. brê-d 14, Adj., breit, groß; saterl. bred, Adj., breit; W.: anfrk. brÐ-d* 1, Adj., breit; mnl. breet, Adj., breit, weit, groß; W.: as. brêd 14, Adj., breit, groß, ausgedehnt; mnd. brêt, Adj., breit; W.: lat.‑lang. braidus* 1, Adj., breit; W.: ahd. breit 37, Adj., breit, weit, groß, geräumig; mhd. breit, Adj., breit, ausgebreitet, weit ausgedehnt; nhd. breit, Adj., weit, breit, groß, DW 2, 356; L.: Falk/Torp 277, EWAhd 2, 311, Kluge s. u. breit, Heidermanns 136

*braidÐn?, *braidÚn?, germ.?, sw. V.: nhd. weit werden, groß werden; ne. become broad; RB.: ahd.; E.: s. *braida‑; W.: ahd. breitÐn* 7, sw. V. (3), hervorragen, breit werden, fett werden, groß werden; mhd. breiten, sw. V., breit werden; L.: Heidermanns 137

*braidÆ-, *braidÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Breite; ne. broath; RB.: got., an., ae., afries., ahd.; E.: s. *braida‑; W.: got. brai-d-ei 1, sw. F. (n), Breite; W.: an. brei-d-d, sw. F. (Æn), Breite; W.: ae. brÚ-d‑u, sw. F. (Æ)?, Breite, Weite, Ausdehnung, Menge (der Gläubigen), Hilfe; W.: afries. brê-d-e 5, F., Breite; W.: ahd. breitÆ 17, breitÆn*, st. F. (Æ), Breite, Länge, Größe, Umfang, Hochmut; mhd. breite, breiten, st. F., Breite, breiter Teil, Acker; nhd. Breite, F., Breite, Ebene, DW 2, 358; L.: Heidermanns 136

*braidinga-?, *braidingaz, *braidenga‑, *braidengaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Breiter; ne. broad (M.); RB.: ahd.; E.: s. *braida‑; W.: ahd. breiting* 7, st. M. (a), Kuchen, Fladen; mhd. breitinc, st. M., Kuchen; nhd. (bay.) Braiting, M., Kuchen, Schmeller 1, 370; L.: Heidermanns 137

*braidiþæ?, *braideþæ?, germ.?, st. F. (æ): nhd. Hochmut; ne. pride; RB.: ahd.; E.: s. *braida‑; W.: ahd. breitida* 2, st. F. (æ), Hochmut, Überheblichkeit; L.: Heidermanns 137

*braidjan, germ., sw. V.: nhd. ausbreiten; ne. broaden; RB.: got., an., ae., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *braida‑; E.: s. idg. *sper‑ (6), *per‑ (6), *sprei‑, V., streuen, säen, sprengen, sprühen, spritzen, Pokorny 993; vgl. idg. *per‑ (1), *perý‑, *prÐ‑, V., sprühen, spritzen, prusten, schnauben, Pokorny 809; W.: got. *braid-jan?, sw. V. (1), breiten; W.: an. brei-Œ-a (2), sw. V. (1), ausbreiten, bedecken; W.: ae. brÚ-d-an (2), sw. V. (1), breiten, spreiten, ausdehnen, ausge­breitet sein (V.); W.: anfrk. brÐ-d-en* 2, brÐ-d-on*, sw. V. (1), »breiten«, verbreiten; W.: as. brêd‑ian* 2, sw. V. (1a), breiten, sich ausbreiten; mnd. brÐden, breiden, sw. V., breiten; W.: ahd. breiten 51, sw. V. (1a), breiten, ausbreiten, verbreiten, ausstreuen, verbreitern; mhd. breiten, sw. V., breit machen, breit hinlegen, ausdehnen, verbreiten; nhd. breiten, sw. V., ausbreiten, breit machen, unter die Leute ausbreiten, DW 2, 359; L.: Heidermanns 137

*brak-?, germ., M., N.: nhd. Brechen, Krachen; ne. breaking (N.); Hw.: s. *braka‑; E.: idg. *bhre- (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; L.: Falk/Torp 277

*brak-?, germ., V.: nhd. riechen; ne. smell (V.); Hw.: s. *brakkæn; E.: s. idg. *bhrýg‑, *bhrag‑, V., riechen, Pokorny 163; L.: Falk/Torp 278

*braka- (1), *brakam, germ., st. N. (a): nhd. Lärm; ne. noise; RB.: got., an., ae.; Hw.: s. *brakk‑; Q.: PN (5. Jh.); E.: s. idg. *bhre- (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; W.: got. brak-j-a 1, st. F. (jæ), Ringen, Ringkampf, Kampf (, Lehmann B94); W.: an. bra‑k, st. N. (a), Krachen, Lärm; W.: ae. bre-c, st. N. (a), Geräusch (N.) (1), Ton (M.) (2); W.: ae. *brÏc, st. N. (a); L.: Seebold 133; Son.: Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 17 (Brakila), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 486 (Bracila, Brachion, Birichon)

*braka- (2), *brakam, germ., st. N. (a): nhd. Brechen; ne. breaking (N.); RB.: an., as.; E.: idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; W.: an. bre-k-i, sw. M. (n), Brecher; W.: s. as. *brõk‑a?, st. F. (æ), sw. F. (n), Brache, Breche; mnd. brak, brake, F., Gebrechen, Mangel (M.), Bruch (M.) (1); L.: Seebold 133

*brakk‑, germ.: Hw.: s. *braka- (1); Q.: PN (5. Jh.); E.: s. idg. *bhre- (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 486 (Bracila, Brachila, Barvila, Brachion, Birichon)

*brakkæ?, *brakkæn, *brakka‑, *brakkan, germ., sw. M. (n): nhd. Bracke, Spürhund; ne. hound (N.); RB.: ae.?, mnl., ahd.; E.: vgl. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; W.: ? ae. rÏc-c, M., Hühnerhund; W.: mnl. bracke, M., Bracke; W.: ahd. brakko (2) 17, bracko*, sw. M. (n), Bracke, Jagdhund; mhd. bracke, sw. M., Spürhund, Spielhund; nhd. Bracke, M., Bracke, Hund, DW 2, 289; W.: ahd. brekka* 2, brecka*, sw. F. (n), Bräckin, Hündin; L.: Falk/Torp 278, EWAhd 2, 276, Kluge s. u. Bracke

*brakæ- (1)?, *brakæn, *braka, *brakan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Gesträuch; ne. thicket; RB.: mnd.; W.: mnd. brake, F., M., Zweig, Baumstumpf; E.: idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; L.: Falk/Torp 277

*brakæ- (2), *brakæn, *braka‑, *brakan, germ., sw. M. (n): nhd. Brecher; ne. breaker; RB.: ae., as.?; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. *bre-c-a, *bro-c-a, sw. M. (n), Brecher; W.: s. as. *brõk‑a?, st. F. (æ), sw. F. (n), Brache, Breche; mnd. brak, brake, F., Gebrechen, Mangel (M.), Bruch (M.) (1); L.: Seebold 133

*brakæn, germ., sw. V.: nhd. brechen, krachen; ne. break (V.); RB.: an., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. bra-k-a, sw. V. (2), krachen, lärmen; W.: s. as. brõk‑æn 2, sw. V. (2), krachen; mnd. braken, sw. V., krachen, Geräusch machen; W.: anfrk. *brõk-a?, st. F. (æ), »Brechen«, Brache; W.: s. as. *brõk‑a?, st. F. (æ), sw. F. (n), Brache, Breche; mnd. brak, brake, F., Gebrechen, Mangel (M.), Bruch (M.) (1); W.: lat.-ahd.? brachare 1, V., brechen, ackern; W.: s. ahd. brõhha* (1) 3, brõcha, st. F. (æ), sw. F. (n), »Brechen«, Brache, erstes Pflügen des Brachfeldes; mhd. brõche, st. F., Umbrechung des Bodens, unbesätes Land; nhd. Brache, F., Umbrechen des Bodens, unbesätes Land, Brache, DW 2, 282; L.: Seebold 133, EWAhd 2, 272

*bramil-?, germ., Sb.: nhd. Brombeerstrauch, Dornstrauch; ne. bramble; RB.: ae.; E.: vgl. idg. *bherem‑ (1), V., Sb., hervorstehen, Spitze, Kante, Pokorny 142; W.: ae. brÚr, st. M. (a), Dornstrauch, Brombeerstrauch

*bramjan, germ., sw. V.: nhd. brüllen; ne. roar (V.); RB.: got., ae., ahd.; E.: vgl. idg. *bherem- (2), V., brummen, summen, Pokorny 142; idg. *bher- (4), V., brummen, summen, Pokorny 135; W.: got. *bra-m-jan?, sw. V. (1), brüllen; W.: got. *bra-m-m-æn?, sw. V. (2), brüllen; W.: ae. br’-m-m-an, sw. V., toben, brüllen; W.: ahd. brõmen* 1, sw. V. (1a), brüllen; L.: Seebold 135, EWAhd 2, 289

*branda-, *brandaz, germ., st. M. (a): nhd. Brand, Schwert, flammendes glänzendes Schwert (in PN); ne. fire (N.), torch (N.), sword; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *brennan; Q.: PN; E.: vgl. idg. *gÝh¥nw-?, V., brennen; idg. *bhrenu-, V., Sb., brennen, Brand; W.: got. *bran-d-s (2), *branþs, st. M. (a), Schwert; W.: got. *bran-d-s (1), st. M. (a), Brand; W.: s. got. *bran-d-a?, sw. M. (n), Feuerbrand, Brand; W.: an. brand-r (1), st. M. (a), Brand, Brennholz; W.: ae. bran-d (2), bron-d (2), st. M. (a), Schwert; W.: ae. bran-d (1), bron-d (1), st. M. (a), Feuer, Flamme, Brand, Fackel; W.: afries. bran-d 50?, bron-d, st. M. (a), Brand, Brennen, Feuerbrand, Brandwunde; W.: as. brand* 3, st. M. (a?, i?), Brand, brennendes Holzscheit; mnd. brant, M., Brand, Glut; W.: ahd. brant 65, st. M. (a?, i), Brand, Brandscheit, Brenneisen, Holzscheit, Feuerbrand; mhd. brant, st. M., Feuerbrand, brennendes Holzscheit, Feuersbrunst, Brennen; nhd. Brand, M., Brand, DW 2, 294; L.: Falk/Torp 263, Seebold 138, EWAhd 2, 290, Kluge s. u. Brand; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 53 (Brandila), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 17 (Brandila, BrandarÆgus, BrandarÆz), 154 (Leutbrant), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 486 (Adabrand, Brandila), Jochum-Godglück, Schiltolf, Uuafanheri und andere, S. 56 (Rotbrandus)

*brangjan, germ., sw. V.: nhd. bringen; ne. bring; RB.: ae., as., ahd.; E.: idg. *bhrenk‑, V., bringen, Pokorny 168; vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; idg. *ene¨‑, *ne¨‑, *en¨‑, *¤¨‑, *h1ne¨-, V., reichen, erreichen, erlangen, Pokorny 316; W.: ae. br’-ng-an, sw. V. (1), bringen, hervorbringen, führen, dar­bieten; W.: as. br‑’‑ng‑ian 24, br‑i-ng-an, sw. V. (1a), bringen, vollenden; mnd. brengen, bringen, sw. V., sw. V., bringen; W.: ahd. brengen* 8, sw. V. (1a), bringen, darbringen, austauschen, herbeiführen; mhd. brengen, sw. V., bringen; nhd. brengen, sw. V., bringen, DW 2, 364; L.: Falk/Torp 279, Seebold 136, EWAhd 2, 319

*branha-?, *branhaz, germ.?, Adj.: nhd. steil, jäh; ne. steep; E.: idg. *bhrenk‑, V., Adj., Sb., hervorstehen, steil, Hügel, Pokorny 167

*brannjan, germ., sw. V.: nhd. brennen, verbrennen; ne. burn (V.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s *brennan; E.: vgl. idg. *gÝh¥nw-?, V., brennen; idg. *bhrenu-, Sb., V., Hervorsprudelndes, brennen, außergermanisch nicht belegt; W.: got. *bran-n-jan?, sw. V. (1), verbrennen; W.: an. bre-n-n-a (2), sw. V. (1), verbrennen; W.: ae. bÏr-n‑an, b’r-n-an, sw. V. (1), verbrennen, verzehren, anzünden; W.: afries. bar-n-a 50?, ber-n-a, bur-n-a (2), sw. V. (1), st. V. (3a), brennen, verbrennen, anzünden; saterl. barna, V., brennen; W.: anfrk. *bren-n-en?, sw. V. (1), brennen; W.: as. br’n‑n‑ian* 2, sw. V. (1a), verbrennen, brennen; mnd. bernen, barnen, burnen, sw. V., brennen, verbrennen; W.: ahd. brennen 63, sw. V. (1a), brennen, anzünden, entzünden, ausbrennen; mhd. brennen, sw. V., anzünden, mit Feuer verwüsten, destillieren, durch Schmelzen läutern, durch Brennen härten; nhd. brennen, st. V., sw. V., brennen, verbrennen, anzünden, DW 2, 365; L.: Falk/Torp 263, Seebold 137, EWAhd 2, 319, Kluge s. u. brennen

*brannjæ-?, *brannjæn, germ.?, F.: nhd. Brand; ne. fire (N.); E.: vgl. idg. *gÝh¥nw-?, V., brennen; idg. *bhrenu-, Sb., V., Hervorsprudelndes, brennen, außergermanisch nicht belegt; L.: Seebold 138

*branta-, *brantaz, germ., Adj.: nhd. steil, jäh, hochragend; ne. steep; RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bhrenk‑, V., Adj., Sb., hervorstehen, steil, Hügel, Pokorny 167; W.: an. bratt-r, Adj., steil, hoch aufragend, schroff, beschwerlich; W.: ae. brant, bront, Adj., tief, hoch, steil; L.: Falk/Torp 279, Heidermanns 137

*brantinga-?, *brantingaz, *brantenga‑, *brantengaz, germ., st. M. (a): nhd. Schiff; ne. ship (N.); Hw.: s. *branta‑; E.: vgl. idg. *bhrenk‑, V., Adj., Sb., hervorstehen, steil, Hügel; W.: ae. br’nt‑ing, st. M. (a), Schiff; L.: Heidermanns 137

*brantjan?, germ.?, sw. V.: nhd. aufrichten; ne. erect; RB.: an.; Hw.: s. *branta‑; E.: idg. *bhrenk‑, V., Adj., Sb., hervorstehen, steil, hügel; W.: an. brett-a, sw. V. (1), emporheben, aufrichten; L.: Heidermanns 137

*brasa?, germ.?, Sb.: nhd. Glut, Scheiterhaufe, Scheiterhaufen; ne. heat (N.), pyre; RB.: got.; E.: vgl. idg. *bhres-, V., bersten, brechen, krachen, prasseln, Pokorny 169; W.: got. *bras-a?, st. F. (æ), glühende Kohle

*brasna-, *brasnaz, germ.?, Adj.: nhd. ehern; ne. brass...; RB.: ae., afries.; E.: Etymologie unbekannt; W.: s. ae. brÏs, st. N. (a), Erz, Bronze; W.: afries. *bres?, Sb., Kupfer

*brastjan, germ., sw. V.: nhd. bersten, krachen machen?; ne. burst (V.); RB.: an., ahd.; Hw.: s. *brestan; E.: s. idg. *bhres‑, V., bersten, brechen, krachen, prasseln, Pokorny 169; W.: an. brest-a (2), sw. V. (1), bersten, Krach machen; W.: ahd. bresten* 2, sw. V. (1a), verschlimmern, erzürnen; nhd. (schweiz.) brästen, sw. V., erzürnen, verschlimmern, Schweiz. Id. 5, 834, (schwäb.) bresten, sw. V., erzürnen, verschlimmern, Fischer 1, 1407; L.: Seebold 139, EWAhd 2, 323

*brastæn, germ., sw. V.: nhd. bersten, krachen, prasseln; ne. burst (V.), crackle (V.); RB.: an., ae., ahd.; E.: s. idg. *bhres‑, V., bersten, brechen, krachen, prasseln, Pokorny 169; W.: an. bras-t-a, sw. V. (2), lärmen, prahlen; W.: s. ae. bras-t‑l‑ian, sw. V., brüllen, krachen, prasseln; W.: ahd. brastæn* 6, sw. V. (2), lärmen, tönen, krachen, prasseln, dröhnen, erschallen; mhd. brasten, sw. V., prasseln; nhd. brasten, sw. V., lärmen, tönen, DW 2, 308; L.: Falk/Torp 280, Seebold 139, EWAhd 2, 297

Bratanianum, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Bratanianum (Deisenkirchen); Q.: ON; E.: kelt. Herkunft?

*brauda-, *braudam, germ., st. N. (a): nhd. Mahlbrühe, Brot; ne. broth, bread; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: s. idg. *bhereu‑, *bhreu-, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), aufwallen, kochen, sieden, Pokorny 143; vgl. idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, sieden, Pokorny 132; idg. *bher- (6), V., rösten (V.) (1), backen, kochen, Pokorny 137; W.: got. *bra-u-þ?, st. N. (a), Brot; W.: ? krimgot. broe 1, Sb., Brot; W.: an. brau-Œ, st. N. (a), Brot; W.: ae. bréa-d, st. N. (a), Bissen, Stück, Krume, Brot; W.: afries. brâ-d 4, st. N. (a), Brot; saterl. brad; W.: as. brô‑d* 13, st. N. (a), Brot; mnd. bræt, N., Brot; W.: ahd. bræt 124, st. N. (a), Brot, Brotfladen, Nahrung, Speise; mhd. bræt, st. N., Brot; nhd. Brot, N., Brot, DW 2, 399; L.: Falk/Torp 281, Seebold 143, EWAhd 2, 359, Kluge s. u. Brot

*brausjan?, germ.?, sw. V.: nhd. zerbrechen; ne. break (V.) apart; RB.: ae.; E.: s. idg. *bhreus‑ (2), V., zerbrechen, zerschlagen (V.), Pokorny 171; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. br‘-s-an, sw. V., zerquetschen, zerstoßen, würzen; L.: Falk/Torp 282

*brauski-?, *brauskiz, germ.?, Adj.: nhd. zerbrechlich; ne. breakable; RB.: an., mnl., mnd., nhd.; E.: s. idg. *bhrÁu‑ (1), *bhrÈ‑, V., schneiden, abschaben, brechen, Pokorny 169; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. bre-y-sk-r, Adj., spröde, zerbrechlich, gebrechlich; .: mnl. broosch, Adj., zerbrechlich, spröde; W.: mnd. bræsch, Adj., zerbrechlich, mürbe; WW.: nhd. (dial.) brausch, Adj., spröde, brüchig; L.: Heidermanns 138

*brautan?, germ., st. V.: nhd. brechen; ne. break (V.); E.: s. idg. *bhrÁu‑ (1), *bhrÈ‑, V., schneiden, abschaben, brechen, Pokorny 169; idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; L.: Seebold 128

*brautjan, germ., sw. V.: nhd. brechen; ne. break (V.); RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bhrÁu‑ (1), *bhrÈ‑, V., schneiden, abschaben, brechen, Pokorny 169; idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. brey-t-a, sw. V. (1), aufbrechen, verändern, einrichten; W.: ae. br‘-t-an, sw. V., zerquetschen, zerbrechen, zerstören, stoßen, aufbrechen; L.: Falk/Torp 281, Seebold 141

*brauþa-, *brauþaz, *brauþja‑, *brauþjaz, germ., Adj.: nhd. spröde, zerbrechlich?; ne. brittle, breakable; RB.: ae., mnd., ahd.; E.: vgl. idg. *bhrÁu‑ (1), *bhrÈ‑, V., schneiden, abschaben, brechen, Pokorny 169; idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. bréa-þ, Adj., zerbrechlich; W.: s. ae. bríe-þ-el, brÐ-þ-el, Adj., wertlos; W.: mnd. bræde, Adj., gebrechlich, schwach; W.: ahd. brædi* 11, Adj., schwach, angegriffen, dünn, hinfällig, kraftlos; mhd. bræde, brãde, Adj., gebrechlich, schwach; L.: EWAhd 2, 355, Heidermanns 139

*brauþÆ-, *brauþÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Gebrechlichkeit; ne. weakness; RB.: anfrk., ahd.; Hw.: s. *brauþa‑; E.: s. idg. *bhrÁu‑ (1), *bhrÈ‑, V., schneiden, abschaben, brechen, Pokorny 169; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: anfrk. bræ-th-i* 1, st. F. (Æ?), Schwäche; W.: ahd. brædÆ 11, st. F. (Æ), Schwachheit, Schwäche, Gebrechlichkeit, Hinfälligkeit, Unvermögen; mhd. bræde, brãde, st. F., Gebrechlichkeit, Schwäche, Schwachheit; L.: Heidermanns 139

*brauþja‑, *brauþjaz, germ., Adj.: Vw.: s. *brauþa‑

*brazda-?, *brazdaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Rand; ne. edge; E.: Etymologie unbekannt

*bre-?, germ.?, V.: nhd. wallen, brennen; ne. well (V.), burn (V.); E.: s. idg. *bhereu-, *bhreu-, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143; idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132

*breda-, *bredam, germ., st. N. (a): nhd. Brett, Tisch; ne. board (N.); RB.: got., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bh¥dho-, Sb., Brett, Pokorny 138; idg. *bheredh-, V., schneiden, Pokorny 128; idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: got. *bri-þ?, st. N. (a), Brett; W.: ae. bre‑d (1), st. N. (a), Brett, Tafel; W.: as. bre‑d 1, st. N. (a), Brett; mnd. bret, N., Brett; W.: ahd. bret 21, st. N. (a, iz/az), Brett, Planke, Sprosse, Stockwerk; mhd. brët, st. N., Brett, Schild, Strafbank; nhd. Brett, N., Brett, Planke, Sprosse, DW 2, 374 (Bret); L.: Falk/Torp 262, EWAhd 2, 323, Kluge s. u. Brett

*brÐda‑?, *brÐdaz, *brÚda‑, *brÚdaz, germ., Adj.: Vw.: s. *brÐþa‑?

*brÐda-, *brÐdaz, *brÚda‑, *brÚdaz, germ., st. M. (a): nhd. Hauch, Brodem, Atem, Dunst; ne. breath; RB.: ae., mnl., ahd.; E.: s. idg. *bherÐ‑, *bhrÐ‑, *bheræ‑, *bhræ‑, Sb., Hauch, Dunst, Pokorny 133; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: ae. brÚ-þ, st. M. (a), Brodem, Geruch, Duft, Gestank; W.: mnl. bradem, Sb.; W.: ahd. brõdam* 3, st. M. (a), Brodem, Dunst, Dampf (M.) (1); mhd. brÀdem, st. M., Dunst; nhd. Brodem, Broden, M., Dunst, Hauch, DW 2, 396; L.: EWAhd 2, 278, Kluge s. u. Brodem

*brÐdan, *brÚdan, germ., st. V.: nhd. braten; ne. roast (V.); RB.: krimgot., an., ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *ga‑; E.: vgl. idg. *bher- (2), V., wallen (V.) (1), sieden, aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: krimgot. breen 1, sw. V., schmoren (, Lehmann B95, nach Feist s. u. breen nicht zu *brÐdan); W.: an. brÏ-Œ-a (3), sw. V. (1), schmelzen, teeren; W.: s. ae. brÚ-d-an (1), sw. V., braten, backen, kochen; W.: afries. brÐ-d-a 1, st. V. (7)=red. V., braten; saterl. breda, breden, V., braten; W.: as. brõ‑d‑an* 1, red. V. (2), braten; mnd. braden, brõden, st. V., braten; W.: ahd. brõtan* 14, red. V., braten, rösten (V.) (1), schmoren; mhd. braten, red. V., braten; nhd. braten, st. V., braten, DW 2, 310; L.: Seebold 128, EWAhd 2, 299, Kluge s. u. braten

*brÐdjan?, *brÚdjan, germ., st. V.: nhd. braten, schmelzen; ne. roast (V.), melt (V.); E.: s. *brÐdan; L.: Seebold 129

*brÐdæ-, *brÐdæn, *brÐda‑, *brÐdan, *brÚdæ‑, *brÚdæn, *brÚda‑, *brÚdan, germ., sw. M. (n): nhd. Braten (M.), Fleischstück; ne. roast meat; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. idg. *bherÐ‑, *bhrÐ‑, *bheræ‑, *bhræ‑, Sb., Hauch, Dunst, Pokorny 133; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: ae. brÏ-d-e (1), M., Braten (M.); W.: s. ae. brÚ-d (2), F., Fleisch; W.: as. brõ‑d‑o 3?, sw. M. (n), Braten (M.), Muskel; mnd. brade, brõde, bra, brõ, (gewöhnlich F.); W.: ahd. brõto 42, sw. M. (n), Fleisch, Braten (M.), Muskelfleisch; mhd. brõte, sw. M., Fleisch, Braten (M.), Weichteile am Körper; nhd. Brate, M., Braten (M.), DW 2, 309; L.: Seebold 129, EWAhd 2, 298, Kluge s. u. Braten

*bregdan, germ., st. V.: nhd. zucken, bewegen, schwingen; ne. move (V.), swing (V.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *an‑, *far‑, *ga‑, *te‑, *uz‑; E.: vgl. idg. *bherý¨-, *bhrШ-, V., glänzen, Pokorny 141; W.: got. *brug-d-jan?, sw. V. (1), schwingen, bewegen; W.: an. breg-Œ-a, st. V. (3b), schnell bewegen, schwingen, winden; W.: ae. breg-d-an, st. V. (3), schwingen, bewegen, zucken, ziehen; W.: afries. breid-a 11, brÆd-a, st. V. (3b), ziehen, zucken, widerrufen; nnordfries. brüjen; W.: as. breg‑d‑an* 1, st. V. (3b), knüpfen, flechten; vgl. mnd. breiden, sw. V., stricken; W.: ahd. brettan* 1, st. V. (3b), herausziehen, ziehen, zücken; mhd. brëtten, st. V., ziehen, zücken, weben; nhd. bretten, st. V., zücken, stricken, DW 2, 378, (bay.) bretten, st. V., schnell bewegen, zücken, Schmeller 1, 372, (schweiz.) bretten, st. V., schnell bewegen, zücken, Schweiz. Id. 5, 316; W.: s. ahd. brutten* 14, sw. V. (1a), ängstigen, erschrecken, erstaunen, in Schrecken versetzen, aufwühlen, in Staunen versetzen; mhd. brütten, sw. V., in Raserei versetzen, erschrecken; L.: Falk/Torp 278, Seebold 129, EWAhd 2, 327

*bregdila-, *bregdilaz, *bridgila‑, *brigdilaz, germ., st. M. (a): nhd. Zügel, Zaum; ne. bridle (N.); RB.: got., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; W.: got. *brig-d-il, st. M. (a), Zügel; W.: ae. brig-d-els, brÆ-d-els, st. M. (a), Zaum; W.: as. *brid‑d‑il?, st. M. (a), Zaum; mnd. breidel, M.; W.: ahd. brÆdil* 4, st. M. (a), Zügel, Zaum; mhd. brÆdel, britel, st. M., st. N., Zügel, Zaum; nhd. Britel, Brittel, N., Zügel, DW 2, 392; W.: ahd. brittil 23, st. M. (a?), Zaum, Zügel; mhd. britel, brÆdel, st. M., st. N., Zügel, Zaum; nhd. Britel, Brittel, N., Zügel, DW 2, 392; L.: Falk/Torp 278, Seebold 130, EWAhd 2, 349

*bregdja-?, *bregdjaz, germ.?, Adj.: nhd. veränderlich; ne. changeable; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. brigŒ-r, Adj., unsicher, unbeständig, wankelmütig, unzuverlässig; L.: Heidermanns 139

*brÐgwæ, *brÚgwæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *brÐwæ

*brehan?, germ., st. V.: nhd. aufleuchten, glänzen; ne. shine (V.); RB.: got., mnd.; Q.: PN; E.: vgl. idg. *bherý¨-, *bhrШ-, V., glänzen, Pokorny 141; W.: got. *brai¸-an?, st. V. (5), strahlen, glänzen; W.: mhd. brehen, st. V., erleuchten, glänzen, funkeln; L.: Falk/Torp 278, Seebold 132; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 53 (Brahvila, Bracila, Bravila), ? Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 486 (Bracila, Brachila, Bravila, Brachion, Birichon)

*brehæn?, germ.?, sw. V.: nhd. aufleuchten, glänzen; ne. shine (V.); RB.: an.; E.: s. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; W.: an. brj-õ, sw. V. (2), glänzen, funkeln

*brehwana-?, *brehwanaz, germ.?, Adj.: nhd. blinzelnd; ne. blinking (Adj.); RB.: ahd.; Hw.: s. *brehan?; E.: vgl. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141, EWAhd 2, 311; W.: ahd. brehan* 2, Adj., entzündet, triefend, triefäugig; L.: Heidermanns 140

*brÐhwæ?, germ.?, st. F. (æ): nhd. Blick; ne. look (N.); RB.: got.; E.: vgl. idg. *bherý¨-, *bhrШ-, V., glänzen, Pokorny 141; W.: got. bra¸* 2=1, st. N. (a), Braue, Zwinkern, Blick (, Lehmann B92); L.: Falk/Torp 279

*brÐhwæ, *brÚhwæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *brÐwæ

*brejan?, germ., sw. V.: nhd. riechen; ne. smell (V.); E.: s. idg. *bhrýg‑, *bhrag‑, V., riechen, Pokorny 163

*breka-, *brekam, germ., st. N. (a): nhd. Lärm; ne. noise; RB.: an., ae.; Hw.: s. *braka- (1); E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. bre-k-i, sw. M. (n), Brecher; W.: ae. bre-c, st. N. (a), Geräusch (N.) (1), Ton (M.) (2); W.: s. ae. brÏc‑l‑ian, sw. V., krachen, tönen, schallen; L.: Seebold 133

*brekan, germ., st. V.: nhd. brechen; ne. break (V.); RB.: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *bi‑, *far‑, *ga‑, *te‑, *uz‑; E.: idg. *bhre- (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: got. brik-an* 3, st. V. (4), brechen, zerstören, kämpfen, ringen, zerbrechen, vernichten (, Lehmann B97); W.: s. got. *bruk-n-an?, sw. V. (4), gebrochen werden; W.: ae. bre-c‑an (1), st. V. (4), brechen, zerbrechen, zerreißen, unterdrücken; W.: afries. bre-k-a 150?, st. V. (4), brechen, zerbrechen, für ungültig er­klären, reißen; nfries. brecken, V., brechen; W.: anfrk. *bre-k-an?, st. V. (4), brechen; W.: as. bre‑k‑an 5, st. V. (4), brechen, zerbrechen, zerreißen; mnd. brÐken, st. V., brechen; W.: s. as. brõk‑æn 2, sw. V. (2), krachen; mnd. braken, sw. V., krachen, Geräusch machen; W.: s. anfrk. *brõk-a?, st. F. (æ), »Brechen«, Brache; W.: ahd. brehhan* 65?, brechan*, st. V. (4), brechen, zerbrechen, zerpflücken, zerstören, abbrechen; mhd. brëchen, st. V., entzwei brechen, zerbrechen, brechen, reißen, pflücken, losbrechen; nhd. brechen, st. V., brechen, DW 2, 346; W.: s. ahd. brõhha* (1) 3, brõcha, st. F. (æ), sw. F. (n), »Brechen«, Brache, erstes Pflügen des Brachfeldes; mhd. brõche, st. F., Umbrechung des Bodens, unbesätes Land; nhd. Brache, F., Umbrechen des Bodens, unbesätes Land, Brache, DW 2, 282; L.: Falk/Torp 277, Seebold 132, EWAhd 2, 307, Kluge s. u. brechen

*brekaþæ-?, *brekaþæn, *brekaþa‑, *brekaþan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Kummer; ne. sorrow; RB.: ae.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. bre-c‑þ-a, sw. M. (n), Kummer

*brÐki-, *brÐkiz, *brÚki‑, *brÚkiz, germ., Adj.: nhd. brechend, zerbrechend, biegsam; ne. breaking (Adj.); RB.: ae., mnl., ahd.; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. *brÚ-c-e (1), Adj.; W.: s. mnl. overbrake, Adj., übermäßig; W.: ahd. *brõhhi (3)?, *brõchi?, (Adj.), biegsam; L.: Seebold 133, Heidermanns 140

*brÐkÆ-, *brÐkÆn, *brÚkÆ‑, *brÚkÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Brechen, Umbrechung, Brache; ne. breaking (N.); RB.: mnd., ahd.; Hw.: s. *brekan; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: mnd. brõk, brõke, F., Brache, Brachacker; W.: ahd. brõhhÆ* (1) 1, brõchÆ*, st. F. (Æ) (?), Brache, Brachfeld; mhd. brõche, st. F., »Brache«, unbesätes Land; s. nhd. Brache, F., Umbrechen des Bodens, unbesätes Land, Brache, DW 2, 282; L.: Heidermanns 141

*brÐkæ?, *brÚkæ, germ., st. F. (æ): nhd. Brechen, Umbrechung, Brache; ne. breaking (N.), fallow ground; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *brekan; E.: idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. *brÚ-c-e (2)?, M.; W.: s. ahd. brõhha* (1) 3, brõcha, st. F. (æ), sw. F. (n), »Brechen«, Brache, erstes Pflügen des Brachfeldes; mhd. brõche, st. F., Umbrechung des Bodens, unbesätes Land; nhd. Brache, F., Umbrechen des Bodens, unbesätes Land, Brache, DW 2, 282; L.: Seebold 133, Kluge s. u. Brache

*brekæ-, *brekæn, *breka‑, *brekan, germ., sw. M. (n): nhd. Brecher; ne. breaker; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *brekan; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. *bre-c-a, *bro-c-a, sw. M. (n), Brecher; W.: ahd. hðsbrehho* 1, hðsbrecho*, sw. M. (n), Einbrecher, Räuber; L.: Seebold 133

*brem-?, germ., sw. V.: nhd. sich unstet bewegen; ne. move (V.) unsteadily; Hw.: s. *breman, *bremusÆ; E.: Etymologie unbekannt; L.: Falk/Torp 279

*brema-, *bremam, germ., st. N. (a): nhd. Verbrämung?; ne. trimming (N.); RB.: as., ahd.; E.: vgl. idg. *bherem‑ (1), V., Sb., hervorstehen, Spitze, Kante, Pokorny 142; W.: as. *brem‑o? (2), Sb., Rand; vgl. mnd. bremen, sw. V., verbrämen; W.: ahd. brom* 2, st. M. (a?), Knospe, Fruchtknoten; nhd. Brom, M., Zweig, Ranke, DW 2, 396, (schweiz.) Brom, M., Knospe, Schweiz. Id. 5, 608; L.: Falk/Torp 262, EWAhd 2, 357

*breman, germ., st. V.: nhd. brüllen; ne. roar (V.); RB.: ae., ahd.; E.: idg. *bherem‑ (2), V., brummen, summen, Pokorny 142; s. idg. *bher‑ (4), V., brummen, summen, Pokorny 135; W.: ae. br’-m-m-an, sw. V., toben, brüllen; W.: ahd. breman* (1) 3, st. V. (4), brüllen; mhd. brëmen, st. V., brummen; W.: s. ahd. brummen* 1, sw. V. (1), schreien, ranzen, röhren; mhd. brummen, sw. V., brummen, summen; nhd. brummen, sw. V., brüllen, brummen, DW 2, 428; L.:Falk/Torp 279, Seebold 135, EWAhd 2, 316

*brÐmjæn, *brÐmja‑, *brÐmjan, *brÚmjæ‑, *brÚmjæn, *brÚmja‑, *brÚmjan, germ., Sb.: Vw.: s. *brÐmæ‑

*bremman?, germ.?, st. V.: nhd. brüllen; ne. roar; RB.: mhd.; E.: s. *breman; W.: mhd. brimmen, bremmen, st. V., brummen, brüllen, losfahren auf; L.: Seebold 136

*bremæ-, *bremæn, *brema‑, *breman, germ., Sb.: nhd. »Breme«, Bremse (F.) (2), Fliege, Stechfliege; ne. gad-fly; RB.: as., ahd.; E.: s. idg. *bherem‑ (2), V., brummen, summen, Pokorny 142; vgl. idg. *bher‑ (4), V., brummen, summen, Pokorny 135; W.: as. bre‑m‑o (1) 4, sw. M (n), Bremse (F.) (2); W.: as. bre‑m‑m‑ia 1, st. F. (jæ)?, sw. F. (n)?, Bremse (F.) (2); W.: ahd. bremo (1) 40, sw. M. (n), Bremse (F.) (2); mhd. brëme, brëm, sw. M., Bremse (F.) (2), Stechfliege; fnhd. brem, breme, M., F., Bremse (F.) (2); s. nhd. Bremse (F.) (2), M., Bremse (F.) (2), DW 2, 362; L.: Falk/Torp 279, Seebold 135, EWAhd 2, 315, Kluge s. u. Breme

*brÐmæ-, *brÐmæn, *brÐma‑, *brÐman, *brÐmjæ‑, *brÐmjæn, *brÐmja‑, *brÐmjan, *brÚmæ‑, *brÚmæn, *brÚma‑, *brÚman, *brÚmjæ‑, *brÚmjæn, *brÚmja‑, *brÚmjan, germ., Sb.: nhd. Brombeerstrauch; ne. bramble; RB.: ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bherem‑ (1), V., Sb., hervorstehen, Spitze, Kante, Pokorny 142; W.: ae. bræm, st. M. (a), Ginster; W.: as. *brõm?, Sb., Ginster; mnd. brõm, M., Brombeerstrauch, Ginster; W.: s. as. hio‑p‑brõm‑io* 2, hia-p-brõm-io*, hia-brõm-io*, sw. M. (n), Dornstrauch; W.: ahd. brõma 54, sw. F. (n), Dorn, Dornbusch, Dornstrauch, Brombeerstrauch, Kreuzdorn; mhd. brõme, sw. F., Holz; nhd. Brame, F., mehrere Arten von Dornsträuchern, DW 2, 294; W.: ahd. brema (1) 6, sw. F. (n), Dornbusch, Dornstrauch, Brombeerstrauch; mhd. brëme, sw. F., Dornstrauch; nhd. Breme, F., Dornbusch, Brombeerstrauch, DW 2, 362, (schweiz.) Bremen, F., Dornbusch, Brombeerstrauch, Schweiz. Id. 5, 601, (rhein.) Bremme, F., Dornbusch, Brombeerstrauch, Rhein. Wb. 1, 961; W.: s. ahd. brimma 10, pfrimma, phrimma, sw. F. (n), Ginster, Pfriemenkraut, Besenheide, Heidekraut; vgl. mhd. brimme, st. F., Heide (F.) (2), Ginster; fnhd. pfrime, phrimme, F., Pfriem, DW 13, 1795; nhd. Pfriem, Pfrieme, F., Ginster, DW 13, 1793; L.: Falk/Torp 262, EWAhd 2, 285, EWAhd 2, 315, EWAhd 2, 337

*bremusÆ, *brumusÆ, germ., sw. F. (n): nhd. Bremse (F.) (2), Fliege; ne. gad-fly; RB.: mnd., ahd.; E.: vgl. idg. *bherem‑ (2), V., summen, brummen, Pokorny 142; idg. *bher‑ (4), V., brummen, summen, Pokorny 135; W.: mnd. bromese, F., Bremse (F.) (2); W.: ahd. brimissa 3, st. F. (jæ)?, Fliege, Bremse (F.) (2); nhd. Bremse, F., Bremse (F.) (2), DW 2, 363; L.: Falk/Torp 279, EWAhd 2, 336

*brenda-?, *brendaz, germ., st. M. (a): nhd. Elenochs; ne. male elk; E.: idg. *bhrentos, M., Geweihträger, Hirsch, Pokorny 168; s. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; L.: Falk/Torp 279

*brengan, germ., st. V.: nhd. bringen; ne. bring; RB.: got., ae., afries., anfrk., ahd.; E.: s. idg. *bhrenk-, V., bringen, Pokorny 168; idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; idg. *ene¨-, *ne¨-, *en¨‑, *¤¨‑, *h1ne¨-, V., reichen, erreichen, erlangen, Pokorny 316; W.: got. bri-g-g-an 39, unr. st. V., sw. V., bringen, führen machen (, Lehmann B96); W.: ae. bri-ng‑an, brie-ng-an, bry-ng-an, st. V. (3a), sw. V., bringen, hervorbringen, führen, dar­bieten; W.: s. ae. br’-ng-an, sw. V. (1), bringen, hervorbringen, führen, dar­bieten; W.: afries. bra-ng-a 60?, bre-ng-a, bre-ndz-a, st. V. (3a), bringen, anzeigen, angeben; saterl. branga, V., bringen; W.: s. afries. bri-ng-a 22, sw. V. (1), bringen; W.: anfrk. bri-ng-an* 6, bri-ng-on, st. V. (3a), bringen, zurückbringen, zuführen; W.: ahd. bringan 340, anom. V., bringen, geben, führen, hervorbringen, austauschen; mhd. bringen, anom. V., bringen, vollbringen, machen; nhd. bringen, st. V., bringen, gehören, werfen, hervorbringen, DW 2, 384; L.: Falk/Torp 279, Seebold 136, EWAhd 2, 338, Kluge s. u. bringen

*brengæ-?, *brengæn, germ.?, sw. F. (n): nhd. Brust; ne. breast; RB.: an.; E.: s. idg. *bhrenk‑, V., Adj., Sb., hervorstehen, steil, Hügel, Pokorny 167; W.: an. bring-a, sw. F. (n), Brust; L.: Falk/Torp 279

*brenka-, *brenkaz, *brinka‑, *brinkaz, germ., st. M. (a): nhd. Hügel, Rand, Anhöhe, Brink; ne. hill; RB.: an., as.; E.: s. idg. *bhrenk‑, V., Adj., Sb., hervorstehen, steil, Hügel, Pokorny 167; W.: an. brekk-a, sw. F. (n), steiler Hügel; W.: s. as. *brink?, st. M. (a?, i?), Rand, Hügel; mnd. brink, M., Rand, Ackerrain; L.: Falk/Torp 277

*brenkæ-, *brenkæn, *brinkæ‑, *brinkæn, germ., sw. F. (n): nhd. Hügel, Rand, Anhöhe, Brink; ne. hill; RB.: an., as.; E.: s. idg. *bhrenk‑, V., Adj., Sb., hervorstehen, steil, Hügel, Pokorny 167; W.: an. brekk-a, sw. F. (n), steiler Hügel; W.: s. as. *brink?, st. M. (a?, i?), Rand, Hügel; mnd. brink, M., Rand, Ackerrain; L.: Falk/Torp 277

*brennan, germ., st. V.: nhd. brennen; ne. burn (V.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *an‑, *far‑, *uz‑; Hw.: s. *branda‑; Q.: PN (1./2. Jh.); E.: vgl. idg. *bhereu-, *bhreu-, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143; idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: got. bri-n-n-an* 1, st. V. (3,1), brennen (, Lehmann B98); W.: an. bre-n-n-a (1), st. V. (3a), brennen; W.: s. an. bre-n-n-a (2), sw. V. (1), verbrennen; W.: ae. bior-n‑an, bier-n‑an, beor-n-an, st. V. (3b), brennen; W.: s. ae. bÏr-n‑an, b’r-n-an, sw. V. (1), verbrennen, verzehren, anzünden; W.: afries. bar-n-a 50?, ber-n-a, bur-n-a (2), sw. V. (1), st. V. (3a), brennen, verbrennen, anzünden; saterl. barna, V., brennen; W.: as. bri‑n‑n‑an 10, st. V. (3a), verbrennen, brennen; s. mnd. bernen, barnen, burnen, sw. V., brennen, verbrennen; W.: ahd. brinnan* 52, st. V. (3a), brennen, glühen, leuchten, verbrennen, entbrennen; mhd. brinnen, st. V., brennen, leuchten, glänzen; nhd. brinnen, st. V., brennen, DW 2, 391; L.: Falk/Torp 263, Seebold 137, EWAhd 2, 342, Kluge s. u. Brand, brennen; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 53 (Brinno?), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 486 (Brinno?)

*brennæ-, *brennæn, germ., sw. F. (n): nhd. Brennen; ne. burn (N.); RB.: got., ahd.; E.: s. *brennan; W.: got. bri-n-n-æ 4, sw. F. (n), Fieber; W.: ahd. brinna* 1, sw. F. (n), »Brenne«, Brennen, Qual, Röstpfanne; L.: Falk/Torp 137, EWAhd 2, 342

*brerda-?, *brerdaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Rand, Ufer; ne. shore; RB.: ae.; E.: idg. *bhrozdh‑, Sb., Stachel, Kante, Tanne, Pokorny 110; vgl. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: ae. breor-d, brer-d, brear-d, st. M. (a), Rand, Fläche, Ufer

*brestan, germ., st. V.: nhd. bersten; ne. burst (V.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *far‑, *te‑; Hw.: s. *brekan; E.: vgl. idg. *bhres-, V., bersten, brechen, krachen, prasseln, Pokorny 169; W.: got. *bris-t-an?, st. V. (3), bersten, brechen; W.: s. got. *bru-st-jan, sw. V. (1), sprossen; W.: vgl. got. *bal-g-bru-s-t (?), Sb., Balgbersten; W.: an. bres-t-a (1), st. V. (3b?, 4?), bersten, krachen; W.: ae. bers-t‑an, st. V. (3b), bersten, brechen, fehlen, fallen, ent­kommen, zerbrechen; W.: afries. bers-t-a* 5, st. V. (3b), bersten, gebrechen, fehlen; W.: anfrk. bres-t-an* 1, bres-t-on, st. V. (3b), fehlen; W.: as. bres‑t‑an* 4, st. V. (3b), bersten, krachen, gebrechen (V.); mnd. bersten, st. V., bersten; W.: ahd. brestan* 80, st. V. (3b, 4?), mangeln, bersten, zerbersten, zerbrechen, reißen; mhd. brësten, bresten, st. V., brechen, reißen, bersten, mangeln; nhd. bresten, bersten, st. V., bersten, brechen, reißen, DW 1, 1527, 2, 373; L.: Falk/Torp 280, Seebold 139, EWAhd 2, 321, Kluge s. u. bersten

*brestu-, *brestuz, germ., st. M. (u): nhd. Gebrechen; ne. handicap (N.); RB.: an., ae., ahd.; Hw.: s. *brestan; E.: s. idg. *bhres‑, V., bersten, brechen, krachen, prasseln, Pokorny 169; W.: an. bres-t-r, st. M. (u), Bruch (M.) (1), Riss, Krach, Mangel (M.); W.: ae. byrs-t (1), st. M. (i), Verlust, Unglück, Beleidigung, Schaden (M.); W.: ahd. bresto 4, sw. M. (n), Mangel (M.), Schaden (M.), Fehlen, Einsturz, Zusammenbrechen; mhd. breste, sw. M., Schaden (M.), Mangel (M.), Fehlen; nhd. Breste, M., Schaden (M.), Fehl, Mangel (M.), DW 2, 372; W.: s. ahd. bresta (1) 1, sw. F. (n), Mangel (M.), Fehlen; nhd. (schweiz.) Breste, F., Mangel (M.), Fehlen, Schweiz. Id. 5, 844; L.: Falk/Torp 280

*brÐþa-?, *brÐþaz, *brÚþa‑, *brÚþaz, *brÐda‑?, *brÐdaz, *brÚda‑, *brÚdaz, germ., Adj.: nhd. heiß, hastig, hitzig; ne. hot, in a hurry; RB.: an.; E.: s. idg. *bherÐ‑, *bhrÐ‑, *bheræ‑, *bhræ‑, Sb., Hauch, Dunst; vgl. idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: an. brõ-Œ-r, Adj., schnell, hurtig; L.: Falk/Torp 263

*brÐþi-?, *brÐþiz, *brÚþi‑, *brÚþiz, germ., st. M. (i): nhd. Dunst, Atem, Hauch, Brodem; ne. breath; RB.: ae.; E.: s. idg. *bherÐ‑, *bhrÐ‑, *bheræ‑, *bhræ‑, Sb., Hauch, Dunst, Pokorny 133; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: ae. brÚ-þ, st. M. (a), Brodem, Geruch, Duft, Gestank, Ausdünstung, Dampf (M.) (1); L.: Falk/Torp 263

*breþma-?, *breþmaz, germ., st. M. (a): nhd. Hauch, Brodem, Atem; ne. breath; RB.: ahd.; W.: s. ahd. brõdam* 3, st. M. (a), Brodem, Dunst, Dampf (M.) (1), Gluthauch; mhd. brÀdem, st. M., Dunst; nhd. Brodem, Broden, M., Dunst, Hauch, DW 2, 396; L.: Falk/Torp 263

*breuska-?, *breuskam, *breutska‑?, *breutskam, germ., st. N. (a): nhd. Knorpel; ne. cartillage; RB.: an.; E.: s. idg. *bhreus‑ (1), V., schwellen, sprießen, Pokorny 170; idg. *bhreu‑, V., sprießen, schwellen, Pokorny 169; W.: an. brjæsk, st. N. (a), Knorpel; L.: Falk/Torp 281

*breusta-, *breustam, germ., st. N. (a): nhd. Brust; ne. breast; RB.: an., ae., afries., as.; E.: s. idg. *bhreus‑ (1), V., schwellen, sprießen, Pokorny 170; vgl. idg. *bhreu‑, V., sprießen, schwellen, Pokorny 169; W.: an. brjæ-s-t, st. N. (a?), Brust, Giebel (M.) (1), Sinn, Geist; W.: ae. bréo-s-t, st. M. (a), st. F. (æ), st. N. (a), Brust; W.: afries. briõ-s-t* 8, F., Brust; W.: as. brio‑s‑t* 38, breo-s-t*, st. N. (a), Brust; mnd. borst, F., Brust, Busen; L.: Falk/Torp 283

*breutan (1), *brautan, germ., st. V.: nhd. brechen; ne. break (V.); RB.: an., ae., ahd.; E.: vgl. idg. *bhrÁu‑ (1), *bhrÈ‑, V., schneiden, abschaben, brechen, Pokorny 169; idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. brjæ-t-a, st. V. (2), brechen, vernichten; W.: ae. bréo-t‑an, st. V. (2), brechen, zerbrechen, zerstören, töten; W.: s. ae. bríe-t-an, sw. V., zerbrechen, zerstören; W.: s. ahd. bruzzÆ* 2, st. F. (Æ), Hinfälligkeit, Vergänglichkeit, Gebrechlichkeit; W.: s. ahd. brædi* 11, Adj., schwach, angegriffen, dünn, hinfällig, kraftlos; mhd. bræde, brãde, Adj., gebrechlich, schwach; L.: Falk/Torp 271, Seebold 141

*breutan (2)?, germ., st. V.: nhd. knospen; ne. bud (V.); RB.: ahd.; E.: vgl. idg. *bhreu‑, V., sprießen, schwellen, Pokorny 169; W.: ahd. broz* 9, st. N. (a), »Broß«, Knospe, Spätfeige; mhd. broz, st. N., Knospe, Sprosse; nhd. Broß, M., Broß, Knospe, DW 2, 399; L.: Falk/Torp 281, Seebold 142, EWAhd 2, 363

*breutska‑?, *breutskam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *breuska‑?

*breuþan, germ., st. V.: nhd. zerfallen (V.); ne. fall (V.) apart; RB.: ae., afries., ahd.; E.: s. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. bréo-þ-an, st. V. (2), verfallen (V.), vergehen, umkommen, entarten, zerstören; W.: afries. breu-d 1?, Sb., Ziehen; W.: ahd. briodan* 1, st. V. (2), zerfallen (V.), vergehen, zugrunde gehen; L.: Seebold 142, EWAhd 2, 347

*brÐwi-, *brÐwiz, *brÚwi‑, *brÚwiz, germ., st. M. (i): nhd. Augenlid, Lid; ne. eye-lid; RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *bregdan; E.: s. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; W.: ae. brÚw, brõw, bréaw, brÐg, st. M. (i), Braue, Augenlid; W.: as. brõw‑a* 1, brõh-a*, st. F. (æ?, wæ?), sw. F. (n)?, Braue; s. mnd. brõn, F. Pl., Brauen; W.: ahd. brõwa 14, st. F. (æ), Braue, Augenbraue, Vorsprung, Anhöhe, Augenlid, Oberlid; mhd. brõ, sw. F., st. F., Braue; nhd. Braue, F., Braue, DW 2, 321; L.: Falk/Torp 279

*brÐwæ, *brÚwæ, *brÐhwæ, *brÚhwæ, *brÐgwæ, *brÚgwæ, germ., st. F. (æ): nhd. Augenlid, Lid; ne. eye-lid; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *bregdan; E.: s. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; W.: as. brõw‑a* 1, brõh-a*, st. F. (æ?, wæ?), sw. F. (n)?, Braue; s. mnd. brõn, F. Pl., Brauen; W.: ahd. brõwa 14, st. F. (æ), Braue, Augenbraue, Vorsprung, Anhöhe, Augenlid, Oberlid; mhd. brõ, sw. F., st. F., Braue; nhd. Braue, F., Braue, DW 2, 321; L.: Falk/Torp 279, EWAhd 2, 302, Kluge s. u. Braue

*brewwan, germ., sw. V.: nhd. wallen (V.) (1), sieden, gären, brauen; ne. well (V.), boil (V.), brew (V.); RB.: got., ae., afries., mnl., as., ahd.; E.: s. idg. *bhereu-, *bhreu-, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143; vgl. idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: got. *bre-u-w-an, sw. V. (3), wallen (V.) (1), sieden; W.: ae. bréo-w-an, st. V. (2), brauen; W.: afries. brið-w-a* 2, st. V. (2), brauen; nnordfries. bruwen, V., brauen; W.: mnl. brouwen, V., brauen; W.: as. *br‑euw‑an?, st. V. (2a?), brauen; W.: mhd. briuwen, brðwen, priuwen, st. V., brauen, Bier brauen, machen; W.: s. ahd.? briuhðs* 1, st. N. (a), Brauhaus, Brauerei; mhd. briuhðs, N., Brauhaus; s. nhd. Brauhaus, N., Brauhaus, DW 2, 323; L.: Falk/Torp 21, Seebold 143, Kluge s. u. brauen

*brezda-, *brezdaz, germ., st. M. (a): nhd. Rand, Ufer; ne. shore, edge; RB.: ae., as., ahd.; E.: idg. *bhrozdh‑, Sb., Stachel, Kante, Tanne, Pokorny 110; vgl. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: ae. breor-d, brer-d, brear-d, st. M. (a), Rand, Fläche, Ufer; W.: as. bror‑d 1, st. M. (a?), Rand, Einfassung; W.: ahd. brart 10, st. M. (a), Rand, Kante, Einfassung, Vordersteven; nhd. (bay.) Brart, M., Rand, Kante, Vorderschiff, Schmeller 1, 363, (steir.) Brat, M., Rand, Kante, Vorderschiff, Unger/Khull 106; W.: ahd. brort* 12, st. M. (a?), »Borte«, Rand, Einfassung, Vordersteven, Band (N.); nhd. Brort, M., Bord, DW 2, 397, (bay./steir.), Brort, M., Rand, Schmeller 1, 363, Unger/Khull 119; L.: Falk/Torp 266, EWAhd 2, 294

*bri-?, germ., V.: nhd. kochen; ne. cook (V.), boil (V.); Hw.: s. *brÆwa­‑; E.: idg. *bherÂ‑, *bhrÂ‑, V., aufwallen, sich heftig bewegen, Pokorny 132; s. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; L.: Falk/Torp 280

Brigantinus lacus, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Bodensee; Q.: ON (1. Jh.); E.: s. Brigantium

Brigantium, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Bregenz; Q.: ON (1. Jh. ­v. Chr.); E.: s. kelt. *brig‑, Adj., hoch; s. idg. bhereh, Adj., hoch, erhaben, Pokorny 140; vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128

*bridgila‑, *brigdilaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *bregila‑

*brik?, germ., F.: nhd. Brett; ne. board (N.); RB.: an.; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. brÆk (1), F., Brett, Scheidewand, kurze Bank; L.: Falk/Torp 280

*brinka‑, *brinkaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *brenka‑

*brinkæ‑, *brinkæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *brenkæn

*britt-?, *brittul?, germ.?, Sb.: nhd. Schnittlauch; ne. chive; I.: Lw. lat. brittola; E.: s. lat. brittola, F., »Zwiebellein«, Zwiebelchen, Zwiebelart?; weitere Etymologie unklar

*briþæ-?, *briþæn, germ.?, Sb.: nhd. Breite, Fläche; ne. broadth, plane; RB.: afries.; E.: vgl. idg. *sper‑ (6), *per‑ (6), *sprei‑, V., streuen, säen, sprengen, sprühen, spritzen, Pokorny 993?; vgl. idg. *per‑ (1), *perý‑, *prÐ‑, V., sprühen, spritzen, prusten, schnauben, Pokorny 809?; idg. *bhri‑, *bhroØ‑, V., streuen, ausschütten?; W.: afries. bre-d-e 1?, F., Fläche

*brÆwa-, *brÆwaz, germ., st. M. (a): nhd. Sud, Gekochtes, Brei; ne. mash (N.); RB.: ae., as., ahd.; E.: s. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: ae. brÆ-w, brÆ-g, st. M. (a), Brei, Suppe; W.: as. br‑Æ 1, st. M. (wa?), Brei; mnd. brÆ, brÆg, M., Brei; W.: ahd. brÆo 37, brÆ, st. M. (wa?), Brei, Mus, Grütze (F.) (1); mhd. brÆe, brÆ, st. M., sw. M., Brei, Hirse; nhd. Brei, M., Brei, Mus, Grütze (F.) (1), DW 2, 353; L.: Falk/Torp 280, EWAhd 2, 346, Kluge s. u. Brei

*brædi-?, *brædiz, germ., st. M. (i): nhd. Hitze, Brut; RB.: ae., mhd.; E.: s. idg. *bherÐ‑, *bhrÐ‑, *bheræ‑, *bhræ‑, Sb., Hauch, Dunst, Pokorny 133; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: ae. bræ‑d, st. F. (i), Brut, Brüten; W.: mhd. bruot, pruot, st. F., st. M., Brut, Brüten, Hitze, Ausbrüten, Brützeit; nhd. Brut, F., Brut; L.: Falk/Torp 264

*brædjan, germ., sw. V.: nhd. brüten; ne. brood (V.); RB.: ae., ahd.; E.: s. idg. *bherÐ‑, *bhrÐ‑, *bheræ‑, *bhræ‑, Sb., Hauch, Dunst, Pokorny 133?; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: ae. brÚ-d-an (1), sw. V., braten, backen, kochen; W.: ahd. bruoten 25, sw. V. (1a), brüten, ausbrüten, warm halten, wärmen; mhd. brüeten, sw. V., brüten, erwärmen, nähren; nhd. brüten, sw. V., brüten, ausbrüten, DW 2, 454; L.: Kluge s. u. brüten

*brogil-?, germ.?, Sb.: nhd. Gehege, Baumgarten, Brühl; ne. enclosure, orchard; I.: Lw. gall. brogilos; E.: s. gall. brogilos

*bræjan, *bræwjan, germ., sw. V.: nhd. sengen, brühen; ne. parch (V.), scald; RB.: got., mnl., mnd., ahd.; E.: vgl. idg. *bherÐ-, *bhrÐ-, *bheræ-, *bhræ-, Sb., Hauch, Dunst, Pokorny 133; idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: got. *bræ-jan?, sw. V. (1), brühen; W.: s. ? krimgot. broe 1, Sb., Brot; W.: mnl. broeien, V., brühen; W.: mnd. brogen, broien, sw. V., brühen, kochen; W.: ahd. firbruoen* 1, sw. V. (1a), verbrühen, verbrennen, vernichten; mhd. verbrüejen, sw. V., verbrühen, versengen; nhd. verbrühen, sw. V., verbrennen, verbrühen, DW 25, 178; L.: Falk/Torp 264, EWAhd 2, 389, Kluge s. u. brühen

Brocomagus, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Brumath im Elsass; Q.: ON (2. Jh.); E.: kelt. Herkunft, vielleicht von einem kelt. Wort für Dachs, kelt. *brokko‑, Sb., Dachs; kelt. *mago‑, Sb., Ebene; vgl. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108?; idg. *meh, *me‑, *meh, *me‑, *meh2‑, Adj., groß, Pokorny 708?

*bræk, *brækæ, germ., st. F. (æ): nhd. Steiß, Hose, Beinkleid, Hinterteil; ne. trousers; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; RB.: ; Q.: (300); E.: kelt. braca; idg. *bhre- (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; W.: got. *brok-s, st. Sb., Hose; W.: an. bræ-k, st. F. (æ), Hose, Beinkleider; W.: ae. bræ-c (2), st. F. (kons.), Hose; W.: s. ae. bra-c-c-a-s, M. Pl., Hosen; W.: afries. bræk 1, F., Hose, Bruch (M.) (3); W.: as. bræk* (2) 2, st. F. (athem.), Hose; mnd. bræk, F., Hose; W.: ahd. bruoh* (1) 35, st. F. (athem.), Hose, Lendenschurz, Beinkleider; mhd. bruoch, st. F., Hose, Unterhose; nhd. Bruch, F., Hose, Unterhose, Niederkleid, DW 2, 410; L.: Falk/Torp 280, EWAhd 2, 390, Kluge s. u. Bruch 3, Backe 3

*bræka-, *brækam, germ., st. N. (a): nhd. Sumpf, Sumpfland, Bach, Bruch (M.) (2); ne. swamp, marshland, brook; RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *bræka‑ (M.); E.: Etymologie unbekannt; W.: s. ae. bræc (1), st. M. (a), Bach; W.: s. as. *bræk? (1), st. M. (a), Sumpf, Bruch (M.) (2); mnd. bræk, N., Spalt, Bruch (M.) (1); W.: ahd. bruoh* (2) 10, st. N. (a)?, st. M. (a)?, Bruch (M.) (2), Sumpf, Moor, Morast; mhd. bruoch, st. N., st. M., Moorboden, Sumpf; nhd. Bruch, N., M., Bruch (M.) (2), Moor, Sumpf, DW 2, 410; L.: Falk/Torp 278, EWAhd 2, 394, Kluge s. u. Bruch 2

*bræka-, *brækaz, germ., st. M. (a): nhd. Sumpf, Sumpfland, Bach, Bruch (M.) (2); ne. swamp, brook; RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *bræka‑ (N.); E.: Etymologie unbekannt; W.: ? ae. bræc (1), st. M. (a), Bach; W.: as. *bræk? (1), st. M. (a), Sumpf, Bruch (M.) (2); mnd. bræk, N., Spalt, Bruch (M.) (1); W.: ahd. bruoh* (2) 10, st. N. (a)?, st. M. (a)?, Bruch (M.) (2), Sumpf, Moor, Morast; mhd. bruoch, st. N., st. M., Moorboden, Sumpf; nhd. Bruch, N., M., Bruch (M.) (2), Moor, Sumpf, DW 2, 410; L.: Falk/Torp 278, EWAhd 2, 394, Kluge s. u. Bruch 2

*bræka‑?, *brækaz, germ.?, Adj.: nhd. bunt; ne. coloured; E.: s. idg. *mer‑ (2), V., flimmern, funkeln, Pokorny 733; L.: Falk/Torp 280

*brækan?, st.? germ.?, V.: nhd. zimmern; ne. timber (V.); RB.: as.; E.: Etymologie unbekannt; W.: as. brôk‑an* 1, st. V. (3a), beugen?, zimmern?; L.: Seebold 144

*bræmi-?, *bræmiz, germ.?, Adj.: nhd. berühmt; ne. famous (Adj.); E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. brÊ-m-e, brÐ-m-e, Adj., berühmt, hervorragend; L.: Heidermanns 141

*bræmjan?, germ.?, sw. V.: nhd. rühmen; ne. praise; RB.: ae.; E.: s. *hræmi‑; W.: ae. brÊ-man (1), brÐ-m-an (1), sw. V., ehren, preisen, erheben, rühmen, erfüllen; L.: Heidermanns 141

*bræþar, *bræþer, germ., M. (kons.): nhd. Bruder; ne. brother; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *bhr˜tér, *bhráh2ter, *bhréh2ter, *bhréh2tær, M., Angehöriger, Verwandter, Bruder, Pokorny 163; W.: got. bræ-þar, 150=149, bruder, krimgot., st. M. (r), Bruder (, Lehmann B100); W.: got. bræ-þr-ahan-s 1, sw. M. (n) Pl., Brüder (, Lehmann B101); W.: an. bræŒ-ir, M. (kons.), Bruder; W.: ae. bræþor, M. (r), Bruder; W.: afries. bræther 50?, M. (kons.), Bruder; nnordfries. brödder, broer, M., Bruder; W.: anfrk. bruother* 6, st. M. (r), Bruder; W.: as. bræthar 18, st. M. (er), Bruder; mnd. bræder, M., Bruder; W.: ahd. bruoder 162, M. (er), Bruder; mhd. bruoder, st. M., Bruder, Klostergeistlicher, Wallfahrer; nhd. Bruder, M., Bruder, DW 2, 417; L.: Falk/Torp 280, EWAhd 2, 385, Kluge s. u. Bruder

*bræþer, germ., M.: Vw.: s. *bræþar

*bræwjan, germ., sw. V.: Vw.: s. *bræjan

*bræwæ, germ., st. F. (æ): nhd. Brücke?, Damm?, Braue; ne. bridge (N.)?, dam (N.)?; RB.: an., as.; E.: s. idg. *bhrð‑ (2), *bhrÐu‑, Sb., Balken, Prügel, Brücke, Pokorny 173; W.: an. brð, st. F. (æ), Brücke; W.: as. *brð?, Sb., Brücke; L.: Falk/Torp 281

*bru-?, germ.?, V.: nhd. wallen, brennen; ne. well (V.), burn (V.); Hw.: s. *bruþa‑, *brauda‑; E.: idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; L.: Falk/Torp 281

*bru-?, germ.?, V.: nhd. brechen; ne. break (V.); RB.: got.; E.: vgl. idg. *bhres-, V., bersten, brechen, krachen, prasseln, Pokorny 169; idg. *bhrÁu- (1), *bhrÈ-, V., schneiden, schaben, brechen, Pokorny 169; idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: got. *bru-st-jan, sw. V. (1), sprossen; W.: got. *bru-t-æn?, sw. V. (2), knospen; W.: s. got. *bru-t-s?, st. Sb., Knospe;

*bru-, germ.?, Sb.: nhd. Braue; ne. brow; E.: s. idg. *bhrð‑ (1), Sb., Braue, Pokorny 172

*bruda‑, *brudam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *bruþa‑

*brðdi‑, *brðdiz, *brðþi-, *brðþiz, germ., st. F. (i): nhd. Braut, Neuvermählte, junge Frau am Tag ihrer Hochzeit; ne. bride; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. ‑gumæn, ‑hlaufti‑, ‑laupi‑; Q.: (3. Jh.); E.: vgl. idg. *mru‑, V., sprechen; W.: got. brð-þ-s* 1, st. F. (i), Neuvermählte, Schwiegertochter, junge Frau (, Lehmann B108?); W.: an. brð-Œ-r (1), st. F. (i), Braut (F.) (1), Geliebte, Gattin, Weib; W.: ae. br‘‑d, st. F. (i), Braut (F.) (1), Gattin, Frau, junge Frau; W.: afries. brei-d 1?, brÐ-d, brei-d, st. F. (i), Braut (F.) (1); nnordfries. breed, breid, brid, F., Braut; W.: anfrk. *brð-d?, st. F. (i), Braut (F.) (1); W.: as. brð‑d 13, st. F. (i), Braut (F.) (1), Frau, Gattin; mnd. brðt, F., Braut (F.) (1); W.: ahd. brðt (1) 39, st. F. (i), Braut (F.) (1), junge Frau, Schwiegertochter; mhd. brðt, st. F., Adoptivtochter, Schwiegertochter, Vermählte, Braut (F.) (1), junge Frau, Beischläferin; nhd. Braut, F., Braut (F.) (1), Neuvermählte, DW 2, 329; W.: lat.-ahd.? bruta 2, F., Schwiegertochter, Braut des Sohnes; L.: Kluge s. u. Falk/Torp 282, Braut 1

*brðdigumæ-, *brðdigumæn, *brðdiguma‑, *brðdiguman, germ., sw. M. (n): nhd. Bräutigam; ne. bridegroom; RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. *brðdi‑, *gumæn; W.: an. brðŒ-gum-i, sw. M. (n), Bräutigam; W.: ae. br‘-d-gum-a, br‘-d-i-gum-a, sw. M. (n), »Bräutigam«; W.: afries. brei-d-gom-a 1, brÐ-d‑gom-a, sw. M. (n), Bräutigam; nnordfries. breedigam, briadgom, M., Bräutigam; W.: anfrk. brð-d-e-gom-o 1, sw. M. (n), Bräutigam; W.: as. brð‑d‑i‑gum‑o* 2, brð-d-i-gom-o*, sw. M. (n), Bräutigam, Ehemann; mnd. brðdegam, M., Bräutigam; W.: ahd. brðtigoum* 4, st. M. (a?, i?), Bräutigam; W.: ahd. brðtigomo 35, brðtgomo*, sw. M. (n), Bräutigam, Freier (M.) (2), junger Ehemann; mhd. briutegome, sw. M., Bräutigam; nhd. Bräutigam, M., Bräutigam, DW 2, 335; W.: ahd. brðtigoumo* 2, sw. M. (n), Bräutigam; mhd. briutegoume, sw. M., Bräutigam; s. nhd. Bräutigam, M., Bräutigam, DW 2, 335; L.: Falk/Torp 282, Kluge s. u. Bräutigam

*brðdihlaufti-, *brðdihlauftiz, germ., st. F. (i): nhd. Brautlauf, Hochzeit; ne. wedding procession; RB.: ae., as., ahd.; E.: s. *brðdi‑, *hlaufti‑; W.: ae. br‘‑d‑hlop, st. N. (a), Brautlauf, Hochzeit; W.: as. brð‑d‑hlôh‑t* 1, brð-d-hlôf-t*, st. M. (i), st. F. (i), »Brautlauf«, Hochzeit; mnd. brðtlacht, F., »Brautlauf«, Hochzeit; W.: ahd. brðtlouft* 32, st. M. (i), st. F. (i), »Brautlauf«, Hochzeit; mhd. brðtlouft, brðtlouf, st. M., st. F., st. N., Brautlauf, Hochzeit; nhd. Brautlauft, M., F., Brautlauf, DW 2, 337; L.: Falk/Torp 282, Kluge s. u. Brautlauf

*brðdilaupi-, *brðdilaupiz, germ., st. M. (i): nhd. Brautlauf, Hochzeit; ne. wedding procession; RB.: as., ahd.; E.: s. *brðdi‑, *hlaupa‑; W.: s. as. brð‑d‑hlôh‑t* 1, brð-d-hlôf-t*, st. M. (i), st. F. (i), »Brautlauf«, Hochzeit; mnd. brðtlacht, F., »Brautlauf«, Hochzeit; W.: ahd. brðtlouft* 32, st. M. (i), st. F. (i), »Brautlauf«, Hochzeit; mhd. brðtlouft, brðtlouf, st. M., st. F., st. N., Brautlauf, Hochzeit; nhd. Brautlauft, M., F., Brautlauf, DW 2, 337; L.: Falk/Torp 282

*brugi?, germ., Sb.: nhd. Brücke, Gestell; ne. bridge (N.), frame (N.); E.: s. idg. *bhrð‑ (2), *bhrÐu‑, Sb., Balken (M.), Prügel, Brücke, Pokorny 173

*brugjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Brücke; ne. bridge (N.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *brugjæn; E.: s. idg. *bhrð‑ (2), *bhrÐu‑, Sb., Balken, Prügel, Brücke, Pokorny 173; W.: an. brygg-ja, sw. F. (n), Brücke, Hafendamm, Landungsplatz; W.: ae. bry-cg, st. F. (jæ), Brücke; W.: afries. bre-g-g-e 10, st. F. (jæ), Brücke; saterl. bregge; W.: as. bru‑g‑g‑ia* 2, st. F. (jæ), sw. F. (n), Brücke; mnd. brugge, F., Brücke; W.: ahd. brugga 23, st. F. (jæ), sw. F. (n), Brücke; mhd. brugge, brügge, st. F., sw. F., Brücke, Gerüst; nhd. Brücke, F., Brücke, DW 2, 414; L.: Falk/Torp 281, EWAhd 2, 370, Kluge s. u. Brücke

*brugjæ-, *brugjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Brücke; ne. bridge (N.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *brugjæ‑; Q.: ON; E.: s. idg. *bhrð‑ (2), *bhrÐu‑, Sb., Balken, Prügel, Brücke, Pokorny 173; W.: an. brygg-ja, sw. F. (n), Brücke, Hafendamm, Landungsplatz; W.: ae. bry-cg, st. F. (jæ), Brücke; W.: afries. bre-g-g-e 10, st. F. (jæ), Brücke; saterl. bregge; W.: as. bru‑g‑g‑ia* 2, st. F. (jæ), sw. F. (n), Brücke; mnd. brugge, F., Brücke; W.: ahd. brugga 23, st. F. (jæ), sw. F. (n), Brücke; mhd. brugge, brügge, st. F., sw. F., Brücke, Gerüst; nhd. Brücke, F., Brücke, DW 2, 414; L.: Falk/Torp 281, EWAhd 2, 370; Son.: Ortsname Brügge

*bruhsmæ-?, *bruhsmæn, germ.?, Sb.: nhd. Brachsen, Brassen, Dorsch; ne. bream, codfish; RB.: an.; E.: vgl. idg. *bherý¨‑, *bhrШ‑, V., glänzen, Pokorny 141; idg. *bher‑ (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: an. bro-s-m-a, sw. F. (n), Brachsen; L.: Falk/Torp 278

*brðkan, germ., st. V.: nhd. brauchen, gebrauchen; ne. need (V.); RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhrðg-, Sb., V., Frucht, genießen, gebrauchen, Pokorny 173; idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133?; W.: got. brðk-jan 10, unr. sw. V. (1), gebrauchen, brauchen, anwenden; W.: ae. brð-c-an, st. V. (2), brauchen, genießen, besitzen, teil­nehmen, essen, halten; W.: afries. brð-k-a 24, st. V. (2), brauchen, gebrauchen; nfries. bruwcken, V., brauchen; W.: as. brð‑k‑an 6, st. V. (2a), brauchen, genießen; vgl. mnd. brðken, sw. V., brauchen; W.: ahd. brðhhan* 21, brðchan*, st. V. (2a), brauchen, gebrauchen, verwalten, ausüben, genießen; s. mhd. brðchen, sw. V., brauchen, gebrauchen, benützen; nhd. brauchen, sw. V., brauchen, gebrauchen, nutzen, DW 2, 315; W.: s. ahd. brðhhen* 16, brðchen*, sw. V. (1a), brauchen, gebrauchen, benutzen, verwenden; mhd. brðchen, sw. V., brauchen, genießen; nhd. brauchen, sw. V., brauchen, gebrauchen, nutzen, DW 2, 315; L.: Falk/Torp 281, Seebold 140, EWAhd 2, 364, Kluge s. u. brauchen

*bruki-, *brukiz, germ., Adj.: nhd. zerbrechlich; ne. breakable; RB.: ae., afries., mhd.; Hw.: s. *brekan; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. bry-c‑e (3), Adj., gebrechlich, zerbrechlich, wertlos, vergänglich; W.: afries. *bre-tz-e, Adj., gebrochen, versehrt; W.: s. mhd. schifbruche, Adj., schiffbrüchig; L.: Heidermanns 141

*bruki-, *brukiz, germ., st. M. (i): nhd. Bruch (M.) (1), Gebrochenes, Riss; ne. breach, fissure; RB.: ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *brekan, *brukæn; E.: s. idg. *bhrðg‑, Sb., V., Frucht, genießen, gebrauchen, Pokorny 173; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. bry-c-e (1), bri-c-e (1), st. M. (i), Bruch (M.) (1), Bruchstück; W.: afries. bre-k‑e 25?, bre-z-e, st. M. (i), Bruch (M.) (1), Verletzung, Abbrechen, Brüche, Strafe, Sünde; saterl. breke, brek; W.: as. bruk‑i 1, st. M. (i), Bruch (M.) (1), Riss; mnd. bræk, broke, bröke, M., Bruch (M.) (1), Spalt, Scharte; W.: ahd. bruh 7, st. M. (i), Bruch (M.) (1), Riss, Bruchstück, Bruchstelle, abgebrochenes Stück, Riss, Ausbruch; mhd. bruch, st. M., Bruch (M.) (1), Brechen, Riss, Bruchteil; nhd. Bruch, M., Bruch (M.) (1), Riss, DW 2, 407; W.: ahd. broh* (2) 2, st. M. (a?, i?), Bruch (M.) (1), Bruchstück, Getöse; vgl. mhd. bruch, st. M., Bruch (M.) (1), Brechen, Riss, Bruchteil, Schaden (M.), Mangel (M.), Vergehen, Untreue; vgl. nhd. Bruch, M., Bruch (M.) (1), Riss, DW 2, 407; L.: Falk/Torp 277, Seebold 133, EWAhd 2, 374, Kluge s. u. Bruch 1

*brðki-, *brðkiz, germ., Adj.: nhd. brauchbar, nützlich; ne. useful; RB.: got., ae., ahd.; Hw.: s. *brðkan; E.: vgl. idg. *bhrðg-, Sb., V., Frucht, genießen, gebrauchen, Pokorny 173; idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133?; W.: got. brðk-s 7, Adj. (i/ja), brauchbar (, Lehmann B103); W.: ae. br‘-c-e, brÆ-c-e, Adj., brauchbar, nützlich; W.: ahd. brðhhi* 2, brðchi*, Adj., »brauchbar«, nützlich, heilsam, heilbringend, förderlich; L.: Seebold 140, Heidermanns 142

*brðki-, *brðkiz, germ., st. M. (i): nhd. »Brauch«, Gebrauch; ne. use (N.), custom; RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *brðkan; E.: idg. *bhrðg‑, Sb., V., Frucht, genießen, gebrauchen, Pokorny 173; s. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. bro-c (3), M., Nutzen, Gebrauch; W.: ae. bry‑c-e (2), bri-c-e (2), st. M. (i), Gebrauch, Genuss, Dienst, Gewinn, Nutzen; W.: ahd. brðh* 1, st. M. (i), »Brauch«, Gebrauch; mhd. brðch, st. M., Brauch; nhd. Brauch, M., Gebrauch, Brauch, DW 2, 313; L.: Seebold 140

*brukæ?, germ.?, st. F. (æ): nhd. Brocken (M.); ne. broken piece; RB.: got.; E.: vgl. idg. *bhre- (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; W.: got. *bruk-a?, st. F. (æ), Brocken (M.)

*brukæn, germ., sw. V.: nhd. brechen; ne. break (V.); RB.: ae., ahd.; Hw.: s. *brekan; E.: idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; s. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. bro-c‑ian, sw. V. (2), zerdrücken, verletzen, beschädigen, belästigen, tadeln, bedrücken, unterdrücken; W.: ahd. brohhæn* 2, brochæn*, sw. V. (2), zerbrechen, brechen, bröckeln, zerbröckeln; L.: Seebold 133

*brukæ‑, *brukæn, *bruka‑, *brukan, germ., sw. M. (n): nhd. Gebrechen, Brocken (M.); ne. defect (N.), broken piece; RB.: got., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhre- (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; W.: got. *bruk-a?, st. F. (æ), Brocken (M.); W.: ae. bro-c (1), M., Brocken (M.); W.: as. brok‑k‑o* 1, sw. M. (n), Brocken (M.); s. mnd. brocke; W.: ahd. brokko* 1, brocko*, brocco*, sw. M. (n), Brocken, Stück, kleines Backwerk; mhd. brocke, sw. M., Brocken; nhd. Brocke, M., Brocken, DW 2, 393; L.: Seebold 133

*brukula-?, *brukulaz, germ., Adj.: nhd. brechend; ne. breaking (Adj.); RB.: ae., mnd.; E.: s. idg. *bhre‑ (1), V., brechen, krachen, Pokorny 165; vgl. idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. *‑bru-c‑ol, Adj., brechend; W.: mnd. brokel, Adj., gebrechlich; L.: Heidermanns 142

*brummæ-?, *brummæn?, *brumma‑, *brumman?, germ.?, Sb.: nhd. Brombeerstrauch; ne. bramble; RB.: ae.; E.: s. idg. *bherem‑ (1), V., Sb., hervorstehen, Spitze, Kante, Pokorny 142; W.: ae. brÊm-el, brÊm-er, st. M. (a), Dornstrauch, Brombeerstrauch; L.: Falk/Torp 262

*brumusÆ?, germ., F.: nhd. Bremse (F.) (1), Fliege; ne. gad-fly; E.: s. *bremusÆ

*brðna-, *brðnaz, germ., Adj.: nhd. braun, rotbraun, funkelnd, glänzend, scharf; ne. brown; RB.: got., an., ae., afries., mnl., as., ahd.; E.: idg. *bhrouno-, *bhrðno-, Adj., braun, Pokorny 136; s. idg. *bher- (5), Adj., glänzend, hellbraun, braun, Pokorny 136; W.: got. *brð-n-s, Adj. (a), braun, glänzend; W.: an. brð-n-n (1), Adj., braun; W.: ae. brð‑n, Adj., braun, dunkel, glänzend; W.: afries. brð-n 3, Adj., braun; saterl. brun, Adj., braun; W.: mnl. bruun, Adj., braun, dunkel; W.: as. *brð‑n?, Adj., braun, glänzend; mnd. brðn, Adj., braun; W.: ahd. brðn (1) 22, Adj., »braun«, dunkel, schwarzbraun, rotbraun; mhd. brðn, Adj., braun, dunkelfarbig; nhd. braun, Adj., braun, bräunlich, DW 2, 323; L.: Falk/Torp 264, EWAhd 2, 374, Kluge s. u. braun, Heidermanns 143

*brunadæ-, *brunadæn, *brunada‑, *brunadan, *brunaþæ‑, *brunaþæn, *brunaþa‑, *brunaþan, germ., sw. M. (n): nhd. Brennen, Jucken, Hitze; ne. itch (N.); E.: s. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; idg. *gÝhrenu‑, Sb., V., Hervorsprudelndes, Brand, brennen; W.: ae. bru-n‑eþ-a, sw. M. (n), Brennen, Jucken; W.: ahd. brunnido* 2, sw. M. (n), »Brennen«, Jucken, Brandgeruch; W.: ahd. bronado* 1, sw. M. (n), Krätze (F.) (2); L.: Falk/Torp 263, Seebold 138, EWAhd 2, 381

*brunæ-?, *brunæn, *bruna‑, *brunan, germ., sw. M. (n): nhd. Brand; ne. fire (N.); RB.: ahd.; E.: idg. *bhrenu‑, V., Sb., brennen, Brand; idg. *gÝh¥nø‑?, V., brennen?; W.: vgl. ahd. brant 65, st. M. (a?, i), Brand, Brandscheit, Brenneisen, Holzscheit, Feuerbrand, Brennbolzen; mhd. brant, st. M., Feuerbrand, brennendes Holzscheit, Feuersbrunst, Brennen; nhd. Brand, M., Brand, DW 2, 294; L.: Falk/Torp 263

*brunaþæ‑, *brunaþæn, *brunaþa‑, *brunaþan, germ., sw. M. (n): Vw.: s. *brunadæ‑

*brundi-, *brundiz, germ., st. F. (i): nhd. Brand; ne. fire (N.); E.: vgl. idg. *gÝh¥nw-?, V., brennen; idg. *bhrenu-, V., Sb., brennen, Brand; W.: got. *bran-d-s (2), *branþs, st. M. (a), Schwert; W.: vgl. got. *bran-d-s (1), st. M. (a), Brand; W.: vgl. got. *bran-d-a?, sw. M. (n), Feuerbrand, Brand; W.: vgl. an. brand-r (1), st. M. (a), Brand, Brennholz; W.: vgl. ae. bran-d (2), bron-d (2), st. M. (a), Schwert; W.: vgl. ae. bran-d (1), bron-d (1), st. M. (a), Feuer, Flamme, Brand, Fackel; W.: vgl. afries. bran-d 50?, bron-d, st. M. (a), Brand, Brennen, Feuerbrand, Brandwunde; W.: vgl. as. brand* 3, st. M. (a?, i?), Brand, brennendes Holzscheit; mnd. brant, M., Brand, Glut; W.: vgl. ahd. brant 65, st. M. (a?, i), Brand, Brandscheit, Brenneisen, Holzscheit, Feuerbrand, Brennbolzen; mhd. brant, st. M., Feuerbrand, brennendes Holzscheit, Feuersbrunst, Brennen; nhd. Brand, M., Brand, DW 2, 294; L.: Falk/Torp 263

*brungi-, *brungiz, germ., st. M. (i): nhd. Bringen; ne. bringing (N.); RB.: as., ahd.; E.: s. *brengan; W.: s. as. hê‑m‑brung 1, st. M. (a?, i?), »Heimbringen«, Heimkehr; mnd. hêmbrenginge, heimbrenginge, F., »Heimbringung«, Einbringung der Braut in das Haus des Mannes; W.: s. ahd. heimbrung 7, st. M. (a?, i?), »Heimkehr«, Einkünfte, Rückführung; L.: Seebold 136

*bruni-, *bruniz, germ., st. M. (i): nhd. Brand, Brennen; ne. fire (N.); RB.: an., ae., anfrk.; E.: s. idg. *bhrenu‑, V., Sb., brennen, Brand; idg. *gÝh¥nø‑?, V., brennen?; W.: an. brun-i, st. M. (i?), Brand, Brennen; W.: ae. bry-n-e, st. M. (i), Brand, Feuer, Flamme, Fackel, Hitze, Ent­zündung; W.: anfrk. brun-n-i* 1, st. M. (i?, ja?), Brandopfer; L.: Falk/Torp 263, Seebold 138

*brðni-, *brðniz, germ., st. F. (i): nhd. Braue; ne. brow; RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bhrð‑ (1), Sb., Braue, Pokorny 172; W.: an. brð-n (1), st. F. (i), Braue, Wandvorhang in der Kirche; W.: ae. brð, Sb., Braue, Lid, Wimper; L.: Falk/Torp 281

*brðnjan, germ.?, sw. V.: nhd. »bräunen«, schmücken; ne. decorate; RB.: ahd.; E.: s. *brðna‑; W.: ahd. brðnen* 1, sw. V. (1a), »bräunen«, schmücken, Farbenpracht verleihen; mhd. brðnen, sw. V., bräunen; nhd. bräunen, sw. V., röten, bräunen, DW 2, 326; L.: Heidermanns 143

*brunjæ-, *brunjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Brünne, Brustharnisch; ne. breastplate; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Q.: PN; I.: kelt. Lw.; E.: Lw. kelt., air. bruinne, Sb., Brust; vgl. idg. *bhreus- (1), V., schwellen, sprießen, Pokorny 170; idg. *bhreu-, V., schwellen, sprießen, Pokorny 169; W.: got. bru-n-j-æ* 2, sw. F. (n), Brustharnisch, Brünne (, Lehmann B104); W.: an. bryn-ja, sw. F. (n), Brünne; W.: ae. byr-n-e, sw. F. (n), Brünne; W.: s. ae. bry-n-ig‑e, sw. F. (n), Brünne; W.: as. bru‑n‑n‑ia* 1, st. F. (jæ), sw. F. (n), Brünne, Brustharnisch?; vgl. mnd. brünne, brönje, bronnie, bronnige, F., Brünne; W.: ahd. brunna 30, st. F. (jæ), sw. F. (n), »Brünne«, Brustpanzer, Brustharnisch, Rüstung; mhd. brünne, st., sw. F., Brustharnisch; nhd. Brünne, F., Brünne, Brustpanzer, DW 2, 435; W.: ahd. brunnÆ* 3?, st. F. (Æ), »Brünne«, Brustpanzer, Brustharnisch, Rüstung; s. mhd. brünne, st. F., sw. F., Brustharnisch; nhd. Brünne, F., Brünne, Brustpanzer, DW 2, 435; W.: ahd. brunia* 7, lat.‑ahd.?, F., »Brünne«, Harnisch; s. mhd. brünje, st. F., sw. F., Brustharnisch; vgl. nhd. Brünne, F., »Brüne«, Brustpanzer, DW 2, 435; L.: Falk/Torp 282, EWAhd 2, 379, Kluge s. u. Brünne; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 487 (Brunichildis, Bilichildis, Bronigildes, Brunigild, Brunihild), Jochum-Godglück, Schiltolf, Uuafanheri und andere, S. 63 (Brunichildis)

*brunnæ-, *brunnæn, *brunna‑, *brunnan, germ., sw. M. (n): nhd. Quelle, Born; ne. spring (N.) of water; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhrun-, Sb., Hervorsprudelndes, Quelle, Pokorny 144; idg. *bhereu-, *bhreu‑, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., wallen (V.) (1), sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 143; idg. *bher- (2), V., wallen (V.) (1), sieden, aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: got. bru-n-n-a 2, krimgot., sw. M. (n), Brunnen, Quelle, Born (, Lehmann B105); W.: an. bru-n-n-r, st. M. (a), Quell, Brunnen; W.: ae. bur-n‑a, bru-n-n-a, sw. M. (n), Born, Quell, Bach, Brunnenwasser; W.: afries. bur-n-a (1) 3, sw. M. (n), Born, Quelle, Brunnen; nfries. bearne; W.: anfrk. bru-n-n-o* 1, sw. M. (n), Brunnen, Quelle, Born; W.: as. *bor‑n?, Sb., Born, Brunnen, Quelle; vgl. mnd. borne, born, M., Brunnen; W.: ahd. brunno 58, sw. M. (n), Brunnen, Quelle, Born, Wasser, Ursprung; mhd. brunne, sw. M., Brunnen, Quelle, Quellwasser, Ursprung, Harn; nhd. Brunne, Brunnen, M., Quell, Brunnen, DW 2, 433; L.: Falk/Torp 264, Seebold 144, EWAhd 2, 381, Kluge s. u. Brunnen

*brunæ-?, *brunæn, *bruna‑, *brunan, germ., sw. M. (n): nhd. Quelle, Born, Brunnen; ne. spring (N.) of water; RB.: afries.; E.: idg. *bhrun‑, Sb., Hervorsprudelndes, Quelle, Pokorny 144; s. idg. *bhereu‑, *bhreu‑, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: afries. bur-n-a (1) 3, sw. M. (n), Born, Quelle, Brunnen; nfries. bearne

*brunsti-, *brunstiz, germ., st. F. (i): nhd. »Brunst«, Brand; ne. fire (N.); RB.: got., ahd.; E.: idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: got. *bru-n-st-s, st. F. (i), Brennen, Brand; W.: ahd. brunst* 12, st. F. (i), »Brunst«, »Brennen«, Brand, Glut, Hitze; mhd. brunst, st. F., Brennen, Brand, Glut, Hitze; nhd. Brunst, F., Feuersbrunst, Entzündung des Opfers, Morgenröte, Brunst, DW 2, 437; L.: Falk/Torp 263, Seebold 138, EWAhd 2, 384, Kluge s. u. Brunst

*brus-?, germ., V.: nhd. brechen, krachen?; ne. break (V.), crackle (V.); RB.: ahd.; E.: idg. *bhreus‑ (2), V., zerbrechen, zerschlagen (V.), Pokorny 171; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ahd. brusk* 2, brusc*, st. N. (a), »Brüsch«, Knospe, Schössling, Strauchgewächs; nhd. Brüsch, N., »Brüsch« (Art stacheliges Kraut), DW 2, 443; L.: Falk/Torp 282

*brðsjan?, germ.?, sw, V.: nhd. zerbrechen, zerstoßen; ne. break (V.) apart; E.: s. *brausjan

*bruska?, germ.?, Sb.: nhd. Überbleibsel, Spreu; ne. chaff; E.: s. idg. *bhreus‑ (2), V., zerbrechen, zerschlagen (V.), Pokorny 171; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133

*bruska-, *bruskaz, germ.?, Sb.: nhd. Gestrüpp; ne. thicket; E.: s. idg. *bhreus‑ (3), *bhrÈs‑, V., brausen, wallen (V.) (1), rauschen, sprießen, Pokorny 171

*bruskan?, germ.?, sw. V.: nhd. knistern; ne. crackle (V.); E.: s. idg. *bhreus‑ (3), *bhrÈs‑, V., brausen, wallen (V.) (1), rauschen, sprießen, Pokorny 171

*brusmæ-, *brusmæn, *brutsmæ‑, *brutsmæn, germ., sw. F. (n): nhd. Brosame; ne. crumb (N.); RB.: as., ahd.; E.: s. idg. *bhreus‑ (2), V., zerbrechen, zerschlagen (V.), Pokorny 171; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: as. bro‑s‑m‑a 1, st. F. (æ), sw. F. (n), Krümchen, Brosamen; s. mnd. bræsme, bræseme, Sb., Brosame, Brocken; W.: s. as. bro‑s‑m‑o* 1, sw. M. (n), Krümchen, Brosamen; mnd. bræsme, bræseme, Sb., Brosame, Brocken; W.: ahd. bræsama* 15, st. F. (æ), sw. F. (n), Brosame, Krume, Krümel, Brocken; mhd. bræseme, st. F., sw. F., Brosame, Krume; nhd. Brosame, F., Brosame, Krume, DW 2, 398; L.: EWAhd 2, 357, Kluge s. u. Brosame

*brussa-?, *brussaz, germ.?, Adj.: nhd. zerfallen (Adj.), geschmolzen; ne. broken, molten; E.: s. idg. *bhreus‑ (2), V., zerbrechen, zerschlagen (V.), Pokorny 171; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133

*brusti- (1), *brustiz, germ., st. F. (i): nhd. Brust; ne. breast; RB.: got., an., afries., mnl., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhreus- (1), V., schwellen, sprießen, Pokorny 170; idg. *bhreu-, V., sprießen, schwellen, Pokorny 169; W.: got. bru-s-t-s 6, F. (kons.) Pl., Brust, (Eingeweide), Herz, Gemüt (, Lehmann B106); W.: an. brjæ-s-t, st. N. (a?), Brust, Giebel (M.) (1), Sinn, Geist; W.: afries. bru-s-t 6, bur-s-t, bor-s-t, st. F. (i), Brust; saterl. brust; W.: mnl. borst, F., Brust; W.: as. brio‑s‑t* 38, breo-s-t*, st. N. (a), Brust; mnd. borst, F., Brust, Busen; W.: ahd. brust (2) 85, st. F. (i, athem.), Brust, Herz, Inneres; mhd. brust, st. F., Brust, Bekleidung der Brust, Herz; nhd. Brust, F., Brust, Knospe, Bruch (M.) (1), DW 2, 443; L.: Falk/Torp 283, EWAhd 2, 399, Kluge s. u. Brust

*brusti- (2), *brustiz, germ., st. M. (i), st. F. (i): nhd. Bruch (M.) (1), Riss, Gebrechen; ne. breach, fissure, handicap (N.); RB.: ae., as., ahd.; E.: s. idg. *bhres‑, V., bersten, brechen, krachen, prasseln, Pokorny 169; W.: ae. byrs-t (1), st. M. (i), Verlust, Unglück, Beleidigung, Schaden (M.); W.: as. *brus‑t? (1), st. F. (i), Riss, Spalt; mnd. borst, burst, F., Gebrechen, Bruch (M.) (1), Mangel (M.); W.: ahd. brust (1) 1, st. F. (i), »Bersten«, Riss; mhd. brust, st. F., st. M., Bruch (M.) (1), Gebrechen; nhd. Brust, F., Brust, Knospe, Bruch (M.) (1), DW 2, 443; W.: ahd. brust (1) 1, st. F. (i), »Bersten«, Riss; mhd. brust, st. F., st. M., Bruch (M.) (1), Gebrechen; nhd. Brust, F., Brust, Knospe, Bruch (M.) (1), DW 2, 443; L.: Falk/Torp 280, Seebold 139, EWAhd 2, 402

*bruta-, *brutam, germ., st. N. (a): nhd. Stück, Bruchstück; ne. piece; RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bhrÁu‑ (1), *bhrÈ‑, V., schneiden, abschaben, brechen, Pokorny 169; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. bro-t, st. N. (a), Bruch (M.) (1), Bruchstück, Watstelle, Krampf; W.: ae. *bro-t, st. N. (a); L.: Seebold 141

*brutjæ-, *brutjæn, *brutja‑, *brutjan, germ., sw. M. (n): nhd. Brecher, Verteiler; ne. breaker, divider; RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bhrÁu‑ (1), *bhrÈ‑, V., schneiden, abschaben, brechen, Pokorny 169; vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. bry-t-i, sw. M. (n), Hausvogt, Verwalter, Vorschneider; W.: ae. bry-t‑t‑a, sw. M. (n), Verteiler, Austeiler, Spender, Geber; L.: Seebold 141

*brutsmæ‑, *brutsmæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *brusmæ‑

*bruþa-, *bruþam, *bruda‑, *brudam, germ., st. N. (a): nhd. Brühe; ne. broth; RB.: got., an., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhereu-, *bhreu-, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143; idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: got. *bru-þ?, N. (a), Brühe; W.: an. bro-Œ, st. N. (a), Brühe; W.: ae. bro-þ, bro-ht, st. N. (a), Brühe; W.: as. bro‑th 1?, st. N. (a), Brühe; mnd. brot, Sb., Brühe; W.: ahd. brod 17, st. N. (a), Brühe, Suppe, Lauge; mhd. brod, st. N., Brühe, Suppe, Lauge; nhd. Brod, N., Brühe, Masse, DW 2, 395; L.: Falk/Torp 281, Seebold 143, EWAhd 2, 353, Kluge s. u. brodeln

*brðþi-, *brðþiz, germ., st. F. (i): Vw.: s. *brðdi‑

*brðwæ?, germ.?, st. F. (æ): nhd. Brauen (N.); ne. brewing (N.); Hw.: s. *brewwan; E.: s. idg. *bhereu-, *bhreu-, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143; vgl. idg. *bher- (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132

*bruwwan?, germ.?, sw. V.: nhd. brauen, wallen (V.) (1), sieden, gären; ne. ferment (V.), boil (V.); RB.: an.; Hw.: s. *brewwan; E.: idg. *bhereu‑, *bhreu‑, *bherÈ‑, *bhrÈ‑, *bhreh1ø‑, V., sich heftig bewegen, wallen (V.) (1), kochen, Pokorny 143; vgl. idg. *bher‑ (2), V., aufwallen, sich heftig bewegen, kochen, Pokorny 132; W.: an. bru-g-g-a, sw. V., brauen; L.: Falk/Torp 281

*bruzda-, *bruzdaz, germ., st. M. (a): nhd. Spitze, Kante, Rand; ne. point (N.), edge; RB.: an., ae., as., ahd.; E.: idg. *bhrozdh‑, Sb., Stachel, Kante, Tanne, Pokorny 110; vgl. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: an. bro-d-d-r, st. M. (a), Spitze, Pfeil, Wurfspeer, Strahl, kleiner Fischschwarm; W.: ae. bror-d, st. M. (a), Spitze, Keim, Blatt; W.: ae. bro-d, Sb., Zweig, Schössling; W.: as. bror‑d 1, st. M. (a?), Rand, Einfassung; W.: ahd. brort* 12, st. M. (a?), »Borte«, Rand, Einfassung, Vordersteven, Band (N.); nhd. Brort, M., Bord, DW 2, 397, (bay./steir.), Brort, M., Rand, Schmeller 1, 363, Unger/Khull 119; L.: Falk/Torp 266, EWAhd 2, 294

*bruzdjan, germ., sw. V.: nhd. stechen, sticken; ne. stitch (V.), embroider; RB.: got., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bhrozdh-, Sb., Stachel, Kante, Tanne, Pokorny 110; idg. *bhar-, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: got. *bru-zd-æn?, sw. V. (2), sticken; W.: ae. bry-r-d-an, sw. V. (1), anstacheln, reizen, ermutigen; W.: as. bror‑d‑on* 1, sw. V. (2), sticken; W.: ahd. brortæn* 9, sw. V. (2), besticken, verbrämen, verzieren, durchwirken; W.: s. lat.‑ahd.?, brustus* 2, brusdus*, Adj., Sb., gestickt, Stickerei (= brustum?)

*bu-?, germ.?, anom. V.: nhd. sein (V.), werden; ne. be, become; RB.: ae.; Hw.: s. *beww‑; E.: idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: ae. béo-n, bío-n, anom. V., sein (V.), werden; L.: Falk/Torp 272, Seebold 112

*bud‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 487 (Arsibod, Droctebodes, Fredebod, Launebodis, Mellobod?, Silibudi)

*buda-, *budam, germ., st. N. (a): nhd. Gebot; ne. order (N.); RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; E.: s. idg. *bheudh‑, V., wach sein (V.), wecken, beobachten, erkennen, erkennen machen, Pokorny 150; W.: an. boŒ, st. N. (a), Gebot, Einladung, Gastmahl, Botschaft; W.: ae. bod, st. N. (a), Gebot, Befehl, Vorschrift, Predigt, Eingebung; W.: afries. bod 40, st. N. (a), Gebot, Angebot, Aufgebot; saterl. bad; W.: anfrk. *bod?, st. N. (a); W.: as. *bod?, st. N. (a); W.: ahd. bot* 1, st. N. (a), »Gebot«, Ausspruch, Beschluss; mhd. bot, st. N., Gebot, eine Partie im Spiel, Versammlung aller Mitglieder einer Zunft; fnhd. bot, N., Gebot, Angebot, DW 2, 271; nhd. (dial.) Bot, N., Gebot, Ausspruch, Schweiz. Id. 4, 1890, Fischer 1, 1322, Schmeller 1, 309, Ochs 1, 300, Rhein. Wb. 1, 884; L.: Falk/Torp 274, Seebold 109

*budaga-?, *budagaz, germ., Adj.: nhd. gewachsen; ne. grown; RB.: ae., ahd.; E.: s. idg. *bheudh‑, V., wach sein (V.), wecken, beobachten, erkennen, erkennen machen, Pokorny 150; W.: ae. bod‑ig, st. N. (a), Körper, Rumpf, Rahmen, Hauptteil; W.: s. ahd. botah 13, st. M. (a?), Leichnam, Leiche, Rumpf, Kadaver, Körper; mhd. botech, st. M., Rumpf, Leichnam; nhd. Bottech, M., Körper, Rumpf, DW 2, 278, (schwäb.) Bottich, M., Körper, Rumpf, Fischer 1, 1327

*buddinjæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *budinæ

*buddinæ, *buddinjæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *budinæ

Budeliacum, lat.-germ.?, ON: nhd. Büdlich; Q.: ON; E.: Herkunft unklar, germ.?

*budila-, *budilaz, germ., st. M. (a): nhd. Büttel; ne. beadle; RB.: ae., as., ahd.; Hw.: s. *beudan; E.: s. idg. *bheudh‑, V., wach sein (V.), wecken, beobachten, erkennen, erkennen machen, Pokorny 150; W.: ae. byd-el, st. M. (a), Büttel, Herold, Vorläufer, Prediger; W.: as. bud‑il 1, st. M. (a), Büttel; mnd. bodel, M., Büttel, Gerichtsdiener; W.: ahd. butil 10, st. M. (a), Büttel, Diener, Gerichtsdiener; mhd. bütel, st. M., Büttel, Bote, Diener; nhd. Büttel, M., Bote, Büttel, DW 2, 581; L.: Seebold 109, EWAhd 2, 478, Kluge s. u. Büttel

*bðdila-, *bðdilaz, germ., st. M. (a): nhd. Beutel (M.) (1); ne. pouch (N.); RB.: afries., as., ahd.; E.: s. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: afries. bð-del 1, st. M. (a), Beutel (M.) (1), Tasche; saterl. bul; W.: afries. bÐd-el 1?, st. M. (a), Beutel (M.) (1); W.: as. bð‑d‑il 1, st. M. (a), Beutel (M.) (1); mnd. bðdel, M., Beutel, Tasche; W.: ahd. bðtil 12, st. M. (a), Beutel (M.) (1), Geldbeutel, Börse (F.) (1); mhd. biutel, st. M., st. N., Beutel (M.) (1), Beutelsieb, Tasche; nhd. Beutel, M., Beutel (M.) (1), angehängte Tasche, DW 1, 1750; L.: Falk/Torp 275, EWAhd 2, 478, Kluge s. u. Beutel

*budinjæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *budinæ

*budinæ, *budinjæ, *buddinæ, *buddinjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Bottich, Bütte, Fass, Tonne (F.) (1); ne. butt, vat; RB.: ae., as., ahd.; I.: Lw. lat. butina; E.: s. lat. butina, F., Flasche, Gefäß; gr. but…nh (bytínÐ), put…nh (pytínÐ), F., umflochtene Weinflasche; unter Einfluss von lat. mlat. buttis, F., Weinschlauch, Fass, Schlauch; vgl. idg. *beu‑ (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: ae. byden, st. F. (æ), Bütte (F.) (2), Fass, Tonne (F.) (1), Maß; W.: as. bud‑in 2, st. F. (jæ), Bütte (F.) (2); mnd. bode, boden, bodene, bodde, budde, F., Bütte (F.) (2); W.: ahd. butin 14?, butina*, butinna*, st. F. (jæ), Bütte (F.) (2), Bottich, Fass, Kufe (F.) (2); mhd. büten, st. F., sw. F., Gefäß, Bütte (F.) (2); s. nhd. Butte, Bütte, F., Butte, Zuber, DW 2, 579; L.: Falk/Torp 275, EWAhd 2, 479, Kluge s. u. Bütte

*budla-, *budlam, *buþla‑, *buþlam, germ., st. N. (a): nhd. Haus, Wohnung, Hof; ne. house (N.), dwelling (N.), farm (N.); RB.: ae., afries., as.; E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: ae. bo-l-d, bo-l-t (2), bo-t-l, st. N. (a), Haus, Wohnung, Halle, Tempel; W.: ae. *by-tl‑e, st. N. (a); W.: afries. bæ-del 19, st. N. (a), bewegliche Habe, Vermögen, Erbschaft, Bodel; nostfries. budel, bodel; W.: afries. *bo-l-d, st. N. (a), Haus; nnordfries. bol, boel, böl; W.: as. bæ‑dal* 2, st. M. (a), Grundbesitz; mnd. bðdel, N., Grundbesitz; W.: as. *bu‑t‑il?, st. M.? (a), Wohnung, ...büttel; L.: Seebold 126

*budma-, *budmaz, *butma‑, *butmaz, *buþma‑, *buþmaz, germ., st. M. (a): nhd. Boden; ne. bottom (N.); RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *bhudhmen, *budhm¤, Sb., Boden, Pokorny 174; W.: an. bot-n, st. M. (a), Boden, Grund; W.: ae. botm, bodan, st. M. (a), Boden, Grund, Abgrund; W.: ae. bytm-e, bytn-e, byþm-e, Sb., Kiel (M.) (2), Talhaupt; W.: afries. bodem* 1, boden, st. M. (a), Boden; nnordfries. bom; W.: as. both‑om* 1, st. M. (a), Grund, Boden; mnd. bodem, boddeme, boddem, M., Boden, Gestell, Grund; W.: ahd. bodam* 34, st. M. (a), Boden, Grund, Fundament, Deck, Kiel; mhd. bodem, boden, st. M., Boden, Grund, Kornboden, Schiff, Floß, Bodenstück; nhd. Boden, M., Boden, DW 2, 210; W.: s. ahd. budiming* 8, st. M. (a), Bauch, Bauchfell, Netzhaut; mhd. budeminc, st. M., Bauch, Bauchfell, Netzhaut; nhd. (bay.) Büdeming, M., Bauch, Bauchfell, Schmeller 1, 212; L.: Falk/Torp 275, EWAhd 2, 222, Kluge s. u. Boden

*budæ-, *budæn, *buda‑, *budan, germ., sw. M. (n): nhd. Bote, Verkünder; ne. messenger; RB.: an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *beudan; E.: s. idg. *bheudh‑, V., wach sein (V.), wecken, beobachten, erkennen, erkennen machen, Pokorny 150; W.: an. boŒ-i (1), sw. M. (n), Bote, Verkünder; W.: ae. bod‑a, sw. M. (n), Bote, Herold, Apostel, Prophet, Engel; W.: afries. bod-a 18, sw. M. (n), Bote, Beauftragter; nfries. bode, baade, M., Bote; W.: anfrk. bod-o* 1, sw. M. (n), Bote; W.: as. bod‑o 29, sw. M. (n), Bote, Gesandter; mnd. bode, M., Bote; W.: ahd. boto 86, sw. M. (n), »Bote«, Gesandter, Engel, Abgesandter, Apostel; mhd. bote, sw. M., Bote, Abgesandter; nhd. Bote, M., Bote, DW 2, 271; L.: Falk/Torp 279, Seebold 109, EWAhd 2, 259, Kluge s. u. Bote

*bug-?, germ.?, sw. V.: nhd. fegen; ne. sweep; RB.: got.; E.: vgl. idg. *bheug- (2), *bheugh-, V., wegtun, reinigen, befreien, sich retten, Pokorny 152; W.: got. *baug-jan, sw. V. (1), fegen

*bugi-, *bugiz, germ., st. M. (i): nhd. Bogen; ne. bow (N.); RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: an. bug-r, st. M. (i), Biegung, Krümmung, Haken, Ring; W.: ae. byg-e (1), st. M. (i), Biegung, Ecke; L.: Seebold 111

*bugila-, *bugilaz, germ., st. M. (a): nhd. Bügel; ne. bow (N.); RB.: an., as.; E.: s. idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: an. byg-il-l, st. M. (a), Bügel; W.: as. *bug‑il?, st. M. (a), Bügel; L.: Seebold 111

*bugjan, germ., sw. V.: nhd. winden, tauschen, kaufen; ne. wind (V.), exchange (V.), buy; RB.: got., an., ae., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bheug- (3), *bheugh-, V., biegen, Pokorny 152; keine sichere Etymologie; W.: got. bug-jan* 9, unr. sw. V. (1), kaufen, verkaufen (, Lehmann B109); W.: an. byg-g-ja (1), sw. V. (1), heiraten, kaufen, ausleihen, verpachten; W.: ae. bycg-an, sw. V. (1), kaufen, bezahlen, erwerben, lösen, beschaf­fen (V.), verkaufen; W.: as. bug‑g‑ian* 2, sw. V. (1), kaufen, bezahlen; W.: s. ahd. bugidi* 1, st. N. (ja), Aufgeld, Unterpfand, Kaufgeld; W.: s. ahd. bugihaft* 1, Adj., gewunden, gekrümmt, reich an Krümmungen; L.: Falk/Torp 274, Seebold 111

*bugæ-, *bugæn, *buga‑, *bugan, germ., sw. M. (n): nhd. Bogen, Wölbung; ne. bow (N.), vault (N.); RB.: got., an., ae., afries., anfrk., ahd.; Vw.: s. *alina‑, *regan‑; Hw.: s. *beugan; E.: vgl. idg. *bheug- (3), *bheugh-, V., biegen, Pokorny 152; W.: got. *bog-a 1, boga, krimgot., sw. M. (n), Bogen (, Lehmann B87); W.: an. bog-i, sw. M. (n), Bogen, Blutstrahl; W.: ae. bog‑a, sw. M. (n), Bogen; W.: afries. bog-a 15, sw. M. (n), Bogen, Ohrring; saterl. boge; W.: anfrk. bog-o* 3, sw. M. (n), Bogen; W.: ahd. bogo 34, sw. M. (n), Bogen, Wölbung, Halbkreis; mhd. boge, sw. M., Bogen, Halbkreis, Regenbogen, Sattelbogen; nhd. Boge, Bogen, M., Bogen, DW 2, 218, 219; L.: Falk/Torp 273, Seebold 111, EWAhd 2, 227, Kluge s. u. Bogen

*buhila-, *buhilaz, germ., st. M. (a): nhd. Hügel, Bühl, Beule; ne. hill, boil (N.); RB.: an., ahd.; E.: s. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: s. an. bæla, sw. F. (n), Beule; W.: ahd. buhil 16, st. M. (a), »Bühel«, »Bühl«, Hügel, Anhöhe, Berg; mhd. bühel, st. M., Hügel; nhd. Bühel, Bühl, M., Hügel, DW 2, 496; L.: Falk/Torp 274

*buhsja?, germ.?, F.: nhd. Büchse; ne. box (N.); RB.: ahd.; E.: s. lat. buxis, F., Büchse; gr. pux…j (pyxís), F., Büchse aus Buchsbaumholz, Arzneibüchse; W.: ahd. buhsa, F., Büchse, Dose, Kästchen; mhd. bühse, sw. F., st. F., Büchse, eiserne Beschläge, Feuerrohr, Geschütz; nhd. Büchse, F., Büchse, Schießgewehr, DW 2, 476; W.: ahd. buhsa 14, sw. F. (n), Büchse, Dose, Kästchen; s. afries. *bus-s-e 1, F., Büchse

*buhti-, *buhtiz, germ., st. F. (i): nhd. Bucht, Krümmung; ne. bay; RB.: an., ae.; Hw.: s. *buhtæ; E.: s. idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: an. bæt (2), st. F. (i), Bucht, Krümmung, kleiner Meerbusen; W.: s. ae. byh‑t (1), M., Biegung, Ecke, Winkel, Bucht; L.: Seebold 111

*buhtæ?, germ., Sb.: nhd. Bucht, Krümmung; ne. bay; RB.: an., ae.; Hw.: s. *buhti‑; E.: s. idg. *bheug‑ (3), *bheugh‑, V., biegen, Pokorny 152; W.: an. bæt (2), st. F. (i), Bucht, Krümmung, kleiner Meerbusen; W.: s. ae. byh‑t (1), M., Biegung, Ecke, Winkel, Bucht

*bujæ?, germ.?, st. F. (æ): nhd. Bö, Windstoß; ne. gust; E.: Etymologie unbekannt

*buk-?, germ.?, Sb.: nhd. Buche; ne. beech-tree; E.: Etymologie unbekannt

*bðka-, *bðkaz, germ., st. M. (a): nhd. Bauch, Leib; ne. belly, body; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., ahd.; E.: vgl. idg. *beu- (2), *bu-, *bheÈ-, *bhÈ-, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: got. *bð-k-s, st. M. (a), Bauch; W.: an. bð-k-r, st. M. (a), Bauch, Körper; W.: ae. bð-c, st. M. (a), Bauch, Magen, Krug (M.) (1); W.: afries. bð-k 23, st. M. (a), Bauch, Rumpf; saterl. buc; W.: anfrk. bð-k* 1, st. M. (a), Bauch; W.: ahd. bðh 29, st. M. (a), Bauch, Leib, Schoß (M.) (1), Magen, Inneres; mhd. bðch, st. M., Bauch, Magen, Rumpf; nhd. Bauch, M., Bauch, Leib, Schoß (M.) (1), DW 1, 1163; L.: Falk/Torp 273, EWAhd 2, 420, Kluge s. u. Bauch

*bðkina?, germ., Sb.: nhd. Horn; I.: Lw. lat. bðcina; E.: s. lat. bðcina, F., gewundenes Horn, Signalhorn; vgl. lat. bæs, F., M., Rind; lat. canere, V., singen; idg. *gÝou‑, *gÝo‑, M., F., Kuh, Rind, Pokorny 482; idg. *kan‑, V., tönen, singen, klingen, Pokorny 525

*bukjan, germ., sw. V.: nhd. bücken; ne. bend (V.) down; RB.: afries., ahd.; Hw.: s. *beugan; E.: s. *beugan?; W.: afries. buk-k-ia 1?, afries, sw. V. (2), sich bücken; W.: s. ahd. bukka*? 1, bucka*?, st. F. (æ?, jæ?), sw. F. (n), Biegung, Bändigung, Taumel?; W.: mhd. bücken, sw. V., biegen, bücken, niederwerfen; nhd. bücken, sw. V., bücken; L.: Kluge s. u. bücken

*bukjan?, germ.?, sw. V.: nhd. einweichen; ne. soak; E.: Etymologie unbekannt

*bukk‑, germ.: Q.: PN; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 487 (Bucc, Buccillin, Bucciovald?, Buccul?)

*bukkæ-, *bukkæn, *bukka‑, *bukkan, germ., sw. M. (n): nhd. Bock; ne. buck (N.); RB.: an., ae., anfrk., as., ahd.; E.: idg. *bhÈos, *bhukkos, M., Bock, Pokorny 174; W.: an. bukk-r, st. M. (a), Bock; W.: an. bokk-i, sw. M. (n), Bock, einflussreicher Mann; W.: an. bokk-r, st. M. (a), Bock; W.: ae. buc-c-a, sw. M. (n), Bock; W.: anfrk. bukk* 1, buck*, st. M. (a), Bock; mnl. buk, bok, M., Bock; W.: s. as. *buk?, *buk‑k?, st. M. (a), Bock; mnd. bok, buk, M., Bock; W.: ahd. bok* 29, buk*, boc, st. M. (a), Bock, Ziegenbock, Hirschbock; mhd. boc, st. M., Bock, Ramme, Sternbild; nhd. Bock, M., Bock, DW 2, 201; W.: s. ahd. bukkilÆn* 9, buckilÆn*, bokkilÆn*, bokkilÆ, bukkilÆ*, st. N. (a), Böcklein, Böckchen, Ziegenböckchen; mhd. böckelÆn, böckel, st. N., Böcklein; nhd. Böcklein, N., Böcklein, DW 2, 206; L.: Falk/Torp 273, EWAhd 2, 216, Kluge s. u. Bock

*bukæn?, germ.?, sw. V.: nhd. einweichen; ne. soak; E.: Etymologie unbekannt

*bul-?, germ.?, V.: nhd. schwellen; ne. swell (V.); RB.: ahd.; E.: vgl. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: ahd. bol (2) 6, st. M. (a?, i?), Knolle, Zwiebel; L.: Falk/Torp 276

*bula-, *bulaz, germ., st. M. (a): nhd. Rumpf, Bohle; ne. trunk; RB.: an., mnd. mhd.; E.: s. idg. *bh¢‑, *bhel‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, Pokorny 121; idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. bul-r, st. M. (a), Stamm, Rumpf; W.: an. bol-r, st. M. (a), Stamm, Körper, Rumpf; W.: s. mnd. bole, F., Bohle; W.: s. mhd. bole, sw. F., Bohle; nhd. Bohle, F., Bohle; L.: Falk/Torp 266

*bulaþæ-?, *bulaþæn, *bulaþa‑, *bulaþan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Beule; ne. boil (N.); RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. bold-i, sw. M. (n), Geschwulst

*bulgiþæ?, *bulgeþæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Zorn; ne. anger; RB.: ae.; E.: s. idg. *bhelh‑, V., Sb., schwellen, Balg, Kissen, Polster, Pokorny 125; vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ae. *byl-g‑þ, *bylg-þ-u, st. F. (æ); L.: Heidermanns 143

*bulgjæ-, *bulgjæn?, germ., sw. F. (n): nhd. Woge, Welle, Schwellung; ne. wave (N.), boil (N.); RB.: an., mnd., mhd.; Hw.: s. *belgan; E.: s. idg. *bhelh‑, V., Sb., schwellen, Balg, Kissen, Polster, Pokorny 125; vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. byl-g-ja, sw. F. (n), Welle; W.: mnd. bulge, F., schwellende Welle, Balg; L.: Falk/Torp 268, Seebold 99, Kluge s. u. Bulge 1

*bulgæ?, germ.?, st. F. (æ): nhd. Sack, Ledersack; ne. sack; RB.: ahd.?; I.: Lw. gall. bulga; E.: s. gall. bulga, F., Ledersack; vgl. idg. *bhelh‑, V., schwellen, Balg, Kissen, Polster, Pokorny 125; W.: ? ahd. bulga 12, st. F. (æ), Bulge (F.) (2), Tasche, Beutel (M.) (1), Schlauch; mhd. bulge, sw. F., Ledersack, Felleisen; nhd. Bulge, F., »Bulge« (F.) (2), schwellende Woge, Schlauch, DW 2, 511; L.: Seebold 99

*bulhstra‑, *bulhstram, germ., st. N. (a): Vw.: s. *bulstra‑ (N.)

*bulhstra‑, *bulhstraz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *bulstra‑ (M.)

*bulit-?, germ., Sb.: nhd. Pilz; ne. mushroom; I.: Lw. lat. bælÐtus; E.: s. lat. bælÐtus, M., Pilz, Champignon; weitere Herkunft unklar

*buljan, germ., sw. V.: nhd. dröhnen; ne. sound (V.); RB.: an., afries.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. byl-ja, sw. V. (1), dröhnen, widerhallen; W.: s. afries. *bul-d-er, afries, Sb., Polter; L.: Falk/Torp 266

*buljæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *bulæ

*buljæ‑, *buljæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *buljæn

*bull-?, germ.?, Sb.: nhd. Blase, Knopf, Gefäß, Knospe, Beule; ne. blister, vessel, bud (N.), boil (N.); I.: Lw. lat. bulla; E.: s. lat. bulla, F., Bulle (F.), Geldkapsel, Wasserblase; vgl. idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120

*bulla?, germ.?, Sb.: nhd. Haus, Wohnstätte, Hof; ne. house (N.), dwelling (N.), farm (N.); RB.: ae.; E.: Etymologie unbekannt; W.: s. ae. bÊl‑ing, st. F. (æ), Lager, Bett

*bullæ-, *bullæn, *bulla‑, *bullan, germ., Sb.: nhd. Kugel, Schale (F.) (2); ne. ball, bowl; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; E.: s. idg. *bhel‑ (3), *bh¢‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. bol-l-i, sw. M. (n), Schale (F.) (2), Maß, Schiff; W.: ae. bol-l-a, sw. M. (n), Napf, Gefäß, Topf, Maß; W.: s. ae. bol-l-e, sw. F. (n), Napf, Gefäß, Topf, Maß; W.: afries. bol-l-a 8, sw. M. (n), Brot; nfries. bol; W.: as. bol‑l‑o (2) 1, sw. M. (n), Schale (F.) (2), Napf; mnd. bolle?, bole, F., M., runder Gegenstand, Hinterschenkel; W.: ahd. bolla 5, sw. F. (n), Blase, Wasserblase, Knoten (M.), Fruchtknoten, Flachsknoten, Becher, Schale (F.) (2); mhd. bolle, sw. F., Knospe, kugelförmiges Gefäß; nhd. Bolle, F., Knospe, DW 2, 231; L.: Falk/Torp 267, EWAhd 2, 230

*bullæ‑, *bullæn, *bulla‑, *bullan, germ., sw. M. (n): Vw.: s. *bulæ‑

*buln-?, germ.?, Sb.: nhd. Bilsenkraut; ne. henbane; E.: s. idg. *bhel‑ (2), Sb., Bilsenkraut, Pokorny 120; vgl. idg. *bhel‑ (1), *bhelý‑, Adj., V., glänzend, weiß, glänzen, Pokorny 118

*bulæ, *buljæ, germ., st. F. (æ): nhd. Beule; ne. boil (N.); RB.: ae., anfrk., ahd.; Hw.: s. *bulæn; E.: s. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: ae. b‘-l-e, sw. F. (n), Beule, Geschwür; W.: s. ae. b‘-l, M., Beule, Geschwür; W.: anfrk. bðl-a* 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Wunde, Beule; W.: ahd. bðla* 3, st. F. (æ), sw. F. (n), Beule, Schwellung; s. mhd. biule, F., Beule; nhd. Beule, F., Beule, Geschwulst, DW 1, 1744; W.: ahd. bulla (2) 18, bðilla, st. F. (æ?, jæ?), sw. F. (n), Blase, Pustel, Blatter, Brandblase, Geschwulst; mhd. biule, st. F., sw. F., Blase, Pustel, Geschwulst; nhd. Beule, F., Beule, Geschwulst, DW 1, 1745; L.: Falk/Torp 276, EWAhd 2, 429, Kluge s. u. Beule

*bulæ-, *bulæn, *bula‑, *bulan, *bullæ‑, *bullæn, *bulla‑, *bullan, germ., sw. M. (n): nhd. Stier, Bulle (M.); ne. bull; RB.: an., ae., mnd.; E.: s. idg. *bh¢‑, *bhel‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, Pokorny 121; idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. bol-i, sw. M. (n), Stier, Ochs, Ochse; W.: ae. bul‑a, sw. M. (n), Stier; W.: mnd. bulle, M. Bulle (M.), Stier; nhd. Bulle, M., Bulle (M.), Stier; L.: Falk/Torp 266, Kluge s. u. Bulle

*bulæ-, *bulæn, *buljæ‑, *buljæn, germ., sw. F. (n): nhd. Beule; ne. boil (N.); RB.: ae., anfrk., ahd.; Hw.: s. *bulæ; E.: s. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: ae. b‘-l, M., Beule, Geschwür; W.: s. ae. b‘-l-e, sw. F. (n), Beule, Geschwür; W.: anfrk. bðl-a* 1, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Wunde, Beule; W.: ahd. bðla* 3, st. F. (æ), sw. F. (n), Beule, Schwellung; s. mhd. biule, F., Beule; nhd. Beule, F., Beule, Geschwulst, DW 1, 1744; W.: ahd. bulla (2) 18, bðilla, st. F. (æ?, jæ?), sw. F. (n), Blase, Pustel, Blatter, Brandblase, Geschwulst; mhd. biule, st. F., sw. F., Blase, Pustel, Geschwulst; nhd. Beule, F., Beule, Geschwulst, DW 1, 1745; L.: Falk/Torp 276, EWAhd 2, 429, Kluge s. u. Beule

*bulstra-, *bulstram, *bulhstra‑, *bulhstram, germ., st. N. (a): nhd. Polster; ne. bolster (N.); RB.: an., ae., ahd.; Hw.: s. *bulstra‑, *belgan; E.: s. idg. *bhelh‑, V., Sb., schwellen, Balg, Kissen, Polster, Pokorny 125; vgl. idg. *bhel‑ (3), V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: s. an. bol-st-r, st. M. (a), Polster, Kissen; W.: ae. bol‑ster, st. M. (a), st. N. (a), Polster, Kopfkissen, Pfühl; W.: ahd. bolstar* 12, st. M. (a?, i?), Polster, Kissen, Kopfkissen, Sockel, Kapitell; mhd. bolster, polster, st. M., Polster; nhd. Polster, M., Polster, DW 13, 1986; W.: s. ahd. polstar 1, st. M. (a?, i?), N. (a)?, »Polster«, Kopfkissen; mhd. polster, st. M., Polster; s. nhd. Polster, M., N., Polster, pralles schwellendes Kissen, DW 13, 1986; L.: Falk/Torp 268, Seebold 100, EWAhd 2, 232, Kluge s. u. Polster

*bulstra-, *bulstraz, *bulhstra‑, *bulhstraz, germ., st. M. (a): nhd. Polster; ne. bolster (N.); RB.: an., ae., ahd.; Hw.: s. *bulstra‑; E.: s. idg. *bhelh‑, V., Sb., schwellen, Balg, Kissen, Polster, Pokorny 125; vgl. idg. *bhel‑ (3), V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: an. bol-st-r, st. M. (a), Polster, Kissen; W.: ae. bol‑ster, st. M. (a), st. N. (a), Polster, Kopfkissen, Pfühl; W.: ahd. bolstar* 12, st. M. (a?, i?), Polster, Kissen, Kopfkissen, Sockel, Kapitell; mhd. bolster, polster, st. M., Polster; nhd. Polster, M., Polster, DW 13, 1986; W.: ahd. polstar 1, st. M. (a?, i?), N. (a)?, »Polster«, Kopfkissen; mhd. polster, st. M., Polster; s. nhd. Polster, M., N., Polster, pralles schwellendes Kissen, DW 13, 1986; L.: Falk/Torp 268, Seebold 100, EWAhd 2, 232, Kluge s. u. Polster

*bulta-?, *bultaz, germ.?, st. M. (a): nhd. Bolzen, Pfeil; ne. arrow, bullet; E.: s. idg. *bheld‑, V., pochen, schlagen, Pokorny 124; vgl. idg. *bhel‑ (3), V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120

*bultæ‑, *bultæn, *bulta, *bultan, germ., sw. M. (n): nhd. Bolzen; ne. bolt (N.); RB.: ae., as., ahd.; E.: s. lat. catapulta, F., Wurfmaschine?; s. idg. *bheld‑, V., pochen, schlagen, Pokorny 124; vgl. idg. *bhel‑ (3), V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120; W.: ae. bol-t (1), st. M. (a), Bolzen; W.: as. bolt 3?, st. M. (a), Bolzen, Stab; mnd. bolte, M., Eisenstab, Messstange; W.: ahd. bolzo 3?, sw. M. (n), Schießbolzen, Wurfgeschoss, Pfeil, Brenneisen; mhd. bolze, sw. M., Bolzen, Lötkolben, Schlüsselrohr; vgl. nhd. Bolz, M., Bolzen, DW 2, 234; W.: ahd. bolz (2) 55, st. M. (a?), Geschoss, Bolzen, Pfahl, Pflock, Wurfgeschoss; mhd. bolz, st. M., Bolzen, Lötkolben, Schlüsselrohr; nhd. Bolz, M., Bolzen, DW 2, 234; W.: lat.-ahd.? bultium* 1, pulcium, N., Schießbolzen; W.: lat.-ahd.? bultia* 1, bulcia, F., Schießbolzen; W.: lat.-ahd.? bultio 15, bulcio, M., Schießbolzen, Brenneisen; L.: Falk/Torp 268

*bultjæ-, *bultjæn, *bultja‑, *bultjan, germ., Sb.: nhd. Haufe, Haufen; ne. heap (N.), crowd (N.); RB.: as., ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: as. *bolt‑a?, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Hügel; mnd. bülte, F., Haufe, Haufen, kleiner Erdhügel; W.: as. *bult? (1), st. N. (a), Haufe, Haufen, Hügel; W.: ahd. bolzo 3?, sw. M. (n), Schießbolzen, Wurfgeschoss, Pfeil, Brenneisen; mhd. bolze, sw. M., Bolzen, Lötkolben, Schlüsselrohr; vgl. nhd. Bolz, M., Bolzen, DW 2, 234

*bunda-, *bundam, germ., st. N. (a): nhd. Bündel; ne. bundle (N.); RB.: ae., as.; E.: s. idg. *bhendh‑, V., binden, Pokorny 127; W.: ae. bund, Sb., Bund, Bündel; W.: s. ae. bynd-el-l‑e, sw. F. (n), Bindung; W.: s. as. bund‑i‑lÆn* 1, st. N. (a), »Bündelein«, Bund, Bündel (N.); s. mnd. bündel, N., Bund, Pack; L.: Seebold 103

*buni-?, germ., Sb.: nhd. Bühne; ne. stage; RB.: mnd., mhd.; E.: idg. *bhudhmen, *budhm¤, Sb., Boden, Pokorny 174; W.: mnd. bone, M., F., Bühne, Zimmerdecke, Boden; W.: mhd. büne, st. F., Bühne, Decke, Zimmerdecke, Latte; nhd. Bühne, F., Bühne; L.: Kluge s. u. Bühne

*bunka-?, *bunkaz, germ., st. M. (a): nhd. Haufe, Haufen; ne. heap (N.), crowd (N.); RB.: an., mnd; Hw.: s. *bunkæn; E.: s. idg. *bhenh‑, Adj., dick, dicht, feist, Pokorny 127; W.: an. bunk-i, sw. M. (n), Schiffslast; L.: Falk/Torp 259

*bunkæ-, *bunkæn, *bunka‑, *bunkan, germ., sw. M. (n): nhd. Haufe, Haufen; ne. heap (N.), crowd (N.); RB.: got., an., mnd., ahd.; Hw.: s. *bunka‑; E.: vgl. idg. *bhenh-, Adj., dick, dicht, feist, Pokorny 127; W.: got. *bugg-ja?, sw. M. (n), Knolle, Schwellung; W.: an. bunk-i, sw. M. (n), Schiffslast; W.: mnd. bonik, bonk, M., Kielraum; W.: ahd. buga 2, lat.‑ahd.?, F., Bachbunge; W.: ahd. bungo 8, sw. M. (n), »Bunge«, Bachbunge, Polei?; mhd. bunge, sw. M., Knolle; nhd. Bunge, M., »Bunge«, Trommel, Bachbunge, aufgeschwollene Knolle, DW 2, 524; L.: Falk/Torp 259, EWAhd 2, 434

*bðr‑, germ.: Q.: PN, ON; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 488 (Burila, Buriso, Burung)

*bura?, germ.?, M.: nhd. Träger; ne. bearer; E.: Etymologie unbekannt; W.: s. ahd. kõsibora* 6, st. F. (æ)?, sw. F. (n)?, Käsekorb; mhd. kÏsebor, st. F., Käsekorb

*bura-, *buram, germ., st. N. (a): nhd. Bohrer; ne. borer; RB.: ae., ahd.; E.: vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. bor (1), st. N. (a), Bohrer, Lanzette, Meißel, Griffel; W.: ahd. bora (1) 1, st. F. (æ)?, Bohrer; L.: Falk/Torp 261

*bura- (1), *buraz, germ., Adj.: nhd. geboren; ne. born; RB.: got., ae.; E.: s. *beran; W.: got. *-baúr-an-s?, Adj. (a) = Part. Prät., geboren; W.: ae. *bor‑en, Adj., geboren; W.: s. ae. *bor‑a (1), sw. M. (n), Sohn;

*bura-? (2), *buraz, germ.?, Adj.: nhd. empor, hoch; ne. up, high; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; L.: Seebold 105

*bðra-, *bðram, germ., st. N. (a): nhd. Bauer (M.) (2), Haus, Gemach; ne. cage (N.), house (N.), room; RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; Hw.: s. *bðra‑; E.: vgl. idg. *bheu-, *bheøý-, *bhøõ-, *bhøÐ-, *bhÅu-, *bhð-, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: s. got. *bð-r-j-æ, sw. F. (n), Gebäude; W.: an. bð-r, st. N. (a), Kammer, Stube, Vorratshaus, Frauengemach; W.: ae. bð‑r (2), st. N. (a), Bauer (M.) (2), Kammer, Hütte, kleines Haus; W.: s. afries. bð-r 50?, st. M. (a), Bauer (M.) (1), Nachbar, Mitbewohner, Dorfgenosse; nfries. boerre; W.: as. *bð‑r? (1), st. N. (a), Bauer (M.) (2), Haus; mnd. bðr (1), N., Gehäuse, Werkstatt des Goldschmieds, Bauer, Käfig; W.: ahd. bðr* (2) 2, st. N. (a), Haus, Gebäude, Kammer; s. mhd. bðr, M., Haus, Gebäude, Kammer, Bauer (M.) (2); s. nhd. Bauer, M., Bauer (M.) (2), DW 1, 1176; W.: lat.-ahd.? buria* 5, burra, F., Verschlag, Stall; W.: s. lat.-ahd.? bura*?, F., Schuppen (M.), Lager, Gebäude; L.: Seebold 126, EWAhd 2, 454, Kluge s. u. Bauer 1

*bðra-, *bðraz, germ., st. M. (a): nhd. Bauer (M.) (2), Haus, Gemach; ne. cage (N.), house (N.), room; RB.: got., an., afries., as., ahd.; Hw.: s. *bðra‑; E.: vgl. idg. *bheu-, *bheøý-, *bhøõ-, *bhøÐ-, *bhÅu-, *bhð-, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: s. got. *bð-r-j-æ, sw. F. (n), Gebäude; W.: s. an. bð-r, st. N. (a), Kammer, Stube, Vorratshaus, Frauengemach; W.: afries. bð-r 50?, st. M. (a), Bauer (M.) (1), Nachbar, Mitbewohner, Dorfgenosse; nfries. boerre; W.: s. as. *bð‑r? (1), st. N. (a), Bauer (M.) (2), Haus; mnd. bðr (1), N., Gehäuse, Werkstatt des Goldschmieds, Bauer, Käfig; W.: s. ahd. bðr* (2) 2, st. N. (a), Haus, Gebäude, Kammer; s. mhd. bðr, M., Haus, Gebäude, Kammer, Bauer (M.) (2); s. nhd. Bauer, M., Bauer (M.) (2), DW 1, 1176; W.: lat.-ahd.? buria* 5, burra, F., Verschlag, Stall; W.: s. lat.-ahd.? bura*?, F., Schuppen (M.), Lager, Gebäude; L.: Seebold 126, EWAhd 2, 454, Kluge s. u. Bauer 1

*bura-, *buram, germ., N.: nhd. Getragenes; ne. carried thing; RB.: got., ahd.; E.: s. *beran; W.: s. got. ga-baúr (1) 4, st. N. (a), »Zusammengebrachtes«, Kollekte, Steuer (F.); W.: s. ahd. gibor 7, st. N. (a), Nachkommenschaft, Nachwuchs, Sprössling; L.: Seebold 105

Burcana, lat.-germ.?, ON: nhd. Burcana (Borkum?); Q.: ON (1. Jh. v. Chr.); E.: ?

*burda- (1), *burdam, germ., st. N. (a): nhd. Brett, Tisch; ne. board (N.), table; RB.: got., an., ae., mnl., ahd.; E.: s. idg. *bh¥dho-, Sb., Brett, Pokorny 138; vgl. idg. *bheredh-, V., schneiden, Pokorny 128; idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: got. *baúr-d (1), st. N. (a), Brett; W.: an. bor-Œ (2), st. N. (a), Brett, Speisetisch; W.: ae. bor-d (2), st. N. (a), Brett, Planke, Tafel, Tisch; W.: mnl. bord, Sb., Bord; W.: ahd. bort (2) 3, st. N. (a), Planke, Blech, Plättchen, Block Pflock; mhd. bort, N., Planke, Blech; nhd. Bord, M., N., Rand, Schiff, Brett, Bord, DW 2, 238; W.: lat.-ahd.? bordum* 2, N., Bord, Brett; L.: Falk/Torp 262, EWAhd 2, 251, Kluge s. u. Bort

*burda- (2), *burdam, germ., st. N. (a): nhd. Rand, Borte, Kante; ne. edge, braid (N.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: idg. *bhordho-, Sb., Rand, Kante, Pokorny 138; s. idg. *bheredh-, V., schneiden, Pokorny 128; vgl. idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: got. *baúr-d (2), st. N. (a), Bord, Rand; W.: an. bor-Œ (1), st. N. (a), Rand, Kante, besonders Schiffsrand; W.: ae. bor-d (1), st. N. (a), Bord, Rand, Schild; W.: s. afries. bor-d*, st. M. (a), Bord, Fach, Tisch; nfries. boerd; W.: s. as. bor‑d (1) 1, st. M. (a), Rand, Bord, Schiffsbord; s. mnd. bort, bært, M., F., Brett, Planke, Bord; W.: ahd. bort (1) 5, Sb., Rand, Kante, Einfassung, Schildrand; mhd. bort., st. M., st. N., Rand, Schiffsrand, Bord; nhd. Bord, M., N., Rand, Schiff, Brett, Bord, DW 2, 238; W.: s. ahd. borto 27, sw. M. (n), »Borte«, Besatz, Verbrämung, Goldverbrämung, Schleppe; mhd. borte, sw. M., Rand, Einfassung, Besatz, Ufer, Band (N.); nhd. Borte, M., Borte, DW 2, 246; W.: s. lat.‑ahd.? borda* (2) 1, F., Besitzrecht; W.: lat.‑ahd. borda* (1) 1, Sb., Streifen (M.), Besatz; L.: Falk/Torp 262, EWAhd 2, 249

*burdi-, *burdiz, germ., st. M. (i), st. F. (i): nhd. Tragen (N.), Geburt; ne. pregnancy, birth; RB.: an., ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *ga‑; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. bur-Œ-r, st. M. (i), Bürde, Geburt, Nachkomme; W.: ae. byr‑d (1), st. F. (i), st. N. (a), Geburt; W.: afries. berd‑e* (1) 30, berth-e (1), F., Geburt, Frucht; W.: afries. ber-th-e (2) 11, ber-d-e (2), st. F. (i), Bürde, Last; W.: as. *bur-d?, st. F. (i); W.: ahd. burt* (1) 2, st. F. (i), Gestalt, Wesen, Geburt; mhd. burt, F., Abstammung, Geburt, das Geborene; fnhd. burt, F., Geburt, DW 2, 552; L.: Falk/Torp 261, Seebold 105, EWAhd 2, 472

*burdæ-?, *burdæn, *burda-, *burdan, germ., sw. M. (n): nhd. Rand, Borte, Kante; ne. edge, braid (N.); RB.: ae., ahd.; E.: idg. *bhordho-, Sb., Rand, Kante, Pokorny 138; s. idg. *bheredh-, V., schneiden, Pokorny 128; vgl. idg. *bher- (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. bor-d-a, sw. M. (n), Borte, Rand, Verzierung, Stickerei; W.: s. ahd. borto 27, sw. M. (n), »Borte«, Besatz, Verbrämung, Goldverbrämung, Schleppe; mhd. borte, sw. M., Rand, Einfassung, Besatz, Ufer, Band (N.); nhd. Borte, M., Borte, DW 2, 246; L.: Kluge s. u. Borte

*burg, germ., F. (kons.): nhd. Burg; ne. castle; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *skeldu‑; Hw.: s. *bergan; Q.: PN (1. Jh.), ON (1. Jh.); E.: vgl. idg. *bherh-, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145; idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. baúr-g-s (1) 59, F. (kons.), Turm, Burg, Stadt (, Lehmann B36); W.: an. borg (1), F. (kons.), Anhöhe, Wall, Burg, Stadt; W.: ae. bur-g, bur-h, byr-g (3), byr-ig (4), F. (kons.), Burg, Stadt; W.: afries. bur-ch 35, bur-g, F. (kons.), Burg, Stadt; W.: anfrk. bur-g 9, st. F. (i, athem.), Burg, Stadt; W.: as. bur‑g 53, st. F. (i, athem.), Burg, Ort, Stadt; mnd. borch, F., Burg; W.: ahd. burg 195, st. F. (i, athem.), Burg, Stadt, Schloss; mhd. burc, st. F., Burg, Schloss, Stadt; nhd. Burg, F., Burg, Bau, DW 2, 534; W.: vgl. ahd. Burgundõra* 3, M. Pl. (a)=PN., Burgunder (Pl.); nhd. Burgunder, PN., Burgunder, DW 2, 544; W.: lat.‑ahd.? burgus* 2?, M., Wachturm, Kastell, Burg, Siedlung, Vorstadt; W.: s. lat.‑ahd.? burica* 1?, F., Burg, Viehhütte?, Verschlag?; L.: Falk/Torp 265, EWAhd 2, 457, Kluge s. u. Burg; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 55 (Burgiones, Burgundio, Burgundiones), 267 (Visburgii), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 488 (Asciburgi, Baluburg, Burga, Burgio, Burgoald, Burgolen, Laciburgi, Strateburg, Teutoburgi, Tulcoburg, Visburgi, Burgundi, Burgundio), Ortsname Burginatium, Lakibourgion, Marebourgos

*burgÐn, *burgÚn, germ., sw. V.: nhd. borgen, bürgen; ne. borrow, bail (V.); RB.: an., ae., afries., mnl., as., ahd.; E.: idg. *bherh‑, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145; vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. bor-g-a, sw. V. (3), bürgen, geloben; W.: ae. bor-g‑ian, sw. V. (2), borgen, leihen, bürgen; W.: s. ae. bor-g (1), st. M. (a), Pfand, Sicherheit, Bürgschaft, Borg, Schuld; W.: s. afries. bor-g‑ia* (1) 3, bur-g‑ia* (1), sw. V. (2), borgen, auf Borg nehmen; W.: s. afries. bor-g-ia (2) 7, bur-g-ia (2), sw. V. (2), bürgen; W.: s. afries. bor-ch* 1?, bor-g, Sb., Borg, Kredit; W.: mnl. borgen, sw. V., borgen; W.: vgl. as. borg 1, st. M. (a?), Bürgschaft, Pfand; mnd. borch, borg, M., Borg, Anleihe, Kredit, (Gallée); W.: ahd. borgÐn 22, sw. V. (3), schonen, sich hüten, sich kümmern, sich in Acht nehmen; mhd. borgen, sw. V., achtgeben, Nachsicht haben, schonen, anvertrauen, borgen; nhd. borgen, sw. V., hergeben, borgen, DW 2, 241; L.: Falk/Torp 265, Seebold 107, Kluge s. u. borgen

*burgjan, germ., sw. V.: nhd. einschließen, bergen; ne. enclose, shelter (V.); RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bherh‑, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145; vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: an. byrg-ja (1), sw. V. (1), einschließen, hindern, verweigern, sammeln, abschließen; W.: ae. byr-g-an (1), sw. V. (1), begraben (V.), verbergen; L.: Seebold 107

*burgjan, germ., sw. V.: nhd. kosten (V.) (2); ne. cost (V.); RB.: an., ae., ahd.; E.: vgl. idg. *bhares‑, Sb., Gerste, Spelt, Pokorny 111; W.: an. berg-ja, sw. V. (1), schmecken, kosten (V.) (2); W.: ae. bier-g-an, bir-g-an, byr-g-an (3), beor-g-an (2), ber-g-an, sw. V. (1), kosten (V.) (2), schmausen; W.: vgl. ahd. bergita 6, sw. F. (n), Kuchen, Backwerk; L.: Falk/Torp 265

*burgjæ-, *burgjæn, *burgja‑, *burgjan, germ., sw. M. (n): nhd. Bürge; ne. bail (M.); RB.: ae., afries., as., ahd.; E.: vgl. idg. *bherh‑, V., bergen, verwahren, bewahren, Pokorny 145; idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: ae. byr-g-a, byr-ig-a, sw. M. (n), Bürge, Bürgschaft, Sicherheit; W.: afries. bor-g-a 15, bur-g-a, sw. M. (n), Bürge; nfries. borge, M., Bürge; W.: as. bur‑g‑io* 3, sw. M. (n), Gläubiger, Bürge; mnd. börge, borge, M., Bürge; W.: ahd. burgo (1) 47, sw. M. (n), Bürge, Gläubiger; mhd. bürge, sw. M., Bürge; nhd. Bürge, M., Bürge, DW 2, 536; W.: lat.-ahd.? burgarius* 1, M., Bürge; mhd. burgÏre, st. M., Bürge; L.: Falk/Torp 265, EWAhd 2, 464, Kluge s. u. Bürge

*burk‑, germ.: Q.: PN, ON (1. Jh. v.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 488 (Burco, Burcan [= Borkum?], Burcani)

*buri-, *buriz, germ., st. F. (i): nhd. Erhebung, Höhe; ne. hill, elevation; RB.: ae., ahd.; E.: vgl. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: ae. byr‑e (2), M., Hügel, Erdwall; W.: ahd. bor* (1), 7, st. N. (a), Höhe, Gipfel, Spitze; vgl. mhd. bor, st. F., st. M., oberer Raum, Höhe; nhd. Bor, F., Höhe, DW 2, 238; W.: ahd. burÆ* (1) 1, st. F. (Æ), Höhe, Anhöhe; nhd. (schweiz.) Büri, F., Höhe, Schweiz. Id. 4, 1533; L.: Falk/Torp 261

*buri- (1), *buriz, germ., st. M. (i): nhd. Sohn; ne. son; RB.: got., an., ae.; Q.: PN (1./2. Jh.); E.: vgl. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. baúr* (1) 2, st. M. (i), Geborener (, Lehmann B35); W.: an. bur-r, st. M. (i), Sohn; W.: ae. byr‑e (1), st. M. (i), Sohn, Kind, Nachkomme, Jüngling; L.: Falk/Torp 261, Seebold 105; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 24 (Ardabures, Buri)

*buri- (2), *buriz, germ., st. M. (i): nhd. günstiger Wind; ne. favourable wind (N.); RB.: got., an.; E.: vgl. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. *baur-s?, st. M.? (i), Wind; W.: an. byr‑r, st. M. (i), günstiger Fahrtwind; L.: Falk/Torp 261

*burila-?, *burilaz, germ.?, Sb.: nhd. Korb; ne. basket; E.: s. *berila‑

*-burja-, *‑burjaz, germ.?, Adj.: nhd. zukömmlich; RB.: ae.; E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: ae. *byr‑e (5), Adj., treibend; L.: Heidermanns 144

*burja?, germ.?, Sb.: nhd. Gelegenheit; ne. opportunity; RB.: ae.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. byr-e (3), st. M. (i), Zeit, Gelegenheit, Ereignis

*burjan, germ., sw. V.: nhd. erheben gebühren; ne. levy (V.), be seemly; RB.: got., an., ahd.; Vw.: s. *ga‑; E.: s. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. *baúr-g-s (2), Adj. (a) W.: an. byr-ja, sw. V. (1?, 2?), zu Wege bringen, anfangen, aufheben; W.: ahd. burien* 34, burren*, sw. V. (1b), heben, erheben, wieder aufnehmen; mhd. bürn, sw. V., erheben; nhd. (ält.) büren, sw. V., erheben, aufrichten, DW 2, 534, (schweiz.) büren, sw. V., erheben, aufrichten, Schweiz. Id. 4, 1532, (bay./schwäb.) büren, sw. V., erheben, aufrichten, Schmeller 1, 267, Fischer 1, 1533; L.: Falk/Torp 261

*burjæn, germ., sw. V.: nhd. erheben, gebühren; ne. levy (V.), be seemly; RB.: got., an., ae., afries., ahd.; E.: vgl. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. *baúr-j-æn, sw. V. (2); W.: an. byr-ja, sw. V. (1?, 2?), zu Wege bringen, anfangen, aufheben; W.: ae. byr‑ian, byr-g-ian, sw. V. (1), geschehen, sich ereignen, dazugehören, passen; W.: afries. ber-a (3) 30, sw. V. (1), heben, gebühren; W.: ahd. burien* 34, burren*, buren*, sw. V. (1b), heben, erheben, wieder aufnehmen; mhd. bürn, sw. V., erheben; nhd. (ält.) büren, sw. V., erheben, aufrichten, DW 2, 534, (schweiz.) büren, sw. V., erheben, aufrichten, Schweiz. Id. 4, 1532, (bay./schwäb.) büren, sw. V., erheben, aufrichten, Schmeller 1, 267, Fischer 1, 1533; L.: Falk/Torp 261

*buræ-, *buræn, *bura‑, *buran, germ., sw. M. (n): nhd. Träger; ne. bearer; RB.: ae., afries., as., ahd.; Vw.: s. *nÐhwaga‑, E.: s. idg. *bher‑ (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: ae. *bor‑a (2), sw. M. (n); W.: afries. bor-a 1, sw. M. (n), Träger; W.: as. *bor‑o?, sw. M. (n), Träger; mnd. *bor?; W.: s. ahd. muntboro 9, sw. M. (n), Beschützer, Vormund, Wächter, Statthalter; mhd. muntbor, sw. M., Beschützer, Vormund; L.: Seebold 105

*bðræn? (1), germ.?, sw. V.: nhd. brüllen; ne. roar (V.); E.: Etymologie unbekannt; L.: Falk/Torp 275

*buræn (2), germ., sw. V.: nhd. reiben, bohren; ne. rub (V.), bore; RB.: an., ae., as., ahd.; E.: idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: an. bor-a (3), sw. V. (2), bohren; W.: ae. b’r‑ian (1), sw. V. (1), zerdrücken, quälen, bedrücken; W.: as. bor‑æn 1, sw. V. (2), bohren; mnd. bæren, sw. V., bohren, anbohren; W.: ahd. boræn* 9, sw. V. (2), bohren, durchbohren, hineinbohren, durchbrechen; mhd. born, sw. V., bohren; nhd. bohren, sw. V., bohren, DW 2, 228; L.: Falk/Torp 261, Kluge s. u. bohren

*bursti-, *burstiz, germ., st. F. (i): nhd. Borste, Spitze, Gipfel; ne. bristle, summit; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *burstæ; E.: s. idg. *bh¥sti-, *bhorsti‑, Sb., Spitze, Ecke, Borste, Pokorny 109; idg. *bhar-, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: got. *baúr-st-i?, st. F. (i), Bürste; W.: got. *bru-st-i, *brustja, st. Sb., Bürste, Striegel; W.: an. bur-st, st. F. (i), Borste, Dachrücken; W.: ae. byr-st (3), st. F. (i), Borste; W.: ae. *byr-s-t‑e, Adj., ...spitzig; W.: as. bur‑st‑a 2, sw. F. (n), Borste; mnd. borste, F., Borste; W.: ahd. burst* (2) 4, st. F. (i), Borste, Stachel, Borstenkamm; mhd. burst, bðrst, st. F., Borste, Stachel; nhd. Burst, F., Borste, DW 2, 551; W.: ahd. bursta 11, borsta, sw. F. (n), Borste, Haar (N.); mhd. borste, sw. F., Borste; nhd. Borste, F., Borste, DW 2, 246; W.: ahd. burst* (1) 15, borst, st. N. (a), Borste, Stachel, Schusterahle; mhd. bÈrst, borst, st. N., st. M., Borste; L.: Falk/Torp 266, EWAhd 2, 471, Kluge s. u. Borste

*burstæ, germ., st. F. (æ): nhd. Borste, Spitze, Gipfel; ne. bristle, summit; RB.: an., ae., as., ahd.; Hw.: s. *bursti‑; E.: idg. *bh¥sti‑, Sb., Spitze, Ecke, Borste, Pokorny 109; s. idg. *bhar‑, *bhor‑, Sb., Hervorstehendes, Borste, Spitze, Ähre, Granne, Pokorny 108; W.: an. bur-st, st. F. (i), Borste, Dachrücken; W.: ae. byr-st (3), st. F. (i), Borste; W.: s. ae. *byr-s-t‑e, Adj., ...spitzig; W.: as. bur‑st‑a 2, sw. F. (n), Borste; mnd. borste, F., Borste; W.: ahd. burst* (2) 4, st. F. (i), Borste, Stachel, Borstenkamm, Helmkamm; mhd. burst, bðrst, st. F., Borste, Stachel; nhd. Burst, F., Borste, DW 2, 551; W.: ahd. bursta 11, borsta, sw. F. (n), Borste, Haar (N.); mhd. borste, sw. F., Borste; nhd. Borste, F., Borste, DW 2, 246; W.: ahd. burst* (1) 15, borst, st. N. (a), Borste, Stachel, Schusterahle; mhd. bÈrst, borst, st. N., st. M., Borste; L.: Falk/Torp 266, EWAhd 2, 471, Kluge s. u. Borste

*burþi-, *burþiz, germ., st. F. (i): nhd. Getragenes, Geburt, Kind; ne. birth, child; RB.: got., an., ae.; E.: vgl. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. *baúr-þ-s (2), st. F. (i); W.: an. byr‑Œ, st. F. (i), Geburt, Geschlecht, Stand; W.: ae. beor-þor, st. N. (a), Geburt, Kind; L.: Seebold 105

*burþÆ‑, *burþÆn, *burþjæ‑, *burþjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Bürde; ne. burden (N.); RB.: got. an., ae., afries. anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *beran; E.: vgl. idg. *bher- (1), V., tragen, bringen, Pokorny 128; W.: got. baúr-þ-ei* 1, sw. F. (n), Bürde, Last (, Lehmann B37); W.: an. byr-Œ-r, F., Bürde, Last; W.: ae. byr-d (3), st. F. (jæ?); W.: ae. byr‑þ-en, st. F. (jæ), Bürde, Last, Gewicht (N.) (1), Auftrag, Pflicht (F.) (1); W.: ae. byr-d (3), st. F. (jæ?); W.: ae. *‑b‘-r‑en, st. F. (æ); W.: afries. ber-th-e (2) 11, ber-d-e (2), st. F. (i), Bürde, Last; W.: anfrk. bur-th-a* 1, bur-th-i*, st. F. (jæ), Bürde, Last; W.: s. as. bur‑th‑in‑n‑ia* 1, st. F. (jæ), Bürde, Büschel, Bündel (N.); mnd. borde, bærde, borden, F., Bürde; W.: ahd. burdin 45?, burdÆ, st. F. (jæ), Bürde, Last, Gepäck; mhd. burde, bürde, st. F., sw. F., Bürde, Last, Gewicht (N.) (1); nhd. Bürde, F., gebärender Schoß, Bürde, Last, DW 2, 532; L.: Falk/Torp 261, EWAhd 2, 456, Kluge s. u. Bürde

*burþjæ‑, *burþjæn, germ., sw. F. (n): Vw.: s. *burþÆ‑

*buru?, germ.?, Adj.: nhd. sehr; ne. very; RB.: ahd.; W.: s. ahd. boraweigaro* 1, boraweigiro*, Adv., überhaupt, ganz und gar, durchaus; W.: s. ahd. borareht* 1, Adj., sehr recht, recht, vollauf berechtigt, hinlänglich; mhd. borerëht, Adj., sehr recht, gerecht

Burungum, lat.-germ.?, ON: nhd. Worringen bei Köln; Q.: ON (3. Jh.); E.: germ. Herkunft?

*burusÆ, germ., sw. F. (n): nhd. Bohrer; ne. borer; RB.: ae., ahd.; E.: vgl. idg. *bher‑ (3), V., ritzen, schneiden, spalten, reiben, Pokorny 133; W.: ae. byr‑es, st. F. (æ), Bohrer, Ahle, Meißel; W.: ahd. burissa* 8, bursa, st. F. (jæ, æ), Hacke (F.) (2), Grabscheit, Grabstichel, Spaten, scharfes Messer; W.: s. ahd. bora (1) 1, st. F. (æ)?, Bohrer; W.: ahd. bursa 2?, lat.‑ahd.?, F., scharfes Werkzeug; W.: lat.-ahd.? bursicus 1, M., Bohrer; L.: Falk/Torp 261

*burzæ-, *burzæn, *burza‑, *burzan, germ., sw. M. (n): nhd. Barsch; ne. perch (N.); RB.: ae., ahd.; E.: s. idg. *bhars‑, *bhors‑, Adj., spitz, rauh, stolz, Pokorny 109; W.: ae. bears, bÏrs, st. M. (a), Barsch; W.: ahd. bars 5, st. M. (a?), Barsch, Steinbutt, Seeigel; mhd. bars, st. M., Barsch; nhd. Barsch, M., Barsch, DW 1, 1146; W.: s. ahd. agabðz* 4, st. M. (a)?, Barsch; mhd. agapuz, st. M., Barsch; vgl. nhd. (bay.) Appeis, M., Barsch, Schmeller 1, 118, vgl. (schweiz.) Egli, M., Barsch, Büz, M., Barsch, Schweiz. Id. 1, 144, 4, 2000, 2c; L.: Falk/Torp 265

*bus-?, germ., V.: nhd. stürmen; ne. storm (V.); E.: Etymologie unbekannt; L.: Falk/Torp 276

*bus-?, germ., V.: nhd. schwellen; ne. swell (V.); RB.: an.; E.: idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: an. by-s-ja, sw. V., mit Kraft vorwärtsströmen, heftig hervorströmen; L. Falk/Torp 276

*buska-, *buskaz, germ., st. M. (a): nhd. Busch; ne. bush; RB.: got., ae., as., ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: got. *bðsk-a, st. F. (æ), Scheit; W.: ae. *busc, st. M. (a), Busch, Gebüsch; W.: as. *busk?, st. M. (a), Busch; mnd. busch, busk, M., Busch; W.: ahd. busk* 6, bosk*, busc*, st. M. (a), Busch, Strauch, Gebüsch, Gehölz, Wäldchen; mhd. busch, bosch, st. M., Busch, Gesträuch, Büschel, Gehölze, Wald; nhd. Busch, M., Busch, Gesträuch, DW 2, 556; W.: lat.-ahd.? boscus* 7?, M., Buschland, Wald; L.: Falk/Torp 276, EWAhd 2, 474, Kluge s. u. Busch

*busmæ‑?, *busmæn, germ., Sb.: nhd. Busen; ne. bosom; E.: s. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98?

*bðsni-, *bðsniz, germ., st. F. (i): nhd. Gebot; ne. order (N.); RB.: got., an., ae., as.; E.: vgl. idg. *bheudh-, V., wecken, wach sein (V.), erkennen, beobachten, Pokorny 150; W.: got. *bðs-n-s, st. F. (i), Gebot; W.: an. b‘sn, st. F. (i), Wunder; W.: ae. b‘s-en, st. F. (æ)?, st. F. (i)?, st. N. (a), Beispiel, Muster, Exemplar (Buch), Gleichnis, Regel; W.: as. *bðs‑an?, st. F. (i), Gebot; L.: Falk/Torp 275, Seebold 109

Businca, lat.-germ.?, FlN: nhd. Oh (Nebenfluss der Donau); Q.: FlN (5. Jh.); E.: lat. Herkunft?

*buta, *butta, germ., Sb.: nhd. Abgehauenes, Ende; ne. piece, end (N.); RB.: an., ae.; E.: s. idg. *bhÀud‑, *bhÈd‑, V., schlagen, stoßen, Pokorny 112; W.: an. bðt-r, st. M. (a), abgehauener Klotz; W.: ae. by-t-t (1), F., kleines Landstück; W.: ae. bu-t-t‑uc, M., Ende, kleines Landstück; L.: Falk/Torp 274

*bðtjan?, germ., sw V.: nhd. teilen, erbeuten; ne. share (V.), prey (V.); RB.: mnd.; E.: vgl. idg. *Èd‑, Adv., empor, hinauf, hinaus, Pokorny 1103; W.: mnd. bðten, sw. V., tauschen, wegnehmen, erbeuten; L.: Falk/Torp 274

*butin?, germ., Sb.: nhd. Korb, Gefäß, Bütte; ne. basket, vessel, butt; I.: Lw. lat. butina; E.: s. lat. butina, F., Flasche, Gefäß; gr. but…nh (bytínÐ), put…nh (pytínÐ), F., umflochtene Weinflasche; unter Einfluss von lat. mlat. buttis, F., Weinschlauch, Fass, Schlauch; vgl. idg. *beu‑ (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98

*butma‑, *butmaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *budma‑

*butta, germ., Sb.: Vw.: s. *buta

*butti?, germ.?, Sb.: nhd. Holzklotz, Klotz, Kufe; ne. log, sledge

*butti-?, germ.?, Sb.: nhd. Bütte, Rückenkorb; ne. back-basket; I.: Lw. mlat. buttis; E.: s. mlat. buttis, F., Weinschlauch, Fass, Schlauch; vgl. idg. *beu‑ (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98

*buþla‑, *buþlam, germ., st. N. (a): Vw.: s. *budla‑

*buþma‑, *buþmaz, germ., st. M. (a): Vw.: s. *budma‑

*buþæ-?, *buþæn, germ., sw. F. (n.): nhd. Bude, Wohnung; ne. building (N.); E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146

*bðwa-, *bðwam, germ., st. N. (a): nhd. Bau, Wohnung; ne. building (N.); RB.: an., ae., as.; Hw.: s. *bðwan; E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: an. bð, st. N. (a), Wohnung, Wohnort, Haushalt, Vieh, Leute; W.: ae. *b‘, st. N. (a), Bau, Siedlung, Ort; W.: ae. bð (1), st. N. (a), Wohnung, Bau; W.: as. bð* 4, as, st. N. (wa), Bau, Wohnung, Haus; vgl. mnd. bðw, bðwe, N., F., Bau, Bauwerk, Gebäude; L.: Seebold 125

*bðwa-?, *bðwaz, germ., st. M. (a): nhd. Bau, Wohnung; ne. building (N.); RB.: ahd.; Hw.: s. *bðwan; E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: ahd. bð* 5, st. M. (wa), »Bau«, Wohnung, Platz (M.) (1), Wohnsitz; s. mhd. bð, st. M., st. N., Bau, Wohnung, Gebäude, Ansiedlung, Hof, Nest; nhd. Bau, M., Bau, Haus, Gebäude, DW 1, 1161; L.: Seebold 125

*bðwan, germ., st. V.: nhd. wohnen, bauen; ne. build, live; RB.: got., an., ae., as., ahd.; Vw.: s. *ga‑; E.: s. idg. *bheu-, *bheøý-, *bhøõ-, *bhøÐ-, *bhÅu-, *bhð-, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, werden, sein (V.), wohnen, Pokorny 146; W.: got. báu-an 14, unr. V. (st. Präs. (6), sw. Prät. (3), urspr. red. V. (6)), wohnen, bewohnen (, Lehmann B34); W.: an. bð-a (3), red. V., wohnen, bereiten, schmücken; W.: ae. bð-w-an, sw. V., bauen, wohnen; W.: s. ae. bð-r (1), st. M. (a), Nachbar, Bewohner, kleiner Grundbesitzer, Bauer (M.) (1); W.: as. bð‑a‑n 3, red. V. (3), sw. V. (1a), wohnen, bleiben; mnd. bðwen, sw. V., bauen, errichten; W.: s. mnd. bðre, F., Bauerschaft, Gemeinde, Bürgerrecht; vgl. an. bðr-i, sw. M. (n), Bürger einer Handelsstadt; W.: ahd. bðan 106, bðwan*, bðen, bðwen*, red. V., sw. V. (1a), »bauen«, wohnen, bewohnen, leben; mhd. bðwen, biuwen, sw. V., bauen, wohnen, bewohnen, als Bauer leben; nhd. bauen, sw. V., bauen, wohnen, Feld bestellen, DW 1, 1170; W.: s. ahd. bðr* (1)? 1, st. M. (a), Bewohner, Nachbar, Landmann; mhd. bðr, sw. M., st. M., Bauer (M.) (1), Nachbar; nhd. Bauer, M., Bauer (M.) (1), DW 1, 1176; L.: Seebold 124, EWAhd 2, 411, Kluge s. u. bauen

*buwi?, germ.?, Sb.: nhd. Hof, Wohnstätte; ne. farm (N.), dwelling (N.); E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146

*bðwjan, germ., sw. V.: nhd. bauen, wohnen; ne. build, live; RB.: an., ae., afries., ahd.; Hw.: s. *bðwan; E.: idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: an. by-g-g-ja (2), by-g-g-va?, sw. V. (1), wohnen, besiedeln, bauen; W.: ae. bð-an, bð‑i‑an, sw. V., st. V. (7), wohnen, bewohnen, bebauen; W.: ae. bð-w-an, sw. V., bauen, wohnen; W.: s. ae. bæ-g‑ian, sw. V. (2), wohnen, bewohnen; W.: afries. bðw-a 3, bæw-a, sw. V. (1), bauen, erbauen, bewohnen; nfries. bouwjen, V., bauen; W.: ahd. bðan 106, bðwan*, bðen, red. V., sw. V. (1a), »bauen«, wohnen, bewohnen, leben; mhd. bðwen, biuwen, sw. V., bauen, wohnen, bewohnen; nhd. bauen, sw. V., bauen, wohnen, Feld bestellen, DW 1, 1170; L.: Seebold 125

*bðwæ-?, *bðwæn, *bðwa‑, *bðwan, germ.?, sw. M. (n): nhd. Bewohner; ne. dweller; RB.: an.; Hw.: s. *bðwan; E.: s. idg. *bheu‑, *bheøý‑, *bhøõ‑, *bhøÐ‑, *bhÅu‑, *bhð‑, *bheøh2‑, V., schwellen, wachsen (V.) (1), gedeihen, sein (V.), werden, wohnen, Pokorny 146; W.: an. bð-i, sw. M. (n), Bewohner, Bauer (M.) (1), Nachbar; L.: Seebold 126

*buzdæ-, *buzdæn, germ., sw. F. (n): nhd. Biestmilch; ne. colostrum, beestings (Pl.); RB.: ae., ahd.; E.: vgl. idg. *beu- (2), *bu‑, *bheÈ‑, *bhÈ‑, V., blasen, schwellen, Pokorny 98; W.: ae. béo-st, st. M. (a), Biestmilch; W.: ahd. biost 33, st. M. (a?), Biestmilch, Kolostrum; mhd. biest, st. M., Biestmilch; vgl. nhd. Biestmilch, F., Biestmilch, DW 2, 3; L.: Falk/Torp 276

c

Calone, lat.-germ.?, ON: nhd. Calone (bei Xanten); Q.: ON (3. Jh.); E.: lat. Herkunft

Cambete, lat.-germ.?, ON: nhd. Kembs bei Mülhausen; Q.: ON (3. Jh.); E.: lat. oder kelt. Herkunft?

Cassiliacum, lat.-germ.?, ON: nhd. Cassiliacum (bei Memmingen?); Q.: ON (5. Jh.?); E.: lat. Herkunft?

Catualium, lat.-germ.?, ON: nhd. Kessel bei Nimwegen?; Q.: ON (4. Jh.); E.: lat. Herkunft

Celeusum, lat.-germ.?, ON: nhd. Celeusum (Pföring bei Ingolstadt?); Q.: ON (5. Jh.); E.: Herkunft?

Cernuni, lat.-kelt.-germ.?, FlN: nhd. Sanon (Nebenfluss der Meruthe); E.: kelt. Herkunft

Cevelum, lat.-germ.?, ON: nhd. Cevelum (bei Nimwegen); Q.: ON (5. Jh.); E.: Herkunft?

Clarenna, lat.-germ.?, ON: nhd. Clarenna (Cannstadt?, Köngen am Neckar?, Römerstein?); Q.: ON (5. Jh.); E.: Herkunft unbekannt

Clunia, lat.-germ.?, ON: nhd. Clunia (bei Feldkirch); Q.: ON (5. Jh.); E.: Herkunft unbekannt

Cælonia Agrippina, lat.-germ.?, ON: nhd. Köln; Q.: ON (1. Jh.); E.: s. lat. colænia, F., Länderei, Ansiedlung, Kolonie; vgl. lat. colere, V., pflegen, bauen; vgl. idg. *kÝel‑ (1), V., drehen, sich drehen, sich bewegen, wohnen, Pokorny 639; vgl. idg. *kel‑ (1), *kelý‑, V., Adj., ragen, hoch, Pokorny 544?

Comagenis, lat.-germ.?, ON: nhd. Comagenis (Tulln); Q.: ON (5. Jh.); E.: lat. Herkunft?

Concordia, lat.-germ.?, ON: nhd. Concordia (Weißenburg im Elsaß?); Q.: ON (4. Jh.); E.: s. lat. concordia, F., Eintracht, Einträchigkeit, gutes Einvernehmen; vgl. lat. concors, Adj., einträchtig, einig (Adj.); lat. cum, con, quom Präp., mit, samt; lat. cor, N., Herz, Seele, Mut; idg. *kom, Präp., Präf., neben, bei, mit, entlang, Pokorny 612; idg. *¨ered‑, *¨erd‑, *¨Ðrd‑, *¨¥d‑, *¨red‑, N., Herz, Pokorny 579;

Confluentes, lat.-germ.?, ON: nhd. Koblenz, Rheineck am Bodensee?; Q.: ON (1. Jh.); E.: s. lat. cænfluere, V., zusammenfließen, zusammenströmen; vgl. lat. cum, con, quom Präp., mit, samt; lat. fluere, V., fließen, strömen, wallen (V.) (1), flattern; idg. *kom, Präp., Präf., neben, bei, mit, entlang, Pokorny 612; idg. *bhleugÝ‑, V., überwallen, Pokorny 159; idg. *bhleu‑, V., aufblasen, schwellen, strotzen, fließen, Pokorny 158; idg. *bhel‑ (3), *bhlÐ‑, *bhelh1‑, V., aufblasen, aufschwellen, schwellen, sprudeln, strotzen, Pokorny 120

Contionacum, lat.-germ.?, ON: nhd. Conz bei Trier; Q.: ON (4. Jh.); E.: Etymologie unbekannt

Coriovallum, lat.-germ.?, ON: nhd. Coriovallum (Korten bei Jülich?); Q.: ON (3. Jh.); E.: Herkunft unklar

Coveliacae, lat.-germ.?, ON: nhd. Coveliacae (am Staffelsee); Q.: ON (5. Jh.); E.: Herkunft unklar

Cuvullae, lat.-germ.?, ON: nhd. Kuchl an der Salzach; Q.: ON (5. Jh.); E.: Herkunft unklar

Cummuntinga, lat.-germ.?, ON: nhd. Kinding; Q.: ON; E.: Herkunft unklar

Curia, lat.-kelt.-germ.?, ON: nhd. Chur; Q.: ON; E.: kelt. Herkunft, zu kelt. *kora‑, *koria‑, Sb., Stamm, Sippe

d

*d?, *-d, germ., Präp.: nhd. zu; ne. to; E.: Etymologie unbekannt

*dab-?, germ., V.: nhd. schlagen, platschen; ne. beat (V.), dabble (V.); RB.: an.; E.: idg. *dhÀbh- (1), V., schlagen?, staunen, sprachlos sein (V.), Pokorny 233; W.: an. daf-l-a, sw. V., im Wasser plätschern, rudern; L.: Falk/Torp 201

*daban, germ., st. V.: nhd. zutreffen, passen; ne. occur, fit (V.); RB.: got., an., ae.; E.: s. idg. *dhabh- (2), Adj., V., passend, fügen, Pokorny 233; W.: got. *dab-an?, st. V. (6), sich ereignen, passen; W.: an. dafn-a (1), sw. V., gedeihen, an Kraft zunehmen; W.: ae. *dÏf‑t‑an, *def-t-an, sw. V. (1), in Ordnung bringen, ordnen, einrichten; W.: ae. *daf-en‑ian, *def-en-ian, sw. V. (2), passen, geziemen, recht sein (V.); W.: ae. *daf‑en (1), *def-en (1), Adj.; W.: s. ae. *dÏf‑t‑e, *def-t-e, Adj., mild, milde, sanft; ndl. deftig, Adj., gewichtig; nhd. deftig, Adj., deftig, kräftig; L.: Falk/Torp 200, Seebold 146, Kluge s. u. deftig

*dabæ?, germ., st. F. (æ): nhd. Lende; ne. loin; RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. d‡f (1), st. F. (æ), Lende eines Tieres

*dõd‑, *dad‑, germ.: Q.: PN (5./6. Jh.); Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 494 (Dado, Dadila, Dadilo, Dado)

*daga-, *dagaz, germ., st. M. (a): nhd. Tag, d-Rune; ne. day, name of d-rune; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Vw.: s. *ern‑, *frÆja­‑, *perin‑, *sambat‑; Q.: PN (4. Jh.); E.: vgl. idg. *dhegÝh-, V., brennen, Pokorny 240; idg. *Àher‑, *Àhes-, Sb., Tag, Pokorny 7?; W.: got. dag-s 186, krimgot., tag, st. M. (a), Tag, d-Rune (, Lehmann D3); W.: s. got. *-dæg-s?, Adj. (a), -tägig; W.: an. dag-r, st. M. (a), Tag; W.: ae. dÏg, st. M. (a), Tag; W.: s. ae. *dag-a, sw. M. (n), Tag; W.: s. ae. ÷unresdÏg, M., Donnerstag; an. þær-s-dag-r, st. M. (a), Donnerstag; W.: afries. dei 70?, dî, st. M. (a), Tag, Festtag, Lebenstag, Frist; nnordfries. dai, dei; W.: s. afries. *deg-e‑lik, Adj., täglich; saterl. dejlic, Adj., täglich; W.: anfrk. dag 29, st. M. (a), Tag; W.: as. d‑ag 102, st. M. (a), Tag; mnd. dach, M., Tag; W.: s. as. hiu‑du 3, hiu-d-ag-u*, Adv., heute; mnd. hüde, hüden, Adv., heute; W.: s. as. hin‑d‑ag 1, Adv., heute; W.: ahd. tag, st. M. (a), Tag, Zeit, Tageszeit; mhd. tag, st. M., Tag, Tageszeit; nhd. Tag, M., Tag, DW 21, 27; L.: Falk/Torp 199, Kluge s. u. Tag, Looijenga 7; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 68ff. (Dagalaifus, Dagavulfus, Dagila, Dagistheus, Dagobertus, Dagualdus), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 19 (Dagistheus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 494 (Dacco, Dagalaif, Dagar, Dagaric, Dagaris, Dagaulf, Dagil, Dagila, Dagobald, Dagobereth, Dagobert, Dagrid, Dagulf, Isdag)

*daga-?, *dagaz, germ., Adj.: nhd. licht, brennend, hell; ne. light (Adj.), burning (Adj.); E.: s. idg. *dhegÝh-, V., brennen, Pokorny 240

*dagis‑, germ.: Q.: PN; E.: s. *daga‑; Son.: Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 495 (Dagisthai, Dagisthe)

*dagwa-, *dagwaz, germ., st. M. (a): nhd. warme Jahreszeit; ne. warm season; E.: Etymologie unbekannt

*dagwæ-?, *dagwæn, germ., Sb.: nhd. Dohle; ne. jackdaw; RB.: ahd.; Hw.: s. *dahæn; E.: Etymologie unbekannt; W.: ahd. tõha 28, sw. F. (n), Dohle; mhd. tõhe, sw. F., Dohle; L.: Kluge s. u. Dohle

*dahæ-?, *dahæn, *dahwæ-?, *dahwæn, germ., Sb.: nhd. Dohle; ne. jackdaw; RB.: ahd.; Hw.: s. *dagwæn?; E.: Etymologie unbekannt; W.: ahd. tõha 28, sw. F. (n), Dohle; mhd. tõhe, sw. F., Dohle; L.: Kluge s. u. Dohle

*dahwæ-?, *dahwæn, germ., Sb.: Vw.: s. *dahæ‑

*daiga-?, *daigam, germ., st. N. (a): nhd. Teig; ne. dough; RB.: an.; Hw.: s. *daiga‑ (Adj.); *daiga- (M.); E.: s. idg. *dheih‑, V., kneten, formen, mauern, Pokorny 244; W.: an. deig, st. N. (a), Teig; L.: Heidermanns 145

*daiga-, *daigaz, germ., Adj.: nhd. weich; ne. soft; RB.: an., mnl., mnd., mhd.; Hw.: s. *daiga- (N.), *daiga- (M.), *daigjan; E.: s. idg. *dheih‑, V., kneten, formen, mauern, Pokorny 244; W.: an. deig-r, Adj., weich, feige; W.: mnl. deech, Sb., Teig; W.: mnd. dêch, Adj., teigig, nicht ausgebacken; W.: mhd. teic, teig, Adj., weich, reif, durch Fäulnis weich geworden; l.: Falk/Torp 206, Seebold 151, Heidermanns 145

*daiga-, *daigaz, germ., st. M. (a): nhd. Teig; ne. dough; RB.: got., ae., mnl., ahd.; Hw.: s. *daiga- (N.); E.: vgl. idg. *dheih-, V., kneten, formen, mauern, Pokorny 244; W.: got. daig-s 5, st. M. (a), Teig (, Lehmann D4); W.: ae. dõg, st. M. (a), Teig, Metallmasse; W.: s. ae. dÚg-e, sw. F. (n), »Teigerin«, Kneterin, Brotmacherin; W.: s. me. lavedi, ae. hlÏfdige, F., Frau, Herrin; s. an. lafŒ-i, F., Frau; W.: mnl. deech, Sb., Teig; W.: ahd. teig 27, st. M. (a), Teig, weiche Masse, Brei; mhd. teig, st. M., Teig; nhd. Teig, M., Teig, DW 21, 235; L.: Falk/Torp 206, Seebold 151, Kluge s. u. Teig, Heidermanns 145

*daigjan?, germ., sw. V.: nhd. weich machen; ne. make (V.) soft; RB.: an.; E.: s. idg. *dheih‑, V., kneten, formen, mauern, Pokorny 244; W.: an. deig-ja (2), sw. V. (1), weich machen, schwächen; L.: Heidermanns 145

*daigjæ-, *daigjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Kneterin, Magd; ne. kneader (F.), maid; RB.: an., ae.; Hw.: s. *daigjan, *daiga‑; E.: vgl. idg. *dheih‑, V., kneten, formen, mauern, Pokorny 244; W.: an. deig-j-a (1), sw. F. (n), Dienstmagd; W.: ae. *dÆg-e, sw. F. (n); W.: ae. dÚg-e, sw. F. (n), »Teigerin«, Kneterin, Brotmacherin; W.: ae. hlÏfdige, F., Frau, Herrin; me. lavedi, F., Frau; an. lafŒ-i, F., Frau; L.: Seebold 151

*daigulæ-?, *daigulæn, germ., Sb.: nhd. Gefäß; ne. vessel; E.: Etymologie unbekannt

*daila-, *dailam, germ., st. N. (a): nhd. Teil; ne. share (N.); RB.: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *daila‑ (M.), *daili‑; E.: idg. *dýilo-, Sb., Teil, Pokorny 175; s. idg. *dõ-, *dõi-, V., teilen, zerschneiden, zerreißen, Pokorny 175; W.: s. got. *da-i-l-a (2), sw. M. (n); W.: s. got. da-i-l-s* 7, st. F. (i), Teil, Anteil (, Lehmann D5); W.: s. got. da-i-l-a* (1) 4, st. F. (æ), Teilnahme, Gemeinschaft; W.: ae. *dõ-l (2), st. N. (a), Trennung, Teilung, Unterschied; W.: s. afries. dê-l 48, st. M. (a), Teil, Anteil, Gerichtssprengel; nfries. deel; W.: s. anfrk. dei-l 4, st. M. (a?, i?), Teil; W.: as. dê‑l* (1) 1, st. M. (a?, i?), st. N. (a)?, Teil, Anteil; mnd. dÐl, deil, M., N., Teil; W.: ahd. teil (1) 260, st. M. (a?, i?), st. N. (a), Teil, Anteil, Stück; mhd. teil, st. N., st. M., Teil; nhd. Teil, M., N., Teil, Anteil, DW 21, 347 (Theil); L.: Falk/Torp 298

*daila-, *dailaz, germ., st. M. (a): nhd. Teil; ne. share (N.); RB.: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *daila‑ (N.), *daili‑; E.: idg. *dýilo-, Sb., Teil, Pokorny 175; s. idg. *dõ-, *dõi-, V., teilen, zerschneiden, zerreißen, Pokorny 175; W.: s. got. *da-i-l-a (2), sw. M. (n); W.: s. got. da-i-l-a* (1) 4, st. F. (æ), Teilnahme, Gemeinschaft, Mine (= Münze), Pfund; W.: s. got. da-i-l-s* 7, st. F. (i), Teil, Anteil (, Lehmann D5); W.: ae. dÚ-l, dõ-l (1), st. M. (i), Teil, Anteil, Los, Abteilung, Menge, Betrag; W.: afries. dê-l 48, st. M. (a), Teil, Anteil, Gerichtssprengel; nfries. deel; W.: anfrk. dei-l 4, st. M. (a?, i?), Teil; W.: as. dê‑l* (1) 1, st. M. (a?, i?), st. N. (a)?, Teil, Anteil; mnd. dÐl, deil, M., N., Teil; W.: ahd. teil (1) 260, st. M. (a?, i?), st. N. (a), Teil, Anteil, Stück, Seite, Gebiet; mhd. teil, st. N., st. M., Teil; nhd. Teil, M., N., Teil, Anteil, DW 21, 347 (Theil); L.: Falk/Torp 298

*daili-, *dailiz, germ., st. M. (i), st. F. (i): nhd. Teil; ne. share (N.); RB.: got., an., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *daila‑ (N.), *daila- (M.); E.: idg. *dýilo‑, Sb., Teil, Pokorny 175; s. idg. *dõ-, *dõi-, V., teilen, zerschneiden, zerreißen, Pokorny 175; W.: got. da-i-l-s* 7, st. F. (i), Teil, Anteil (, Lehmann D5); W.: an. dei-l-a (1), F., Teilung, Zwiespalt; W.: afries. dê-l 48, st. M. (a), Teil, Anteil, Gerichtssprengel; nfries. deel; W.: anfrk. dei-l 4, st. M. (a?, i?), Teil; W.: as. dê‑l* (1) 1, st. M. (a?, i?), st. N. (a)?, Teil, Anteil; mnd. dÐl, deil, M., N., Teil; W.: ahd. teil (1) 260, st. M. (a?, i?), st. N. (a), Teil, Anteil, Stück, Seite, Gebiet; mhd. teil, st. N., st. M., Teil; nhd. Teil, M., N., Teil, Anteil, DW 21, 347 (Theil); L.: Falk/Torp 198, Kluge s. u. Teil

*dailiþæ, *daileþæ, germ., st. F. (æ): nhd. Teil, Teilung; ne. division; RB.: an., ahd.; Hw.: s. *dailjan, *daili‑; E.: s. idg. *dýilo‑, Sb., Teil, Pokorny 175; vgl. idg. *dõ‑, *dõi‑, *dÂ‑, V., teilen, zerschneiden, zerreißen, Pokorny 175; W.: an. dei-l-d, st. F. (æ), Teilung, Einteilung, Los, Streit; W.: s. an. dei-l-a (1), F., Teilung, Zwiespalt; W.: ahd. teilida 1, st. F. (æ), Teilung, Trennung; L.: Falk/Torp 198

*dailjan, germ., sw. V.: nhd. teilen; ne. divide; RB.: got., an., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *daila‑, *daili‑; E.: s. idg. *dýilo-, Sb., Teil, Pokorny 175; idg. *dõ-, *dõi-, V., teilen, zerschneiden, zerreißen, Pokorny 175; W.: got. da-i-l-jan 3, sw. V. (1), teilen, einem zuteilen, mitteilen; W.: an. dei-l-a (2), sw. V. (1), teilen; W.: ae. dÚ-l-an, sw. V. (1), teilen, verteilen; W.: afries. dê-l-a 70?, sw. V. (1), teilen, urteilen, erkennen; saterl. dela, V., teilen; W.: anfrk. dei-l-en* 2, dei-l-on, sw. V. (1), teilen; W.: as. dê‑l‑ian 7, sw. V. (1a), teilen, austeilen, sich trennen; mnd. dÐlen, deilen, sw. V., teilen; W.: ahd. teilen 77, sw. V. (1a), teilen, verteilen, austeilen, mitteilen; mhd. teilen, sw. V., teilen, zerteilen, trennen; nhd. teilen, sw. V., teilen, Teile machen, spalten, zerteilen, DW 21, 356; L.: Falk/Torp 198

*dajjan, germ., sw. V.: nhd. säugen; ne. suck (V.); RB.: got., ae.; E.: s. idg. *dhÐi-, *dhÐ-, V., saugen, säugen, Pokorny 241; W.: got. da-dd-j-an* 1, sw. V. (1), säugen (, Lehmann D2); W.: s. ae. dõ, st. F. (æ), Reh; L.: Falk/Torp 205

*dala-, *dalam, germ., st. N. (a): nhd. Tal; ne. valley; RB.: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *dala‑; E.: s. idg. *dhel- (1), *dholo-, Sb., Wölbung, Biegung, Höhlung, Pokorny 245; W.: got. dal-s* 3, dal (?), st. M. (a) (N. (a)?), Grube, Schlucht, Tal (, Lehmann D7); W.: ae. dÏl, st. N. (a), Tal, Abgrund; W.: ae. d’l-l, st. M. (a), st. N. (a), Tal, Höhle, Vertiefung; W.: s. ae. *‑d’l‑e (1), Adj., abwärts gerichtet; W.: afries. del* 11, st. N. (a), Tal; nnordfries. dal; W.: anfrk. dal* 3, st. N. (a)?, st. M. (a)?, Tal; W.: as. dal* 6, st. M. (a), st. N. (a), Tal, Abgrund; mnd. dal, M., N., Tal; W.: ahd. tal 41, st. M. (a), st. N. (a, iz/az), Tal, Abgrund, Schlucht; mhd. tal, st. M., st. N., Tal; s. nhd. Tal, N., Tal, DW 21, 296 (Thal); L.: Falk/Torp 204, Kluge s. u. Tal

*dala-, *dalaz, germ., st. M. (a): nhd. Tal; ne. valley; RB.: got., an. ae., afries., anfrk., as., ahd.; Hw.: s. *dala‑; E.: s. idg. *dhel- (1), *dholo-, Sb., Wölbung, Biegung, Höhlung, Pokorny 245; W.: got. dal-s* 3, dal (?), st. M. (a) (N. (a)?), Grube, Schlucht, Tal (, Lehmann D7); W.: an. dal-r (1), st. M. (a), Tal, Bogen, Biegung; W.: ae. d’l-l, st. M. (a), st. N. (a), Tal, Höhle, Vertiefung; W.: s. ae. *‑d’l‑e (1), Adj., abwärts gerichtet; W.: s. afries. del* 11, st. N. (a), Tal; nnordfries. dal; W.: anfrk. dal* 3, st. N. (a)?, st. M. (a)?, Tal; W.: as. dal* 6, st. M. (a), st. N. (a), Tal, Abgrund; mnd. dal, M., N., Tal; W.: ahd. tal 41, st. M. (a), st. N. (a, iz/az), Tal, Abgrund, Schlucht; mhd. tal, st. M., st. N., Tal; s. nhd. Tal, N., Tal, DW 21, 296 (Thal); L.: Falk/Torp 204, Kluge s. u. Tal

*dalgæn?, germ., sw. V.: nhd. schlagen?; ne. beat (V.); RB.: ahd.; E.: idg. *dhelgh‑, V., schlagen?, Pokorny 247; W.: ahd. tallezzen* 1, sw. V. (1a), streicheln, tätscheln; W.: mhd. talgen, sw. V., kneten; L.: Seebold 153

*dalja?, germ., Sb.: nhd. Schlucht, Vertiefung; ne. abyss, hollow (N.); E.: s. idg. *dhel- (1), *dholo-, Sb., Wölbung, Biegung, Höhlung, Pokorny 245

*daljæ?, germ., st. F. (æ): nhd. Schlucht, Vertiefung; ne. abyss, hollow (N.); RB.: mhd. E.: s. idg. *dhel- (1), *dholo-, Sb., Wölbung, Biegung, Höhlung, Pokorny 245; W.: mhd. telle, F., Schlucht; L.: Seebold 204

*dalka-, *dalkaz, germ., st. M. (a): nhd. Schnallendorn; ne. tongue of a buckle; RB.: an., ae.; E.: s. idg. *dhelg‑, V., stechen, Nadel, Pokorny 247; W.: an. dõlk-r, st. M. (a), lange Fibel, Spange; W.: ae. dalc, st. M. (a), Spange, Armband; L.: Falk/Torp 204

*dalla-, *dallaz, germ.?, Adj.: nhd. stolz; ne. proud; RB.: ae.; E.: Etymologie unbekannt; W.: ae. deall, Adj., stolz, kühn, berühmt; L.: Heidermanns 145

*dam-?, germ., Sb.: nhd. Damwild, Reh; ne. fallow-deer, doe; I.: Lw. lat. damma; E.: s. lat. damma, dõma, F., Gemse, Rehkalb, Tier aus dem Rehgeschlecht; vielleicht Entlehnung aus dem Keltischen, vgl. air. dam, M., Ochse; vgl. idg. *demý‑, *domý‑, V., zähmen, Pokorny 199; idg. *dem‑, *demý‑, V., bauen, zusammenfügen, Pokorny 198

*damma-, *dammaz, germ., st. M. (a): nhd. Damm, Haufe, Haufen; ne. dam (N.), heap (N.); RB.: got., an., ae., afries., as., ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: got. *dam-m-s?, st. M. (a), Damm; W.: s. got. *dam-m-jan?, sw. V. (1), dämmen; W.: an. dam-m, st. M. (a), Damm; W.: s. ae. *d’m-m-an, sw. V. (1), dämmen, stauen; W.: afries. dam-m 26, dom-m, st. M. (a), Damm, Deich, Scheidewand; nnordfries. dam; W.: as. *dam?, *dam-m?, st. M. (a?, i?), Damm; W.: s. ahd. bitemmen* 1, sw. V. (1a), ergreifen, erfassen, besetzen; W.: s. ahd. firtemmen* 1, sw. V. (1a), hinausstoßen, zurückdrängen, vertreiben; mhd. vertemmen, sw. V., verdämmen, dämpfen, ersticken, hindern; L.: Falk/Torp 201

*dammjan, germ., sw. V.: nhd. dämmen, hindern; ne. dam (V.); RB.: got., an., ae., afries., ahd.; E.: s. *damma‑; W.: got. *dam-m-jan?, sw. V. (1), dämmen; W.: an. demm-a, sw. V., dämmen, eindämmen; W.: ae. *d’m-m-an, sw. V. (1), dämmen, stauen; W.: afries. dam-m-a* 3, dem-m‑a, sw. V. (1), dämmen; W.: ahd. bitemmen* 1, sw. V. (1a), ergreifen, erfassen, besetzen, in Beschlag nehmen, bedecken; L.: Kluge s. u. dämmen

*damnæn?, germ., sw. V.: nhd. verdammen; ne. condemn; I.: Lw. lat. damnõre; E.: s. lat. damnõre, V., büßen, büßen lassen; vgl. lat. damnum, N., Einbuße, Verlust; vgl. idg. *dõp‑, *dýp‑, Sb., Opfermahl, Pokorny 176; vgl. idg. *dõ‑, *dõi‑, *dÂ‑, V., teilen, zerschneiden, zerreißen, Pokorny 175

*dan-?, germ., V.: nhd. schlagen; ne. beat (V.); Hw.: s. *dangjan; E.: idg. *dhen‑ (3), V., schlagen, stoßen, Pokorny 249; L.: Falk/Torp 199

*dangjan, *dangwjan, *dengwan, germ., sw. V.: nhd. schlagen, hämmern, dengeln, tengeln; ne. beat (V.); RB.: an., ae., ahd.; E.: s. idg. *dhen‑ (3), V., schlagen, stoßen, Pokorny 249; W.: an. den-g-ja, sw. V. (1), schlagen, hämmern; W.: ae. d’n-g-an, sw. V. (1), schlagen; W.: s. ahd. tangil* 1, st. M. (a), Hammer; nhd. Dengel, Tengel, M., Dengel, Schneide einer Sichel, DW 2, 925; W.: s. mhd. tengelen, tingelen, sw. V., tengeln, dengeln, baumeln, klopfen, hämmern; nhd. dengeln, tengeln, sw. V., dengeln, tengeln; L.: Falk/Torp 200, Kluge s. u. dengeln

*dangwjan, germ., sw. V.: Vw.: s. *dangjan

*danjæ, germ., st. F. (æ): nhd. Tenne; ne. barn-floor; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; Q.: PN, ON; E.: idg. *dhen- (2), Sb., Fläche der Hand, Fläche, Brett, Pokorny 249; W.: s. lat.-got. *Dan-us?, M., Däne; W.: s. got. *Dan-il-a?, sw. M. (n), Dänlein; W.: ae. *d’n, st. F. (æ); W.: s. afries. dan-n 1?, M.?, N.?, Hundelager; W.: as. den‑n‑ia* (1) 1, st. F. (jæ), Ebene; vgl. mnd. denne, danne, M., F., Tenne, kleines Tal; W.: s. as.? d’n‑n‑i 1, st. N. (ja), Tenne; vgl. mnd. denne, M., F., Tenne, kleines Tal; W.: s. as. Then‑e* 1, M., Däne; W.: ahd. tenna (1) 1, st. F. (jæ), Tenne, Dreschplatz; s. mhd. tenne, st. N., st. M., st. F., sw. F., Tenne; s. nhd. Tenne, F., Tenne, Platz (M.) (1), Estrichboden, DW 21, 253; W.: ahd. tenni 31, st. N. (ja), Tenne, Dreschplatz; s. mhd. tenne, st. N., st. M., sw. M., st. F., sw. F., Tenne; s. nhd. Tenne, F., Tenne, Platz (M.) (1), Estrichboden, DW 21, 253; W.: s. ahd. Teni* 3, Dene*, M. Pl.=PN., Dänen; nhd. Däne, PN., Däne, DW 2, 723; W.: lat.-ahd.? danea 2, F., Tenne; Son.: Schönfeld, Wörterbuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen, 1911, 70 (Dani, Danus), Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, 1934, 20 (Danila, Danus), Reichert, Lexikon der altgermanischen Namen 2, 1990, 494 (Daun, Danilo, Danila, Daning), Ortsname Dania

*dankæ?, *dankwæ, germ.?, st. F. (æ): nhd. Vertiefung; ne. hollow (N.); RB.: an.; E.: Etymologie unbekannt; W.: an. d‡kk, st. F. (æ?, wæ?), Grube, Vertiefung in der Landschaft; L.: Falk/Torp 200

*dankwa-?, *dankwaz, germ., Adj.: nhd. dunkel; ne. dark (Adj.); RB.: an.; E.: idg. *dhengøo‑, Adj., nebelig, Pokorny 247; vgl. idg. *dhem‑, *dhemý‑, V., stieben, rauchen, Pokorny 247; W.: an. dk-k-r, d‡k-k-r, Adj., finster, dunkelfarbig; L.: Heidermanns 146

*dankwajan?, germ.?, sw. V.: nhd. dunkel machen, verdunkeln; ne. darken; RB.: an.; E.: s. idg. *dhem‑, *dhemý‑, V., stieben, rauchen, Pokorny 247; W.: an. dk-k-v-a, sw. V. (1), dunkel machen, verdunkeln, verderben; L.: Heidermanns 146

*dankwæ, germ., st. F. (æ): Vw.: s. *dankæ

*danna-?, *dannaz, germ., st. M. (a): nhd. Tanne, Wald; ne. fir-tree; RB.: ae.; Hw.: s. *dannjæn; E.: idg. *dhanu‑, Sb., Baum?, Tanne?, Pokorny 234; W.: ae. d’n-n, st. N. (a), Höhle, Lager, Schweineweide; L.: Falk/Torp 200

*dannjæ-, *dannjæn, germ., sw. F. (n): nhd. Tanne, Fichte; ne. fir-tree; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *danna‑, *dannæ?; E.: idg. *dhanu‑, Sb., Baum?, Tanne?, Pokorny 234; W.: as. d’n‑n‑ia* (2) 2, dan-n-e*, sw. F. (n), Tanne; mnd. danne, denne, F., Tanne; W.: ahd. tanna 34, sw. F. (n), Tanne, Edeltanne, Fichte, Kiefer (F.); s. mhd. tanne, st. F., sw. F., Tanne, Mastbaum; nhd. Tanne, F., Tanne, Waldbaum, DW 21, 109; L.: Falk/Torp 200

*dannæ?, germ., st. F. (æ): nhd. Tanne, Fichte; ne. fir-tree; Hw.: s. *danna‑, *dannjæn; E.: idg. *dhanu‑, Sb., Baum?, Tanne?, Pokorny 234; L.: Falk/Torp 200

*dantisæn?, germ., sw. V.: nhd. zurückweichen; ne. retreat (V.); E.: vgl. idg. *dhen‑ (3), V., schlagen, stoßen, Pokorny 249; L.: Falk/Torp 200

Danuvius, lat.-germ.?, FlN: nhd. Donau; Q.: FlN (1. Jh. v. Chr.); E.: lat. Herkunft von einem römischen Flussgott

*danwæ, germ., Sb.: nhd. Tanne, Fichte; ne. fire-tree; RB.: as., ahd.; Hw.: s. *danna, *dannjæn; E.: idg. *dhanu‑, Sb., Baum?, Tanne?, Pokorny 234; W.: s. as. d’n‑n‑ia* (2) 2, dan-n-e*, sw. F. (n), Tanne; mnd. danne, denne, F., Tanne; W.: ahd. tanna 34, sw. F. (n), Tanne, Edeltanne, Fichte; s. mhd. tanne, st. F., sw. F., Tanne, Mastbaum; nhd. Tanne, F., Tanne, Waldbaum, DW 21, 109

*dap-?, germ., sw. V.: nhd. gedrungen sein (V.), fest sein (V.); ne. be stout; Hw.: s. *dapra‑; E.: s. idg. *dheb‑, Adj., dick, fest, gedrungen, Pokorny 239; L.: Falk/Torp 200

*dapra-, *dapraz, germ., Adj.: nhd. gedrungen, fest, schwer; ne. stout, heavy; RB.: an., mnl., mnd., ahd.; E.: s. idg. *dheb‑, Adj., dick, fest, gedrungen, Pokorny 239; W.: an. dap-r, Adj., traurig, betrübt, träg; W.: mnl. dapper, Adj., tapfer; W.: mnd. dapper, Adj., schwer, gewichtig, furchtlos; W.: ahd. tapfar* 1, taphar*, Adj., schwer, gewichtig; mhd. tapfer, Adj., fest, gedrungen, voll; nhd. tapfer, Adj., Adv., tapfer, DW 21, 934; L.: Falk/Torp 200, Kluge s. u. tapfer, Heidermanns 146

*daprÆ-?, *daprÆn, germ., sw. F. (n): nhd. Festigkeit; ne. firmness; RB.: ahd.; Hw.: s. *dapra‑; E.: s. idg. *dheb‑, Adj., dick, fest, gedrungen, Pokorny 239; W.: ahd. tapfarÆ* 4, tapharÆ*, st. F. (Æ), Last, Gewicht (N.) (1), Festigkeit, Masse, Fülle; L.: Heidermanns 146

*dapræ?, germ., st. F. (æ): nhd. Festigkeit; ne. firmness; RB.: ahd.; Hw.: s. *dapra‑; E.: s. idg. *dheb‑, Adj., dick, fest, gedrungen, Pokorny 239; W.: ahd.? tapfara* 1, taphara*, st. F. (æ), Festigkeit, Strenge, Gewichtigkeit; L.: Heidermanns 146

*dar-, germ., sw. V.: nhd. schaden; ne. harm (V.); RB.: ae., afries., ahd.; E.: vgl. idg. *dhæ‑, V., schärfen, Pokorny 272; W.: s. ae. da-r-oþ, dea-r-oþ, st. M. (a), Speer; W.: afries. de-r-a 4, sw. V. (1), schaden; saterl. dera, V., schaden; W.: ahd. taræn 36, sw. V. (2), schaden, schädigen, beschädigen; s. mhd. taren, sw. V., schaden, schädigen, verletzen; W.: ahd. tarÐn* 4, sw. V. (3), schaden, Leid zufügen, verletzen; s. mhd. taren, sw. V., schaden, schädigen, verletzen; L.: Falk/Torp 202

*darbja-, *darbjaz, germ., Adj.: nhd. kräftig, rauh, derb; ne. rough; RB.: an., afries., as.; Hw.: s. *derba‑; E.: s. idg. *dherebh‑, V., Adj., gerinnen, ballen, dickflüssig, derb, Pokorny 257; W.: an. djarf-r, Adj., kühn, mutig; W.: afries. derv-e 2, Adj., verwegen, heftig; W.: as. d’rv‑i* 11, Adj., kräftig, feindlich, böse, ruchlos, kriegerisch; L.: Falk/Torp 202

*daren?, germ., sw. V.: nhd. schaden; ne. harm (V.); E.: s. *dar­‑

*darÐn?, *darÚn, germ., sw. V.: nhd. verbergen; ne. conceal; RB.: got.; E.: vgl. idg. *dher- (2), *dherý-, V., halten, festhalten, stützen, Pokorny 252; W.: got. *dar-n-jan?, sw. V. (1), verheimlichen; L.: Falk/Torp 202

*darjan, germ., sw. V.: nhd. schaden; ne. harm (V.); RB.: ae., afries.; Hw.: s. *dar‑; E.: s. idg. *dhæ‑, V., schärfen, Pokorny 272; W.: ae. d’-r-ian, sw. V. (1), schaden, verletzen, belästigen; W.: afries. de-r-a 4, sw. V. (1), schaden; saterl. dera, V., schaden; L.: Falk/Torp 202

*dark-?, germ., Adj.: nhd. dunkel; E.: dark (Adj.); RB.: ahd.; E.: Etymologie unbekannt; W.: s. ahd. terkÆ* 1, st. F. (Æ), Färbung, Verhüllung?

*darnja‑, *darnjam, germ., st. N. (a): nhd. Geheimnis; ne. secret (N.); RB.: ae.; Hw.: s. *darnja‑; E.: s. idg. *dher‑ (2), *dherý‑, V., halten, festhalten, stützen, Pokorny 252; W.: ae. dier-n-e (2), st. N. (ja), Geheimnis; L.: Heidermanns 147

*darnja-, *darnjaz, germ., Adj.: nhd. verborgen, getarnt, heimlich; ne. hidden (Adj.), masked; RB.: got., ae., afries., as., ahd.; E.: vgl. idg. *dher- (2), *dherý-, V., halten, festhalten, stützen, Pokorny 252; W.: got. *dar-n-s?, Adj. (a?), zauberisch; W.: ae. dier-n-e (1), dir-n-e, dyr-n-e, der-n-e, Adj. (ja), geheim, heimlich, verborgen, täuschend; W.: s. ae. dar‑ian, sw. V., lauern, verborgen sein (V.); W.: s. ae. dear-n‑ung‑