qu..., ahd.: Vw.: s. kw...

quaderna*, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwederna*

quaderstein*, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kwāderstein

quāderstein, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kwāderstein*

quadrans 1, ahd.?, M.: nhd. Quadrant; ne. quadrant; ÜG.: lat. quadrans T; Q.: T (830); I.: Lw. lat. quadrāns; E.: s. lat. quadrāns, M., vierter Teil, Viertel; vgl. lat. quadrāre, V., viereckig machen, viereckig zuhauen, einer Sache ein Ebenmaß geben; lat. quadrus, Adj., viereckig; lat. quattuor, Num. Kard., vier; idg. *kᵘ̯etu̯er-, *kᵘ̯etu̯ō̆r-, *kᵘ̯ₑtur- (M.), *kᵘ̯etesor- (F.), Num. Kard., vier, Pokorny 642

quahtila*, ahd., sw. F. (n): Vw.: s. kwattala*

quāla*, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwāla*

quālalīcho*, ahd., Adv.: Vw.: s. kwālalīhho*

quālalīhho*, ahd., Adv.: Vw.: s. kwālalīhho*

qualm*, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kwalm*

quappa, ahd., sw. F. (n): Vw.: s. kwappa*

quappo, ahd.?, sw. M. (n): Vw.: s. kwappo*

quāt*, ahd., st. N. (a): Vw.: s. kwāt* (1)

quātezzen *, ahd., sw. V. (1a): Vw.: s. kwātezzen*

quatilōn*, ahd., sw. V. (2): Vw.: s. kwatilōn*

quattala*, ahd., sw. F. (n): Vw.: s. kwattala*

quattula*, ahd., sw. F. (n): Vw.: s. kwattala*

quaz*, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kwaz*

quec*, ahd., Adj.: Vw.: s. kwek*

quecbrunno, ahd., sw. M. (n): Vw.: s. kwekbrunno*

quecka*, ahd., st. F. (ō)?, sw. F. (n): Vw.: s. kwekka*

queckēn*, ahd., sw. V. (3): Vw.: s. kwekkēn*

queckī*, ahd., st. F. (ī): Vw.: s. kwekkī*

queclīchī*, ahd., st. F. (ī): Vw.: s. kweklīhhī*

queda*, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kweda*

quedan, ahd., st. V. (5): Vw.: s. kwedan*

quederna*, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwederna*

quedilla*, ahd., st. F. (ō?, jō?)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwedilla*

quedilōn*, ahd., sw. V. (2): Vw.: s. kwedilla*

queksilabar*, ahd., st. N. (a): Vw.: s. kweksilabar

queksilbar, ahd., st. N. (a): Vw.: s. kweksilabar

quelan*, ahd., st. V. (4): Vw.: s. kwelan

quelhūs, ahd.?, st. N. (a): Vw.: s. kwelhūs*

quelī*, ahd., st. F. (ī): Vw.: s. kwelī*

quelida*, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwelida*

quelīgo*, ahd., Adv.: Vw.: s. kwelīgo*

quellen*, ahd., sw. V. (1b): Vw.: s. kwellen*

quelmida*, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwalmida*

quelōn*, ahd., sw. V. (2): Vw.: s. kwelōn*

quelunga, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwelunga*

quemaling*, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kwemaling*

queman, ahd., st. V. (4) (5): Vw.: s. kweman* (1)

quena*, ahd., st. F. (ō), sw. F. (n): Vw.: s. kwena*

quenaman*, ahd., st. M. (athem.): Vw.: s. kwenaman*

quenanessi*, ahd., st. N. (ja): Vw.: s. kwenanessi*

quenanessī*, ahd., st. F. (ī): Vw.: s. kwenanessī*

quenela, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwenela*

quenila, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwenela*

queo*, ahd., sw. M. (n): Vw.: s. zweho*

queōn, ahd., sw. V. (2): Vw.: s. zwehōn*

queran*, ahd., st. V. (4): Vw.: s. kweran*

querca, ahd., st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwerka*

quercala*, ahd., st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwerkala*

querdar, ahd., st. M. (a)?, st. N. (a): Vw.: s. kwerdar*

querkala*, ahd., st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwerkala*

questa, ahd., st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwesta*

queti*?, ahd., st. N. (ja): Vw.: s. kweti* (2)

quetī, ahd., st. F. (ī)?: Vw.: s. kwetī*

quetifingar*, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kwetifingar*

quetten*, ahd., sw. V. (1a): Vw.: s. kwetten*

quicken*, ahd., sw. V. (1a): Vw.: s. kwikken*

quickento*, ahd., (Part. Präs.=)Adv.: Vw.: s. kwikkento*

quickilunga*, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwikkilunga*

quickunga*, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwikkunga*

quiltiwerc*, ahd., st. N. (a): Vw.: s. kwiltiwerk*

quinzēr, ahd., Adj.: Vw.: s. kwinzer*

quirn, ahd., st. F. (i): Vw.: s. kwirn*

quirna*, ahd., st. F. (ō): Vw.: s. kwirna*

quirnī*, ahd., st. F. (ī)?: Vw.: s. kwirnī*

quirnilberi*, ahd., st. N. (ja): Vw.: s. kurnilberi*

quirnilboum*, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kurnilboum*

quirnilstein*, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kwirnilstein*

quirnlīh*, ahd., Adj.: Vw.: s. kwirnlīh*

quirnstein*, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kwirnstein*

quist*, ahd., st. F. (i): Vw.: s. kwist*

quisten*, ahd., sw. V. (1a)?: Vw.: s. kwisten* (1)

quistīg*, ahd., Adj.: Vw.: s. kwistīg*

quiti (1), ahd., st. M. (i), st. N. (ja): Vw.: s. kwiti* (1)

quiti* (2), ahd., st. M. (ja): Vw.: s. kwiti* (2)

quiti*, ahd., st. M. (ja): Vw.: s. kwiti* (3)

quitilōn*, ahd., sw. V. (2): Vw.: s. kwitilōn*

quitina*, ahd., st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwitina*

quitinbluomo*, ahd.?, sw. M. (n)?: Vw.: s. kwitinbluomo*

quitinboum, ahd., st. M. (a): Vw.: s. kwitinboum*

quitinleticha*, ahd.?, st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwitinletihha*

quodana*, ahd., st. F. (ō)?, sw. F. (n)?: Vw.: s. kwitina*