qu..., ahd.: Vw.: s. kw...
quadrans 1, ahd.?, M.: nhd. Quadrant; ne. quadrant; ÜG.: lat. quadrans T; Q.: T (830); I.: Lw. lat. quadrāns; E.: s. lat. quadrāns, M., vierter Teil, Viertel; vgl. lat. quadrāre, V., viereckig machen, viereckig zuhauen, einer Sache ein Ebenmaß geben; lat. quadrus, Adj., viereckig; lat. quattuor, Num. Kard., vier; idg. *kᵘ̯etu̯er-, *kᵘ̯etu̯ō̆r-, *kᵘ̯ₑtur- (M.), *kᵘ̯etesor- (F.), Num. Kard., vier, Pk 642